Jump to content

"Fundera över ditt yrkesval"


Recommended Posts

Snubblade över denna insändare och förvånades över denna mammas klarsynthet. Hennes synvinkel är värd en tanke.

 

Kommentarer?

 

Hallandsposten

 

Kopierar in texten i falla att den försvinner.

 

"Funderar över yrkesvalet

 

2008-09-03 00:02

 

Det är 2 år sedan min son, målmedveten, entusiastisk och full av tillförsikt, påbörjade sin officersutbildning. I dag är han desillusionerad, nedslagen och fundersam över sitt yrkesval. Vad ligger bakom denna förändring? Officersyrket lockar fortfarande.

 

Det stora problemet är den totala upplevelsen av godtycke, otrygghet och hjälplöshet som kännetecknar kadetternas situation. De fenomen jag associerar till när jag hör hans berättelse och läser nyhetsartiklar i Hallandsposten är Kafkaprocess, McCarthyism, Sovjets politiska kommissarier och Kinas kulturrevolution. Starka och stötande jämförelser som tyvärr är relevanta och nödvändiga för att belysa vad som pågår.

 

Rättigheter som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rättstrygghet åsidosätts. Självpåtaget, politiskt korrekt, företrädarskap premieras. Offentlig förnedring, angiveri och hot om disciplinpåföljd används för att påverka åsikter! Vid en kurs på Högskolan i Halmstad är ”höga” officerare närvarande som åsiktspoliser på föreläsningarna. I stället för att i denna lärandesituation uppmuntra till diskussion om svåra frågor hotar man med disciplinpåföljd om felaktiga åsikter framförs. Kadetter måste ha rätt att uttrycka sina åsikter, allt annat är förnedrande och ett brott mot deras mänskliga rättigheter. Det är inte ”trakasserier” att framföra sina åsikter.

 

Den fråga som tycks vara känsligast är genusfrågan, i praktiken kvinnans roll i försvarsmakten. Som övertygad feminist gör detta mig extra olycklig. Förstår inte ansvariga att detta får motsatt effekt? När manliga kadetter är tveksamma till att den fysiska styrkan hos många kvinnor räcker till för att klara svåra uppgifter i strid, exempelvis förflytta skadade kamrater till säkerhet, tas detta som ett bevis på kvinnofientlighet och att de är totala motståndare till kvinnor i försvarsmakten. De manliga kadetternas attityder till kvinnor i försvaret blir inte annorlunda och situationen för kvinnor i försvaret inte bättre av detta. Ansvaret faller helt på ledningen för förbandet, militärhögskolan och försvarsmakten.

 

Vem lyssnar på vad kadetterna säger? Vem för en dialog med dem? Vem föregår med gott exempel när det gäller attityder, språkbruk och kommentarer? Vem tar deras oro för sin och kamraternas personliga säkerhet i skarpa situationer, exempelvis under patrullering i Afghanistan, på allvar? Det är först när befäl och andra officerare föregår med gott exempel och i vardagen för respektfulla samtal med kadetterna om känsliga och ibland svåra frågeställningar som attityder kan påverkas. Detta måste givetvis ske utan hot om disciplinpåföljd eller avskiljande från utbildningen.

 

Min son har lärt sig hålla låg profil, vara försiktig med vad han säger och med vem han pratar. Jag hoppas att han inte ska bli anklagad för vare sig felaktiga åsikter, felaktiga attityder eller olämpligt beteende. Den som blir anklagad får ingen opartisk prövning, ingen ansvarig är intresserad av att förutsättningslöst lyssna på hans version. Den som döms får vara beredd att bli ”uthängd” inför kamrater och allmänhet. Straffet är tungt, dyrbara ungdomsår bortkastade och en ung man stämplad med ”felaktiga attityder”.

 

ENGAGERAD FEMINIST, MÄNNISKORÄTTSANHÄNGARE OCH MAMMA"

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Exakt hur det ser ut på OHS har jag ingen aning om, men det finns många som upplever att det är på detta sett i försvarsmakten. Jag har själv stött på ett flertal befäl som är "rädda" för att sätta dåliga betyg på tjejer. Dessa anser sig själva på förhand "dömda" ifall någon protesterar.

