Jump to content

ÖB föreslår förändringar i försvaret


Recommended Posts

morgon, fredagen den 28 februari, överlämnar överbefälhavaren, general Johan Hederstedt, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2004 och perspektivplaneringens målbildsinriktningar inför försvarsbeslutet 2004, till regeringen.

 

 

I samband med det inbjuder överbefälhavaren till en presskonferens i Högkvarteret, Lidingövägen 24, klockan 11.00 den 28 februari.

 

Bakgrund

 

I budgetunderlaget redovisas Försvarsmaktens förslag till mål och uppdrag för år 2004.

 

I perspektivplaneringens rapport 7 lämnar överbefälhavaren ett antal förslag till ställningstaganden rörande försvarets inriktning i kommande försvarsbeslut.

 

Förslagen gäller bland annat avvägningen nationellt - internationellt, en ny struktur för Försvarsmakten och att uppgiften att hantera storskalig terrorism läggs till Försvarsmaktens nuvarande huvuduppgifter.

 

-----------------------------------------Saxat Mil.se-----------------------------------------------------------

 

ja va tror ni det blir för förslag?

Link to comment
Share on other sites

5 Miljarder till HV varje år, inga nya nedläggningar av förband, köper in rejält med moderna vapensystem till Gripen, anskaffar ett större antal RBS 23 BAMSE.........Ojjj, jag drömde visst till lite. :ak::D:D:o ;)

 

Jag är rädd för att det istället blir negativt besked för FM....suck.

Link to comment
Share on other sites

Här är en artikel i Expressen:

 

http://www.expressen.se/expressen/jsp/polo...sp?d=10&a=16280

 

ÖB vill att försvaret ska kunna bekämpa terrorister. Ett steg i rätt riktning när nu Polisen inte klarar av det. Men det krävs rätt utbildade soldater till detta. Första steget måste vara att det finns lagliga möjligheter till detta.

Link to comment
Share on other sites

här några fler rader från expressen.

Försvaret måste också lösa problemet med att det tar för lång tid att sätta in svenska styrkor som kan försvara landet vid någon form av överraskande angrepp.

Det låter som att att det kanske kommer en satsning på hv :ak:

Link to comment
Share on other sites

" läggs till Försvarsmaktens nuvarande huvuduppgifter."

 

Hur är det tänkt? Det måste ju innebära mera pengar eftersom ÖB för ett tag sen sa att om FM ska fortsätta spara så kommer vi inte klara att lösa uppgifterna.

Då får man väl i sann svensk försvarspolitisk anda omdefiniera uppgifterna så att de passar budgeten. Det har skett många gånger förr, så varför skulle det inte kunna ske nu? För den intresserade rekommenderas bland annat Wilhelm Agrells böcker inom området.

 

Edit: Notera att en omdefiniering av uppgifterna i praktiken kräver en omvärdering av hotbilden för att inför allmänheten verka någorlunda trovärdig. Hotbilden har i Sverige oftast i dessa lägen anpassats så att den passar den försvarsbudget man har. Om detta är ärligt och smart på lång sikt råder delade meningar...

Edited by A2Keltainen
Link to comment
Share on other sites

Försvarsmaktens framtida huvuduppgifter. Satsning internationellt eller nationellt. Kontraktsanställda soldater. Personalförsörjning. Det är några viktiga frågor överbefälhavaren vill att regeringen ska ta ställning till inför kommande försvarsbeslut.

- Jag vill ha tidiga beslut om inriktningar, så att vi kan börja förändringsarbetet under nästa försvarsbeslutsperiod, säger överbefälhavaren Johan Hederstedt.

 

I dag, fredagen den 28 februari, överlämnar överbefälhavaren, general Johan Hederstedt, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2004 och perspektivplaneringens målbildsinriktningar till regeringen.

 

Två viktiga dokument där Försvarsmakten klargör sin syn på en framtida inriktning för försvaret inför kommande försvarsbeslut.

 

Perspektivplaneringens rapport innehåller fyra alternativ till en framtida struktur för Försvarsmakten.

 

- Jag förordar det alternativ där vi satsar på att stärka den internationella förmågan i närtid, samtidigt som detta ger oss en långsiktig kompetens och utveckling för försvaret av Sverige. Det kräver att reformeringen av Försvarsmakten fortsätter och att nya prioriteringar görs, säger överbefälhavaren, ÖB, Johan Hederstedt.

 

Överbefälhavaren vill bland annat se ett flexiblare värnpliktssystem som är anpassat till dagens behov.

 

- Vi måste ha förband tillgängliga, nationellt och internationellt. Därför är det nödvändigt att vi får kontraktsanställa soldater och sjömän på den nivå våra nationella och internationella insatser kräver, säger ÖB.

 

När det gäller Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter menar ÖB att nya hot kräver en ny syn på dessa.

 

- Jag föreslår en förändring av ambitionen mellan nuvarande huvuduppgifter och att en femte läggs till; att kunna skydda samhället vid säkerhetshot från storskalig terrorism, säger ÖB.

 

Försvarsmakten vill också satsa på att stärka den internationella förmågan. Den ska dels kunna öka men också kunna omfatta, förutom fredsbevarande insatser, också fredsframtvingande.

 

- De internationella insatserna bör ges högre prioritet än tidigare och vi bör kunna delta i insatser på alla konfliktnivåer, menar ÖB.

 

I Försvarsmaktens budgetunderlag läggs tyngdpunkten på verksamheten under 2004. Under nästa år vill Försvarsmakten satsa på de förband som krävs för den grundläggande försvarsförmågan och de förband som är anmälda till internationella styrkeregister.

 

- Deltagande i krävande internationella insatser och internationella övningar på hög nivå är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla vår förmåga att försvara Sverige, säger Johan Hederstedt.

--------------------------------------------------------------- Saxat mil.se-------------------------

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...