Jump to content

Rödebyfallet


Pal

Recommended Posts

Just nu pågår rättegång i Rödeby fallet. Spontant känner jag att det är tjänstefel att åtala pappan för mord i detta fallet. Åtal för dråp möjligen, nödvärnsexess troligen. Men mord är trams. Vad gäller för åklagare egentligen, kan de vara hur kreativa som helst?

 

Jag hoppas verkligen att pappan med nuvarnade åtal blir helt frikännd. För detta känns som den mest klockrena nödvärns situation jag någonsin hört talas om. Faktum är att det är direkt upprörande om detta inte blir nödvärn. Man kan jämföra med polisen som sköt killen vid kravallerna i göteborg. Det visade sig vara nödvärn och helt ok. Jag har inga problem med det. Men om man jämför dessa två fall, och Rödeby fallet då inte skulle vara nödvärn så är något riktigt ruttet med hur lagar används.

 

SVD har en artikel om saken idag,

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_752945.svd

Link to comment
Share on other sites

Vid kravallerna i Gbg kastade herr Hannes sten mot en liggande polis som hade tappat hjälmen. Att sen sensationsjournalisternas vidvinkelobjektiv får avståndet att se löjligt långt ut är beklagligt. För oss som besökt Vasaplatsen irl vet vi att avståndet mellan herr Hannes och den liggande polisen var MYCKET kort. Fullt möjligt att kasta en sten av gatstensstorlek det avståndet.

Där har vi en PÅGÅENDE fara för annans liv som avvärjs.

 

I Rödebyfallet är det ren och skär mobbing av en hel familj där sinnet fullt förståeligt rinner över för en av de drabbade. Jag är imponerad att han lyckades hålla sig så länge innan han tog till detta.

Dock fanns vad jag förstår inget pågående fara för annans liv just vid skottillfället och därför har jag svårt att se att nödvärn kan åberopas.

 

Att sen målsägarbiträdet säger att det inte finns några förmildrande omständigheter är något som han närmast är skyldig att säga och knappast något han ens tror på själv.

 

Edit: La till lite info

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Just nu pågår rättegång i Rödeby fallet. Spontant känner jag att det är tjänstefel att åtala pappan för mord i detta fallet. Åtal för dråp möjligen, nödvärnsexess troligen. Men mord är trams. Vad gäller för åklagare egentligen, kan de vara hur kreativa som helst?

 

Jag hoppas verkligen att pappan med nuvarnade åtal blir helt frikännd. För detta känns som den mest klockrena nödvärns situation jag någonsin hört talas om. Faktum är att det är direkt upprörande om detta inte blir nödvärn. Man kan jämföra med polisen som sköt killen vid kravallerna i göteborg. Det visade sig vara nödvärn och helt ok. Jag har inga problem med det. Men om man jämför dessa två fall, och Rödeby fallet då inte skulle vara nödvärn så är något riktigt ruttet med hur lagar används.

 

SVD har en artikel om saken idag,

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_752945.svd

Den där artikeln gjorde mig bara förbannad. En människa - förvisso kunnig - men i "praktisk filosofi" yttrar sig om ett sanslöst snårigt fall. Och han gör det inte genom att referera det här landets lagar om nödvärn eller liknande utan han drar upp andra länders lagar. En meningslös artikel som inte kan göra något annat än att få folk förbannade och besvikna, oavsett hur det döms.

 

Speciellt Rödbyfallet är en djävla härva, för att uttrycka det grovt. Inte nog med att alla aspekter som vi talat om tidigare här är i spel (subjektivt nödvärn vs verkligheten, nödvärnsexcess, hjälpa andra, mängden våld vs värdet av det som försvaras) utan nu verkar det dessutom som vi hamnar i den ökända gropen: psykisk störning vid händelsen, frisk vid straffutmätningen.

 

Jag törs gissa att detta fall kommer att gå till HD.

 

EDIT: Läste just att man i målet begärt förstärkning av domstolen. Ytterligare en domare och en nämndeman kommer att vara med. Ett tecken på hur enormt knivigt detta fall är.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Gjorde en ny tråd ur nödvärnstråden om just detta specifika fall.

 

Pal, du gjorde rätt som sökte och fann en gammal tråd. Efter BlåGula samtal bestämde vi dock att detta skulle få en egen tråd.

