Jump to content

Recommended Posts

hallå allihopa jag har en tid grunnat på en liknande skola där vi allihopa hjälps åt att vässa oss i skyddslagen och förnuft

 

jag är som sagt trådstartare men kommer att delta efter hand som

 

Blågul som har insikt i detta får agera instruktörer/blågul och döma

 

 

nu till själva situationen

 

en hamn är avspärrad och det finns skyltar uppe med avspärrningsband

ett antal skyddsvakter är ute och patrullerar nämnda hamn...

 

på en av båtarna (vi kallar det för arholma) är det fel i maskineriet

 

tekniker från kockums är på väg men man meddelar inte vakterna som får en smärre chock av att se nämnda tekniker hoppa över spärrband

 

det är fredstid och skyddlagen gäller

 

vad får vakten som står därframme göra ?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 86
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

hallå allihopa jag har en tid grunnat på en liknande skola där vi allihopa hjälps åt att vässa oss i skyddslagen och förnuft

 

jag är som sagt trådstartare men kommer att delta efter hand som

 

Blågul som har insikt i detta får agera instruktörer/blågul och döma

 

 

nu till själva situationen

 

en hamn är avspärrad och det finns skyltar uppe med avspärrningsband

ett antal skyddsvakter är ute och patrullerar nämnda hamn...

 

på en av båtarna (vi kallar det för arholma) är det fel i maskineriet

 

tekniker från kockums är på väg men man meddelar inte vakterna som får en smärre chock av att se nämnda tekniker hoppa över spärrband

 

det är fredstid och skyddlagen gäller

 

vad får vakten som står därframme göra ?

 

1: Stoppa teknikern i fråga.

 

2: Kontrollera identitet och behörighet.

 

3: Skäll på tekninkern för att han har hoppat över avspärrningsbandet.

(Rent logiskt bör det finnas en gate någonstans. Alla som inte använder avsedd väg in/ut, får en lagom dos med skäll och rapporteras.)

 

4: Skäll på besöksmottagaren som inte har informerat om att tekninkern skall komma.*

 

5: Skriv rapport så att även säk får skälla på besöksmottagaren.*

 

6: Vänta på att vaktpasset skall ta slut.

 

 

*Besöksmottagaren kan här bytas ut mot annan lämplig instans där informationen har fastnat.

 

 

Anm 1: En behörig persson är alltid obehörig fram tills dennes behörighet har fastställts.

Anm 2: Där skydslaggen gäller är skyddsvakten överställd både gud, kungen och öb, fram tills dess behörighetsfrågan är utredd.

Link to comment
Share on other sites

Anm 1: En behörig persson är alltid obehörig fram tills dennes behörighet har fastställts.

Är ansedd obehörig av den som skall kontrollera är nog mer rätt, särskilt tänkvärt vid tillfälliga objekt.

Man är inte obehörig att vistas på objektet bara för att Griskarlsson inte kollat upp identiteten, däremot så kan det komma till lite olika åsikter om vem som skall göra vad.

"Varför visade du inte id!!?!"

"Varför vet du inte vilka som jobbar här? O varför står du därborta när den normala vägen fram till XX är här?"

Link to comment
Share on other sites

Bra initiativ!

 

Även redovisade lösningar verkar vara i sin ordning. Dock bör tilläggas att agerandet enbart är korrekt OM det visar sig att teknikerna har sina ID handlingar med sig, och att de har formell behörighet, vilket inte framgår av exemplet. Alltså, har de giltigt ID med sig är redovisad lösning rätt, om inte så skall andra åtgärder vidtagas.

Link to comment
Share on other sites

Som ovan redan nämnts - bra initiativ.

 

Låt oss som skall arbeta med ämnet på gräsrotsnivå ställa frågor som vi sedan kan besvara gemensamt eller genom att bolla olika lösningar.

 

Ett litet förslag:

För att återkoppla praktiken (handlingen) till teorin (juridiken) skulle det vara bra om man också hänvisar till lagstöd. Alltså ange varifrån du hämtat lagstödet, så att andra även kan göra återkopplingen.

 

Kan också vara bra att så klart som möjligt avgränsa eventuellt scenario, både geografisk och juridiskt. Ange en specifik händelse (okänt fordon med två personer samt videokamera, osv) på ett avgränsat område (10 m utanför staketet till skyddsobjekt med fotoförbud, osv).

 

Väntar med spänning...

 

God fortsättning förresten!

 

Mj Disaster

Link to comment
Share on other sites

får jag dra en nu?

 

Plutonen har fått ett larm och uppgiften att bevaka/skydda ett CIVILT objekt som är viktigt för totalförsvaret.

när plutonen anländer till objektet upptäcker man 1 person inne på objektet, man kan se att personen har skyddsvaktsbindel på sig, gul reflexväst och i övrigt civil klädsel.

det finns även ett fordon parkerat i anslutning till objektet där det står namnet på ett lokalt bevakningsbolag (vi kan kalla det för skyddsvakt AB)

 

vad skall plutonen vidtaga för åtgärder vid objektet?

det har inte meddelats att det kan finnas civila skyddsvakter vid objektet.

Link to comment
Share on other sites

Tycker frågan om hamn var ganska enkel ur ett rent skyddsvaktsperspektiv. Men sedan pratade jag med kompis om detta och en hamn är en intressant miljö. Dels finns det något som heter "ISPS-område" som kan vara skillt från skyddsobjektet så ISPS-området kan ha en vidare utsträckning än själva skyddsobjektet. Inom ISPS-området har skyddsvakten inte någon behörighet men individer kan ha rättigheter att befinna sig inom detta ISPS-område. Sedan måste de kanske mitt i hamnen kliva in i skyddsobjektsområdet för att utföra sina arbetsuppgifter. Exempelvis frakta en container från ISPS-området via skyddsobjektsområdet till ett fartyg som ligger i skyddsobjektsområdet.

