Jump to content

Vad gör egentligen alla generaler


Recommended Posts

I och med tråden "Nästa ÖB" vart jag nyfiken på vad alla generaler/amiraler egentligen jobbar med. Hittade totalt 20perser via tråden och via officiella källor ex mil.se

 

Inser att detta är ett gränsfall vad som bör diskuteras här. Vad säger Blågul är ämnet intressant eller bör tråden låsas pga sekretess ???

Link to comment
Share on other sites

I och med tråden "Nästa ÖB" vart jag nyfiken på vad alla generaler/amiraler egentligen jobbar med. Hittade totalt 20perser via tråden och via officiella källor ex mil.se

 

Inser att detta är ett gränsfall vad som bör diskuteras här. Vad säger Blågul är ämnet intressant eller bör tråden låsas pga sekretess ???

Vad gör alla överstelöjtnanter? En lika bra fråga.

Link to comment
Share on other sites

Absolut ingen sekretsess att vi har mängder med generalspersoner.

Elaka tungor säger att vi har fler amiraler än vad vi har ytstridsfartyg samt att vi har fler generaler än vad vi har brigader.

 

Alla i försvaret är ju chefer i någon form, förrutom de som är stridsparstvåor. ;)

 

Är det någon som har siffror på hur många officerare som finns i resp nivå?

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte att frågeställningen var hur lagen ställer sig utan mer hur SOLDF.com ser på att

en tråd om detta startas.

Så jag kan svara för SOLDF-del.

Så länge som tråden kryssar mellan PUL och allmänt "onyttiga" inlägg är det helt Ok.

 

Att räkna upp Generaler är i sig ingen fara, men närmare ingående förklaringar på tjänster och vistelseort (i vissa fall)

är direkt obra.

§ 14 Ni minns?

 

Så generell debatt om Gyllnelövhögarna är Ok.

 

Dobberman

Blå/gul

Link to comment
Share on other sites

Tolkar Dobberman att jag får publicera den lista jag hittade

 

Intressant att värnpliktsnytt nämner 16generalspersoner och jag hittar 21st, ijuförsig är 5 av de amiraler men tvivlar på att det är därför.

 

Någon jag missat, eller har jag hittat en komplett lista över generaler/amiraler ???? och listan är mer reservation för ev fel/gamla titlar mm

 

General Håkan Syren

Överbefälhavare

GenLt Anders Lindström

Instatschef

GenLt Jan Selestrand

Produktionschef

GenLt Sverker Göranson

Chef Ledningsstaben HKV

GenLt Mats Nilsson

Chef för enheten för militära försvaret i försvarsdepartementet

GenMj Michael Moore

chef strategiledningens utvecklingsstab

GenMj Bengt Andersson

OpCdr NBG08

GenMj Berndt Grundevik

armeinspektör

GenMj Anders Silwer

Flygvapeninspektör

GenMj Stefan Kristiansson

Chef Must

KontAml Jörgen Ericsson

Stabschef HKV

KontAml Leif Nylander

Materialchef

KontAml Anders Grenstad

Marininspektör

KontAml Odd Werin

Stf C Marinens taktiska stab

BrGen Karl Engelbrektson

Chef NBG 08, sen ????

BrGen Anders Brännström

stf.chef Insatsstaben

BrGen Stefan Andersson

Force commander NBG11

BrGen Mats Wigselius

Observatör Kashmir

BrGen Peter Wretman

Chef FMLog

BrGen Roland Ekenberg

Rikshemvärnschef

FlAml Bengt Johansson

Ordf EU:s militärkommite arbetsgrupp

Link to comment
Share on other sites

Karl Engelbrektsson har ju iaf skådats med två svarta stjärnor och borde nu vara GenMj.

 

När blev han det? han var väl överste innan NBG och blev brigadgeneral iom NBG 08?

han hade iaf 1 stjärna när jag tog han i hand :banghead:

Link to comment
Share on other sites

Karl Engelbrektsson har ju iaf skådats med två svarta stjärnor och borde nu vara GenMj.

