Jump to content

Så gjorde ÖB av med 101,2 miljoner kronor - hittills.


Recommended Posts

Så gjorde ÖB av med 101 miljoner

Allan Widman är riksdagsman, ledamot av försvarsberedningen och försvarspolitisk talesman för folkpartiet. Han äger till Expressen om kostnaden på 101,2 miljoner kronor för medarbetarundersökningen:

- Det framstår som helt osannolikt. Om någon begärt att jag skulle gissa vad det kostat hade jag aldrig kunnat komma fram till den summan!

- Det är svårt att plädera för förstärkningar till försvaret när den här typen av uppgifter kommer fram.

Det räcker inte att tillföra Försvarsmakten mer pengar utan man måste också ändra hur Försvarsmakten förvaltar de resurser myndigheten har till förfogande.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det är bara inte en undersökning utan man vill även ha verktyg att kunna förändra attityder och värderingar i fall de inte stämmer överens med den myndighetsutövning som försvarsmaktens anställda är satta att genomföra. Titta på tråden om befälens jargong och tänk efter om det är exempel på modernt ledarskap och människosyn? Det finns anställda som skall jobba som adjutanter men vill inte se att soldaterna lämnar in bunten med reseansökningar eller lista på vad som saknas i kasernerns städskrubb.

 

Om nu 40% av dom anställda som svarat på intranätundersökningen att det blivit en förändring p.g.a. medarbetarundersökningen så är det ju ett lyckat utfall om det beror på att man genomfört en undersökning. När undersökningen är klar har man verktyg att jobba med för att kunna göra förändringar.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Värdegrund ett strategiskt mål

 

Försvarsmakten genomför sedan 2004 ett forskningsarbete kallat ”Värderingar som styrmedel”. Arbetet är partsgemensamt mellan Försvarsmakten och de fackliga organisationerna och syftar till att klarlägga Försvarsmaktens önskvärda värdegrund, precisera målen och bidra i processen med att genomföra dem.

 

Värderingar som styrmedel används som redskap för omställningen av Försvarsmakten, från invasions- till insatsförsvar. Där ett av målen med undersökningen är att göra Försvarsmakten till en mer attraktiv arbetsgivare. I detta förändringsarbete bedöms Försvarsmaktens gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som särskilt viktiga.

 

Värdegrunden ligger till grund för hur Försvarsmakten utvecklar och styr verksamheten både professionellt och mänskligt.

– Värdegrundsfrågan är en del av Försvarsmaktens förändringsarbete och ingår i våra strategiska mål, säger ställföreträdande personaldirektör Bengt Axelsson.

 

Kulturen har påverkat organisationens inre liv, medvetet och omedvetet. Grundläggande värderingar har skapat attityder som i sin tur har gett upphov till beteenden. Stark gammal kultur och starka åsikter ”sitter i väggarna”.

 

Därmed har målet varit att utveckla Försvarsmaktens beteenden till önskvärda, ändamålsenliga och i samklang med de politiska kraven. Bengt Axelsson förklarar att värdegrundsarbetet hittills har gett märkbara förändringar.

– En så stor organisation som Försvarsmakten tar tid att förändra. Medarbetarundersökningen pekar på att vissa områden utvecklas långsammare än andra, men de har visat att Försvarsmakten utvecklats.

 

Företaget Bikupan AB genomför medarbetarundersökningar som tillsammans med utbildning, dokumentation och analys utgör ett omfattande värdegrundsprojekt. Projektet finansieras med medel ur något som kallas RALS bilaga 3. Hittills har kostnaden varit 101 miljoner, en kostnad som är motiverad enligt Bengt Axelsson.

100 miljoner är mycket pengar, men slår man ut det på fem år och antalet anställda blir det 1 000 per anställd och år. Jag anser att det är välinvesterade pengar, och det är även något som vi inte hade klarat av utan extern hjälp.

 

Officersförbundets ordförande Lars Fresker säger att projektets partsgemenskap är ytterst viktigt och att det är en investering för framtiden.

– Vi är med och bidrar ekonomiskt för att det här inte ska uppfattas som ännu ett projekt av sorten uppifrån och ner. Det har varit viktigt att projektet står på vetenskaplig grund. Det har inneburit att det har blivit ett omfattande undersökningsprojekt och då blir kostnaden därefter.