 

Fartyg kan därefter bli intressanta om de inte är svenskflaggade.... Vilka regler gäller för dessa fartyg (Fartyget har tillstånd att gå in i hamnen i fråga)? om nu ett ryskflaggatfartyg lägger till vid kajen som är ett skyddsobjekt. Hur får då skyddsvakter borda detta fartyg i fredstid? Hur ska lastning och lossning nu genomföras? Det finns mängder av praktiska frågor runt att agera skyddsvakt i en hamn. Från att ha gått från ett enkelt fall till att bli ganska komplext.

 

En intressant motfråga jag fick när jag berättade om fallet här ovan var, Om fartyget med motorproblem inte är svenskflaggat och "repratörena" springer mot det ryskflaggade fartygetm och de inte stannar på kommandot "HALT". Vad gäller då? Vad gäller om personerna kommer ombord på fartyget?

 

Allt var så enkelt tills jag pratade med honom, efter detta samtal fick jag mängder med frågor.

Link to comment
Share on other sites

Tycker frågan om hamn var ganska enkel ur ett rent skyddsvaktsperspektiv. Men sedan pratade jag med kompis om detta och en hamn är en intressant miljö. Dels finns det något som heter "ISPS-område" som kan vara skillt från skyddsobjektet så ISPS-området kan ha en vidare utsträckning än själva skyddsobjektet. Inom ISPS-området har skyddsvakten inte någon behörighet men individer kan ha rättigheter att befinna sig inom detta ISPS-område. Sedan måste de kanske mitt i hamnen kliva in i skyddsobjektsområdet för att utföra sina arbetsuppgifter. Exempelvis frakta en container från ISPS-området via skyddsobjektsområdet till ett fartyg som ligger i skyddsobjektsområdet.

 

Fartyg kan därefter bli intressanta om de inte är svenskflaggade.... Vilka regler gäller för dessa fartyg (Fartyget har tillstånd att gå in i hamnen i fråga)? om nu ett ryskflaggatfartyg lägger till vid kajen som är ett skyddsobjekt. Hur får då skyddsvakter borda detta fartyg i fredstid? Hur ska lastning och lossning nu genomföras? Det finns mängder av praktiska frågor runt att agera skyddsvakt i en hamn. Från att ha gått från ett enkelt fall till att bli ganska komplext.

 

En intressant motfråga jag fick när jag berättade om fallet här ovan var, Om fartyget med motorproblem inte är svenskflaggat och "repratörena" springer mot det ryskflaggade fartygetm och de inte stannar på kommandot "HALT". Vad gäller då? Vad gäller om personerna kommer ombord på fartyget?

 

Allt var så enkelt tills jag pratade med honom, efter detta samtal fick jag mängder med frågor.

 

1. Skyddsobjektet måste först och främst vara militärt för att vi i nuläget skall få förordnas/agera.

2. ISPS-området kan vi inte agera på (endast den del som befinner sig invid skyddsobjektet). Här skall annan personal agera.

3. Enligt 10 och 11 §§ i skyddslagen SFS (1990:217) får den som bevakar skyddsobjekt genomsöka bl.a. fartyg om a. någon uppehåller sig invid skyddsobjektet samt b. om det behövs för att fullgöra bevakningsuppgiften. Enligt Stefan Ryding Bergs (chefsjurist i FM) bok "Skyddslagen - kommentar till lagen om skydd för..." anges tydligt att 10 § gäller för den som vill ha tillträde till, befinner sig inom eller invid ett skyddsobjekt. Fartygets nationalitet spelar ingen roll, ingripanden enligt skyddslagen skulle bli märkliga om vi inte fick agera mot utländska fordon, fartyg, luftfartyg.

(Se utdrag nedan)

4. Tillträdesbegränsningar till skyddsobjektet, mm, skall vara infört i den bevakningsinstruktion som enligt 3 § FM:s föreskrifter (FFS 1996:13) om skydd för samhällsviktiga anläggningar (som inte finns anslagen på nätet) SKALL finnas. Är objektet en hamn skall tillträde via båt vara infört i bevakningsinstruktionen. Detta löses tillsammans med objektsägaren.

5. En obeväpnad person som skyndsamt närmar sig ett fartyg inom ett skyddsobjekt medger inte användning av skjutvapen. Ingripande skall ske med andra medel. Oftast är bevakningsinstruktionen begränsad till vapenanvändning i nödvärn (BrB 24 kap 1 §).

Skyddsvakten skall vid ingripande agera enligt "Lagstöd - Behov - Proportionalitet". Alltså - har jag stöd i lag att göra detta? Om Ja gå vidare. Finns ett behov att ingripa? Om Ja gå vidare. Finns det en proportion mellan mål och medel? Om Ja - Agera. För skjutförordning - se SFS "Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten" samt FFS 1995:4 "Försvarsmaktens förskrifter om användande av skjutvapen vid vakttjänst

inom Försvarsmakten".

 

"10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som

uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av

den som bevakar skyddsobjektet

 

uppge namn, födelsetid och hemvist,

 

underkasta sig kroppsvisitation som inte avser brev eller annan

enskild handling och finna sig i undersökning av fordon, fartyg och

luftfartyg. Lag (1996:630).

