Jump to content

Skyddsvaktsutbildning 2008


Recommended Posts

Jag har under en lång rad år saknat batongen när jag verkat som militär skyddsvakt, men genom den nya utbildningen får jag nu möjligheten även till FM uniformen. Självskyddet inkl batongutbildningen vid LGG kurs kändes bra mycket seriösare än vad vi gjorde på ABABskolan för evigheter sedan.

 

Någon annan som har reflektioner eller erfarenheter från den "långa" skyddsvaktsutbildningen att delge?

Link to comment
Share on other sites

Vi har haft 2007 på oss att prova utbildningen och nu när den prövats så är det kul att HvSS fått ledartröjan på något som omfattar alla vapengrenar.

 

Nu måste instruktörerna genomgå särskilda kurser för att ta hand om de specifika delarna:

Skyddsvakt - teori

Närkamp block A+D/alternativt RPS instruktörskurs självskydd (inkl. bojor/batong)

Och för vissa - norska filmskjutbanan

 

Negativt - det tar tid att genomgå kurserna för att nå certifiering/godkännande och hemvärnets egna instruktörer (egna ledet) kommer endast i fråga som B-instruktör.

 

Men det positiva är att vi äntligen släpat in FM i en modernare utbildning som motsvarar dagens krav (och inte är en förvirrad variant av gamla VaktB).

 

FM har alltid varit dåliga på "fredstida" juridik och så gott som alltid övat för kriget. Förhoppningsvis leder utbildningen till att vi på många plan får in en större förståelse för behovet av korrekta juridiska tolkningar, vilket behövs om FM på sikt skall medverka till bevakning av civila skyddsobjekt (kräver några små justeringar, inga direkta förbud föreligger). Skall FM konkurrera med privata bevakningsbolag krävs en uppryckning!

 

Mj Disaster

Link to comment
Share on other sites

Kopplat till Hv huvuduppgift H1 & H2 så känns det bra att skyddsvaktsutbildningen har reformerats. Den som grubblar kring att kurstiden för att bli omgodkännd ökat från som tidigare söndag till nu kurs tordag kväll till söndag eftermiddag, hav förtröstan det är en rejäl portion kvalitet och kvantitet i såväl teori som praktik. Utökningen är väl värd det utökade kurstiden.

Link to comment
Share on other sites

På tal om skyddsvaktsutbildning:

En av övningarna innebar att figuranter från Försvarsutbildarnas ungdomsförbund, FBU, utsatte skyddsvakten för olika situationer som kan uppkomma - både hotfulla och mindre hotfulla. Hämvärnsmännen fick på så sätt omsätta de kunskaper de fått tidigare under dagen i skarpt läge. De duktiga figuranterna försökte ta sig förbi skyddsvakten, och i vissa fall, när de inte ville ge sig av trots tillsägelser, fick vakterna skjuta mot dem - med lös ammunition naturligtvis.

 

http://hemvarnet.se/norra_sodermanland/ost...mp;nyhetid=2482

 

Hur tänker man här? Ska det verkligen gå till på det här sättet? Vari ligger livsfaran när någon inte vill gå?

Edited by Munken_swe
Link to comment
Share on other sites

På tal om skyddsvaktsutbildning:
En av övningarna innebar att figuranter från Försvarsutbildarnas ungdomsförbund, FBU, utsatte skyddsvakten för olika situationer som kan uppkomma - både hotfulla och mindre hotfulla. Hämvärnsmännen fick på så sätt omsätta de kunskaper de fått tidigare under dagen i skarpt läge. De duktiga figuranterna försökte ta sig förbi skyddsvakten, och i vissa fall, när de inte ville ge sig av trots tillsägelser, fick vakterna skjuta mot dem - med lös ammunition naturligtvis.

 

http://hemvarnet.se/norra_sodermanland/ost...mp;nyhetid=2482

 

Hur tänker man här? Ska det verkligen gå till på det här sättet? Vari ligger livsfaran när någon inte vill gå?

Vi vet ju inte vad "vissa fall" innebar. Men hur som haver så, när man hamnat i ett läge där det är fara för liv så handlar det inte längre om att avvisa.

Tar för givet att man trots allt gjort rätt, men författat artikeln lite missvisande. Olycksfall i arbetet kan man tänka.

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Vi har haft 2007 på oss att prova utbildningen och nu när den prövats så är det kul att HvSS fått ledartröjan på något som omfattar alla vapengrenar.