 

De mål som värdegrundsundersökningarna har är:

1. Gemensam värdegrund – EN försvarsmakt.

2. Reducera kulturgapet mellan civil och militär personal.

3. En attraktiv arbetsplats och en uppskattad arbetsgivare.

4. Ökat förtroende för ledningen genom ett förändrat ledarskap.

 

För att få en nyanserad bild av det hela.

 

Att lägga 1000kr anställd/år på personalutveckling är i mina ögon inte mycket pengar, det får man inte mycket för.

 

För att ge lite perspektiv kan jag delge att ett normalt julbord (i en normalstad på en hyfsat hotell) för ett företag ligger runt 500-650 kr/person, lägg då till en julklapp så är du snabbt uppe i den där 1000kr lappen.

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

För att få en nyanserad bild av det hela.

 

Att lägga 1000kr anställd/år på personalutveckling är i mina ögon inte mycket pengar, det får man inte mycket för.

 

För att ge lite perspektiv kan jag delge att ett normalt julbord (i en normalstad på en hyfsat hotell) för ett företag ligger runt 500-650 kr/person, lägg då till en julklapp så är du snabbt uppe i den där 1000kr lappen.

 

Saken är snarare den att när det gäller sådana här grejer är det lätt att kraftsamla resurser men när det saknas bildförstärkare, avståndsinstrument och kängor finns det inga pengar. I min värld är det en sjukt skev prioritering.

 

Kängor först.

Sedan lulllull.

Jag fattar inte...

Link to comment
Share on other sites

Saken är snarare den att när det gäller sådana här grejer är det lätt att kraftsamla resurser men när det saknas bildförstärkare, avståndsinstrument och kängor finns det inga pengar. I min värld är det en sjukt skev prioritering.

 

Kängor först.

Sedan lulllull.

Jag fattar inte...

Jo för att materiellen är det viktigaste va? Att personalen utvecklas spelar ingen roll?

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

För att få en nyanserad bild av det hela.

 

Att lägga 1000kr anställd/år på personalutveckling är i mina ögon inte mycket pengar, det får man inte mycket för.

 

För att ge lite perspektiv kan jag delge att ett normalt julbord (i en normalstad på en hyfsat hotell) för ett företag ligger runt 500-650 kr/person, lägg då till en julklapp så är du snabbt uppe i den där 1000kr lappen.

 

Saken är snarare den att när det gäller sådana här grejer är det lätt att kraftsamla resurser men när det saknas bildförstärkare, avståndsinstrument och kängor finns det inga pengar. I min värld är det en sjukt skev prioritering.

 

Kängor först.

Sedan lulllull.

Jag fattar inte...

Om personal börjar lämna skeppet helt utan förvarning eller utan att man gjort något åt saken i förebyggande syfte för att hålla kvar personalen lär det bli betydligt större problem än om lasse i ledet har ett par begagnade kängor. Personalvård bör vara minst lika prioriterat i en modern organisation som materielbiten.

Link to comment
Share on other sites

En liten fundering i saken:

 

En Officer tjänstgörande på valfritt Reg uten hästar (idag) påpekade en gång i tiden följande.

Mtrl som Vpl ska handhava bör vara bit o tuggsäker, kunna tappas från 3m samt sakna hål som Vpl kan stoppa in fingrar i.

Om ej dessa kriterier uppfylls KOMMER Vpl att förstöra objektet omdelbart.

 

Med detta i minnet kan vi fråga oss följande. Vem skall utbilda Vpl på nämnd bildförstärkare?

 

Vill vi inte veta vilken kvalitet det är på personerna som skall utbilda Vpl på dessa magiska manicker.

Link to comment
Share on other sites

Om personal börjar lämna skeppet helt utan förvarning eller utan att man gjort något åt saken i förebyggande syfte för att hålla kvar personalen lär det bli betydligt större problem än om lasse i ledet har ett par begagnade kängor. Personalvård bör vara minst lika prioriterat i en modern organisation som materielbiten.

Jag tror att officerare hellre hade sett pengarna i förbandsverksamhet och att det hade haft mycket större personalvårdande verkan än "personalvård".

 

 

En liten fundering i saken:

 

En Officer tjänstgörande på valfritt Reg uten hästar (idag) påpekade en gång i tiden följande.

Mtrl som Vpl ska handhava bör vara bit o tuggsäker, kunna tappas från 3m samt sakna hål som Vpl kan stoppa in fingrar i.

Om ej dessa kriterier uppfylls KOMMER Vpl att förstöra objektet omdelbart.