 

 

11 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om

kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg,

om det behövs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras eller

för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag.

Lag (1996:630).

 

Mj Disaster

Link to comment
Share on other sites

får jag dra en nu?

 

Plutonen har fått ett larm och uppgiften att bevaka/skydda ett CIVILT objekt som är viktigt för totalförsvaret.

när plutonen anländer till objektet upptäcker man 1 person inne på objektet, man kan se att personen har skyddsvaktsbindel på sig, gul reflexväst och i övrigt civil klädsel.

det finns även ett fordon parkerat i anslutning till objektet där det står namnet på ett lokalt bevakningsbolag (vi kan kalla det för skyddsvakt AB)

 

vad skall plutonen vidtaga för åtgärder vid objektet?

det har inte meddelats att det kan finnas civila skyddsvakter vid objektet.

 

 

Civila skyddsvakter har samma rättigheter att vara på platsen som ni. Om ni inte blivit informerade om att bolaget är där kan det väl vara lämpligt att förklara varför NI är där. Kan likväl vara så att de inte heller har blivit informerade om er ankomst och har givetvis i det fall rätt att tillfråga er om ID m.m.. Genom enkla samtal kommer man långt. I det här fallet vore väl det enklaste att ta reda på vilka som har det första ansvaret på området, om det gäller hela objektet eller delar och utgå utifrån det. Detta borde de ansvariga för objektet kunna svara på.

Link to comment
Share on other sites

får jag dra en nu?

 

Plutonen har fått ett larm och uppgiften att bevaka/skydda ett CIVILT objekt som är viktigt för totalförsvaret.

när plutonen anländer till objektet upptäcker man 1 person inne på objektet, man kan se att personen har skyddsvaktsbindel på sig, gul reflexväst och i övrigt civil klädsel.

det finns även ett fordon parkerat i anslutning till objektet där det står namnet på ett lokalt bevakningsbolag (vi kan kalla det för skyddsvakt AB)

 

vad skall plutonen vidtaga för åtgärder vid objektet?

det har inte meddelats att det kan finnas civila skyddsvakter vid objektet.

 

1. För att förordnas/agera i nuläget krävs att objektet är militärt.

2. Kontakt med objektsägaren (kontaktperson/säkerhetschef) bör tas omedelbart.

3. Personen (om det nu visar sig vara en väktare med skyddsvaktsgodkännande) skall normalt bära väktaruniform om inte undantag enligt nedan medgivits.

4. Om avtal med bevakningsföretaget och personens behörighet INTE är ok vid kontroll skall han gripas med stöd av 35 § skyddslagen. Om personen saknar skyddsvaktsgodkännande kan även "Föregivande av allmän ställning" BrB 17 kap 15 § läggas till anmälan. Objektsägaren bör snarast avsluta eller begränsa eventuellt bevakningsbolagets agerande på objektet om FM går in.

5. Fordonet kan vid behov genomsökas enligt 10 eller 11 § skyddslagen.

 

579-3 RPS F och AR om utbildning och utrustning av skyddsvakter samt bevakning av

civila skyddsobjekt; RPS FS 1991:5

"4 kap

....

3 § Klädsel

En väktare som tjänstgör som skyddsvakt skall vid bevakning av

skyddsobjektet bära väktaruniform jämte funktionsbeteckning för

väktare kompletterad med för skyddsvakt bestämd utrustning.

När en annan person än väktare tjänstgör som skyddsvakt skall

klädedräkten vara anpassad för tjänstens utövande och på ett klart

och otvetydigt sätt skilja sig från polisens uniform.

Länsstyrelsen får medge att en skyddsvakt bär civil klädsel om

särskilda skäl föreligger."

 

Mj Disaster

 

(Frågeställaren hade redan lagt in sitt svar)

Edited by major disaster
Link to comment
Share on other sites

3 § Klädsel

En väktare som tjänstgör som skyddsvakt skall vid bevakning av

skyddsobjektet bära väktaruniform jämte funktionsbeteckning för

väktare kompletterad med för skyddsvakt bestämd utrustning.

När en annan person än väktare tjänstgör som skyddsvakt skall

klädedräkten vara anpassad för tjänstens utövande och på ett klart

och otvetydigt sätt skilja sig från polisens uniform.

Länsstyrelsen får medge att en skyddsvakt bär civil klädsel om

särskilda skäl föreligger."

 

Det finns en ändring som nu träder i Kraft i slutet av 2008, väktaren får inte längre uppträda med två funktionsbetäkningar samtidigt, När han iklär sig rollen som skyddsvakt måste han ta bort funktionsbetäkningen "VÄKTARE" Och ta på sig Skyddsvakts betäkningen, Övergångsbestämmelser gäller fram till slutet av 2008 där båda sätten används.

 

Om det nu finns Skyddsvakter från ett Bevakningsbolag på ett skyddsobjekt så brukar det framgå av skyltning, mm.

Det är bättre att tillsammans med objektets kontaktperson och Bevakningspersonalens Arbetsledare fördela uppgiften hur man skall bevaka objektet.

 

Troligen har Objektet redan färdiga rutiner hur man tar hand om besökare och som Bevakningsbolagets skyddsvakter redan hanterar, dessa sitter dessutom på kunskapen vem som gör vad inom objektet, information som är mycket bra att ha tillgång till. Dessutom kan det finnas larm och övervakningskameror som dessa Skyddsvakter redan kan hur man hanterar. Dessutom så är lokalkännedom väldigt viktig.

