Jump to content

HALVAR-Realtidssystemet som skiljer SKYDDSVAKTERNA från vetet.


Recommended Posts

2 saker:

 

1. Innan HALVAR kan ge ordentliga resultat av skjutning känns det hela som ett glorifierat lösskjutningsförfarande. Jag kan ha fel, men ser inte riktigt vinsten.

 

2. Exakt när är det tänkt att vi ska ha tid med denna utbildning (inklusive närstridsblocken)? Med 8 dagars övning på ett år blir det jävligt tight om vi samtidigt ska hinna öva tillämpat, skjuta in vapen etcetcetc.

 

Skyddsvaktsutbildningen behöver inte ges i KFÖ+SÖF, den kan ligga som "kurstid" eller kompletteringsutbildning. Och som jag ser det är förordnande skyddsvaktsutbildning en kurs. På samma sätt som en gruppchefskurs etc. Däremot är omförordnande kursen något som skall ligga i KFÖ+SÖF.

 

Läser vi nu vad som skrivits i tråden om att "halvar" ska prioriteras till insatsförbanden så ser jag inte problemet med att dessa 12 anläggningar åker runt på SÖF... Vad säger att dessa anläggningar inte är mobila? 1-2 dagar/vart annat år i Halvar i samband med SÖF, och 3-4 anläggningar lyfts till förbandet som har SÖF och då går det att bedriva utbildning.

 

 

Du Har helt rätt avseende mobiliteten i systemet. de är gjorda för att vara mobila och med kort varsel kunna upprättas var som helst.

och en kraftsamling regionsvis dvs 2-4 Halvar till de förband som har Cöf / KFÖ är givetvis ngt som jag föredrar jag med.

 

Sedan är det faktisk så att alla 22 000 ska inte vara skyddsvakter. 40 bat med 2 komp i varje med 2 plut a 40 man ger ca 6400 ?på den nivå som i första hand ska "specialtrimmas" PÅ LGG med i framtiden 4 ?bat.. så är det faktiskt "bara" ca 350 man som i första hand ska övas i detta....

 

Tiden ser jag inte som ett problem. 8 dagar / år som man SKA göra = ca60 effektiv tid?

de flesta IP jag känner till ligger på 100+ / år... de kommer så fort man säger ordet "övning"... givetvis under förutsättning att vi "bjuder" dem på bra verksamhet och övningar.

 

 

För övrig så håller jag helt med Mj D avseende hans kommentar

 

"Då beslutsträningen är så intimt förknippad (och styrd) av gällande rätt är det svårt att inte behandla juridik även i denna tråd.

 

Straffskalorna belyser vad som väntar den som tycker att juridiken inte berör honom/henne."

 

Svar till:

Krille- GB1 Posted Today, 17:24

HALVAR är alltså ett system som ger soldaten möjlighet att skjuta skarpt, träffen bedöms av instruktören, målfiguren agerar utefter det som övningsledaren bedömt vara rätt träff resultat?

 

Nej.. i den FÖRSÖKSANLÄGGNING vi har haft är det så... i den som levereras kommer det troligen ett "träffsystem"

Men om det inte kommer ngt sådant system nu i den första delserien.. är det " kass" då?

 

nej det är det inte!!!!

 

Jag har nu i ett par års tid både i Norge och Sverige utbildat på detta och om jag som C instr inte faktiskt upplevt detta som ngn brist med systemet.. ej heller de övade!!!!!! ( vilket borde vara det viktiga eller?) ... och jag har övat följande personalkaterogier... Friv personal ... 20h HV ... 60 h HV ... HV- befäl ( Bla. norge samt sverige ) ...VPL ... Yoff (Bla.Norge samt Sverige)... MP (Bla. Norge samt sverige ) ... Poliser ... Polisinstr... Åklagare ...Jurister ... Förbandschefer .... ÖB ( Sveriges)

 

 

 

Som ytterligare kuriosa så ska tydligen nationalgardet ( USA) köpa in 200st !!!! anläggningar. blir troligen så att i framtiden så blir den "nato" standard. Vid försöken i USA var de helt lyriska då de aldrig hade sett ett så pass realistiskt träningssystem. och nu pratar vi om soldater som var med i bägge irakkrigen och några svängar i afganistan. även enheter ur Polisen där var med

 

och enligt deras uppfattning så var det så nära verkligheten man kan komma.

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

Några iaktagande och ting som jag skulle vilja ha klargörande svar på...

 

1. Vilka inom FM är tänkta att använda systemet?

2. Hur kommer det sig att det är HV som börjat med detta och inte exempelvis insatsförbanden som är på väg söderut.

3. Skulle det vara möjligt att få en enkel, punkt för punkt redogörelse för på vilka områden som Halvar är bättre än Lös.

 

@ LT Malmström och Disaster.

 

Hur ser ni på juridiken och situationen i exempelvis affe? Vad ser ni som störst problem i nuläget som pistolinstruktörer och juridiskt kunniga inom FM? Är det så att Svensk Lag hindrar soldaten att lösa uppgift eller är det er uppfattning att vi utbildar soldaterna felaktigt och att Svensk Lag är advekat? Kanske något exempel från när ni själva varit ute på insats där lag har krockat med säkerhet och operativitet?

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Några iaktagande och ting som jag skulle vilja ha klargörande svar på...

 

1. Vilka inom FM är tänkta att använda systemet?

2. Hur kommer det sig att det är HV som börjat med detta och inte exempelvis insatsförbanden som är på väg söderut.

3. Skulle det vara möjligt att få en enkel, punkt för punkt redogörelse för på vilka områden som Halvar är bättre än Lös.

 

@ LT Malmström och Disaster.

 

Hur ser ni på juridiken och situationen i exempelvis affe? Vad ser ni som störst problem i nuläget som pistolinstruktörer och juridiskt kunniga inom FM? Är det så att Svensk Lag hindrar soldaten att lösa uppgift eller är det er uppfattning att vi utbildar soldaterna felaktigt och att Svensk Lag är advekat? Kanske något exempel från när ni själva varit ute på insats där lag har krockat med säkerhet och operativitet?

 

GMY

 

1.1. Vilka inom FM är tänkta att använda systemet ev alla som har behov på sikt.beroende på uppgift

 

2. Hur kommer det sig att det är HV som börjat med detta och inte exempelvis insatsförbanden som är på väg söderut

av samma skäl som vi var först med... Rödpunkts siktet ( nu FM gemensamt)... skyddsvakts utb ( nu FM gemensamt )

3 månaders utb ( nu FM gemensamt ) KFÖ systemet ( nu återinfört av FM för vissa förband) HALVAR ( som kommer bli FM gemensamt

 

svaret är: att ngn måste våga vara först

 

3. läs tråden har nu svarat på detta ett antal gånger.

 

 

Svensk Lag är alltid givetvis advekat. om det är så att man inte kan lösa en del uppgifter med nuvarande lagstiftning finns det 2 sätt.

 

1. ändra lagen ( tar dock ganska lång tid)

 

2. uppgiften anpassas så att den följer svensk lag.

 

Chefer kan ju givetvis försöka hitta på ngt "annat" sätt... men eftersom soldaterna givetvis är utbildade på att de inte på ngt sätt ska / får följa en order som är olaglig eller bryter emot soldatreglerna så det bör inte vara ngt problem. eller hur?

 

 

 

svaret är nej. jag har ingen egen personlig erfarenhet av skarpa insatser eller händelser utomlands. dock Nationellt .

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Hur ser ni på juridiken och situationen i exempelvis affe? Vad ser ni som störst problem i nuläget som pistolinstruktörer och juridiskt kunniga inom FM? Är det så att Svensk Lag hindrar soldaten att lösa uppgift eller är det er uppfattning att vi utbildar soldaterna felaktigt och att Svensk Lag är advekat? Kanske något exempel från när ni själva varit ute på insats där lag har krockat med säkerhet och operativitet?

 

GMY

Som C Kasern så vill jag ha era svar på ovanstående fråga i tråden om juridik.

 

/Krook

BG

Link to comment
Share on other sites

svaret är nej. jag har ingen egen personlig erfarenhet av skarpa insatser eller händelser utomlands. dock Nationellt .

 

Jaha, då ber jag om ursäkt, jag som tolkat dig fel.

 

 

Hur ser ni på juridiken och situationen i exempelvis affe? Vad ser ni som störst problem i nuläget som pistolinstruktörer och juridiskt kunniga inom FM? Är det så att Svensk Lag hindrar soldaten att lösa uppgift eller är det er uppfattning att vi utbildar soldaterna felaktigt och att Svensk Lag är advekat? Kanske något exempel från när ni själva varit ute på insats där lag har krockat med säkerhet och operativitet?

 

GMY

Som C Kasern så vill jag ha era svar på ovanstående fråga i tråden om juridik.

 

/Krook

BG

 

Taget, jag flyttar.

 

 

2. Hur kommer det sig att det är HV som börjat med detta och inte exempelvis insatsförbanden som är på väg söderut

av samma skäl som vi var först med... Rödpunkts siktet ( nu FM gemensamt)... skyddsvakts utb ( nu FM gemensamt )

3 månaders utb ( nu FM gemensamt ) KFÖ systemet ( nu återinfört av FM för vissa förband) HALVAR ( som kommer bli FM gemensamt

 

svaret är: att ngn måste våga vara först

 

Nä du. Bättre än så kan du.. Det handlar väl förhoppningsvis om något helt annat?

