Jump to content

I22


Guest Sudden

Recommended Posts

Vad var I22 för något? Vpl kallades väl Lapplandsjägare där.

Så var det ett Infanteri eller Kavalleri förband?

mil.se har ju tagit bort alla nedlagda förbands hemsidor! :ph34r:

 

Någon som kan berätta lite om förbandet? Kanske nån som gjort sin GU där.

Link to comment
Share on other sites

Nope. Det har jag inte. Har bara hittat en annan om det.

Tack för länken.

 

Edit: Har förväxlat K4 och I22 ibland. Trodde att det var K4 som hade vargen. ;)

Nu hajjar jag att de verkade som jägare och inte infanteri.

Edited by Sudden
Link to comment
Share on other sites

Guest Old No.7

Passar på att klämma in en fråga här om just Lapplandsjägarna, Vad är skillnaderna mellan de som utbildades på I22 och de om utbildas på K4 ? aldrig riktigt fått helt kläm på det.

 

Tack på förhand.

Link to comment
Share on other sites

Nope. Det har jag inte. Har bara hittat en annan om det.

Tack för länken.

 

Edit: Har förväxlat K4 och I22 ibland. Trodde att det var K4 som hade vargen.  ;)

Nu hajjar jag att de verkade som jägare och inte infanteri.

I22 tillhörde infanteriet. Därav namnet I22

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning
FJS ligger ju på K3, men har inte fallskärmsjägarna infanterikragspeglar fortfarande? :huh:

Nej, de har kavallerimärken.

 

FJS är lite speciella just i detta. De bär kavalleri märken just pga av att de ligger på K3, men de heter ändå fallskärmsjägarkompani, och inte skvadron som övriga jägare på K3 heter.

Detta har med traditionen att göra. K3 har alltid haft skvadrons förband. Men FJS som är ett relativt nytt förband har inte den betteckningen.

 

För er som inte vet skillnaden så är skvadron samma sak som kompani. Dett härstammar från när K3 krigade med hästar. K4 har oxå skvadron. K1 hade skvadron förut iaf ...nu när det är ihopslaget med I1 och heter Livgardet vet jag inte hur det ser. Det kan nog nån gammal K1´are tala om annars

 

 

Majoren: Högervänster om !

Skvadronen JÄGARSKVADRON!!!!!

Majoren: Marsch !

Link to comment
Share on other sites

K1 hade skvadron förut iaf  ...nu när det är ihopslaget med I1 och heter Livgardet vet jag inte hur det ser. Det kan nog nån gammal K1´are tala om annars

Livgardet har idag Kompani och Skvadron.

 

T.ex:

Livskvadron och 4:e skvadron

5:e kompaniet och 6:e kompaniet

Link to comment
Share on other sites

Passar på att klämma in en fråga här om just Lapplandsjägarna, Vad är skillnaderna mellan de som utbildades på I22 och de om utbildas på K4 ? aldrig riktigt fått helt kläm på det.

 

Tack på förhand.

En skillnad är att I22 patrullerade gränserna till Finland och Norge vet jag. I övrigt så löste I22 i stort sett samma uppgifter som jägarna på K4 gör nu. Åtminstånne enligt våran fänrik som gjorde sin värnplikt på I22 men blev förflyttad till K4 när I22 lades ner.

Link to comment
Share on other sites

Om jag inte missminner mig så är den RIKTIGA skillnaden mellan I22 och K4 att I22 tillhörde specifika brigader. K4 hade helt självständiga NORRLANDSJÄGARBATALJONER.

 

Och sen vet väl alla att K4 var bättre än I22??

K4 finns kvar och I22...las ner. :)

 

(Obs skämt och gliringar med glimten i ögat och blir ni upprörda så kan ni tåla det)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Holmlund

Jag är en gammal lapplandsjägare, utbildad 98/99.

 

Lapplands Jägarregemente i22 var ett renodlat självständigt jägarförband och inget annat.

 

Lite historia:

 

1910 upprättas en skidlöparbataljon vid Norrbottens regemente (I19) i Boden.

 

1942 en jägarbataljon organiseras vid I 19 med erfarenheter från frivilliga jägarkompanier i Finska vinterkriget.

 

1945 omorganiseras jägarbataljonen till Arméns jägarskola med stationeringsort Kiruna.

 

1975 bildas Lapplands jägarregemente och Kiruna förvarsområde.

