Jump to content

Definitionen av "tortyr" och dess effektivitet.


Recommended Posts

  • BlåGul -1

För att kanske driva tillbaks tråden om Artemishändelsen mot topic igen startar jag en ny tråd.

 

Den påläste vet att tortyr endast kan få fram erkännanden, men aldrig sanningen. Det visste man redan på medeltiden. Tortyr tjänar endast andra syften såsom hämnd, utlopp för frustration, bestraffning etc. Sådant som civiliserade människor(stater) har domstolar att sköta.

Någonting jag funderat en del på, slarvigt nog utan att ta mig tid och ork att läsa på i ämnet är det som nämns i första meningen i citatet ovan. Anledningen till att hårda förhörsmetoder och "tortyr" (skriver inom citationstecken, då det är ett smått luddigt begrepp) förekommer skulle alltså vara för att släppa ut förhörsledarens eller någon annans personliga frustrationer och ingenting annat? Det har jag svårt att tro på.

Kan det inte vara så att konventioner, regler och förordningar är någonting som i grunden är vad man hoppas på för sin egen del om någonting händer, någonting för att krig ska bli mer politiskt korrekta och se snygga ut?

 

Förmodligen kan man få nästan vem som helst att erkänna vad som helst med tillräckligt hårda metoder, men som sagt, hade det inte funnits anledning till metoderna lär de inte ha funnits. För snyggt är det inte, och några nya vänner skaffar man knappast. Så VARFÖR används så hårda metoder t.ex i guantanamo, om de inte fungerar???

Link to comment
Share on other sites

Den påläste vet att tortyr endast kan få fram erkännanden, men aldrig sanningen. Det visste man redan på medeltiden. Tortyr tjänar endast andra syften såsom hämnd, utlopp för frustration, bestraffning etc. Sådant som civiliserade människor(stater) har domstolar att sköta.

Vill även innan aktiviteten drar igång i denna tråd påpeka en viktigt detalj ur ett diskussionsperspektiv. Ämnet är känsligt vilket kan leda till upprörda känslor. Som vanligt gäller det alltså att skriva tydligt, rakt och utan att dömma ut individer som tycker annorlunda. Vidare finns det i denna tråden ingen som är den påläste! Vad ni skriver skall alltså antingen baseras på vad ni tror alternativt av fakta med källhänvisning, detta skall givetvis också klart anges så vi inte missuppfattar någons tyckande och tankar som fakta eller vice versa.

 

Rokare BG

Link to comment
Share on other sites

Tja, varför slickar hundar sig själva på kulorna?

 

Men allvarligt talat så tror jag personligen att:

 

En form av tortyr förekommer just för att förhörsledaren vill tortera. Denna tortyr syftar sällan eller aldrig till att få fram något slags konkret erkännande av ett specifikt brott. Snarare vill man förnedra offret och/eller skapa en rädsla hos "motståndaren". Exempelvis amerikanska krigsfångar under vietnamkriget där "tortyren" i form av bland annat kass behandling fortsatte långt efter det att det fanns någon egentlig anledning. Det nazityska Gestapo hoppades väl på en viss avskräckande effekt genom att skapa sig ett visst rykte genom sina förhörsmetoder, eller när säkerhetspolisen i Betaland regelmässigt griper och spöar upp en eller annan minioritet osv osv...

Men den här typen av tortyr syftar som sagt främst inte till att skaffa fram information så jag hoppar vidare i mina personliga åsikter:

 

Under historiens gång så har man i flera olika samhällen kommit fram till att bekännelser under tortyr inte är särskilt mycket att ha, på det hela taget. Den insikten har gissningsvis kommit genom så kallade empiriska studier. För Sveriges del så förbjöds tortyr uttryckligen (med något undantag) redan i 1734 års lag.

 

Jag tror att anledningen till att man ändå om och om igen, gång på gång, försöker få fram information meddelst omilda metoder är att man:

Dels faktiskt inte vet om att tortyr, generellt och historiskt sett, inte är särskilt effektivt.

