Jump to content

HALVAR-Realtidssystemet som skiljer SKYDDSVAKTERNA från vetet.


Recommended Posts

http://hemvarnet.se/louis_de_geer/?action=...mp;kommunid=156[/url]

 

vad soldater tycker om HALVAR

 

 

Vänligen Lt G Malmström[/b]

Jag undrar hur andra utbildningar varit upplagda om man genom att skjuta på en filmduk får så starka reaktioner att man börjar prata om posttraumatisk stress.....

 

Jag undrar samtidigt om inte problemen som beskrivits av bla Ing och pajohansson om den övriga figurantverksamheten kanske skulle prioriterats upp innan HALVAR sjösattes.

 

I HALVAR har du ju bara valet att skjuta eller inte skjuta, det är klart att det bygger stress eftersom man vet att det är ett grovt övertramp att öppna eld utan att ha stöd för det i lag.

Att däremot träna beslut som att övergå från avvisa till avlägsna en person som ser ut att vara större än dig själv kan också lägga på en hel del stress samtidigt som det är ett betydligt mer sannolikt scenario. Alla beslut som ens närmar sig fysisk närhet eller kontakt är helt bortkopplade i HALVAR och där ser jag ett enormt utbildningsbehov idag som med införsel av HALVAR skall särövas från våldsanvändning med eldöppnande och inte som jag anser borde integreras.

Link to comment
Share on other sites

Här följer några uttalanden som jag gärna vill ha svar på;
FM har testat motsvarande FX på MSS, men försöken har ställts in/skjutits upp av okänd anledning. MSS ville ställa metoderna mot varandra, men drog sig ur.

 

Var vänligen och belägg detta påstående eller ta tillbaka det.

 

Vem är du att ha synpunkter på vad som skrivs i ett forum? Skall jag tolka det som ett krav från myndigheten? Yttrandefrihet? FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".

 

HvSS tillfrågades under 2009 (?) om möjligheten att sätta upp Halvar på MSS för att jämföra med färgmarkeringsvapen. Detta återkallades då MSS hävdade att de (som initierat ärendet) inte kunde få ihop tillräckligt med instruktörer. Sedan hörde jag inget mer i ärendet.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Nu Mj Disaster så överlåter du modererandet av forumet till Blågula och du bör betänka vad som reglerar forumet. Ytttrandefrihet är inte applicerbar rakt av på ett privat forum, något som tagits upp tidigare.

Använd knappen Anmäl vid synpunkter på inlägg som du finner opassande.

 

/Krook

som BG varvid jag inte kommenterar sakfrågan

Link to comment
Share on other sites

Jag har blivit uppmärksammad denna diskussion som förs angående ”Halvar” och känner mig nu manad att göra ett par tillrättalägganden.

Inte så mycket på grund av brotten mot SoldF.com regler avseende riktighet ( § 2, § 8.), utan de ifrågasättanden av min person, befattning och arbetsgivare.

 

Anskaffningen

MSS och FMV skrev en rapport där ett antal brister med systemet, som det hade när det förevisades för oss, uppmärksammades. Om dessa brister skulle åtgärdas eller hanteras så skulle säkert en filmskjutbana av ”Halvar” typ kunna bidra till bra tränade soldater. Men man valde att bortse dessa brister. Kanske är det därför som FMLOG och inte FMV som genomför anskaffningen. Vi kan bara hoppas att denna upphandling genomförs enligt LOU så att det genomförs en alternativgranskning.

 

Några exempel på andra alternativ:

http://www.lasershot.com/

http://www.caps-inc.com/

http://www.ais-solutions.co.uk/

http://www.meggitttrainingsystems.com/main.php

 

Priset

 

 

(om det nu stämmer)

För att sätta pris kontra effekt i perspektiv.

 

600 000 kr = ca 100 stycken konverteringssatser till färgmarkering eller ca 100 Ak 5C eller ca 60 – 100 st HK 416. eller ca 30 bfst Gen 3 tex AN/PVS 14

 

 

Realismen

”Halvar” som den var när jag prövade den riskerar att öva in felaktiga beteenden eller skapa falsk säkerhet.

Några exempel;

 

Verkan – effekten av min eldgivning är inte omedelbar eller utvärderingsbar.

Jag har endast två valmöjligheter att prata eller att skjuta, övriga delar av våldstrappan är inte möjliga att tillämpa.

 

Rörelse – jag är låst i min position, jag kan varken skapa bättre skjutvinklar eller söka en bättre skydds- eller eldställning.

 

Kommunikation – då jag endast kan kommunicera direkt med figuranterna via en telefonkonferensutrustning blir mina möjligheter att kommunicera begränsade, som bekant sker en stor del av kommunikation med kroppsspråk och nyanser i tonfall och ordval. Jämför med en videokonferens och ett riktigt möte.

 

 

Här följer några uttalanden som jag gärna vill ha svar på;

FM har testat motsvarande FX på MSS, men försöken har ställts in/skjutits upp av okänd anledning. MSS ville ställa metoderna mot varandra, men drog sig ur.

 

Var vänligen och belägg detta påstående eller ta tillbaka det.

 

Exempel på Realistisk övning.

 

Prickskytt ligger i halvar... studerar måltg gör skiss analys m.m Styderar grupperingsplatsen i timmar/ dagar? innan han skjuter ETT SKARPT skott mot sitt levande mål han har studerat och analyserat en tid...

 

Halvar går att träna strid med ...

 

Har detta prövats?

Hur utvärderas träffresultatet?

 

Svar: i dagsläget med den försöksanläggning vi haft så har detta styrts genom figurantChefen.

i den version som vi får till sverige ingår ett träffindekeringssystem så att det dels ska vara lättare att som "HI" ( huvudinstr) utvärdera vart det ev skottet träffade... och även så att figgen ser vart han ev är träffad ... eller bommad!

 

Intressant. Vilken teknologi för träffindikering kommer att användas i den versionen?

 

Svar: ca en grupp övar samtidigt...med den mobila delen till systemet så är posten helt mobil och kan verka i alla riktningar ( se det som han upplever att han står i mitten av ett klot

 

Du menar alltså att skytten kan verka i 180 eller 360 grader?

Intressant. På vilka skjutbanor eller skjutfält är detta möjligt?

 

”NEJ .. det finns faktiskt lite lagar och förordningar som styr/reglerar vårt uppträdande och även styrkorna i afganistan lyder under dessa Svenska lagar. det kan vara svårt att förklara varför man sköt ngn med 100 skott som har släppt sitt vapen och springer därifrån... även om han precis innan skjutit din Plutonchef samt STf och plutonens Tolk... När upphörde Nödvärnet? har soldaten gjort som han var lärd?.. var han rätt utbildad? hade utbildaren rätt kompetens? m.m ngt att tänka på”

 

Du kan inte mena allvar. Använder du denna eldstrid som ett argument för ”Halvar”? Det är riktigt lågt. Du kan omöjligen veta omständigheterna runt denna händelse. Här tycker jag att du visar på ett synnerligen dåligt omdöme när du insinuerar att soldaterna gjort fel när de sköt den man som dödade våra soldater och en obeväpnad civil Afghan.

 

Jag förutsätter att du ber om ursäkt för och tar tillbaka detta uttalande och liknande som du fäller senare i tråden.

