Jump to content

Soldaterna i Nordic Battle Group kan avskedas


Patrik

Recommended Posts

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_765469.svd

 

"Djup ekonomisk kris i försvaret

 

Publicerat: 12 januari 2008, 07:54

 

Försvaret har hamnat i en svår ekonomisk kris där flera miljarder saknas. Soldaterna i Nordic Battle Group kan avskedas, piloter får flygförbud, arméförband stoppas och Sveriges beredskap för fredsinsatser sänks."

 

finns även info på försvarets hemsida." SVD

 

http://www2.mil.se/sv/Nyheter/Nyheter-mils...t&page=5825

 

 

edit: till blågul/ såg senare att en har postat samma i soldint men det hör väl mer hemma här? mvh Patrik

Edited by Patrik
Link to comment
Share on other sites

Artikeln pratar om det obekväma ur de anställdas synvinkel om NGB nedrustas, men (nu kommer ju ämnet ofrånkomligen in på politik) vågar Sverige verkligen rusta ner NBG? Blir inte prestigeförlusten i EU för stor?

 

Och om man vänder på steken - om försvaret nu kostar för mycket, och vi verkligen måste flytta över pengarna dit - varifrån ska pengarna tas?

Link to comment
Share on other sites

Man kan inte avskeda folk pga pengabrist. Det är mig veterligen inte juridiskt genomförbart. Däremot kan man säga upp dem. Hur dom en vänder och vrider på steken kommer så kommer de vara tvugna att ge soldaterna lön i tre månader efter uppsägningsdatumet. Med tanke på hur lång tid det skulle ta för Försvarmakten och politikerna att ta ett sådant beslut så skulle den ekonomiska vinsten bli ganska låg.

Mer sannolikt att soldaterna under långa perioder får gå hemma med full betalning.

 

/Harald

Link to comment
Share on other sites

Man kan inte avskeda folk pga pengabrist. Det är mig veterligen inte juridiskt genomförbart. Däremot kan man säga upp dem. Hur dom en vänder och vrider på steken kommer så kommer de vara tvugna att ge soldaterna lön i tre månader efter uppsägningsdatumet. Med tanke på hur lång tid det skulle ta för Försvarmakten och politikerna att ta ett sådant beslut så skulle den ekonomiska vinsten bli ganska låg.

Mer sannolikt att soldaterna under långa perioder får gå hemma med full betalning.

 

/Harald

 

Man kan däremot säga up pgr av arbetsbrist, då blir det turodning osv osv på orten precis som det nu blir för EN03.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

Man kan inte avskeda folk pga pengabrist. Det är mig veterligen inte juridiskt genomförbart. Däremot kan man säga upp dem. Hur dom en vänder och vrider på steken kommer så kommer de vara tvugna att ge soldaterna lön i tre månader efter uppsägningsdatumet. Med tanke på hur lång tid det skulle ta för Försvarmakten och politikerna att ta ett sådant beslut så skulle den ekonomiska vinsten bli ganska låg.

Mer sannolikt att soldaterna under långa perioder får gå hemma med full betalning.

 

/Harald

 

Man kan däremot säga up pgr av arbetsbrist, då blir det turodning osv osv på orten precis som det nu blir för EN03.

 

/b

Man kan dessutom ha arbetsbrist inom en viss kompetens. Det vill säga om man behöver ubåtsjägare men inte minröjare så kan man sparka minröjarna även om de har jobbat längre än ubåtsjägarna. Det är för övrigt därför det numera finns så ofantligt många titlar på anställningskontrakt. Många företag som har mindre än 200 anställda försöker se till att varje person har en helt egen titel och arbetsuppgift och då kan man få arbetsbrsit på just den kompetensen om det skulle behövas.

Link to comment
Share on other sites

Om jag inte är helt felinformerad så skriver soldaterna i NBG på ett nytt kontrakt vid en eventuell insatts.

Hur många är då sugna på att ställa upp ifall man först fått foten?

Vet av erfarenhet att på tidigare IA förband har folk hoppat av då det blivit dags för mission, senast då delar åkte till KS09 och vissa inte ville följa med dit.

 

Försvaret har en del att tänka igenom innan beslut, vågar man riskera NBG och det förtroende man försökt bygga upp?

 

Som vanligt är det alltid kontrakts-soldaten som får bita i det sura äpplet.

 

Hade det inte varit bäst ifrån första början att NBG hade kört på samma principer som IA03 gjorde?

Alltså soldaterna kostade inga pengar under beredskapen. Hade varit billigare för försvaret iallafall.

Link to comment
Share on other sites

@patrik:

 

nu är det väl för det första viss skillnad på en 01-mission och ett halvår på camp viktoria?

klart att yxor som kanske gjort två vändor i kosovo inte återvänder av div skäl.

 

vad gäller att hålla NBG-soldater hemma så skulle det gå att göra men det ger inga bra soldater för den insats som NBG förväntas utföra.

dessutom pga de något försenade mtrl-leveranserna behövs det fortsatt utb.