 

När blev han det? han var väl överste innan NBG och blev brigadgeneral iom NBG 08?

han hade iaf 1 stjärna när jag tog han i hand :banghead:

Han skådades med två stjärnor samma vecka som han lämnade över fanan till Stefan Andersson. Det finns någon notis om det här på forumet. (konstigt eller?)

Edit: Jag hittade det:

C NBG fick heller ingen medalj

 

Han fick en generalsstjärna till. Övlt 2004 (CO KS09) GenMj 2008.

 

Framtida ÖB?

Link to comment
Share on other sites

C MUST Generalmajor Stefan Kristiansson

Stf C MUST Flottiljgeneral Mats Engman

 

Dom är inte hemliga

 

Va i h-vete är en flottiljgeneral?

Bgen i flottan!

Men ååååååååååååh! FlottiljAMIRAL heter det då.

Kn Glock skämtade om Bgen Engmans flygvapenbakgrund bara.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

C MUST Generalmajor Stefan Kristiansson

Stf C MUST Flottiljgeneral Mats Engman

 

Dom är inte hemliga

 

Va i h-vete är en flottiljgeneral?

Bgen i flottan!

Men ååååååååååååh! FlottiljAMIRAL heter det då.

Kn Glock skämtade om Bgen Engmans flygvapenbakgrund bara.

 

/K

Sorry, gick av bara farten när jag blixtarde förbi. :banghead:

Link to comment
Share on other sites

Lite siffror som värnpliksnytt presenterar samt orsakerna bakom.

http://www.varnpliktsnytt.se/nyheter.php?id=4202

– Problemet är att det finns så många högt uppsatta officerare samtidigt som det på truppnivå finns stora brister. Hela verksamheten blir mer sårbar och mindre effektiv för de värnpliktiga som utbildas, säger Magnus Westerlund, pressansvarig i Värnpliktsrådet.

Om det är så att detta är ett problem (och det borde det rimligtvis vara) så kan väl inte arbetsrätten hindra att man placerar överflödiga överstelöjtnanter och så vidare som trupputbildare. ;-)

Link to comment
Share on other sites

Om det är så att detta är ett problem (och det borde det rimligtvis vara) så kan väl inte arbetsrätten hindra att man placerar överflödiga överstelöjtnanter och så vidare som trupputbildare. :D

Problemet är att SoldF 1972 inte gäller längre.

 

Har tyvärr råkat ut för gamla avdankade befäl som ska ut och leka på trupp, i detta fallet instruktör från Norra Smålandsgruppen som skulle utbilda hemvärnsförband.

Detta var när jag jobbade på Ing 2, inte lätt att hålla sig när man dan innan stog och utbildade trupp enligt senaste reglementen och sen blir utbildad på ett sätt som var gammalt när jag själv gjorde GU på 80-talet.

Det slutade med att jag tog mig själv ur övningen och satte mig vid värmebrasan, detta för att inte svälja min egen tunga med kvävningsrisk som följd alternativt åka fast för överlagt mord.

 

The Swede ;-)

Link to comment
Share on other sites

Lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, och då i synnerhet dess 8 §, torde vara den främsta orsaken till att officerare med många kronor och stjärnor på axlarna, sitter där de sitter. Om jag förstår saken rätt, torde det inte vara möjligt att mot en fullmaktsanställds vilja förflytta honom/henne till en annan typ av anställning (t.ex. truppförande officer). Jag kan dock inte hitta något exempel på att FM försökt, och fått det prövat i domstol (dock nämns det i förbifarten i AD 2006 nr 105).

 

Den officer som The Swede talar om, bör ju då rimligtvis frivilligt gått med på att truppföra. Sådana initiativ borde väl då lämpligen premieras med hjälp av kompletterande utbildning? Det kan väl inte vara allt för komplicerat/dyrt att uppdatera de "avdankade befälen" kunskaper? Om specoffutb är 2 år, borde väl någon som redan varit x antal år i firman, kunna kompletteringsutbildas på halva den tiden?

