Jump to content

Förenta Nationernas (FN) framtid


CQ3

Recommended Posts

Kommer FN i framtiden att kunna hjälpa länder där internkonflikter pågår?

Finns det planer på att se över stadgarna, och hur långt har detta arbete kommit?

Ser just nu på de fighter som pågår (tex.) i Kenya som ett exempel, där FN skulle kunna göra lite nytta.

Link to comment
Share on other sites

Kommer FN i framtiden att kunna hjälpa länder där internkonflikter pågår?

Finns det planer på att se över stadgarna, och hur långt har detta arbete kommit?

Ser just nu på de fighter som pågår (tex.) i Kenya som ett exempel, där FN skulle kunna göra lite nytta.

 

 

Att FN främst ägnar sig åt fredsbevarande verksamhet är en missuppfattning. I verkligheten utgör denna del mindre än 30% av organisationens totala verksamhet – största delen av arbetet ägnas åt utveckling och humanitär hjälp. FN är den enda befintliga globala institutionen för utvecklingens framåtskridande och har förbättrat livet för ett oräkneligt antal människor i de fattigaste delarna av världen genom konkreta utvecklingsprogram.

 

FN:s insatser inom utvecklingsarbete är högst omfattande. Via program i omkring 135 länder ger FN som helhet mer än 25 miljarder dollar i bistånd varje år, varav knappt 5 miljarder dollar är bidrag och drygt 20 miljarder dollar lån. Man är engagerad i att stödja flyktingar, fattiga och svältande, och i att förbättra överlevnaden bland barn. Miljöskydd, kontroll av brottslighet och droger, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och demokrati är andra områden. FN:s resurser är avsedda för de länder och människor som bäst behöver dem. För många länder är FN ofta den huvudsakliga, om inte den enda, källan till tekniskt och finansiellt stöd. För miljontals människor i fattiga länder är dessa biståndsprogram detsamma som FN. Det blå flaggan respekteras eftersom den är symbolen för människor som hjälper andra människor att bygga en rättvis och bärkraftig värld.

 

[Draget från FN.se - kapitel 3]

Link to comment
Share on other sites

Kommer FN i framtiden att kunna hjälpa länder där internkonflikter pågår?

Finns det planer på att se över stadgarna, och hur långt har detta arbete kommit?

Ser just nu på de fighter som pågår (tex.) i Kenya som ett exempel, där FN skulle kunna göra lite nytta.

Så länge Kina och Ryssland har vetorätt i säkerhetsrådet skulle det inte gå. Skulle man sparka ut dessa länder just för den sakens skull skulle vi tappa mycket legitimitet ett nuvarande FN skänker de olika insatserna.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Problemet är alltså att en kvarleva från när FN bildades skall avgöra om man skall kunna "mota Olle i grind" när konflikter uppstår eller inte.

Naturligtvis är det politiska beslut som styr hit eller dit, men vad tjänar Kina och Ryssland på att inte skicka FN till Kenya. Så länge inte någon annan stormakt går in så vore det väl OK. Om tex. Sverige skickade FN-trupp som fick backning av alla de stora länderna skulle ingen vinna och ingen förlora.

 

Sverige skickar folket och de andra länderna betalar fakturan.

Edited by sgt Odh
Link to comment
Share on other sites

Problemet är alltså att en kvarleva från när FN bildades skall avgöra om man skall kunna "mota Olle i grind" när konflikter uppstår eller inte.

Naturligtvis är det politiska beslut som styr hit eller dit, men vad tjänar Kina och Ryssland på att inte skicka FN till Kenya. Så länge inte någon annan stormakt går in så vore det väl OK. Om tex. Sverige skickade FN-trupp som fick backning av alla de stora länderna skulle ingen vinna och ingen förlora.

 

Sverige skickar folket och de andra länderna betalar fakturan.

Suveräna stater skulle aldrig gå med på "humanitära interventioner" så länge en inbillad motpart ställer ett sådant krav. Det är alltså en rest efter den Vestfalisaka freden 1648. Få se vad skulle Ryssland förlora på att godkänna FN-trupp i Kenya.... Tjetjenien? Kina, få se.... Tibet.... Xinjiang...