 

personligen hede jag hellre sett bättre kroppsskydd än "öb-the movie" som julklapp :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Salestrand säger ju: "– Det finns en obalans i verksamheten, säger generallöjtnant Jan Salestrand. Det betyder att vi tvingas till omfattande ambitionssänkningar i verksamheten 2008. Förband i beredskap för insats och insatta förband prioriteras dock alltid.". Jag har svårt att tänka mig att man nallar på NBG före man har gjort en hel del andra besparingar.

 

Skillnad på sparken och uppsägning? Jag skulle säga att sparken får du om du misskött dig, medan man kan bli uppsagd trots att du skött dig exemplariskt.

Sedan använder man kanske oftare "uppsägning" från arbetsgivarsidan, medan den (f.d.) anställde säger "sparken" oavsett vad anledningen till att man fick gå var.

Detta är i alla fall min erfarenhet.

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller en eventuell uppsägning i slutet på juli 2008 var det på tapeten redan i augusti förra året att så kanske skulle ske, alltså lokalt ingen större nyhet, mindre bra att man inte internt informerade om att artikeln var på väg måhända (artiklar delges ofta aktuella företrädare i förväg för att få bättre repliker).

Men visst kan det bli lite svårare att rekrytera BG2011 med mindre positivt inställda soldater från föregående stridsgrupp, vilket rimligen är en av orsakerna till att man gör som man gör med fs16/ks18.

Link to comment
Share on other sites

Man kan inte avskeda folk pga pengabrist. Det är mig veterligen inte juridiskt genomförbart. Däremot kan man säga upp dem. Hur dom en vänder och vrider på steken kommer så kommer de vara tvugna att ge soldaterna lön i tre månader efter uppsägningsdatumet. Med tanke på hur lång tid det skulle ta för Försvarmakten och politikerna att ta ett sådant beslut så skulle den ekonomiska vinsten bli ganska låg.

Mer sannolikt att soldaterna under långa perioder får gå hemma med full betalning.

 

/Harald

 

Man kan däremot säga up pgr av arbetsbrist, då blir det turodning osv osv på orten precis som det nu blir för EN03.

 

/b

Man kan dessutom ha arbetsbrist inom en viss kompetens. Det vill säga om man behöver ubåtsjägare men inte minröjare så kan man sparka minröjarna även om de har jobbat längre än ubåtsjägarna. Det är för övrigt därför det numera finns så ofantligt många titlar på anställningskontrakt. Många företag som har mindre än 200 anställda försöker se till att varje person har en helt egen titel och arbetsuppgift och då kan man få arbetsbrsit på just den kompetensen om det skulle behövas.

 

Det du säger är till största del helt rätt, men man får ändå ha i åtanke att en person med längre tjänst kan omplaceras och då "ta" en annan persons jobb under förutsättning att han/hon har tillräcklig kompetens. Detta innebär alltså att en minröjare som kanske varit ubåtsjägare tidiage då måste erbjudas en tjänst som ubåtsjägare vilket leder till att en ubåtsjägare med kortare anställningstid blir uppsagd istället.

Link to comment
Share on other sites

Man kan inte avskeda folk pga pengabrist. Det är mig veterligen inte juridiskt genomförbart. Däremot kan man säga upp dem. Hur dom en vänder och vrider på steken kommer så kommer de vara tvugna att ge soldaterna lön i tre månader efter uppsägningsdatumet. Med tanke på hur lång tid det skulle ta för Försvarmakten och politikerna att ta ett sådant beslut så skulle den ekonomiska vinsten bli ganska låg.

Mer sannolikt att soldaterna under långa perioder får gå hemma med full betalning.

 

/Harald

 

Man kan däremot säga up pgr av arbetsbrist, då blir det turodning osv osv på orten precis som det nu blir för EN03.

 

/b

Man kan dessutom ha arbetsbrist inom en viss kompetens. Det vill säga om man behöver ubåtsjägare men inte minröjare så kan man sparka minröjarna även om de har jobbat längre än ubåtsjägarna. Det är för övrigt därför det numera finns så ofantligt många titlar på anställningskontrakt. Många företag som har mindre än 200 anställda försöker se till att varje person har en helt egen titel och arbetsuppgift och då kan man få arbetsbrsit på just den kompetensen om det skulle behövas.

 

Det du säger är till största del helt rätt, men man får ändå ha i åtanke att en person med längre tjänst kan omplaceras och då "ta" en annan persons jobb under förutsättning att han/hon har tillräcklig kompetens. Detta innebär alltså att en minröjare som kanske varit ubåtsjägare tidiage då måste erbjudas en tjänst som ubåtsjägare vilket leder till att en ubåtsjägare med kortare anställningstid blir uppsagd istället.

 

det som är springande är om den med fler år kan bedömmas lära sig sitt nya yrke på 6 månader, dvs om man har två personer inom samma turordningskrets, den ena ubåtsjägare med två år i yrket och den andra minröjare med fem år i sitt yrke och man bara behöver en ubåtsjägare, om man kan bedömma att minröjaren kan lära sig att bli ubåtsjägare på 6 månader så har han förtur oberoende hur duktig den med färre år har.