 

 

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

HALVAR kan användas för att träna/certifiera soldater (i alla nivåer) avseende beslutsfattande/agerande i situationer där vapenmakt från en motståndare kan förekomma. Intresset och det initiala arbetet var sprunget i att träna skyddsvakter (Hemvärnet har som huvuduppgift skydda/bevaka objekt). De "case" som kom med systemet i från Norge var baserade på verkliga händelser som inträffat där. Detta genomgick sedan en anpassning mot Svensk rättstillämpning vid introduktionen.

 

Men ...... situtioner/"case" i målspelet kan styras för att svara upp mot andra krav. Bakgrunden kan vara verklig eller projicerad/dekor. Att träna en missionsrotation på KUNGSÄNGEN på beslutsfattande på individnivå utifrån verklighetsbaserade "case" som upplevs utspela sig i KABUL är inga problem. En bakprojektionsduk och hyfsat autentiska figuranter som spelar upp ett scenario skapat av folk med erfarenhet från operationsområdet samt aktuella ROE på toppen. Att hitta nya tillämpningsområden begränsas bara av fantasin.

 

 

Min personliga erfarenhet är att systemet verkligen validerar den prövade genom ett interaktivt målspel. Hur tror du själv att du kommer att kunna återgå till det normala civila livet när du genomlevt ett "case" där Lt Malmström vinglat förbi dig i ett par rosa pumps?????????

 

Har man prövats så får man en helt annan bild av systemet än några lösa meningar i artiklar och bloggar.

 

 

Vet inte varför man måste vara så avokt iställd när Hemvärnet/Nationella skyddstyrkorna får något som inte är ärvt eller utgallrat.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
2. Hur kommer det sig att det är HV som börjat med detta och inte exempelvis insatsförbanden som är på väg söderut

av samma skäl som vi var först med... Rödpunkts siktet ( nu FM gemensamt)... skyddsvakts utb ( nu FM gemensamt )

3 månaders utb ( nu FM gemensamt ) KFÖ systemet ( nu återinfört av FM för vissa förband) HALVAR ( som kommer bli FM gemensamt

 

svaret är: att ngn måste våga vara först

Det där får du gärna utveckla för jag anser att du drar alldeles för stora växlar nu.

 

Hemvärnet tilldelades RPS av PROD. Är det det samma som att vara först med det? Vilka gjorde systemtesterna? Nej, inte Hemvärnet.

 

Skyddsvaktsutbildning har funnits i Försvarsmakten ungefär lika länge som de flesta på forumet varit i liv. När jag fick min första skyddsvaktsutbildning så var Hemvärnet helt avkapade från övriga FM och kopplingen obefintlig, vilket innebär att din tes inte håller. Det var en gemensamhet i Bodens garnison.

 

Den tremånadersutbildning som nu finns syftar endast till att personalförsörja Hemvärnet. Övriga FM har längre grundutbildningar. Det ligger ett förslag på en GMU som ev. kommer att vara tre månader lång men vi har inte sett det än.

 

Krigsförbandsövningar är inget som Hemvärnet kan anses ha ensamrätt på utan det har endast gjorts delvis upphör på det i FM.

 

Halvar har Hemvärnet ensamrätt på nu eftersom man skitit i den övriga utvecklingen i Försvarsmakten och återigen kört ett eget race.

 

Varför undrar folk varför Hemvärnet är satt på undantag?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Så, nu har jag kommit hem och hunnit återhänmta litegrann.

 

Jag kan ju börja med att konstatera att det inte är ett helt okontroversiellt system som har köpts in, det är ju tydligt efter all turbulens i den här tråden. Jag får även känslan att du Löjtnanten känner dig lite stressad över att det rotas i detta, du var ganska snabb med att börja med ett förminskande beteende där det skrattas överseende åt min tydligen uppenbara brist på kunskap och erfarenhet. Intressant information som jag definitivt använder för att läsa mellan raderna och förstå mer. Jag tänker för övrigt inte börja mäta könsorgan med dig inom något område eller räkna upp vilka system jag är examinator för eller vem jag utbildat/r, det blir sällan proffsigt. Undrar du så PM:a gärna.

Jag tänker inte heller försöka mig på att värdera din kunskap och erfarenhet vare sig den är äkta eller inbillad.

Vad gäller dom juridiska resonemangen som är väldigt intressanta även dom så avhandlar jag dom i den avsedda tråden.

 

 

Jag har ett par frågor till dig:

 

 

1. När ett system väl är inköpt, får man då inte ställa frågor kring det? Förväntar du dig att dina kollegor bara skall acceptera alla nya påbud som kommer oavsett varifrån dom kommer? Arbetar du själv så?

 

2. Du omnämner systemet i olika inlägg på olika sätt. Är det ett system till för utbildning, träning eller urskiljning? Med vilket syfte köptes det in?

 

3. Har Norska Armén köpt in detta system eller är det det Norska Hemvärnet som har köpt in det?

 

4. Jag har sett siffran 600.000 kr för ett system snurra runt i tråden, är det SEK eller NOK?

 

5. Hur övar man i mörker?

 

5. Vem är det som övas i systemet? Postettan eller posttvåan? Har ni klart för er vilka uppgifter dessa har enligt SoldF?

 

6. Hur många ingår i övningsledarorganisationen för ett HALVAR-system i drift, hur många kan övas per timme och hur lång tid tar det att förbereda systemet för drift?

 

7. Om HALVAR är ett så effektivt system som du säger, så borde ju hela FM stå på kö för att införa det så snabbt som möjligt. Därav: Vad säger MSS om systemet? Har MSS förordat inköp eller till och med budgeterat för det att ingå i exempelvis tränings eller stridsteknikenheten?

 

8. Om vi jämför stresspåslag i HALVAR jämfört med Färgmarkeringssystem: Är det din åsikt att en soldat blir mer stressad av att kanske skjuta ett skarpt skott på en projicerad bild av en människa på en filmduk än vad han blir av att de facto befinna sig i scenarioträning framför en riktig människa som han inte bara måste interagera med utan även riskerar smärta och blåmärken i form av att figuranten skjuter tillbaka med ett eget vapen eller går till närkamp med skyddsvakten?

 

 

Slut på frågorna, jag ser fram mot svaren.

 

 

 

Du skriver att du har utbildat länge på systemet och att du inte har märkt någon brist med att träffar inte kan indikeras, inte heller dina soldater och om det inte är det som räknas.

Nej det tycker jag inte. För det första så kan man aldrig utesluta särintressen i dagens Försvarsmakt, ej heller omedveten inkompetens.

 

Du skriver vidare att tack vare HV så har vi nu RPS EHV. Ingen bra liknelse kan jag tycka. Om HVSS i det ärendet inte hade agerat på egen hand utan MSS inverkan så hade vi med stor sannolikhet haft ett rödpunktssikte i FM nu som verkligen hade fungerat som det skulle BÅDE till AK4 och AK5. Nu fick resten av FM nöja sig med den undermåliga design som HV hade tagit fram istället.

 

Känns scenariot igen?

 

 

 

@Major Disaster:

 

Jag måste ju svara även dig som har varit så vänlig att hjälpa till i diskussionen.

 

 

"Om du nu besitter en sådan gränslöst hög kompetens för att utbilda

hemvärnet, varför har du då inte redovisat detta för FM?"

 

Vad får dig att tro att jag inte verkar i FM dagligen och bland annat bidrar till att HV blir farligare för fienden?

 

 

"Då får vi väl fastställa att din syn inte sammanfaller med FM:s syn i den frågan.

 

Vad som ytterligare skiljer är att det är FM:s syn som gäller!"

 

Nu rörde detta en juridikdiskussion, men jag kan inte låta bli att tycka att du tar på dig lite väl stora skor här. FM:s syn är nog inget som varken du eller jag kan säga att vi vet nåt om eller exakt vilken den är. FM:s syn är nämligen olika beroende på vem man frågar om olika saker.

Frågar du materielansvarig på utvecklingssektionen på MSS vilka fickor en skyttesoldat skall bära på sin utrustning så får du ett svar.

Frågar du en takskytt på en RG32 i afghanistanså får du förmodligten ett annat.

Link to comment
Share on other sites

Vet inte varför man måste vara så avokt iställd när Hemvärnet/Nationella skyddstyrkorna får något som inte är ärvt eller utgallrat.

 

OM HALVAR ska fungera så kräver det att soldater tränas i det regelbundet, inte vart 5:e år när skyddsvaktsbeviset ska förnyas, att då köpa in 10-12 anläggningar räcker inte långt alls. Var ska instruktörerna komma ifrån? Om HALVAR ska utnyttjas fullt ut så bör man ju knappast ha vem som helst som "skådespelare". Kostnaden för att flytta runt och bemanna anläggningarna riskerar kosta mycket mer än det smakar, det kostar ju som bekant inte så mycket att öva HV jämfört med andra förband.

 

HV har en förmåga att hoppa på fel tåg och inte se en hel bild, hade HV inte byggt om en massa AK4 till AK4B så hade vi kanske haft AK5C idag, vi hade åtminstone legat bra till för AK6 när/om den kommer. Senaste tiden har det snackats från HV ledningen att det spenderas och investeras i HV... PÅ vilket sätt då? Genom att omfördela gamla bildförstärkare som inte längre används av FM?

 

Skippa alla egen lösningar så att vi får möjlighet att hänga på FM i övrigt när dom går in i en mycket intressant tid... Sen undrar jag lite när det gällde påståendet att inte alla HV soldater ska vara skyddsvakter, enligt mina chefer är det ett krav för att vara med i Insats kompani att man är förordnad skyddsvakt... hur ska kompaniet annars få uthållighet nog att lösa uppgifter enligt fastställda TOEM? Siffrorna angående antal soldater per kompani känns aningen missvisande... För enligt det resonemaget kommer 4 dagars förbanden stå helt utan skyddsvakter och således är dom helt oanvändbara för FM i det som idag ska vara deras huvudtjänst...

