Jump to content

Försvaret fullt av befäl - vid skrivbord


Recommended Posts

"Försvaret sägs ha ställt om från den gamla invasionsmuren mot ryssen till internationella fredsinsatser. Men officerarna sitter ofta kvar hemma vid skrivbordet. De kostar miljarder."

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=750320

 

"Samtidigt är försvaret i ekonomisk kris. ÖB vill flytta hundratals miljoner från materiel- till driftsbudgeten och måste ändå korta värnplikten och ställa Jasplan på marken. Det var svårt att skaka fram pengar till en förlängd insats i Tchad. Materielsatsningar stryks.

 

Officerskåren hamnar däremot sällan i kikarsiktet."

 

"Utbildningsstopp och avhopp har krympt officerskåren något till runt 10.000 själar. Försvarsmaktens perspektivplan, som kom i december, fastslår dock behovet till 11.200. Det kan jämföras med 6.800 anställda och kontrakterade soldater, som ÖB vill ha i stället för dagens i snitt 8.000 värnpliktiga per år."

 

2 officerare per soldat?

 

E de så? E de så? Ska de va så? (som en viss programledare på TV skulle säga om det gällde företagare mot konsument.)

 

Vill vi ha det så här? Våra pengar...

 

Har någon tillägg?

 

Pappsen

Edited by Pappsen
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

hur många av de officerarna är reservare?

lämpliga vore väl om alla som inte utbildar trupp eller har andra viktiga funktioner på förbanden erbjuds att bli reservare och på så sätt ändå stå kvar om det skulle skita sig.

eventuellt kan de få erbjudande om att gå kurser osv för att bibehålla sina kunskaper samt få utb på nyare vapensystem osv.

men inte så de står och får fast lön av försvaret varje månad.

Link to comment
Share on other sites

Existerar dom s.k. fribreven fortfarande eller vad dom kallades som garanterade

i princip livstidsanställning i Försvarsmakten?

Det finns fortfarande befäl som är anställda med fullmakt men inga nya anställs enligt det förfarandet.

Link to comment
Share on other sites

Existerar dom s.k. fribreven fortfarande eller vad dom kallades som garanterade

i princip livstidsanställning i Försvarsmakten?

Det finns fortfarande befäl som är anställda med fullmakt men inga nya anställs enligt det förfarandet.

 

30% av officerskåren, enligt DN.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Det blir lätt så när man tvingar folk att syssla med det de inte ska göra. Försvarsmakten har allsköns stödsystem som förut sköttes av civila specialister men som nu sköts av officerare. Exempelvis så ska dagens officer löneadministrera sig själv vilket knyter en officer till skrivbordet viss tid av tjänstetiden. Detta gjordes förr av Lönekontorister. Man sa upp 99 lönekontorister och i stället så tappade man 100 officersmanår (utslaget på alla).

 

Fullmakter och ökade personalvolym på HKV i kombination med anställningsstopp har inte heller verkat positivt på ålders- och nivåstrukturen i Försvarsmakten.

 

FM är inte den enda myndigheten med motsvarande problem. Även polisen har problem med allt för många skrivbordspoliser och för få ute på stan. De har också börjat med egenrapportering av arbetstid men inte dragit det lika långt som FM, än.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det var några väl lama kommentarer till stöd för "Mumintrollets mage..." (se artikeln, magen är den där tjocka, slappa,stora klumpen ovanför de för små fötterna)

 

kurser går dom ju enligt samma artikel:

 

"Enligt Allan Widman (fp) tillbringar en genomsnittlig officerare 40 procent av sin tjänst i betald utbildning. Kurserna är lärartäta, de kostar ofta traktamenten och övernattnings lägenheter, och "det reses väldigt mycket". "

 

 

 

Men enligt DN så klarar ANDRA länder av den här avvecklingen. Varför inte vi i Sverige? Vad är fel på oss?

 

 

"- Jämfört med våra grannländer är Högkvarteret mycket stort, säger Allan Widman, fp:s försvarspolitiske talesman."

 

"En tanke som aldrig har realiserats är att skapa en särskild avvecklingsorganisation, ungefär som när Securum tog över Nordbankens dåliga lån efter finanskrisen."

 

 

Vad är försvarets EGENTLIGA syfte undrar man?

 

"Karriär är nämligen något av kärnverksamheten i Försvarsmakten, som Karl Ydén uttrycker det. "

 

"- Varje tusental för många officerare motsvarar en miljard kronor, säger Håkan Juholt. "

 

Nog snackat, skär i dödköttet.

