Jump to content

Gamla Sjökrigsskolan


Recommended Posts

Jag har under en tid funderat på en sak, nämligen ledarskapsutbildningen vid gamla Sjökrigsskolan (dvs den som blev MOHS 1982 och låg i Näsby Park och på Skeppsholmen dessförinnan). Anledningen är dels kontakten med äldre sjöofficerare som verkar ha fått en helt annan ledarskapsutb än dagens(dvs efter mitten av 80-talet), men framförallt Peter Wallenbergs uttalande om sina chefers utbilning här om veckan i dokumentären om familjen. Dvs att de först skulle vara reservofficerare, helst från sjökrigsskolan.

 

Helt enkelt vad utbildade man mot för en typ av chef? Hur skulle man vara som chef och perosn?, Hur såg utbildningen ut, vad skiljer den från dagens?, VIlka publikationer användes?

Edited by Psilander
Link to comment
Share on other sites

Jag har under en tid funderat på en sak, nämligen ledarskapsutbildningen vid gamla Sjökrigsskolan (dvs den som blev MOHS 1982 och låg i Näsby Park och på Skeppsholmen dessförinnan). Anledningen är dels kontakten med äldre sjöofficerare som verkar ha fått en helt annan ledarskapsutb än dagens(dvs efter mitten av 80-talet), men framförallt Peter Wallenbergs uttalande om sina chefers utbilning här om veckan i dokumentären om familjen. Dvs att de först skulle vara reservofficerare, helst från sjökrigsskolan.

 

Helt enkelt vad utbildade man mot för en typ av chef? Hur skulle man vara som chef och perosn?, Hur såg utbildningen ut, vad skiljer den från dagens?, VIlka publikationer användes?

 

 

Den moderna militära ledarskapsutbildningen växer ju egentligen fram först under 1960- och 1970-talen, mycket till följd av motgångar i konflikter under Kalla kriget. Exempelvis upplevde den amerikanska armén hur många grupp- och plutonchefer blev dödade av sina egna soldater, veteraner från kriget, som såg detta som enda möjligheten att överleva själva. Hellre ställas in för krigsrätt än gå en säker död till mötes, då de nyutexaminerade cheferna visste föga om krigets krav.

 

Moderna rön inom psykologi och sociologi, samt ett utvecklat intresse för krigets krav, ledde till att både soldat- och officersutbildningen förändrades kraftigt under perioden från slutet av 1960- och början av 1970-talet och framåt. Däremot så skiljer sig själva utbildningen i form av reglementen och övrigt ej nämnvärt från tidigare under 1900-talet, självfallet med den skillnaden att modern materiel kräver nya reglementen, instruktioner, Säk I, direktiv med mera.

 

När det gäller utbildningen av soldater så kan det mycket förenklat beskrivas som att i äldre tider låg fokus på METODIK, alltså hur man lär ut, medan de i nyare tider ägnats mer intresse åt DIDAKTIK, det vill säga också bland annat vad och hur man lär ut. De nya metodböckerna för trupputbildning samlades i slutet av 1990-talet i grundreglementet UtbR Grunder, vilken 2006 ersattes av Pedagogiska grunder. I dessa grundpublikationer är HBL och PBL viktiga pedagogiska metoder, alltså att utgå från en helhetsbaserad och problemlösande syn på lärande, vilket i avsevärd utsträckning skiljer sig från äldre metoder.

 

Samtidigt som den största skillnaden mot förra delen av 1900-talet när det gäller utbildning och inställning till officersyrket kan sägas vara att man tidigare var mer chef och mindre utbildare, så kan det nog sägas att de riktigt goda ledarna och utbildarna under förra delen av 1900-talet hade fungerat som goda ledare och utbildare även i dag. Den stora skillnaden är att vi i dag tar det för givet som man då såg som mer utmärkande. Detta hänger samman med samhällsutvecklingen i stort, där ledarna i vårt samhället måste vinna respekt och inflytande av gruppen, det är inget som är givet från början.

 

Utan att exakt veta vad du menar med Peter Wallenbergs chefer från Sjökrigsskolan, jag såg själv dokumentären, så har du där några allmänna skillnader i ledarskaps- och metodikutveckling i militära sammanhang från förra och senare hälften av 1900-talet.

Link to comment
Share on other sites

Peter Wallenberg talade om vilken utbildning ha ville se sina företagsledare (och framförallt söner) skulle ha, först Ro examen (helst sjökrigsskolan) sedan nått amerikanskt universitet och gärna handelshögskolan.

 

De äldre generationerna officerare, dvs de som tog examen mellan 40-70-talet har i mina ögon ganska beundransvärd chefspodundus. Visserligen klev de ut i en helt annat FM med framförallt massor med fler underställda och en ryggrad av underoofficerare att luta sig mot. Det gäller att hitta en bra balans mellan guldkornen från den äldre utbildningen och samtiigt få med det nya.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...