Jump to content

HALVAR-Realtidssystemet som skiljer SKYDDSVAKTERNA från vetet.


Recommended Posts

@bushman. Har du haft någon i Halvar tältet som jobbar som polis, väktare, ordningsvakt eller motsvarande i det "civila mörkret". Min tanke är att man i ett sådant yrke är något mer van vid att hantera stressiga situationer där folk drar kniv eller annat tillhygge / vapen. Har inga egna erfarenheter ifrån modern tid då mitt förordnande som ordningsvakt gick ut i slutet på 90-talet men vill minnas att de första gångerna man fick en kniv framför sig var pulsen på +200 och man tog i alldeles för hårt mot buset för att sedan med erfarenhet och rutin så var det knappt att pulsen höjde sig över 65 och man var betydligt mjukare vid ett ingripande.

 

Kan tänka mig att detta har stor påverkan i hur man agerar i tältet om man har "viss vana" eller om man står inför en sådan situation första gången alternativt har bara råkat ut för det under övning med FM / HV.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

@Tomas P

 

I en artikel nyligen gav en polis sin syn på hur han och hans kollegor agerar när en knivbeväpnad person angriper dem. Han beskrev hur snabbt de kliver upp i våldstrappan och avger verkanseld.

Jag skulle säga att det är FM:s syn på våldsanvändning vid postjänst som är skev.

 

 

Edit: Här är artikeln som startade det hela men det är en uppföljare jag syftar på: http://nyheter24.se/debatt/766373-polis-det-var-ju-bara-en-kniv

 

Edit 2: Den som söker ska finna:

http://www.magasinetparagraf.se/debatt/jag-ar-hjartligt-less

 

 

En kollega i distriktet tvingades skjuta en knivman för ett par år sedan. Första skottet efter varningsskott sköts mot benet och hade ingen som helst effekt. Mannen sköts igen, denna gång i höften och frakturen på höftbenet som blev resultatet omöjliggjorde fortsatt angrepp ur ett rent mekaniskt perspektiv, vilket var riktigt tursamt (där har vi turen igen) eftersom avståndet då var så kort att mannen sannolikt hade huggit kollegan om effekten inte hade kommit och avbrutit angreppet.

Här kan också betonas att händelsen skedde utomhus och att kollegorna backade över 60 meter innan situationen blev så allvarlig att man sköt verkanseld. Det första skottet visade sig senare ha träffat precis där det var meningen.

Artikel 2 är måsteläsning för alla i den här tråden.

Link to comment
Share on other sites

@tomas P.

Systemet har provats av de flesta vapenbärande myndigheter, jag personligen har dock inte haft någon annan än militära skyddsvakter, att jobba mot.

Jag har jobbat mot anställda soldater med utlandsvana, det är som amerikanerna säger "en helt annan bollsport".

Men det finns också en viktig skillnad mellan AK4 och AK5, den sistnämnda har en fördel och ett ytterligare trappsteg i våldstrappan.

Mekanism-rörelse, det vet folk hur det låter och att det är förknippat med smärta och för.

"Pling" från ett skyddsbleck är inte riktigt liks uppenbart för pöbeln.

 

Nu är jag osäker på hur de andra myndigheterna jobbar, då jag inte aktivt sökt denna kunskap, på någon sida av vapnet.

Men har för mig att det funnits någon liknade film-skjutbana både på LG och FMTS i Halmstad.

Och att det tränats div bokstavsbarn i dessa.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Min bild av att ha observerat ett antal genomföranden i HALVAR och deltagit i diskussioner efteråt är att generellt är snarare problemet att soldaten skjuter för sent eller inte alls. Det kan ha att göra med att han/hon är drillad att aldrig rikta ett laddat vapen mot en människa (som man lär sig om vapensäkerhet). Då är HALVAR bra för det ger soldaten möjlighet att börja fundera på skarp tjänst där postens uppträdande och vapenhantering är ett.

 

I de fall soldaten skjuter på allt får man ta samma diskussion men från andra hållet så att säga. Min erfarenhet är att om övningsledare och figuranter gör sitt jobb så blir det oftast bra lärande.

