Jump to content

Korvettstyrkan och Piraterna


Recommended Posts

Som information så är det tänkt att 31:a korvettdivisionen ska ha heltidsanställda besättningar nästa år, så ett hett tips är att det blir dom som åker... :unsure:

 

Ja jo, de vet jag... :rolleyes:

Jag ligger dock på TRÖ :mellow: och dom ska ha vpl-besättning nästa år.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 462
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Som information så är det tänkt att 31:a korvettdivisionen ska ha heltidsanställda besättningar nästa år, så ett hett tips är att det blir dom som åker... :blink:

Fast det är ju, vad jag förstått, 4e som står för IKS:n nästa år...?

 

Borde de inte vara enklare att ha IKSn på tredje nu när dom ska ha anställda besättningar.

Vid eventuell misson drabbas inga värnpliktiga på fjärde av att deras fartyg drar utomlands.

Link to comment
Share on other sites

Var inne och tittade på ansökningshandlingarna till 3:sjö och kunde inte hitta någon befattningslista för vilka tjänster som kunde sökas.

Så är ansökningsblanketten bara en generell intresseanmälan som man sänder in, eller kommer det ut någon befattningslista senare?

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för krav som gäller för ansökan egentligen, tycker inte det framgår någonstans direkt.

Jag har min militära bakgrund i en pebba på landbacken, och den flyter ju förvisso, men det är ju ingen korvett direkt. :rolleyes:

 

Men hur långt förslår civila utbildningar? Blivande sjöingenjör som man är kommer jag ju att få både motormannabehörighet och maskinbefäl klass V med tiden. :navy:

 

Rökdykeri och sånt bös (Advanced firefighting) har jag ju också.

Link to comment
Share on other sites

Ett indiskt örlogsfartyg på plats i Adenviken förstörde ett skepp som tillhörde pirater efter en kort strid på tisdagskvällen, uppger den indiska flottan. På onsdagen rapporterades om ytterligare en kapning.

Citat DN 2008-11-19

Länk till sidan

Jaha då ställer vi oss frågan hur en piratskuta mår efter närkontakt med en 57mm Allmåls?

 

Jag kan se framför ännu en "kalkon-jakt" till sjöss 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se historiskt sjöslag WWII

Link to comment
Share on other sites

Ett indiskt örlogsfartyg på plats i Adenviken förstörde ett skepp som tillhörde pirater efter en kort strid på tisdagskvällen, uppger den indiska flottan. På onsdagen rapporterades om ytterligare en kapning.

Citat DN 2008-11-19

Länk till sidan

Jaha då ställer vi oss frågan hur en piratskuta mår efter närkontakt med en 57mm Allmåls?

Jaha, då blir det väl ingen utlandsresa för flottan då. De kan ju tydligen hamna i strid, och så kan vi ju inte ha det... :)

Link to comment
Share on other sites

Ett indiskt örlogsfartyg på plats i Adenviken förstörde ett skepp som tillhörde pirater efter en kort strid på tisdagskvällen, uppger den indiska flottan. På onsdagen rapporterades om ytterligare en kapning.

Citat DN 2008-11-19

Länk till sidan

Jaha då ställer vi oss frågan hur en piratskuta mår efter närkontakt med en 57mm Allmåls?

Jaha, då blir det väl ingen utlandsresa för flottan då. De kan ju tydligen hamna i strid, och så kan vi ju inte ha det... :)

 

De kan vi visst de.

http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyhet...-for-EU-insats/

Link to comment
Share on other sites

http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyhet...-for-EU-insats/

 

Sjömän rekryteras

Försvarsmakten rekryterar nu anställda sjömän för tjänstgöring till sjöss. I första hand skall dessa tjänstgöra på korvetterna Stockholm och Malmö men även på korvett Visby.

 

Jag förstår inte riktigt? Eller handlar det om yrkesanställda sjömän för när värnplikten avskaffats?

 

Edit: Eller ah, menar man officerare?

Edited by JoelFfs
Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte riktigt? Eller handlar det om yrkesanställda sjömän för när värnplikten avskaffats?

 

Edit: Eller ah, menar man officerare?

Ja, det handlar om heltidsanställda besättningar. 31:a korvettdivisionen kommer inte ha några värnpliktiga nästa år... :lala:

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte riktigt? Eller handlar det om yrkesanställda sjömän för när värnplikten avskaffats?

 

Edit: Eller ah, menar man officerare?

Ja, det handlar om heltidsanställda besättningar. 31:a korvettdivisionen kommer inte ha några värnpliktiga nästa år... :D

 

Korrekt. Korvetterna Stockholm och Malmö (31.kvdiv.) ska, och skulle haft även om denna insats inte blivit av, ej ha värnpliktiga utan anställda sjömän 2009-2010.

 

Trossö däremot, skulle haft vpl 2009. Därför måste Trossö rekrytera en annan manskapsbesättning enkom för insatsen.

 

Liknande ser det ut på 4.sjöstridsflj, där HMS Arholma nästa år ej har vpl, utan en renodlad yrkesbesättning; officerare och sjömän.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Link til video

Dom har i alle fall skickat et bra besked till andre pirater också :)

Jösses!!