 

Med detta i minnet kan vi fråga oss följande. Vem skall utbilda Vpl på nämnd bildförstärkare?

 

Vill vi inte veta vilken kvalitet det är på personerna som skall utbilda Vpl på dessa magiska manicker.

 

Bildförstärkare var bara ett exempel på något som behövs men inte finns. Om nu inte officerare kan utbilda på det kanske pengarna skulle användas till personalutbildning snarare än att kolla om de är utbildade?

Link to comment
Share on other sites

Om personal börjar lämna skeppet helt utan förvarning eller utan att man gjort något åt saken i förebyggande syfte för att hålla kvar personalen lär det bli betydligt större problem än om lasse i ledet har ett par begagnade kängor. Personalvård bör vara minst lika prioriterat i en modern organisation som materielbiten.

Jag tror att officerare hellre hade sett pengarna i förbandsverksamhet och att det hade haft mycket större personalvårdande verkan än "personalvård".

Är du säker? Pengarna togs ur medel som aldrig skulle gått till förbandsverksamhet. Det finns mer än 1000:- om året till fortbildande åtgärder inom ramen för RALS bilaga 3 som kan gå till personalbildande åtgärder. Skulle fler utnyttja detta så skulle det bli betydligt ljusare på personalfronten.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Bildförstärkare var bara ett exempel på något som behövs men inte finns. Om nu inte officerare kan utbilda på det kanske pengarna skulle användas till personalutbildning snarare än att kolla om de är utbildade?

 

På samma sätt som du använde "bildförstärkare" som en metafor för nyare Mtrl använde jag utbildandet av Vpl som en metafor för

tillståndet bland anställda inom FM.

 

Är det inte bättre att känna av läget bland personalen än att med ögonbindel köpa in nya system som i värsta fall

sköts av omotiverade och trötta personer?

 

Försvaret har under senste 10-15 åren skurit ner på allt och alla tjänster, hur mår det som är kvar?

Vilka kat bör man förstärka? kanske inte de som drabbats hårdast i det senaste nedskärningen utan de som gått

år efter år med knappa resurser som är på gränsen. Hur tycker de unga lövhögarna att kontakten med äldre komposterna fungerar?

 

Dessa frågor är förbannat svåra att få svar på utan en rikstäckande enkät.

 

Sen som replik på

Om nu inte officerare kan utbilda på det kanske pengarna skulle användas till personalutbildning snarare än att kolla om de är utbildade?

Ingen har sagt att Officerare inte KAN utbilda på dagen Mtrl, men är det fel att kolla upp nivån innan man påbörjar en utbildningssekvens?

Link to comment
Share on other sites

För att få en nyanserad bild av det hela.

 

Att lägga 1000kr anställd/år på personalutveckling är i mina ögon inte mycket pengar, det får man inte mycket för.

 

För att ge lite perspektiv kan jag delge att ett normalt julbord (i en normalstad på en hyfsat hotell) för ett företag ligger runt 500-650 kr/person, lägg då till en julklapp så är du snabbt uppe i den där 1000kr lappen.

 

Saken är snarare den att när det gäller sådana här grejer är det lätt att kraftsamla resurser men när det saknas bildförstärkare, avståndsinstrument och kängor finns det inga pengar. I min värld är det en sjukt skev prioritering.

 

Kängor först.

Sedan lulllull.

Jag fattar inte...

 

 

För att slå in på metaforernas linje.

 

Ett smutsigt sår läker inte även om plåstret är nytt, men ett rent sår kan läka utan plåster. dock har ingen här sagt att nya plåster inte är bra att ha.

 

Dålig arbetsförhållanden kan inte lagas med nya bilar.

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

101miljoner på ca 3-4år för ca 20 000 anställda.

Medel som inte hade gått till några bildförstärkare eller snyggare pennor på hkv,

Dom pengarna har varit låsta på denna form av kompetensutveckling mm.

Hade dom inte genomfört detta hade inte dom pengarna funnits.

 

Detta luktar mer av sensationsjournalistik. Alternativt hacka ner ännu mera på att FM har "usel ekonomistyrning".