Link to comment
Share on other sites

Så, nu har jag kommit hem och hunnit återhänmta litegrann.

 

Jag kan ju börja med att konstatera att det inte är ett helt okontroversiellt system som har köpts in, det är ju tydligt efter all turbulens i den här tråden. Jag får även känslan att du Löjtnanten känner dig lite stressad över att det rotas i detta, du var ganska snabb med att börja med ett förminskande beteende där det skrattas överseende åt min tydligen uppenbara brist på kunskap och erfarenhet. Intressant information som jag definitivt använder för att läsa mellan raderna och förstå mer. Jag tänker för övrigt inte börja mäta könsorgan med dig inom något område eller räkna upp vilka system jag är examinator för eller vem jag utbildat/r, det blir sällan proffsigt. Undrar du så PM:a gärna.

Jag tänker inte heller försöka mig på att värdera din kunskap och erfarenhet vare sig den är äkta eller inbillad.

Vad gäller dom juridiska resonemangen som är väldigt intressanta även dom så avhandlar jag dom i den avsedda tråden.

 

 

Jag har ett par frågor till dig:

 

 

1. När ett system väl är inköpt, får man då inte ställa frågor kring det? Förväntar du dig att dina kollegor bara skall acceptera alla nya påbud som kommer oavsett varifrån dom kommer? Arbetar du själv så?

 

2. Du omnämner systemet i olika inlägg på olika sätt. Är det ett system till för utbildning, träning eller urskiljning? Med vilket syfte köptes det in?

 

3. Har Norska Armén köpt in detta system eller är det det Norska Hemvärnet som har köpt in det?

 

4. Jag har sett siffran 600.000 kr för ett system snurra runt i tråden, är det SEK eller NOK?

 

5. Hur övar man i mörker?

 

6. Vem är det som övas i systemet? Postettan eller posttvåan? Har ni klart för er vilka uppgifter dessa har enligt SoldF?

 

7. Hur många ingår i övningsledarorganisationen för ett HALVAR-system i drift, hur många kan övas per timme och hur lång tid tar det att förbereda systemet för drift?

 

8. Om HALVAR är ett så effektivt system som du säger, så borde ju hela FM stå på kö för att införa det så snabbt som möjligt. Därav: Vad säger MSS om systemet? Har MSS förordat inköp eller till och med budgeterat för det att ingå i exempelvis tränings eller stridsteknikenheten?

 

9. Om vi jämför stresspåslag i HALVAR jämfört med Färgmarkeringssystem: Är det din åsikt att en soldat blir mer stressad av att kanske skjuta ett skarpt skott på en projicerad bild av en människa på en filmduk än vad han blir av att de facto befinna sig i scenarioträning framför en riktig människa som han inte bara måste interagera med utan även riskerar smärta och blåmärken i form av att figuranten skjuter tillbaka med ett eget vapen eller går till närkamp med skyddsvakten?

 

 

Slut på frågorna, jag ser fram mot svaren.

 

 

 

Du skriver att du har utbildat länge på systemet och att du inte har märkt någon brist med att träffar inte kan indikeras, inte heller dina soldater och om det inte är det som räknas.

Nej det tycker jag inte. För det första så kan man aldrig utesluta särintressen i dagens Försvarsmakt, ej heller omedveten inkompetens.

 

 

Hej igen..

 

Jag ska först be om ursäkt till dig jake avseende min kommentar avseende att diskutera detta är som att diskutera barnuppfostran med... jag du vet vad jag menar. detta inlägg av mig var inte bra. och jag hoppas innerligt att vi forsättningsvis kan hålla samtalet på ett konstruktivt plan utan att försöka smutskasta varandra då detta inte leder processen framåt.

 

Jag ska som vanligt föröka svara så hövligt jag kan på alla frågor samt påståenden och givetvis efter bästa förmåga.

 

"Jag får även känslan att du Löjtnanten känner dig lite stressad över att det rotas i detta"

 

Inte det minsta. Jag välkomnar alla synpunkter ifrån er alla avseende systemets framtid då det alltid finns en risk att man blir hemmablind , så alla förslag på scenarion användningsområde i framtiden tar jag tacksamt emot.

 

"För det första så kan man aldrig utesluta särintressen i dagens Försvarsmakt"

 

Jag personligen har absolut inga särintressen i detta system. inte ekonomiskt ej heller för att jag ska göra kärriär då jag är för gammal för att göra det. och jag är helt medveten om att detta system precis som alla andra system har ett bästföre datum. ex som ung Fänrik tror det var -87 så var jag testskytt åt FMV samt Bofors på det då nya RBS- 56 Bill. och numera är det skrotat... ja så kan det gå.

 

Mitt enda intresse avseende detta system är att vi ( FM) måste se till att soldaterna får en så bra utblidning som det bara är möjligt för att ha en chans att kunna lösa sina uppgifter. och som jag skrivit senare detta är bara EN ytterligare pusselbit i utb av en soldat.

 

Så då tar vi lite svar på frågorna du ställde.

 

1.Har väl redan svarat lite på det i min inledning. jag välkomnar debatten.. men då ska det vara en debatt som för processen framåt. det gamla hederliga talesätten " det en Officer inte förstår , det förstör han" det tycker jag vi den nya FM ska lämna och istället försöka göra det bästa för soldaterna. jag kan givetvis ibland vara kritisk avseende en del "nyheter" jag med... men när det väl är faställt då är jag alltid uppgiften lojal och utbildar efter de anvisningar som finns.

 

2.utbildning, träning eller urskiljning ? Svar alla 3 kan det vara... det beror faktiskt vad uppgiften är.

 

3. Norska Hemvärnet. samt Norska Gardet , enligt de uppgifter jag har. men det fungerar lite som här. På de garnisonsorter där Hv har en HALVAR så övar de "vanliga" sold med den de med...

 

4. enligt de uppgifter jag har SEK.

 

5. i dagsläget med lampor. Dock kan det vara så att på den nya versionen som har bättre teknik HD kamera m.m

så ska det bli intressant att se om man kan framkalla en bild som motsvara en i en bildförstärkare.

 

6. postettan / den ensamme MP/Polisen / den som går först i patrullen ( det finns en mobil kamera som kan användas)

 

7. 2 st yoff/ motsv ( det viktiga är inte om de är Off eller inte utan deras kompetens. Krav idag 1. skyddsvaktsinstr/skjutinstr/Halvar instr) samt en Fig C ( men det är oftast en av figuranterna.) och ca 4-5 figuranter

 

7.1 ca 8-10 soldater / 3timmar

 

7.2 Man bör klara av ett upprättande på en helt ny plats på 2-3 timmar (med fika.. rökpaus.. och tid för lite skratt)

 

8. Faktsikt är det så att den enda enhet som jag vet om som inte vart positiv så är det MSS.

jag blev faktiskt först lite förvånad då jag upplevt Armens vapenoff som en klok och jordnära man. jag tycker det arbete han gjort med det nya skjutreglementer är riktigt bra. jag var först som "gammal "skytt negativ till detta men ju mer jag satt mig in i ämnet desto mer positiv har jag blivit och när det finns faställt så är det bara att utbilda på det så bra jag bara kan.. ( se även svar fråga 1)

enligt min uppfattning så var det mera prestige i det hela än vad jag från min nivå kunde förstå.

De är förespråkare av FX. vilket de inte skrädde orden med men då C HVSS ställde frågan " men ni 2 ( Armens Vapen off samt en repr från FMV) har ju sagt nej till FX till AK4 systemet då det inte hade ngn framtid. vad ska vi öva med? så hade de inget svar.........

 

 

"För det första så kan man aldrig utesluta särintressen i dagens Försvarsmakt, ej heller omedveten inkompetens." är i detta sammanhang en mkt bra sammanfattning ifrån min sida. ( tack för dessa ord Jake.)

 

9. Ja. och eftersom det inte finns ngt FX system till ak4.. så...

 

 

Vänligen

Lt Malmström

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

Jag har som underlag för mina omdömmen om HALVAR förutom att ha prövats själv IRL. Verkat som figurant samt pryat som figurant C. Pratat med personal som själva övats i systemet (detta har varit personal ur insatsenheter inom HV så helt representativt är det väl inte från min sida).

 

Systemet är bra eller tillochmed mycket bra, för det som den är avsedd för inom hela processen "utbilda/utveckla" skyddsvakter/MP/poster/operatörer. Och med de erfarenheter som ackumeleras vid ett mera reguljärt brukande kommer sannorlikt att utveckla scenariorna ännumer (samt hitta breddningsområden)

 

Jag ser framemot när Livgardesgruppen får sitt system och vi tillsammans med våra två HALVAR orakel skall vässa våra skyddsvakter ytterligare!

Link to comment
Share on other sites

[

 

/K

 

 

Hej igen

 

nu ska jag igen slänga in lite mer fotogen på brasan..

 

"Skyddsvaktsutbildning har funnits i Försvarsmakten ungefär lika länge som de flesta på forumet varit i liv. När jag fick min första skyddsvaktsutbildning så var Hemvärnet helt avkapade från övriga FM och kopplingen obefintlig, vilket innebär att din tes inte håller."

 

Ja då har du inte läst /förstått vad jag skrev

 

Det var Hemvärnet som tog fram den nya Försvarsmaktsgemensamma skyddsvaktsutbildningen numera faställd att gälla frn och med 2010. ( stor punkt) Kvalitetssäkringen i det nya systemet är att det på varje ort finns en ansvarig Examinator som tillser/ kontrollerar att utbildningen bedrivs som den ska . .. utb i skyddsvakt får man utföra efter man antingen gått Kurs på UND/SÄK C ( examinatorskurs) eller lokal kurs till skyddsvaktsinstr som då leds av examinatorn.

