Jump to content

Sjukhus i Bergrum


Recommended Posts

Inte sällan har det gått historier bland allmänheten om att det fanns ett helt sjukhus i berget med färdiga operationssalar att använda i händelse av ofred. Dessa myter och historier visade sig oftast sakna helt grund eller vara kraftigt överdrivna.

 

Bergrummens existens och placering var ju oftast känd för lokalbefolkningen, men användningsområdet var hemligt. När de nu plomberas och rivs så kommer det ut mer information om vad de egentligen har använts till. Mig veterligen har det aldrig funnits ett sjukhus i ett bergrum. Däremot har det funnits en "sjukstuga" med en läkare på de större anläggningarna, men ändå så är myten om ett sjukhus allmänt spridd över landet.

 

Min fundering är om militären och samhället hade en "täckhistoria" som man spred till allmänheten?

Eller var det allmänheten själv som diktade ihop det hela?

Link to comment
Share on other sites

Visst har det väll funnits/finns sjukhus i bergrum. Södersjukhuset i sig är vad jag har hört på något tv program det till ytan största sjukhuset i Sverige eftersom det är så nedsprängt i berget med just utrymmen för beredskap i operation etc. Där skall tydligen finnas en helt egen järnvägsstation där också. Sen om dessa salar var fullt utrustade hela tiden låter jagf någon annan besvara.

Link to comment
Share on other sites

En av myterna hävdar att det ligger ett topphemligt underjordiskt sjukhus dolt i berget.(under södersjukhuset)

Det är delvis sant. Idag finns där mycket riktigt ett helt sjukhus i bergrummet, men

verksamheten är öppen, vilket många landstingsanställda känner till.

– Det här är inte ett dugg hemligt. På 60 årsjubiléet,för ett par år sedan,var det öppet

hus. Men eftersom vi har mycket känslig utrustning som ligger oskyddad guidar vi alla

besökare. Det gör vi å andra sidan gärna, säger Fredrik Fredriksson, chef för berget

Vid eventuellt krig eller betydande katastrofer ska det kunna användas för att ta emot

skadade.Bergrummet ska även kunna fungera som skyddsrum för boende i Södra stationsområdet.

 

www.locum.se/upload/Om%20Locum/Locum%20Rum/200506Rum2Bergkata.pdf

 

/b

Edited by Anders
Ordnade länken
Link to comment
Share on other sites

Jag vet säkert att det fanns ett sjukhus med operationssalar och allt i Muskö berget.

 

Fast det går väl under samma koncept som de ovan nämda "sjukstugorna" om än i monsterskala

 

Det som ryktena handlar om är ju bergrum som enbart är sjukhus och inte har nån annan funktion

Link to comment
Share on other sites

[....En av myterna hävdar att det ligger ett topphemligt underjordiskt sjukhus dolt i berget.(under södersjukhuset)

Det är delvis sant. Idag finns där mycket riktigt ett helt sjukhus i bergrummet, men

verksamheten är öppen, vilket många landstingsanställda känner till.....]

/b

Att det fanns (finns?) ställen som i fredstid är förberedda för sjukvård finns det en del exempel på. Det vanligaste var i skolor, på dagis eller andra offentliga byggnader. De byggnaderna kunde i fredstid vara mer eller mindre förberedda, men oftast syntes det inte något större mer än att dörrar kunde vara lite bredare, färre trösklar eller indraget vatten i lektionssalar. Som komplement och i anslutning till dessa byggnader kunde sedan ett fältsjukhus gruppera på iordningsställda ytor.

Att det dessutom fanns förberedda salar, oftast i källaren, i befintliga sjukvårdsbyggnader är varken konstigt eller särskilt hemligt. Ett bra exempel på detta är just Södersjukhuset.

 

Jag vet säkert att det fanns ett sjukhus med operationssalar och allt i Muskö berget.

Att det runt Muskö skulle finnas liknande spekulationer är helt i linje med min tes. Hade Muskö verkligen en reell sjukvårdskapacitet för att kunna genomföra operationer och ha vårdkapacitet som motsvarade ett mindre fältsjukhus? Eller var även detta en överdrift?