 

 

Som ytterligare kuriosa så ska tydligen nationalgardet ( USA) köpa in 200st !!!! anläggningar. blir troligen så att i framtiden så blir den "nato" standard. Vid försöken i USA var de helt lyriska då de aldrig hade sett ett så pass realistiskt träningssystem. och nu pratar vi om soldater som var med i bägge irakkrigen och några svängar i afganistan. även enheter ur Polisen där var med

 

Källhänvisning?

 

8. Faktsikt är det så att den enda enhet som jag vet om som inte vart positiv så är det MSS.

jag blev faktiskt först lite förvånad då jag upplevt Armens vapenoff som en klok och jordnära man. jag tycker det arbete han gjort med det nya skjutreglementer är riktigt bra. jag var först som "gammal "skytt negativ till detta men ju mer jag satt mig in i ämnet desto mer positiv har jag blivit och när det finns faställt så är det bara att utbilda på det så bra jag bara kan.. ( se även svar fråga 1)

enligt min uppfattning så var det mera prestige i det hela än vad jag från min nivå kunde förstå.

De är förespråkare av FX. vilket de inte skrädde orden med men då C HVSS ställde frågan " men ni 2 ( Armens Vapen off samt en repr från FMV) har ju sagt nej till FX till AK4 systemet då det inte hade ngn framtid. vad ska vi öva med? så hade de inget svar.........”

 

Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på detta då det är lite otydligt skrivet.

 

Det är sant att MSS skrev en rapport från den förevisning som vi var med på. Har du läst den?

Att vi skulle ha sagt nej till färgmarkering till Ak 4 är inte sant, vilket du kan se om du läser de underlag vi lämnat till HKV.

 

Var vänlig att källhänvisa och sluta ljug.

 

8. Ok, så MSS i form av Arméns vapenofficer har alltså sett systemet men avrått FM från att köpa in det? Och HV har ändå köpt in systemet?

Det var ett intressant förhållande. Varför tror du att MSS avrådde från att köpa in systemet?

Du nämnde FMV, vad säger FMV om systemet då? Dom måste ju isåfall ha varit väldigt positiva och kört över MSS i frågan med tanke på att systemet köptes in trots att MSS avrådde från det?

 

Svar; du har faktiskt själv svarat på den frågan Jake.. "Omedveten inkompetens" tror jag att du kallade det..

FMV köper det beställaren vill ha och betalar för.. i detta fall inte MSS....

 

 

Är det rätt uppfattat att du kallar mig inkompetent?

 

Johan Ström

Arméns Vapenofficer

 

Hej Johan och välkommen till debatten.

 

Det är jättebra att även du nu väljer att öppet deltaga i detta forum för allt mellan himmel och jord som rör militära frågor.

 

 

Jag kommer bara att mkt kort svara på en del av frågorna.

 

"Är det rätt uppfattat att du kallar mig inkompetent?"

 

Nej Absolut inte!!!! ber om omedelbart ursäkt om du uppfattar det så..

 

.. jag har tom kallat som "en klok och jordnära man. jag tycker det arbete du gjort med det nya skjutreglementet är riktigt bra. jag var först som "gammal "skytt negativ till detta men ju mer jag satt mig in i ämnet desto mer positiv har jag blivit och när det finns faställt så är det bara att utbilda på det så bra jag bara kan..

 

De är förespråkare av FX. vilket de inte skrädde orden med men då C HVSS ställde frågan " men ni 2 ( Armens Vapen off samt en repr från FMV) har ju sagt nej till FX till AK4 systemet då det inte hade ngn framtid. vad ska vi öva med? så hade de inget svar........."

 

Källhänvisning: jag själv där jag var med då det sades av C HVSS. men som sagt det är min minnesbild.

 

Nej. jag har INTE läst rapporten .du kan väl vara så vänlig att via FM interna nätverk maila den till mig. allt i syfte att jag ska bli bredare som instr. och så att jag inte behöver prata i nattmössan. om du dessutrom kan maila svaret avseende FX ak4 så skulle jag vara tacksam.

 

Vad jag uppfattade att vi pratade om i tråden var "omedveten inkompetens" och det kan man väl inte belasta ngn för?

 

som exemplel:

Jag har villigt erkänt att jag själv hade en negativ inställning till "nya Peken" " jag visste ju minsann... jag är ju tävlingsskytt.. jag har ju utb soldater i 20 år.." = omedveten inkompetens?...men ju mer jag lärde mig... gick en kurs .. övade . övade.. övade... så kom jag till insikt att detta kan faktiskt bli riktigt bra. och att rätt utlärt av instr samt inlärt av eleverna så kan en Skyddsvakt ( som jag utbildar) vinna tid i sin vapenhantering = mer tid för beslut = högre sannolikhet att beslutet blir rätt..och dessutom så tror jag att sannolikheten för att han träffar och träffar rätt ökar med den nya utb... och jag ser fram emot när de övriga blocken i detta kommer.

 

 

Eftersom jag var med under ert besök på HVSS så vet jag vad som gjordes.. fel jag vet hur jag uppfattade ert besök.

Jag har min uppfattning på hur era attityder/Frågor/uppträdande/PF vapen / som övad post / juridiskt kunnande upplevdes av de närvarande. som var allt ifrån Hv instr till Piketpoliser ifrån norge. men denna uppfattning kommer jag inte att ta på nätet oavsett om den var positiv eller negativ. den kan vi ta privat ngn gång när vi ses.

 

 

Anskaffningen

 

Vad jag har förstått så är detta nu historia.

Systemen är på väg. hur det gått till eller ska gå till det vet du troligen mkt bättre än mig.

 

Träffindekering

Jag är lika nyfiken jag på hur detta är löst teknikmässigt.

 

 

Priset

om vi nu antar att priset 600-650 kkr är ungefär rätt. så ska det inte ställas emot konverteringssatser FX.

 

vi ska givetvis ha bägge. Ca 2 500 000 000 miljoner lämnade FM åter 2009 det kunde ha blivit många konverteringssatser / nya vapen / HALVAR / AM / övningar m. m. m. m. för dessa pengar. pengar är inte FM :s problem.. vi vet bara inte vad de finns i systemet.. därför tror jag att PRIO blir bra.

 

Skjutning i afganistan.

 

Jag har bara använt det som ett exempel på att vad vi som soldater gör kan/ kommer att uppfattas olika av olika instanser.

 

Vi kan jämföra med ett aktuellt fall i Sverige. "Barnläkaren på Astrid Lindgren." Vi ( läs nu allmänheten) tycker att även om hon gjorde det så gjorde hon det humana och gjorde rätt.. hennes arbetskamrater (läkarkollektivet)tycker det samma... Åklagarna väljer att åtala henne för bla MORD. Varför.?. svaret är lätt Åklagarna anser att hon har brutit emot lagen.

 

Vad jag som privat person tycker om att förövaren som avrättade 2 av mina arbetskamrater avled till följd av resten av styrkans eldgivning. det lämnar jag därhän.

 

 

200

 

Ifrån Norge. jag ska givetvis vara mer nyanserad i framtiden " enligt uppgifter ifrån Norge" skulle givetvis var det riktiga att skriva här.

 

Jag ska se om jag med min låga datamognad kan fixa så att den film som spelade in under besöket i USA mailas till dig..

Alt om jag kan lägga in den i ngn server så att den blir tillgänglig för flera.