 

Storbritanien och Frankrike har inga större krav på internationell inblandning i sina inre konflikter så de har inget att förlora. USA har historiskt sett bråkat med europeiska kolonialmakter om att släppa sina kolonier. Just nu har vi en favör för västs intresse i "humanitära interventioner", vilket inte varit fallet för cirka 20 - 60 år sedan.

 

Och den som bidrar med trupp betalar också för den nu.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Kommer FN i framtiden att kunna hjälpa länder där internkonflikter pågår?

Finns det planer på att se över stadgarna, och hur långt har detta arbete kommit?

Ser just nu på de fighter som pågår (tex.) i Kenya som ett exempel, där FN skulle kunna göra lite nytta.

 

 

Att FN främst ägnar sig åt fredsbevarande verksamhet är en missuppfattning. I verkligheten utgör denna del mindre än 30% av organisationens totala verksamhet – största delen av arbetet ägnas åt utveckling och humanitär hjälp. FN är den enda befintliga globala institutionen för utvecklingens framåtskridande och har förbättrat livet för ett oräkneligt antal människor i de fattigaste delarna av världen genom konkreta utvecklingsprogram.

 

FN:s insatser inom utvecklingsarbete är högst omfattande. Via program i omkring 135 länder ger FN som helhet mer än 25 miljarder dollar i bistånd varje år, varav knappt 5 miljarder dollar är bidrag och drygt 20 miljarder dollar lån. Man är engagerad i att stödja flyktingar, fattiga och svältande, och i att förbättra överlevnaden bland barn. Miljöskydd, kontroll av brottslighet och droger, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och demokrati är andra områden. FN:s resurser är avsedda för de länder och människor som bäst behöver dem. För många länder är FN ofta den huvudsakliga, om inte den enda, källan till tekniskt och finansiellt stöd. För miljontals människor i fattiga länder är dessa biståndsprogram detsamma som FN. Det blå flaggan respekteras eftersom den är symbolen för människor som hjälper andra människor att bygga en rättvis och bärkraftig värld.

 

[Draget från FN.se - kapitel 3]

 

Jag ar skeptisk. Den stora minskningen i antalet svaltande/sjuka/fattiga manniskor har kommit i Kina och Indien (och de marks i statistiken darfor att befolkningarna ar sa stora), och detta pa grund av industrialiseringen som ger okade loner, battre teknologi, osv, osv.

 

Att FNs blaa flagga ar respekterad overallt ocksa tveksamt. Nagon som kommer ihag nar man sjalvmordsbombade FNs kontor i Irak? I bade Irak och Afghanistan sa haller FN en lag profil - darfor att det finns ett hot.

 

FN ar heller inte i grunden en humanitar organisation, det ar en sakerhetsorganisation. Och i den avdelningen sa har FN fallerat totalt.

 

Att forsoka forklara bort det fundamentala misslyckandet med "fina humanitara insatser for svaltande barn" ar lite som om landstinget skulle saga "visserligen sa ar det har sjukhuset inte alls bra pa kirurgi eller pa att bota sjukdomar, men de har jakligt fin patientrestaurang".....

Edited by VMI2002
Link to comment
Share on other sites

Kommer FN i framtiden att kunna hjälpa länder där internkonflikter pågår?

Finns det planer på att se över stadgarna, och hur långt har detta arbete kommit?

Ser just nu på de fighter som pågår (tex.) i Kenya som ett exempel, där FN skulle kunna göra lite nytta.

 

 

Att FN främst ägnar sig åt fredsbevarande verksamhet är en missuppfattning. I verkligheten utgör denna del mindre än 30% av organisationens totala verksamhet – största delen av arbetet ägnas åt utveckling och humanitär hjälp. FN är den enda befintliga globala institutionen för utvecklingens framåtskridande och har förbättrat livet för ett oräkneligt antal människor i de fattigaste delarna av världen genom konkreta utvecklingsprogram.

