Jump to content

Val av Kompaniledning


Recommended Posts

Bataljonsledning samråder med utbildninggruppen och med med medinflytandefunktionerna (kompaniråd, bataljonsråd, mdgrpsråd) och sedan skickar de namnet de till utbildningsgruppen som sedan fyller i förordnandet. Det handlar om att utse, inte välja.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Bataljonsledning samråder med utbildninggruppen och med med medinflytandefunktionerna (kompaniråd, bataljonsråd, mdgrpsråd) och sedan skickar de namnet de till utbildningsgruppen som sedan fyller i förordnandet. Det handlar om att utse, inte välja.

 

/K

 

Så något val eller kompanistäma sker inte? vart sänds försla och sådat?

Link to comment
Share on other sites

@skyttesoldat78

Det finns minst en anledning till att det numera finns förtroendemän att vända sig till?

Dessa sitter i de där råden som Krook just nämnde...

 

 

Edit: under förutsättningen att hvförbandet ifråga följer gällande direktiv angående medinflytande..

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Bataljonsledning samråder med utbildninggruppen och med med medinflytandefunktionerna (kompaniråd, bataljonsråd, mdgrpsråd) och sedan skickar de namnet de till utbildningsgruppen som sedan fyller i förordnandet. Det handlar om att utse, inte välja.

 

/K

 

Så något val eller kompanistäma sker inte? vart sänds försla och sådat?

Bataljonsledningen kollar med råden (kompaniråd, bataljonsråd och mdgrpsråd) för att se till att inte helt fel person blir utnämnd. "Stämma" är ett föreningsmöte och ska hållas ifrån det operativa. Tyvärr så har vissa Hv-enheter svårt för det, i synnerhet de med en äldre ledningsstruktur.

 

Förslag på förändringar och sånt, som inte körs mot närmaste chef, skickar man vi sitt ombud till rådsmöten enligt ovan.

 

Varför frågar du egentligen hur utnämning av kompch sker? Aspirerar du?

 

/K

 

Edit: Det finns ju Rikshvråd också men de hanterar frågor av större dignitet.

Link to comment
Share on other sites

Först formalia, mdgrp råd existerar inte, heter nu mera kort och gott hemvärnsråd och är på utbildnings grupps nivå.

 

 

Ungefär som Krook sa,

Om det går via medinflyttande så är det en kompaniråds stämma som väljer ett FÖRSLAG till kompani chef, detta går sedan via batrådet som har yttrande i frågan.

 

Men glöm inte att detta är bara förslag och inget beslut. Bataljonchef har sin fulla rätt att tillsätta den han finner lämplig, förutsatt att denna har rätt kompetens eller kommar att genomföra sina kurser inom en rimlig tid.

Sen kan ju själv klart chefen utbildnings gruppen säga annat och då får man börja om..

Link to comment
Share on other sites

Bataljonsledningen kollar med råden (kompaniråd, bataljonsråd och mdgrpsråd) för att se till att inte helt fel person blir utnämnd. "Stämma" är ett föreningsmöte och ska hållas ifrån det operativa. Tyvärr så har vissa Hv-enheter svårt för det, i synnerhet de med en äldre ledningsstruktur.

Där har Du väl ändå fel?

Ur HvH

6 § Hemvärnskompanistämma och hemvärnskompaniråd är medinflytandeorgan

inom ett hemvärnskompani.

 

Stämman utgör basen för hela medinflytandesystemet och skall inte beblandas med de stämmor eventuella föreningar håller i egen regi.

Det är Hvkompstämman som utser rådslemöter etc. som sedan utövar medinflytandet(medbestämmandet) i komp. och batråd osv.

 

Du har helt rätt i att medinflytandeorganen inte har förslags och beslutanderätt i operativa frågor(om det inte särskilt tillåtits av behörig beslutsfattare).

Personalfrågor sorterar inte under operativa frågor.

 

En personlig uppfattning.

Om ett råd avstyrker att en viss individ förordnas som kompanichef är det ytterst ovanligt att man går emot detta beslut. Varför? Jo, det handlar om

förtroende, och det är inte en förtroendeskapande åtgärd att gå emot rörelsens vilja. Att gå emot rådens uttryckliga vilja är en grogrund

för misstroende och dåligt resultat i slutänden. Jag vet hur man resonerar, och varför.

Att man följer rådens rekommendationer i t ex personalärenden är ett bevis på att de demokratiska värderingarna genomsyrar kulturen i hemvärnet och FM.

 

Och ja, jag har erfarenheter som rådsledamot på olika nivåer.

Link to comment
Share on other sites

Om ett råd avstyrker att en viss individ förordnas som kompanichef är det ytterst ovanligt att man går emot detta beslut. Varför? Jo, det handlar om

förtroende, och det är inte en förtroendeskapande åtgärd att gå emot rörelsens vilja. Att gå emot rådens uttryckliga vilja är en grogrund

för misstroende och dåligt resultat i slutänden. Jag vet hur man resonerar, och varför.

Att man följer rådens rekommendationer i t ex personalärenden är ett bevis på att de demokratiska värderingarna genomsyrar kulturen i hemvärnet och FM.

 

Det händer ju dock, har själv varit med om det. T.ex. om den av stämman önskad kompanichef inte innehar korrekt utbildning - så kan man såklart få bakåt på rekommendationen i bataljonsråd.

Link to comment
Share on other sites

Om ett råd avstyrker att en viss individ förordnas som kompanichef är det ytterst ovanligt att man går emot detta beslut. Varför? Jo, det handlar om

förtroende, och det är inte en förtroendeskapande åtgärd att gå emot rörelsens vilja. Att gå emot rådens uttryckliga vilja är en grogrund

för misstroende och dåligt resultat i slutänden. Jag vet hur man resonerar, och varför.