Detta är bara ett ex, ett befäl som anklagas för trackaserier etc. upplever oftast att de är "dömda" på förhand. FM satsar hårt på PK och att få in mera kvinnor, detta verkar vara en negativ bieffekt av det hela.

Ytterligare blir detta ett problem då en tjej faktiskt har rätt i en sak, men stora delar av omgivningen tycker det verkar helt fel, "då alla tjejer alltid förväntas få rätt".

 

Hur kommer man då tillrätta med har jag inget enkelt svar på. Men saker som öppnare dialog där folk får ha åsikter tycker jag är självfallet. Ett befäl som t ex tycker som i texten, att kvinnor i stridande befattning är mindre lämpade, ska på OHS få kunna tycka det. Sedan gäller det för befälet i fråga att kunna vara proffs i sin roll och sätta åsikten helt åt sidan när han utb vpl.

Ett annat steg man redan tagit är att man tog bort "gräddfilen" för tjejer vad det gäller kravunderskridande placering under vpl. Sådana saker som denna "gräddfil" kan i min värld endast ge problem, och då främst för tjejerna själva.

Link to comment
Share on other sites

Denna inställning är inte ny, när jag gick OHS i början på 90talet var det likadant. Man skulle vara politiskt korrekt. Det var dock andra frågor. Vi skulle ha den svenska officiella uppfattningen. Den som inte höll med eller talade emot fick en varning och därefter ett gick ett brev till förbandschefen om en rekommendation om avskiljning. Detta är ett problem pga att vi får en massa jasägare samt många som knyter näven i fickan och spelar ut när de kommer "hem". Där tror jag vi kan finna en del av förklaringen till den pennalism som emellanåt förekommer i försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

ifall insändaren faktiskt är en någorlunda återspegling av verkligheten.

Skulle i så fall vara MHS-H.

 

Nu tror jag inte att det är så illa, jag upplever att de flesta yngre människor inte kan hantera dískussionssituationer. Kritik emot en åsikt tas som en personlig kritik. Att diskutera är bara till för att övertyga andra, lyckas tar man det som personliga påhopp.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Jag är inte förvånad.

Det som mamman återger är en del av Försvarsmakten, men notera: "en del".

Under grundläggande utbildning (inkl officersutbildning) kommer folks förutfattade meningar till ytan om man rör lite i grytan. Dessa meningar är inte alltid uttryck för värderingar utan kan vara uttryck för en oreflekterad åsikt som personen fått av omgivningen. Om den diskuteras utan hot om repressalier så kan man få individen att med konkreta fakta och upplevelser reflektera över företeelsen och på så sätt få en nyanserad uppfattning och kanske på sikt en värdering.

 

Nu är FM präglad av "rätt och fel", även på grundläggande nivå, tycks det, när man läser detta. Problemet är oftast av karaktären; dålig argumentation och dåligt underbyggda kunskaper och inte så mycket "osunda värderingar".

 

/K

Link to comment
Share on other sites

För dem som inte har hela historien för sig, så här har det sett ut i hallandsposten den senaste tiden:

 

Attitydsproblem i FM

Trakasserad lärare

 

Var själv tyvärr inte närvarande vid situationen som utlöste hela processen, men vet att vi inom min växel inte hade hade några problem angående attityder samt trakasserier. Dock vet jag att läraren Frida på HiH hade stora problem att ta rak feedback, den vi är mer vana vid inom FM.

Link to comment
Share on other sites

För dem som inte har hela historien för sig, så här har det sett ut i hallandsposten den senaste tiden:

 

Attitydsproblem i FM

Trakasserad lärare

 

Var själv tyvärr inte närvarande vid situationen som utlöste hela processen, men vet att vi inom min växel inte hade hade några problem angående attityder samt trakasserier. Dock vet jag att läraren Frida på HiH hade stora problem att ta rak feedback, den vi är mer vana vid inom FM.