 

Nu måste instruktörerna genomgå särskilda kurser för att ta hand om de specifika delarna:

Skyddsvakt - teori

Närkamp block A+D/alternativt RPS instruktörskurs självskydd (inkl. bojor/batong)

Och för vissa - norska filmskjutbanan

 

Negativt - det tar tid att genomgå kurserna för att nå certifiering/godkännande och hemvärnets egna instruktörer (egna ledet) kommer endast i fråga som B-instruktör.

 

Men det positiva är att vi äntligen släpat in FM i en modernare utbildning som motsvarar dagens krav (och inte är en förvirrad variant av gamla VaktB).

 

FM har alltid varit dåliga på "fredstida" juridik och så gott som alltid övat för kriget. Förhoppningsvis leder utbildningen till att vi på många plan får in en större förståelse för behovet av korrekta juridiska tolkningar, vilket behövs om FM på sikt skall medverka till bevakning av civila skyddsobjekt (kräver några små justeringar, inga direkta förbud föreligger). Skall FM konkurrera med privata bevakningsbolag krävs en uppryckning!

 

Mj Disaster

Nu blir jag väldigt nyfiken. Vilka är "vi"? Och vem är huvudman för "vi" och vem är huvudman för den militära skyddsvaktstjänsten?

 

FM ska inte konkurrera och helst så borde den militära skyddsvaktsbiten förenklas så att det blir mindre juridik.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Klipp

Mj Disaster

Nu blir jag väldigt nyfiken. Vilka är "vi"? Och vem är huvudman för "vi" och vem är huvudman för den militära skyddsvaktstjänsten?

 

FM ska inte konkurrera och helst så borde den militära skyddsvaktsbiten förenklas så att det blir mindre juridik.

 

/K

 

FM och civila myndigheter har haft en dialog sedan tidigare. Händelserna elfte september 2001 har ytterligare tryckt på behovet av militär personal som bevakar civila objekt.

Exempel:

http://www.goteborg.mil.se/elfsborgsgruppe...svarsbeslut.pdf

www.fhs.se/upload/Utbildning/Program-utbildningar/Statskunskap/kursmaterial/05-06/statskunskap_civmil.ppt

 

Med "vi" avses främst Hv, men i nuläget hela FM. Se inlägg från Anders.

 

Behovet av juridisk kompetens har ökat, inte minskat. Vi har behov av kompetent personal som tar korrekta beslut, inte minst om lagstiftningen om stöd till polis vid terroristbrott blir aktuell (efter ytterligare utbildning).

Civila skyddsvakter har en omfattande juridisk utbildning. Jag ser inte en möjlighet för myndighetsutövare med stora befogenheter att ha en låg juridisk kompetens. Skyddsvakten skall göra flera bedömningar (lagstöd/behov/proportionalitet), detta kan inte göras rättssäkert om vissa delar saknas!

 

Mj Disaster

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Det är därför som det är bättre att andra än militärer sysslar med skyddsvaktstjänst under fredstid alternativt att deras chefer tar större juridiskt ansvar. Enskild basse vid staketet ska inte ha juridiken hängande över sig. Då gör man fel, anser jag.

Antingen professionella skyddsvakter som inte gör annat eller en för soldaten förenklad juridisk grund (en chef som tar ansvaret).

 

Anledningen att jag frågade efter vem "vi" var var just att det användes i motsatsförhållande till FM, som ju sist jag kollade ansvarar för det militära i Sverige och att HvSS är en del av FM. Anders bekräftade just det.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det är därför som det är bättre att andra än militärer sysslar med skyddsvaktstjänst under fredstid alternativt att deras chefer tar större juridiskt ansvar. Enskild basse vid staketet ska inte ha juridiken hängande över sig. Då gör man fel, anser jag.

Antingen professionella skyddsvakter som inte gör annat eller en för soldaten förenklad juridisk grund (en chef som tar ansvaret).

 

Anledningen att jag frågade efter vem "vi" var var just att det användes i motsatsförhållande till FM, som ju sist jag kollade ansvarar för det militära i Sverige och att HvSS är en del av FM. Anders bekräftade just det.

 

/K

 

Oavsett vad vi har för personliga uppfattningar så är FM av den uppfattningen att skyddsvaktstjänst, i allra högsta grad, är en fråga för - just FM! Myndigheten sätter också upp de kriterier som skall gälla för att godkännas och förordnas som skyddsvakt.

