Jump to content

Rättigheter och skyldigheter för värnpliktig


Guest Sallad

Recommended Posts

Guest Sallad

Hej!

 

Jag ligger i lumpen på X och har några jobbiga kadetter och gillar allmänt inte en viss attityd som några officerare har.

Jag förstår att det har med alla ungtuppar som gör lumpen, och jag hyser stor respekt för de officerare som behandlar en med respekt. Men när officerarna går för långt undrar jag vad jag har för rättigheter.

 

Finns det något dokument som beskriver rättigheter och skyldigheter en värnpliktig har?

Vad kan de som är högre i rang göra mot en? Vad är deras räckvidd av åtgärder.

 

Tack på förhand!:Malaj:

Link to comment
Share on other sites

är det bara du som har problem med deras attityder? prata med dina kamrater till och börja med sedan skall det finnas en förtroendeman på regementet, prata med honom eller henne.

 

sedan är det ingen som får bestraffa er, förutom lägst kompani-chef/motsv och då endast med extratjänst, löneavdrag och någonting till som jag inte kommer på just nu. (inte armhävningar o dyl)

förutom det så får du nog räkna med att kadetterna försöker hävda sin lägre grad mot sina äldre kollegor. lite generaliserat men iaf.

Link to comment
Share on other sites

Detta kanske är en bit hjälp på väg.

FM säger själva så här:

 

Disciplinansvaret

Under din utbildning i Försvarsmakten gäller föreskrifter om värnpliktstjänstgöring. Du ska under utbildningen få så god kunskap som möjligt om både de rättigheter och skyldigheter som gäller!

 

Lagstiftning som rör disciplinansvar inom totalförsvaret samt andra författningar om Försvarsmakten och det övriga totalförsvaret finns samlade i författningshandboken för totalförsvar och skydd mot olyckor (FTS).

Handbok om disciplin- och ersättningsärenden samt vissa andra rättsärenden inom Försvarsmakten (RättsH) är en hjälp vid handläggningen av ärenden enligt

 

* lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m m, som förkortas LDT

* förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret m m, som förkortas FDT.

 

I stort innebär föreskrifterna att några av dina grundlagsskyddade fri- och rättigheter får begränsas.

 

Du är till exempel skyldig att tåla inskränkningar i rätten att förflytta dig, att genomgå medicinska och psykologiska undersökningar och att rätta dig efter de tjänstgöringsföreskrifter som gäller.

Disciplinansvaret innebär att om du med vilja eller av oaktsamhet inte gör det som du enligt reglementen, instruktioner eller chefers order ska göra i tjänsten, ska du ges påföljd för disciplinförseelse. Rent bagatellartade förseelser medför ingen disciplinpåföljd, men kan resultera i ett samtal med chefen

 

 

Lydnadsplikt

 

Du ansvarar själv för att passa tider, följa ordningsregler och vara aktsam om den materiel som du kommer i kontakt med.

Du måste under utbildningen lyda din chefs order så länge det handlar om tjänsten/utbildningen. När du är chef ska dina underlydande lyda dig. Det finns flera orsaker till detta.

 

Liksom vid vissa tillfällen i fred – till exempel operationskirurgi, brandsläckning eller trafikdirigering – måste uppgifter under svåra förhållanden göras snabbt. Oftast måste de också göras gemensamt och samtidigt av många grupper och enskilda. När vapen används måste alla hålla en hög säkerhet. Omedelbar lydnad krävs för att samarbetet ska bli effektivt i sådana lägen och för att olyckor ska kunna undvikas.

 

Lydnad innebär att du utför givna order även i de situationer där du själv kanske tycker att man borde göra på ett annat sätt. Du gör det bland annat för att du litar på din chefs förmåga och avsikter samt för att du annars kan äventyra dina kamraters liv.

Det innebär bland annat att du inte får invända mot din chefs rätt att ge order eller ifrågasätta om ordern är riktig. Lydnadsplikten brukar därför sägas vara ovillkorlig.

 

Den som inte rättar sig efter lydnadsplikten, utan vägrar att följa en order kan göra sig skyldig till en disciplinförseelse. Påföljden kan bli varning, extratjänst eller löneavdrag. I svårare fall kan du dömas för brott mot totalförsvarsplikten enligt 10 kap 2§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

 

Men den ovillkorliga lydnaden handlar inte om så kallad blind lydnad. Lydnadsplikten är huvudsakligen begränsad till order rörande tjänsten. Om det är uppenbart att en order inte alls rör tjänsten, kan det inte bli fråga om en disciplinförseelse eller värnpliktsbrott för den som vägrar att lyda.

Du ska inte lyda en order som uppenbarligen strider mot grundläggande moraliska principer, som de till exempel är uttryckta i folkrättens regler.

 

 

Källa: Boken Svensk Soldat

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...