Jump to content

Incidenter/Haverier inom USAF, FY07


Danne

Recommended Posts

Till att börja med så ljög jag glatt när jag skrev förlustsiffror för 2007, i alla fall kalenderåret 2007. Det jag kommer täcka in nedan är FY 07, Fiscal Year 2007. Det blir rent kalendermässigt 1 oktober 2006 till 30 september 2007. F-15 flottans problem kommer alltså inte med här.

 

Termer att känna till:

 

Class A Mishap: En olycka/incident som resulterar i dödsfall, permanent handikapp som omöjliggör alla arbetsmöjligheter eller egendomsskador på mer än en miljon dollar eller mer.

Class B Mishap: En olycka/incident som leder till permanent partiellt handikapp, mellan 200 000-1 000 000$ i egendomsskador eller 3 eller fler personer inlagda på sjukhus.

Class C Mishap En olycka/incident som leder till skador för 20 000 – 200 000$ eller fysiska skador med konvalecenstid.

 

BASH: Bird Aircraft Strike Hazard. Dock inte begränsat till fåglar trots namnet, utan täcker även andra djur som går, kryper eller ringlar sig fram.

 

Alla siffror här under gäller incidenter som skett i luften eller i transition och täcker därmed inte markincidenter, om inget annat nämns.

 

Totalstatsen för FY 07:

27st Class A

14 förlorade maskiner

 

Detta att jämföra med FY 2006, som var det bästa flygåret som USAF haft, med 19st Class A och 8 förlorade maskiner.FY 2007 ligger dock strax under de sista 10 årens medel.

 

De två främsta orsakerna under FY 07 är identifierade som mänskliga faktorn och motor-relaterade incidenter.

Sedan kan man dissekera resultatet och gotta sig i nuffror. Många nuffror...

 

Vi börjar med bombplansflottan: B-2, B-52 och B-1B

 

 

B-2

 

b2wf3.png

 

Två stycken rapporterade Class C: Ett trasigt landställsfäste till följd av hård landning, samt en tappad ”platta”.

 

58 st rapporterade BASH

Ett fall av motorbortfall (nr 2)

 

Slutsats: Stabil maskin, med suverän servicebok ( fast alla sagor får ett slut…denna i FY08)

 

B-52H

 

b52oj5.png

 

Class B: 4 direkt motorrelaterade och en till följd av BASH

Class C: 9st totalt.2 gånger BASH på radardomen, växellådahaveri på motor nr 7, bromsbrand på hjul 3, 3 gånger insugen FOD, statisk elektricitets urladdning från båda vingspetsarna och bränslematningsfel.

 

130 st BASH utöver de ovan och 23 motorincidenter utöver de ovan. De senare ledde att många B-52 piloter fick göra den fruktade 7-motorsinflygningen.

 

Slutsats: 185 fots spännvidd, 8 hungriga motorer kan inte ha fel, utan en allmän varning utfärdas nu till alla oskyldiga fåglar. Vidare är 8 motorer både en välsignelse och en utökad felkälla.

 

 

B-1B

 

b1brg3.png

 

Class A: En maskin landade med brinnande motor (nr 4)

Class B: Spridda motorskador på samtliga motorer utom nr 1, KC-135 tankningsbom, skador på styrytor.

Class C: 16st. Överlag mycket FOD, men även blixtnedslag i fenan och skador på motor 2-4.

 

62st rapporterade BASH

 

Slutsats: Den mest komplexa av de tre fortsätter att sladda. En lösning skulle vara att flyga med endast motor nr 1 då den verkar oförstörbar.

 

Tunga Transportflygplan, propeller.

 

C-130

 

c130ym9.png

 

Det andra året i rad utan Class A incident för C-130, trots högt flyguttag och ofta dåliga förhållanden. På grund av detta ses Fy 2007 som ett rätt bra år.