 

Vc_90

BlåGul

Link to comment
Share on other sites

Dock fanns vad jag förstår inget pågående fara för annans liv just vid skottillfället och därför har jag svårt att se att nödvärn kan åberopas.

 

Vad är fara för annans eller eget liv rent juridiskt i så fall? De som bankade på dörren och skränade på tomten uttalade att de skulle döda. Hur räknas det? Jag kan givetvis se att detta för en tränad väktare eller polis lätt skulle gå att avgöra att de skränande inkräktarna kanske inte menade allvar. Men troligvis var denna familj verkligt rädda för dessa personer, och upplevde det annorlunda. Är det ändå inte 'offrets' upplevelse av situationen som räknas?

Link to comment
Share on other sites

De var ju enligt uppgift dessutom utrustade med tillhyggen (i form av vedklabbar). Någon form av självförsvar skulle säkert vara försvarbart, men att ta till vapen.. Hmhm...

 

Jag känner ju spontant tämligen mycket för den drabbade familjen, jag tror att många hade reagerat på samma sätt i den situationen som har målats upp i pressen (sedan hur den stämmer med verkligheten är väl en annan fråga).

Link to comment
Share on other sites

Det är ju alltid vad "offret" tycker när det är sexuella trakasserier, inte vad personen som gör det har för avsikter.

Det är ju alltid vad "offret" tycker om det är våldtäkt eller inte. Det som först var mysigt sex blev efteråt våldtäkt. Bevisen finns ju där oavsett om det var frivilligt eller inte.

 

Det blir ju lite dubbelt i det här läget.

Ungarna bråkar med familjen, då är ju familjen "offer". Om "offret" i det läget skjuter tillbaka, då blir ju ungarna "offer" för beskjutningen. Vilket "offer" får då tolkningsföreträde? Är båda offer eller ingen eftersom det tar ut vartannat?

 

Frågan hade kanske varit annorlunda om han inte laddat om och skjutit skott tre och fyra.

Link to comment
Share on other sites

Vad är fara för annans eller eget liv rent juridiskt i så fall? De som bankade på dörren och skränade på tomten uttalade att de skulle döda. Hur räknas det? Jag kan givetvis se att detta för en tränad väktare eller polis lätt skulle gå att avgöra att de skränande inkräktarna kanske inte menade allvar. Men troligvis var denna familj verkligt rädda för dessa personer, och upplevde det annorlunda. Är det ändå inte 'offrets' upplevelse av situationen som räknas?

 

Ingen av oss var där så vad som exakt hände får vi lita på kommer fram i rättegången, men att trakassera någon ger inte rätt till att skjuta vederbörande. Huruvida dödshot förekom råder olika uppfattningar om. Jag vet inte vilken sida som har rätt.

 

Det kan mycket väl bli så att rätten anser att han handlade i nödvärn. Bara för att en åklagare tar upp ett fall behöver inte det betyda att det är lagens tolkning.

Link to comment
Share on other sites

Finns det någon som läst klart sin juristexamen här och som kunde upplysa oss om hur det skulle kunna gå om skytten hävdade "hastigt mod".

 

Förr hade ju det en förlåtande förståelse för att någon i en pressad situation agerade överdrivet och oövertänkt men annars är personen helt resonabe, okriminell och ej våldsaml.

 

Men hur är det i dag? Har begreppet ändrat betydelse?

 

Jag känner instinktivt att skytten överreagerade på ett sätt som han antagligen inte under andra förhållanden skulle komma i näheten av.

Rädsla för familjens liv, hälsa och kanske en uppgivenhet för att terrorn de utsatts för aldrig skulle ta slut.

 

Pappsen

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Det är ju alltid vad "offret" tycker när det är sexuella trakasserier, inte vad personen som gör det har för avsikter.

Det är ju alltid vad "offret" tycker om det är våldtäkt eller inte. Det som först var mysigt sex blev efteråt våldtäkt. Bevisen finns ju där oavsett om det var frivilligt eller inte.

Uhm... inte alls sant, speciellt inte med tanke en del fall som förekommit de senaste åren.