 

Så det finns mycket att vinna på genom sammarbete.

 

Jag har själv arbetat tidigare som Skyddsvakt hos Securitas och FALK på Landvetter Flygplats och Erikssons. båda ställena är mycket svårbevakade, men med teknikens hjälp så ser man väldigt mycket.

 

Det stora felet som Vi gör när man övar Skyddsvakt är att man sällan övar normalverksamhet pågår, där man hela tiden måste kontrollera behörig personal och frakt in och ut ur ett objekt, och där man måste genomföra kontrollen på så sätt att minsta motstånd i verksamheten ges utan att säkerheten åsidosätts.

 

Sammarbetet med de olika verksammheter som finns inom skyddsområdet är A och O för att utröna vem som har tillträde eller vem som inte har där att göra.

 

Man kan genom Kantigt beteende skapa väldigt mycket problem, och skulle man som Militär skyddsvakt gå in och begära att objektets kontaktperson skall avsluta Bevakningsföretagets uppdrag med hänvisning till att att Militärens Skyddsvakter tar över så är risken stor att det är snarare du själv som blir utbytt till någon som har bättre kompetens och samarbetsförmåga.

 

Charlie Spartan

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Man kan genom Kantigt beteende skapa väldigt mycket problem, och skulle man som Militär skyddsvakt gå in och begära att objektets kontaktperson skall avsluta Bevakningsföretagets uppdrag med hänvisning till att att Militärens Skyddsvakter tar över så är risken stor att det är snarare du själv som blir utbytt till någon som har bättre kompetens och samarbetsförmåga.

 

Charlie Spartan

 

"Plutonen har fått ett larm och uppgiften att bevaka/skydda ett CIVILT objekt som är viktigt för totalförsvaret."

Jag har här gjort presumtionen att ordinarie bemanning inte klarat/klarar av uppgiften.

 

"Objektsägaren bör snarast avsluta eller begränsa eventuellt bevakningsbolagets agerande på objektet om FM går in".

Det är inte plutonchefen/gruppchefen/skyddsvakten som avgör om bevakningsföretag eller annan skall bevaka objektet. Att avsluta eller begränsa nuvarande bevakningsföretags sysslor är upp till objektsägaren. Om denne väljer att låta de som känner till personal/entreprenörer att arbeta med den delen är helt ok. Dock finns väl anledning att anta att hotbilden ökat. Varför skulle FM:s personal behövas på objektet om det inte var absolut nödvändigt med vapen/personalförmåga som endast de kan bistå med? Alla "civila" skyddsvakter har inte skjutvapen. Att låta dåligt beväpnad/obeväpnad personal agera vid förhöjd hotbild är förkastligt.

 

Ett exempel enligt ovan var när I2, Karlstad bistod Karolinen med 1 pluton vpl under yoff för yttre bevakning, samtidigt som ABAB stod för den inre bevakningen/passage/larm under kriget i persiska viken (-91?). ABAB hade visserligen beväpning men Försvarets Sjukvårdsförvaltning (hette de så då?) bedömdes ha en hög hotbild mot sig.

 

Med erfarenheter av skyddsvakter inom FM och bevakningsföretag, så är det oftast de som jobbat mest med uppgiften de mest kompetenta. Sedan tillkommer andra förmågor som tyngre beväpning, skyddsutrustning, personaltillgång osv.

 

Mj Disaster

 

(Edit-taskig svenska)

Edited by major disaster
Link to comment
Share on other sites

jusst det momentet jag lade fram hade vi på våran senaste övning (tillika RiksHVC inspektion)..

om jag minns helt rätt nu så var det då kommunen som gått in med en begäran att HV skulle bevaka objektet då det normalt sett var obevakat...

 

"skyddsvakten" på objektet var inte behörig och hade inget där att göra. (vet inte hur gruppen som löste det momentet agerade exakt då jag var kvar i en FAP)

jag tror att det finns medelemmar på forumet som var med i den gruppen, vilka det är har jag dock inte koll på, kanske de kan förklara hur de agerade?

Link to comment
Share on other sites

Skönt att höra att jag inte tog ett helt åt h-e fel initiativ

 

som sagt nämnda hamn i mitt första inlägg var förklarat som skyddsobjekt

 

tillträdesförbud rådde

 

fotografering var tillåten

 

jag var den vakten som stoppade teknikerna varav jag började med fras nr 1 : halt detta är ett skyddsobjekt och jag är skyddsvakt här... ärende? legitimation o sen eskorterar jag tillsammans med min hund herrarna till entrén där de får börja om o får vänta på att fartgsteknikern kommer o hämtar herrarna

 

tilläggas kan nog att de såg mitt vapen och armbindeln men att de nästan ryggade tillbaka när de såg att jag hade hund

då blev de rätt så snälla

 

hur som helst åter till tråden

 

 

vid objektet där man avvisat civil obehörig person upptäcker hundekipage spår som leder ut mot skogen där det finns en stugkoloni med allehanda personer

vad bör man göra då :

Link to comment
Share on other sites

vid objektet där man avvisat civil obehörig person upptäcker hundekipage spår som leder ut mot skogen där det finns en stugkoloni med allehanda personer

vad bör man göra då :

Skall vi tolka detta bokstavligt....vid objektet där man avvisat..........eller?

Om så är fallet är det troligtvis spåren efter dem som avvisats. Nu var det nog inte så du menade.

I alla fall, 1.Notera iakttagelsen 2.Fortsätt bevaka.