Dels tror sig om att kunna göra jobbet bättre än de som försökt förut. T ex kan man ha "uppfunnit" en ny och skitlistig behandling som garanterat ska få fåglarna att sjunga.

Dels är pressad "uppifrån". Om högsta ledningen trycker på som f-n för att man ska prestera resultat men man inte kommer nån vart i ärendet så är det klart att man förr eller senare blir lite lätt stressad och därmed mer benägen att prova "nya" metoder för att få fram (önskat) resultat. När trycket uppifrån ökar så har man ju som bekant en viss förmåga att trilla nedåt i stresskonen och ett av de mest karaktäristiska dragen för botten av den konen är just hänsynslöshet.

Skit rinner som bekant nedåt och ju smalare konen blir desto större blir trycket. Ned i stresskonen och ut i dumstruten.

Dels (delvis med stöd i ovanstående) verkligen uppfattar att tortyren är befogad. "Ändamålen helgar medlen".

 

Men det är ju bara mina 50 öre.

Link to comment
Share on other sites

Personligen tror jag inte på tortyr som ett effektivt förhörsmedel. Jag tror att tortyr skulle vara omöjligt att bedriva inom statlig regi om det inte finns en hemmaopinion som anser att striden mot terroismen får kosta vad den kosta vill. Det finns dock en fördel med förhörssystemet, man kan "få folk att försvinna" som man starkt misstänker för brottslighet men vilket inte kan bevisas på "vanligt sätt". Jag skulle tro att detta är den största förtjänsten och också anledningen. Att få folk att försvinna och tortyr går ju gärna hand i hand.

 

Läs gärna "Välkommen till övervakningssamhället" av Kristoffer Gunnartz - där tar han i ett kapitel upp hur en oskyldig tysk medborgare med oturen att ha ett namn som liknade en namngiven terrorist. Enligt honom så är icke-annonserade fångtransporter vanliga och lämpar av "obehagliga" individer i stater vilka är kända för "tuffa metoder" eller "för att få folk att försvinna". Intressant att Sverige blev kritiserat nyligen för att ha låtit CIA genomföra sådanna flygningar över vårt territorium (visst var det väl så?)

 

Mina fem öre.

Link to comment
Share on other sites

Förmodligen kan man få nästan vem som helst att erkänna vad som helst med tillräckligt hårda metoder, men som sagt, hade det inte funnits anledning till metoderna lär de inte ha funnits. För snyggt är det inte, och några nya vänner skaffar man knappast. Så VARFÖR används så hårda metoder t.ex i guantanamo, om de inte fungerar???

Man kan vara nästan säker på att man får fram ett erkännande, men totalt oviss om det är sanningen eller inte. Varför använder man det då? Axial och skaya har nämnt huvudargumenten tycker jag.

Jag vill bara göra ett tillägg. Sök svaret på Din fråga i medeltidens HÄXJAKT!!! Vad var det, hur bedrevs den, vad blev resultatet och vad var syftet?

Det är exakt samma bakomliggande mekanismer som framkallar tortyr i dag som då.

 

Guantanamo som exempel. Tja, är det verkliga syftet med verksamheten det man ger sken av? Alltså en plats på jorden där man får krigsfångar och andra att erkänna sanningen, eller är det en plats där man producerar syndabockar som kan rättfärdiga USA:s världspolitik? Vi vet inte eftersom tortyr med säkerhet endast framkallar ett erkännande, sant eller falskt.

 

Jag tycker att vi inte får glömma att förhörsteknik inte enbart handlar om våld och utpressning. Det finns andra sätt också, men det skulle vi ju inte dra här.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Guantanamo som exempel. Tja, är det verkliga syftet med verksamheten det man ger sken av? Alltså en plats på jorden där man får krigsfångar och andra att erkänna sanningen, eller är det en plats där man producerar syndabockar som kan rättfärdiga USA:s världspolitik? Vi vet inte eftersom tortyr med säkerhet endast framkallar ett erkännande, sant eller falskt.