 

Brottsbalkens andra paragraf säger:

 

2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. <klipp>

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM

 

En klurighet som uppstår med detta är om gärningsmannen visste att han begick brott. Vi kan inte skylla på att vi inte känner till lagen... men tveksamheter kan uppstå om en viss handling var ett brott vid just det tillfället och om gärningsmannen visste det. Samlag exempelvis är just en sådan handling som vid allas samntycke är njutning (förhoppningsvis) men utan samtycke ett fängelsevärdigt brott. Beroende på vad som föregick kan exakt samma handlingar i ena fallet vara ett brott och i det andra inte.

 

Uppsåt kan sålunda bli riktigt klurigt. Vi måste ta hänsyn till saker som: vad uppfattade och insåg den misstänkte? Vad borde den misstänkte ha insett? Skulle den misstänkte ha avbrutit handligen eller inte om han skulle komma att ha insett? (Likgiltighetsuppsåt)

 

Så nej, ditt påstående stämmer inte. Det är inte bara en fråga om vad offret uppfattade.

 

EDIT: Vad gäller frågan om människor kan vara bårde offer och förrövare i samma händelsekedja så är svaret solklart ja. Varje delhandling bedöms var för sig. Om jag utan giltig anledning slår någon på käften, då är det ett brott och den slagne blir ett offer för den handligen. Om den slagne därefter blir förbannad och drar pistol och skjuter ihjäl mig, då bli han förrövare och jag blir offer för den handligen.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Finns det någon som läst klart sin juristexamen här och som kunde upplysa oss om hur det skulle kunna gå om skytten hävdade "hastigt mod".

 

Förr hade ju det en förlåtande förståelse för att någon i en pressad situation agerade överdrivet och oövertänkt men annars är personen helt resonabe, okriminell och ej våldsaml.

 

Men hur är det i dag? Har begreppet ändrat betydelse?

 

Jag känner instinktivt att skytten överreagerade på ett sätt som han antagligen inte under andra förhållanden skulle komma i näheten av.

Rädsla för familjens liv, hälsa och kanske en uppgivenhet för att terrorn de utsatts för aldrig skulle ta slut.

 

Som fullständig ansvarsfrihetsgrund finns nödvärnsexcessen, men den förutsätter att man tar till för mycket våld i en situation som redan i grunden berättigar till nödvärn.

 

Sen kan provokation, stress, m.m. säkert beaktas som förmildrande omständigheter och liknande (om inte uttryckligen och med direkt stöd i lagtext, så säkert i praktiken, även domare är ju människor), t.ex. vid bedömningen mord/dråp. Det är dock inte (längre?) så enkelt som att "hastigt mod" = dråp medan "överlagt" = mord.

 

Jag är inte klar med examen men dock med straffrätten... :D

 

 

Edit: Angående J-Stars resonemang angående händelsekedjor bör det understrykas att man inom straffrätten och straffprocessen inte håller på med något vågskålsresonemang där det går ut på att luska ut vem av två eller flera parter som har gjort mest rätt eller fel. Man tittar på varje enskild misstänkt - senare tilltalad - och frågar sig om personen ifråga har begått en eller flera handlingar som uppfyller rekvisiten i en brottsbeskrivning. Sedan undersöker man om någon av dessa handlingar ändå är ursäktlig på grund av någon anvarsfrhetsgrund (nödvärn med eventuell excess, nöd, laga befogenhet, samtycke, förmans befallning...), i vilket fall handlingen är straffri. Frågan är helt enkelt om förutsättningarna är uppfyllda, för att statens våldsmonopol ska sättas in mot en ifrågasatt enskild medborgare.

 

Någonstans i detta ligger en (del)orsak till att det ibland kan vara svårt att ta vara på brottsoffers rättigheter (något som på senare tid ofta har uppmärksammats i samband med sexualbrott).

Link to comment
Share on other sites

Förutsatt att händelseförloppet och historiebeskrivningen av Rödebyfallet är korrekta tycker jag att pappan, skytten, är i position att anklagas för dråp med förmildrade omständigheter. Då pojkarna tidigare yttrat dödshot mot hela familjen samt gjort intrång på familjens gård med tillhyggen i avsikt att bruka våld mot familjen har pappan gjort sig skyldig till övervåld i nödvärnssituation. Kommer pojkarna att bli åtalade för sina brott? Olaga hot, ofredande, olaga intrång, stämpling till mord osv? Det står ju självfallet klart vilken "sida" som begått det grövsta brottet, men detta brott är ju uppenbarligen en konsekvens av offrens handlande. Det fungerar inte att blanda in praktisk filosofi som denna i ett brottsmål, men att dödsfallet står i direkt anknytning till den dödades handlingar måste ju ha vikt vid överläggningarna?

