Jump to content

Kd föreslår 40% kvinnor i Utlandsstyrkan


Recommended Posts

  • Replies 87
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

 

Tycker inte att kön skall vara en urvalsfaktor ifall individen skall åka på mission. Anser att bäst lämpad för tjänsten skall åka. Tycker att det blir farligt ifall politker skall detaljstyra vem eller vilka som ska åka på missioner.

Link to comment
Share on other sites

Som alltid....

Antalet anställda per grupp brukar motsvara antalet sökande i procent.

 

Vill vi ha så många kvinnor i US får vi nog se över formeran för anställning och ersättning. Idag har vi svårt att bemanna alla förband , ska vi då neka män anställning för att jämna ut procentandelar eller ska vi locka kvinnor på andra sätt än män?

Link to comment
Share on other sites

Tycker inte att kön skall vara en urvalsfaktor ifall individen skall åka på mission. Anser att bäst lämpad för tjänsten skall åka. Tycker att det blir farligt ifall politker skall detaljstyra vem eller vilka som ska åka på missioner.

 

Det håller jag med om. Politiker brukar ha lite för många popularitetshänsyn att ta för att kunna fatta verklighetsbaserade beslut.

 

Men är det din erfarenhet att fler kvinnor på något vis underlättar arbetet på missioner?

Link to comment
Share on other sites

Som alltid....

Antalet anställda per grupp brukar motsvara antalet sökande i procent.

 

Vill vi ha så många kvinnor i US får vi nog se över formeran för anställning och ersättning. Idag har vi svårt att bemanna alla förband , ska vi då neka män anställning för att jämna ut procentandelar eller ska vi locka kvinnor på andra sätt än män?

 

I artikeln nämns könsneutral värnplikt som en väg till ökad andel utlandstjänstgörande kvinnor. Det innebär ju snarare att locka kvinnor på samma sätt som män, genom att inte rikta sig främst till män.

 

Jag skulle gärna höra om era erfarenheter i frågan :)

Link to comment
Share on other sites

Tycker inte att kön skall vara en urvalsfaktor ifall individen skall åka på mission. Anser att bäst lämpad för tjänsten skall åka. Tycker att det blir farligt ifall politker skall detaljstyra vem eller vilka som ska åka på missioner.

 

Det håller jag med om. Politiker brukar ha lite för många popularitetshänsyn att ta för att kunna fatta verklighetsbaserade beslut.

 

Men är det din erfarenhet att fler kvinnor på något vis underlättar arbetet på missioner?

 

Den frågan känner jag att jag inte vill besvara, Eftersom jag tror att det har att göra på konfliktområde eller oroshärdens uppbyggnad. Jag är av åsikten att vår kultur har större inverkan i en konflikthärd än vad kön har eftersom vi från norden ofta är lite lugnare i medel än vad tex individer från medelhavet är. Och ska detta resonemang fungera att kvinnor har en lugnande effekt skall en svensk kvinnlig militär har fler likheter med en pakistansk kvinnlig militär än vad den svenska kvinnliga militären har med sina svenska manliga kollegor.

 

Jag tror att sammansättningen av folk inför en mission bör anpassas utefter var i världen och vilka grupper som är inblandade i konflikten. Att säga att en utlandsstyrkan ska bestå av 40% kvinnor 60% män. 50% protestanter, 10% katoliker 2% buddister 8% judar 20 Atister och 10% muslimer innan ens ett missionsområde är utsett tror jag kan inte bara är farligt, utan mycket farligt.

Link to comment
Share on other sites

Min erfarenhet säger att det är viktigt med kvinnor i US av två skäl.

1. Det finns många kompetenta kvinnliga vpl och YOff och de skall självklart vara med.

2. I vissa situationer kan kvinnor vara en förutsättning för att genomföra vissa uppdrag av hjälpkaraktär. Ex sjukvård till kvinnor, stöd till kvinnor utsatta för övergrepp mm.

 

Vad gäller det senare har det gått hyffsat med hjälp av sjukvårdsgrupper och numera finns fler kvinnor i hela förbanden, visst vore det bra om fler lämpliga kvinnor sökte så att vi på så sätt får en bredare uttagsgrupp. Där går också min gräns, om någon kvoterar in min stridsparskamrat så vill JAG bli kompenserad för det!

 

Citerar en blogg

 

"Jag struntar fullständigt i om mina kollegor är män eller kvinnor. Bara de är de bästa att lösa uppgiften. Försvaret är det främsta av landslag. Har någon hört talas om att man kvoterat in spelare i Tre Kronor eller Dream Team?"