 

För mig är det helt logiskt att man inte placerade utrymmeskrävande och logistiskt komplicerade sjukhus i ett bergrum. Alla som har sett hur stort ett grupperat fältsjukhus eller ett civilt dito vet vilken yta det erfordrar samt vilka stora mängder av transporter som är till och från ett sådant. Dessutom fanns ett folkrättsligt skydd och sjukvård var aldrig särskilt högt prioriterat under tiden det begav sig.

 

Ett exempel är Bodens fästning. På många sätt är det ett imponerande försvarskomplex som det länge har spekulerats i vad alla bergrum i anslutning till Boden använts till (inte bara själva forten). En av myterna har varit att ett helt berg har använts till sjukhus eller tunnlar till det civila sjukhuset i stan. Detta var ju givetvis helt taget ur luften, den enda sjukvården som kunde erbjudas i bergrummen var en enstaka läkare i varje fort. En läkare kan genomföra operationer men då enkel primärkirurgi (jmf med Arméns förbandsplats). Sedan kan det ha funnits någon enstaka vårdplatser, men långt ifrån ett sjukhus. Det fanns emellertid flera förberedda platser ovan mark för att kunna gruppera fältsjukhus för sekundärkirurgi och vårdplatser.

 

Jag kanske har fel, men min känsla är att det fanns en stor övertro på att bergen i Sverige skulle innehålla sjukhus och sjukvårdsresurser. Fler som har samma känsla?

Link to comment
Share on other sites

Du har ett bergrum under Södersjukhuset i Stockholm.

Bland annat så håller DEMC till där (Disaster and Emergency Medical Center).

Finns även liknande under Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Samt att det finns liknande anläggningar under andra sjukhus runt om i Sverige.

Så detta är ingen myt.

Har under mina 19 år på ambulansen varit nere i några stycken.

Link to comment
Share on other sites

I Boken

MUSKÖ en örlogsbas i berget står så här:

krigssjukhuset fick 98 vårdplatser och ytterligare utrymme fanns om så skulle behövas

 

Kirurgavdelning med 2 operationsrum med totalt 4 operationsbord

Utanför dessa fanns förberedelserum

Skölj-och steriliseringsrum

här fanns även röntenrum med framkallnings laboratorium och ett speciellt gipsrum

 

i detta välutrustade sjukhus fanns också en speciel avdelning för käkrekonstruktioner med ett komplett

tandtekniskt laboratorium

 

och det fanns även ett apotek

 

Under krigsförhållanden skulle sjukhuset bemanas med

14 Läkare

2 Apotekare

39 Sjuksköterskor total bemaning 196 personer

Edited by GB Mek
Link to comment
Share on other sites

I Boken

MUSKÖ en örlogsbas i berget står så här:

krigssjukhuset fick 98 vårdplatser och ytterligare utrymme fanns om så skulle behövas

 

Kirurgavdelning med 2 operationsrum med totalt 4 operationsbord

Utanför dessa fanns förberedelserum

Skölj-och steriliseringsrum

här fanns även röntenrum med framkallnings laboratorium och ett speciellt gipsrum

 

i detta välutrustade sjukhus fanns också en speciel avdelning för käkrekonstruktioner med ett komplett

tandtekniskt laboratorium

 

och det fanns även ett apotek

 

Under krigsförhållanden skulle sjukhuset bemanas med

14 Läkare

2 Apotekare

39 Sjuksköterskor total bemaning 196 personer

 

dessutom har man ju även det beryktade gigantiska krematoriet :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Att det fanns (finns?) ställen som i fredstid är förberedda för sjukvård finns det en del exempel på. Det vanligaste var i skolor, på dagis eller andra offentliga byggnader. De byggnaderna kunde i fredstid vara mer eller mindre förberedda, men oftast syntes det inte något större mer än att dörrar kunde vara lite bredare, färre trösklar eller indraget vatten i lektionssalar. Som komplement och i anslutning till dessa byggnader kunde sedan ett fältsjukhus gruppera på iordningsställda ytor.