 

Jag vet inte om det är samma lärarinna som vi hade i ämnet på det förbandet jag gjorde min värnplikt på men det var en 4 timmars föreläsning om:

 

- Att vi alla värnpliktiga män oavsett värderingar och etik per automatik trakasserar kvinnor, nedvärderar dem och förstör deras tillvaro genom att se dessa som objekt. Detta väckte uppståndelse och föreläsaren sjönk redan här i samtligas ögon, hon hade aldrig någonsin spenderat tid med någon pluton för att se vad för fog hon hade för dessa trakasserier. Jag slutade redan här att anteckna.

 

- Att ett företag där minst 20-30% av de anställda utgörs av kvinnor är de enda som redovisar ekonomisk vinst, hon hänvisade till någon studie som skulle ha presenterat slutsatsen att det fanns en form av matematiskt samband där större andel kvinnor skulle resultera i ännu större vinst. När information om studiens bakgrund frågades så hänvisade hon endast till att "den har gjorts i USA". Hon såg mycket besvärad ut över flera frågor som ställdes kring källkritiken.

 

- Att kvinnor oftast är överlägsna män när det kommer till ledarskap, beslutsfattande, stresstålighet, kreativitet, när frågor kring detta ställdes så kom diffusa svar varvid hon gick till nästa ämne i frågan.

 

- Att de som på allvar tycker att det existerar en skillnad i fysisk kapacitet mellan kvinnor och män är mansgrisar som inte hör hemma i försvaret hon hävdade att det inte existerade mätbara skillnader. En ur "publiken" frågade varför männen springer 1,5 sekunder snabbare i 100meters lopp för att erhålla svaret "så kan du ju inte tänka, männen tävlar ju inte mot kvinnorna på det sättet".

 

Detta var en liten del av allt vi fick utstå under denna föreläsning i filmsalen, massa påhopp och propaganda utan någon som helst saklighet. Detta fick nog knappast någon önskad verkan, hela försvarsmaktens program kring jämställdhet som hon ställföreträdde kändes genast istället bisarr och skulle bland många värnpliktiga istället bli något som det skulle skojas friskt om. Avslutningen på denna föreläsning var att alla samlades i mitten och 3 hörn i lokalen var var avsedda för antingen ja, nej eller kanske.

 

Det var frågor som:

 

Skulle du föredra en manlig eller kvinnlig stridsparskamrat under utlandstjänst

Tycker du att tjejer på förbandet blir nervärderade jargongsmässigt

 

Detta avslutades med att hon kom med "facit" och gnällde på "vet ej"- och "nej"-hörnen för att de hade fel och inte tagit till sig det hon sagt.

 

En ur våran pluton framförde mycket feedback och skarp kritik till henne och krävde att vi skulle få en ny genomgång men med någon mer kompetent inom området. Vi fick aldrig någon mer information i det hela.

 

Värt att tillägga är att jag absolut inte har någonting emot att jobba med kvinnor eller att de skall vara en del i försvaret. Snarare tvärtom så fyller de mycket viktiga roller i dagens försvarsmakt!

Edited by özcan
Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om det är samma lärarinna som vi hade i ämnet på det förbandet jag gjorde min värnplikt på men det var en 4 timmars föreläsning om:

 

Vet inte vad blågul tycker om detta men eftersom hon gått ut med sitt namn i tidningen tycker jag det är ok.

Hon hette Frida Sevandersson, men har tydligen gift sig motsv. och heter nu Frida Stranne. Är som sagt civil lärare på HiH (högskolan i Halmstad), med intiktning på genus och kvinnor i internationella konflikter.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om det är samma lärarinna som vi hade i ämnet på det förbandet jag gjorde min värnplikt på men det var en 4 timmars föreläsning om:

 

Vet inte vad blågul tycker om detta men eftersom hon gått ut med sitt namn i tidningen tycker jag det är ok.