 

 

När det gäller frågan om hur stor aminsats som soldaten använder för att neutralisera ett hot är det nog i högsta grad individuellt. Däremot måste skyddsvakten känna till och förhålla sig till att all eldgivning måste redogöras för och motiveras. Det är i skyddsvaktens yrkesroll att själv bedöma hur mycket våld en tjänsteåtgärd kräver men han/hon måste ändå kunna motivera i efterhand.

 

Jag inbillar mig själv att jag (med hänsyn taget till min kunskapsnivå och färdighet) skulle fortsätta eldgivning tills "gärningsmannen" ligger ner. Men det kan ju också lika gärna bli så att jag fryser och inte klarar att skjuta alls...

 

/JE

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag jobbar och har jobbat mer eller mindre med skyddsvakteri sen skyddslagen kom, mindre i början och mer de senaste dryga 10 åren. Jag har författat en del av de scenarier som övas i Halvar, jag var med vid den första examinatorskursen "skyddsvaktsutb ny". Det var även under denna perioden som Halvar var på gång. Jag upplevde mycket tydligt en sorts nyfrälst inställning. Halvar var fantastiskt och ingen eller väldigt få såg/uttalade nackdelarna. "Denna ska vi ha mentalitet rådde på HVSS"

Nu har "den" varit i drift ett tag och jag tycker precis de "farhågor" Johan Ström och MSS delgav tidigt i tråden i stort har besannats.

-Man övar fel avs post 1-2. Det spelar ingen roll att man kallar det "beslutsträningsanläggning" och kan bortse från denna felaktighet.

Upplevelsen blir så stark för soldaten att bilden soldaten får med sig blir felaktig.

-Det är dyrt att öva, få soldater övas/timme och instruktörer, figuranter kostar. Kostnad/övad soldat blir stor. Det är dessutom tidsödande att montera utrustningen.

-För att bli instruktör på anläggningen skall du ha x antal dagar (kan inte siffran men det är många).

 

Skulle nog vilja säga att de få saker apparaten är bra på är att se hur en soldat funkar under stress, öva en posttvåa och rena nödvärnskjutningar.

 

Nu har jag inte koll på om det finns FX till 7,62, men visst hade det varit bättre. Bara en sån sak som att FX kan nyttjas för övningar i SIB.

Link to comment
Share on other sites

 

problemet innan halvar är var nog att en del tog med sig skyddsvakts provets skjutning i bakhuvudet omedvetet och hade, monentet "halt, halt eller jag skjuter skarpt" varningsskott och eld mot benet vilket gjorde att de nästan följde utan mycket tanke. Då ändar man upp med skjutna diplomater och civilister, skjutna helt utan lagstöd. förhoppningsvis ordnar bra övningsledare och halvar bort fel tänket.

 

 

 

Du menar att vi hade ett stort problem med militär vaktpersonal som sköt folk innan vi började med norsk skjutbio?

Link to comment
Share on other sites

 

 

problemet innan halvar är var nog att en del tog med sig skyddsvakts provets skjutning i bakhuvudet omedvetet och hade, monentet "halt, halt eller jag skjuter skarpt" varningsskott och eld mot benet vilket gjorde att de nästan följde utan mycket tanke. Då ändar man upp med skjutna diplomater och civilister, skjutna helt utan lagstöd. förhoppningsvis ordnar bra övningsledare och halvar bort fel tänket.

 

 

 

Du menar att vi hade ett stort problem med militär vaktpersonal som sköt folk innan vi började med norsk skjutbio?

 

nej, jag tror de skiljde sig en del mellan övning och verklighet. när man går ut som skyddsvakt hade åtminstånde jag förhoppningen om att jag aldrig skulle använda vapen även om de dök upp en jobbig typ. när jag där emot stog på skjutvallen viste jag mer eller mindre drillen som skulle komma. jag tror inte jag var ensamn om det.

Link to comment
Share on other sites

@kaparn:

Du har rätt ang post 1-2.

Men det förfarandet kan vi aldrig öva realistiskt på rätt sätt.