 

Övrigt

Vad jag tycker är lite synd det är att debatten verkar handla om att några "fx-kramare" ska klanka ned på ett system som tillsammans med fx och annat med stor sannolikhet ger en skyddsvakt/ soldat i slutändan som är bättre.

 

 

Vi Vänder på det hela ist..

 

Eftersom men inte kan skjuta med fx på långa avstånd så måste det givetvis hela fx systemet vara helt kass.

 

Eftersom figuranterna måste se ut som små "Star wars" soldater med alla skydd så är FX inte realistikt och därför helt kass.

 

Eftersom man måste konvertera vapnen och använda speciell utr / am/ säkbest så frångår vi "train as u fight" då måste fx vara kass här med?

 

Eftersom tillgången på denna "specialammo" vart obefintlig i perioder så måste ju FX vara kass.

 

 

Nej det tycker inte jag... jag tycker som nedan....

 

FX har sina fördelar/nackdelar.

 

Lös har sina fördelar/nackdelar.

 

Sim har sina fördelar/nackdelar.

 

Skarpt har sina fördelar/nackdelar.

 

Halvar har sina fördelar/nackdelar

 

FTA har sina fördelar/nackdelar

 

m.m har sina fördelar/nackdelar

 

 

om vi tillsammans ser till att de stridande / postande soldaterna får alla "fördelar " i alla system då blir ge givetvis ännu bättre än vad de är idag. Eller ? håller ni inte med?

Link to comment
Share on other sites

Nej det tycker inte jag... jag tycker som nedan....

 

FX har sina fördelar/nackdelar.

 

Lös har sina fördelar/nackdelar.

 

Sim har sina fördelar/nackdelar.

 

Skarpt har sina fördelar/nackdelar.

 

Halvar har sina fördelar/nackdelar

 

FTA har sina fördelar/nackdelar

 

m.m har sina fördelar/nackdelar

 

 

om vi tillsammans ser till att de stridande / postande soldaterna får alla "fördelar " i alla system då blir ge givetvis ännu bättre än vad de är idag. Eller ? håller ni inte med?

Jag vill upprepa min fråga från tidigare. Är den största fördelen med Halvar filmduken, eller är det figurantarbetet som gör det realistiskt?

 

Du har tidigare haft svårt att svara på riktigt vem som tränas i Halvar (ettan eller tvåan?), sådan problematik försvinner helt om man istället använder lösamm (eller fx) mot en utbildad och förberedd figurant. Om sedan figuranten är yoff eller inhyrd teaterstudent spelar ingen som helst roll, så länge personen gör ett bra jobb.

Link to comment
Share on other sites

Nej det tycker inte jag... jag tycker som nedan....

 

FX har sina fördelar/nackdelar.

 

Lös har sina fördelar/nackdelar.

 

Sim har sina fördelar/nackdelar.

 

Skarpt har sina fördelar/nackdelar.

 

Halvar har sina fördelar/nackdelar

 

FTA har sina fördelar/nackdelar

 

m.m har sina fördelar/nackdelar

 

 

om vi tillsammans ser till att de stridande / postande soldaterna får alla "fördelar " i alla system då blir ge givetvis ännu bättre än vad de är idag. Eller ? håller ni inte med?

Jag vill upprepa min fråga från tidigare. Är den största fördelen med Halvar filmduken, eller är det figurantarbetet som gör det realistiskt?

 

Du har tidigare haft svårt att svara på riktigt vem som tränas i Halvar (ettan eller tvåan?), sådan problematik försvinner helt om man istället använder lösamm (eller fx) mot en utbildad och förberedd figurant. Om sedan figuranten är yoff eller inhyrd teaterstudent spelar ingen som helst roll, så länge personen gör ett bra jobb.

 

 

Hej.

 

Ber om ursäkt att jag inte svarat på din fråga tidigare.

 

 

Som jag ser det så är det en kombination av bägge...

 

ett bra figurantarbete är givetvis det viktigast oavsett typ av system. HALVAR/LÖS/FX och att figuranten verkligen förstår vad som ska övas just då.

 

"filmduken" detta gör att den övade inte vet ( pga av om figgen bär skyddsutr eller inte) om han eller hon ska öppna eld eller får..

. man behöver heller inte pga av några säkerhetsbestämmelser tillse att övriga ( behöver inte vara figgar) som finns i postens bevakningsområde har ngn typ av skydd. barn kan sitta och leka i en sandlåda i bakgrunden. Realismen ökar således.

 

 

"Om sedan figuranten är yoff eller inhyrd teaterstudent spelar ingen som helst roll, så länge personen gör ett bra jobb."

 

Det stämmer helt.. "skådespelarinsatsen" förmågan att läsa av den övade m.m det är det som är det viktiga.

 

 

Vänligen

Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Jag oroar mig för den dagen då man kommer fram till att man måste utbildas i HALVAR för att duga... Det känns som den risken är hyfsat stor...

 

 

Varför ska du vara orolig.?

 

om HALVAR bara är en ytterligare pusselbit till att du blir en bättre skyddsvakt, vad finns det att oroa sig för?..

 

Du ska fortfarande Skriva G på provet som omfattar den teoretiska delen.. skjuta vaktprovet.. visa att du kan agera med lös/ utan am insats , genomföra närkampen. samt öva ..öva... öva samt bedömas som lämplig för uppgiften.

 

 

om du klarat det så kommer du klara HALVAR galant.

 

 

Vänligen

Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Jag repeterar mina förra frågor eftersom du inte verkar ha sett dom.

 

Observera nu att jag inte tvingar dig att svara utan endast vnligen anhåller om att du svarar, jag vill inte att någon annan skall bli kränkt och få hjärtinfarkt mitt i tråden.

 

1. ... om jag ist för "examinator skyddsv" alt C instr Halvar" skrivit "testskytt / Bofors" "sjvinstr" "anställd facklig förtroendeman" "MIC Sthlm" "Insatschef" ...

 

2. ...med mitt fulla namn och grad m.m diskutera olika saker på detta forum.

Vad det beror på att du själv behöver gömma dig bakom ett nick vet inte jag?

 

3. En så bred och allsidig utbildning som möjligt tycker jag att vi är skyldiga att erbjuda soldaterna.

Jag har ett flertal gånger sagt även i detta forum att FX/HALVAR/LÖS/SIM inte ska ställa emot varandra.

om en soldat kan tillgodogöra sig det bästa inom varje "system" så kommer vi få väldigt kompetenta soldater

 

4. Mitt förslag är att du ringer RIKSHV och frågar. det jag har info om är "ca 600 000" om du har "hört" 650 000 så var det väl ganska nära varandra.? men eftersom vi lämnade åter 2 miljarder till staten förra året så är det inte så mkt att bråka om eftersom vi inte gjorde av med de pengar vi fick.

 

5. ja?.. det är ju postettan som pratar?.. pratar vi förbi varandra här nu jake?

 

6. Övningsledaren är C instr på plats.. en säkkontrollant samt 4-5 figgar var det inte det jag skrev i mitt förra svar?[/i]

 

7. du har faktiskt själv svarat på den frågan Jake.. "Omedveten inkompetens" tror jag att du kallade det..