 

Det är ynkliga människor som inte kan hitta en egen inkomst genom vanligt arbete och därför måste sitta och hålla i sig i bordskanten för astronomiska kostnader och samtidigt hindra unga blivande befäl från att klättra uppåt.

Skall försvarsmakten existera bara för att en generation av officerare inte har stake nog att klara av att byta jobb?

 

Det finns ju kurser för sådant. (Bitter ironi)

 

Dags att någon tar tag i det här.

 

Pappsen

Link to comment
Share on other sites

Det där med två officerare på en soldat är en billig poäng, vi har ju faktiskt fortfarande ett värnpliktsförsvar i det här landet och då kommer naturligtvis de stamanställda befälen vara fler än soldaterna i fredstid.

 

Men det ursäktar förstås inte betonghäcken av överstelöjtnanter.

Link to comment
Share on other sites

Det var några väl lama kommentarer till stöd för "Mumintrollets mage..." (se artikeln, magen är den där tjocka, slappa,stora klumpen ovanför de för små fötterna)

 

kurser går dom ju enligt samma artikel:

 

"Enligt Allan Widman (fp) tillbringar en genomsnittlig officerare 40 procent av sin tjänst i betald utbildning. Kurserna är lärartäta, de kostar ofta traktamenten och övernattnings lägenheter, och "det reses väldigt mycket". "

 

 

 

Men enligt DN så klarar ANDRA länder av den här avvecklingen. Varför inte vi i Sverige? Vad är fel på oss?

 

 

"- Jämfört med våra grannländer är Högkvarteret mycket stort, säger Allan Widman, fp:s försvarspolitiske talesman."

 

"En tanke som aldrig har realiserats är att skapa en särskild avvecklingsorganisation, ungefär som när Securum tog över Nordbankens dåliga lån efter finanskrisen."

 

 

Vad är försvarets EGENTLIGA syfte undrar man?

 

"Karriär är nämligen något av kärnverksamheten i Försvarsmakten, som Karl Ydén uttrycker det. "

 

"- Varje tusental för många officerare motsvarar en miljard kronor, säger Håkan Juholt. "

 

Nog snackat, skär i dödköttet.

 

Det är ynkliga människor som inte kan hitta en egen inkomst genom vanligt arbete och därför måste sitta och hålla i sig i bordskanten för astronomiska kostnader och samtidigt hindra unga blivande befäl från att klättra uppåt.

Skall försvarsmakten existera bara för att en generation av officerare inte har stake nog att klara av att byta jobb?

 

Det finns ju kurser för sådant. (Bitter ironi)

 

Dags att någon tar tag i det här.

 

Pappsen

 

 

Det är inte ofta som jag ngt sätt bemöter frågor om anställd personal så här på nätet men....

 

Det är ynkliga människor som inte kan hitta en egen inkomst genom vanligt arbete det är ju vårt vanliga arbete!!! vi har samma årsarbetstid som alla andra människor i det svenska samhället. dessutom blir man inte ju officer för att tjäna pengar.

 

hindra unga blivande befäl från att klättra uppåt det är ju inte högre stabsofficerare som vi behöver. så det är ju bara bra att de yngre gör många många år på trupp.

 

 

dessutom har staten (arbetsgivarverket) i den senaste avtalsförhandlingen mkt hårt drivit linjen med höjd pensionsålder för officerare, vilket de fick igenom. staten vill alltså att vi jobbar längre!!!!!!!

 

dessutom så ska staten enligt arbetsgivarverkets riktlinjer vara en god arbetsgivare och ett "föredöme" för den övriga arbetsmarknaden. men vill man ha ett sämhälle där alla "gamla" ( det kommer isf vara en subjektiv bedömning) ska avskedas, ja då ska det givetvis gälla alla. poliser /brandmän/tullare/ undersköterskor/snickare/städare m.m

 

sedan är det så att de ca 30% av offkåren som har fullmakt inte kan sägas upp ovsett vad. denna anställningsform var ett skydd för samhället då den inte skapades för den enskilda officeren. ingen skulle kunna "kuppa" och avsätta hela den svenska officerskåren/tjänstemannakåren och ersätta den med "sin egen".. samma skydd har/hade bla domare och en del övrig personal i statsförvaltningen.

 

det enda sättet att bli av med de "övertaliga" äldre officerarna är att som man gör på civila större företag. erbjuda förtida pensionsavgång. man har gjort detta i FM vid ett par gånger med bra resultat. billigt?-nej bra/effektivt?- ja

 

och att så få av kåren vill åka på utlandatjänst är bara förståligt med hänsyn taget till den mkt mkt dåliga ersättning som erbjuds.