 

Jag vet inte hur du uppfattat mitt inlägg, men mitt svar på frågan vilka "vi" var handlar enbart om det faktum att HvSS gjort ett arbete som sedan hela övriga FM hänger på. Att jag använde ordet "vi" innebär inte på något sätt ett avståndstagande, utan syftade på att hemvärnet (genom HvSS) faktiskt ansvarar för en viktig del av utbildningar i FM. Då Hv ofta uppfattats som kusinen från landet som får ta vad som blir över, känns detta extra glädjande.

 

Mj Disaster

Edited by major disaster
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Ah, OK. Då förstår jag hur du menade. Inte vi som i vi och dem, utan som vi i en del av oss. Öh, det blev kanske lite väl flummigt.

 

Nåja. Om FM anser att soldater ska hantera skyddsvaktsbiten så bör man se till att juridiken är hanterbar, vilket den har varit kan jag tycka, fram till nu (?). Det finns anledningar varför man använder sig av soldatkort för att hantera ROE och inte hela Annex EE (eller vilket det nu är) och det är för att soldaten ska kunna agera med grovt stöd i mandat och inte tappa tempo för att slå i order- och regelverk. Jag tycker att deltidssoldater ska kunna kräva motsvarande av sin organisation även vid tjänst i Sverige. Det borde räcka med ett hum om vad som får göras och vad som inte får göras och sedan låta chefer bestrida det juridiska ansvaret. Då får soldaten en rimlig chans att kunna agera tryggt med visshet om stöd uppifrån.

Annars måste alla utbildas till sån grad att HV inte hinner med annat. Det är ju inte bara skyddsvaktstjänsten som görs mer och mer invecklad. Ibland tycks syftet vara att friskriva befäl deras ansvar.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Ah, OK. Då förstår jag hur du menade. Inte vi som i vi och dem, utan som vi i en del av oss. Öh, det blev kanske lite väl flummigt.

 

Nåja. Om FM anser att soldater ska hantera skyddsvaktsbiten så bör man se till att juridiken är hanterbar, vilket den har varit kan jag tycka, fram till nu (?). Det finns anledningar varför man använder sig av soldatkort för att hantera ROE och inte hela Annex EE (eller vilket det nu är) och det är för att soldaten ska kunna agera med grovt stöd i mandat och inte tappa tempo för att slå i order- och regelverk. Jag tycker att deltidssoldater ska kunna kräva motsvarande av sin organisation även vid tjänst i Sverige. Det borde räcka med ett hum om vad som får göras och vad som inte får göras och sedan låta chefer bestrida det juridiska ansvaret. Då får soldaten en rimlig chans att kunna agera tryggt med visshet om stöd uppifrån.

Annars måste alla utbildas till sån grad att HV inte hinner med annat. Det är ju inte bara skyddsvaktstjänsten som görs mer och mer invecklad. Ibland tycks syftet vara att friskriva befäl deras ansvar.

 

/K

 

Problemet är kanske inte att skyddsvaktstjänsten görs mer invecklad. Den kanske har varit för förenklad tidigare, för att nu svara upp mot en enhetlig nivå inom landet. FM har ju tidigare inte direkt framstått som en lysande stjärna på juridikens område, men nuvarande omständigheter kräver att vi når upp till en minsta gemensam nivå som skyddsvakt, både militär såväl som civil. Resurserna måste användas på rätt sätt.

 

Bl.a. har RPS varit representerade i framtagandet av paketet, just för att stötta FM att nå en bra nivå. FM kunde som autonom myndighet fullständigt köra över alla civila enheter och köra sitt eget race (vilket också påtalades av representanten från RPS), men det var just det som skulle undvikas. FM (HvSS) ville visa att de kunde nå upp till den nivå som krävs civilt, och få detta "certifierat" av RPS.

 

Som påtalats tidigare i tråden upplever många det nya paketet positivt, men det ställer stora krav på A- och B-instruktörerna för att få ut budskapet på ett förståeligt (och kanske lite underhållande) sätt. Det är inte bara att läsa innantill i en pärm från bok- och blankettförrådet och skrika "halt, halt eller jag skjuter skarpt" längre:-)

 

Mj Disaster/A-instruktör skyddsvakt

Link to comment
Share on other sites

Jag är lite bekymrad över kostnaderna för detta. Varje soldat skall alltså vart femte år få SGI- för en dag. Det motsvarar väl 500-800 kr per person. Det kan låta lite men en bataljon som har 600 man är det alltså minst 125 st varje år som ska genomföra detta. Kostnaden bara för SGI är mellan 60.000 och 100 000 kr. Detta motsvar en stor övning för ett helt kompani!!