 

8. FMV köper det beställaren vill ha och betalar för.. i detta fall inte MSS...

 

9. FX har varit den absolut bästa formen för denna typ av träning .. jag tror att vi är helt överens om detta.

 

10. Ja jag inser att jag är i minoritet ( iaf på detta forum) och detta faktum innebär att jag har fel? jag om någon vågar väl prova nya vägar ( HALVAR). Att vara "FX-Kramare" och vägra inse att det faktum finns nyare moderna alternativ eller nya komplement till den befintliga utbildning ska det vara ett tecken på framgång?

 

11. Vi är givetvis en del i FM.

 

12. http://hemvarnet.se/louis_de_geer/?action=...mp;kommunid=156

..vad soldater tycker om HALVAR

 

 

Tackar för svaren.

 

1. Fler titlar.... bygger varumärket....

 

2. Problemen med att skriva ut sitt fulla namn, grad och befattning på ett forum som detta är två. För det första finns det en risk att man utsätts för repressalier från chefer i FM om man är alltför obekväm på internet. Jämför gärna med de stora försvarsbloggarna, som i princip alla är anonyma. För det andra så finns det en risk att man blandar ihop tjänsterollen med privata åsikter. När jag skriver här gör jag det INTE som officer och anställd i FM, jag gör det som privatperson. Allt för att kunna diskutera friare och komma längre.

 

3. Jo, det är nog en åsikt vi delar. Men när man dedikerar så här mycket tid och resurser i ett tekniktungt system som bara övar en liten liten del av uppgiften så blir det slagsida i utbildningen. Som jag har sagt tidigare, hur mycket tid läggs på Block A och D i närkampssystemet ute på utbgrupperna? Hur säkra är skyddsvakterna i situationer som INTE medger våld men väl annan interaktion? Man kan öva på att avvisa folk och att skjuta/inte skjuta dom i HALVAR, men allt det andra? Avlägsna, omhänderta, gripa, visitera, transportera osv.. Hur mycket energi läggs på detta?

 

4. Nja, nu var det ju inte samma valuta vi pratade om? Du säger 600.000 SEK, jag läser att priserna är i NOK. 650.000 NOK är idag 778.375 SEK. 740.000 NOK är 886150 SEK. Inte en helt oansenlig skillnad?

Vad gäller att ringa till RiksHvC så är det väl ganska uppenbart att han inte kommer att veta priset själv, han kommer ju att hänvisa mig till chefsinstruktören HALVAR i Sverige. Vem det är är ju rätt så känt nu och det är ju även känt att inte ens han vet. Alltså, nej jag skall nog inte ringa.

 

5. Ja precis. Det är postettan som pratar. Men ni övar ju posttvåans upgifter? Det är ju posttvåan som skall vara beredd att skjuta i första hand? Ni övar ju in ett felaktigt beteende här? Ettan är den som är rörlig och rör sig från poststället till plats för ID-kontroll. Tvåan pratar inte, han är beredd att understödja. Om ni övar postettan, hur övar ni exempelvis ID-kontroll? Om ni övar posttvåan, varför pratar han då?

100% realism...

 

6. Jag tyckte att du skrev att det räckte med två? Eller missuppfattade jag dig?

 

7. Skall jag tolka detta som att du anser att Arméns Vapenofficer är omedvetet inkompetent inom området våldsanvändning och utbildning för våldsanvändning och att hemvärnet besitter en högre kompetens inom dessa områden?

Isåfall ett uttalande som roar mig OERHÖRT mycket, tackar för det!

 

8. Nja nu slingrar du dig. Jag frågade inte vad FMV:s uppgifter i stort var, jag frågade vad FMV ANSER om det här systemet och om det bör köpas in eller ej. Vad tyckte killen som var med på besöket som du refererade till?

 

9. När du skriver "har varit den bästa.." så menar du "har varit men är inte längre"?

 

10. Det är INTE ett tecken på framgång att köpa in ett system som expertisen på området ser mycket stora begränsningar med. Det är istället ett tecken på tjurskallighet, kortsiktighet och att inte sin plats i organisationen.

 

11. Då kanske det är dags att ställa in sig i ledet istället? Stalltips: När hela kompaniet går i takt förutom du så är det inte kompaniet som håller fel takt oavsett vad du tycker. Titta på riktkarlen och håll takten istället.

 

12. Ärligt talat. Det är väl klart att soldaterna tycker att det är skoj att få skjuta med sina vapen och att dessutom få göra det på en filmskjutbana som inte finns i övriga FM? Känslan av att tillhöra en exklusiv skara, att ha gjort nåt som inte så många andra har gjort innan, känna pulsen och ha skoj. Om du har förstått det minsta kring soldatens psyke så drar du ju samma slutsats som jag där.

 

Att vara nöjd med utbildning är däremot inte samma sak som att utbildningen är rätt eller lämplig.

Hur många njuter av att stå i gaskammaren? Jobbigt som fan men det måste göras.

Link to comment
Share on other sites

Jag repeterar mina förra frågor eftersom du inte verkar ha sett dom.

 

Observera nu att jag inte tvingar dig att svara utan endast vnligen anhåller om att du svarar, jag vill inte att någon annan skall bli kränkt och få hjärtinfarkt mitt i tråden.

 

1. ... om jag ist för "examinator skyddsv" alt C instr Halvar" skrivit "testskytt / Bofors" "sjvinstr" "anställd facklig förtroendeman" "MIC Sthlm" "Insatschef" ...

 

2. ...med mitt fulla namn och grad m.m diskutera olika saker på detta forum.

Vad det beror på att du själv behöver gömma dig bakom ett nick vet inte jag?

 

3. En så bred och allsidig utbildning som möjligt tycker jag att vi är skyldiga att erbjuda soldaterna.

Jag har ett flertal gånger sagt även i detta forum att FX/HALVAR/LÖS/SIM inte ska ställa emot varandra.

om en soldat kan tillgodogöra sig det bästa inom varje "system" så kommer vi få väldigt kompetenta soldater

 

4. Mitt förslag är att du ringer RIKSHV och frågar. det jag har info om är "ca 600 000" om du har "hört" 650 000 så var det väl ganska nära varandra.? men eftersom vi lämnade åter 2 miljarder till staten förra året så är det inte så mkt att bråka om eftersom vi inte gjorde av med de pengar vi fick.

 

5. ja?.. det är ju postettan som pratar?.. pratar vi förbi varandra här nu jake?

 

6. Övningsledaren är C instr på plats.. en säkkontrollant samt 4-5 figgar var det inte det jag skrev i mitt förra svar?[/i]

 

7. du har faktiskt själv svarat på den frågan Jake.. "Omedveten inkompetens" tror jag att du kallade det..

 

8. FMV köper det beställaren vill ha och betalar för.. i detta fall inte MSS...

 

9. FX har varit den absolut bästa formen för denna typ av träning .. jag tror att vi är helt överens om detta.

 

10. Ja jag inser att jag är i minoritet ( iaf på detta forum) och detta faktum innebär att jag har fel? jag om någon vågar väl prova nya vägar ( HALVAR). Att vara "FX-Kramare" och vägra inse att det faktum finns nyare moderna alternativ eller nya komplement till den befintliga utbildning ska det vara ett tecken på framgång?

 

11. Vi är givetvis en del i FM.

 

12. http://hemvarnet.se/louis_de_geer/?action=...mp;kommunid=156

..vad soldater tycker om HALVAR

 

 

Tackar för svaren.