 

FN:s insatser inom utvecklingsarbete är högst omfattande. Via program i omkring 135 länder ger FN som helhet mer än 25 miljarder dollar i bistånd varje år, varav knappt 5 miljarder dollar är bidrag och drygt 20 miljarder dollar lån. Man är engagerad i att stödja flyktingar, fattiga och svältande, och i att förbättra överlevnaden bland barn. Miljöskydd, kontroll av brottslighet och droger, mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen och demokrati är andra områden. FN:s resurser är avsedda för de länder och människor som bäst behöver dem. För många länder är FN ofta den huvudsakliga, om inte den enda, källan till tekniskt och finansiellt stöd. För miljontals människor i fattiga länder är dessa biståndsprogram detsamma som FN. Det blå flaggan respekteras eftersom den är symbolen för människor som hjälper andra människor att bygga en rättvis och bärkraftig värld.

 

[Draget från FN.se - kapitel 3]

 

Jag ar skeptisk. Den stora minskningen i antalet svaltande/sjuka/fattiga manniskor har kommit i Kina och Indien (och de marks i statistiken darfor att befolkningarna ar sa stora), och detta pa grund av industrialiseringen som ger okade loner, battre teknologi, osv, osv.

 

Att FNs blaa flagga ar respekterad overallt ocksa tveksamt. Nagon som kommer ihag nar man sjalvmordsbombade FNs kontor i Irak? I bade Irak och Afghanistan sa haller FN en lag profil - darfor att det finns ett hot.

 

FN ar heller inte i grunden en humanitar organisation, det ar en sakerhetsorganisation. Och i den avdelningen sa har FN fallerat totalt.

 

Att forsoka forklara bort det fundamentala misslyckandet med "fina humanitara insatser for svaltande barn" ar lite som om landstinget skulle saga "visserligen sa ar det har sjukhuset inte alls bra pa kirurgi eller pa att bota sjukdomar, men de har jakligt fin patientrestaurang".....

 

FN har tyvärr inte dom resurser som behövs för att kunna hantera en konflikt.

[draget ur Millenniedeklarationen:]

”(Ge FN som organisation) de resurser och medel som den behöver för att förebygga konflikter, lösa tvister fredligt, sätta in fredsbevarande operationer och medverka efter konflikter med freds- och återuppbyggnad.”

 

FN-förbundet informerar om och bildar opinion för att FN ska få sådana resurser.

 

Flera av världens svårare konflikter utspelas på den afrikanska kontinenten. I ljuset av detta har vi i FN-förbundet ofta krävt ett mer aktivt agerande av världssamfundet i bland annat konflikterna i Sudan och Kongo.

 

Vårt eget arbete för att stärka FN-rörelsen i centrala och östra Afrika är också i sig självt en del i ett större våldsförebyggande arbete.

Link to comment
Share on other sites

FN har tyvärr inte dom resurser som behövs för att kunna hantera en konflikt.

[draget ur Millenniedeklarationen:]

”(Ge FN som organisation) de resurser och medel som den behöver för att förebygga konflikter, lösa tvister fredligt, sätta in fredsbevarande operationer och medverka efter konflikter med freds- och återuppbyggnad.”

 

FN-förbundet informerar om och bildar opinion för att FN ska få sådana resurser.

 

Flera av världens svårare konflikter utspelas på den afrikanska kontinenten. I ljuset av detta har vi i FN-förbundet ofta krävt ett mer aktivt agerande av världssamfundet i bland annat konflikterna i Sudan och Kongo.

 

Vårt eget arbete för att stärka FN-rörelsen i centrala och östra Afrika är också i sig självt en del i ett större våldsförebyggande arbete.

 

Aterigen skeptisk - FN fallerar inte pga for lite resurser. Alla vill ha mer resurser! Har du nagonsin stott pa en organisation som havdar att de har FOR MYCKET medel och resurser?