 

Att pappan laddade om vapnet och fortsatt skjuta var mycket brutalt och onödigt, det hade ju otvetydligen räckt med ett varningsskott för att grabbarna skulle fattat att leken var slut. Även detta scenario hade ju lett till uppmärksamhet och att ge Rödeby en Vilda Västern-stämpel. Å andra sidan har jag mycket svårt att sätta mig in i skytten och hans familjs situation, om de verkligen, som aftonpressen m. fl. gärna vill ge sken av, har levt i komplett terror och dödsångest för ett gäng adolescenta mopedpojkar?

 

Edit: Formulerade om lite, då det tidigare resonemanget gav annan mening än den jag ville få fram. Tvivlar inte ö h t på händelseförloppet som beskrivits.

 

Det jag ville få fram är just hur rätten kan komma att rubricera dådet, och faktorer de kan komma att ta med i sin beaktning.

Ursäkta mitt luddiga resonemang.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Edit: Angående J-Stars resonemang angående händelsekedjor bör det understrykas att man inom straffrätten och straffprocessen inte håller på med något vågskålsresonemang där det går ut på att luska ut vem av två eller flera parter som har gjort mest rätt eller fel. Man tittar på varje enskild misstänkt - senare tilltalad - och frågar sig om personen ifråga har begått en eller flera handlingar som uppfyller rekvisiten för en brottsbeskrivning. Sedan undersöker man om någon av dessa handlingar ändå är ursäktlig på grund av någon anvarsfrhetsgrund (nödvärn med eventuell excess, nöd, laga befogenhet, samtycke, förmans befallning...), i vilket fall handlingen är straffri. Frågan är helt enkelt om förutsättningarna är uppfyllda, för att statens våldsmonopol ska sättas in mot en ifrågasatt enskild medborgare.

 

Någonstans i detta ligger en (del)orsak till att det ibland kan vara svårt att ta vara på brottsoffers rättigheter (något som på senare tid ofta har uppmärksammats i samband med sexualbrott).

För att spinna vidare på detta...

 

Speciellt när diskuteras sexbrottsmål i vulgärmedia (Aftonbladet o.dyl) tillämpas underförstått ett vågskålsresonemang, speciellt med avseende på skuld. (Speciellt vissa) debattörer förutsätter att det finns en viss mängd skuld som måste delas ut till någon. Även om det inte uttalas på just det viset förekommer resonemanget ändå i praktiken, speciellt när man kommer fram till puckade uttalanden i stilen "Rätten tyckte att hon fick skylla sig själv för att hon blev våldtagen" enilgt 'logiken' att om de misstänkta inte fälls så blir det offret som får ta skulden eftersom någon måste ha den.

 

Rätten resonerar inte alls på det här viset. Rättens resonemang är det som LeadHead skriver ovan.

 

Ett annat sådant vågskålsresonemang som ofta förekommer i media är frågan om trovärdighet. Det antas att rätten sitter och bestämmer sig för att tro på den ena parten och därefter anta att den andra ljuger. Alternativt att när man inte kan motbevisa vad en av parterna säger så innebär det att man tar det som denna har sagt för en sanning (och att den andra parten därför ljuger).

 

Detta är inte heller sant. Vitnessmål bedöms var för sig och berömas oberoende av varandra att vara trovärdiga eller inte. Det kan alltså bli så att man i ett rättsfall tycker att båda parter är trovärdiga, trots att de säger helt skilda saker.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Vi gjorde en särskilt tråd för att diskutera Rödebyfallet, inte för att spinna loss om hur våldtäkter hanteras i aftonbladet.

 

Samtliga debattörer återgår genast till Rödebyfallet.

 

Vc_90

BlåGul

Link to comment
Share on other sites

@Martin

Man skall givetvis inte dra enorma slutsater av en bild.

 

@ PAL. Precis!! Således så gör vi inte detta. Ja, tråden är till för att diskutera Rödebyfallet ur ett nödvärnsperspektiv och INTE att skapa förutfattade och eventuellt ogrundade meningar ur en bild.

 

 

@Samtliga.. Ta del av informationen två inlägg ner.