 

har du ngn annan uppfattning i den frågan så är den faktiskt inte helt rätt

 

Exakt hur det gick till när RPS kan jag inte svara på... kan bara referera till den kontakt jag har på HVSS som var med under framtagandet. MSS ville tydligen inte vara med på tåget.

 

och det var i detta fall bra att HVSS tog ledartröjan och såg till att armens huvudvapen fick ett bättre sikte.

 

 

 

och som övrig info...

 

 

Våra flyggrupper som vi har på batnivå... hur dåliga de än är så är de bättre än de som de övriga bataljonerna i armen INTE har.....

 

Våra FM hundar med förare som vi har på plutnivå ( 2 st / plut)... hur dåliga de än är så är de bättre än de som de övriga bataljonerna i armen INTE har.....

Link to comment
Share on other sites

A. Jag ska först be om ursäkt till dig jake avseende min kommentar avseende att diskutera detta är som att diskutera barnuppfostran med... jag du vet vad jag menar. detta inlägg av mig var inte bra. och jag hoppas innerligt att vi forsättningsvis kan hålla samtalet på ett konstruktivt plan utan att försöka smutskasta varandra då detta inte leder processen framåt.

 

B. Jag personligen har absolut inga särintressen i detta system. inte ekonomiskt ej heller för att jag ska göra kärriär då jag är för gammal för att göra det. och jag är helt medveten om att detta system precis som alla andra system har ett bästföre datum. ex som ung Fänrik tror det var -87 så var jag testskytt åt FMV samt Bofors på det då nya RBS- 56 Bill. och numera är det skrotat... ja så kan det gå.

 

C. Mitt enda intresse avseende detta system är att vi ( FM) måste se till att soldaterna får en så bra utblidning som det bara är möjligt för att ha en chans att kunna lösa sina uppgifter. och som jag skrivit senare detta är bara EN ytterligare pusselbit i utb av en soldat.

 

 

2.utbildning, träning eller urskiljning ? Svar alla 3 kan det vara... det beror faktiskt vad uppgiften är.

 

3. Norska Hemvärnet. samt Norska Gardet , enligt de uppgifter jag har. men det fungerar lite som här. På de garnisonsorter där Hv har en HALVAR så övar de "vanliga" sold med den de med...

 

4. enligt de uppgifter jag har SEK.

 

5. i dagsläget med lampor. Dock kan det vara så att på den nya versionen som har bättre teknik HD kamera m.m

så ska det bli intressant att se om man kan framkalla en bild som motsvara en i en bildförstärkare.

 

6. postettan / den ensamme MP/Polisen / den som går först i patrullen ( det finns en mobil kamera som kan användas)

 

7. 2 st yoff/ motsv ( det viktiga är inte om de är Off eller inte utan deras kompetens. Krav idag 1. skyddsvaktsinstr/skjutinstr/Halvar instr) samt en Fig C ( men det är oftast en av figuranterna.) och ca 4-5 figuranter

 

7.1 ca 8-10 soldater / 3timmar

 

7.2 Man bör klara av ett upprättande på en helt ny plats på 2-3 timmar (med fika.. rökpaus.. och tid för lite skratt)

 

8. Faktsikt är det så att den enda enhet som jag vet om som inte vart positiv så är det MSS.

jag blev faktiskt först lite förvånad då jag upplevt Armens vapenoff som en klok och jordnära man. jag tycker det arbete han gjort med det nya skjutreglementer är riktigt bra. jag var först som "gammal "skytt negativ till detta men ju mer jag satt mig in i ämnet desto mer positiv har jag blivit och när det finns faställt så är det bara att utbilda på det så bra jag bara kan.. ( se även svar fråga 1)

enligt min uppfattning så var det mera prestige i det hela än vad jag från min nivå kunde förstå.

De är förespråkare av FX. vilket de inte skrädde orden med men då C HVSS ställde frågan " men ni 2 ( Armens Vapen off samt en repr från FMV) har ju sagt nej till FX till AK4 systemet då det inte hade ngn framtid. vad ska vi öva med? så hade de inget svar.........

 

 

9. Ja. och eftersom det inte finns ngt FX system till ak4.. så...

 

A. Du behöver inte be om ursäkt, jag utgår ifrån att du liksom jag inte värderar personen utan åsikten och kompetensen.

 

B. Jag tycker nog att det känns om att du har investerat ganska mycket i HALVAR. Jag får bilden att du gärna vill framställa dig som den störste experten i sverige på systemet och att du har mycket stor kompetens i områdena stress, strid, juridik kring stridssituationer och utbildningsmetoder och utbildningshjälmedel. Vidare har du valt ett nick på det här forumet där det framgår vem du är i FM, till och med grad finns med. Du brukar avsluta många inlägg med texter som exempelvis "Examinator skyddsvakt, Chefsinstruktör HALVAR" osv.. Denna image har i viss mån lyckats, eftersom det finns folk som hänvisar till dig som "orakel" osv.

Alltså kan jag nog tycka att det kan vara rimligt att säga att du kan ha ett särintresse i det här systemet, eftersom du har hängt upp mycket av ditt personliga varumärke kring det.

 

C. En så bra UTBILDNING som möjligt eller en så bra utbildning som möjligt i det här SYSTEMET?

 

 

2. Kan du ge exempel på situationer där ni avskiljer folk i systemet? Vad har dom gjort/inte gjort? Hur blir man underkänd?

 

3. Aha. Det är alltså inte så att Norska Armén har köpt in systemet på bredden, utan bara deras hemvärn och mindre enheter. Inte riktigt så det har låtit i argumentationen kring systemet innan.

 

4. Har vi samma system som i norge eller billigare/dyrare? Svenska uppgifter jag har sett pekar på att systemet kostar 650.000 NORSKA kronor per anläggning. Major Øystein Omholt som du själv refererar till säger i Norska forsvarets forum att anläggningen kostar 740.000 NOK styck.

Vad kostar den EGENTLIGEN?

 

5. Vilka lampor? Jag utgår från att du menar vapenlampor och ficklampor med allt prat om 100% realism, för menar du fast belysning som ingår i anläggningen är det väl knappast så att man kan kalla det att öva i mörker?

 

6. Postettan....?

Men det är ju inte postettans uppgift i första hand att ha eldberedskap och att fatta beslut om att skjuta, det är ju posttvåans uppgift?

Postettan är ju den som skall kontrollera ID-handlingar, prata osv och posttvåan är ju den som skall understödja och inte ge sig in i samtal eller dokument? Skall jag tolka ditt svar som att ni inte vet vad som står i SoldF kring detta med post eller har ni nån annan lösning på problemet?

 

7. 2 st i övnledarorganisationen? Även på skjutfält?

Om jag inte är helt bakom flötet så borde det rimligtvis landa på fler. Övningsledare (som måste vara skjutledare), säkerhetskontrollant utanför tältet (överblickar risken), spelad posttvåa, ca tre figuranter och en figurantchef eller övningsledare hos figuranterna som ger direktiv.

 

7.1 8-10 soldater på TRE timmar?? Alltså en utbildningstakt på 3 soldater i timmen?? DET lät inte effektivt. Vilken kadett som helst hade fått underkänt i trupputbildning med så låg effekt i sin övning.

 

7.2 2-3 timmar för att upprätta systemet. Lika många timmar för att avveckla? Om man övar många dagar i rad, måste systemet då bevakas nattetid eller monterar man ner kameror och annan dyr utrustning för att skydda mot stöld? Hur lång tid tar den monteringen/demonteringen isåfall?

 

8. Ok, så MSS i form av Arméns vapenofficer har alltså sett systemet men avrått FM från att köpa in det? Och HV har ändå köpt in systemet?

Det var ett intressant förhållande. Varför tror du att MSS avrådde från att köpa in systemet?

Du nämnde FMV, vad säger FMV om systemet då? Dom måste ju isåfall ha varit väldigt positiva och kört över MSS i frågan med tanke på att systemet köptes in trots att MSS avrådde från det?

 

 

9. Innan har du sagt att du tror att effekten av Fx är sämre än effekten av att kanske skjuta ett skarpt skott på en filmduk. Den uppfattningen delas för det första inte av speciellt många utanför hemvärnskretsarna. ALLA demokratiska länder i världen använder någon form av färgmarkeringssystem i sin utbildning av militär och polis, så även Sverige. ALLA utbildare, psykologer, forskare och proffs inom området stridsutbildning som jag har träffat, arbetat med eller läst litteratur från hänvisar till färgmarkeringssystem som den just nu ABSOLUT bästa metod att utbilda soldater och poliser i rätt stressfönster. BÅDE för att man skjuter folk på riktigt (och fattar beslut om det), OCH för att man riskerar att bli skjuten själv och därmed utsätts för smärta.

 

Kan det vara så att det innebär att du med din åsikt då är i en ganska förkrossande minoritet, och kanske borde överväga att prova nya vägar?

Trots din åsikt så antyder du att HV ville ha färgmarkering till AK4 men inte fick det. Varför ville ni ha det? Det är ju inte så bra?

 

Kan det vara så att ni i HV har blivit lite sura när färgmarkering till AK4 inte köptes in, och då bestämde er för att det där med FX nog är skit när allt kommer omkring och nu skall vi köra vårt eget race?

 

Hur är det, är HV en del av FM som alla andra eller är ni fortfarande avklippta som det var tidigare? Många i HV propagerar för att HV skall ses precis som vilka som helst i FM, vad är din åsikt?