Link to comment
Share on other sites

*Varning för att jag går Off topic*

 

Problemet är att vi ser det som jämstället när det är 50/50. För mig är jämställdhet att alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Persoligen så tycker jag att det är lite kalle anka jämstäldhet på det här förslaget. Vad är nästa steg vi ska ha 10% invandrare och sen i nästa omgång 20% skåningar.

 

Problemet när vi gör sånna här generaliseringar är att individen drabbas. ex kalle är bättre än stina men får inte bli antagen för vi måste minst ha 40% kvinnor.

 

Nu säger jag inte att vi ska ha kvinnor och indvadrare i US, Tvärtom jag är för en mångfald och tror att det är bra. Men det är sättet jag vänder mig imot. Jag tror inte på tvång utan på morötter. samt är jag för en omskrivning av pliktlagen så den omfattar båda könen.

 

edit: Idag är runt 6000 värnpliktiga av dom 370 kvinnor = 6%. I US är det 827 och av dom 74 = 9%

Edited by SpetnaZ
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Jag håller helt och hållet med GC1 i detta ärende. Och jag har några missioner i bagaget för att backa upp min uppfattning. Att Sverige genom någon konvention tagit på sig att uppnå något gällande jämställdheten är en annan femma. Den har med politiska poäng att göra snarare än taktisk verkan i insatsområdet.

 

Obs. Det är skillnad på jämställdhet och jämlikhet. Fråga inte mig om det bara.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

edit: Idag är runt 6000 värnpliktiga av dom 370 kvinnor = 6%. I US är det 827 och av dom 74 = 9%

Stämmer siffrorna så ser man ju en tydlig koppling mellan andel kvinnliga vpl och andel kvinnor i US.

 

Alltså måste det till en förändring i vpluttagssystemet för att få en ändring i antalet kvinnor i US om det skall ske utan att man på något sätt kränker den heliga rättvisan eller kvoterar in folk som kanske borde ha andra jobb.

Link to comment
Share on other sites

Man måste skilja på kvotering och målsättningar.

 

Självklart skall ingen kvoteras in i US.

 

Lika självklart är det att vi skall öka antalet kvinnor.

 

Ännu mer självklart är att detta kommer att ta tid. Men om vi inte börjar nu så blir vi aldrig klara.

 

Vi skall ha en tydlig målsättning.

 

Vi måste kunna möta alla delar av de samhällen som finns i nuvarande och kommande insatsområden.

 

Vi måste bli bättre på att nyttja både män och kvinnors kontaktnät i und syfte.

 

FM är mindre jämnställd än andra länders väpnade styrkor. USA har mer än dubbelt så många kvinnliga officerare (procentuellt)

I Europa ligger vi blande sista. (Albanien ligger före oss).

 

Visst är det populistiskt att ange 40% utan något årtal men det väcker i allafall liv i debatten.

Link to comment
Share on other sites

Visst är det populistiskt att ange 40% utan något årtal men det väcker i allafall liv i debatten.

Japp! Och risken är inte försvinnande att huvuddelen av de som kan tänkas påverka det här skakar på huvudet.....

 

Om vi inte lyckas få med fler kvinnor i vplförbanden är målsättningen snudd på omöjlig, men det kanske inte är lika poppis att säga att vi skall ha 30% kvinnor i våra krigsförband?

 

Kan en ny målsättning vara minst en tjej i varje stridsvagn?

 

Edit: målsättning

Edited by GC1
Link to comment
Share on other sites

En målsättning är just bara en målsättning! Siktar man högt så kommer man till hälften så att säga. För att öka andelen kvinnor i FM/US måste man ge dem förtur(icke att förväxla med kvotering) därför att de är i minoritet. Detta måste göras samtidigt som man arbetar målmedvetet för att få fler tjejer att genomgå GU. Anledningen varför man vill öka andelen kvinnor i förbanden är inte populistisk om man tror på FM uttalade åsikt i frågan.

En kategori är underrepresenterad om den består av mindre än 40% av totalen. Kvinnor i FM tillhör en sådan kategori.

Anledningen att man vill vidta speciella åtgärder för att få in fler kvinnliga medarbetare är att man tror på expertisen som säger att en jämnare könsfördelning påverkar resultatet positivt. Uppfattningen stöds av erfarenheter. Könsdebaclet är egentligen en kvalitetsfråga och inte en rättvisefråga.

Hur kan jag tro det? Läs själv och dra en egen slutsats......http://www.mil.se/article.php?id=10159 och http://www.mil.se/attachments/fragor_svar_jamstalldhet.pdf

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

@23:e komp.