Att man följer rådens rekommendationer i t ex personalärenden är ett bevis på att de demokratiska värderingarna genomsyrar kulturen i hemvärnet och FM.

 

Det händer ju dock, har själv varit med om det. T.ex. om den av stämman önskad kompanichef inte innehar korrekt utbildning - så kan man såklart få bakåt på rekommendationen i bataljonsråd.

Självklart.....Du har så rätt så. Har också varit med om det. Sakliga argument är ju det som beslutsfattaren väger in(bör väga in), och

en konstruktiv dialog och samförstånd är receptet för framgång. Jag skrev att det är ytterst ovanligt att man går emot rekommendationerna

men givetvis finns det tillfällen där andra hänsyn(faktorer) gör att man beslutar i strid med rekommendationen. Finns det sakliga

argument därför, så är det heller inget problem. Helt i enlighet med en demokratisk grundsyn.

Link to comment
Share on other sites

Går att jmf bataljonsrådets medinflytande som exempelvis facket har på en arbetsplats när det gäller chefstillsättningar osv vid olika APT, MBL osv. Dock så har Batråd etc ofta blivit synonymt med kamratföreningar denna ihopblanding på roller är mycket olycklig.

Link to comment
Share on other sites

Bataljonsledningen kollar med råden (kompaniråd, bataljonsråd och mdgrpsråd) för att se till att inte helt fel person blir utnämnd. "Stämma" är ett föreningsmöte och ska hållas ifrån det operativa. Tyvärr så har vissa Hv-enheter svårt för det, i synnerhet de med en äldre ledningsstruktur.

Där har Du väl ändå fel?

Ur HvH

6 § Hemvärnskompanistämma och hemvärnskompaniråd är medinflytandeorgan

inom ett hemvärnskompani.

 

Stämman utgör basen för hela medinflytandesystemet och skall inte beblandas med de stämmor eventuella föreningar håller i egen regi.

Det är Hvkompstämman som utser rådslemöter etc. som sedan utövar medinflytandet(medbestämmandet) i komp. och batråd osv.

 

Du har helt rätt i att medinflytandeorganen inte har förslags och beslutanderätt i operativa frågor(om det inte särskilt tillåtits av behörig beslutsfattare).

Personalfrågor sorterar inte under operativa frågor.

 

En personlig uppfattning.

Om ett råd avstyrker att en viss individ förordnas som kompanichef är det ytterst ovanligt att man går emot detta beslut. Varför? Jo, det handlar om

förtroende, och det är inte en förtroendeskapande åtgärd att gå emot rörelsens vilja. Att gå emot rådens uttryckliga vilja är en grogrund

för misstroende och dåligt resultat i slutänden. Jag vet hur man resonerar, och varför.

Att man följer rådens rekommendationer i t ex personalärenden är ett bevis på att de demokratiska värderingarna genomsyrar kulturen i hemvärnet och FM.

 

Och ja, jag har erfarenheter som rådsledamot på olika nivåer.

Ja, jag ska erkänna att jag hade glömt att kompanistämman fanns. De kan jag skylla demens för eller också hur de stämmor jag bevittnat har hanterats (se Fk Satans ovanstående inlägg).

 

Angående kärnfrågan så har jag under mina år i Hemvärnet inte varit med att utnämningar av olika befattningshavare har hanterats på Stämma utan endast i olika råd.

Personalfrågor kan ses som "operativa" ur den meningen att tillsättning ordersätts (genom förordnande) på givna förutsättningar som styrs genom ramar och att därför medinflytandeorganen inte har beslutanderätt.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag ska erkänna att jag hade glömt att kompanistämman fanns. De kan jag skylla demens för eller också hur de stämmor jag bevittnat har hanterats (se Fk Satans ovanstående inlägg).

 

1.Angående kärnfrågan så har jag under mina år i Hemvärnet inte varit med att utnämningar av olika befattningshavare har hanterats på Stämma utan endast i olika råd.

2.Personalfrågor kan ses som "operativa" ur den meningen att tillsättning ordersätts (genom förordnande) på givna förutsättningar som styrs genom ramar och att därför medinflytandeorganen inte har beslutanderätt.

 

/K

1.Men det har jag. Inför en förbandssammanslagning skulle 2+2 bli =2, och då föreslogs två kandidater inför stämman, som därefter behandlades i bataljonsrådet. Så visst förekommer det.

 

2.Personalfrågor kan ses som precis vad som helst i betraktarens ögon.....men här är jag största tillskyndare av forumets allmänna krav

på verklighetsförankring. Jag uppfattar nedanstående kategorisering som att personalfrågor sorterar i annat fack än operativa eller taktiska frågor.

 

3 § Medinflytande inom hemvärnet skall utövas av medinflytandeorganen på

alla nivåer i fråga om de berörda hemvärns- och driftvärnsförbandens ekonomi,

organisation, personal, utbildning, fredsuppgifter, materiel och lokaler.

Medinflytande får inte avse operativa eller taktiska frågor om inte chef för

militärdistriktsgrupp, eller den han bestämmer, har beslutat att medinflytande

får utövas i en viss fråga av operativ eller taktisk natur.

Link to comment
Share on other sites

Jag var nog aningen slarvig när jag skrev "personalfrågor". Det jag avsåg var personalärenden typ tillsättning av chefer, inom ramen för frågeställningen. När det gäller kompaniledning så stämmer man bara av med kompanirådet så att det inte är helt fel tillsättning man avser göra. Det samma görs på batråd.

"Råd" i form av rådgivande, inte beslutsfattande.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...