 

Får HV extra tilldelning för detta? Skulle inte tro det.

 

Men det var kul att höra att utbildningen var av så hög klass.

 

 

Jag undrar dessutom om man får avtalstid för skyddsvaktsutbildningen?

 

 

Ola

Link to comment
Share on other sites

Jag undrar dessutom om man får avtalstid för skyddsvaktsutbildningen?

 

 

Ola

 

 

 

 

Ja det får man. de som gick för mig sist får ca 36 timmar

 

Och avseende priset för utb så beror det lite på hur vi på grupperna förlägger utbildningstiden. vi kan ju göra den på 2 helger ist för en torsd-sönd

Men vi "tror" att det är lite lättare att få ut soldaterna på en "lång"helg ist för 2 st vanliga helger efter varandra.

 

Vänligen

//GM

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Gick skyddsvaktutbildning för ett år sedan och saknade både greppteknik och hur man hanterar batong och handfängsel i utbildningen. För oss fanns bara altenativet att ropa halt och sedan övergå till verkanseld. Vad skall ingå i utbildningen?

 

 

//Tråd sammanslagen med en gammal// Krook, blågul

Link to comment
Share on other sites

Utbildningsplanen för skyddsvaktsutbildningen är nu mera spikad för hele landet. Samma oavsett om det är ny eller omgodkännande. Självskydd, batong handbojor samt transportgrepp ingår.

Tack för informationen. Det blir att besöka gruppen på måndag.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Vilka är det som får gå Skyddsvaktsutbildningen. Jag såg på den preliminära kurs utbudet för nästa år att en sådan utbildning finns med.

 

Målet är att 75% av hemvärnspersonalen ska vara skyddsvaktsutbildade enl utb. anvisningar 2009

Link to comment
Share on other sites

Vilka är det som får gå Skyddsvaktsutbildningen. Jag såg på den preliminära kurs utbudet för nästa år att en sådan utbildning finns med.

 

Målet är att 75% av hemvärnspersonalen ska vara skyddsvaktsutbildade enl utb. anvisningar 2009

 

 

Ok då förstår jag att jag kan gå denna utbildning också. Vad bra!

Link to comment
Share on other sites

*snip*

Ok då förstår jag att jag kan gå denna utbildning också. Vad bra!

@JohnD

Jag hoppas att du går utbildningen för den är bra, ser att du tillhör en avtalsorganisation ett tips är då att försöka hänga med på några skjutningar så att du får upp vapenhanteringen. Jag har utbildat skyddsvakter och har sett att de som kommer från frivorg många gånger har ett sämre utgångsläge vad det gäller vapenhanteringen på grund av att man inte sysslat med detta så mycket. Detta kan dock avhjälpas på ett lätt sätt genom att hänga med och träna med de övriga när tillfälle ges.

Lycka till

II63

Link to comment
Share on other sites

*snip*

Ok då förstår jag att jag kan gå denna utbildning också. Vad bra!

@JohnD

Jag hoppas att du går utbildningen för den är bra, ser att du tillhör en avtalsorganisation ett tips är då att försöka hänga med på några skjutningar så att du får upp vapenhanteringen. Jag har utbildat skyddsvakter och har sett att de som kommer från frivorg många gånger har ett sämre utgångsläge vad det gäller vapenhanteringen på grund av att man inte sysslat med detta så mycket. Detta kan dock avhjälpas på ett lätt sätt genom att hänga med och träna med de övriga när tillfälle ges.

Lycka till

II63

 

 

Tack så hemskt mycket för tipset!

 

Kontrollfråga: Om du är avtalspersonal, har du gått intro eller gått konvertering AK 4B?

Pistol och AK 4B är de vapen som gäller på kursen. Utgår från att du tillhör LGgrp

 

Edit: Du har uppdaterat din profil med en bild som gör att frågan anses vara besvarad.

Edited by traktorspaning
Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
På tal om skyddsvaktsutbildning:
En av övningarna innebar att figuranter från Försvarsutbildarnas ungdomsförbund, FBU, utsatte skyddsvakten för olika situationer som kan uppkomma - både hotfulla och mindre hotfulla. Hämvärnsmännen fick på så sätt omsätta de kunskaper de fått tidigare under dagen i skarpt läge. De duktiga figuranterna försökte ta sig förbi skyddsvakten, och i vissa fall, när de inte ville ge sig av trots tillsägelser, fick vakterna skjuta mot dem - med lös ammunition naturligtvis.