 

Eftersom man avvisat någon så har man haft för avsikt att inte vidta ytterligare åtgärder mot vederbörande.

Link to comment
Share on other sites

Lägger in ett nytt exempel.

 

FM bevakar ett större militärt skyddsobjekt i central miljö (allmän trafik på gatan utanför, bostäder och affärer/krogar i närheten). Objektet är tydligt uppmärkt och omgärdat av ett högt staket.

Det är lördag kväll (22.00) och det föreligger ingen särskild hotbild. Styrkan på plats är en pluton i högvaktsschema (tjänst/beredskap/vila).

 

En civil polispatrull (legitimerad och kontrollringd) ber vaktchefen att biträda dem. De pekar ut två manspersoner i 25-årsåldern som uppehåller sig ca 5 meter från stängslet till objektet. Poliserna säger sig vara mycket intresserade av vad dessa herrar har för sig (främst vad de har på sig) och vill att skyddsvakterna skall ingripa med stöd av 10 § skyddslagen (se nedan). Själv säger sig poliserna sakna skälig misstanke, men den ena är fd MP och kommer ihåg skyddslagen.

 

Du är vaktchef.

Du har tidigare uppmärksammats av patrull på de två manspersonerna, men inte sett dem som ett problem. Du har bedömt att dessa inte utgör någon som helst fara mot objektet.

 

Vad får du göra? Vad bör du göra?

 

Hänvisa helst till lagstöd.

 

”10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet

uppge namn, födelsetid och hemvist,

underkasta sig kroppsvisitation som inte avser brev eller annan enskild handling och finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg.”

Link to comment
Share on other sites

Lägger in ett nytt exempel.

 

FM bevakar ett större militärt skyddsobjekt i central miljö (allmän trafik på gatan utanför, bostäder och affärer/krogar i närheten). Objektet är tydligt uppmärkt och omgärdat av ett högt staket.

Det är lördag kväll (22.00) och det föreligger ingen särskild hotbild. Styrkan på plats är en pluton i högvaktsschema (tjänst/beredskap/vila).

 

En civil polispatrull (legitimerad och kontrollringd) ber vaktchefen att biträda dem. De pekar ut två manspersoner i 25-årsåldern som uppehåller sig ca 5 meter från stängslet till objektet. Poliserna säger sig vara mycket intresserade av vad dessa herrar har för sig (främst vad de har på sig) och vill att skyddsvakterna skall ingripa med stöd av 10 § skyddslagen (se nedan). Själv säger sig poliserna sakna skälig misstanke, men den ena är fd MP och kommer ihåg skyddslagen.

 

Du är vaktchef.

Du har tidigare uppmärksammats av patrull på de två manspersonerna, men inte sett dem som ett problem. Du har bedömt att dessa inte utgör någon som helst fara mot objektet.

 

Vad får du göra? Vad bör du göra?

 

Hänvisa helst till lagstöd.

 

”10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet

uppge namn, födelsetid och hemvist,

underkasta sig kroppsvisitation som inte avser brev eller annan enskild handling och finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg.”

 

Skulle nog begärt att få veta av vilken anledning de är intresserade av vad de två personerna har på sig, för att bilda mig en uppfattning om det är något som kan påverka min egen situation.

Då polis redan är på plats anser jag att det är polisens uppgift att kroppsvisitera vederbörande om de anser det nödvändigt(då med ordningslagen som stöd). Själv hade jag fortsatt bevaka då jag fortfarande inte ser dem som ett potentiellt problem.(proportionalitet) Givetvis hade jag i samband med detta rapporterat till min chef för kännedom. Alltså, min bedömning är att de två personerna fortfarande inte kan misstänkas utgöra någon fara mot objektet eller liv och hälsa. Skall jag ingripa vill jag ha något mer konkret att gå på, än en polis som talar i allmänna ordalag om att de är intresserade.....

Beroende på vad min intuition skulle sagt mig vid åsynen av personerna skull jag möjligtvis ha begärt att de legitimerar sig och förklarar varför de uppehållersig där de gör, och om de skulle kunna tänka sig att uppehålla sig någon annan stans. Jag förmodar att platsen som beskrivs har vissa likheter med t ex Stockholms slott eller Rosenbad. Allmänheten har tillträde i omedelbar anslutning till objektet, och det ter sig omöjligt att ID kontollera varenda kotte som passerar eller uppehåller sig invid objektet. Man får inrikta sig på att ingripa när något konkret/misstanke finns.

Eller?

Link to comment
Share on other sites

Skulle nog begärt att få veta av vilken anledning de är intresserade av vad de två personerna har på sig, för att bilda mig en uppfattning om det är något som kan påverka min egen situation.

Då polis redan är på plats anser jag att det är polisens uppgift att kroppsvisitera vederbörande om de anser det nödvändigt(då med ordningslagen som stöd). Själv hade jag fortsatt bevaka då jag fortfarande inte ser dem som ett potentiellt problem.(proportionalitet) Givetvis hade jag i samband med detta rapporterat till min chef för kännedom. Alltså, min bedömning är att de två personerna fortfarande inte kan misstänkas utgöra någon fara mot objektet eller liv och hälsa. Skall jag ingripa vill jag ha något mer konkret att gå på, än en polis som talar i allmänna ordalag om att de är intresserade.....