Att det dessutom fanns förberedda salar, oftast i källaren, i befintliga sjukvårdsbyggnader är varken konstigt eller särskilt hemligt. Ett bra exempel på detta är just Södersjukhuset.

Jag har (då jag jobbat lite med sjukvårdsberedksap inom landsting/komun) inte sett ett enda papper eller träffat en enda person (som sysslade med sånt här) som nämner att man bygde offentliga bygnader med en baktake att dom skulle användas som sjukhus, finns så klart undantag, men det mesta är bara myter. Desutom så tvivlar jag starkt på att sjukhuskällare skulle bli till salar för patienter i krigstid. Visst, man kanske placerar sängar i korridorer/kulvertar, men de rum som finns under sjukhus tenderar att vara förrådsutrymmen... och jag tror inte att det är något man flyttar på bara för att det blir krig.

 

Och sedan.. vad menas med "lokaler förberedda för sjukvård" (retorisk fråga). Är det att det är en sal som rymmer många sängar eller menas det att det finns urtag för syrgas m.m, finns det ekg maskiner under ett skynke i lokalens ena hörn.. eller?

Link to comment
Share on other sites

Att det fanns (finns?) ställen som i fredstid är förberedda för sjukvård finns det en del exempel på. Det vanligaste var i skolor, på dagis eller andra offentliga byggnader. De byggnaderna kunde i fredstid vara mer eller mindre förberedda, men oftast syntes det inte något större mer än att dörrar kunde vara lite bredare, färre trösklar eller indraget vatten i lektionssalar. Som komplement och i anslutning till dessa byggnader kunde sedan ett fältsjukhus gruppera på iordningsställda ytor.

Att det dessutom fanns förberedda salar, oftast i källaren, i befintliga sjukvårdsbyggnader är varken konstigt eller särskilt hemligt. Ett bra exempel på detta är just Södersjukhuset.

Jag har (då jag jobbat lite med sjukvårdsberedksap inom landsting/komun) inte sett ett enda papper eller träffat en enda person (som sysslade med sånt här) som nämner att man bygde offentliga bygnader med en baktake att dom skulle användas som sjukhus, finns så klart undantag, men det mesta är bara myter. Desutom så tvivlar jag starkt på att sjukhuskällare skulle bli till salar för patienter i krigstid. Visst, man kanske placerar sängar i korridorer/kulvertar, men de rum som finns under sjukhus tenderar att vara förrådsutrymmen... och jag tror inte att det är något man flyttar på bara för att det blir krig.

 

Och sedan.. vad menas med "lokaler förberedda för sjukvård" (retorisk fråga). Är det att det är en sal som rymmer många sängar eller menas det att det finns urtag för syrgas m.m, finns det ekg maskiner under ett skynke i lokalens ena hörn.. eller?

 

Jag vet att min högstadieskola var förberedd för att fungera som sjukhus

tex så fanns det ett antal eluttag som satt mitt på väggen i en rad utmed väggen i de flesta klassrum, liknande fördelning som man kan se i sjukhussalar

 

Jag har även varit inne i det förråd där man förvarade delar av "konverteringskittet" tex så fanns det stora "rödakors" flaggor i storlek lagom för att montera på taket (ca 4x4 m)

Link to comment
Share on other sites

Att det fanns (finns?) ställen som i fredstid är förberedda för sjukvård finns det en del exempel på. Det vanligaste var i skolor, på dagis eller andra offentliga byggnader. De byggnaderna kunde i fredstid vara mer eller mindre förberedda, men oftast syntes det inte något större mer än att dörrar kunde vara lite bredare, färre trösklar eller indraget vatten i lektionssalar. Som komplement och i anslutning till dessa byggnader kunde sedan ett fältsjukhus gruppera på iordningsställda ytor.

Att det dessutom fanns förberedda salar, oftast i källaren, i befintliga sjukvårdsbyggnader är varken konstigt eller särskilt hemligt. Ett bra exempel på detta är just Södersjukhuset.