 

1. Fler titlar.... bygger varumärket....

Svar: ok. det är din uppfattning och jag accepterar att du har den.

2. Problemen med att skriva ut sitt fulla namn, grad och befattning på ett forum som detta är två. För det första finns det en risk att man utsätts för repressalier från chefer i FM om man är alltför obekväm på internet. Jämför gärna med de stora försvarsbloggarna, som i princip alla är anonyma. För det andra så finns det en risk att man blandar ihop tjänsterollen med privata åsikter. När jag skriver här gör jag det INTE som officer och anställd i FM, jag gör det som privatperson. Allt för att kunna diskutera friare och komma längre.

Svar: ok. det är din uppfattning och jag accepterar att du har den

3. Jo, det är nog en åsikt vi delar. Men när man dedikerar så här mycket tid och resurser i ett tekniktungt system som bara övar en liten liten del av uppgiften så blir det slagsida i utbildningen. Som jag har sagt tidigare, hur mycket tid läggs på Block A och D i närkampssystemet ute på utbgrupperna? Hur säkra är skyddsvakterna i situationer som INTE medger våld men väl annan interaktion? Man kan öva på att avvisa folk och att skjuta/inte skjuta dom i HALVAR, men allt det andra? Avlägsna, omhänderta, gripa, visitera, transportera osv.. Hur mycket energi läggs på detta?

Svar:Vi är helt överens om detta .det behövs öva mkt mer på detta.

4. Nja, nu var det ju inte samma valuta vi pratade om? Du säger 600.000 SEK, jag läser att priserna är i NOK. 650.000 NOK är idag 778.375 SEK. 740.000 NOK är 886150 SEK. Inte en helt oansenlig skillnad?

Vad gäller att ringa till RiksHvC så är det väl ganska uppenbart att han inte kommer att veta priset själv, han kommer ju att hänvisa mig till chefsinstruktören HALVAR i Sverige. Vem det är är ju rätt så känt nu och det är ju även känt att inte ens han vet. Alltså, nej jag skall nog inte ringa.

Svar: jag tror inte han kommer att hänvisa till mig. men det kan vara så att HVSS sitter med de exakta uppgifterna. prova där?

5. Ja precis. Det är postettan som pratar. Men ni övar ju posttvåans upgifter? Det är ju posttvåan som skall vara beredd att skjuta i första hand? Ni övar ju in ett felaktigt beteende här? Ettan är den som är rörlig och rör sig från poststället till plats för ID-kontroll. Tvåan pratar inte, han är beredd att understödja. Om ni övar postettan, hur övar ni exempelvis ID-kontroll? Om ni övar posttvåan, varför pratar han då?

100% realism...

Svar : Inget system har 100% realism.

6. Jag tyckte att du skrev att det räckte med två? Eller missuppfattade jag dig?

Svar: Ja enligt den minnesbild jag har så har jag sagt 2+ 4-5 figgar. är man fler är det givetvis bättre.

7. Skall jag tolka detta som att du anser att Arméns Vapenofficer är omedvetet inkompetent inom området våldsanvändning och utbildning för våldsanvändning och att hemvärnet besitter en högre kompetens inom dessa områden?

Isåfall ett uttalande som roar mig OERHÖRT mycket, tackar för det!

Svar: jag anser att jag svarat till honom och vi behöver inte vara spydiga tycker jag.

8. Nja nu slingrar du dig. Jag frågade inte vad FMV:s uppgifter i stort var, jag frågade vad FMV ANSER om det här systemet och om det bör köpas in eller ej. Vad tyckte killen som var med på besöket som du refererade till?

Svar: kommer faktiskt inte ihåg.

9. När du skriver "har varit den bästa.." så menar du "har varit men är inte längre"?

Svar: det har varit det bästa systemet under en tid nu.... om du tolkar ngt annat i det svaret få isf stå för dig.

10. Det är INTE ett tecken på framgång att köpa in ett system som expertisen på området ser mycket stora begränsningar med. Det är istället ett tecken på tjurskallighet, kortsiktighet och att inte sin plats i organisationen.

Svar: Expertisen på skyddsvakttjänst?

11. Då kanske det är dags att ställa in sig i ledet istället? Stalltips: När hela kompaniet går i takt förutom du så är det inte kompaniet som håller fel takt oavsett vad du tycker. Titta på riktkarlen och håll takten istället.

Svar: eller så är man riktkarl och anger då takten, man väljer givetvis själv vad man gör.

12. Ärligt talat. Det är väl klart att soldaterna tycker att det är skoj att få skjuta med sina vapen och att dessutom få göra det på en filmskjutbana som inte finns i övriga FM? Känslan av att tillhöra en exklusiv skara, att ha gjort nåt som inte så många andra har gjort innan, känna pulsen och ha skoj. Om du har förstått det minsta kring soldatens psyke så drar du ju samma slutsats som jag där.

Svar: det var deras upplevelse/brättelse jag kan inte arumentera emot hur de upplevde det hela.

 

 

Att vara nöjd med utbildning är däremot inte samma sak som att utbildningen är rätt eller lämplig.

Hur många njuter av att stå i gaskammaren? Jobbigt som fan men det måste göras.

 

Eller hur kul är det att ha övning byggande av sandsäcksvärn 20 ggr på 2 dagar.? osv

osv osv.. Det är bara och bita ihop och göra ett så bra jobb som möjlig.

Och där tror/känner jag Jake att vi faktiskt är överens.

 

Jag väljer att svara i din text. då det kan vara svårt att följa det annars.. ( jag har det iaf)

 

att en del svar är kortfattade kan bero på att jag anser att jag redan svarat på den.

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

Här följer några uttalanden som jag gärna vill ha svar på;
FM har testat motsvarande FX på MSS, men försöken har ställts in/skjutits upp av okänd anledning. MSS ville ställa metoderna mot varandra, men drog sig ur.

 

Var vänligen och belägg detta påstående eller ta tillbaka det.

 

Vem är du att ha synpunkter på vad som skrivs i ett forum? Skall jag tolka det som ett krav från myndigheten? Yttrandefrihet? FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".

 

HvSS tillfrågades under 2009 (?) om möjligheten att sätta upp Halvar på MSS för att jämföra med färgmarkeringsvapen. Detta återkallades då MSS hävdade att de (som initierat ärendet) inte kunde få ihop tillräckligt med instruktörer. Sedan hörde jag inget mer i ärendet.

 

Vem jag är framgår av min signatur.

 

Vem är du?

 

Och du har fortfarande flera fel i sakfrågan.

Du framställer det som om du faktiskt vet istället för tror eller har hört.

Du får det att framstå att MSS inte vill jämföra de två - det är inte sant.

 

Dina påståenden leder till en misstro för Försvarsmakten och MSS.

Indirekt innebär det även en misstro mot mig, då jag nu helt plötsligt får klä skott för turerna runt "Halvar".

 

Johan Ström

Arméns vapenofficer

Link to comment
Share on other sites

Här följer några uttalanden som jag gärna vill ha svar på;
FM har testat motsvarande FX på MSS, men försöken har ställts in/skjutits upp av okänd anledning. MSS ville ställa metoderna mot varandra, men drog sig ur.

 

Var vänligen och belägg detta påstående eller ta tillbaka det.

 

Vem är du att ha synpunkter på vad som skrivs i ett forum? Skall jag tolka det som ett krav från myndigheten? Yttrandefrihet? FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".