Visst vi skulle kunna ställa två skyddsvakter framför duken, men det skulle bara resultera i det som polisen har bevisat ett par gånger det senaste halvåret.

Börjar ettan skjuta, skjuter tvåan också.

 

Nu till där du har lite fel.

Anläggningen tar ca två timmar att bygga, på minimum fyra pers.

Ja den är lite personalkrävande om figuranterna inte skall gå in i väggen, och för att scenariona skall bli bra behövs det ung sex st figuranter.

Instruktörsutbildningen är inte överdrivet lång.

Den är bra mycket längre om du skall bli instruktör på KSP58 tex.

 

Posttvåan övas inte i HALVAR, utan är oftast "sufflör/regissör" åt figuranterna.

Hans uppgift är inte att vare sig att lösa postettans uppgifter eller att hjälpa honom.

 

Oavsett hur vi än tycker om systemet, är det bättre än att man står på skjutvallen och man får ett scenario uppläst framför sig.

FX-ammunition är ett bra komplement, men har två nackdelar.

1. Figuranten måste bära skydd för ansiktet, det är svårt att se figurantens minspel och eventuellt höra rösten.

2. IOM att alla kommer bara paintballmask blir det inte lika realistiskt som i halvar med gråtande figuranter, och övningen förvandlas till något negativt.

Alla figuranter blir "lede fi" även om de kommer med barnvagn och en bukett prästkragar.

 

Den mest positiva sidan med halvar är nog att vi höjer upp figurant-kåren över lag.

Med duktiga figuranter i varje utbildningsgrupp, kan vi höja värdet på alla typer av övningar, inte bara inom halvar.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

@kaparn:

Du har rätt ang post 1-2.

Men det förfarandet kan vi aldrig öva realistiskt på rätt sätt.

Visst vi skulle kunna ställa två skyddsvakter framför duken, men det skulle bara resultera i det som polisen har bevisat ett par gånger det senaste halvåret.

Börjar ettan skjuta, skjuter tvåan också.

 

Klipp...

Och här blir det fel.....

Det man måste öva in för att överleva som post etta är samspelet med tvåan, som har som huvuduppgift att skydda dig.

 

Nu nöter man in enkelpost, vilket aldrig kommer att hända.

 

Eftersom du tidigare med bestämdhet hänvisat till vad åklagare tycker och tänker om nödvärnskjutningar kan man ställa frågan "varför sköt du, när du kunde kastat dig i skydd och låtit 2:an ta över uppgiften?"...

 

Men som sagt för att öva enkelpost är det nog en bra anläggning!

Link to comment
Share on other sites

Efter ha kört ett par pass till i systemet, ser man ju både för och nackdelar.

Det stora problemet som jag ser är att man ofta kör halvar som en del i ett stationssystem.

Där de andra stationerna oftast inte har något med skyddsvakt att göra.

Skall systemet användas till sin fulla rätt, borde skyddsvakten få köra igenom ett helt program med närkamp, sjukvård och få traggla det juridiska om man skjutit i nödvärn.

 

Det finns andra system, men de är långt mer teknikkrävande än halvar, och kräver i det närmaste en heltidsanställd tekniker för att sköta om utrustningen.

De skulle behöva jobba med laser, tryckluft och bluetooth för att åstadkomma likvärdiga resultat, och då fortfarande behöva jobba mot filmduk.

 

Detta system skulle kunna träna ett stridspar, men då skulle man behöva använda andra vapentyper, än våra egna vapen.

Och gissningsvis skulle de vara för dyra för att varje utbildningsgrupp skulle kunna ha en egen anläggning.

Och med det kommer även det gamla vanliga, prylarna får inte vara ifred utan skall lånas ut till GMU och div andra verksamheter, och kommer tillbaks trasiga.

Och sedan blir det ett h-e att fixa nytt och ingen tar ansvar för att ha gjort sönder dem.

 

Fördelen med halvar, är att det växer fram en vältränad kår av figuranter, som hela försvarsmakten kan bruka till annat än just halvar.

