Jump to content

Ha kvar högskoleplats vid mission


Guest Valet_i_kvalet

Recommended Posts

Guest Valet_i_kvalet

Som topic lyder, har man plats på högskolan om man far i på mission?

 

ska börja plugga till hösten men kan även fara iväg på mission.

Link to comment
Share on other sites

Hur det går till kan variera lite berodende på vilket universitet/högskola du sökt till, men rent lagtekniskt har du rätt att begära studieuppehåll eller anstånd att få påbörja dina studier senare, i alla fall för en begränsad tid. Hur utfallet blir vågar jag dock inte sia om, men det är inte osannolikt att mission går under "särskilda skäl". Beslutet fattas av universitetet/högskolan.

 

Säkraste sättet att ta reda på det är att kontakta studievägledningen på universitetet och höra med dem. De har med all säkerhet råkat ut för liknande frågor tidigare och de borde kunna hjälpa dig tillrätta.

__________________________________________________________________________

 

Lite paragrafer och liknande för vidare läsning:

 

Högskoleförordning (1993:100)

 

33 § Om det finns särskilda skäl, får en högskola i enskilda

fall besluta att den som är antagen till utbildning på

grundnivå eller avancerad nivå vid högskolan

 

1. får anstånd med att påbörja studierna, eller

 

2. får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

 

Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om anstånd och

om studieuppehåll. Förordning (2006:1053).

 

__________________________________________________________________________

Högskoleverket

Studieuppehåll

 

3 § Med studieuppehåll avses ett uppehåll i studierna som anmälts till högskolan av studenten.

 

4 § Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts-eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

 

Högskolans medgivande om att en student får fortsätta sina studier efter studieuppehåll skall lämnas för en bestämd tid.

__________________________________________________________________________

CSN om studieuppehåll

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag ställde samma fråga på vår högskola och fick till svar att man måste ha påbörjat utbildningen för att få reservera platsen vid utlandstjänstgöring. Här tillåts man alltså inte söka en plats och reservera den med anledning av US. Rektorn sa att det är kvar sedan gammal - att kvinnorna föder barn och männen drar ut i krig och båda behåller rätten till sina utbildningsplatser. :rodna:

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet vad som gäller vid PHS?

 

Det framgår inte klart, men såhär står det på PHS hemsida:

 

Om studerande önskar göra studieuppehåll i utbildningen, ska ansökan lämnas till bitr. studierektor. Den som ansöker om och beviljas studieuppehåll kan vid

återgång till utbildningen inte garanteras plats vid en bestämd tidpunkt. Om studierna avbryts utan att studieuppehåll beviljats eller om upprepad frånvaro utan

giltigt förfall noterats, förloras rätten att fortsätta studera vid Polisprogrammet.

 

...

 

Studerande som blir inkallad till grund- eller repetitionstjänstgöring kan söka anstånd med militärtjänstgöringen om ”tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier”.

(Sid. 13 i studiehandboken)

 

 

Gissar att det fungerar på samma som Thess Vita skriver, att man måste ha påbörjat sin utbildning. Det är förmodligen det vanligaste sättet att hantera denna typ av ärenden.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...