Min fetmarkering.

 

"Erkännande, sant eller falskt" är ganska luddigt.

Information som i nämnda fallet med kidnappad flicka i en låda, förövaren känd och gripen , och man vill ha en XY för att hämta henne blir mer konkret och lättare att kontrollera än JA eller NEJ. Eller?

 

Det jag var ute efter med den här tråden var inte i huvudsak att diskutera om det är rätt eller fel att pressa folk på hårdhänt vis, det är mer en etik och moraldiskussion, utan om det fungerar att få fram sanning och inte bara erkännande med hjälp av metoderna.. Det är DET jag reagerar på.

 

Jag är fortfarande tveksam till att man använder hårdhänta metoder bara för att statuera exempel eller för förhörsledares och vakters egna höga nöjes skull. Eller är människor helt enkelt fortfarande så urbota dumma att de tror att man kan pressa ut information med våld?

Link to comment
Share on other sites

Varför just fransk militär betedde sig som de gjorde under op Artemis känns inte helt konstigt om tittar på nutidshistoria. 10e Division de parachutistes (vad kallar man dem, de är ju inte eg fskj?) var riktigt framgångsrika och vann striden om Alger. Många historieskrivare är eniga om att en framgångsfaktor var just det utbredda användandet av tortyr. Roger Trinquier heter mannen som till mycket stor del låg bakom den anti-terrorist-taktik fransmännen använde i Algeriet. Det förekom även en hel del tortyr i fastlandsfrankrike. Tortyr var en konst som franska militärer hade utvecklat genom att i Indokina både tortera, men även lära sig av den tortyr de själva utsattes för. T ex Gen Marcel Bigeard blev tillfångatagen vid Dien Bien-Phu och har senare erkänt att tortyr förekom flitigt i Algeriet. Bl a så myntades begreppet Bigeards räkor; man dumpade folk från flygplan i havet. Något som latinamerikanska juntor senare snappade upp. Men om man "vann" Battle of Algiers så förlorade man i en allt mer accelererande grad stöd av moderata muslimer. Man vann striden, men förlorade kriget.

Edited by wedin
Link to comment
Share on other sites

Guantanamo som exempel. Tja, är det verkliga syftet med verksamheten det man ger sken av? Alltså en plats på jorden där man får krigsfångar och andra att erkänna sanningen, eller är det en plats där man producerar syndabockar som kan rättfärdiga USA:s världspolitik? Vi vet inte eftersom tortyr med säkerhet endast framkallar ett erkännande, sant eller falskt.

Min fetmarkering.

 

1."Erkännande, sant eller falskt" är ganska luddigt.

Information som i nämnda fallet med kidnappad flicka i en låda, förövaren känd och gripen , och man vill ha en XY för att hämta henne blir mer konkret och lättare att kontrollera än JA eller NEJ. Eller?

 

2.Det jag var ute efter med den här tråden var inte i huvudsak att diskutera om det är rätt eller fel att pressa folk på hårdhänt vis, det är mer en etik och moraldiskussion, utan om det fungerar att få fram sanning och inte bara erkännande med hjälp av metoderna.. Det är DET jag reagerar på.

 

3.Jag är fortfarande tveksam till att man använder hårdhänta metoder bara för att statuera exempel eller för förhörsledares och vakters egna höga nöjes skull. Eller är människor helt enkelt fortfarande så urbota dumma att de tror att man kan pressa ut information med våld?

1.Jo, men om den utsatte inte vill att flickan skall hittas så ger han inte ett korrekt svar eller håller tyst. Insats(lidande) i förhållande till vinst(högre mål). Vissa är beredda att offra livet för ett högre mål, vem har man framför sig?