Beroende på vad min intuition skulle sagt mig vid åsynen av personerna skull jag möjligtvis ha begärt att de legitimerar sig och förklarar varför de uppehållersig där de gör, och om de skulle kunna tänka sig att uppehålla sig någon annan stans. Jag förmodar att platsen som beskrivs har vissa likheter med t ex Stockholms slott eller Rosenbad. Allmänheten har tillträde i omedelbar anslutning till objektet, och det ter sig omöjligt att ID kontollera varenda kotte som passerar eller uppehåller sig invid objektet. Man får inrikta sig på att ingripa när något konkret/misstanke finns.

Eller?

 

Bra svar!

 

Du kom fram till vad jag ville påvisa utan att gå i fällan.

Våra möjligheter att ingripa styrs av ett flertal rättsliga principer (behovs-, proportionalitets-, legalitets-, objektivitets- och ändamålsprincipen). Just ändamålsprincipen som innebär att lagarna inte får kringgås genom att tillämpas i andra syften än avsett, medför att vi inte kan använda vår befogenhet att visitera, mm för ett annat syfte än att vi ansett att vi haft behov av.

 

Tyvärr ser jag ibland hur subjektiva preferenser sätts före dessa principer (tex. "han irriterar mig, honom skall jag avlägsna/omhänderta/visitera" osv). Det kanske skulle vara en bra idé att använda egen personal i större utsträckning istället för att använda bevakningsbolag. På det sättet kan skyddsvakter inom FM få större erfarenhet och känna sig tryggare i rollen när det verkligen behövs.

 

Petitess - visitation i detta fall sker med stöd av polislagen eller RB, inte ordningslagen

Link to comment
Share on other sites

tilläggas kan nog att de såg mitt vapen och armbindeln men att de nästan ryggade tillbaka när de såg att jag hade hund

då blev de rätt så snälla

Hur använder ni hund i posttjänsten?

 

Endast för detektering/markering eller har ni hunden för att använda vid gripande motsv?

Link to comment
Share on other sites

tilläggas kan nog att de såg mitt vapen och armbindeln men att de nästan ryggade tillbaka när de såg att jag hade hund

då blev de rätt så snälla

Hur använder ni hund i posttjänsten?

 

Endast för detektering/markering eller har ni hunden för att använda vid gripande motsv?

 

eftersom jag är hundförare så är den hund jag har med till tjänsten min stridsparskamrat

 

vid detta tillfället så var jag ute och rastade dessa (mina hundar) och var i närheten när dumhuvena från kockums försökte ta sig in på objektet

 

men hur som helst så tror jag att fm-hund eller bevakningshund mer är kompletterande till personalen under mörker

men ska man använda hund tillsammans med skyddsvakt bör nog hunden vara väktarhund med skyddsträning

 

jag har mejlat FHTE o frågat men har inte fått svar än...

 

jag får återkomma till det

 

fortsätt med era exempel så vi får hjälpas åt med berikningen av oss som skyddsvakter

 

ju bättre vi blir desto bättre är det för alla eller hur ?

Link to comment
Share on other sites

lägger upp ett exempel

 

objektet har nyss haft påhälsning av sabotörer och det utvecklade sig till strid men dessa är nu utslängda från området

 

då kommer det 2 personer i bil som påstår sig arbeta inne på objektet varvid operation slänga käft börjar

 

skyddvakterna ber gång på gång att få se deras legitimation och personerna vägrar visa leg

 

en av personerna smyger iväg och tar foton på objektet och 2 av vakterna upptäcker detta...

 

vakterna försöker få tag i kameran på smidigast möjliga sätt samt hindra personerna att köra in/därifrån

 

vad göra ?

 

kan man sätta handfängsel på personerna om de visar sig vara extra bråkiga/ingen respekt för vapnen ?

Link to comment
Share on other sites

lägger upp ett exempel

 

objektet har nyss haft påhälsning av sabotörer och det utvecklade sig till strid men dessa är nu utslängda från området

 

då kommer det 2 personer i bil som påstår sig arbeta inne på objektet varvid operation slänga käft börjar

 

skyddvakterna ber gång på gång att få se deras legitimation och personerna vägrar visa leg

 

en av personerna smyger iväg och tar foton på objektet och 2 av vakterna upptäcker detta...

 

vakterna försöker få tag i kameran på smidigast möjliga sätt samt hindra personerna att köra in/därifrån

 

vad göra ?

 

kan man sätta handfängsel på personerna om de visar sig vara extra bråkiga/ingen respekt för vapnen ?

 

Först och främst måste vi veta om fotograferingsförbud råder på nämnda objekt? Förutsätter att så är fallet här.

 

Är det så skall de gripas och polis tillkallas.(13 §) Oavsett vilket så begär de tillträde samtidigt som de vägrar att legitimera sig. Omhändertag och tillkalla polis.(§ 12)

Omständigheterna tillsammans gör att man kan rikta skälig misstanke om spioneri eller förberedelse till sabotage mht till tidigare händelser.(§ 13) Grip-Kroppsvisitera-Tillkalla polis.

Vad gäller handfängsel gör jag följande bedömning i brist på kunskap. Först och främst måste den som brukar handfängsel vara godkänd för detta brukande. Ja, handfängsel får användas om det är nödvändigt för att lösa uppgiften. Dvs, om de gripna är t ex våldsamma eller om vaktstyrkan är i underläge. Proportionalitetsprincipen gäller.

 

Lag om skydd för......

12 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får också i den utsträckning som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras avvisa, avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom eller vid skyddsobjektet, om personen

överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag,

vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist eller lämnar uppgift därom som skäligen kan antas vara oriktig,

vägrar att underkasta sig kroppsvisitation eller vägrar att finna sig i undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg. Lag (1996:630).