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

Det där med två officerare på en soldat är en billig poäng, vi har ju faktiskt fortfarande ett värnpliktsförsvar i det här landet och då kommer naturligtvis de stamanställda befälen vara fler än soldaterna i fredstid.

 

Men det ursäktar förstås inte betonghäcken av överstelöjtnanter.

 

 

Så billig är den ju inte..

Enligt ÖB kan vi vid krig mobilisera ca 60000 (inklusive hemvärn) man allt som allt, 10000 av dessa är officerare. Med hjälp av enkel huvudräkning får vi ut att det går 5 soldater per officer i krigstid vilket är klart anmärkningsvärt

Edited by Snabeldraken
Link to comment
Share on other sites

Det där med två officerare på en soldat är en billig poäng, vi har ju faktiskt fortfarande ett värnpliktsförsvar i det här landet och då kommer naturligtvis de stamanställda befälen vara fler än soldaterna i fredstid.

 

Men det ursäktar förstås inte betonghäcken av överstelöjtnanter.

 

 

Så billig är den ju inte..

Enligt ÖB kan vi vid krig mobilisera ca 60000 man allt som allt, 10000 av dessa är officerare. Med hjälp av enkel huvudräkning får vi ut att det går 5 soldater per officer i krigstid vilket är klart anmärkningsvärt

Och då kunde man ju skrivit fem soldater på en officer istället för två officerare på en soldat...

Link to comment
Share on other sites

Det där med två officerare på en soldat är en billig poäng, vi har ju faktiskt fortfarande ett värnpliktsförsvar i det här landet och då kommer naturligtvis de stamanställda befälen vara fler än soldaterna i fredstid.

 

Men det ursäktar förstås inte betonghäcken av överstelöjtnanter.

 

 

Så billig är den ju inte..

Enligt ÖB kan vi vid krig mobilisera ca 60000 man allt som allt, 10000 av dessa är officerare. Med hjälp av enkel huvudräkning får vi ut att det går 5 soldater per officer i krigstid vilket är klart anmärkningsvärt

Och då kunde man ju skrivit fem soldater på en officer istället för två officerare på en soldat...

 

Visst kan man det, men betänk att hemvärnet (ca 40000man) till stor del löser sin försörjning av befäl själv, kvar blir 20000man varav ca 10000 är officerare.....

Link to comment
Share on other sites

Visst kan man det, men betänk att hemvärnet (ca 40000man) till stor del löser sin försörjning av befäl själv, kvar blir 20000man varav ca 10000 är officerare.....

Ja, men då stämmer ju faktiskt siffran. Det var ingen billig poäng som jag trodde. Nåväl, även om jag erkänner att jag hade fel på den punkten så tror jag ändå man måste vara realistisk och inse att omställningen från invasionsförsvar kommer ta en generation och kosta bra med pengar. Det är bara att hoppas att de som kommer in i yrket nu kan skapa en egen organisationskultur.

Link to comment
Share on other sites

@Lt G Malmström MDM/ Lggrp

och att så få av kåren vill åka på utlandatjänst är bara förståligt med hänsyn taget till den mkt mkt dåliga ersättning som erbjuds.

 

..."dessutom blir man inte ju officer för att tjäna pengar"......bara en fundering!

Edited by 3924
Link to comment
Share on other sites

och att så få av kåren vill åka på utlandatjänst är bara förståligt med hänsyn taget till den mkt mkt dåliga ersättning som erbjuds.

 

..."dessutom blir man inte ju officer för att tjäna pengar"......bara en fundering!

 

 

 

stämmer bra det.....

 

 

men att erbjuda sämre vilkor än vi har här hemma i sverige..... det går som sagt inte många med på...

Link to comment
Share on other sites

och att så få av kåren vill åka på utlandatjänst är bara förståligt med hänsyn taget till den mkt mkt dåliga ersättning som erbjuds.

 

..."dessutom blir man inte ju officer för att tjäna pengar"......bara en fundering!

 

 

 

stämmer bra det.....

 

 

men att erbjuda sämre vilkor än vi har här hemma i sverige..... det går som sagt inte många med på...

 

Men varför är du och vill du vara officer?

Link to comment
Share on other sites

Det där med två officerare på en soldat är en billig poäng, vi har ju faktiskt fortfarande ett värnpliktsförsvar i det här landet och då kommer naturligtvis de stamanställda befälen vara fler än soldaterna i fredstid.

 

Men det ursäktar förstås inte betonghäcken av överstelöjtnanter.

 

 

Så billig är den ju inte..