Jag har (då jag jobbat lite med sjukvårdsberedksap inom landsting/komun) inte sett ett enda papper eller träffat en enda person (som sysslade med sånt här) som nämner att man bygde offentliga bygnader med en baktake att dom skulle användas som sjukhus, finns så klart undantag, men det mesta är bara myter. Desutom så tvivlar jag starkt på att sjukhuskällare skulle bli till salar för patienter i krigstid. Visst, man kanske placerar sängar i korridorer/kulvertar, men de rum som finns under sjukhus tenderar att vara förrådsutrymmen... och jag tror inte att det är något man flyttar på bara för att det blir krig.

 

Och sedan.. vad menas med "lokaler förberedda för sjukvård" (retorisk fråga). Är det att det är en sal som rymmer många sängar eller menas det att det finns urtag för syrgas m.m, finns det ekg maskiner under ett skynke i lokalens ena hörn.. eller?

Skolan som ligger bredvis Södertälje sjukhus var förberedd för vårdplatser med allt från tjocka väggar med förberedda förstärkningsluckor till fönster och mängder med uttag i väggarna.

Link to comment
Share on other sites

Att det fanns (finns?) ställen som i fredstid är förberedda för sjukvård finns det en del exempel på. Det vanligaste var i skolor, på dagis eller andra offentliga byggnader. De byggnaderna kunde i fredstid vara mer eller mindre förberedda, men oftast syntes det inte något större mer än att dörrar kunde vara lite bredare, färre trösklar eller indraget vatten i lektionssalar. Som komplement och i anslutning till dessa byggnader kunde sedan ett fältsjukhus gruppera på iordningsställda ytor.

Att det dessutom fanns förberedda salar, oftast i källaren, i befintliga sjukvårdsbyggnader är varken konstigt eller särskilt hemligt. Ett bra exempel på detta är just Södersjukhuset.

Jag har (då jag jobbat lite med sjukvårdsberedksap inom landsting/komun) inte sett ett enda papper eller träffat en enda person (som sysslade med sånt här) som nämner att man bygde offentliga bygnader med en baktake att dom skulle användas som sjukhus, finns så klart undantag, men det mesta är bara myter. Desutom så tvivlar jag starkt på att sjukhuskällare skulle bli till salar för patienter i krigstid. Visst, man kanske placerar sängar i korridorer/kulvertar, men de rum som finns under sjukhus tenderar att vara förrådsutrymmen... och jag tror inte att det är något man flyttar på bara för att det blir krig.

 

Och sedan.. vad menas med "lokaler förberedda för sjukvård" (retorisk fråga). Är det att det är en sal som rymmer många sängar eller menas det att det finns urtag för syrgas m.m, finns det ekg maskiner under ett skynke i lokalens ena hörn.. eller?

 

Hela Vattenfalls "huvudkontor" i Råcksta utanför Stockholm är byggt för att kunna ställas om till sjukhus vid behov. Alla hissar är byggda för att ta sängar, långa "sjukhuskorridorer" sträcker sig längs tröskellösa kontor som lätt skall kunna ställas om till salar. Entrén är byggd som en ambulansinfart och helikopterplatta skall tydligen finnas på taket. Dessutom finns gigantiska skyddsrum under källarplanen.

 

Hur man egentligen tänkte den dagen huset byggdes för Statens Vattenfallsverket vet jag inte men man kan ju undra om inte en byggnad som denna behövs för att administrera just ett lands elförsörjning i händelse av ofred. Nä då skall allt ställas om till sjukhus och patienter skall flytta in i stället. När fienden tycker att allt som har med elförsörjningen att göra skall slås ut bombar de kontoret som just då råkar vara sjukhus.