Givetvis kan man spä på våldet, men alla har en gräns.... sedan går man under. Detta är ett lätt exempel, men under militära förhållanden är det ju lite mer komplext. Var baser finns kan man ta reda på med effektivare metoder. Personer....tja de rör sig....fången kan inte veta. Planer......hur kontrollerar man vad som är sant när det inte hänt? Dessutom är det väl känt att man ändrar på det ena och det andra om man fått personal tillfångatagna. Det vet ju motståndaren om, så vad har man för nytta av att plåga honom till döds?

2.Problemet är att veta vilket som är sanning och vilket som inte är det. Om man ändå kan kontrollera om det stämmer, varför söker man inte informationen på det sättet då?

3.Ja, jag tror det. Det finns inte så många medeltidshjärnor bland oss, men ibland slinker de igenom och hamnar i maktposition och då är skandalen ett faktum.

 

Tänk dig själv om du torteras. Du vet att om du avslöjar vad man vill veta, så kommer dina små barn att stryka med i ett bombanfall. Skulle du tala sanning, eller offra dig själv?

 

Eftersom man inte vet vilken bakgrund fången har så vet man inte heller om det över huvud taget går att få fram sann information. Det är ju inte för inte att man endast behöver uppge namn, grad och nummer. Det finns ju också en anledning till att man inte skall avslöja något om sin privata situation. Vårat öppna samhälle gör ju att t ex SSG måste vara anonymt, men det vet Du säkert mer om än mig. Ursäkta att jag svävade ut, men det rann bara på.

 

Ovanstående är min sanning, vad är din?

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte att det finns ett säkert svar på Ings fråga... Det är beroende på för många olika faktorer, vem är personen som utsätts, vad har han/hon för motivation att ljuga hela vägen in i en långsam död (tex egna barn som kommer att dö om dom säger sanningen), vilka metoder används osv osv.

 

Så kort, NEJ jag tror inte att tortyr är en effektiv förhörsform. Särskilt inte i krig, om vi torterar tillfångatagna fiender kommer det att komma ut och efter det ökar fiendens vilja att slåss till sista blodsdroppen och/eller tortera våra egna soldater.

I slutändan tror jag att det är kontraproduktivt att tortera någon för att få information, vi kommer aldrig undan dom kräk som torterar någon för att dom vill...

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Ovanstående är min sanning, vad är din?
Jag har ingen sanning, och tänker inte försöka måla världen svart-vit heller. Det är för många gråa nyanser på vägen mellan svart och vitt, och för många tillfällen där säkert även den bäste kan behöva dra sig mot de mörkare tonerna. Jag startade tråden för att höra andras åsikter (och plocka ut diskussionen ur den andra tråden).

 

Däremot tror jag att i ett "arbetsklimat" som vid aktiv terroristbekämpning eller vid direkt risk för stridigheter som mycket väl kan ha varit fallet i Kongo så är det nog lätt hänt att gå från den rosafluffiga moralvärld som vi är vana vid här hemma i Sverige. Jag är knappast rätt person att tala om vilka metoder som kan vara lämpliga, men nog kan det vara förståligt att det är en annan etik (exempelvis) på en liten camp i djungeln och i ett förshörsrum på en svensk polisstation? I det ena fallet kan det handla om att ens eget och andras liv kan vara till ända samma kväll, i det andra fallet handlar det i värsta fall om övertid och en försenad middag med frugan.

 

Som sagt, det går nog inte att generalisera och säga att det är rätt att piska skiten ur folk med elkablar och köra vinkelslipen genom knäskålarna för att få ut en "sanning".

Men jag tror inte att motsatsen är riktigt effektiv vid alla tänkbara tillfällen, bara önskvärd i teorin.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt, det går nog inte att generalisera och säga att det är rätt att piska skiten ur folk med elkablar och köra vinkelslipen genom knäskålarna för att få ut en "sanning".