 

Helt rätt gjort! Skicka meddelande till andra 'skeppsbrutna' samt ett "firm but friendly" omhändertagande av dessa.

Jag kan tänka mig hur mången svensk skulle reagera om de sågo detta agerande, att inte alla problem löses med samtal och kafferep..

Link to comment
Share on other sites

Klart för svensk antipiratstyrka

 

 

Försvarsmakten fick på fredagen klartecken av regeringen att börja planera för marinens insats i vattnen utanför Somalia i EU:s uppdrag att bekämpa piraterna.

 

Den svenska styrkans uppgift blir dock enbart att säkra mattransporter till Somalia av FN-organet World Food Program.

 

Militären räknar med att styrkan på två korvetter och ett underhållsfartyg med sammanlagt cirka 160 personer ska kunna vara på plats vid månadsskiftet april-maj.

 

kapningarna jag läst om har i huvudsak inte direkt varit WPG mattransporter....

frågan är vad detta Caveat betyder i praktiken.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

Man ska inte lita på tidningar har jag ju sagt:

Läs Försvarsdepartementets pressmeddelande istället. Eller mil.se

 

Försvarsdepartementet anvisar Försvarsmakten att planera för insats utanför Somalias kust

Försvarsmakten har i dag den 19 december anvisats av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) att fortsätta förberedelserna och planeringen för ett deltagande i EU:s pågående insats utanför Somalia. Det svenska bidraget kommer att utgöras av den Internationella korvettstyrkan (IKS) i vilken korvetterna Stockholm och Malmö samt stödfartyget Trossö ingår.

 

Det svenska bidraget planeras till fyra månader och styrkan kan vara på plats tidigast i april nästa år. Det svenska bidraget får omfatta cirka 160 personer och ska rymmas inom en ekonomisk ram om högst 285 miljoner kronor.

 

Försvarsmakten ska i dialog med insatsens operationshögkvarter, OHQ, säkerställa att det svenska bidraget i första hand tilldelas uppgifter som direkt bidrar till att stödja och skydda World Food Programmes (WFP) humanitära hjälpsändningar till Somalia.

 

Försvarsmakten ska inkomma med en skriftlig redovisning avseende bidragets slutliga utformning med kostnadsberäkning, förväntade uppgifter samt en hot- och säkerhetsbedömning för aktuellt område till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 2 februari 2009.

 

 

Bakgrund

Regeringen har tidigare beslutat att sända högst sju officerare till EU:s operativa högkvarter för insatsen.

 

Särskilt viktig blir insatsens uppgift att säkerställa att FN:s livsmedelsprograms (WFP) humanitära transporter kan nå fram till det somaliska fastlandet. Den humanitära situationen i Somalia är bland de allra svåraste i Afrika. Omkring 3,2 miljoner människor, 43 procent av befolkningen, är i akut behov av nödhjälp. Kan hjälpen på grund av piratverksamhet inte nå Somalia sjövägen blir konsekvenserna betydande.

 

EU ska även genom sin marina närvaro i området runt Afrikas Horn bidra till säkerheten på den för världshandeln centrala rutten via Suezkanalen och Adenviken. De spektakulära kapningarna av det vapenlastade ukrainskt fartyget och den saudiska oljetankern visar på betydelsen av detta.

 

Inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) antog Europeiska unionens råd den 10 november 2008 en gemensam åtgärd för genomförandet av en marin insats utanför Somalias kust. Insatsen inleddes den 8 december 2008 och avses avslutas senast 12 månader därefter.

 

EU:s marina insats utgör ett angeläget bidrag till det stärkta internationella engagemang som FN:s säkerhetsråd, genom resolutionerna 1814, 1816, 1838 och 1846, har efterlyst för att stävja den tilltagande piratverksamheten utanför Somalias kust.

Link to comment
Share on other sites

Försvarsmakten ska i dialog med insatsens operationshögkvarter, OHQ, säkerställa att det svenska bidraget i första hand tilldelas uppgifter som direkt bidrar till att stödja och skydda World Food Programmes (WFP) humanitära hjälpsändningar till Somalia.

 

i första hand är en mildare skriving av förbehåll än vad metro skrivit men likafullt är det ändå ett förbehåll, Eufor styrkan har två uppgifter

1 the protection of vessels of the WFP (World Food Programme) delivering food aid to displaced persons in Somalia;

2 the protection of vulnerable vessels cruising off the Somali coast, and the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast.

 

Sverige ger på detta sätt order om att styrkan inte står helt till OHQ'ts förfogande till valfria uppdrag utan i första hand till 1. och i undantagsfall till 2., då det är inom ramen för 2 som den stora bulken av medialt uppmärksammade kapningar skett så är jag kritisk till att man valt denna skrivning.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ehm vad tusan händer egentligen :clap:B-) Enligt 3.sjöstrids hemsida är styrkan inne och övar för fullt Länk medan kollar man på listan på mil.se Sök utlandstjänst listan så verkar varenda tjänst ligga ut med sista ansökningsdag 1mars Länk Någon här som har koll på vad som händer ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...