 

http://hemvarnet.se/norra_sodermanland/ost...mp;nyhetid=2482

 

Hur tänker man här? Ska det verkligen gå till på det här sättet? Vari ligger livsfaran när någon inte vill gå?

Nu kör jag lite necroposting... Det är inte bara nöd- och nödvärnsrätt som kan berättiga våldsanvänding. Det finns även laga befogenhet, d v s för att kunna utföra sin tjänsteåtgärd så kanske våld är nödvändigt. Våldet ska dock vara försvarligt. Att skjuta mot någon som inte vill ge sig av kan bli galet. Vill dock inte figuranterna avvisas och kan man inte avlägsna dem så har man nog snart skäl till att gripa dem. Får man inte tag på dem utan de springer omkring så har man ett problem. Har man då verkligen skäl att anta figuranterna allvarligt kan hota den tjänsteåtgärd man är ålagd att utföra, t ex att skydda ett objekt mot sabotörer med handladdningar, så kan det ju koka ner till att man måste få stopp på springet omedelbart. Kanske är verkanseld det enda verktyg man har tillbuds. Om så, så behöver det inte bara vara ok att skjuta utan t o m det enda korrekta alternativet.

Link to comment
Share on other sites

Njae, du har väl inte laga stöd att skjuta verkanseld bara för att du misstänker sabotage? '

 

Men SER du att någon har en sprängladdning i sin hand, och DU känner att det är överhängande FARA för ditt eller annans LIV. får du öppna verkanseld. Men då handlar det inte om skyddslagen, utan nödvärnsrätten.

 

Skyddslagen utökar bara din möjlighet att GRIPA någon ifall du misstänker sabotage eller spioneri. Det står inget i skyddslagen om att din befogenhet att öppna verkanseld utökas.

 

Att stoppa någon som springer omkring och flummar fixar man lättast med batong eller en duktig tackling. Tar man i för mycket lär man få svara för det i rättegång.

 

Men jag vet att det finns instruktörer som kan detta som rinnande vatten här, så de lär väl fort rätta mig.. :)

Link to comment
Share on other sites

Njae, du har väl inte laga stöd att skjuta verkanseld bara för att du misstänker sabotage? '

 

Men SER du att någon har en sprängladdning i sin hand, och DU känner att det är överhängande FARA för ditt eller annans LIV. får du öppna verkanseld. Men då handlar det inte om skyddslagen, utan nödvärnsrätten.

 

Skyddslagen utökar bara din möjlighet att GRIPA någon ifall du misstänker sabotage eller spioneri. Det står inget i skyddslagen om att din befogenhet att öppna verkanseld utökas.

 

Att stoppa någon som springer omkring och flummar fixar man lättast med batong eller en duktig tackling. Tar man i för mycket lär man få svara för det i rättegång.

 

Men jag vet att det finns instruktörer som kan detta som rinnande vatten här, så de lär väl fort rätta mig.. :)

Alltför många gör misstaget att tro att det bara är nöd- och nödvärnsrätt som ger rätt att bruka skjutvapen. Enligt främst polislagen 10 och 29 §§ har skyddsvakt rätt att bruka det våld som behövs för att utföra en tjänsteåtgärd. Går mitt uppdrag, skydda, åt helvete om jag inte skjuter? Och skjuta är det enda våldsalternativ jag har. Ja, då har jag rätta skjuta. Vapenanvändning i fredstid i FM styrs genom främst SFS 1992:98. Där anges "Den som enligt 24 kap. 2 § brottsbalken eller enligt 10 och 29 §§ polislagen (1984:387) får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd får därvid använda skjutvapen, om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt."
Link to comment
Share on other sites

Vi hade nog lite olika ingångsparametrar känner jag. Visst får du sänka någon som precis skall aptera en laddning på riksbunkern.

 

Men jag tror det är ganska svårt att hävda sin oskuld i en rättegång ifall man sätter ett dubbelskott i någon som springer runt dig på ett skyddsobjekt. Det skall nog väldigt bra och många skäl till att du skall bli frikänd med excess i sådant fall.

 

Sen kan man diskutera det olyckliga i att vår våldstrappa är i bästa fall batong > AK4/Glock. Men det är nog en annan tråd känner jag.