Link to comment
Share on other sites

Lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, och då i synnerhet dess 8 §, torde vara den främsta orsaken till att officerare med många kronor och stjärnor på axlarna, sitter där de sitter. Om jag förstår saken rätt, torde det inte vara möjligt att mot en fullmaktsanställds vilja förflytta honom/henne till en annan typ av anställning (t.ex. truppförande officer). Jag kan dock inte hitta något exempel på att FM försökt, och fått det prövat i domstol (dock nämns det i förbifarten i AD 2006 nr 105).
Förflyttning

8 § En arbetstagare får förflyttas till en annan statlig anställning med fullmakt. En förflyttning till en anställning hos en annan myndighet får bara ske om arbetsuppgifterna är likartade eller om arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställningen.

Försvarsmakten är numera en myndighet så denna lag borde inte hindra att officerare får nya arbetsuppgifter inom samma myndighet. Stämmer uppgifterna i Värnpliktsnytt - mer än 1 100 yrkesofficerare som är övlt/kk eller högre?

Antal yrkesofficerare i Försvarsmakten i mars 2008

I mars i år fanns det totalt 9 640 yrkesofficerare i Försvarsmakten.

74 var fänrikar.

6 268 var kaptener eller högre.

979 var överstelöjtnanter och kommendörkaptener.

146 var överstar och kommendörer.

16 var generalspersoner i Försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

[...]

Försvarsmakten är numera en myndighet så denna lag borde inte hindra att officerare får nya arbetsuppgifter inom samma myndighet.

[...]

Själva syftet med en fullmaktsanställning är ju just att man inte skall kunna flytta på folk hur som helst. T.ex. skall inte regeringen kunna tvinga en kontroversiell ordinarie domare att börja arbeta som vaktmästare på domstolen, bara för att hans domar är kontroversiella (så länge de är lagenliga).

 

Om någon fullmaktsanställd arbetar på HKV med något slags skrivbordsarbete, kan man inte omplacera vederbörande till att instruera värnpliktiga i AK5:ans funktion, eftersom detta inte är liknande arbetsuppgifter och han/hon troligen kommer att anses som över(/under?)kvalificerad för uppgiften (dvs. ej lämpad med hänsyn till sin utbildning).

 

Man skulle kunna tänka sig att man gjorde en "fuling" och gjorde vissa anställlningsformer på kompaninivå (vad jag förstår, är adjutant redan en fullmaktstjänst) till fullmaktsanställningar, eftersom det går bra att flytta en fullmaktsanställd till en annan fullmaktsanställning. Problemet blir väl då att man blir tvungen att anställa även nyutexaminerade enligt samma anställingsform, på samma tjänster som man förflyttat högdjuren till. Och då är risken stor att vi sitter i samma båt om 20 år, fast denna gång på en lägre nivå i organisationen.

Link to comment
Share on other sites

[...]

Försvarsmakten är numera en myndighet så denna lag borde inte hindra att officerare får nya arbetsuppgifter inom samma myndighet.

[...]

Själva syftet med en fullmaktsanställning är ju just att man inte skall kunna flytta på folk hur som helst. T.ex. skall inte regeringen kunna tvinga en kontroversiell ordinarie domare att börja arbeta som vaktmästare på domstolen, bara för att hans domar är kontroversiella (så länge de är lagenliga).

 

Om någon fullmaktsanställd arbetar på HKV med något slags skrivbordsarbete, kan man inte omplacera vederbörande till att instruera värnpliktiga i AK5:ans funktion, eftersom detta inte är liknande arbetsuppgifter och han/hon troligen kommer att anses som över(/under?)kvalificerad för uppgiften (dvs. ej lämpad med hänsyn till sin utbildning).

 

Man skulle kunna tänka sig att man gjorde en "fuling" och gjorde vissa anställlningsformer på kompaninivå (vad jag förstår, är adjutant redan en fullmaktstjänst) till fullmaktsanställningar, eftersom det går bra att flytta en fullmaktsanställd till en annan fullmaktsanställning. Problemet blir väl då att man blir tvungen att anställa även nyutexaminerade enligt samma anställingsform, på samma tjänster som man förflyttat högdjuren till. Och då är risken stor att vi sitter i samma båt om 20 år, fast denna gång på en lägre nivå i organisationen.

Några generaler är säkert anställda med fullmakt så jag fortsätter diskussionen i tråden.