 

 

 

Rokare BG

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
@Martin

På denna sida på aftonbladet kan man följa vad som sägs på rättegången rätt bra.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1593712.ab

Där står också följande som ger ytterligare målande bild till vad som hände:

 

17-åringen försöker tilltala 50-åringen.

 

– Mer hinner inte sägas, sedan smäller det, säger Clevenhult. Han skjuter två skott direkt.

 

Det första skotten tar i Simon Söderbergs vänstra arm.

 

50-åringen laddar om ett skott som han skjuter mot den flyende 17-åringen. Det träffar i ryggen på tre meters håll. 17-åringen faller pladask.

 

Samtidigt har Simon Söderberg kommit till utkanten på gårdsplanen. 50-åringen laddar om med ett skott och springer ikapp Söderberg.

 

– På en meters håll avlossar han skottet i bröstet på Söderberg, påstår åklagaren. Simon Söderberg dör direkt. Det är en ren avrättning.

 

Enligt rättsläkarrapporten avlossades det sista skottet snett uppifrån.

 

– Antingen satt Simon ner eller stod på knä när det sista skottet gick.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Till Samtliga deltagare i denna veckas hambo..

 

Tråden behandlar ett intressant, men känsligt, ämne. Dra därför inga förhastade slutsatser om skeende och liknande. Se till att påstående om händelseförlopp får bra källhänvisningar och om ni väljer att tala hypotetiskt så klargör detta så det inte kan missuppfattas. Vad ni själva, i denna tragiska situation, skulle gjort eller inte gjort är ointressant precis som det inte är lämpligt att låta de känslorna spilla över i er argumentation.

 

BG Teamet Markan

 

Vid tagenbordet: Rokare

Link to comment
Share on other sites

Vad man kunnat läsa sig till så får man nog lov att sätta skjutningen i ett större perspektiv.

 

Någon eller några har vandaliserat både hus och bil för familjen, hotat sonen och familjen.

 

När det sen dyker upp ett gäng killar med tillhyggen gapandes både det ena och det andra på gården är det inte otroligt att det antingen slår slint helt eller att man faktist tror att man skall bli misshandlad. Och min tolkning av hur man skall värdera våldet från ett gäng killar med tillhyggen så blir det i värsta fall väldigt grovt och man kan faktist ha skäl att i inledninsskedet frukta för sitt liv.

 

Hur fort det sedan gått och exakt vad som gjorts blir en riktig macka för tingsrätten.....

Link to comment
Share on other sites

Vad man kunnat läsa sig till så får man nog lov att sätta skjutningen i ett större perspektiv.

 

Någon eller några har vandaliserat både hus och bil för familjen, hotat sonen och familjen.

 

När det sen dyker upp ett gäng killar med tillhyggen gapandes både det ena och det andra på gården är det inte otroligt att det antingen slår slint helt eller att man faktist tror att man skall bli misshandlad. Och min tolkning av hur man skall värdera våldet från ett gäng killar med tillhyggen så blir det i värsta fall väldigt grovt och man kan faktist ha skäl att i inledninsskedet frukta för sitt liv.

 

Hur fort det sedan gått och exakt vad som gjorts blir en riktig macka för tingsrätten.....

Sant som det är sagt. Men(!)... förloppet har ändå varit tillräckligt uttraget för att mannen skall ha hunnit ladda om två gånger. Och de allvarligaste skotten kom när båda pojkarna var på flyende fot. Speciellt det dödnde skottet som kom efter den andra omladdningen och när mannen hade sprungit ifatt 15-åringen som försökte fly från gården efter att ha blivit sårad.

 

Jag tror inte mannen kommer att få nödvärnsinvändingen godkänd. Jag gissar att knäckfrågan kommer att bli hans psykiska tillstånd.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Vad man kunnat läsa sig till så får man nog lov att sätta skjutningen i ett större perspektiv.

 

Någon eller några har vandaliserat både hus och bil för familjen, hotat sonen och familjen.

 

När det sen dyker upp ett gäng killar med tillhyggen gapandes både det ena och det andra på gården är det inte otroligt att det antingen slår slint helt eller att man faktist tror att man skall bli misshandlad. Och min tolkning av hur man skall värdera våldet från ett gäng killar med tillhyggen så blir det i värsta fall väldigt grovt och man kan faktist ha skäl att i inledninsskedet frukta för sitt liv.