Hon hette Frida Sevandersson, men har tydligen gift sig motsv. och heter nu Frida Stranne. Är som sagt civil lärare på HiH (högskolan i Halmstad), med intiktning på genus och kvinnor i internationella konflikter.

Jag slog en snabb sökning och såg att hon var forskare i ämnet så det förefaller inte ha varit hon.

 

ÄNDRING: Jag hittade nu också en bild och det var inte hon vi hade som föreläsare.

Edited by özcan
Link to comment
Share on other sites

Jag är inte förvånad.

Det som mamman återger är en del av Försvarsmakten, men notera: "en del".

Under grundläggande utbildning (inkl officersutbildning) kommer folks förutfattade meningar till ytan om man rör lite i grytan. Dessa meningar är inte alltid uttryck för värderingar utan kan vara uttryck för en oreflekterad åsikt som personen fått av omgivningen. Om den diskuteras utan hot om repressalier så kan man få individen att med konkreta fakta och upplevelser reflektera över företeelsen och på så sätt få en nyanserad uppfattning och kanske på sikt en värdering.

Min uppfattning och upplevelse (jag vet det blir lite fenomenologiskt så ta det för vad det är) är att det inte de oreflekterade åsikterna som kommer till ytan som är dom som hörs mest utan det är de med de fasta åsikterna som också argumenterar för dom. De fasta åsikterna är svårast att slå hål på och oftast tystnar dom med åsikterna och finner sig i att andra tycker annorlunda för att därefter anse sig tystade av den "politiska korrektheten" när man samlas bland sina gelikar och staketsittarna. Det tar sig uttryck i utropandet av "värdegrundsfria" zoner och/eller "värdegrundsfria" minuter.

 

Svårigheterna kommer när man skall bemöta detta utanför diskussionsstunden. Självklart (anser jag) att det är ett chefsproblem med anställda eller blivande anställda som har dessa åsikter och uttalar mer än gärna dessa åsikter. Ett chefsingripande ses också som förtryckande ifrån den "politiska korrektheten" och får en motsatt effekt hos staketsittarna som ifrågasätter öppenheten i FM, får man inte vara öppen med sina värderingar?

 

Nu är FM präglad av "rätt och fel", även på grundläggande nivå, tycks det, när man läser detta. Problemet är oftast av karaktären; dålig argumentation och dåligt underbyggda kunskaper och inte så mycket "osunda värderingar".

 

/K

Absolut och det var det jag hoppades skulle bli bättre om alla officerare också skulle vara akademiker. Men nu valde man bort detta för de som skulle bli specialister och kanske behövde det som bäst.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Dock vet jag att läraren Frida på HiH hade stora problem att ta rak feedback, den vi är mer vana vid inom FM.

Och ni har inte lärt er att situationsanpassa?

 

J.K Nilsson

 

Med allt för många år inom den akademiska värden så anser jag att akademiker inte är den grupp i värden som är likheten med öppenhet och förmågan att se andras synsätt på ett berikande sätt. I mångt och mycket är de likt alla andra här på jorden en brokig skara av människor med all sköns åsikter och värderingar. Det verkar mer som att desto fler år en person vistas i den just akademiska värden bidrar till en mer och mer hårdnackat fastslagna åsikter och ett tunnelseende i vissa fall som är skrämmande och då har jag inte börjat diskutera min erfarenhet av professorer. Mer röriga och enkelspåriga personer får man leta efter.

 

Jag själv har inte upplevt att jag på något sätt har blivit hindrad att utrycka min åsikt när jag jobbat inom FM. Men bara det faktum att man har medarbetare som upplever detta är ett problem, är det så personer tycker eller har åsikten att vissa personer inte kan eller är villiga att ta till sig den kritik är detta inte ett problem som bör lösas genom att likställa allas åsikter och värderingar.