 

HvSS tillfrågades under 2009 (?) om möjligheten att sätta upp Halvar på MSS för att jämföra med färgmarkeringsvapen. Detta återkallades då MSS hävdade att de (som initierat ärendet) inte kunde få ihop tillräckligt med instruktörer. Sedan hörde jag inget mer i ärendet.

 

Vem jag är framgår av min signatur.

 

Vem är du?

 

Och du har fortfarande flera fel i sakfrågan.

Du framställer det som om du faktiskt vet istället för tror eller har hört.

Du får det att framstå att MSS inte vill jämföra de två - det är inte sant.

 

Dina påståenden leder till en misstro för Försvarsmakten och MSS.

Indirekt innebär det även en misstro mot mig, då jag nu helt plötsligt får klä skott för turerna runt "Halvar".

 

Johan Ström

Arméns vapenofficer

 

Jag uttalar mig om förstahandsuppgifter, inte om vad jag tror eller hört.

 

Att du på något sätt skulle vara ansvarig för anledningen till MSS agerande är din tolkning. Något sådant har jag vare sig sagt eller ens antytt.

Edited by Fk Satan
Tagit bort text.
Link to comment
Share on other sites

Här följer några uttalanden som jag gärna vill ha svar på;
FM har testat motsvarande FX på MSS, men försöken har ställts in/skjutits upp av okänd anledning. MSS ville ställa metoderna mot varandra, men drog sig ur.

 

Var vänligen och belägg detta påstående eller ta tillbaka det.

 

Vem är du att ha synpunkter på vad som skrivs i ett forum? Skall jag tolka det som ett krav från myndigheten? Yttrandefrihet? FN:s deklaration formulerar rätten på följande sätt: "Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".

 

HvSS tillfrågades under 2009 (?) om möjligheten att sätta upp Halvar på MSS för att jämföra med färgmarkeringsvapen. Detta återkallades då MSS hävdade att de (som initierat ärendet) inte kunde få ihop tillräckligt med instruktörer. Sedan hörde jag inget mer i ärendet.

 

Vem jag är framgår av min signatur.

 

Vem är du?

 

Och du har fortfarande flera fel i sakfrågan.

Du framställer det som om du faktiskt vet istället för tror eller har hört.

Du får det att framstå att MSS inte vill jämföra de två - det är inte sant.

 

Dina påståenden leder till en misstro för Försvarsmakten och MSS.

Indirekt innebär det även en misstro mot mig, då jag nu helt plötsligt får klä skott för turerna runt "Halvar".

 

Johan Ström

Arméns vapenofficer

 

Enligt 18 § i forumets regler är det tillåtet att vara anonym. Rätten att förbli så är mitt beslut.

 

Jag uttalar mig om förstahandsuppgifter, inte om vad jag tror eller hört.

 

Att du på något sätt skulle vara ansvarig för anledningen till MSS agerande är din tolkning. Något sådant har jag vare sig sagt eller ens antytt.

 

 

Vad är en förstahandsuppgift?

Har du läst över axeln på någon av handläggarna eller är du kanske en av dem?

Eftersom jag idag läste e-post konversationen avseende detta så vet jag.

 

 

Johan Ström

Arméns vapenofficer

Edited by Fk Satan
Tagit bort text.
Link to comment
Share on other sites

bg_band2.jpg

 

Då gör vi det enkelt för oss, Vi BG står för tolkningar av regler. Ni användare klickar i "Anmäl" om ni tycker att någon forummedlem bryter mot regler. Pajkastning med hänvisning till forumets regler undanbeds.

 

Fk Satan

BG

--------------------

REGLER

Link to comment
Share on other sites

Hur kommer det sig att FMLOG och inte FMV köpte in halvar? Var väl någon som skrev att det var så?

 

Lt M? Mj D?

 

GMY

 

den vanliga vägen för en inköpsanmodan?

 

Det är iaf vad jag tror... i detta fall vet jag inget....

 

Vänligen

Gunnar

 

Visst kan det finnas små enheter inom fm som jobbar på detta sätt, men inte kan väl de gälla denna upphandling av Halvar? Måste väl finnas någon konkret anledning till att man gick via FMLOG och inte FMV?

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Hur kommer det sig att FMLOG och inte FMV köpte in halvar? Var väl någon som skrev att det var så?

 

Lt M? Mj D?

 

GMY

 

den vanliga vägen för en inköpsanmodan?

 

Det är iaf vad jag tror... i detta fall vet jag inget....

 

Vänligen

Gunnar

 

Visst kan det finnas små enheter inom fm som jobbar på detta sätt, men inte kan väl de gälla denna upphandling av Halvar? Måste väl finnas någon konkret anledning till att man gick via FMLOG och inte FMV?

 

GMY

 

Ingen aning faktiskt.... fråga på HVSS de kanske kan svara på det.. jag bryr mig personligen inte om vilket, det blev ju några vilket jag ( och detta torde inte vara speciellt okänt nu) tycker är bra.

 

 

Vänligen

Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Är det postettan eller posttvåan som övas? 80, 90 eller 100% realism struntar jag i, men jag vill gärna veta vilken roll det är som systemet övar.

 

Hej. eftersom jag sitter och skriver scenariobeskrivningar just så... vad vill du ska övas? och hur?..

 

berätta så kan vi tillsammans försöka hitta den bästa vägen för att öva det...

 

Vänligen

Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Är det postettan eller posttvåan som övas? 80, 90 eller 100% realism struntar jag i, men jag vill gärna veta vilken roll det är som systemet övar.

 

Hej. eftersom jag sitter och skriver scenariobeskrivningar just så... vad vill du ska övas? och hur?..

 

berätta så kan vi tillsammans försöka hitta den bästa vägen för att öva det...

 

Vänligen

Gunnar

 

Jag undrar bara vem det är som står med en skarp ak i tältet. Är det postettan eller posttvåan? Vad är grundtanken med systemet; vem är det som övas i stridsparet?

 

Edit: För det finns väl redan scenarion som används?

Edited by Knekt
Link to comment
Share on other sites

Jag repeterar mina förra frågor eftersom du inte verkar ha sett dom.

 

Observera nu att jag inte tvingar dig att svara utan endast vnligen anhåller om att du svarar, jag vill inte att någon annan skall bli kränkt och få hjärtinfarkt mitt i tråden.

 

1. ... om jag ist för "examinator skyddsv" alt C instr Halvar" skrivit "testskytt / Bofors" "sjvinstr" "anställd facklig förtroendeman" "MIC Sthlm" "Insatschef" ...

 

2. ...med mitt fulla namn och grad m.m diskutera olika saker på detta forum.

Vad det beror på att du själv behöver gömma dig bakom ett nick vet inte jag?

 

3. En så bred och allsidig utbildning som möjligt tycker jag att vi är skyldiga att erbjuda soldaterna.

Jag har ett flertal gånger sagt även i detta forum att FX/HALVAR/LÖS/SIM inte ska ställa emot varandra.

om en soldat kan tillgodogöra sig det bästa inom varje "system" så kommer vi få väldigt kompetenta soldater

 

4. Mitt förslag är att du ringer RIKSHV och frågar. det jag har info om är "ca 600 000" om du har "hört" 650 000 så var det väl ganska nära varandra.? men eftersom vi lämnade åter 2 miljarder till staten förra året så är det inte så mkt att bråka om eftersom vi inte gjorde av med de pengar vi fick.