 

 

13 § Skyddsvakter har dessutom inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som polismän att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till ett sådant brott samt att lägga beslag på föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.

 

Polislag

19§ En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig

 

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller

2. för att hans identitet skall kunna fastställas.

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter

 

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2003:858).

Link to comment
Share on other sites

Komplettering av "23:e komp."s svar ovan

1. Fängselbeläggning (för skyddsvakt) styrs av 15 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. (behandlingslagen). Polislagens § 10a omfattar inte skyddsvakt, endast polis och ordningsvakt. Detta medför att du som skyddsvakt endast kan belägga någon med fängsel om denne är gripen (och du har utbildning, tilldelats utrustningen, osv).

Enligt behandlingslagen kan den som är häktad, har anhållits eller gripits på grund av misstanke om brott samt den som tas i förvar i polisarrest beläggas med fängsel

a. under transport eller eljest under vistelse utom förvaringslokalen, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl

(b. omfattar inte skyddsvakts användande av fängsel)

Med uttrycket ”säkerhetsskäl” avses bl.a. fall då det föreligger flyktfara.

2. Kroppsvisitation (enl 15 § SkyL) bör användas då vi agerar som skyddsvakt. Lagrummet ger oss stöd för fullständig kroppsvisitation (med begränsningar enl behov/proportionalitet). § 19.1 i polislagen ger oss endast rätt att visitera ytligt av säkerhetsskäl.

3. Jag förutsätter också att objektet har förbud mot foto, mm. Annars kan du inte agera mot fotografering, mm.

4. Söker någon tillträde till objektet utan att identitet och behörighet fastställts får denne inte medges tillträde (9 §, FM föreskrifter om skydd för samhällsviktiga anläggningar, FFS 1996:13). I övrigt tillämpas 10, 11, 12 § SkyL i berörd omfattning.

 

För övrigt bör väl tilläggas att vapenanvändning i fredstid inte är "strid" utan handlar om reglerad tjänsteåtgärd eller handlande i nödvärn:-)

 

Mj Disaster

Link to comment
Share on other sites

Här då.....

 

Fredstid råder. Säkerhetstjänsten har fått indikationer på att ett terroristangrepp kan vara nära förestående mot vitala delar av rikets ledningsförmåga. Plutonen har fått order om att påbörja bevakning och skydd av ett skyddsobjekt. Förpatrull upptäcker 4 okända män på objektet. De ser hur två av männen arbetar febrilt med att placera ut föremål runtomkring på objektet, bl a vid radiomasternas fundament. De drar slutsatsen att det kan röra sig om sprängmedel. Vid en närmare titt noterar man att samtliga bär någon form av skjutvapen. Samtidigt upptäcker en av soldaterna en tråd uppspänd mellan två träd. Vad gör vi nu?

 

Edit:Tack för korrekturläsningen Sleipnir. Vitala skall det naturligtvis vara.

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Till skillnad mot de svarta delarna av rikets ledningsförmåga då? :wacko:

 

Hmm, det är ju fortfarande inte proportioneligt att skjuta de presumtiva sabotörerna.

 

Orientera uppåt.

Identifiera tråden (hot mot eget liv).

Tillkalla polis (om högtr chef inte själv gör så)

Genomför ett gripande när de lämnar objektet (iakta försiktighet på grund av vapen)

Link to comment
Share on other sites

Jag har själv inget bra svar på vad jag skulle gjort. Meningen är att läsarna kommer med lösningar i den här tråden. Stöt och blöt. Jag passade på att nyttja den här tråden för att åskådliggöra feltänket jag beskrivit i tråden TOEM. Det är alltså inte självklart att förmågan infanteristrid är det Hv behöver just nu. Utan att egentligen inte ha gjort mer än att spänna upp en tråd och bära vapen så har sabotagestyrkan lyckats handlingsförlama oss. I vilket fall som helst lär de hinna slutföra sitt dåd innan våran rapport uppåt får effekt och beslut fattas om motåtgärd. När polisen anländer vet vi alla.........för sent. Det här exemplet visar på en situation som mycket väl skulle kunna vara en del i en storskalig terrorhandling mot Sverige. Skulle även kunna vara en del i en annan stats utpressningsaktion kombinerad med militära styrkedemonstrationer.

Alltså de hotbilder som kan vara aktuella nu och inom överskådlig framtid.

 

Hoppas att ni inte spinner vidare på sannolikheter och annat nu. Tråden handlar om situationer vi kan råka ut för som skyddsvakter, och dess lösningar kopplade till lagboken.

Så, åter till verkligheten...........vad gör vi med stöd av Lagen om skydd för.........?

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Fredstid råder. Säkerhetstjänsten har fått indikationer på att ett terroristangrepp kan vara nära förestående mot vitala delar av rikets ledningsförmåga. Plutonen har fått order om att påbörja bevakning och skydd av ett skyddsobjekt. Förpatrull upptäcker 4 okända män på objektet. De ser hur två av männen arbetar febrilt med att placera ut föremål runtomkring på objektet, bl a vid radiomasternas fundament. De drar slutsatsen att det kan röra sig om sprängmedel. Vid en närmare titt noterar man att samtliga bär någon form av skjutvapen. Samtidigt upptäcker en av soldaterna en tråd uppspänd mellan två träd. Vad gör vi nu?

1) Rapportera uppåt.

2) Omringa objektet. Se upp för fler trådar.

3) De grupper som omringade går i eldställning beredda att understödja en inbrytning.