Link to comment
Share on other sites

Jag har följt denna diskussionen under en längre tid och tänkte att det kanske var dags att ta bladet från mun.

 

Jag ingår i en HALVAR-grupp där majoriteten av deltagarna är skyddsvaktsutbildade, 2-3 är skyddsvaktsinstruktörer och alla (med något undantag) är soldater inom Hv. Hela konceptet står och faller med HALVAR-teamets kunskaper, intresse och inlevelseförmåga. Detta innebär såklart att kvaliteten och upplevelsen av HALVAR varierar väldigt mycket beroende på hur seriöst detta team ser på sin uppgift. Precis som med alla övningar där figuranter spelar en roll är det av yttersta vikt att dessa klarar att bära sina roller ty utan förmåga att göra detta kommer övningen inte att fylla någon vidare funktion.

 

HALVAR är inte bara "beslutsträning" utan skall även vara ett tillfälle till utbildning där den som tränas skall få möjlighet att tänka igenom och diskutera vad som gjordes rätt eller fel och hur denne kunde ha gjort på annat vis. Viktigt är också att den som tränas är mogen för uppgiften och därför bör inte nyblivna skyddsvakter omedelbart placeras i HALVAR-tältet.

 

Är HALVAR-konceptet perfekt? Nej det är det såklart inte men det fyller sin funktion och man får ta det för vad det är.

Som passus vill jag bara påpeka att det går alldeles ypperligt för en sjv att vara både skyddsvaktsutbildad och stå som skyddsvakt MED armbindel på. Det finns inte heller någon (ens sjukvårdaren själv) inom organisationen som har rätt att beordra att armbindel skall tas av.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

 

Som passus vill jag bara påpeka att det går alldeles ypperligt för en sjv att vara både skyddsvaktsutbildad och stå som skyddsvakt MED armbindel på. Det finns inte heller någon (ens sjukvårdaren själv) inom organisationen som har rätt att beordra att armbindel skall tas av.

 

 

Hoppla!

Jag ifrågasätter det och menar då att det där är 1,5 fel av 2 möjliga. Det är skillnad på skyddsvakt enligt skyddslag och efterlevnad av krigets lagar.

 

1. Visst kan sjv stå post men då upphör skyddet som det röda korset ger enligt folkrätten. Att det dessutom kan ge följdeffekter som minskad efterlevnad av krigets lagar är ju inte heller bra. (Se första Genevekonventionen)

 

 

2. Jag har inte läst någon som helst styrning som undantar befälsrätten avseende bärande av tilläggstecken (armbindeln). Som underställd har du att lyda om inte ordern är ett brott i sig eller utförandet innebär ett brott med viss dignitet. Ett sådant påstått undantag i befälsrätten måste ledas i bevis. Var är det reglerat i FM?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

 

Som passus vill jag bara påpeka att det går alldeles ypperligt för en sjv att vara både skyddsvaktsutbildad och stå som skyddsvakt MED armbindel på. Det finns inte heller någon (ens sjukvårdaren själv) inom organisationen som har rätt att beordra att armbindel skall tas av.

 

Hoppla!

Jag ifrågasätter det och menar då att det där är 1,5 fel av 2 möjliga. Det är skillnad på skyddsvakt enligt skyddslag och efterlevnad av krigets lagar.

 

1. Visst kan sjv stå post men då upphör skyddet som det röda korset ger enligt folkrätten. Att det dessutom kan ge följdeffekter som minskad efterlevnad av krigets lagar är ju inte heller bra. (Se första Genevekonventionen)

 

 

2. Jag har inte läst någon som helst styrning som undantar befälsrätten avseende bärande av tilläggstecken (armbindeln). Som underställd har du att lyda om inte ordern är ett brott i sig eller utförandet innebär ett brott med viss dignitet. Ett sådant påstått undantag i befälsrätten måste ledas i bevis. Var är det reglerat i FM?

 

/K

OT:

Nu hamnar vi i en diskussion om folkrätten och krigets lagar, som hör hemma någon annanstans.

Men jag fick en hyfsad drillning i Genevekonventionen under min tjänst inom försvarsmaktens sjukvård system modell ny 07-08.