Men jag tror inte att motsatsen är riktigt effektiv vid alla tänkbara tillfällen, bara önskvärd i teorin.

Det där håller jag med om faktiskt. Dessutom är ju inte världen svart eller vit som Du säger. Men nog är det så att utgångspunkten måste vara att vi håller oss till lagar och regler, precis som när vi diskuterar allt annat som rör tjänsten i FM uniform. Man kan inte förutsäga allt, det är sant. Men man kan inte heller deklarera att man under vissa förutsättningar accepterar tortyr. Det är ju fel. Det vore att legitimera tortyren som verktyg, och vi skulle snart hamna i en diskussion om vilken nivå som skulle vara acceptabel. Då sätter vi fokus på fel saker, samtidigt som vi startar vår vandring tillbaka till apstadiet.

 

Svår fråga det här, och just därför bör den ältas bland soldater innan man åker på uppdrag. Man måste personligen ta ställning till hur man skall förhålla sig till sånt här innan man råkar ut för det, annars blir man lätt en del av det.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att Tortyr fungerar men i väldigt speciella fall, det mest uppenbara exemplet är väl det Israel brukar hävda dvs att man sitter med en terrorist som vet var en bomb finns och man vill veta vart innan den smäller.

Dock har jag svårt för att tortyr skulle fungera sådär extremt bra id tex generella förhör, tortyr kräver lite mer bakgrundsinformation.

En av anledningarna att det sitter så många oskyldiga fängslade i diktaturer kan mycket väl vara att man tar in en kille, torterar honnom tills man får namn på medbrottslingar sedan tar man in och torterar dom osv osv. Några är ju troligtvis skyldiga dock har man ett betydligt större antal oskyldiga som man också torterat.

 

 

Dock kan ju tortyr vara ett bra verktyg om man vill hålla sin befolkning i schack genom fruktan.

Skräckexemplet på icke fungerande tortyr måste vara Sovjet när dom skulle ta fast ett visst antal anarkister tex varje månad.

Link to comment
Share on other sites

Dock kan ju tortyr vara ett bra verktyg om man vill hålla sin befolkning i schack genom fruktan.

Precis, å då är det ett annat syfte än information vi pratar om. En demokratisk stat använder sig av lagstiftning och domstolar för att hålla folket i schack, hemma som borta.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att Tortyr fungerar men i väldigt speciella fall, det mest uppenbara exemplet är väl det Israel brukar hävda dvs att man sitter med en terrorist som vet var en bomb finns och man vill veta vart innan den smäller.

 

'Tickande bomb' scenariot känns mest som manuset till en halvdan actionfilm, oavsett hur många officiella talesmänniskor som släpar fram det för att rättfärdiga vad man nu vill rättfärdiga.

 

För att scenariot skall vara relevant så måste inkvisitorn veta att bomben finns och tickar, att just denne fånge sitter på relevant information, samt ha ett tämligen snabbt sätt att verifiera informationen och omsätta informationen i handling.

 

Detta är knappast något som är så pass vanligt förekommande att det skulle motivera speciallagstiftning.

Link to comment
Share on other sites

Efter 6 timmars tugg så erkänner vem som helst vadsomhelst..

 

Det verkar som de med erfarenhet av förhör håller med dig.

 

Artikel i SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1155059.svd

 

 

Hur läggs ett förhör upp?

 

3. Yttre press

 

Förhörsledaren pressar gärningsmannen i syfte att få fram ett erkännande.

 

–Det är något som vi varnar för, eftersom sådana erkännanden inte blir tillförlitliga. Det kan leda till att människor erkänner vad som helst för att slippa undan, säger Harriet Jakobsson Öhrn.