 

NÄ jag är inte bitter jag inte

Link to comment
Share on other sites

Har själv varit nere i ett våningsplan under jord som var avsett som vårdavdelningar i händelse av behov. Fredstida användning, just förråd och tyvärr hadde man problem med intrång av alkolister osv som har kommit på att det var en varm och bra plats

Link to comment
Share on other sites

I Boken

MUSKÖ en örlogsbas i berget står så här:

krigssjukhuset fick 98 vårdplatser och ytterligare utrymme fanns om så skulle behövas

 

Kirurgavdelning med 2 operationsrum med totalt 4 operationsbord

Utanför dessa fanns förberedelserum

Skölj-och steriliseringsrum

här fanns även röntenrum med framkallnings laboratorium och ett speciellt gipsrum

 

i detta välutrustade sjukhus fanns också en speciel avdelning för käkrekonstruktioner med ett komplett

tandtekniskt laboratorium

 

och det fanns även ett apotek

 

Under krigsförhållanden skulle sjukhuset bemanas med

14 Läkare

2 Apotekare

39 Sjuksköterskor total bemaning 196 personer

 

dessutom har man ju även det beryktade gigantiska krematoriet ;-)

där man faktiskt ska ha kremerat en person! :worthy:

Link to comment
Share on other sites

Jag har (då jag jobbat lite med sjukvårdsberedksap inom landsting/komun) inte sett ett enda papper eller träffat en enda person (som sysslade med sånt här) som nämner att man bygde offentliga bygnader med en baktake att dom skulle användas som sjukhus, finns så klart undantag, men det mesta är bara myter. Desutom så tvivlar jag starkt på att sjukhuskällare skulle bli till salar för patienter i krigstid. Visst, man kanske placerar sängar i korridorer/kulvertar, men de rum som finns under sjukhus tenderar att vara förrådsutrymmen... och jag tror inte att det är något man flyttar på bara för att det blir krig.

 

Och sedan.. vad menas med "lokaler förberedda för sjukvård" (retorisk fråga). Är det att det är en sal som rymmer många sängar eller menas det att det finns urtag för syrgas m.m, finns det ekg maskiner under ett skynke i lokalens ena hörn.. eller?

 

Du som bor i Gbg-trakten kan ta lilla bilen ut till gamla pedagogen i Mölndal. (Vad den används till nu har jag inte den blekaste om). Den är "sjukhusbyggd" enligt tidigare beskrivning i denna tråd.

Link to comment
Share on other sites

Inte sällan har det gått historier bland allmänheten om att det fanns ett helt sjukhus i berget med färdiga operationssalar att använda i händelse av ofred. Dessa myter och historier visade sig oftast sakna helt grund eller vara kraftigt överdrivna.

 

Bergrummens existens och placering var ju oftast känd för lokalbefolkningen, men användningsområdet var hemligt. När de nu plomberas och rivs så kommer det ut mer information om vad de egentligen har använts till. Mig veterligen har det aldrig funnits ett sjukhus i ett bergrum. Däremot har det funnits en "sjukstuga" med en läkare på de större anläggningarna, men ändå så är myten om ett sjukhus allmänt spridd över landet.

 

Min fundering är om militären och samhället hade en "täckhistoria" som man spred till allmänheten?

Eller var det allmänheten själv som diktade ihop det hela?

 

En stor del av våra bergrums funktion röjdes under 70-talet av spionen Stig Bergling. Eftersom de var svåra att flytta på, dyra att bygga nya, skedde istället en del ombyggnationer och förändring av vissa bergsrums funktion samtidigt som man ändrade en del i konceptet. Det kan alltså varit så att det en gång byggdes som sjukhus vilket blev känt "i folkmun" men att bergrummet fick ny funktion under 80-talet.

 

Man ska också komma ihåg att mycket av bergrumsbyggnationen skedde under den tid då kärnvapnen var en stor del av hotbilden. Det kan också vara därför som man valde att bygga in en del sjukhus i bergrum.

Link to comment
Share on other sites

Du som bor i Gbg-trakten kan ta lilla bilen ut till gamla pedagogen i Mölndal. (Vad den används till nu har jag inte den blekaste om). Den är "sjukhusbyggd" enligt tidigare beskrivning i denna tråd.

Jo det vet jag, därav att jag skrev "det finns undantag" i mitt förra inlägg. Det jag vill ha sagt är att det finns mycket myter om det här.

Något att tänka på är, var skulle personalen komma ifrån? Våra sjukhus skulle i krigstid fortsätta fungera och då med en planerad överbeläggning på i princip samtliga avdelningar. Försvarsmakten skulle tagit ett antal läkare/sjuksköterskor/analytiker/tekniker/m.m med sig ut i "fält". Vilka skulle då bemanna skolor och källare?