 

FN fallerar pa sakerhetsbiten darfor att det ar en icke-fungerande konstruktion. FNs medlemmar ar stater, och stater har egna intressen och sakerhetssyner. Det absolut sista som en stat ger upp ar makten att styra over sin egen sakerhet och utrikespolitiska intressen.

Link to comment
Share on other sites

FN har tyvärr inte dom resurser som behövs för att kunna hantera en konflikt.

[draget ur Millenniedeklarationen:]

”(Ge FN som organisation) de resurser och medel som den behöver för att förebygga konflikter, lösa tvister fredligt, sätta in fredsbevarande operationer och medverka efter konflikter med freds- och återuppbyggnad.”

 

FN-förbundet informerar om och bildar opinion för att FN ska få sådana resurser.

 

Flera av världens svårare konflikter utspelas på den afrikanska kontinenten. I ljuset av detta har vi i FN-förbundet ofta krävt ett mer aktivt agerande av världssamfundet i bland annat konflikterna i Sudan och Kongo.

 

Vårt eget arbete för att stärka FN-rörelsen i centrala och östra Afrika är också i sig självt en del i ett större våldsförebyggande arbete.

 

Aterigen skeptisk - FN fallerar inte pga for lite resurser. Alla vill ha mer resurser! Har du nagonsin stott pa en organisation som havdar att de har FOR MYCKET medel och resurser?

 

FN fallerar pa sakerhetsbiten darfor att det ar en icke-fungerande konstruktion. FNs medlemmar ar stater, och stater har egna intressen och sakerhetssyner. Det absolut sista som en stat ger upp ar makten att styra over sin egen sakerhet och utrikespolitiska intressen.

 

FNs medlemmar är inte bara stater... det är även civilbefolkning inblandad.. se på mig.. jag är en FN medlem..

Visst nu kan jag bara säga det och ingen behöver tro mig tills dom får fram information om det... men för varje dag som går så ändras allt på nytt.. ingen dag är den andra lik.. inte ens i ett krig eller en kris så vi måste också förnya våra resurser...

Link to comment
Share on other sites

FNs roll som medlare och konflikthanterare ger jag i dagsläget inte mycket för. Finns inte mycket tryck bakom och som det tidigare sagts, på tok för många länder med egenintressen som ska ha sin bit av kakan.

 

Som humanitär organisation är den relativt ok, fast även där gäller det att ha mandat att kunna skydda sina bistånd och se till att hjälpen kommer dit den är menad. Och då kommer vi in på säkerhetsbiten igen...

 

Fast åandrasidan, det behövs ett internationellt samarbete på många plan och med många aktörer. Men FN kanske inte är det organet man ska vända sig till när det gäller att snabbt lösa en kris... DOH!!!

Link to comment
Share on other sites

FNs roll som medlare och konflikthanterare ger jag i dagsläget inte mycket för. Finns inte mycket tryck bakom och som det tidigare sagts, på tok för många länder med egenintressen som ska ha sin bit av kakan.

 

Som humanitär organisation är den relativt ok, fast även där gäller det att ha mandat att kunna skydda sina bistånd och se till att hjälpen kommer dit den är menad. Och då kommer vi in på säkerhetsbiten igen...

 

Fast åandrasidan, det behövs ett internationellt samarbete på många plan och med många aktörer. Men FN kanske inte är det organet man ska vända sig till när det gäller att snabbt lösa en kris... DOH!!!

 

Det kan jag inte svara på... men lika så som RK så får Svenska FN inte lägga sig i i Kenya om dom inte ber om hjälp...

Link to comment
Share on other sites

FNs roll som medlare och konflikthanterare ger jag i dagsläget inte mycket för. Finns inte mycket tryck bakom och som det tidigare sagts, på tok för många länder med egenintressen som ska ha sin bit av kakan.

 

Som humanitär organisation är den relativt ok, fast även där gäller det att ha mandat att kunna skydda sina bistånd och se till att hjälpen kommer dit den är menad. Och då kommer vi in på säkerhetsbiten igen...

