Jump to content

Sjö- och luftövervakning


Recommended Posts

Idag finns det 6 st sjöinformationskompanier innehållande en sjöcentral och en eller flera bevaknings/vedettbåtar som sköter om övervakningen av vår sjöterritorium. Flygvapnet har likaså ett antal centraler på olika platser i landet för luftövervakning (där har jag dock inte koll på organisationen). Den här verksamheten sköts året runt, dygnet runt och så vidare med olika beredskapsfloskler. Flertalet av de här platserna är dessutom från invasionsförsvarets tid och är därmed fortifikatoriskt skyddade.

 

Det har en längre tid varit förändringar på gång inom organisationen. En tidigare inriktning var att en sjöcentral (SSK Härnösand) skulle läggas ned till årsskiftet och ytterligare två till 2010 och för att det slutligen skulle bli en runt 2014. Nu finns det emellertid en inriktning att man skall samla all sjö- och luftövervakning till en gemensam central som ska ligga i Enköping.

 

Jag tycker att det verkar märkligt att man vill samla all övervakning på ett och samma ställe. Detta lär dessutom bli en nybyggd central som med största sannolikhet inte blir fortifikatoriskt skyddad och därmed blir känslig för allt från strömavbrott och bränder till regelrätta angrepp av olika former.

 

Det här blev en något märkligt formulerad post, men vad jag vill få fram är en diskussion om en stor central kontra flera små. Vad tycker ni?

Link to comment
Share on other sites

Som jag ser att det finns många fördelar med en centraliserad övervakningscentral.

 

+Enlare kommunikation mellan enheterna sjö/luft.

+Lättare att få en helhetsbild utav sjö/luft situationen.

+Mindre personalstyrka.

 

Genom att samla alla enheter under ett tak kan ledningen snabbare få information vid en incident, och snabbare agera.

Jag hoppas då även att civila myndigheter ex kustbevakningen får en egen stol i lokalen.

 

Att centralen skulle vara mer sårbar för angrepp än om dom vore utspridda ser jag inte som ett stort problem.

Centralen skulle/borde ha en stark bevakning vilket gör den enklare att skydda från ev fysiska angrepp utifrån.

Det kommer även att krävas en mindre mängd personal att bevaka en enda byggnad än flera olika. Sen behövs inte lika mycket personal med ex underhåll och förplägnad.

 

Och om personerna som planerar var centralen ska placeras har mer än en hjärnhalva, ser dom till att centralen kan försörja sig själv med ström. Har fungerande brandskydd mm.

 

Mina 2 öre.

Link to comment
Share on other sites

Finns inte lite av detta redan idag i Gbg? Där de har MRCC, ARCC, KBV och sjöcentral väst i samma lokal.

Nu kanske den inte är den mest skyddade eftersom den ligger över mark i ett "vanligt" hus.

Edited by Dr. T-68
Link to comment
Share on other sites

Finns inte lite av detta redan idag i Gbg? Där de har MRCC, ARCC, KBV och sjöcentral väst i samma lokal.

Nu kanske den inte är den mest skyddade eftersom den ligger över mark i ett "vanligt" hus.

 

De är ju faktist så fint att denna hus ligger inne på Göteborgs garnison och är därför ganska väl bevakad.

 

// Karl_SWE

Link to comment
Share on other sites

Det senaste ryktet säger att den nya centralen kan hamna i Uppsala istället. Dels på grund av platsbrist i Enköping, dels på grund av att det redan finns en hel del infrastruktur i Uppsala.

 

Blir det Uppsala så är det nuvarande StrilS lokaler som kommer att få ett delvis nytt användningsområde. Jämfört med de fortifikatoriskt skyddade centralerna så är man betydligt mer utsatt för flyganfall, men den hotbilden har vi planerat bort eftersom det inte är aktuellt med krig på riktigt för Sveriges del. Denna nackdel har för övrigt redan ledningsenheterna på F7 och F21 eftersom de också ligger i ovanjordanläggningar.

 

Övriga risker som brand, strömavbrott osv påverkas egentligen inte av att centralen ligger ovan jord. Brandskyddet torde faktiskt vara bättre eftersom just brand är ganska jobbigt att hantera i en underjordsanläggning. Fråga Räddningsverket vad de tycker om biltunnlar...

 

När det gäller om en stor anläggning är mer sårbar än flera mindre, så är det självklart så att redundans är alltid bra. Men det har ett pris också. Idag har FV två StriC och två LE som delar på incidentberedskap luft. Det innebär att på fyra ställen så finns det viss administration mm som inte är gratis, skulle man istället bara ha ett verksamhetsställe så blir det självklart billigare.

 

Till sist så är det så att även när man inför den nya ledningscentralen så blir ovanjordanläggningen bara en fredsgrupperingsplats. Det kommer även att finnas en fortifikatoriskt skyddad krigsgruppering inom en timmes bilfärd från fredsgrupperingen. :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

Man kan ju hoppas att det blir åtminstonde en av de andra centralerna kvar, låt vara som reserv, så att man har någon form av redundans i systemet.

 

Det som dock är ett större problem är att man knappast kommer att ha kvar bevakningsbåtarna på de utlokaliserade ställena som Malmö, Visby och Härnösand och därmed kommer beredskapen för kränkningar och sjöräddning bli ännu. Viss del kan man iofs lösa med flyg, men långt ifrån allt.

Link to comment
Share on other sites

Man kan ju hoppas att det blir åtminstonde en av de andra centralerna kvar, låt vara som reserv, så att man har någon form av redundans i systemet.

 

Det som dock är ett större problem är att man knappast kommer att ha kvar bevakningsbåtarna på de utlokaliserade ställena som Malmö, Visby och Härnösand och därmed kommer beredskapen för kränkningar och sjöräddning bli ännu. Viss del kan man iofs lösa med flyg, men långt ifrån allt.

 

Kustbevakningen?

Link to comment
Share on other sites

Det finns flera olika resurser att använda för bevakning av vårat svenska sjöterritorium. KBV Båt/Flyg, FFK, försvarets bevakningsbåtar.

Men som alla vet så har Sverige en låååång kust. Och försvinner ett av medlen för bevakning ökar pressen på kvarvarande.

Link to comment
Share on other sites

Om nu LSS förläggs till Enköping, som föreslås, borde väl LSS StriC "sortera" under Enköpings garnison. Dessutom förelås just LSS StriC bli det som bibehålls (F17:s avvecklas). Att samla all territoriell övervakning där ter sig för mig som ett naturligt steg i den processen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...