Givetvis kom frågan om vakttjänstgöring upp, och svaret var att det inte fanns några som helst problem för sjukvårdspersonal att vakta sin egen personal och anläggning.

Under min GU skötte personalen på förbandsplatsen(ROLE1) sin bevakning själva, då de enl Genevekonventionen inte fick vara närmare en annan militär styrka än 500m.

 

Och när vi hade fältsjukhus på mission i Somalia, stod alla från överläkaren ner till tvättmaskinskötaren i gaten, annars hade man inte kunnat lösa uppgiften.

Den vakt och eskort-grupp som skickats med ner, fick jobba dygnet runt de första veckorna, pga läget.

Man hade då fortfarande k-pisten bland sjv-personalen, vilket underlättade den tjänsten en del.

Man fick senare hjälp från andra länder, att sköta vakthållningen, men åtminstone fösta månaden fick man klara sig med svensk personal.

 

Detta är info jag fått från föreläsningar om denna mission.

 

Med min ringa kunskap om skyddslagen ser jag inget större hinder för en sjv med armbindel, att utföra skyddsvaktstjänst.

Den enda konflikt jag kan se, är i så fall placering av skyddsvakts-bindeln, men det är ju ett mer kosmetiskt bekymmer än ett brott mot någon lagstiftning.

Däremot får den inte täcka sjv-bindeln.

 

Här har krook helt rätt.

Sjv bär sin armbindel under hela sin tjänst, och den får ej tas av hur mycket högre chef än tycker så.

Dock skall vi ju skilja på stridssjukvårdare och sjukvårdspersonal på förbandsplats eller TP.

Stridssjukvårdaren bär inte armbindel, utan är skyttesoldater med tilläggsutbildning.

Sjukvårdspersonalen med armbindel, är soldater med specialistutbildning, inte tvärtom specialister med bristfällig soldatutbildning, vilket tyvärr är den verklighet vi lever i just nu.

 

Jag kan inte se någonstans där skyddslagen och Genevekonventionen står emot varandra, rent folkrättsligt.

Ta exempelvis högvakten.

Inbillar mig inte att sjukvårdarna på LG slipper stå och frysa vid post fem på Drottningholm, en novembernatt.

Däremot inser jag att här råder vissa konflikter, då man kan bära armbindel, men å andra sidan fallerar skyddslagen till viss del här med, då den säger att militär skyddsvakt skall bära armbindel, som del av uniformen.

 

Tror faktiskt det kan vara en fråga som bör lyftas mot någon mer juridiskt kunnig, än oss på lekmanna nivå här.

 

Summan av mitt svammel är dock, det finns inget hinder att ställa en sjv som skyddsvakt rent folkrättsligt.

Rent krasst skall ju inte dubbelposten i gaten, eller posten på slotten lämna sitt tilldelade postställe, utan låta QRF sköta krig och köttande mot folk och fä.

Och nödvärn får vem som helst, med rätt tilldelat tillhygge utföra.

I den militära skyddsvaktens fall är tillhygget en AK av valfri sort.

Link to comment
Share on other sites

Oj, ja det var inte tanken att min passus skulle bli något längre än så. Kanske en egen rubrik?

 

Krook:

1. Plocka hellre fram var det står att en skyddsvakt inte kan vara sjukvårdare (med bibehållet folkrättsligt skydd).

 

2. Konvention II artikel 42. Att sjv bär armbindel är inte FMs påfund och, som jag fått det förklarat för mig på sjukvårdsskolan I19, är det regeringen som beslutar huruvida vi skall använda det röda korset eller inte.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

1. Den humanitära rätten.
Genevekonventionen ger särskilt utmärkt sjukvårdspersonal särskilt skydd. De får inte bekämpas och de får då inte ta part i striderna. De får dock skydda sin patient och sin verksamhet, som exempelvis fältsjukhuspersonal tydligen gjorde i Somalia.

 

En stridssjukvårdare omfattas under lösande av patienthantering (motsv) av utökat skydd.