 

Jag ska inte uttala mig om vad som hände i detta fall men min erfarenhet är att lektorer och lärare i den civila akademiska värden är inte personer som har den bredaste öppenheten om att bli kritiserade om just deras ämne. Upplevde så sent som i tisdags det oerhörda förakt man kan få uppleva då jag försökte diskutera bristerna i kvantitativ studier och undersökningar med en lärare som klart hade en mycket positivistisk syn på hur vetenskapliga studier bör bedrivas. Detta är tyvärr inte ovanligt och då har jag ändå betat av två av Sveriges tre största studentstäder.

 

Oj oj vad man svävar iväg ibland men jag hoppas att jag kunde bidra med något i alla fall.

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

Med allt för många år inom den akademiska värden så anser jag att akademiker inte är den grupp i värden som är likheten med öppenhet och förmågan att se andras synsätt på ett berikande sätt.

Jag skulle vilja säga att det är individberoende men jag har träffat fler akademiker som kunnat diskutera och värdera argument på ett bra sätt jämfört med de officerare jag träffat.

 

då jag försökte diskutera bristerna i kvalitativa studier och undersökningar med en lärare som klart hade en mycket positivistisk syn på hur vetenskapliga studier bör bedrivas.

Det får du förklara, du kan ta det via PM. För jag kan inte förstå det.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Jag ska inte uttala mig om vad som hände i detta fall men min erfarenhet är att lektorer och lärare i den civila akademiska värden är inte personer som har den bredaste öppenheten om att bli kritiserade om just deras ämne.
Men jag kan uttala mig då jag var där. Doktoranden F som höll föreläsningen i fråga var mycket tydlig med att det som skulle tas upp inte var hennes huvudområde och att hon bara redogjorde för forskning inom området.

 

Många av de frågor hon fick gick i stil med: "Så du menar att..." "Hur kan du mena att..." "Det du säger är fel..."

 

Kan tyckas märkligt då hon var mycket tydlig att hon bara redogjorde för forskning inom området. Men i sken av den attityd som vissa intog redan innan föreläsningen började så är det inte vidare konstigt. Vidare kan väl nämnas att de här påhoppen kom från vad jag brukar kalla "killarna längst bak i bussen", alltså personer med ett hävdelsebehov som ofta kommer ur en personlig omognad och förmodligen också en inre osäkerhet.

 

Och för den som nu tror att jag lider av "självpåtagen politiskt korrekthet" kan jag dementerar detta omedelbart. Jag uppfattas inte som särskilt politiskt korrekt av min omgivning.

 

När jag ändå är igång vill jag även passa på att ge min syn på ett påstående som föreläsaren vädrat i lokalpressen.

"det är ett strukturellt problem inom försvarsmakten" säger hon enligt HP. Jag vill mena att hon har inte på fötterna för att påstå detta med någon som helst trovärdighet, hon har inte den insynen och därmed inte en adekvat uppfattning om hur det ser ut i FM när det gäller sådana här saker. Däremot tycker jag att man nog kan säga att problemet förelåg på MHS-H under förra läsåret, och i detta är inte kadetterna ensamt skyldiga.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om det är samma lärarinna som vi hade i ämnet på det förbandet jag gjorde min värnplikt på men det var en 4 timmars föreläsning om:

 

- Att vi alla värnpliktiga män oavsett värderingar och etik per automatik trakasserar kvinnor, nedvärderar dem och förstör deras tillvaro genom att se dessa som objekt. Detta väckte uppståndelse och föreläsaren sjönk redan här i samtligas ögon, hon hade aldrig någonsin spenderat tid med någon pluton för att se vad för fog hon hade för dessa trakasserier. Jag slutade redan här att anteckna.

 

- Att ett företag där minst 20-30% av de anställda utgörs av kvinnor är de enda som redovisar ekonomisk vinst, hon hänvisade till någon studie som skulle ha presenterat slutsatsen att det fanns en form av matematiskt samband där större andel kvinnor skulle resultera i ännu större vinst. När information om studiens bakgrund frågades så hänvisade hon endast till att "den har gjorts i USA". Hon såg mycket besvärad ut över flera frågor som ställdes kring källkritiken.