 

Hur fort det sedan gått och exakt vad som gjorts blir en riktig macka för tingsrätten.....

Sant som det är sagt. Men(!)... förloppet har ändå varit tillräckligt uttraget för att mannen skall ha hunnit ladda om två gånger. Och de allvarligaste skotten kom när båda pojkarna var på flyende fot. Speciellt det dödnde skottet som kom efter den andra omladdningen och när mannen hade sprungit ifatt 15-åringen som försökte fly från gården efter att ha blivit sårad.

 

Jag tror inte mannen kommer att få nödvärnsinvändingen godkänd. Jag gissar att knäckfrågan kommer att bli hans psykiska tillstånd.

 

/J

 

Men det där förstår jag inte riktigt. Är det alltså nödvärn ända fram till första omladdningen? Om det är det borde i så fall inte fortsättningen efter omladdning i så fall vara nödvärnsexess och inte mord eftersom alla är överens om att fram dit är det nödvärn?

 

Och sen så det där med omladdningen, det tog åklagaren upp såsom något som skulle bevisa att det inte är nödvärn. Varför då egentligen, vad är motiveringen. Hade hagelgeväret haft 10 skott i magasin hade det då fortsatt vara nödvärn. Om skytten är oerhört bra på att ladda om, han kanske kan göra det i sömnen med förbunda ögon på 1,5 sekunder. Han kanske har omladdningsförfarandet i ryggmärgen. Om han har det så kanske själva omladdningen som handling inte berättar nånting om hans upplevelse om dödshot och vore i så fall ointressant i bedömningen om han agerar i stressat nödvärn eller överlagt vill mörda någon som inte hotar honom.

 

Sen en sak till som vi får se om advokaten uppmärksammar. Åklagaren har själv berättat om händelseförloppet, skytten har inte kommunikation med sonen eller sonens kompis innan han agerar. Således har vi alltså minst två och kanske tre vuxna personer som oberoende av varandra gör den bedömningen att detta är en mycket allvarlig nödvärns-situation. Skytten bedömmer att de utsätts för dödligt våld eller inträngade i hem och agerar i nödvärn. Den som ringer SOS säger också att de är på väg in och skall döda oss, och gör alltså också och helt oberoende av skytten exakt samma bedömning. Observera för övrigt att nödvärn är när du eller någon annan usätts för livsfara eller det kan antas att livsfarligt angrepp är förestående. Samt, och det finns i lagen, inträngade i hem är alltid också skäl till nödvärn, och det alltså då även om det inte skulle finnas upplevt ellet uttalat dödshot. I detta fall finns dödshot uttalat, dödshot upplevt och inträngade i hem. Tre av tre nödvärns skäl är uppfyllda.

 

 

Kom ihåg, mord är att man överlagt och medvetet väljer att döda någon. Mord är när man medvetet väljer att döda någon trots att man inser att man själv inte är utsatt för fara, annars är det inte mord. Att åklagaren försöker med mord är i min mening bedrövligt och tjänstefel. Dråp är rimligt att det prövas om det är, men mord är löjligt.

Link to comment
Share on other sites

Utan att värdera mannens psykiska status i allmänhet eller i det särskilda fallet så kan man se en kedja av händelser.

 

Förmodligen kommer fokus på "vanligt" nödvärn flyttas till excess eller sk putativt nödvärn, eller som J-star menar att fokus kommer att ligga på det psykiska tillståndet vid händelsen.

 

Jag skulle lägga mycket krut på att utreda hur det gick till och vad som hände strax innan mannen bestämmer sig för att beväpna sig och ta med extra am ut.

Link to comment
Share on other sites

Kom ihåg, mord är att man överlagt och medvetet väljer att döda någon. Mord är när man medvetet väljer att döda någon trots att man inser att man själv inte är utsatt för fara, annars är det inte mord. Att åklagaren försöker med mord är i min mening bedrövligt och tjänstefel. Dråp är rimligt att det prövas om det är, men mord är löjligt.

Om man inte stödjer åklagarens linje som verkar vara byggd på att mannen bestämmer sig för att skjuta ihjäl de som förföljer hans familj när de dyker upp på gården.

Link to comment
Share on other sites

Men det där förstår jag inte riktigt. Är det alltså nödvärn ända fram till första omladdningen? Om det är det borde i så fall inte fortsättningen efter omladdning i så fall vara nödvärnsexess och inte mord eftersom alla är överens om att fram dit är det nödvärn?