 

 

 

Nej Löjtnanten, det här luktar skit lång väg. Jag inväntar svar på frågorna ovan och sen kanske jag ställer några till, sen skall jag försöka summera upp den här soppan. Men först ska du svara tycker jag.

Svara även på mitt inlägg i juridiktråden om du vill, det finns lite frågetecken kring dina resonemang även i den.

Link to comment
Share on other sites

1. och det var i detta fall bra att HVSS tog ledartröjan och såg till att armens huvudvapen fick ett bättre sikte.

 

2. Våra flyggrupper som vi har på batnivå... hur dåliga de än är så är de bättre än de som de övriga bataljonerna i armen INTE har.....

 

3. Våra FM hundar med förare som vi har på plutnivå ( 2 st / plut)... hur dåliga de än är så är de bättre än de som de övriga bataljonerna i armen INTE har.....

 

 

1. Och som jag sade tidigare men som du har valt att inte svara på: Hade ni INTE agerat på egen hand i den frågan, så hade vi nu med ALL säkerhet haft sikten i FM som BÅDE hade passat till AK4 och AK5. RPS EHV passar ju som bekant inte så bra till AK5, med följd att soldater just nu springer omkring i Afghanistan (där man kan bli skjuten på riktigt till skillnad från i en filmskjutbana) med sikten som i många fall orsakar eldavbrott på deras vapen och alltså sänker effekten och minskar överlevnadschansen.

Bra jobbat!

 

2. Ska vi prata om stridsvagnarna eller UAV:erna i hemvärnet?

 

3. Vad skall en mekbataljon med hundar till? Räcker det inte med att dom i armén som behöver hundarna har hundar? Säkbat har ju faktiskt hundar, har du missat det?

 

 

 

 

Du känns lite stressad Löjtnanten! Ta det lugnt, it´s just the internet..

Link to comment
Share on other sites

Spännande att man kan ha så starka åsikter om ett system som man inte sett IRL och det verkar som att det förklaringar som delges tolkas likt djävulens tolkningar av bibeln.

 

Min undran är hur överlever du SYSTEM PRIO (min tolkning av dina inlägg är att du jobbar i firman)

Link to comment
Share on other sites

Spännande att man kan ha så starka åsikter om ett system som man inte sett IRL och det verkar som att det förklaringar som delges tolkas likt djävulens tolkningar av bibeln.

 

Min undran är hur överlever du SYSTEM PRIO (min tolkning av dina inlägg är att du jobbar i firman)

 

 

Jag såg personligen inte mordet på Gunnar och Johan, men har starka känslor kring det ändå.

Vilka förklaringar tycker du att jag tolkar fel? Hjälp mig gärna tolka dom rätt isåfall.

 

Hur överlever jag PRIO.. Det gör jag inte, det gör nog ingen i FM när allt kommer omkring. PRIO är en annan tekniktung lösning som har valts för att den skulle effektivisera saker och ting, men den kommer bara att kosta en massa pengar och förstöra FM i grunden.

Känns bekant...

Link to comment
Share on other sites

Nästan Helt rätt....

 

"Syftet med en anläggning som halvar kan inte vara att träna skjutteknik utan att träna beslutsfattande samt även att trubba av det inre motstånd vi alla har mot att skjuta på riktiga människor som vi kommunicerat en stund med och då har en känsla av att vi "känner" till skillnad ifrån en soldat i en duell i strid

 

Streringsssrelaterad Puls under genomförande Halvar ligger på ca 140-->180 slag /minut.

 

 

G Malmström

Chefs Instr Halvar Sverige

Examinator skyddsvakt

 

Bara av nyfikenhet.

 

Vad uppnås med en HALVAR-anläggning för några miljoner som inte skulle kunna uppnås med en färgmarkeringsväxelsats och några färgmarkeringspatroner för någon hundring tillsammans?

 

 

 

Exempel på Realistisk övning.

 

Prickskytt ligger i halvar... studerar måltg gör skiss analys m.m Styderar grupperingsplatsen i timmar/ dagar? innan han skjuter ETT SKARPT skott mot sitt levande mål han har studerat och analyserat en tid...

 

Halvar går att träna strid med ...

 

 

 

 

 

G Malmström

Chefs Instr Halvar Sverige

Examinator skyddsvakt

 

Om jag förstått saken rätt så har inte HALVAR någon automatiserad träffindikering, i stil med exempelvis våra akustiska mål. Så hur ska man veta om prickskytten alls träffade det där målet han studerat i en vecka? Nu pratar du ju inte om ett exempel där det handlar om att träffa en meter hit eller dit, utan om ytterst små marginaler på filmduken.

 

Hur funkar det att använda förstorande optik som skytt i HALVAR? Hur är upplösningen på det som visas på duken?

 

 

Edit: Fixade lite citatstrul

Edited by Knekt
Link to comment
Share on other sites

Spännande att man kan ha så starka åsikter om ett system som man inte sett IRL och det verkar som att det förklaringar som delges tolkas likt djävulens tolkningar av bibeln.

 

Min undran är hur överlever du SYSTEM PRIO (min tolkning av dina inlägg är att du jobbar i firman)

 

 

Jag såg personligen inte mordet på Gunnar och Johan, men har starka känslor kring det ändå.

Vilka förklaringar tycker du att jag tolkar fel? Hjälp mig gärna tolka dom rätt isåfall.

 

Hur överlever jag PRIO.. Det gör jag inte, det gör nog ingen i FM när allt kommer omkring. PRIO är en annan tekniktung lösning som har valts för att den skulle effektivisera saker och ting, men den kommer bara att kosta en massa pengar och förstöra FM i grunden.

Känns bekant...

 

 

Och jag som faktiskt tror att PRIO kommer underlätta det mesta. ( OBS INGEN IRONI!!! )

 

Det kan ju iaf inte bli sämra än idag.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
[

 

/K

 

 

Hej igen

 

nu ska jag igen slänga in lite mer fotogen på brasan..

 

"Skyddsvaktsutbildning har funnits i Försvarsmakten ungefär lika länge som de flesta på forumet varit i liv. När jag fick min första skyddsvaktsutbildning så var Hemvärnet helt avkapade från övriga FM och kopplingen obefintlig, vilket innebär att din tes inte håller."

 

Ja då har du inte läst /förstått vad jag skrev

 

Det var Hemvärnet som tog fram den nya Försvarsmaktsgemensamma skyddsvaktsutbildningen numera faställd att gälla frn och med 2010. ( stor punkt) Kvalitetssäkringen i det nya systemet är att det på varje ort finns en ansvarig Examinator som tillser/ kontrollerar att utbildningen bedrivs som den ska . .. utb i skyddsvakt får man utföra efter man antingen gått Kurs på UND/SÄK C ( examinatorskurs) eller lokal kurs till skyddsvaktsinstr som då leds av examinatorn.

 

har du ngn annan uppfattning i den frågan så är den faktiskt inte helt rätt

 

Exakt hur det gick till när RPS kan jag inte svara på... kan bara referera till den kontakt jag har på HVSS som var med under framtagandet. MSS ville tydligen inte vara med på tåget.

 

och det var i detta fall bra att HVSS tog ledartröjan och såg till att armens huvudvapen fick ett bättre sikte.

 

 

 

och som övrig info...

 

 

Våra flyggrupper som vi har på batnivå... hur dåliga de än är så är de bättre än de som de övriga bataljonerna i armen INTE har.....

 

Våra FM hundar med förare som vi har på plutnivå ( 2 st / plut)... hur dåliga de än är så är de bättre än de som de övriga bataljonerna i armen INTE har.....

Du har fått ett svar från Jake The Snake i detta men jag vill ändå ge min syn.

 

Jag tycker att du ska sluta slå dig för bröstet och i stället kritiskt granska din egen verksamhet. Alla organisationer måste titt som tätt utvärdera sig själva och det är hög tid för er nu.

Skulle det vara positivt med att avvika från övriga Armén? Är det bra att inte följa huvudmannen (MSS) direktiv?

 

När det gäller att mäta kukar och morötter så tycks du ha missat att övriga FM har betydligt fler grönsaker i sin kompott än vad Hemvärnet har. Hundar, flygande spaning, diverse riktmedel, fordon....

Det blir bara löjligt.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Nu är jag långt ifrån lika insatt i vare sig det här systemet eller skyddsvaktutbildning som övriga debattörer i tråden, men jag har en fundering.

 

Vad jag förstår så är de olika scenariorna i Halvar ordentligt förberedda och figuranterna har fått ordentliga instruktioner. Däremot vid vanlig skyddsvaktsutbildning är i min erfarenhet figuranterna oftast nybakta fänrikar som först låtsas vara polska bärplockare, för att sedan ninjarulla fram en pistol och börja skjuta vilt omkring sig.

 

Kan det inte vara så att fördelen med Halvar i själva verket är figurantarbetet, och inte systemet med filmduk osv? Har någon testat att köra ett Halvar-scenario med lösplugg istället för filmduk?

 

Jag har personligen svårt att se nyttan med att skjuta på en duk, däremot kan jag se stora fördelar med ett ordentligt figurantarbete. Antalet ninjarullningar en skyddsvakt råkar ut för under en livstid är förmodligen väldigt få.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Nu är jag långt ifrån lika insatt i vare sig det här systemet eller skyddsvaktutbildning som övriga debattörer i tråden, men jag har en fundering.