Snart har dom upprepat det så mycket så det blir en "sanning". (suck)

 

 

Mil.se har lagt ut en artikel ang detta..

http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyhet...trategiskt-mal/

Link to comment
Share on other sites

Bara att titta på alla artiklar om kränkande behandling som skett inom fm... Det visar enl mig på att det bör sättas in åtgärder när det gäller mjukare frågor. Men vi kanske ska ha en FM med mobbing och pennalism men med nya bildförstärkare? Där individer dagligen blir kränkta pga kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning? Ibland behöver man inte ens titta in till FM för att se vissa tendenser. Räcker med att titta på vissa stolpskott på soldf som snart ska göra vpl... Dessa individer behöver kanske viss utbildning vad gäller värdegrund istället för nya bildförstärkare.

 

Den dagen folk kan uppträda med normalt folkvett behövs ingen värdegrundsutbildning eller någon säki. Båda dessa är resultat av stolpskott som inte tänkt till.

 

Jag skulle gärna se en ökning av värdegrundsutbildningar och utbildning mot mer mjuka frågor iom det nya internationella försvaret som ska vara på missioner. Den viktigaste resursen soldater kommer att ha i framtiden är sin förmåga att förstå och respektera andra människor.

Link to comment
Share on other sites

För att få en nyanserad bild av det hela.

 

Att lägga 1000kr anställd/år på personalutveckling är i mina ögon inte mycket pengar, det får man inte mycket för.

 

För att ge lite perspektiv kan jag delge att ett normalt julbord (i en normalstad på en hyfsat hotell) för ett företag ligger runt 500-650 kr/person, lägg då till en julklapp så är du snabbt uppe i den där 1000kr lappen.

Själv hade jag hellre fått lite mat och en julklapp än en hög papper att fylla i. Har personalen verkligen fått ut någonting av det hela som gjort att de utvecklats eller har de bara fått fylla i den där blanketten ett par gånger?

Link to comment
Share on other sites

För att få en nyanserad bild av det hela.

 

Att lägga 1000kr anställd/år på personalutveckling är i mina ögon inte mycket pengar, det får man inte mycket för.

 

För att ge lite perspektiv kan jag delge att ett normalt julbord (i en normalstad på en hyfsat hotell) för ett företag ligger runt 500-650 kr/person, lägg då till en julklapp så är du snabbt uppe i den där 1000kr lappen.

Själv hade jag hellre fått lite mat och en julklapp än en hög papper att fylla i. Har personalen verkligen fått ut någonting av det hela som gjort att de utvecklats eller har de bara fått fylla i den där blanketten ett par gånger?

Då skall du börja jobba på benkes plåt o bygg.

 

Om du skall jobba på Sveriges största myndighet med ansvar för försvar av landet och utbildandet av soldater för internationella insatser krävs att du ser bortom semesterpresenten och julbordet.

 

Om man inte anser att det är viktigt att driva de här frågorna undrar jag om man är lämplig över huvud taget.

 

Till kvällspressen ställer jag frågan lite retoriskt, hur hade det sett ut om FM inte genomfört den har aktiviteten? Då hade det varit öppet mål för avslöjandet om att FM inte gör något åt de missförhållanden som då och då dyker upp.

Lite moment 22

Link to comment
Share on other sites

Det finns mer än 1000:- om året till fortbildande åtgärder inom ramen för RALS bilaga 3 som kan gå till personalbildande åtgärder. Skulle fler utnyttja detta så skulle det bli betydligt ljusare på personalfronten.

J.K Nilsson

 

Jag hörde en siffra nyligen som pekade på att det fanns just nu ca 780 miljoner kr i RALS 3-pengar.

Hade det varit enklare att söka dessa pengar och folk blev påminda om det, så kanske de skulle gå åt på rätt sätt hellre än att bara ligga och skvalpa.

 

Försvaret har under senste 10-15 åren skurit ner på allt och alla tjänster, hur mår det som är kvar?

Hur tycker de unga lövhögarna att kontakten med äldre komposterna fungerar?

För att citera Henrik Hjelt: "Har statsanställda verkligen rätt att må dåligt?"

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker mig allt mer se en tydlig tendens att man i värdegrundsarbetet allt mer lägger sig till med ett beteende som allt mer liknar vad man anser sig vilja bekämpa. Fast man förstås riktar pennalismen mot nya grupper av människor - "värdegrundsmotståndarna".