 

 

/1074

Link to comment
Share on other sites

I filmen "Taxi to the Dark Side" som jag även råkade nämna i den andra tråden (:Malaj:) så diskuteras USA:s tortyr av fångar på diverse ställen, både i Gitmo och i irakiska/afghanistanska fängelser. Bland annat så nämns att en del information som låg till grund för USA:s beslut att invadera Irak (i det här fallet länken Al-Qaeda-Irak) hade fåtts genom tortyr av en fånge i Gitmo, information som sedan visade sig falsk. I sådana fall så kan det nog vara minst sagt farligt att lita till information som framtvingats genom tortyr.

 

Sen så tror jag inte att någon tvivlar på att man kan få fram korrekt information av tortyr, men borde man då istället tortera folk på grund av alla graders misstanke? Tvivlar starkt på att någon tycker det heller, men jag kan förstå varför situationen uppstår där man tänker att tortyr skulle vara ett acceptabelt steg mot "the greater good", så att säga.

 

EDIT: Har i alla fall för mig att det var den filmen, men det kan även ha varit "No End in Sight". Såg båda i samma sväng, och har tyvärr tillgång till varken den ena eller den andra för att kunna dubbelkolla.

Edited by Prickskytten
Link to comment
Share on other sites

Vad klassar man som tortyr?

Att med rent våld misshandla en person eller hot om våld, att utsätta personen för ljud och ljus, värme/kyla, stresspositioner o.s.v.?

I min mening är detta också tortyr och det är inget ovanligt alls, det sker under fångförhörsövningar och det behöver inte alltid vara så snällt och gulligt som vi tror. Rädslan för att bli utsatt för tortyr är det som gör att man pratar. Informationen går oftast att kontrollera och ljuger du så bestraffas du. Det bästa man kan göra är som varje tonåring gör när de får frågan vart de varit och vad de gjort, lämna svar men ingen information.

Link to comment
Share on other sites

Vad klassar man som tortyr?

Att med rent våld misshandla en person eller hot om våld, att utsätta personen för ljud och ljus, värme/kyla, stresspositioner o.s.v.?

I min mening är detta också tortyr och det är inget ovanligt alls, det sker under fångförhörsövningar och det behöver inte alltid vara så snällt och gulligt som vi tror. Rädslan för att bli utsatt för tortyr är det som gör att man pratar. Informationen går oftast att kontrollera och ljuger du så bestraffas du. Det bästa man kan göra är som varje tonåring gör när de får frågan vart de varit och vad de gjort, lämna svar men ingen information.

Om man skall ge sig i kast med den offentliga debatten så måste man hålla sig till definitionerna i FN:s tortyrkonvention. Detta gäller för stater och dess myndigheter. Givetvis kan man ha egna uppfattningar, men de är inte allmänt vedertagna och gör debatten ogreppbar och luddig.

Om svenska myndighter ägnar sig åt tortyr enl. FN:s konvention i fångförhörsövningar så ligger man i konflikt med sig själv. Visserligen är inget brott begånget så länge man inte utövar tortyren skarpt, men man får väl anse att man i sådana fall tangerar gränsen för vad som kan anses moraliskt, etiskt riktigt. :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Om svenska myndighter ägnar sig åt tortyr enl. FN:s konvention i fångförhörsövningar så ligger man i konflikt med sig själv. Visserligen är inget brott begånget så länge man inte utövar tortyren skarpt, men man får väl anse att man i sådana fall tangerar gränsen för vad som kan anses moraliskt, etiskt riktigt. :rockon:

Om jag har förstått mina kontakter på TolkS rätt så utförs fångförhörsövningarna inte för att förhörsledarna ska lära sig att klämma ut information ur fångarna, utan för att fångarna ska lära sig hur ett fångförhör kan upplevas och hur man håller inne med den information man har.

Förhörsledarna fyller alltså funktionen av b-styrka och uppträder därför inte som det är meningen att vi ska göra, utan som vi kan förvänta oss att fienden kommer att göra.