 

Class B:17 av 19 (både luft och markincidenter) är motorrelaterade, med blandningar av FOD, BASH, propellerblad skador och transmissionsfel. En av de övriga var SD relaterad där en besättning under NVG flygning råkade ut för okänd villa under sjunkande sväng. Under återtagningen fick maskinen kraftig negativ g-belastning med fysiska skdor på besättning och passagerare. Under denna belastning använde en av piloterna gasreglagen som objekt att hålla sig nere i stolen, vilket ledde till att motoreffekten kom ner på marktomgång.

Den andra icke motorrelaterad skadan var följdverkan av klaffskada.

 

1 162st BASH rapporterade (Winner and still champion of the world)

 

Class C: 74st rapporterade. Stor spännvidd där ovan nämnde problem blandas ut med bromsar och landställs skador.

 

Slutsatser: Ettusenniohundraåttio år…..har inget med incidenter att göra, men håll med om att det är förbannat mycket flygtid. Ornitologernas fiende nummer ett har nu med råge passerat vår tideräkning sedan killen på korset fixade ett nollnummer, i luften. Hallelujah.

 

 

Stridsflygplan

 

F-15

 

f15lj6.png

 

När dessa siffror sammanställdes var inte F-15s frifalls scenario ett faktum, men FY07 ansågs var ett mindre bra år (sämsta sedan FY99)

 

Class A: Hälften av årets incidenter härleds till BASH, inte helt otippat av F-15E. Alla av dessa kom hem men med stora skador på motor/motorer. Övriga incidenter var mer allvarliga, med ett liv och tre maskiner förlorade:

 • En F-15D förlorades under en BFM (Basic Fighter Maneuvers) övning då maskinen hamnade i okontrollerat tillstånd. Piloten sköt ut sig utan skador.
 • En F-15C råkade ut för en mid air med en F-16 under luftstridsövning. F-16 maskinen kunde lirkas hem medan Eaglen havererade. Piloten sköt ut sig utan skador. Första nedskjutningen av en F-15 med en F-16.
 • Under en navigeringsövning slog en F-15 i havet, föraren och maskinen förlorades. CFIT.

 

Class C: Många går att härleda till att saker som skall sitta fast inte sitter fast. Dock en mindre Class B jämfört med FY06. Två kan härledas till blixtnedslag/statisk urladdning. Två andra till landställsfel.

 

133st BASH rapporterade

 

Slutsatser: Det som kanske kan peka lite på slitna maskiner är Class C incidenterna, annars syns inte så mycket av vad som komma skulle.

 

 

F-16

 

f16ie9.png

 

 

F-16 hade ett dåligt år, med en omkommen pilot och åtta förstörda maskiner. Till detta kommer en stridsförlust (EJ MED I SIFFRORNA OVAN) med en omkommen förare och förlorad maskin.

 

Class A: Av de 13 (mark/luft) kan sex härledas till motorproblem, fyra till tappad kontroll av maskinen, två till mänskliga faktorn och en till kollision med annan maskin.