 

Det finns nämligen ett oskick lägga "locket på" och köra klassiska härskartekniker och maktspråk så snart ens formerna för det s k "värdegrundsarbetet" ifrågasätts. Även här på forumet har jag på senare tid sett allt fler kärnfulla och innerliga deklarationer över hur olämplig man är för anställning i Försvarsmakten om man inte okritiskt och oförblommerat "ställer upp" på en mängd värderingar. Det vore kanske inget problem om inte dessa "grundläggande värderingar" i en märklig process ofta tycks ha vidaretolkats och översatts till något som mer liknar "åsikter i sakfrågor" än "grundläggande värderingar".

 

Jag tycker det är synnerligen olyckligt.

 

Om man verkligen tror på det rättfärdiga i det man gör bör det väl kunna diskuteras. Alla behöver heller inte tycka likadant så länge man följer spelreglerna. Personligen har jag tidigare uttryckt att jag anser det betydligt mer effektivt, smakligt och respektfullt för människans okränkbarhet om man talade om "uppförandekod" istället för "värdegrund".

 

Vad jag har för värderingar har per definition ingen med att göra överhuvudtaget, i den mån de inte misstänks medföra stor risk för allvarlig brottslighet.

 

Att påstå att man måste dela en viss värdering eller åsikt för att utföra ett visst jobb kan väl till viss del stämma - men jag tror man överskattar sin egen betydelse om man tror att man måste vara en ideologiskt övertygad vad-som-helst för att lösa ett uppdrag som officer, eller som soldat i internationell tjänst. Några av de soldater jag tjänstgjort med internationellt och rentav betraktar som hjältar har värderingar jag själv föraktar. Detta till trots har de kanske gjort mer för jämlikheten, jämställdheten, människovärdet och världsfreden än du, jag eller en hel pluton likformigt ideologiskt övertygade 2000-talssoldater.

 

Själv har jag inga problem med "försvarets värdegrund" som sådan. Jag ställer helt och hållet upp på innehållet. Vad jag ifrågasätter är en hel del av yttringarna för värdegrunden samt metoderna i bekämpandet av felbeteenden. Jag säger inte att jag har rätt i mina ifrågasättanden - men jag hävdar att jag har rätten att ifrågasätta. Den rätten anser jag även skall tillkomma anställda inom Försvarsmakten.

 

Det finns en hel del att grotta i vad gäller försvarets ledarskap och interna arbetsmiljö. Men lösningen kan inte vara att på sant 70-talsmanér skrika "håll käften eller byt jobb - är det uppfattat!?" åt alla som har mer eller mindre underbyggda farhågor, rädslor, ifrågasättanden eller funderingar om forntid, nutid och framtid.

 

Eller som ifrågasätter relevans eller prioritering i en av skattepengar betald konsultfaktura på ett respektabelt antal miljoner.

 

Själv ifrågasätter jag - läs och förfasas - både huvudduk till uniform samt uniform i Prideparaden. Detta kvalificerar mig förmodligen mer till innerliga fördömanden än till diskussion, respekt för min åsikt eller ens nyfikenhet på vilka mina argument är. Jag har insett att detta förkastliga värdegrundsbrott gör att jag med all sannolikhet är olämplig för anställning och är och alltid varit en usel representant för Försvarsmakten och mitt land. Tack och lov står jag dock inte längre på någon lönelista och har så ej heller gjort på länge.

 

Nu är dessvärre skadan redan skedd, och det går tyvärr inte att vrida klockan tillbaka och retroaktivt ersätta min degenererande medverkan i försvarets tidigare dåliga moraluppfattning med en bra, riktig, soldat. Jag får väl nöja mig med att så gott det går försöka börja skämmas för min åsikt, medan man kanske kan hitta en ursäkt och en förklaring till hur det kunde gå så fel att jag fick "vara med" i det svenska försvaret.

 

Mer respekt för att man kan samsas trots olika åsikter är det nog dessvärre inte nuförtiden.

 

Om jag var ÖB skulle jag anse människor som hanterar avvikande eller obekväma åsikter med maktspråk, utfrysning och förbud som olämpliga för anställning. Som kvittar en kränkning med en kränkning till i annan riktning.

 

Jag undrar om den förändringen skulle kosta mig 101 miljoner till...?

Edited by Unicorn
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker mig allt mer se en tydlig tendens att man i värdegrundsarbetet alltmer lägger sig till med ett beteende som är allt mer likt vad man anser sig vilja bekämpa. Fast man förstås riktar pennalismen mot nya grupper av människor - "värdegrundsmotståndarna".