Enligt ÖB kan vi vid krig mobilisera ca 60000 (inklusive hemvärn) man allt som allt, 10000 av dessa är officerare. Med hjälp av enkel huvudräkning får vi ut att det går 5 soldater per officer i krigstid vilket är klart anmärkningsvärt

 

Vad är det för anmärkningsvärt med det då?! I Sverige har vi på gått och ont valt att inte ha några NCOer, alltså så många av de jobb som görs av NCOer i andra länder görs av officer i Sverige. Och börjar man titta ur det perspektivet så ser det inte lika illa ut längre. Givetvis är högkvarteret fortfarande för stort. Men det är inte så illa som det verkar i tidningsartikeln om man tar med avsaknaden av NCOer i beräkningen.

Link to comment
Share on other sites

och att så få av kåren vill åka på utlandatjänst är bara förståligt med hänsyn taget till den mkt mkt dåliga ersättning som erbjuds.

 

..."dessutom blir man inte ju officer för att tjäna pengar"......bara en fundering!

 

 

 

stämmer bra det.....

 

 

men att erbjuda sämre vilkor än vi har här hemma i sverige..... det går som sagt inte många med på...

 

Men varför är du och vill du vara officer?

 

 

jag är utbildare. lärare på civilt språk.

och det är ett fritt jobb som till stor del bedrivs utomhus vilket jag trivs med. samt att civila "lärare" inte får kasta hgr och skjuta sönder saker.. *skrattar*

 

 

 

men för typ 75 kr i timmen.. ja det åker jag ju inte ut i "krig" för... det är ju under timpriset jag betalar för utlänska hantverkare!!!!!!

 

allt jag med flera vill ha... är bara precis samma lön vi har här hemma... då skulle vi med åka ut på mission.

Edited by Lt G Malmström MDM/ Lggrp
Link to comment
Share on other sites

allt jag med flera vill ha... är bara precis samma lön vi har här hemma... då skulle vi med åka ut på mission.

Det här är intressant då jag inte riktigt vet vad officerare tjänar. Men ta en kaptenstjänst i utlandsstyrkan, den ligger väl på runt 35000. Sedan tillkommer missionstillägg och utlandstillägg på sisådär 8000-12000. Menar du att en kapten tjänar mellan 40 och 50 tusen vid tjänstgöring i Sverige?

Link to comment
Share on other sites

men åter till ämnet..

 

 

 

har ni några andra kreativa förslag hur man ska föryngra officerskåren samt minska den och samtidigt följa svenska lagar och avtal?

 

 

få höra nu!!1

 

 

Får återkomma med mina funderingar, titta tillbaka i eftermidag så kanske jag har haft tid att skriva ner mina tankar.

(har lite dåligt med tid just nu, av erfarenhet så vet jag att mina tankar brukar bli en aning många ibland)

Link to comment
Share on other sites

allt jag med flera vill ha... är bara precis samma lön vi har här hemma... då skulle vi med åka ut på mission.

Det här är intressant då jag inte riktigt vet vad officerare tjänar. Men ta en kaptenstjänst i utlandsstyrkan, den ligger väl på runt 35000. Sedan tillkommer missionstillägg och utlandstillägg på sisådär 8000-12000. Menar du att en kapten tjänar mellan 40 och 50 tusen vid tjänstgöring i Sverige?

 

 

Nej.

 

en kapten tjänar ca 24-28 000 i månaden här hemma . = ca 162 kr/timme före skatt ( 160h i tjänst per 4 veckor, resten ledigt med familjen )

 

en kapten tjänar ca 35-40 000 i månaden "där borta" = ca 55 kr/timme före skatt ( 672h i "tjänst" per 4 veckor,inget ledigt med familjen)

 

sedan tillkommer givetvis dv tillägg i respektive fall.

Link to comment
Share on other sites

en kapten tjänar ca 24-28 000 i månaden här hemma . = ca 162 kr/timme före skatt ( 160h i tjänst per 4 veckor, resten ledigt med familjen )

 

en kapten tjänar ca 35-40 000 i månaden "där borta" = ca 55 kr/timme före skatt ( 672h i "tjänst" per 4 veckor,inget ledigt med familjen)

Skall jag tolka det som att merparten av våra kaptener vill ha över 100 000 i månaden för att åka ut i internationell tjänst?

Link to comment
Share on other sites

Enligt ÖB kan vi vid krig mobilisera ca 60000 (inklusive hemvärn) man allt som allt

 

Är det någon som kan förklara hur man räknar när man kommer fram till den siffran.