 

Fast åandrasidan, det behövs ett internationellt samarbete på många plan och med många aktörer. Men FN kanske inte är det organet man ska vända sig till när det gäller att snabbt lösa en kris... DOH!!!

 

Det kan jag inte svara på... men lika så som RK så får Svenska FN inte lägga sig i i Kenya om dom inte ber om hjälp...

 

Nej, det är ju en självklarhet. Inte militärt iallafall, och det är väl en jäkla tur det...

Link to comment
Share on other sites

FNs medlemmar är inte bara stater... det är även civilbefolkning inblandad.. se på mig.. jag är en FN medlem..

Visst nu kan jag bara säga det och ingen behöver tro mig tills dom får fram information om det... men för varje dag som går så ändras allt på nytt.. ingen dag är den andra lik.. inte ens i ett krig eller en kris så vi måste också förnya våra resurser...

 

Tyvarr - fel igen. Bara stater kan vara medlemmar i FN. Fran FNs stadga:

 

1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.

 

2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Link to comment
Share on other sites

 • Super Administrators
FNs medlemmar är inte bara stater... det är även civilbefolkning inblandad.. se på mig.. jag är en FN medlem..

Visst nu kan jag bara säga det och ingen behöver tro mig tills dom får fram information om det... men för varje dag som går så ändras allt på nytt.. ingen dag är den andra lik.. inte ens i ett krig eller en kris så vi måste också förnya våra resurser...

 

Vad är civilbefolkning?

Link to comment
Share on other sites

FNs medlemmar är inte bara stater... det är även civilbefolkning inblandad.. se på mig.. jag är en FN medlem..

Visst nu kan jag bara säga det och ingen behöver tro mig tills dom får fram information om det... men för varje dag som går så ändras allt på nytt.. ingen dag är den andra lik.. inte ens i ett krig eller en kris så vi måste också förnya våra resurser...

 

Vad är civilbefolkning?

 

Dom som inte är anstälda.. (kallade det för civilbefolkning, blivigt skadad efter alla kurser man deltagit i där man nästan kallade alla för civil förutom dom anstälda)

Link to comment
Share on other sites

FNs medlemmar är inte bara stater... det är även civilbefolkning inblandad.. se på mig.. jag är en FN medlem..

Visst nu kan jag bara säga det och ingen behöver tro mig tills dom får fram information om det... men för varje dag som går så ändras allt på nytt.. ingen dag är den andra lik.. inte ens i ett krig eller en kris så vi måste också förnya våra resurser...

 

Vad är civilbefolkning?

 

Dom som inte är anstälda.. (kallade det för civilbefolkning, blivigt skadad efter alla kurser man deltagit i där man nästan kallade alla för civil förutom dom anstälda)

 

Civilister som kallar andra civilister? :banghead:

Link to comment
Share on other sites

 • Super Administrators
Dom som inte är anstälda.. (kallade det för civilbefolkning, blivigt skadad efter alla kurser man deltagit i där man nästan kallade alla för civil förutom dom anstälda)

 

Så personer som är arbetslösa räknas som civilister medans de som har ett arbete är det inte? Alltså skulle inte tanten i kassan på i lokala snabbköpet vara civilist utan något annat? :banghead:

Link to comment
Share on other sites

...blivigt skadad efter alla kurser man deltagit i där man nästan kallade alla för civil förutom dom anstälda

 

Nu blev jag nyfiken, vilka kurser då?

 

Alltså skulle inte tanten i kassan på i lokala snabbköpet vara civilist utan något annat? :baskerHV:

 

Med rådande servicegrad och hövlighet i samhället idag kan jag inte annat än att se nämnda kassa tant (avsiktlig särskrivning) såsom komba-tant, och givetvis fientlig sådan. :banghead:

Link to comment
Share on other sites

Dom som inte är anstälda.. (kallade det för civilbefolkning, blivigt skadad efter alla kurser man deltagit i där man nästan kallade alla för civil förutom dom anstälda)

 

Forandrar inte det faktum att endast stater kan vara medlemmar i FN. Inte privatpersoner, medborgare, civilister, eller vad man ni vill kalla det for.....