 

Det finns nämligen ett oskick lägga "locket på" och köra klassiska härskartekniker och maktspråk så snart ens formerna för det s k "värdegrundsarbetet" ifrågasätts. Även här på forumet har jag på senare tid sett allt fler kärnfulla och innerliga deklarationer över hur olämplig man är för anställning i Försvarsmakten om man inte okritiskt och oförblommerat "ställer upp" på en mängd värderingar. Det vore kanske inget problem om inte dessa "grundläggande värderingar" i en märklig process ofta tycks ha vidaretolkats och översatts till något som mer liknar "åsikter i sakfrågor" än "grundläggande värderingar".

 

Jag tycker det är synnerligen olyckligt.

 

Om man verkligen tror på det rättfärdiga i det man gör bör det väl kunna diskuteras. Alla behöver heller inte tycka likadant så länge man följer spelreglerna. Personligen har jag tidigare uttryckt att jag anser det betydligt mer effektivt, smakligt och respektfullt för människans okränkbarhet om man talade om "uppförandekod" istället för "värdegrund".

 

Vad jag har för värderingar har per definition ingen med att göra överhuvudtaget, i den mån de inte misstänks medföra stor risk för allvarlig brottslighet.

 

Att påstå att man måste dela en viss värdering eller åsikt för att utfgöra ett visst jobb kan väl till viss del stämma - men jag tror man överskattar sin egen betydelse om man tror att man måste vara en ideologiskt övertygad vad-som-helst för att lösa ett uppdrag som officer, eller som soldat i internationell tjänst. Några av de soldater jag tjänstgjort med internationellt och rentav betraktar som hjältar har värderingar jag själv föraktar. Detta till trots har de kanske gjort mer för jämlikheten, jämställdheten, människovärdet och världsfreden än du, jag eller en hel pluton likformigt ideologiskt övertygade 2000-talssoldater.

 

Själv har jag inga problem med "försvarets värdegrund" som sådan. Jag ställer helt och hållet upp på innehållet. Vad jag ifrågasätter är en hel del av yttringarna för värdegrunden samt metoderna i bekämpandet av felbeteenden. Jag säger inte att jag har rätt i mina ifrågasättanden - men jag hävdar att jag har rätten att ifrågasätta. Den rätten anser jag även skall tillkomma anställda inom Försvarsmakten.

 

Det finns en hel del att grotta i vad gäller försvarets ledarskap och interna arbetsmiljö. Men lösningen kan inte vara att på sant 70-talsmanér skrika "håll käften eller byt jobb - är det uppfattat!?" åt alla som har mer eller mindre underbyggda farhågor, rädslor, ifrågasättanden eller funderingar om forntid, nutid och framtid.

 

Eller som ifrågasätter relevans eller prioritering i en av skattepengar betald konsultfaktura på ett respektabelt antal miljoner.

 

Själv ifrågasätter jag - läs och förfasas - både huvudduk till uniform samt uniform i Prideparaden. Detta kvalificerar mig förmodligen mer till innerliga fördömanden än till diskussion, respekt för min åsikt eller ens nyfikenhet på vilka mina argument är. Jag har insett att detta förkastliga värdegrundsbrott gör att jag med all sannolikhet är olämplig för anställning och är och alltid varit en usel representant för Försvarsmakten och mitt land. Tack och lov står jag dock inte längre på någon lönelista och har så ej heller gjort på länge.

 

Nu är dessvärre skadan redan skedd, och det går tyvärr inte att vrida klockan tillbaka och retroaktivt ersätta min degenererande medverkan i försvarets tidigare dåliga moraluppfattning med en bra, riktig, soldat. Jag får väl nöja mig med att så gott det går försöka börja skämmas för min åsikt, medan man kanske kan hitta en ursäkt och en förklaring till hur det kunde gå så fel att jag fick "vara med" i det svenska försvaret.

 

Mer respekt för att man kan samsas trots olika åsikter är det nog dessvärre inte nuförtiden.

 

Om jag var ÖB skulle jag anse människor som hanterar avvikande eller obekväma åsikter med maktspråk, utfrysning och förbud som olämpliga för anställning. Som kvittar en kränkning med en kränkning till i annan riktning.

 

Jag undrar om den förändringen skulle kosta mig 101 miljoner till...?

 

Är det inte så att det är just sådana frågor som är bra att ta upp och analysera i den medarbetarenkät som tråden handlar om?

 

Känner flera som du (vilket det självklart finns många som gör) så är den här undersökningen en vink rakt upp i högsta ledningen att något inte fungerar som det är tänkt och att man kanske får ta ett omtag i vissa frågor.