Det handlar inte bara om omladdningen utan hela situationen. Det jag menade var att när det sista skottet faller har han redan skjutit flera gånger och det har haft effekt tydlig effekt och pojkarna försöker fly. I det läget jagar han ifatt en skjutern 15 åring som försöker fly och då denne befinner sig på marken, knästående eller sittande, avfyrar rakt i bröstet på honom på ca 1 meters håll.

 

Och sen så det där med omladdningen, det tog åklagaren upp såsom något som skulle bevisa att det inte är nödvärn. Varför då egentligen, vad är motiveringen. Hade hagelgeväret haft 10 skott i magasin hade det då fortsatt vara nödvärn. Om skytten är oerhört bra på att ladda om, han kanske kan göra det i sömnen med förbunda ögon på 1,5 sekunder. Han kanske har omladdningsförfarandet i ryggmärgen. Om han har det så kanske själva omladdningen som handling inte berättar nånting om hans upplevelse om dödshot och vore i så fall ointressant i bedömningen om han agerar i stressat nödvärn eller överlagt vill mörda någon som inte hotar honom.

 

Det handlar ändå om att det går så lång tid att han borde - hur stressad han än är - ha sett att pojkarna inte utgör ett hot som motiverar att han springer ifatt en av dem och skjuter denne i bröstet på mycket nära håll. Det må hända att han laddar om snabbt men det tar ändå flera sekunder. Vidare fanns det flertalet andra handlingsalternativ att tillgå än att - som är beskrivet - skjuta direkt mot grabbarna.

 

Som jägare är han väl medveten om att han håller möjligheten till omedelbar död i sin hand. Han vet exakt hur farligt där är att skjuta direkt mot en människa. Ändå så tar han fram geväret - en överlagd handlig om han inte förvarar det helt fel - och väljer att direkt vid konfrontationen, utan att utvärdera hur det ser ut att öppna eld mot grabbarna och dessutom göra det flera gånger. Han har ställt sig längs upp på våldtrappan och då kommer han att granskas och nagelfaras mycket hårt för det.

Kom ihåg, mord är att man överlagt och medvetet väljer att döda någon. Mord är när man medvetet väljer att döda någon trots att man inser att man själv inte är utsatt för fara, annars är det inte mord. Att åklagaren försöker med mord är i min mening bedrövligt och tjänstefel. Dråp är rimligt att det prövas om det är, men mord är löjligt.

Anmäl åklagaren för obefogat åtal i så fall då... om du nu är säker på att din bedömning är bättre än hans. Är du det?

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Uppgifterna om att 50-åringen skulle vara psykiskt störd är rätt intressanta.

Hur har Rättspsyk bedömt detta? Utifrån 50-åringens handlingar innan skjutningen?

Om det är så att 50-åringen insjunkit i psykiskt sjukdom efter händelserna saknar det ju relevans för sakfrågan,

alltså om huruvida dådet skulle vara utfört av en psykiskt sjuk, istället för att vad som är mer troligt, en person under stor

psykisk press. Markant skillnad begreppen emellan.

 

BLT - 50-åringen är psykiskt störd

Link to comment
Share on other sites

Uppgifterna om att 50-åringen skulle vara psykiskt störd är rätt intressanta.

Hur har Rättspsyk bedömt detta? Utifrån 50-åringens handlingar innan skjutningen?

Om det är så att 50-åringen insjunkit i psykiskt sjukdom efter händelserna saknar det ju relevans för sakfrågan,

alltså om huruvida dådet skulle vara utfört av en psykiskt sjuk, istället för att vad som är mer troligt, en person under stor

psykisk press. Markant skillnad begreppen emellan.

 

BLT - 50-åringen är psykiskt störd

Nej, tvärt om... att 50-åringen haft en allvarlig störning under händelsen... men senare tillfrisknat något.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Mycket intressant att Rödeby pappan frisläpps i avvaktan på dom. Känns som det är sannolikt att han blir helt frikännd och att det var nödvärn. Det vore ett mycket stort steg framåt för Sverige. Jag hoppas verkligen på helt frikännd. Kan bli en vändpunkt att man som vanlig människa inte är ett lamm som bara har polisen att ty sig till utan att lagboken ger en full rätt att skydda sig själv om man utsätts för hot.