 

En målsättning ska uppnås! Det är hela syftet med den. Om den inte uppnås så är det ett misslyckande.

Det du fiskar efter är en vision eller en inriktning. Jmf Trafikvision NollNoll.

 

@Darkjak

 

Kvinnor kan göra saker som män inte kan göra, exempelvis kommunicera med andra kvinnor på ett tämligen otvunget sätt. Enligt gällande och underskrivna överenskommelser så ska kvinnor och barn sökas av kvinnor eller sjvpersonal.

Därför behövs kvinnor.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Kvinnor kan göra saker som män inte kan göra, exempelvis kommunicera med andra kvinnor på ett tämligen otvunget sätt. Enligt gällande och underskrivna överenskommelser så ska kvinnor och barn sökas av kvinnor eller sjvpersonal.

Därför behövs kvinnor.

 

/K

Och då är det inte en kvotering utan en efterfrågad kompetens.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Finns det några undersökningar som visar på att militära förband blir så hiskeligt mycket effektivare för att xx-kromosomer blandas in?

 

Att det är praktiskt i specifika fall råder det inga tvivel om, men att det skall lyfta den allmänna kompetensen till astronomiska proportioner som propagandan säger är jag mer tveksam till.

 

Så, finns det underlag för påståendena eller är det en sanning för vårt tidevarv?

Link to comment
Share on other sites

Finns det några undersökningar som visar på att militära förband blir så hiskeligt mycket effektivare för att xx-kromosomer blandas in?

 

... till astronomiska proportioner som propagandan säger är jag mer tveksam till...

 

Well.. sist jag kollade så så var ju sällan propagande särskilt opartisk.. så du har ju svarat på din egen fråga.. eller? Passar dock på att ställa en följdfråga:

 

Finns det några undersökningar som visar på att militära förband blir så hiskeligt mycket sämre för att xx-kromosomer blandas in?

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

Finns det några undersökningar som visar på att militära förband blir så hiskeligt mycket effektivare för att xx-kromosomer blandas in?

 

Att det är praktiskt i specifika fall råder det inga tvivel om, men att det skall lyfta den allmänna kompetensen till astronomiska proportioner som propagandan säger är jag mer tveksam till.

 

Så, finns det underlag för påståendena eller är det en sanning för vårt tidevarv?

 

Ja, det finns studier som påvisar samband mellan effektiviteten hos en organisation och dess heterogenitet utifrån genus, kultur etc.

 

För att återigen citera stf personalchefen för FM; "Fanns det inte vetenskaplig grund för detta skulle vi inte göra det."

Edited by Sleipnir
Link to comment
Share on other sites

Gullegull o pluttinutt.

 

Är så jäkla trött på all denna J**LA kvoteringen hit o dit.

Rätt person på rätt plats. (höll på att skriva rätt man på rätt plats)

 

Kan inte dessa arbetsgrupper arbeta med något meningsfullt istället.

Link to comment
Share on other sites

Gullegull o pluttinutt.

 

Är så jäkla trött på all denna J**LA kvoteringen hit o dit.

Rätt person på rätt plats. (höll på att skriva rätt man på rätt plats)

 

Kan inte dessa arbetsgrupper arbeta med något meningsfullt istället.

 

Lugna dig. Se det såhär istället - blir du inte ianspråkstagen och någon (i dina ögon) sämre individ får förtur så kanske inte den organisationen eller verksamheten var något för dig.

 

Faktum är: FM lider att stor brist på kvinnor enligt deras egna rekryteringsmål. FM själva skulle nog helst se runt 50% kvinnor i utlandstjänst.

Link to comment
Share on other sites

Är de studier som finns gjorda på militära enheter eller på civila företag ? Det är trots allt en stor skillnad på att jobba på kontor och i en öken under fullt krig.

 

Dessutom är det av betydelse hur komplex uppgiften är, enklare uppgifter har visat sig fungera bättre med homogena grupper och svårare uppgifter fungerar bättre med heterogena grupper. Dock är detta i den civila världen, och jag tror absolut inte att det går att överföra rakt av till kris/krig.

 

 

 

 

Rokare>> Helt onödig fråga då det inte är det som avhandlas, "sanningen" som gäller i dagsläget är att blandade förband blir otroligt mycket effektivare, därav hade jag gärna sett något underlag för det.

 

Om läget hade varit omvänt, att krigsmakten bestod av 50/50 och det hade propagerats för en enkönad krigsmakt istället hade jag givetvis viljat se underlag för det.