Link to comment
Share on other sites

Värdegrundsarbetet diskuteras annorstädes om jag inte missminner mig. Här kan vi kanske hålla oss till Bikupan?

 

Jag tycker nog att man inte ska lägga för stor vikt vid värdegrunds delen (den specifika). det finns en hel del annat intressant med resultaten, t.ex. syn på det nya, insatta försvaret, syn på andra förband, syn på civilanställda och så vidare.

 

Det är rätt kul att sitta och vänta på att Excessen ska låt den andra skon falla, och visa exakt vad som är riktigt skrämmande fel med det här arbetet.

 

Enligt Bikupan självt så har detta finansierats med RALS 3 medel.

Edited by Sleipnir
Link to comment
Share on other sites

Jobbar inom FM och har skrivit alla dom där "undersökningarna" det är ca 300-400 frågor man ska svara på med kryssalternativ och i olka formuleringar brukar vara 4-5 A4 sidor med frågor

 

och den bilden jag har fått är att inte många svarar seriöst på dom ca 150 sista frågorna

 

det är för många frågor för att folk ska kunna svara 100% seriöst på enkäten

 

alltså ger det inget "rätt" resultat.

 

enligt min menning helt bortkastade pengar efter som ändå ingen förstår tolkningen av svaren

 

bikupan skickar ut en liten folder med lika många sidor obegripliga svar som inte ger nåt.

 

skicka folk på charmkurs i stället :)

Link to comment
Share on other sites

Jäv?

 

Bi Puranens företag Bikupan anställde en dam som tidigare arbetat inom FM och där handlagt kompetensutbildningspengarna (som avsätts för varje anställd) , nu råkar detta i sig inte märkliga förfarande sammanfalla med att pengarna som betalat undersökningarna är just kompetenspengar, av en slump så råkade fakturan från Bikupan precis motsvara det belopp som FM nu råkade ha möjlighet att betala.

Det finns en hel del mer att skriva om den här härvan....

 

/b

Link to comment
Share on other sites

En nykomling släpper härmed sargen...

 

Att Expressen vill skapa rubriker är ju inget nytt under solen, och givetvis missar de målet med sin artikel. FMs mål med värdegrundsundersökningen framgår tydligt (http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyheter/Vardegrunden-ett-strategiskt-mal/):

De mål som värdegrundsundersökningarna har är:

1. Gemensam värdegrund – EN försvarsmakt.

2. Reducera kulturgapet mellan civil och militär personal.

3. En attraktiv arbetsplats och en uppskattad arbetsgivare.

4. Ökat förtroende för ledningen genom ett förändrat ledarskap.

 

Jag kan inte se att någon av de mediekanaler som brukar vara snabba med att kritisera FM skulle ha synpunkter på målet i sig, eller vända sig emot att en personalundersökning är ett lämpligt mätverktyg i arbetet. Därmed tycks det mig att frågan som bör ställas är hur kontraktering etc. gått till. Huruvida riksdagsman Allan Widman hade kunnat gissa sig fram till summan 101 miljoner är kanske inte lika intressant att veta som huruvida offerter gått ut till ett lämpligt antal företag med följd att man valde att kontraktera det bolag som bjöd lägst. För mig är detta avgörande: har allt skötts enligt spelets alla regler har jag inga som helst synpunkter på att c:a 1000 kr per anställd och år läggs på ett arbete som syftar till att nå ovan nämnda målsättning. Har man däremot slängt pengar i sjön genom att kompis-kontraktera, ja då är läget ett helt annat.

 

Av kimens inlägg att döma verkar undersökningen varit allt annat än lämpligt utformad. I min värld borde det vara uppdragsgivaren FM som tillhandahåller ett antal kriterier uppdragstagaren Bikupan har att rätta sig efter, och således borde FM kunna ha styrt undersökningens utforming dithän att den faktiskt var praktiskt lämplig. Funkar det inte så normalt?

 

/Malin

Link to comment
Share on other sites

Varför kunde man inte ha gjort den här undersökningen på datorn istället?

Helt enkelt skickat ut den till den anställdes e-mail adress.

 

Det hade kanske blivit billigare...

 

Så gör vi på företaget där jag jobbar och det fungerar bra.

Vad hade det gjort för skillnad? Man hade kanske kunnat spara papperskostnader i och för sig. Men då hade anonymiteten försvunnit.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...