Självklart kan man ha uppsamlingsplatser och något som civilt motsvaras utav en vårdcentral i lokaler som annars var matsalar eller gymnastikhallar. Det funkar ju uppenbarligen att ha det i tält.

 

De bygnader som var bäst förberedda var och är fortfarande de bygnader som till vardags används som sjukhus.

Link to comment
Share on other sites

Något att tänka på är, var skulle personalen komma ifrån? Våra sjukhus skulle i krigstid fortsätta fungera och då med en planerad överbeläggning på i princip samtliga avdelningar. Försvarsmakten skulle tagit ett antal läkare/sjuksköterskor/analytiker/tekniker/m.m med sig ut i "fält". Vilka skulle då bemanna skolor och källare?

 

Nog skulle det bli brist på läkare i ett storkrig, men man får väl tänka sig:

 

1) Prioriteringen av vilken vård som alls skall utföras blir en helt annan än i fredstid.

 

2) Tandläkare, medicinstuderande, veterinärer och sjuksköterskor går in på läkares arbetsområden på ett sätt man inte skulle acceptera i fredstid.

 

Detta är kanske inget som är aktuellt i den typ av militär verksamhet vi planerar i dag, men som skulle bli det i ett storkrig på svensk mark.

Link to comment
Share on other sites

1) Prioriteringen av vilken vård som alls skall utföras blir en helt annan än i fredstid.

2) Tandläkare, medicinstuderande, veterinärer och sjuksköterskor går in på läkares arbetsområden på ett sätt man inte skulle acceptera i fredstid.

Detta är kanske inget som är aktuellt i den typ av militär verksamhet vi planerar i dag, men som skulle bli det i ett storkrig på svensk mark.

 

1. För vissa kategorier ja. Men jag har svårt att se hur man t.e.x nekar patienter den vård dom behöver för att överleva. Vilket gäller för ganska många som besöker ett sjukhus. Men har du någon källa som säger motsatsen så är inte jag den som säger emot.

 

2. På vissa arbetsområden kan jag nog tänka mig. Igen, har du litteratur eller något som visar att det är så?

Link to comment
Share on other sites

1) Prioriteringen av vilken vård som alls skall utföras blir en helt annan än i fredstid.

2) Tandläkare, medicinstuderande, veterinärer och sjuksköterskor går in på läkares arbetsområden på ett sätt man inte skulle acceptera i fredstid.

Detta är kanske inget som är aktuellt i den typ av militär verksamhet vi planerar i dag, men som skulle bli det i ett storkrig på svensk mark.

 

1. För vissa kategorier ja. Men jag har svårt att se hur man t.e.x nekar patienter den vård dom behöver för att överleva. Vilket gäller för ganska många som besöker ett sjukhus. Men har du någon källa som säger motsatsen så är inte jag den som säger emot.

 

2. På vissa arbetsområden kan jag nog tänka mig. Igen, har du litteratur eller något som visar att det är så?

 

I post nr 19 ovan uttryckte jag en egen åsikt. Jag kan dock lägga till:

 

1) När jag skrev detta tänkte jag på icke livsnödvändig vård, det är ju också en ganska stor del av den vård vi ägnar oss åt i fredstid. Jag har t.ex. fått korsbandet opererat, vilket krävde en ortoped, en narkossköterska, en operationssköterska och en operationssal plus en sjukhussäng i tre dagar. Det skulle knappast komma på fråga om sjukhuset varit ansträngt av en ett krig, eller ens en stor olycka. Jag har inte en aning om hur man tänker när det gäller livsviktig men mycket resurskrävande vård, t.ex. levertransplantationer.