Edited by lobo
Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

@lobo

Eftersom kvinnor möjliggör saker som inte män klarar lika bra så är en mix att föredra, det kan du knappast bortse ifrån!

Ökad förmåga på stridsfältet är vad som efterfrågas och det uppnås genom att få in fler kvinnor än vad vi har nu.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

@lobo

Eftersom kvinnor möjliggör saker som inte män klarar lika bra så är en mix att föredra, det kan du knappast bortse ifrån!

Ökad förmåga på stridsfältet är vad som efterfrågas och det uppnås genom att få in fler kvinnor än vad vi har nu.

 

/K

 

Sant, men detta gäller väl främst vid fredsbevarande insatser och t.ex. det man håller på med i Afghanistan? Jag betvivlar att ett förband med 40% kvinnor kan hålla samma fysiska förmåga som ett förband med 100% killar, och på så sätt är ju det blandade förbandet underlägset i fullskaligt och riktigt svinigt krig.

 

Man måste ju kunna lita på att alla i ens grupp är kapabla att slänga upp en på axeln eller på annat sätt klara förflytta sig själv + skadad person några kilometer utan pauser.

 

mina 50 pennies :)

Link to comment
Share on other sites

Man måste ju kunna lita på att alla i ens grupp är kapabla att slänga upp en på axeln eller på annat sätt klara förflytta sig själv + skadad person några kilometer utan pauser.
Orkar inte bemöta hela ditt inlägg som osar av okunskap och trångsynthet. Men det är det väldigt få män som klarar av att slänga upp en person på axeln och förflytta sig någon längre sträcka alls. Speciellt inte med stridsutrustning...

 

Som tur är uppträder man ytterst sällan som ensamt stridspar, för går en kamrat sönder och måste transporteras med bår eller mer manuellt binder det lätt upp 4-5 personer på ett mer "normalt" förband där man inte stryper ormar och badar i bajs.

Link to comment
Share on other sites

@lobo

Eftersom kvinnor möjliggör saker som inte män klarar lika bra så är en mix att föredra, det kan du knappast bortse ifrån!

Ökad förmåga på stridsfältet är vad som efterfrågas och det uppnås genom att få in fler kvinnor än vad vi har nu.

 

/K

 

Sant, men detta gäller väl främst vid fredsbevarande insatser och t.ex. det man håller på med i Afghanistan? Jag betvivlar att ett förband med 40% kvinnor kan hålla samma fysiska förmåga som ett förband med 100% killar, och på så sätt är ju det blandade förbandet underlägset i fullskaligt och riktigt svinigt krig.

 

Man måste ju kunna lita på att alla i ens grupp är kapabla att slänga upp en på axeln eller på annat sätt klara förflytta sig själv + skadad person några kilometer utan pauser.

 

mina 50 pennies :)

Dina 50 pennies devalveras av såna här inlägg.

1. Jag har träffat kvinnliga militärer med högre fysisk status än killar i samma förband.

2. prova att slänga upp en 90kg köttklump och gå "några kilometer" så får du se om du platsar i ett krigsförband, klarar du det inte så se till att få frisedel då du mönstrar. (alternativet är att du söker dig till förband som tillhandahåller bårar och strid i grupp, ring runt och kolla innan mönstring)

3. Efter att ha benat ut nr 2. så gör du lumpen och skapar dig en uppfattning om hur det ser ut på riktigt. På ett GU pskkompani på ett numera nedlagt Pansarregemente var en tjej en av de i särklass bästa gruppcheferna. Skulle du vägra henne en plats i US pga kön?

Link to comment
Share on other sites

Men handlade inte tråden om KVOTERING?

 

Inte handlar det om att FÖRBJUDA kvinnor, väl?

 

Kvotering tror jag är av ondo i alla sammanhang, tilsätt efter verksamhetens behov matchat mot sökandens kompetens och förmåga. Oavsett kön, ras eller religiös tillhörighet.

 

Pappsen

Link to comment
Share on other sites

Kvotering..

 

...är knappast rätt väg att gå men nog behövs det mer kvinnor i US, inte mycket av USs arbetsuppgifter består idag av ren strid utan främst fredsbevarande, övervakande och stödjande av civila myndigheter. Att påstå att kvalitén skulle sjunka pga att man tog in fler kvinnor har jag en smula svårt att köpa. Såvida man inte kvoterar, kvotering sätter kön framför kunskap och duglighet.

 

Får vi fler kvinnor att göra militärtjänst får vi även fler kvinnor i US. Svårare än så är det inte.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...