Link to comment
Share on other sites

Om svenska myndighter ägnar sig åt tortyr enl. FN:s konvention i fångförhörsövningar så ligger man i konflikt med sig själv. Visserligen är inget brott begånget så länge man inte utövar tortyren skarpt, men man får väl anse att man i sådana fall tangerar gränsen för vad som kan anses moraliskt, etiskt riktigt. ;-)

Om jag har förstått mina kontakter på TolkS rätt så utförs fångförhörsövningarna inte för att förhörsledarna ska lära sig att klämma ut information ur fångarna, utan för att fångarna ska lära sig hur ett fångförhör kan upplevas och hur man håller inne med den information man har.

Förhörsledarna fyller alltså funktionen av b-styrka och uppträder därför inte som det är meningen att vi ska göra, utan som vi kan förvänta oss att fienden kommer att göra.

 

Precis som eskil säger så är det soldater som får öva fångtjänst och inte soldater som övas till förhörsledare eller liknande om det nu är någon om uppfattat det så.

 

För den som är intresserad av hur det kan upplevas att vara fånge hur man kan bli behandlad så är så är boken "Five years to freedom" av James Rowe som spenderade 5 år i vietnamesiskt fångläger. Han överlevde sin tid i fånglgret och kom tillbaka och skapade vad vi idag kallar SERE. Erfarenheterna från hans tid som fånge kan vi fortfarande se spår av i dagens SERE och fångtjänst. Tycker att boken ger en bättre bild av hur livet som fånge kan vara och att tortyr inte behöver innebära att man blir fysiskt misshandlad.

Edited by Bravo One
Link to comment
Share on other sites

Dock kan ju tortyr vara ett bra verktyg om man vill hålla sin befolkning i schack genom fruktan.

 

Skräckexemplet på icke fungerande tortyr måste vara Sovjet när dom skulle ta fast ett visst antal anarkister tex varje månad.

Du svarar ganska negativt på ditt eget påstående.

 

Min uppfattning är att man är ute på hal is även om man bortser från moraliska aspekter om man använder tortyr öppet.

Om skurk A hamnar i fängelse och torteras fruktansvärt och antingen släpps eller att man låter vittnen om tortyren berätta detta så kan det medföra en ökat säkerhetstänkande och framför allt desperation hos skurkarna som kan medföra en ökad våldsamhet.

Om vi tittar på ett land där om inte tortyr så åtminstone rättslöshet och hårda tag är vardag i rättsväsendet som tex Kina så verkar det med jämna mellanrum dyka upp protester som bedömningsvis tar den personliga risken med att öppet bryta mot allt vad statsmakten står för.

Link to comment
Share on other sites

............................................................ soldater som övas till förhörsledare eller liknane om det nu är någon om uppfattat det så.

 

Mmmmm......just så framstod det i sitt sammanhang. Skulle vara intressant att få höra någon som utbildats till förhörsledare i FM, men med tanke på att den typen av verksamhet verkar ligga nära det förbjudna så antar jag att delar av deras utbildning är sekretessbelagd.

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
............................................................ soldater som övas till förhörsledare eller liknane om det nu är någon om uppfattat det så.

 

Mmmmm......just så framstod det i sitt sammanhang. Skulle vara intressant att få höra någon som utbildats till förhörsledare i FM, men med tanke på att den typen av verksamhet verkar ligga nära det förbjudna så antar jag att delar av deras utbildning är sekretessbelagd.

Lägg av 23:e komp!

 

Nu tog du bort "INTE" som stod för "soldater som övas..." Detta i syfte att "försnaska" diskussionen. Du ska sluta med att dra såna växlar på information du erhåller. Försök i stället vara moderat när du läser andra inlägg. Man skulle kunna tro att du jobbar för Janne J.

 

Förhörsledarna och de som utbildas till det är väldigt proffsiga. Det värsta jag varit med om är fångövning men det är inget jag skulle vilja vara utan. Det hela var övervakat av blågula och sjv-personal fanns i direkt anslutning. Allt var kontrollerat och alldeles förskräckligt.

 

/K

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...