 

så för NBG så är det väl troligt att alla sägs upp efter beredskapen är slut i Juni på något sätt så har ju anställningen från Juli och framåt ändå varit mera Nice än Need om man ser på det hela ur ett större perspektiv.

 

/b

Link to comment
Share on other sites

@patrik:

 

nu är det väl för det första viss skillnad på en 01-mission och ett halvår på camp viktoria?

klart att yxor som kanske gjort två vändor i kosovo inte återvänder av div skäl.

 

vad gäller att hålla NBG-soldater hemma så skulle det gå att göra men det ger inga bra soldater för den insats som NBG förväntas utföra.

dessutom pga de något försenade mtrl-leveranserna behövs det fortsatt utb.

 

personligen hede jag hellre sett bättre kroppsskydd än "öb-the movie" som julklapp :-P

 

Fast nu är det inget som säger att det är just 01a man åker på, det kan lika väl vara ks39 man förstärker upp, eller nåt annat "lugnt" typ vakta fartyg med mat nånstans. Plus att det kan vara ett ensamt kompani ur NBG.

Bara för det varit fräck reklamfilm i tv betyder inte det att det blir 01a som antagligen unga i NBG hoppas på.

 

Fast nu verkar vi inte ha råd att skicka någon nånstans även om det kanske behövts.

Link to comment
Share on other sites

Vad är skillnaden på att sparka och säga upp? Ganska stor enligt min mening.

Främst att sparka är ett slanguttryck och uppsägning en juridisk term i sammanhanget....

 

Fritt ur minnet.

Uppsägning kan ske pga omstruktureringar, överenskommelse eller tex arbetsbrist.

Avsked kommer i fråga vid misskötsel eller andra brott mot anställningsavtalet.

 

Uppsägning pga arbetsbrist är en lite knepig fråga vad gäller NBG, ett civilt företag som inte kan finasiera sin verksamhet läggs ju ner, helt eller delvis och då skapas arbetsbrist. Har NBG en egen turordningskrets kan man lägga ner förbandet och säga upp personalen pga arbetsbrist utan att resten av FM drabbas, de som har andra anställningar inom FM återgår då till ordinarie tjänst.

 

Jag är inte helt hundra på alla turer inom arbetsrätt men det är ju som allt annat en evigt vändande på paragrafer, hänvisningar, praxis och prejudikat.

Vad gäller NBG är det mest nytt och situationen lite, för mig, ny så här kan det nog bli debatt.....

Link to comment
Share on other sites

På tisdag får förbanden direktiv om hur de påverkas av de planerade åtgärderna. Klart är att förband i insats och beredskap inte berörs, meddelar ÖB.

 

– NBG har beredskap till den 30 juni. Det åtagandet kommer vi att fullfölja.

 

mil.se

 

ÖB verkar då tämligen säker på sin sak

Link to comment
Share on other sites

På tisdag får förbanden direktiv om hur de påverkas av de planerade åtgärderna. Klart är att förband i insats och beredskap inte berörs, meddelar ÖB.

 

– NBG har beredskap till den 30 juni. Det åtagandet kommer vi att fullfölja.

 

mil.se

 

ÖB verkar då tämligen säker på sin sak

 

Ingen har ju egentligen sagt något annat?

 

Media har ju meddelat oss fakta enligt principen..

 

NBG AVSKEDAS kanske direkt efter beredskapen..

Link to comment
Share on other sites

Och om man vänder på steken - om försvaret nu kostar för mycket, och vi verkligen måste flytta över pengarna dit - varifrån ska pengarna tas?

Bra fråga. Vi kan ju börja med att skära ner i Nordkoreas "försvar", det är ju där allt bistånd till landet ändå hamnar.

 

Allvarligt talat är jag inte säker. Regeringen har/skulle tillsvidare frysa alla former av bistånd, för att utreda vilka som egentligen borde få det.

Link to comment
Share on other sites

låter ju skönt för oss i NBG även fast många av oss trodde ändå att vi skulle bli uppsagda i augusti.

Mer troligt är att man lägger ner övningsverksamheten och låter förbandet ha beredskap hemma för att slippa ha en massa kostnader på förbandet, lönen kommer man inte undan.

Att regeringen skulle ringa upp Ch EUbattlegroup och säga "sorry pengarna är slut ni får rekrytera en ny corebattalion" är inte troligt....

Link to comment
Share on other sites

LogU kommer iaf behålla jobben fram till och med sista november..

 

 

 

Att spendera viss tid av beredskapen och efter det hemma har diskuterats, tex för att fria lite extra pengar till en skjutvecka.. för att ge ett exempel

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Frågan är bara vad vi kommer få göra tills november?

Pengarna är ju slut och vi står ju fortfarande efter 8 månader utan förarbevis tex

Skjutveckorna har lagts ner förutom för 2 plutoner

Så va fan ska vi göra tills vi drar ??

Frifys? , ifs inte mej imot aldrig tränat så mycket som i NBG

Har heller inget imot att betala amo / disel o ragga upp en instruktör för att få skjuta / förarbevis

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...