 • En med motorexplosion, där splitterskadorna antände bränsle. Explosionen inträffade efter att ebk valts vid start. Föraren lämnade flygplanet, som totalförstördes.
 • Stridsförlust under Non traditional Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (NTISR). Efter en nödlandning av en hkp fick en rote F-16 order o matt bidra med NTISR vid nedslagsplatsen. En hjulburen undsättningsstyrka blev attackerade av fientlig trupp. Rotechefen fick order om strafing mot fientligt mål, medan tvåan avlägsnade sig föra att lufttanka. F-16 planet genomförde HAS (High Angle Strafe) mot fordon, med verkan i mål. Efter upptagning på 200ft genomförde ytterligare ett anfall, där han kom in för brant och för lågt och slog i marken. Förare och flygplan förlorades. Target Fixation -CFIT
 • Efter en attackövning hörde besättningen i en F-16D en kraftig smäll för att sedan tappa dragkraft. Efter två misslyckade omstarter påbörjade de en glidflygning mot närmaste rullbana, men avbröt då glidtalet inte räckte till. Båda sköt ut sig utan skador, maskinen totalförstörd.
 • En F-16C fick motorhaveri över vatten, föraren sköt ut sig utan skador, maskinen totalförstörd.
 • En F-16C fick dragkraftlåsning i max EBK under nattlig attackövning. Även om gasreglaget kunde flyttas fysiskt ändrades inte pådraget. Efter flame out försökte föraren glidflyga in mot hemmabas, men kom kort om banan och sköt ut sig utan skador, maskinen totalförstörd.
 • F-16D gick ur kontrollerad flygning under BFM. Föraren sköt ut sig med mindre skador, maskinen totalförstörd.
 • F-16C under övning i Show of Force. Under lågflygning framför simulerat mål pumpade föraren ut flertalet facklor som inte han brinna klart före de nådde marken. Ett flertal bränder uppstod varav några blev okontrollerbara och en spred sig utanför övningsområdet. Den nedbrända ytan slutade på runt 70 kvadratkilometer utanför området.
 • En F-16C råkade ut för en mid-air med F-15C. Flygplanet kunde återvända till bas.
 • En F-16C havererade omedelbart efter mörkerstart. Föraren omkom och planet totalförstördes.
 • En F-16C fick nosställshaveri vid start. Föraren sköt ut sig utan skador, flygplanet totalförstört.
 • En F-16D fick kompressorstall vid övning i flygning med hög anfallsvinkel. Flygplanet landade med avslagen motor.
 • En F-16C fick motorbrand under flygning. Maskinen kunde landa men fick omfattande brandskador på motor och skrov
 • En F-16 lämnade kontrollerad flygning under rutinövning. Föraren sköt ut sig, maskinen totalförstördes.

 

Class B: 7 stycken rapporterades. Ofrivillig huvbortskjutning av passagerare, 2*FOD i motor plus en annan FOD. 3*skador under underhåll

 

Slutsatser: 5 av 8 förlorade flygplan på grund av mänskliga faktorn, helt eller delvis. Resterande tre på en annan problemkälla: motorn ( dock av olika fabrikat och versioner)

 

 

Får bli fortsättning med fler typer nästa helg. Jag är borta måndag till fredag.

Link to comment
Share on other sites

Stort tack Danne.

Dina sakliga redogörelser blandad med den näst intill makabra humorn är ett föredömme för oss alla.

 

En lite fråga bara: Jag snackade med en flygledare en gång som sa att instabila flygplan med FBW skulle flyga med arslet först om motorn försvann och vara räddningslöst förlorat, och här talar du om glidflygningar med F-16. Är detta även något som man borde kunna klara med en dubbeldeltavingad-kärra med FBW såsom Gripen?

Link to comment
Share on other sites

Jag är ingen expert på området, men det finns väl än en EPU som de kan starta som kan driva det viktigaste datorerna. Om inte alla.

Under en navigeringsövning slog en F-15 i havet, föraren och maskinen förlorades. CFIT.

Har du någon mer info om olyckan? Undrar hur man "bara" kan flyga ner den i vattnet så där, Spatial desorientering? Utreder NTSB även militära olyckor?

Edited by Agentorange67
Link to comment
Share on other sites

En lite fråga bara: Jag snackade med en flygledare en gång som sa att instabila flygplan med FBW skulle flyga med arslet först om motorn försvann och vara räddningslöst förlorat, och här talar du om glidflygningar med F-16. Är detta även något som man borde kunna klara med en dubbeldeltavingad-kärra med FBW såsom Gripen?

Det som behövs är ström till styrsystemet. Ett sätt att få ström är ju motorn, ett annat är APU och ett tredje är batterier. Gripen har alla tre, så en stund klarar man sig, men utan motor är ju tiden man kan hålla sig i luften tämligen begränsad ändå.

Link to comment
Share on other sites

En lite fråga bara: Jag snackade med en flygledare en gång som sa att instabila flygplan med FBW skulle flyga med arslet först om motorn försvann och vara räddningslöst förlorat, och här talar du om glidflygningar med F-16. Är detta även något som man borde kunna klara med en dubbeldeltavingad-kärra med FBW såsom Gripen?