IV Kap 25 Art
"Militärpersoner, som särskilt utbildats att vid behov tjänstgöra som biträdande sjukvårdare eller sjukbärare vid uppsökande eller omhändertagande, transport eller vård av sårade och sjuka, skola likaledes respekteras och skyddas, om de utöva denna tjänst, när de komma i beröring med fienden eller falla i hans våld."

 

Under ev skyddsvaktstjänst har denne inte det utökade skyddet då skyddvaktstjänst inte går ihop med uppgiften som röda korset syftar till och ska inte bära armbindel. Se artikel 41 nedan.

 

 

 

2. Röda korset är mycket riktigt inte FM:s påfund. Däremot finns det inte krav på att sjukvårdare ska bära bindel. Man kan vara sjukvårdspersonal UTAN att vara utmärkt som sådan. De svenska medevac-helikoptrarna i Afghanistan bar inte rött kors utan i stället KSP. Lik förbaskat var deras uppgift sjuktransport.

 

Första Genevekonventionen IV Kap 24 och 25 kan man ju läsa på om man vill. Personal enl kap 25 omfattas inte av skyddet från att bli fråntagen sin armbindel eller legitimation.

 

Artikel 40

 

I artiklarna 24, 26 och 27 avsedd personal skall på vänstra armen bära en fuktbeständig, med kännetecknet försedd bindel, som utlämnas och stämplas av den militära myndigheten
...
Ovannämnda personal må icke i något fall berövas tjänstetecken...
Men
Artikel 41
Den i artikel 25 angivna personalen skall, ehuru endast under den tid den utövar sjukvårdstjänst, bära en vit armbindel, i mitten försedd med kännetecknet i förminskad skala; bindeln skall utlämnas och stämplas av militär myndighet.
De militära identitetskort, som innehavas av denna personal, skola angiva, vilken specialutbildning innehavaren undergått, den tillfälliga karaktären av de uppgifter han utför samt vilken rätt han har att bära armbindeln.

Man måste ha klart för sig att det är skillnad på tjänstetecken för att internt utmärka vilka som har vilken funktion och vad det har för effekt externt.

Sjukvårdspersonal måste alltså inte ha rött kors men om de har det så har de särskilt skydd men kan inte nyttjas som vilken soldat som helst. Röda korset som symbol innebär att personen eller objektet som korset sitter på inte får bekämpas.

Om en organisation missbrukar det är man ute på riktigt djupt vatten. Att använda personal med RK-armbindel i vanlig posttjänst eller skyddsvaktstjänst är direkt felaktigt, vilket framgår av artikel 44 i kapitel VII:

 

Artikel 44
Märke, bestående av rött kors i vitt fält, ävensom orden ”Röda Korset” eller ”Genève-korset” må med undantag av de fall, som omnämnas i följande stycken av denna artikel, såväl i fred som i krig endast användas för att utmärka eller skydda sådana sjukvårdsformationer och sjukvårdsanstalter samt sådan personal och materiel, som står under skydd av denna konvention och övriga internationella konventioner reglerande liknande frågor

 

 

Skyddsvaktstjänst är inte ett uppräknat undantag om någon nu trodde det.

 

Tyvärr är folkrättsutbildning eftersatt i FM. Det är inte så många instruktörer som har koll på vilka regler som gäller. Därför finns förbandsjurister och folkrättsrådgivare.

Link to comment
Share on other sites

Fast nu infinner ju sig den roliga biten med att hv-sjv faktist fortfarande bryter mot Genevekonventionen ändå.

Men den är lite för mycket OT att ta upp här, och en något känslig fråga inom hv-sjv att nämna.

Den som vill veta mer får gärna skicka ett PM.

 

Jag har ju innehaft giltig internationell sjv-leg, men den är just nu utgången pga att jag återgick till stridande soldat i HV, efter min anställning.

Det som jag nog bör kolla upp är om jag kan jobba med halvar och vara sjvgrpC samtidigt.

Vad jag vet så brottas försvarsutbildarna med dessa frågor just nu.

Vårdbiten är det enkla att ta över från röda korset, alla invecklade nationella och lokala tolkningar av Genevekonventionen är ett helvete...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...