 

Säg att det skulle hetta till nu och det stora fosterländska kriget brakar loss i sommar, Sverige mobiliserar. Jag tänker mig då att t ex alla mellan 20 och 40 som gjort vpl:en kallas in, det måste ju var bra mycket mer än 60 000 man. Sen är det ju säkert folk över 40 som kan delta på olika sätt i försvaret av Sverige.

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Och innebär det också att sagda kaptener vill att soldaterna skall få 80-90000 per månad?

 

Avseende rubriken så har några nämnt att man bör avveckla hela verksamheten, uppsäga all personal för att därefter rekrytera folk ur den skapade poolen till den nya strukturen. Med bl a nya anställningsavtal vilka binder arbetstagaren till att genomföra internationell tjänst.

 

Skulle det ens gå med dagens lagar?

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller
Enligt ÖB kan vi vid krig mobilisera ca 60000 (inklusive hemvärn) man allt som allt

 

Är det någon som kan förklara hur man räknar när man kommer fram till den siffran.

 

Säg att det skulle hetta till nu och det stora fosterländska kriget brakar loss i sommar, Sverige mobiliserar. Jag tänker mig då att t ex alla mellan 20 och 40 som gjort vpl:en kallas in, det måste ju var bra mycket mer än 60 000 man. Sen är det ju säkert folk över 40 som kan delta på olika sätt i försvaret av Sverige.

 

Mobilisering omfattar ju bara dom som är krigsplacerade. Ingen mening med att kalla in en massa folk med gammal utbildning och som det inte finns någon materiel till.

Link to comment
Share on other sites

en kapten tjänar ca 24-28 000 i månaden här hemma . = ca 162 kr/timme före skatt ( 160h i tjänst per 4 veckor, resten ledigt med familjen )

 

en kapten tjänar ca 35-40 000 i månaden "där borta" = ca 55 kr/timme före skatt ( 672h i "tjänst" per 4 veckor,inget ledigt med familjen)

 

sedan tillkommer givetvis dv tillägg i respektive fall.

Nja, du har en liten poäng. Men, att dra det så långt som att man JOBBAR 24/7 under hela missionen får jag svårt att köpa. Att t ex sova blir svårt att undvika i det långa loppet. Beredskapstid brukar ersättas med ca 10 - 20 % av timlön beroende på bransch och om det är vardag, helg o natt. Det vore kanske rimligt att man har timlön 12 tim/dygn alla veckans dagar = 336 x 162 kr = 54 432 kr. Då återstår 336 timmar med beredskapsersättning á i genomsnitt 24 kr/tim = 8 064 kr. Totalt 62 496 kr. Även det en massa pengar, men långt ifrån över 100 loppor.

 

edit grisfingrar

Edited by wedin
Link to comment
Share on other sites

Det där med två officerare på en soldat är en billig poäng, vi har ju faktiskt fortfarande ett värnpliktsförsvar i det här landet och då kommer naturligtvis de stamanställda befälen vara fler än soldaterna i fredstid.

 

Men det ursäktar förstås inte betonghäcken av överstelöjtnanter.

 

 

Så billig är den ju inte..

Enligt ÖB kan vi vid krig mobilisera ca 60000 (inklusive hemvärn) man allt som allt, 10000 av dessa är officerare. Med hjälp av enkel huvudräkning får vi ut att det går 5 soldater per officer i krigstid vilket är klart anmärkningsvärt

 

Vad är det för anmärkningsvärt med det då?! I Sverige har vi på gått och ont valt att inte ha några NCOer, alltså så många av de jobb som görs av NCOer i andra länder görs av officer i Sverige. Och börjar man titta ur det perspektivet så ser det inte lika illa ut längre. Givetvis är högkvarteret fortfarande för stort. Men det är inte så illa som det verkar i tidningsartikeln om man tar med avsaknaden av NCOer i beräkningen.

 

Jag kan hålla med dig till viss del, men en officer per soldat är ändå på tok för mycket! Särsilt då de traditionella NCO tjänsterna som Gruppchef och StfGrpC löses av värnpliktiga.

Link to comment
Share on other sites

en kapten tjänar ca 24-28 000 i månaden här hemma . = ca 162 kr/timme före skatt ( 160h i tjänst per 4 veckor, resten ledigt med familjen )

 

en kapten tjänar ca 35-40 000 i månaden "där borta" = ca 55 kr/timme före skatt ( 672h i "tjänst" per 4 veckor,inget ledigt med familjen)

Skall jag tolka det som att merparten av våra kaptener vill ha över 100 000 i månaden för att åka ut i internationell tjänst?

 

 

men du tycker alltså att vi är mindre värda "där borta" än här hemma?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...