Det som behövs är ström till styrsystemet. Ett sätt att få ström är ju motorn, ett annat är APU och ett tredje är batterier. Gripen har alla tre, så en stund klarar man sig, men utan motor är ju tiden man kan hålla sig i luften tämligen begränsad ändå.

 

Plus att de nämda tre även förser hydralsystemet med tryck (batterierna driver en nödhydralpump).

Link to comment
Share on other sites

Har du någon mer info om olyckan? Undrar hur man "bara" kan flyga ner den i vattnet så där, Spatial desorientering? Utreder NTSB även militära olyckor?

 

CFIT/SD är gravt förenklat just det: att under en villa (SD) flyga ner i marken/objekt (CFIT). Vill du läsa mer om detta finns ett lite inlägg här

 

Nej NTSB utreder främst civila haverier, men blir inkopplade då civila luftfarkoster eller civila flygregler är inblandade.

Link to comment
Share on other sites

De senare ledde att många B-52 piloter fick göra den fruktade 7-motorsinflygningen.

 

Oh, det låter som en fruktansvärd nervpress, att landa med endast 87,5% av motorstyrkan kvar..

 

Lockheed Hercules - 2000 years of flying! Vilken reklamslogan..

 

Mycket intressant inlägg Danne. Ser fram emot nästa del.

 

Vill bara tillägga att SD/CFIT-olyckor inte var någon ovanlighet inom FV förr. Några flygförare och viggenflygplan har hamnat på havets botten på samma sätt.

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Lockheed Hercules - 2000 years of flying! Vilken reklamslogan..

 

 

/E

 

Ja, jag hade aldrig reflekterat över en sådan siffra, men fick årets hittills största flygrelaterade Wow-upplevelse. Det är en absurt hög siffra och man kan börja fundera på vad totalsiffran är för C-130, med samtliga nyttjare medräknade.

Link to comment
Share on other sites

Intressant post!

Förvånande att F-16 har en lägre procent olyckor (klass A, FY 07) trots bara en motor. Har alltid levt i världen att två motorer är bättre, jag har dock en fundering. Sen Tomcat pensionerades har alla plan numera (frånsett ryssarnas) motorerna kloss sida sida.. Vid haveri i en motor, slås då inte den andra ut av friflygande fläktdelar och/eller av vibrationerna? F-14s motorer satt ju isolerade en bra bit ifrån varandra vilket teoretiskt måste vara en fördel rent driftmässigt?

Link to comment
Share on other sites

Intressant post!

Förvånande att F-16 har en lägre procent olyckor (klass A, FY 07) trots bara en motor. Har alltid levt i världen att två motorer är bättre, jag har dock en fundering. Sen Tomcat pensionerades har alla plan numera (frånsett ryssarnas) motorerna kloss sida sida.. Vid haveri i en motor, slås då inte den andra ut av friflygande fläktdelar och/eller av vibrationerna? F-14s motorer satt ju isolerade en bra bit ifrån varandra vilket teoretiskt måste vara en fördel rent driftmässigt?

Lite kvalificerade gissningar för att bemöta din teori:

 

Så vitt jag känner till uppstår de flesta motorbortfall vid stallning motsvarande, vilket innebär att motorn inte nödvändigtvis börjar sprida skrot i tangentens riktning. Även vid större skador som birdstrike eller skador från vapen är motorerna ofta så pass starka att de kan behålla skrotet inom sin egen ram.

Att ha motorerna långt ifrån varandra innebär dessutom ett problem vid enmotorbortfall, den kvarvarande motorn kommer generera ett kraftigt vridmoment vilket måste motverkas och detta stjäl en hel del kraft. En tvåmotorig kärra med motorerna tätt blir alltså lättare att handskas med vid enmotorbortfall.

 

Som jag ser det tjänar man alltså mer på att ha motorerna tätt ihop än att ha dem isär...

 

 

...mina få ören såhär sent på måndagskvällen...

 

 

//Y

Link to comment
Share on other sites

Intressant post!