 

- Att kvinnor oftast är överlägsna män när det kommer till ledarskap, beslutsfattande, stresstålighet, kreativitet, när frågor kring detta ställdes så kom diffusa svar varvid hon gick till nästa ämne i frågan.

 

Å en massa mer...

 

 

Det där låter som en studerande vid institutionen för "genusvetenskap"

 

jag minns hur tongångarna gick när det skulle bildas en jämställdhetsförening/grupp/sekt på en studentnation i Uppsala

många av medlemmarna vara antingen studerande inom Genusvetenskap (eller närliggande ämnen) eller typiska "Hetsfeminister" vissa en sorglig kombination

 

Av dem fick man också höra att alla män förtrycker kvinnor osv,

när de bemöttes med saklig kritik så "är det ju så du ser på saken eftersom du är man".

De tjejer som protesterade mot att universitetsvärlden och främst nationslivet utmålades som kvinnoförtryckande anklagades /bortförklarades med att "de inte vet att de blir förtryckta"

 

Eftersom stora delar av samhället blivit så "über-PK" så får tyvärr många av de värsta superfeminister stå oemotsagda.

Inte allt förs sällan återfinns de i akademiska världen som forskare/doktorander och har möjlighet att få nån sorts giltighet på sitt svammel. En doktorsavhandling i ämnet är ju "sannare" än en virrig insändare i knäckebröhultsposten.

 

Vi är inte riktigt där vi var(är) med svenska flaggan/nationalsången vs rasism , men det är bra nära

Sjunger du nationalsången är du Rasist, har du k*k så är du kvinnomisshandlare.

Link to comment
Share on other sites

Varför läser en blivande officer genusvetenskap? Då skall man lära sig fatta beslut och vara chef. Genusvetenskap hjälper ju knappast till där, utan kanske snarare försvårar situationen onödigt mycket.

 

Akademiseringen bör ju fokusera främst på krigsvetenskap, statsvetenskap, teknik osv, medan ledarskap är faramförallt ett praktiskt ämne som kräver erfarenhet och övning för de allra flesta.

Link to comment
Share on other sites

Varför läser en blivande officer genusvetenskap? Då skall man lära sig fatta beslut och vara chef. Genusvetenskap hjälper ju knappast till där, utan kanske snarare försvårar situationen onödigt mycket. Akademiseringen bör ju fokusera främst på krigsvetenskap, statsvetenskap, teknik osv, medan ledarskap är faramförallt ett praktiskt ämne som kräver erfarenhet och övning för de allra flesta.

Skall vi deltaga i insatser i FNs regi så är ju genus/gender utbildning ett krav för deltagande. Sedan tycker jag att insikt i genusproblematiken är en ledarskapsfråga. Akedemisringen lägger den teoretiska grunden för det praktiska ämnet ledarskap. Jag anser att statsvetenskap , krigsvetenskap och teknik också ger en teoretisk grund att utöva ledarskap genom att vara kunnig i de ämnen som rör professionen krigsman. Ledarskapet skall också kunna utövas effektivt och där ingår kunskap om könsroller som kan tillämpas för alla människor.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Varför läser en blivande officer genusvetenskap? Då skall man lära sig fatta beslut och vara chef. Genusvetenskap hjälper ju knappast till där, utan kanske snarare försvårar situationen onödigt mycket.
Vi läser ingen genusvetenskap som ämne dock ingår genusperspektiv i bland annat säkerhetspolitik och internationella relationer.

 

Ditt uttalande tyder bara på att du inte har någon vidare djup kunskap inom området.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om det är samma lärarinna som vi hade i ämnet på det förbandet jag gjorde min värnplikt på
Det törs jag med 99% säkerhet säga att det inte var, dessutom var det ingen lärarinna, det var en doktorand. Du kan ju dessutom passa på att reflektera över varför du skriver lärarinna och inte lärare.
Link to comment
Share on other sites

Jenusvetenskap kan vara mycket nyttigt när man läser om ledarskap, Detta då det faktiskt (även om kanske inte alla vill hålla med om det här) är så att flertalet av de studier som finns inom det beteendevetenskapliga området stödjer hypotesen att det normsystem vi i Sverige och det flesta andra nordisk länder har särskiljer medvetet och omedvetet på våra köns olika förmågor. Dels genom en generalisering men också av okunskap.