 

Vad jag förstår så är de olika scenariorna i Halvar ordentligt förberedda och figuranterna har fått ordentliga instruktioner. Däremot vid vanlig skyddsvaktsutbildning är i min erfarenhet figuranterna oftast nybakta fänrikar som först låtsas vara polska bärplockare, för att sedan ninjarulla fram en pistol och börja skjuta vilt omkring sig.

 

Kan det inte vara så att fördelen med Halvar i själva verket är figurantarbetet, och inte systemet med filmduk osv? Har någon testat att köra ett Halvar-scenario med lösplugg istället för filmduk?

 

Jag har personligen svårt att se nyttan med att skjuta på en duk, däremot kan jag se stora fördelar med ett ordentligt figurantarbete. Antalet ninjarullningar en skyddsvakt råkar ut för under en livstid är förmodligen väldigt få.

Liksom antalet tillfällen ett skjutvapen är mest användbart, och inte två par biceps och en burk pepparspray...
Link to comment
Share on other sites

Nedkortat citat

 

Du har fått ett svar från Jake The Snake i detta men jag vill ändå ge min syn.

 

Jag tycker att du ska sluta slå dig för bröstet och i stället kritiskt granska din egen verksamhet. Alla organisationer måste titt som tätt utvärdera sig själva och det är hög tid för er nu.

Skulle det vara positivt med att avvika från övriga Armén? Är det bra att inte följa huvudmannen (MSS) direktiv?

 

När det gäller att mäta kukar och morötter så tycks du ha missat att övriga FM har betydligt fler grönsaker i sin kompott än vad Hemvärnet har. Hundar, flygande spaning, diverse riktmedel, fordon....

Det blir bara löjligt.

 

/K

 

Du tycker inte att det känns lite övermaga att kritisera någon på truppnivå för vad som beslutats av RiksHvC efter föredragande till ÖB? Eller tror du att Hv kan göra hur som helst med sin budget?

 

Ibland kan nytänkande (utanför MSS, mfl) ge bra resultat!

 

Att sedan sjunka till en nedlåtande nivå (med könsglosor) gör att debatten inte längre känns givande. Det var ett oväntat lågvattenmärke...

Link to comment
Share on other sites

QUOTE (jake the snake @

 

A. Du behöver inte be om ursäkt, jag utgår ifrån att du liksom jag inte värderar personen utan åsikten och kompetensen.

 

B. Jag tycker nog att det känns om att du har investerat ganska mycket i HALVAR. Jag får bilden att du gärna vill framställa dig som den störste experten i sverige på systemet och att du har mycket stor kompetens i områdena stress, strid, juridik kring stridssituationer och utbildningsmetoder och utbildningshjälmedel. Vidare har du valt ett nick på det här forumet där det framgår vem du är i FM, till och med grad finns med. Du brukar avsluta många inlägg med texter som exempelvis "Examinator skyddsvakt, Chefsinstruktör HALVAR" osv.. Denna image har i viss mån lyckats, eftersom det finns folk som hänvisar till dig som "orakel" osv.

Alltså kan jag nog tycka att det kan vara rimligt att säga att du kan ha ett särintresse i det här systemet, eftersom du har hängt upp mycket av ditt personliga varumärke kring det.

 

 

Svar: jag vidhåller ändå att jag inte har ngt särintresse i detta. jag har det "särintresse" som min arbetsgivare säger till mig att jag ska ha. och dessa har markant skilt sig åt under min snart 30 år i FM.. dvs på svenska Jag gör det min arbetsgivare säger lojalt och dessutom så bra jag bara kan. alltid. om jag ist för "examinator skyddsv" alt C instr Halvar" skrivit "testskytt / Bofors" "sjvinstr" "anställd facklig förtroendeman" "MIC Sthlm" "Insatschef" m. så hade det troligen uppfattats som om jag diskuterar ngt som jag inte vet ngt om.

 

Däremot så är jag inte rädd.. att med mitt fulla namn och grad m.m diskutera olika saker på detta forum.

Vad det beror på att du själv behöver gömma dig bakom ett nick vet inte jag?

 

C. En så bra UTBILDNING som möjligt eller en så bra utbildning som möjligt i det här SYSTEMET?

 

Svar :En så bred och allsidig utbildning som möjligt tycker jag att vi är skyldiga att erbjuda soldaterna.

Jag har ett flertal gånger sagt även i detta forum att FX/HALVAR/LÖS/SIM inte ska ställa emot varandra.

om en soldat kan tillgodogöra sig det bästa inom varje "system" så kommer vi få väldigt kompetenta soldater

 

2. Kan du ge exempel på situationer där ni avskiljer folk i systemet? Vad har dom gjort/inte gjort? Hur blir man underkänd?

 

Svar: Ja det kan jag. men väljer att inte namnge eller berätt om när. Det finns däremot personer som stått och ageerat i anläggning som om jag fick bestämma skulle bli av med sina skyddsvaktsbevis. men det har jag inte bla pga av att det varit Yoff på andra myndigheter. Kriterierna för detta ( avskiljande ifrån skyddsvakt) ligger faktiskt inte på Instr i HALVAR. utan givetvis på Examinatorn skyddsvakt på den ort han/hon tillhör. Personalen på HALVAR kan lämna ett yttrande till den som tar beslut.

 

3. Aha. Det är alltså inte så att Norska Armén har köpt in systemet på bredden, utan bara deras hemvärn och mindre enheter. Inte riktigt så det har låtit i argumentationen kring systemet innan.

 

Svar: det har iaf inte vart min mening att ge sken åt ngt annat än det jag skrev.

4. Har vi samma system som i norge eller billigare/dyrare? Svenska uppgifter jag har sett pekar på att systemet kostar 650.000 NORSKA kronor per anläggning. Major Øystein Omholt som du själv refererar till säger i Norska forsvarets forum att anläggningen kostar 740.000 NOK styck.

Vad kostar den EGENTLIGEN?

 

Svar: Mitt förslag är att du ringer RIKSHV och frågar. det jag har info om är "ca 600 000" om du har "hört" 650 000 så var det väl ganska nära varandra.? men eftersom vi lämnade åter 2 miljarder till staten förra året så är det inte så mkt att bråka om eftersom vi inte gjorde av med de pengar vi fick.

5. Vilka lampor? Jag utgår från att du menar vapenlampor och ficklampor med allt prat om 100% realism, för menar du fast belysning som ingår i anläggningen är det väl knappast så att man kan kalla det att öva i mörker?

 

Svar: helt rätt ( men som sagt vi har bara gjort försök än så länge)

 

6. Postettan....?

Men det är ju inte postettans uppgift i första hand att ha eldberedskap och att fatta beslut om att skjuta, det är ju posttvåans uppgift?

Postettan är ju den som skall kontrollera ID-handlingar, prata osv och posttvåan är ju den som skall understödja och inte ge sig in i samtal eller dokument? Skall jag tolka ditt svar som att ni inte vet vad som står i SoldF kring detta med post eller har ni nån annan lösning på problemet?

 

Svar: ja?.. det är ju postettan som pratar?.. pratar vi förbi varandra här nu jake?

 

 

7. 2 st i övnledarorganisationen? Även på skjutfält?

Om jag inte är helt bakom flötet så borde det rimligtvis landa på fler. Övningsledare (som måste vara skjutledare), säkerhetskontrollant utanför tältet (överblickar risken), spelad posttvåa, ca tre figuranter och en figurantchef eller övningsledare hos figuranterna som ger direktiv.

 

Svar: Nej du är troligen inte bakom flötet.Skjutfält personalbehovet är väl där väldigt lokalt anpassat hos oss så finns det en (1 st) när det är skjutningar

men det är väldigt sällan som det bara är en skjutning / skjutdag det gäller ju att samordna så man spar på bullerdagarna. Övningsledaren är C instr på plats.. en säkkontrollant samt 4-5 figgar var det inte det jag skrev i mitt förra svar?

 

7.1 8-10 soldater på TRE timmar?? Alltså en utbildningstakt på 3 soldater i timmen?? DET lät inte effektivt. Vilken kadett som helst hade fått underkänt i trupputbildning med så låg effekt i sin övning.

 

Svar: inte om han ska göra som han ska och det var det han skulle göra.!!!...

vis före skjutning / säkbest m. m. m. Varje soldat ska få göra flera scenarion. man ska nogrannt utvärderas.. varje övad videofilmas under sitt agerande . man lägger mkt tid vid utvärderingen.

 

7.2 2-3 timmar för att upprätta systemet. Lika många timmar för att avveckla? Om man övar många dagar i rad, måste systemet då bevakas nattetid eller monterar man ner kameror och annan dyr utrustning för att skydda mot stöld? Hur lång tid tar den monteringen/demonteringen isåfall?

 

Svar: ner tar det max 60 min. nattetid bevakning.. ja det beror på var man övar. men om man behöver plocka ned det så har man redan gjort det som tar tid. tältresning.. kameravinklar.. ljusförhållande m.m förövat. 30-45 min tar det isf för en samtränad besättning

8. Ok, så MSS i form av Arméns vapenofficer har alltså sett systemet men avrått FM från att köpa in det? Och HV har ändå köpt in systemet?

Det var ett intressant förhållande. Varför tror du att MSS avrådde från att köpa in systemet?

Du nämnde FMV, vad säger FMV om systemet då? Dom måste ju isåfall ha varit väldigt positiva och kört över MSS i frågan med tanke på att systemet köptes in trots att MSS avrådde från det?

 

 

Svar; du har faktiskt själv svarat på den frågan Jake.. "Omedveten inkompetens" tror jag att du kallade det..

FMV köper det beställaren vill ha och betalar för.. i detta fall inte MSS....