 

5. ja?.. det är ju postettan som pratar?.. pratar vi förbi varandra här nu jake?

 

6. Övningsledaren är C instr på plats.. en säkkontrollant samt 4-5 figgar var det inte det jag skrev i mitt förra svar?[/i]

 

7. du har faktiskt själv svarat på den frågan Jake.. "Omedveten inkompetens" tror jag att du kallade det..

 

8. FMV köper det beställaren vill ha och betalar för.. i detta fall inte MSS...

 

9. FX har varit den absolut bästa formen för denna typ av träning .. jag tror att vi är helt överens om detta.

 

10. Ja jag inser att jag är i minoritet ( iaf på detta forum) och detta faktum innebär att jag har fel? jag om någon vågar väl prova nya vägar ( HALVAR). Att vara "FX-Kramare" och vägra inse att det faktum finns nyare moderna alternativ eller nya komplement till den befintliga utbildning ska det vara ett tecken på framgång?

 

11. Vi är givetvis en del i FM.

 

12. http://hemvarnet.se/louis_de_geer/?action=...mp;kommunid=156

..vad soldater tycker om HALVAR

 

 

Tackar för svaren.

 

1. Fler titlar.... bygger varumärket....

 

2. Problemen med att skriva ut sitt fulla namn, grad och befattning på ett forum som detta är två. För det första finns det en risk att man utsätts för repressalier från chefer i FM om man är alltför obekväm på internet. Jämför gärna med de stora försvarsbloggarna, som i princip alla är anonyma. För det andra så finns det en risk att man blandar ihop tjänsterollen med privata åsikter. När jag skriver här gör jag det INTE som officer och anställd i FM, jag gör det som privatperson. Allt för att kunna diskutera friare och komma längre.

 

3. Jo, det är nog en åsikt vi delar. Men när man dedikerar så här mycket tid och resurser i ett tekniktungt system som bara övar en liten liten del av uppgiften så blir det slagsida i utbildningen. Som jag har sagt tidigare, hur mycket tid läggs på Block A och D i närkampssystemet ute på utbgrupperna? Hur säkra är skyddsvakterna i situationer som INTE medger våld men väl annan interaktion? Man kan öva på att avvisa folk och att skjuta/inte skjuta dom i HALVAR, men allt det andra? Avlägsna, omhänderta, gripa, visitera, transportera osv.. Hur mycket energi läggs på detta?

 

4. Nja, nu var det ju inte samma valuta vi pratade om? Du säger 600.000 SEK, jag läser att priserna är i NOK. 650.000 NOK är idag 778.375 SEK. 740.000 NOK är 886150 SEK. Inte en helt oansenlig skillnad?

Vad gäller att ringa till RiksHvC så är det väl ganska uppenbart att han inte kommer att veta priset själv, han kommer ju att hänvisa mig till chefsinstruktören HALVAR i Sverige. Vem det är är ju rätt så känt nu och det är ju även känt att inte ens han vet. Alltså, nej jag skall nog inte ringa.

 

5. Ja precis. Det är postettan som pratar. Men ni övar ju posttvåans upgifter? Det är ju posttvåan som skall vara beredd att skjuta i första hand? Ni övar ju in ett felaktigt beteende här? Ettan är den som är rörlig och rör sig från poststället till plats för ID-kontroll. Tvåan pratar inte, han är beredd att understödja. Om ni övar postettan, hur övar ni exempelvis ID-kontroll? Om ni övar posttvåan, varför pratar han då?

100% realism...

 

6. Jag tyckte att du skrev att det räckte med två? Eller missuppfattade jag dig?

 

7. Skall jag tolka detta som att du anser att Arméns Vapenofficer är omedvetet inkompetent inom området våldsanvändning och utbildning för våldsanvändning och att hemvärnet besitter en högre kompetens inom dessa områden?

Isåfall ett uttalande som roar mig OERHÖRT mycket, tackar för det!

 

8. Nja nu slingrar du dig. Jag frågade inte vad FMV:s uppgifter i stort var, jag frågade vad FMV ANSER om det här systemet och om det bör köpas in eller ej. Vad tyckte killen som var med på besöket som du refererade till?

 

9. När du skriver "har varit den bästa.." så menar du "har varit men är inte längre"?

 

10. Det är INTE ett tecken på framgång att köpa in ett system som expertisen på området ser mycket stora begränsningar med. Det är istället ett tecken på tjurskallighet, kortsiktighet och att inte sin plats i organisationen.

 

11. Då kanske det är dags att ställa in sig i ledet istället? Stalltips: När hela kompaniet går i takt förutom du så är det inte kompaniet som håller fel takt oavsett vad du tycker. Titta på riktkarlen och håll takten istället.

 

12. Ärligt talat. Det är väl klart att soldaterna tycker att det är skoj att få skjuta med sina vapen och att dessutom få göra det på en filmskjutbana som inte finns i övriga FM? Känslan av att tillhöra en exklusiv skara, att ha gjort nåt som inte så många andra har gjort innan, känna pulsen och ha skoj. Om du har förstått det minsta kring soldatens psyke så drar du ju samma slutsats som jag där.

 

Att vara nöjd med utbildning är däremot inte samma sak som att utbildningen är rätt eller lämplig.

Hur många njuter av att stå i gaskammaren? Jobbigt som fan men det måste göras.

 

 

@ Jake Vill bara på ödmjukaste sättet fråga när du senast utbildade skyddsvakter, med vilket underlag jobbade du ISF, och vad använde du för metod för att öva. För att för min egen del kunna placera detta i kontext, har du själv verkat som insatschef eller för den delen skyddsvakt i Sverige i fred?

Edited by traktorspaning
Link to comment
Share on other sites

Är det postettan eller posttvåan som övas? 80, 90 eller 100% realism struntar jag i, men jag vill gärna veta vilken roll det är som systemet övar.

 

Hej. eftersom jag sitter och skriver scenariobeskrivningar just så... vad vill du ska övas? och hur?..

 

berätta så kan vi tillsammans försöka hitta den bästa vägen för att öva det...

 

Vänligen

Gunnar

 

Jag undrar bara vem det är som står med en skarp ak i tältet. Är det postettan eller posttvåan? Vad är grundtanken med systemet; vem är det som övas i stridsparet?

 

Edit: För det finns väl redan scenarion som används?

 

 

"vem är det som övas i stridsparet?" beroende på förutsättning och läge man delger den övade...

 

det är därför jag frågade " vad vill du ska övas? och hur"

 

"För det finns väl redan scenarion som används" jepp... under försöken har vi haft ett antal scenarion.

 

 

kom nu med några kreativa förslag...

 

Vänligen Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Är det postettan eller posttvåan som övas? 80, 90 eller 100% realism struntar jag i, men jag vill gärna veta vilken roll det är som systemet övar.

 

Hej. eftersom jag sitter och skriver scenariobeskrivningar just så... vad vill du ska övas? och hur?..

 

berätta så kan vi tillsammans försöka hitta den bästa vägen för att öva det...

 

Vänligen

Gunnar

 

Jag undrar bara vem det är som står med en skarp ak i tältet. Är det postettan eller posttvåan? Vad är grundtanken med systemet; vem är det som övas i stridsparet?

 

Edit: För det finns väl redan scenarion som används?