Link to comment
Share on other sites

Det kan lika gärna vara så att han anses skyldig till mord men att han begick mordet då han led av en allvarlig psykisk störning. Lider man av en allvarlig psykisk störning så kan man inte dömas till fängelse, däremot till sluten vård. MEN en expert har nu sagt att han INTE LÄNGRE lider av denna störning, han är alltså frisk nu. alltså kan han inte dömas till vård eftersom han inte behöver vård eftersom han är frisk nu.

 

Det hela är dock i väldigt knivigt eftersom en annan expert ansåg att han fortfarande lider av en psykisk störning och alltså behöver vård. Men då vid tveksamma fall skall alltid rätten "gå på den mildare linjen" alltså att han är att anse som frisk nu och alltså inte skall sitta kvar i häktet i väntan på dom.

 

Med andra ord han döms för mord men är fri som en fågel nu. Min personliga åsikt är att det inte var nödvärn att skjuta. Men som buse får man tänka till ibland innan man trakasserar vanligt folk, "f*** with the bull and you get the horns..."

 

Men var så säkra på att det kommer avhandlas i hovrätten...

Link to comment
Share on other sites

Det kan lika gärna vara så att han anses skyldig till mord men att han begick mordet då han led av en allvarlig psykisk störning. Lider man av en allvarlig psykisk störning så kan man inte dömas till fängelse, däremot till sluten vård. MEN en expert har nu sagt att han INTE LÄNGRE lider av denna störning, han är alltså frisk nu. alltså kan han inte dömas till vård eftersom han inte behöver vård eftersom han är frisk nu.

 

Det hela är dock i väldigt knivigt eftersom en annan expert ansåg att han fortfarande lider av en psykisk störning och alltså behöver vård. Men då vid tveksamma fall skall alltid rätten "gå på den mildare linjen" alltså att han är att anse som frisk nu och alltså inte skall sitta kvar i häktet i väntan på dom.

 

Med andra ord han döms för mord men är fri som en fågel nu. Min personliga åsikt är att det inte var nödvärn att skjuta. Men som buse får man tänka till ibland innan man trakasserar vanligt folk, "f*** with the bull and you get the horns..."

 

Men var så säkra på att det kommer avhandlas i hovrätten...

 

Svenska dagbladet säger att pappan var åtalad för mord och mordförsök. Om detta stämmer är det inte konstigt att åklagaren inte också lägger till alternativt dråp och dråpförsök. Varför gör man inte det? Åtal för dråp med advokat som försöker med nödvärn i detta fall känns ju helt självklart även för mig. Men jag har otroligt svårt för mord. Och i åklagarens framställan så beskrev ju åklagaren själv hela förloppet på ett sätt som verkligen inte kan beskrivas som något som var planerat och förberett av pappan. Åklagarens egen beskrivning av händelsen saknar flera komponenter som borde behöva finnas för mord, bland annat motiv och att dödandet var planerat. Nu kan man ju tänka sig att rätten inte ser hur detta kan vara mord, men att om åklagaren inte ens tagit med dråp som alternativ så kan det då omöjligt bli dråp och totalt frikännande är det enda de då kan döma? Nån som kan dessa detaljer?

 

 

Transkript från dagens förhandling:

http://www.blt.se/nyheter/rodebydramat/50-...-fot(601116).gm

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte alla juridiska spetsfundigheter men rätten kan i vissa fall döma för dråp även om inte åklagaren yrkat på det brottet.

 

Vad det gäller planerandet och uppsåtet så måste det inte vara ett "direkt uppsåt" dvs att man i förväg planerat mordet. Det finns något som heter indirekt uppsåt samt likgiltighetsuppsåt. I detta fall tror jag åklagaren var inne på att det var ett likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt innebär att man genomför en handling trots att man vet

att personen kan dö som ett resultat av ens handlande. Man gör ett "hypotetiskt prov" dvs försöker sätta sig in i hur gärningsmannen tänker och om han hade hade gjort som han gjorde om han i förväg visste att personen skulle dö. Är svaret ja kan man dömas till mord, är svaret nej så blir det kanske inte mord utan ex grov misshandel och vållande till annans död.

 

Det hela är lite juridiska spetsfundigheter. Svårt att förklara kortfattat. Hoppas det hjälper litegrann.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...