 

1983 Lapplands jägarregemente, I 22/Fo 66

 

1998 Lapplands jägarregemente, I 22/GJ 66 (GJ=gränsjägarstab)

 

2000 Lapplands Jägarregemente avvecklas den 1 Juli 2000, en svart dag i historien.

 

2000 Lapplandsjägargruppen billdas (000701).

 

Med andra ord var vi sveriges första MODERNA jägarförband.

FJS och KJ kom inte till förrän på 50-talet och K4 och K3 blev inte renodlade moderna jägarförband förrän

på 70-talet. Så snacket man ibland hör om att i22 inte skulle ha varit ett jägarförband är ju bara

löjligt. Konkurransen mellan i22 och K4 är ju egentligen ganska självklar då vi de senare åren

utbildade för samma NJBAT och som två likartade förband på skilda orter har man ju en naturlig konkurrans.

Att i22 lades ner och inte K4 har betydligt mer med politik och ekonomi att göra (K4's flytt till A-jaur bland annat)

än med "vilket förband som var bäst" En sådan jämförelse är bara löjlig, båda förbanden var och är enligt

min åsikt två av försvarets bästa. En stor del av mina GU-kompisar från den tiden är YOF på K4 idag och

de flesta av våra gamla befäl är på FJS där de för traditionen vidare.

 

Personligen ser jag tiden vid i22 som den hittils bästa i mitt liv och även om i22 är nedlagt så kommer

det alltid leva vidare hos oss som var där.

 

Har ni några frågor så är det bara att skriva.

 

/ David Holmlund, GB/E Jägare/Grgskytt/Skofö 98/99 - Lapplands Jägarregemente i22

 

 

/:)

Link to comment
Share on other sites

En skillnad mellan I 22 och K 4 var att I 22 utbildade fristående jägarkompanier som då låg framför K 4 NjBat. Vidare så utbildade även I 22 Gränsjägarkompanier som skulle mobiliseras i ett tidigt skede för att lägas direkt i anslutning till gränsen. Enda skillnaden mellan de fristående jägarkompanierna och Gränsjägarkompanierna var att man hade en tullare med i TOEM för Gränsjägarkompanierna.

Link to comment
Share on other sites

Guest järv

Lapplands jägarregemente I22 (tidigare Arméns jägarskola) var kanske Sveriges finaste regemente om ni frågar mig och jag vet att det finns många som håller med mig. Uppgiften, miljön, andan och traditionerna gjorde det speciellt att göra sin gu där. Min personliga uppfattning är att man där utbildade soldater enligt den "gamla skolan", på både gott och ont.

 

Ett exempel på det senare är att förbandet ofta hade Sveriges mest bestraffade värnpliktiga. Ibland över hälften av årskullen. Orsaken till detta var till synes att kraven på disciplin och ordning var väldigt högt ställda. Allting hade dock ett syfte då det fanns en grundmurad uppfattning om att regementet skulle ha en hög beredskap för att kunna ta första smällen. Kravet var helt enkelt att soldaterna skulle vara direkt krigsdugliga och inget annat när utbildningen var avslutad.

 

Den huvudsakliga skälet till att I22 lades ned till förmån för K4 stavas regionalpolitik. K4 hamnade i just Arvidsjaur (fanns andra alternativ) av de skälen 1980 medan Arméns jägarskola en gång i tiden hamnade i Kiruna pga läget och utbildningsförutsättningarna. Sedan kan det även sägas att en viss general (han som inte brukar vara så populär) tillika fd K4-chef var en av huvudpersonerna när det bestämdes vilka förband som skulle vara kvar. K4 är dock ett mycket kompetent förband som jag har stort förtroende för.

Link to comment
Share on other sites

Var låg K4 innan flytten till Arvidsjaur? :ak:

Umeå, och innan det Östersund

Det var krångligare än så.

 

På Frösön låg Jämtlands Hästjägarkår (K 8) som blev Norrlands Dragonregemente (Blå dragonerna) och flyttade till Umeå år 1900 och omnumrerat till K 4 1928. Avhästat 1970 och flyttad till Arvidsjaur 1980.

 

Gamla K 4 var Smålands Husarer (1543 till 1927) i Eksjö. Här hittar man resterna av K 7 (Kronprinsens Husarer).