Link to comment
Share on other sites

 • henke changed the title to Förenta Nationernas (FN) framtid

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By mordor
   Gick på tv igår kväll, men går nu att se på svtplay.
   Handlar om den svenska FN-insatsen i Kongo på 60-talet
    
   Intressant att höra från dem som var med hur dom upplevde det, och hur dåligt behandlade dom blev när dom kom hem igen
    
   http://www.svtplay.se/video/2420808/kongoveteranerna
  • By tgb1116
   Mycket skåpmat för oss som var där men det är onekligen skönt att media - äntligen - börjar ge en mer detaljerad bild av tragedin.
    
   För er som till äventyrs missade dokumentären finns den på SVT play. Rekommenderas!
   Läs mer på Dokument Utifråns hemsida.
    
   Nästa veckas program verkar också intressant...
    
   /Pontus
  • By Sgt Andersson
   Ni som var med på denna tid... vad gjorde/gjorde inte holländarna?
    
    
   ***********
    
   Överlevande stämmer FN
    
   Människor som undkom massakern i Srebrenica 1995 stämmer på torsdagen FN för dess agerande i den bosniska staden.
    
   Omkring 8 000 muslimer beräknas ha dött vid den serbiska erövringen av staden, mer än vid något annat tillfälle sedan andra världskriget. Omfattningen medgavs i oktober av den bosnienserbiska regeringen. Tidigare har de serbiska myndigheterna försökt tona ner massdödandet.
    
   Stämningen läggs fram inför en domstol i Paris och målsägarna företräds av Toulouse-advokaten Agnes Casero. Hon uppger att hon representerar 329 människor från Srebrenica.
    
   Casero sade att stämningen kunde ha skett i vilket land som helst som är medlem i FN. Men eftersom hon är fransyska beslöt målsägarna att det skulle ske i Paris.
    
   Bakgrunden till stämningen är att ett holländskt FN-förband fanns på plats för att skydda människorna i det överbefolkade Srebrenica - tusentals bosnienmuslimer hade tagit sin tillflykt dit från andra håll. Men FN-soldaterna förmådde inte göra det.
    
   Många har anklagat holländarna för att ha varit avsiktligt passiva och inte gått emellan de serbiska styrkorna och människorna i staden.
    
   De holländska soldaternas agerande fällde sju år senare regeringen hemma i Nederländerna. Den avgick 2002 efter en skarpt kritisk offentlig utredning. De holländska myndigheterna fick då också förslaget att betala två miljarder euro i skadestånd.
    
   Agnes Casero varnade i somras FN:s generalsekreterare Kofi Annan för att hon skulle ta upp ärendet i fransk domstol om hon inte fick svar på frågor som hon ställde till FN.
    
   Vid en presskonferens på onsdagen berättade Casero att de fattigaste överlevande än i dag bor i läger och att andra tvingats i landsflykt.
    
   - Massakern genomfördes inför hela världens ögon och med FN närvarande och inget gjordes. Ur den synvinkeln liknar inte detta andra massakrer.
  • By Scribe
   Såg på mil.se att HMS Gävle är framme i Libanon och redo för FN-uppdrag.
    

    
   Men varför är hon inte vitmålad? Ska inte alla fordon och fartyg i FN-tjänst vara vitmålade med bokstäverna UN svartmålade? Borde inte besättningen ha ljusblå basker och borde det inte finnas en FN flagga på båten?
  • By Fanjunkar´n
   Enligt text-TV överväger FN en fredsbevarande styrka i Gaza. Palestinska presidenten Abbas och Israels premiärminister Olmert är positiva medan Hamas är negativa och säjer att varje utländsk soldat som kommer till Gaza kommer att betraktas som angripare.
    
   Vad tror ni? Blir det en tredje UN Emergency Force i Gaza (UNEF 1 1956-67, UNEF 2 1973-80)?
   https://sv.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Emergency_Force
    
   AB: Hamas nära kontroll av Gaza
×
×
 • Create New...