 

Ska försöka förklara detta så enkelt som jag kan, man blir lite uppe i sitt ordbajseri när man läst ett ämne för länge. (beteendevetenskap)

 

Bara kunskapen om att det finns en fysik olikhet mellan manen och kvinnan har lätt till en oönskad generalisering som har påverkat vårat sociala normsystem. För att ta ett väldigt vanligt exempel på diskution som kan förkomma i FM är diskussionen om kvinnor kan tillhöra stridande förband eller inte. I denna diskussion framförs ofta argumentet om just det faktum att det finns en olikhet mellan manen och kvinnan. Det är i belysandet av dessa fakta man ifrågasätter ett helt kön istället för att kravspecificera individens förmågor. T.ex. om det visar sig att en kille är tunn som en räka och inte klarar av att uppfylla de krav som finns på en person som ska vara en del av ett stridande förband så ifråga sätts inte männens förmåga att tillhöra just ett sådan förband utan det blir individen som ifrågasätts. Där i ligger den genusrelaterade generaliseringen som i mina ögon är viktig att känna till om man ska utbildas för agera ledare. Vetskapen om att man genom omedveten generaliseringen kan behandla olika individer olika på grund av vårt samhälles sociala normsystem är en kunskap man bör känna till.

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

Med allt för många år inom den akademiska värden så anser jag att akademiker inte är den grupp i värden som är likheten med öppenhet och förmågan att se andras synsätt på ett berikande sätt.

Jag skulle vilja säga att det är individberoende men jag har träffat fler akademiker som kunnat diskutera och värdera argument på ett bra sätt jämfört med de officerare jag träffat.

 

då jag försökte diskutera bristerna i kvalitativa studier och undersökningar med en lärare som klart hade en mycket positivistisk syn på hur vetenskapliga studier bör bedrivas.

Det får du förklara, du kan ta det via PM. För jag kan inte förstå det.

 

J.K Nilsson

 

Jag återkommer om en stund, ska försöka hitta ett bra och kortfattat sätt att förklara.

Såg till råga på allt att jag skrivit fel då det skulle vara "kvantitativ" studier och inte "kvalitativa", så kan det gå men för lite sömn och för mycket kaffe i blodet.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om det är samma lärarinna som vi hade i ämnet på det förbandet jag gjorde min värnplikt på
Det törs jag med 99% säkerhet säga att det inte var, dessutom var det ingen lärarinna, det var en doktorand. Du kan ju dessutom passa på att reflektera över varför du skriver lärarinna och inte lärare.

Det förefaller normalt då jag minns att hon ej var en man :)

 

Det är dock något att reflektera över varför man skall benämna olika titlar/befattningar efter kön.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om det är samma lärarinna som vi hade i ämnet på det förbandet jag gjorde min värnplikt på
Det törs jag med 99% säkerhet säga att det inte var, dessutom var det ingen lärarinna, det var en doktorand. Du kan ju dessutom passa på att reflektera över varför du skriver lärarinna och inte lärare.

Det brukar vara samma sak. Eftersom forskning kostar pengar medan undervisning drar in pengar så brukar de flesta högskolor/universitet lägga undervisningskrav på sina doktorander. Rent ekonomiskt låter det ju vettigt, men eftersom doktoranderna ofta ser undervisningen som ett nödvändigt ont så blir kvaliteten därefter...

Link to comment
Share on other sites

Det brukar vara samma sak. Eftersom forskning kostar pengar medan undervisning drar in pengar så brukar de flesta högskolor/universitet lägga undervisningskrav på sina doktorander. Rent ekonomiskt låter det ju vettigt, men eftersom doktoranderna ofta ser undervisningen som ett nödvändigt ont så blir kvaliteten därefter...