Förvånande att F-16 har en lägre procent olyckor (klass A, FY 07) trots bara en motor. Har alltid levt i världen att två motorer är bättre, jag har dock en fundering. Sen Tomcat pensionerades har alla plan numera (frånsett ryssarnas) motorerna kloss sida sida.. Vid haveri i en motor, slås då inte den andra ut av friflygande fläktdelar och/eller av vibrationerna? F-14s motorer satt ju isolerade en bra bit ifrån varandra vilket teoretiskt måste vara en fördel rent driftmässigt?

Lite kvalificerade gissningar för att bemöta din teori:

 

Så vitt jag känner till uppstår de flesta motorbortfall vid stallning motsvarande, vilket innebär att motorn inte nödvändigtvis börjar sprida skrot i tangentens riktning. Även vid större skador som birdstrike eller skador från vapen är motorerna ofta så pass starka att de kan behålla skrotet inom sin egen ram.

Att ha motorerna långt ifrån varandra innebär dessutom ett problem vid enmotorbortfall, den kvarvarande motorn kommer generera ett kraftigt vridmoment vilket måste motverkas och detta stjäl en hel del kraft. En tvåmotorig kärra med motorerna tätt blir alltså lättare att handskas med vid enmotorbortfall.

 

Som jag ser det tjänar man alltså mer på att ha motorerna tätt ihop än att ha dem isär...

 

 

...mina få ören såhär sent på måndagskvällen...

 

 

//Y

 

Jag har sett nått klipp där en F-14 fick motorstall på ena motorn i full EBK och planet bröts omedelbart i bitar så båda varianterna har nog sina för och nackdelar.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
En lite fråga bara: Jag snackade med en flygledare en gång som sa att instabila flygplan med FBW skulle flyga med arslet först om motorn försvann och vara räddningslöst förlorat, och här talar du om glidflygningar med F-16. Är detta även något som man borde kunna klara med en dubbeldeltavingad-kärra med FBW såsom Gripen?

Flygledaren har fel.

 

För det första är inte F-16 aerodynamiskt instabil. Den är - som det brukar kallas - "relaxed". Det vill säga att Center of Gravity (CG) ligger ganska nära Center of Lift (CL) vilket gör att planet inte är instabilt per se utan snarare svänger lätt(are) i den riktning du säger åt det att svänga. Detta till skillnad ifrån mer traditionella plan med CL bakom CG där du får ta till fula ord och hotelser för att få härket att behaga svänga (kort, vulgärt och inte helt korrekt uttryckt).

 

Så nej. F-16 flyger inte baklänges om motorn lägger av. Här är exempel på en F-16 som gör en lyckad nödlandning när motorn lagt av:

 

Disclaimer: THIS CONTENT IS HOSTED BY YOUTUBE, NOT SoldF.com

 

 

SoldF.com can not be held responsible for content published on Youtube and linked by our members.

SoldF.com only provides code making it possible to view the links posted by the member in the post.

 

Gripens "välkända" insabilitet kommer dig av att CL ligger framför CG. Men det som nästan aldrig nämns är att detta är en framkallad instabilitet. Nosvingarna bidrar med lyftkraft vilket medför att CL flyttas framåt och hamnar i ett område som gör att utan aktiv reglering skulle planet kunna gå ur kontrollerad flygning.

 

Om nu hela digitala FBW-systemet skulle haverera så kan man frikoppla nosvingarna så att de rättar sig efter luftströmmen. Med detta slutar nosvingarna ge lyftkraft och CL flyttas tillbaks till deltavingens naturliga CL vilket ligger i ett "säkert" område. Planet gör inte längre några flyguppvisningar men du kommer hem till bas om inte något annat händer som gör planet helt oflygbart.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
Blir det någon fortsättning på sammanställningen? Vore synd att sluta när du gjort det så bra så här långt, Danne ;-)

 

 

Det blir en fortsättning, den är halvfärdig.

 

Dock är det högsommar, samt extremt officiellt och inofficiellt arbetsläge för tillfället. Dett har lett till att jag jag tagit en par steg bakåt och mest scannat av trådarna i främst moderatorsyfte.

 

Stay tuned.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...