Jump to content

Regler för Pliktverket


Recommended Posts

Pliktverket == Rekryteringskontoret

(Pliktverket var det gamla namnet på denna forumsdel.)

 

 

Ny stående order för verksamheten i forumet Pliktverket (1 bilaga samt 3 underbilagor)

 

I enlighet med order från C Kasern har en ny stående order för forumet Pliktverket tagits fram. Denna fastställs med omedelbar verkan. Tidigare order, daterad 2007-05-06, upphävs härmed och skall förstöras.

 

Kam mdn, C Pliktverket

 

Sändlista:

C SoldF

C SoldF Forum

C Kasern

Stf C Pliktverket

SoldF Forum (anslås i Pliktverket)

 

Bilagor:

Stående order för verksamheten i forumet Pliktverket

 

1. Orientering

Forumet Pliktverket har tidigare varit vikt för diskussioner mellan de som ännu ej ryckt in och frågor från dessa. Det har funnits två typer av trådar: lära-känna-varandra-trådar och informationstrådar. Medan de förra tillåtits sväva ut något för att möjliggöra de diskuterande att lära känna varandra bättre inför sin stundande värnplikt har de senare behövt hålla samma saklighet som förväntas på forumet i stort (Markan undantagen). Sedan en tid tillbaka skall, enligt order från C Kasern, även övriga diskussioner som rör värnplikten diskuteras i detta forum. Genom denna nya inriktning har behov av en ny order för verksamheten uppstått.

 

2. Uppgift

Detaljer rörande av C Kasern givna order omfattas av sekretess, men kan sammanfattas som följer. Uppräknad ordning är inte nödvändigtvis prioriteringsordning.

 1. God ordning skall råda.
 2. Medlemmarna ska vara glada.
 3. Blågula ska vara glada.

 

3. Genomförande

3a Beslut i stort

Inledningsvis skall samtliga användare ta del av föreliggande regler för verksamheten.

Därefter skall verksamheten fortgå som tidigare under beaktande av de nya reglerna.

Slutligen skall alla vara glada och nöjda.

 

3b Riktlinjer

 • Forumets regler gäller i full utsträckning. Samtliga som gör inlägg skall vara införstådda med dessa. Forumets introduktionskurs respektive FAQ bör [1] också läsas.
 • Systemet med två typer av trådar bibehålls, se "1. Orientering".
 • Kravet på att "lära-känna-trådar" skall ha ett ämne som tydligt talar om vilket förband det rör sig om och vilken årskull som avses bibehålls. Ämnet skall vara på formen "Livgardet Kungsängen 2009".
 • Ämnen i övriga trådar skall ge en tydlig bild av det som diskuteras i tråden.
 • Det är inte tillåtet att nämna riktiga namn på kamrater eller befäl om dessa inte gett sitt uttryckliga tillstånd till detta.
 • Det är inte tillåtet att diskutera innehåll, omfattning, m.m. i prov, uttagningar och motsvarande inför och under värnplikten.
 • Genomför alltid sökning innan en ny tråd i ett ämne skapas. De flesta ämnen har diskuterats tidigare och det underlättar för alla om samtliga diskussioner kring ett ämne hålls samlade.

4. Logistik

Användaren svarar själv för införskaffande och vidmakthållande av nödvändig utrustning för nyttjande av forumet. För forumets drift svarar blågula under ledning av C SoldF Forum.

 

5. Ledning

5a Ledning

Samtlig ledning sker genom forumet. I undantagsfall kan ledning komma att ske via e-post.

5b Samband

Frågor ställs till ansvariga BG via PM. Se även bilaga B.

 

 

[1] Ordet "bör" skall tolkas på det sätt som är definierat i SäkI G 2008.

Link to comment
Share on other sites

 • Kimster changed the title to Regler för Pliktverket

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...