Fast undervisningskrav har ju även (i allmänhet, i alla fall) professorer, forskarassistenter och docenter, så det är lika mycket ett "nödvändigt ont" för dem som för doktorander. På vår avdelning så brukar doktorander i allmänhet inte föreläsa, men det varierar rätt mycket från institution till institution.

Om doktorander ska föreläsa så ska de ha det stöd som behövs för att kunna göra ett bra jobb.

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

Det brukar vara samma sak. Eftersom forskning kostar pengar medan undervisning drar in pengar så brukar de flesta högskolor/universitet lägga undervisningskrav på sina doktorander. Rent ekonomiskt låter det ju vettigt, men eftersom doktoranderna ofta ser undervisningen som ett nödvändigt ont så blir kvaliteten därefter...

...............................

Om doktorander ska föreläsa så ska de ha det stöd som behövs för att kunna göra ett bra jobb.

 

Detta är tyvärr väldigt ovanligt på de flesta högskolor/universitet. Att doktorander får föreläsa brukar tyvärr mer vara ett sätt för lärosäten att komma undan med billig undervisning. Sedan kan jag se en vinst i att undervisa då detta kan ge en större förståelse för sitt ämne. Men då borde detta enligt mig göras i parföreläsning med erfaren lektor.

 

Sedan så är det lite "kul" kan man tycka att det inte finns några krav på varken pedagogiska eller metodik kunskaper när det kommer till lektorer på högskolor/universitet.

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

Detta är tyvärr väldigt ovanligt på de flesta högskolor/universitet. Att doktorander får föreläsa brukar tyvärr mer vara ett sätt för lärosäten att komma undan med billig undervisning. Sedan kan jag se en vinst i att undervisa då detta kan ge en större förståelse för sitt ämne. Men då borde detta enligt mig göras i parföreläsning med erfaren lektor.

 

Sedan så är det lite "kul" kan man tycka att det inte finns några krav på varken pedagogiska eller metodik kunskaper när det kommer till lektorer på högskolor/universitet.

Ja, jag har inte föreläst själv, utan haft laborationer och frågestunder med studenter under min doktorandtid. Detta kräver ju iofs kunskap inom ämnet också. Sedan så finns det ju institutioner där doktoranderna inte undervisar alls, så det varierar ju rätt mycket.

 

Dock har jag gått kurser där doktorander har föreläst, och det har varit rätt bra kvalité på detta. Men detta har varit inom naturvetenskap, inom humaniora är det kanske annorlunda hur man lägger upp det. Stöd för doktorander vid undervisning är dock något som har saknats mycket, precis som du säger, även om detta väl också varierar. Märkligt att det ska vara så svårt att komma tillrätta med detta.

 

Pedagogiska krav är något som kommer nu, i alla fall, vilket ju är bra.

 

EDIT: och så ber jag om ursäkt för att ha dragit iväg OT här... :mellow:

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

För att få vara lärare i högre utbildning (högskola och universitet) så krävs viss utbildning i pedagogik. Skallkraven är Högskolepedagogik 1 och 2 på 7,5 hp vardera.

Det är nytt och en positiv effekt av Bolognaprocessen.

 

Källor: FHS ILM och Stockholms universitet.

Link to comment
Share on other sites

Ja... Man vet ju inte riktigt vad man ska tro. Det känns ju inte direkt kul att läsa en sådan insändare när man precis har sökt SOU. Men, vad fasen, rötägg eller människor med dåligt omdöme finns väl överallt?

 

Nåja...

 

/T-90

Link to comment
Share on other sites

Om du ska bli försvarsmaktsanställd så får du räkna med att möta rötägg, både internt och externt. I jobbet så ingår att möta folk från alla möjliga hörnor av livets åskådarplatser. Blir du stött om någon inte tror på forskning uttalar det så kommer du bli än mer stött när du upptäcker hur exempelvis de italienare som du ska jobba tillsammans med i insatsområdet ser på jämställdhet.

 

Livet är hårt - Skaffa hjälm

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...