 

 

"vem är det som övas i stridsparet?" beroende på förutsättning och läge man delger den övade...

 

det är därför jag frågade " vad vill du ska övas? och hur"

 

"För det finns väl redan scenarion som används" jepp... under försöken har vi haft ett antal scenarion.

 

 

kom nu med några kreativa förslag...

 

Vänligen Gunnar

 

Och i de scenarion som redan finns... vem är det som övas då? Ettan, tvåan eller både och?

Link to comment
Share on other sites

Vilka kommer vara figuranter på Halvar? Följer dessa med så att man får ett paket när man beställar från HVSS eller tar man folk på plats.

 

GMY

 

 

hej..

 

Det som jag upplevt varit det bästa är när det inte är folk ifrån platsen utan okända individer för de övade.

 

Under Försöken har vi provat lite både och med blandat resultat.

 

Om du i dagsläget beställer utr m.m ifrån HVSS så kan du om du har "tur"? få med figguranter. då i form av Halvar instr som själva behöver öva. annars så får man mixa lite...

 

Vänligen

Gunnar

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

Vilka kommer vara figuranter på Halvar? Följer dessa med så att man får ett paket när man beställar från HVSS eller tar man folk på plats.

 

GMY

 

 

hej..

 

Det som jag upplevt varit det bästa är när det inte är folk ifrån platsen utan okända individer för de övade.

 

Under Försöken har vi provat lite både och med blandat resultat.

 

Om du i dagsläget beställer utr m.m ifrån HVSS så kan du om du har "tur"? få med figguranter. då i form av Halvar instr som själva behöver öva. annars så får man mixa lite...

 

Vänligen

Gunnar

 

Ok. Nu har jag dålig koll på exakt gång för saker och ting inom HV och begreppet målkatalog är då lite främmande. Men varför anger man då på HVSS sida följande:

 

MÅLBESKRIVNING

Produktgrupp: 06 Nationella skyddsstyrkor

Koncerninfo 241

Benämning: Figurant på Halvar steg 1

KURSKOD: ESO

Beskrivning:

Utbildning att som figurant kunna delta vid skyddsvaktutbildning på ”Halvar”

Kvalitet: PersQ 3

Stödmått:

Antal elever, antal tillfällen

Slutmål: Kunna verka som figurant vid utbildning av skyddsvakt på ”Halvar”

Delmål: • Vara väl förtrogen om en skyddsvakt befogenheter

• Känna till hur utbildningsmetodiken vid ”Halvar” är uppbyggd

• Kunna vara behjälplig vid gruppering och upprättande av ”Halvar”

• Känna till vilka säkerhetsbestämmelser som gäller vid ”Halvar”

Metod:

Resurser: Kurslängd tre dagar

Styrningar: Du skall vara certifierad skyddsvakt

Kursen vänder sig i första hand till yoff, hv- eller frivilligpersonal som har intresse och

vilja att delta som figurant vid skyddsvaktsutbildning där ”Halvar” används.

Enligt Målkatalog 2010 Sid 31-32

 

Källa

 

Är det något som är tänkt att bli i framtiden, eller är det bara någon målbild. Känns som det plötsligt kommer börja gå åt en del tid för att utbilda figuranter..

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Är det postettan eller posttvåan som övas? 80, 90 eller 100% realism struntar jag i, men jag vill gärna veta vilken roll det är som systemet övar.

 

Hej. eftersom jag sitter och skriver scenariobeskrivningar just så... vad vill du ska övas? och hur?..

 

berätta så kan vi tillsammans försöka hitta den bästa vägen för att öva det...

 

Vänligen

Gunnar

 

Jag undrar bara vem det är som står med en skarp ak i tältet. Är det postettan eller posttvåan? Vad är grundtanken med systemet; vem är det som övas i stridsparet?

 

Edit: För det finns väl redan scenarion som används?

 

 

"vem är det som övas i stridsparet?" beroende på förutsättning och läge man delger den övade...

 

det är därför jag frågade " vad vill du ska övas? och hur"

 

"För det finns väl redan scenarion som används" jepp... under försöken har vi haft ett antal scenarion.

 

 

kom nu med några kreativa förslag...

 

Vänligen Gunnar

 

Och i de scenarion som redan finns... vem är det som övas då? Ettan, tvåan eller både och?

 

vem är det som övas i stridsparet?" beroende på förutsättning och läge man delger den övade och vilken målgrupp man övar samt med vilket syfte man har med det scenariot..

 

 

Vänligen

Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Vilka kommer vara figuranter på Halvar? Följer dessa med så att man får ett paket när man beställar från HVSS eller tar man folk på plats.

 

GMY

 

 

hej..

 

Det som jag upplevt varit det bästa är när det inte är folk ifrån platsen utan okända individer för de övade.

 

Under Försöken har vi provat lite både och med blandat resultat.

 

Om du i dagsläget beställer utr m.m ifrån HVSS så kan du om du har "tur"? få med figguranter. då i form av Halvar instr som själva behöver öva. annars så får man mixa lite...

 

Vänligen

Gunnar

 

Ok. Nu har jag dålig koll på exakt gång för saker och ting inom HV och begreppet målkatalog är då lite främmande. Men varför anger man då på HVSS sida följande:

 

MÅLBESKRIVNING

Produktgrupp: 06 Nationella skyddsstyrkor

Koncerninfo 241

Benämning: Figurant på Halvar steg 1

KURSKOD: ESO

Beskrivning:

Utbildning att som figurant kunna delta vid skyddsvaktutbildning på ”Halvar”

Kvalitet: PersQ 3

Stödmått:

Antal elever, antal tillfällen

Slutmål: Kunna verka som figurant vid utbildning av skyddsvakt på ”Halvar”

Delmål: • Vara väl förtrogen om en skyddsvakt befogenheter

• Känna till hur utbildningsmetodiken vid ”Halvar” är uppbyggd

• Kunna vara behjälplig vid gruppering och upprättande av ”Halvar”

• Känna till vilka säkerhetsbestämmelser som gäller vid ”Halvar”

Metod:

Resurser: Kurslängd tre dagar

Styrningar: Du skall vara certifierad skyddsvakt

Kursen vänder sig i första hand till yoff, hv- eller frivilligpersonal som har intresse och

vilja att delta som figurant vid skyddsvaktsutbildning där ”Halvar” används.

Enligt Målkatalog 2010 Sid 31-32

 

Är det något som är tänkt att bli i framtiden, eller är det bara någon målbild. Känns som det plötsligt kommer börja gå åt en del tid för att utbilda figuranter..

 

GMY

 

enligt

 

http://hemvarnet.se/filer/YpWGiT/Kursplan%20HvSS%202010.pdf

 

så ligger den inte med där. så jag tror att det är en målbild.

 

 

Vänligen

Gunnar

Link to comment
Share on other sites

[

Och i de scenarion som redan finns... vem är det som övas då? Ettan, tvåan eller både och?

 

vem är det som övas i stridsparet?" beroende på förutsättning och läge man delger den övade och vilken målgrupp man övar samt med vilket syfte man har med det scenariot..

 

 

Vänligen

Gunnar

 

Så beskriv då gärna två separata och vanliga scenarion för mig, så jag fattar hur det här funkar. Ett för postettan och ett för posttvåan.

Edited by Fk Satan
rensade quote:s
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...