9. Innan har du sagt att du tror att effekten av Fx är sämre än effekten av att kanske skjuta ett skarpt skott på en filmduk. Den uppfattningen delas för det första inte av speciellt många utanför hemvärnskretsarna. ALLA demokratiska länder i världen använder någon form av färgmarkeringssystem i sin utbildning av militär och polis, så även Sverige. ALLA utbildare, psykologer, forskare och proffs inom området stridsutbildning som jag har träffat, arbetat med eller läst litteratur från hänvisar till färgmarkeringssystem som den just nu ABSOLUT bästa metod att utbilda soldater och poliser i rätt stressfönster. BÅDE för att man skjuter folk på riktigt (och fattar beslut om det), OCH för att man riskerar att bli skjuten själv och därmed utsätts för smärta.

 

Svar: FX har varit den absolut bästa formen för denna typ av träning .. jag tror att vi är helt överens om detta.

 

 

Kan det vara så att det innebär att du med din åsikt då är i en ganska förkrossande minoritet, och kanske borde överväga att prova nya vägar?

 

SVAR:Ja jag inser att jag är i minoritet ( iaf på detta forum) och detta faktum innebär att jag har fel? jag om någon vågar väl prova nya vägar ( HALVAR). Att vara "FX-Kramare" och vägra inse att det faktum finns nyare moderna alternativ eller nya komplement till den befintliga utbildning ska det vara ett tecken på framgång?

Trots din åsikt så antyder du att HV ville ha färgmarkering till AK4 men inte fick det. Varför ville ni ha det? Det är ju inte så bra?

 

Svar: jag har aldrig sagt att FX är dåligt.. jag personligen tycker att det är bra. Synd bara att det inte har införskaffats till AK4:an. Suveränt att öva strid på korta avstånd med.

 

Kan det vara så att ni i HV har blivit lite sura när färgmarkering till AK4 inte köptes in, och då bestämde er för att det där med FX nog är skit när allt kommer omkring och nu skall vi köra vårt eget race?

 

Svar: nej.

 

Hur är det, är HV en del av FM som alla andra eller är ni fortfarande avklippta som det var tidigare? Många i HV propagerar för att HV skall ses precis som vilka som helst i FM, vad är din åsikt?

 

Svar: Vi är givetvis en del i FM.

 

Nej Löjtnanten, det här luktar skit lång väg. Jag inväntar svar på frågorna ovan och sen kanske jag ställer några till, sen skall jag försöka summera upp den här soppan. Men först ska du svara tycker jag.

Svara även på mitt inlägg i juridiktråden om du vill, det finns lite frågetecken kring dina resonemang även i den.

 

Jaha... då tar jag det eeen gång till..

 

jag väljer denna gång att svara med kursiv stil i din text Jake.. hoppas det inte uppfattas som irriterande men det kanske underlättar lite för övriga läsare att följa med.

 

 

För övrigt så kan ni se på

 

http://hemvarnet.se/louis_de_geer/?action=...mp;kommunid=156

 

vad soldater tycker om HALVAR

 

 

Vänligen Lt G Malmström

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Ja, att använda könsord kanske var lite väl men i övrigt så står jag till fullo för vad jag skrev. Jag ber om ursäkt för könsordet och uppmanar folk att se bortom det.

 

Jag vet att det inte är enskild löjtnant som fattat beslut att införa Halvar. Det jag vänder mig emot är enskild löjtnants hyllande av den egna organisationens särlösningar. Det är ytterst sällan som en organisation såsom Hemvärnet är drivande i utvecklingsfrågor. Tvärtom brukar det snarare leda till ökad klyfta och aktersegling. Jämför tex med ledningssystem och samband i Hemvärnet. Det hade varit betydligt bättre om inte det hade hanterats som det gjorts. Det finns ingen rimlighet att sätta Hemvärnets olika delförmågor framför den reguljära Arméns. Det är buskis.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Ja, att använda könsord kanske var lite väl men i övrigt så står jag till fullo för vad jag skrev. Jag ber om ursäkt för könsordet och uppmanar folk att se bortom det.

 

Jag vet att det inte är enskild löjtnant som fattat beslut att införa Halvar. Det jag vänder mig emot är enskild löjtnants hyllande av den egna organisationens särlösningar. Det är ytterst sällan som en organisation såsom Hemvärnet är drivande i utvecklingsfrågor. Tvärtom brukar det snarare leda till ökad klyfta och aktersegling. Jämför tex med ledningssystem och samband i Hemvärnet. Det hade varit betydligt bättre om inte det hade hanterats som det gjorts. Det finns ingen rimlighet att sätta Hemvärnets olika delförmågor framför den reguljära Arméns. Det är buskis.

 

/K

Gott!

 

Att Lt Malmstöm tycker att en anläggning han anförtrotts faktiskt är bra och uppenbarligen tillför organisationen något ser jag inte som något negativt. Tvärtom torde den inställningen medföra att han gör ett bra arbete med den.

 

Ställ då dessa yttranden om särlösningar till rätt mottagare (beslutsfattarna RiksHvC/ÖB) och använd inte dem som argument till att en anläggning skulle vara kvalitetsmässigt bristfällig i utbildning av soldater.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Vad håller du på med?

Jag kritiserar Lt Malmström för hur han förhåller sig till sin egen organisation i förhållande till övriga FM. Det handlar inte om PROD Friv/HV i första hand utan om hur individer agerar.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

bg_band2.jpg

Då tar vi och andas, finner ni något inlägg som bryter mot soldf.com regler klickar ni på anmälknappen. Att skriva att tråden är pinsam och sedan skriva ännu mer pinsamma saker för inte diskussionen framåt. Då är det bättre att nyttja anmäl knappen

 

Fk Satan

Blågul

--------------------

REGLER

Link to comment
Share on other sites

1. ... om jag ist för "examinator skyddsv" alt C instr Halvar" skrivit "testskytt / Bofors" "sjvinstr" "anställd facklig förtroendeman" "MIC Sthlm" "Insatschef" ...

 

2. ...med mitt fulla namn och grad m.m diskutera olika saker på detta forum.

Vad det beror på att du själv behöver gömma dig bakom ett nick vet inte jag?

 

3. En så bred och allsidig utbildning som möjligt tycker jag att vi är skyldiga att erbjuda soldaterna.

Jag har ett flertal gånger sagt även i detta forum att FX/HALVAR/LÖS/SIM inte ska ställa emot varandra.

om en soldat kan tillgodogöra sig det bästa inom varje "system" så kommer vi få väldigt kompetenta soldater

 

4. Mitt förslag är att du ringer RIKSHV och frågar. det jag har info om är "ca 600 000" om du har "hört" 650 000 så var det väl ganska nära varandra.? men eftersom vi lämnade åter 2 miljarder till staten förra året så är det inte så mkt att bråka om eftersom vi inte gjorde av med de pengar vi fick.

 

5. ja?.. det är ju postettan som pratar?.. pratar vi förbi varandra här nu jake?

 

6. Övningsledaren är C instr på plats.. en säkkontrollant samt 4-5 figgar var det inte det jag skrev i mitt förra svar?[/i]

 

7. du har faktiskt själv svarat på den frågan Jake.. "Omedveten inkompetens" tror jag att du kallade det..

 

8. FMV köper det beställaren vill ha och betalar för.. i detta fall inte MSS...

 

9. FX har varit den absolut bästa formen för denna typ av träning .. jag tror att vi är helt överens om detta.

 

10. Ja jag inser att jag är i minoritet ( iaf på detta forum) och detta faktum innebär att jag har fel? jag om någon vågar väl prova nya vägar ( HALVAR). Att vara "FX-Kramare" och vägra inse att det faktum finns nyare moderna alternativ eller nya komplement till den befintliga utbildning ska det vara ett tecken på framgång?

 

11. Vi är givetvis en del i FM.

 

12. http://hemvarnet.se/louis_de_geer/?action=...mp;kommunid=156

..vad soldater tycker om HALVAR

 

 

Tackar för svaren.

 

1. Fler titlar.... bygger varumärket....

 

2. Problemen med att skriva ut sitt fulla namn, grad och befattning på ett forum som detta är två. För det första finns det en risk att man utsätts för repressalier från chefer i FM om man är alltför obekväm på internet. Jämför gärna med de stora försvarsbloggarna, som i princip alla är anonyma. För det andra så finns det en risk att man blandar ihop tjänsterollen med privata åsikter. När jag skriver här gör jag det INTE som officer och anställd i FM, jag gör det som privatperson. Allt för att kunna diskutera friare och komma längre.

 

3. Jo, det är nog en åsikt vi delar. Men när man dedikerar så här mycket tid och resurser i ett tekniktungt system som bara övar en liten liten del av uppgiften så blir det slagsida i utbildningen. Som jag har sagt tidigare, hur mycket tid läggs på Block A och D i närkampssystemet ute på utbgrupperna? Hur säkra är skyddsvakterna i situationer som INTE medger våld men väl annan interaktion? Man kan öva på att avvisa folk och att skjuta/inte skjuta dom i HALVAR, men allt det andra? Avlägsna, omhänderta, gripa, visitera, transportera osv.. Hur mycket energi läggs på detta?

 

4. Nja, nu var det ju inte samma valuta vi pratade om? Du säger 600.000 SEK, jag läser att priserna är i NOK. 650.000 NOK är idag 778.375 SEK. 740.000 NOK är 886150 SEK. Inte en helt oansenlig skillnad?

Vad gäller att ringa till RiksHvC så är det väl ganska uppenbart att han inte kommer att veta priset själv, han kommer ju att hänvisa mig till chefsinstruktören HALVAR i Sverige. Vem det är är ju rätt så känt nu och det är ju även känt att inte ens han vet. Alltså, nej jag skall nog inte ringa.