 

Det anställs väl inte några nya officerare med fullmakt (Enligt 3 § så är det regeringen som avgör ifall någon som inte är ordinarie domare ska anställas med fullmakt), så fullmakten är inte knuten till en befattning utan till en viss anställd. Enligt 8 § får en arbetstagare förflyttas till annan statlig anställning med fullmakt om arbetsuppgifterna är likartade eller om arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställningen. Det står ingenting om att de inte får ges ändrade arbetsuppgifter. Enligt Officersförbundet kan en fullmaktshavare förflyttas till en anställning somnormalt lönesätts lägre:

En arbetstagare, som med stöd av 8 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning (LFA) har förflyttats till en anställning som normalt lönesätts lägre, skall i avlöningshänseende behandlas som innehavare av en anställning med samma lön som betalades i den tidigare anställningen.

En riktig fuling vore att tillämpa § 9 som hänvisar till 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning:

En arbetstagare vid [...], Försvarsmakten, [...] får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.

Jag är dock lite osäker på ifall brist på pengar gör att det är nödvändigt att skilja att fullmaktshavarna från sina arbetsuppgifter :rolleyes:

- fast de kanske har rätt till lön i vilket fall? :huh:

Link to comment
Share on other sites

Även fullmaktsofficerare kan omplaceras. Fullmakten anger att de inte får sägs upp.

Därför kan de skickas ut på skjutfält för att kratta tomhylsor och sånt. Det ger nog bättre effekt än att de ska förstöra truppen.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Hittade ytterligare några stjärngossar:

 

Attaché, svenska ambassaden i Washington

Generalmajor Jan Andersson

 

Delegationschef NNSC 2007, nu?

Generalmajor Sture Theolin

 

Delegationschef NNSC 2006, nu?

Generalmajor Lars Frisk

 

Operativ chef

Generalmajor Christer Lidström

 

C SHIRBRIG

Brigadgeneral Edbom

 

C Kivubrigaden, Kongo

Brigadgeneral Jan Gunnar Isberg

Link to comment
Share on other sites

Hittade ytterligare några stjärngossar:

 

Attaché, svenska ambassaden i Washington

Generalmajor Jan Andersson

 

Delegationschef NNSC 2007, nu?

Generalmajor Sture Theolin

 

Delegationschef NNSC 2006, nu?

Generalmajor Lars Frisk

 

Operativ chef

Generalmajor Christer Lidström

 

C SHIRBRIG

Brigadgeneral Edbom

 

C Kivubrigaden, Kongo

Brigadgeneral Jan Gunnar Isberg

 

Är väl knappast en aktuell lista? BGen Isberg är väl boss för Viking 08 och vem Edbom, C SHIRBRIG är vet jag inte ens. Det fanns en Sten Edholm som var chef för SHIRBRIG fram till 2004. Numera pensionär.

Link to comment
Share on other sites

Absolut ingen sekretsess att vi har mängder med generalspersoner.

Elaka tungor säger att vi har fler amiraler än vad vi har ytstridsfartyg samt att vi har fler generaler än vad vi har brigader.

 

Alla i försvaret är ju chefer i någon form, förrutom de som är stridsparstvåor. ;)

 

Är det någon som har siffror på hur många officerare som finns i resp nivå?

 

Gen/Genlt/Genmj 16

Bgen/Fljam 24

Link to comment
Share on other sites

Är det någon som har siffror på hur många officerare som finns i resp nivå?

Gen/Genlt/Genmj 16

Bgen/Fljam 24

Och på den tiden vi hade brigader så var det överstar som var brigadchefer (ej Öv 1/Bgen)...

Link to comment
Share on other sites

Är det någon som har siffror på hur många officerare som finns i resp nivå?

Gen/Genlt/Genmj 16

Bgen/Fljam 24

Och på den tiden vi hade brigader så var det överstar som var brigadchefer (ej Öv 1/Bgen)...

Nu har vi stridsgrupper som leds av överstar. Stridsgrupperna motsvarar brigad men är modulärt uppbyggda. Tydligen så krävs dock en general om det ska krigas internationellt, något som NBG08 var ett prov på. Rimligt hade varit att ha en överste som chef men det skulle visst till en Bgen.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...