 

/:) (Ryttmästare i dåvarande Kustkavalleriet)

Link to comment
Share on other sites

K8

Uppsatt 1646 som Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regementet, 1670 Jämtlands kavallerikompani ingående i Jämtlands regemente till fots, senare Jämtlands dragonregemente. År 1661 blev två kompanier från Bohusläns-Jämtlands kavalleriskvadron (1) samt ytterligare två kompanier ur Skåne-Bohusläns-Jämtlands dragonregemente (2) indelade och förlagda i Bohuslän.1685 indelt.

Jämtlands kavallerikompani ingick i Jämtlands dragonregemente (från 1820 Jämtlands fältjägarregemente). Detta regemente var dock aldrig beridet förutom ett kavallerikompani. Detta kompani kom att benämnas Jämtlands hästjägare.

 

Från 1802 Jämtlands hästjägarskvadron, 1843 Jämtlands hästjägarkår. År 1853 helt avskild från Jämtlands fältjägarregemente, 1892 värvat regemente med namnet Norrlands dragonregemente.

1927 slås Kronprinsens husarregemente och Norrlands dragonregemente samman med namnet Norrlands dragonregemente, K4. Från 1958 Norrlands dragoner, 1980 Norrlands dragonregemente.

 

Jämtlands kavallerikompani var indelt som övrigt kavalleri och hade 100 nummer i mellersta Jämtland. År 1830 sattes ytterligare en skvadron upp med samma antal nummer, 100. Detta åstadkom man genom att ta 200 nummer från Jämtlands fältjägarregemente (24 - 26 rotar per kompani). Hälften av dessa höll hästar och den andra hälften ryttarna, dvs totalt 100 ryttare med häst. Den första skvadronen förblev indelt medan den nya var roterad. Senare blev även första skvadronen roterad.

Totalt hade Jämtlands hästjägarkår 200 nummer.

 

Förläggningsort: Från 1900 Umeå, från 1980 Arvidsjaur. Övningsplats: Frösö läger, Östersund

Link to comment
Share on other sites

K8

Uppsatt 1646 som Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regementet, 1670 Jämtlands kavallerikompani ingående i Jämtlands regemente till fots, senare Jämtlands dragonregemente. År 1661 blev två kompanier från Bohusläns-Jämtlands kavalleriskvadron (1) samt ytterligare två kompanier ur Skåne-Bohusläns-Jämtlands dragonregemente (2) indelade och förlagda i Bohuslän.1685 indelt.

Jämtlands kavallerikompani ingick i Jämtlands dragonregemente (från 1820 Jämtlands fältjägarregemente). Detta regemente var dock aldrig beridet förutom ett kavallerikompani. Detta kompani kom att benämnas Jämtlands hästjägare.

 

Från 1802 Jämtlands hästjägarskvadron, 1843 Jämtlands hästjägarkår. År 1853 helt avskild från Jämtlands fältjägarregemente, 1892 värvat regemente med namnet Norrlands dragonregemente.

1927 slås Kronprinsens husarregemente och Norrlands dragonregemente samman med namnet Norrlands dragonregemente, K4. Från 1958 Norrlands dragoner, 1980 Norrlands dragonregemente. 

 

Jämtlands kavallerikompani var indelt som övrigt kavalleri och hade 100 nummer i mellersta Jämtland. År 1830 sattes ytterligare en skvadron upp med samma antal nummer, 100. Detta åstadkom man genom att ta 200 nummer från Jämtlands fältjägarregemente (24 - 26 rotar per kompani). Hälften av dessa höll hästar och den andra hälften ryttarna, dvs totalt 100 ryttare med häst. Den första skvadronen förblev indelt medan den nya var roterad. Senare blev även första skvadronen roterad.

Totalt hade Jämtlands hästjägarkår 200 nummer.

 

Förläggningsort: Från 1900 Umeå, från 1980 Arvidsjaur. Övningsplats: Frösö läger, Östersund

Precis, mycket fylligare. Jag visste inte om kamraterna ville läsa så många ord på en gång. :)

 

Några detaljer: Inom försvaret är man inte så blöt så man maskerar nedläggningar och kallar det för sammanslagningar. Regemente X eller Y läggs ner. Finito. :D Sedan förs personalen över till något annat reg. Vaddå, MBL? ;)

 

Sedan förstår jag inte riktigt det du skriver om indelning och rotering. Skulle det vara olika system. :D

 

Kul att man ibland ägnar lite tid till historia och traditioner. :D

/:D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...