Link to comment
Share on other sites

Vi hade nog lite olika ingångsparametrar känner jag. Visst får du sänka någon som precis skall aptera en laddning på riksbunkern.

 

Men jag tror det är ganska svårt att hävda sin oskuld i en rättegång ifall man sätter ett dubbelskott i någon som springer runt dig på ett skyddsobjekt. Det skall nog väldigt bra och många skäl till att du skall bli frikänd med excess i sådant fall.

 

Sen kan man diskutera det olyckliga i att vår våldstrappa är i bästa fall batong > AK4/Glock. Men det är nog en annan tråd känner jag.

 

Jag tycker att detta är en utmärkt tråd att diskutera tekniska hjälpmedel och våldsanvändning kopplat till skyddslagen/VaktB.

Link to comment
Share on other sites

Under fredstida förhållanden ser jag en polisiär "garderob" som mer funktionell:

- pistol 88

- expanderbar batong

- handbojor

- pepparspray

 

Allt i syfte att ge ett ordentligt utrymme för varierad våldsanvändning.

 

Med tillägg av AK i samband med högre risk (skyddade transporter, särskilda insatser vid skyddsobjekt, agerande i sb med stöd åt polis vid terrorism, mm).

 

Kravallutrustning kan även finnas med som tillägg för utbildad personal (i samband med incidenter på objekt, mm).

 

Har vi bara kroppskrafter som sedan följs av skjutvapen (alltså avsaknad av batong, mm) leder en insats som inte kan lösas med egna kroppskrafter direkt till skjutvapenanvändning. Det var antagligen inte det scenariot som målades upp när man tyckte att man inte skulle utbilda på batong, då det kunde "missbrukas i fredstid" (citat från dåvarande C milo B).

 

Skyddsvakt - hellre 5.000 med högre kompetens som kan användas, än 30.000 med "blaha"-utbildning.

Link to comment
Share on other sites

jag kapar tråden lite och ställer en skyddsvaktsrelaterad fråga:

 

vad har hänt med hemvärnets högvakter?

 

har man äntligen kommit underfund med att vissa helge vaktades två av landets större skyddsobjekt, åtminstone till det yttre av skyddsvakter, med ibland tveksam utbildning?

jag har gjort högvakten två ggr, första gången för att ställa upp pga dåligt med utbildade skyddsvakter i leden, samt att få tillfälle att pröva.

dessutom är ju inte drottningholm det stessigaste objektet i landet.

andra gången testade jag att vara i patrullen, för att någon gång få lite erfarhet som militär skyddsvakt skarpt.

 

vissa av de herrar och damer jag hade med i mina led, hade absolut inte fått ta civil väktarlicens(VU1/VU2) och civil skyddsvakt hade de aldrig fått verka som.

 

men likväl får de utrustas med AK4, och bajonett som enda alternativ till våldsanvändning, förutom att brottas med buset.

handen på hjärtat det är ju inte så mycket folk ur insatskompanierna som åker på högvakten eller hur?

de har annat att göra, och är man mellan 21-35 så är det väl förståligt?

lägga en massa tid på att bli frusterad är väl inte det roligaste helgnöjet?

 

någon som vet om det blir mer högvakter alls för hv?

höstens program fram tom nov innehåller inga hemvärnsplutoner alls.

är det pga den dåliga kvaliten på flertalets skyddsvakts utbildning eller finns det andra orsaker?

 

det bör framhållas att de civila utbildningarna inte heller är direkt på nivån "hjärnkirurgi" och att en hel del tveksamma människor innehar väktar, ordningsvakt och civila skyddsvaktstjänster.

men det förekommer ej svågerpolitik som sätter halta och lytta i patrullen, för att de bjuder vaktC på whiskey, och man ser inga skyddsvakter över 65, på tex ringhals kärnkraftverk.

men det är fullt OK att låta en snart 80-åring traska omkring med en skarpladdad AK4 i centrala sthlm, bara för att han "e en go gubbe".

 

hur funkar den logiken om sedan samme äldre herre propsar på att få vara skyddsvakt på flygflotiljen, när det handlar om skarpt uppdrag och förhöjd hotbild?

 

och nej , jag tror inte det inträffar men vansinnigare saker än så har jag sett ske genom åren, pga att olämpliga befäl har sluppit ut från sin skyddade verkstad ,djupt inne i bergrummet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...