 

5. Ja precis. Det är postettan som pratar. Men ni övar ju posttvåans upgifter? Det är ju posttvåan som skall vara beredd att skjuta i första hand? Ni övar ju in ett felaktigt beteende här? Ettan är den som är rörlig och rör sig från poststället till plats för ID-kontroll. Tvåan pratar inte, han är beredd att understödja. Om ni övar postettan, hur övar ni exempelvis ID-kontroll? Om ni övar posttvåan, varför pratar han då?

100% realism...

 

6. Jag tyckte att du skrev att det räckte med två? Eller missuppfattade jag dig?

 

7. Skall jag tolka detta som att du anser att Arméns Vapenofficer är omedvetet inkompetent inom området våldsanvändning och utbildning för våldsanvändning och att hemvärnet besitter en högre kompetens inom dessa områden?

Isåfall ett uttalande som roar mig OERHÖRT mycket, tackar för det!

 

8. Nja nu slingrar du dig. Jag frågade inte vad FMV:s uppgifter i stort var, jag frågade vad FMV ANSER om det här systemet och om det bör köpas in eller ej. Vad tyckte killen som var med på besöket som du refererade till?

 

9. När du skriver "har varit den bästa.." så menar du "har varit men är inte längre"?

 

10. Det är INTE ett tecken på framgång att köpa in ett system som expertisen på området ser mycket stora begränsningar med. Det är istället ett tecken på tjurskallighet, kortsiktighet och att inte sin plats i organisationen.

 

11. Då kanske det är dags att ställa in sig i ledet istället? Stalltips: När hela kompaniet går i takt förutom du så är det inte kompaniet som håller fel takt oavsett vad du tycker. Titta på riktkarlen och håll takten istället.

 

12. Ärligt talat. Det är väl klart att soldaterna tycker att det är skoj att få skjuta med sina vapen och att dessutom få göra det på en filmskjutbana som inte finns i övriga FM? Känslan av att tillhöra en exklusiv skara, att ha gjort nåt som inte så många andra har gjort innan, känna pulsen och ha skoj. Om du har förstått det minsta kring soldatens psyke så drar du ju samma slutsats som jag där.

 

Att vara nöjd med utbildning är däremot inte samma sak som att utbildningen är rätt eller lämplig.

Hur många njuter av att stå i gaskammaren? Jobbigt som fan men det måste göras.

Link to comment
Share on other sites

Jag har blivit uppmärksammad denna diskussion som förs angående ”Halvar” och känner mig nu manad att göra ett par tillrättalägganden.

Inte så mycket på grund av brotten mot SoldF.com regler avseende riktighet ( § 2, § 8.), utan de ifrågasättanden av min person, befattning och arbetsgivare.

 

Anskaffningen

MSS och FMV skrev en rapport där ett antal brister med systemet, som det hade när det förevisades för oss, uppmärksammades. Om dessa brister skulle åtgärdas eller hanteras så skulle säkert en filmskjutbana av ”Halvar” typ kunna bidra till bra tränade soldater. Men man valde att bortse dessa brister. Kanske är det därför som FMLOG och inte FMV som genomför anskaffningen. Vi kan bara hoppas att denna upphandling genomförs enligt LOU så att det genomförs en alternativgranskning.

 

Några exempel på andra alternativ:

http://www.lasershot.com/

http://www.caps-inc.com/

http://www.ais-solutions.co.uk/

http://www.meggitttrainingsystems.com/main.php

 

Priset

(om det nu stämmer)

För att sätta pris kontra effekt i perspektiv.

 

600 000 kr = ca 100 stycken konverteringssatser till färgmarkering eller ca 100 Ak 5C eller ca 60 – 100 st HK 416. eller ca 30 bfst Gen 3 tex AN/PVS 14

 

 

Realismen

”Halvar” som den var när jag prövade den riskerar att öva in felaktiga beteenden eller skapa falsk säkerhet.

Några exempel;

 

Verkan – effekten av min eldgivning är inte omedelbar eller utvärderingsbar.

Jag har endast två valmöjligheter att prata eller att skjuta, övriga delar av våldstrappan är inte möjliga att tillämpa.

 

Rörelse – jag är låst i min position, jag kan varken skapa bättre skjutvinklar eller söka en bättre skydds- eller eldställning.

 

Kommunikation – då jag endast kan kommunicera direkt med figuranterna via en telefonkonferensutrustning blir mina möjligheter att kommunicera begränsade, som bekant sker en stor del av kommunikation med kroppsspråk och nyanser i tonfall och ordval. Jämför med en videokonferens och ett riktigt möte.

 

 

Här följer några uttalanden som jag gärna vill ha svar på;

FM har testat motsvarande FX på MSS, men försöken har ställts in/skjutits upp av okänd anledning. MSS ville ställa metoderna mot varandra, men drog sig ur.

 

Var vänligen och belägg detta påstående eller ta tillbaka det.

 

Exempel på Realistisk övning.

 

Prickskytt ligger i halvar... studerar måltg gör skiss analys m.m Styderar grupperingsplatsen i timmar/ dagar? innan han skjuter ETT SKARPT skott mot sitt levande mål han har studerat och analyserat en tid...

 

Halvar går att träna strid med ...

 

Har detta prövats?

Hur utvärderas träffresultatet?

 

Svar: i dagsläget med den försöksanläggning vi haft så har detta styrts genom figurantChefen.

i den version som vi får till sverige ingår ett träffindekeringssystem så att det dels ska vara lättare att som "HI" ( huvudinstr) utvärdera vart det ev skottet träffade... och även så att figgen ser vart han ev är träffad ... eller bommad!

 

Intressant. Vilken teknologi för träffindikering kommer att användas i den versionen?

 

Svar: ca en grupp övar samtidigt...med den mobila delen till systemet så är posten helt mobil och kan verka i alla riktningar ( se det som han upplever att han står i mitten av ett klot

 

Du menar alltså att skytten kan verka i 180 eller 360 grader?

Intressant. På vilka skjutbanor eller skjutfält är detta möjligt?

 

”NEJ .. det finns faktiskt lite lagar och förordningar som styr/reglerar vårt uppträdande och även styrkorna i afganistan lyder under dessa Svenska lagar. det kan vara svårt att förklara varför man sköt ngn med 100 skott som har släppt sitt vapen och springer därifrån... även om han precis innan skjutit din Plutonchef samt STf och plutonens Tolk... När upphörde Nödvärnet? har soldaten gjort som han var lärd?.. var han rätt utbildad? hade utbildaren rätt kompetens? m.m ngt att tänka på”

 

Du kan inte mena allvar. Använder du denna eldstrid som ett argument för ”Halvar”? Det är riktigt lågt. Du kan omöjligen veta omständigheterna runt denna händelse. Här tycker jag att du visar på ett synnerligen dåligt omdöme när du insinuerar att soldaterna gjort fel när de sköt den man som dödade våra soldater och en obeväpnad civil Afghan.

 

Jag förutsätter att du ber om ursäkt för och tar tillbaka detta uttalande och liknande som du fäller senare i tråden.

 

 

Som ytterligare kuriosa så ska tydligen nationalgardet ( USA) köpa in 200st !!!! anläggningar. blir troligen så att i framtiden så blir den "nato" standard. Vid försöken i USA var de helt lyriska då de aldrig hade sett ett så pass realistiskt träningssystem. och nu pratar vi om soldater som var med i bägge irakkrigen och några svängar i afganistan. även enheter ur Polisen där var med

 

Källhänvisning?

 

8. Faktsikt är det så att den enda enhet som jag vet om som inte vart positiv så är det MSS.

jag blev faktiskt först lite förvånad då jag upplevt Armens vapenoff som en klok och jordnära man. jag tycker det arbete han gjort med det nya skjutreglementer är riktigt bra. jag var först som "gammal "skytt negativ till detta men ju mer jag satt mig in i ämnet desto mer positiv har jag blivit och när det finns faställt så är det bara att utbilda på det så bra jag bara kan.. ( se även svar fråga 1)

enligt min uppfattning så var det mera prestige i det hela än vad jag från min nivå kunde förstå.

De är förespråkare av FX. vilket de inte skrädde orden med men då C HVSS ställde frågan " men ni 2 ( Armens Vapen off samt en repr från FMV) har ju sagt nej till FX till AK4 systemet då det inte hade ngn framtid. vad ska vi öva med? så hade de inget svar.........”

 

Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på detta då det är lite otydligt skrivet.

 

Det är sant att MSS skrev en rapport från den förevisning som vi var med på. Har du läst den?

Att vi skulle ha sagt nej till färgmarkering till Ak 4 är inte sant, vilket du kan se om du läser de underlag vi lämnat till HKV.

 

Var vänlig att källhänvisa och sluta ljug.

 

8. Ok, så MSS i form av Arméns vapenofficer har alltså sett systemet men avrått FM från att köpa in det? Och HV har ändå köpt in systemet?

Det var ett intressant förhållande. Varför tror du att MSS avrådde från att köpa in systemet?

Du nämnde FMV, vad säger FMV om systemet då? Dom måste ju isåfall ha varit väldigt positiva och kört över MSS i frågan med tanke på att systemet köptes in trots att MSS avrådde från det?

 

Svar; du har faktiskt själv svarat på den frågan Jake.. "Omedveten inkompetens" tror jag att du kallade det..

FMV köper det beställaren vill ha och betalar för.. i detta fall inte MSS....

 

 

Är det rätt uppfattat att du kallar mig inkompetent?

 

Johan Ström

Arméns Vapenofficer

Edited by Johan Ström
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...