 

2) Jag kan inte ge någon bra källa, så det får nog ses som mina egna tankar i första hand. Det som gör att jag tror att det finns liknande tankar på annat håll är i alla fall: I) När jag pryade inom vården i en grå forntid satt jag och läste i tidningar för läkare när jag hade tråkigt, och stötte på en artikel där detta diskuterades, och tandläkare och medicinstudenter nämndes som personal som (enligt författarens uppfattning) skulle förstärka läkarkåren i krig. II) I militära reglementen, t.ex. "Arméns materiel, 1997 års utgåva (M7734-716111)" kan man stöta på begreppet "läkarassistent" och jag förmodar att man menar något liknande "Physicians Assistant" som finns i USA, men i Sverige finns det ju ingen specifik utbildning för detta. Det visar sig om man surfar att läkarassistent tydligen är ett begrepp i civila sammanhang även i Sverige numera, och att medicinstuderande kan anställas som det.

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

[

2) Jag kan inte ge någon bra källa, så det får nog ses som mina egna tankar i första hand. Det som gör att jag tror att det finns liknande tankar på annat håll är i alla fall: I) När jag pryade inom vården i en grå forntid satt jag och läste i tidningar för läkare när jag hade tråkigt, och stötte på en artikel där detta diskuterades, och tandläkare och medicinstudenter nämndes som personal som (enligt författarens uppfattning) skulle förstärka läkarkåren i krig. II) I militära reglementen, t.ex. "Arméns materiel, 1997 års utgåva (M7734-716111)" kan man stöta på begreppet "läkarassistent" och jag förmodar att man menar något liknande "Physicians Assistant" som finns i USA, men i Sverige finns det ju ingen specifik utbildning för detta. Det visar sig om man surfar att läkarassistent tydligen är ett begrepp i civila sammanhang även i Sverige numera, och att medicinstuderande kan anställas som det.

 

OT:

Kan tillägga att läkarassisten finns med.kanidater kan jobba extra som detta efter en viss termin liksom att de kan vara vik.UnderLäkare efter T.10

Link to comment
Share on other sites

Första punkten för att få ut mer vårdeffekt är att civila arbetstidslagar upphör att gälla. Sen sänker man kvaliteten ett par steg. Ett sår sys igen men man lägger inte tid på att få det kosmetiskt snyggt, sjuksköterskor tar större ansvar och man skär ned efterkontroller osv...

Link to comment
Share on other sites

Anledningen till att det till synes fanns fler sjukhus än det fanns sjukhuspersonal är helt enkelt att man kan förlora sjukhhus men inte befolkning. Låt säga att t.ex Stockholm utrymms och att vår krigsmakt retirerar bort från staden och den faller. Då kan vi fortfarande stå med lika mycket befolkning och dessutom större vårdebehov, då det är krig, men vi saknar mängder med sjukhus. I den situationen blir det inte nödvändigtsvis brist på sjukhuspersonal men det skulle bli brist på sjukhus om det inte fanns förberedda reserver.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

Jo det vet jag, därav att jag skrev "det finns undantag" i mitt förra inlägg. Det jag vill ha sagt är att det finns mycket myter om det här.

Något att tänka på är, var skulle personalen komma ifrån? Våra sjukhus skulle i krigstid fortsätta fungera och då med en planerad överbeläggning på i princip samtliga avdelningar. Försvarsmakten skulle tagit ett antal läkare/sjuksköterskor/analytiker/tekniker/m.m med sig ut i "fält". Vilka skulle då bemanna skolor och källare?

Självklart kan man ha uppsamlingsplatser och något som civilt motsvaras utav en vårdcentral i lokaler som annars var matsalar eller gymnastikhallar. Det funkar ju uppenbarligen att ha det i tält.

 

De bygnader som var bäst förberedda var och är fortfarande de bygnader som till vardags används som sjukhus.

Var läkarana skulle komma ifrån är inte så svårt att räkna ut. När Sahlgrenska är en hög med

småsten efter första bombvågen så finns det en sjuhelsikes massa läkare men inget sjukhus.

Tror att man utrymmer det ena för att fylla det andra. Behöver inte nödvändigtvis användas

parallellt. Precis som med statsapparaten, man raggar inte upp en extra statsminister, en

extra finansminister osv och sätter i bergrummet, man flyttar helt enkelt de exemplar man

har till en säkrare miljö.

 

/martinator

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...