4) En grupp inbryter/intränger på objektet (återigen; se upp för trådar) och säger åt personerna där att lägga ner sina vapen och legitimera sig.

 

Sedan beror det på vilka personerna är och hur de reagerar. Försöker de skjuta sig ut blir det strid oavsett om vi vill och kan eller inte (vi skjuter tillbaka i nödvärn). Ger de upp så omhändertar man dem och tillkallar polis (skyddslagen). Visar det sig att de inte är terrorister utan legitimerar sig snällt som personal från FMV som är där för att installera larm och övervakning på objektet så rapporterar man återigen uppåt och begär bekräftelse.

Link to comment
Share on other sites

Jag försöker tänka mig in i hur jag skulle gjort om jag skulle sabotera ett skyddsobjekt. Jag är inte dummare än att jag begriper att det svenska Hemvärnet kommer att göra allt för att hindra mig i min onda gärning. Därför har jag preparerat området runt skyddsobjektet innan jag gick in. Jag sätter givetvis upp ett flertal trådar runt objektet, varav några är anslutna till truppminor, samt gräver lite i marken här och var. Dessa förberedelser har vi gjort under ett par nätters tid. Vi vet vilket standardförfarande Hemvärnet använder sig av när de tar/grupperar vid ett objekt, så det är tämligen lätt att räkna ut var vi skall minera/skenminera.

 

Fortsättning..............Den observerade tråden mellan träden var lyckligtvis bara en tråd. Framåt!

 

Medan Hemvärnsplutonen framrycker i sin ambition att omringa objektet(enl. eskil),hinner första grupp endast framrycka 20 meter, innnan en av soldaterna utlöser en truppmina, med resultatet att 6 man i en grupp blir allvarligt skadade. Stor förvirring uppstår i plutonen. Under tiden hinner männen, men nu något raskare, aptera de sista sprängladdningarna. Plutonchefen har nu beslutsvånda. Är området runt hela objektet minerat? Skall jag ta risken att framrycka genom minerat område för att nå fram till männen inne på objektet? Ingen av männen har använt sina vapen, än mindre viftat med dem i något slags försök att hota Hemvärnssoldaterna. De kan den svenska lagstiftningen. Plutonen har fullt upp med att ta hand om de skadade, och börjar så sakteligen kunna tänka framåt igen. Under tiden har männen försvunnit utom synhåll. Männen smiter obemärkt i väg in i skogen på andra sidan objektet. Ett par hundra meter bakom plutonen ses en mörkblå Volvo V70 stanna.

Den har motorn igång, och bara står där. Nu befinner sig plutonen mitt emellan en till synes märkligt placerad bil och ett skyddsobjekt som högst sannolikt är preparerat med sprängmedel, samtidigt som man har all anledning att misstänka att omgivningen runt objektet är livsfarligt område. Polis har fortfarande inte dykt upp. Svar från högre ort har fortfarande inte erhållits.

 

Som jag ser det så kan sabotageföretag vara ganska avancerade och mot detta hjälper inte vapenmakt alla gånger. Vi har en lagstiftning som många gånger bara är tillämpbar om vi kan kommunicera med dem vi misstänker. Hur gör vi...............?

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Jag försöker tänka mig in i hur jag skulle gjort om jag skulle sabotera ett skyddsobjekt. Jag är inte dummare än att jag begriper att det svenska Hemvärnet kommer att göra allt för att hindra mig i min onda gärning. Därför har jag preparerat området runt skyddsobjektet innan jag gick in. Jag sätter givetvis upp ett flertal trådar runt objektet, varav några är anslutna till truppminor, samt gräver lite i marken här och var. Dessa förberedelser har vi gjort under ett par nätters tid. Vi vet vilket standardförfarande Hemvärnet använder sig av när de tar/grupperar vid ett objekt, så det är tämligen lätt att räkna ut var vi skall minera/skenminera.

 

Fortsättning..............Den observerade tråden mellan träden var lyckligtvis bara en tråd. Framåt!

 

Medan Hemvärnsplutonen framrycker i sin ambition att omringa objektet(enl. eskil),hinner första grupp endast framrycka 20 meter, innnan en av soldaterna utlöser en truppmina, med resultatet att 6 man i en grupp blir allvarligt skadade. Stor förvirring uppstår i plutonen. Under tiden hinner männen, men nu något raskare, aptera de sista sprängladdningarna. Plutonchefen har nu beslutsvånda. Är området runt hela objektet minerat? Skall jag ta risken att framrycka genom minerat område för att nå fram till männen inne på objektet? Ingen av männen har använt sina vapen, än mindre viftat med dem i något slags försök att hota Hemvärnssoldaterna. De kan den svenska lagstiftningen. Plutonen har fullt upp med att ta hand om de skadade, och börjar så sakteligen kunna tänka framåt igen. Under tiden har männen försvunnit utom synhåll. Männen smiter obemärkt i väg in i skogen på andra sidan objektet. Ett par hundra meter bakom plutonen ses en mörkblå Volvo V70 stanna.

Den har motorn igång, och bara står där. Nu befinner sig plutonen mitt emellan en till synes märkligt placerad bil och ett skyddsobjekt som högst sannolikt är preparerat med sprängmedel, samtidigt som man har all anledning att misstänka att omgivningen runt objektet är livsfarligt område. Polis har fortfarande inte dykt upp. Svar från högre ort har fortfarande inte erhållits.

 

Som jag ser det så kan sabotageföretag vara ganska avancerade och mot detta hjälper inte vapenmakt alla gånger. Vi har en lagstiftning som många gånger bara är tillämpbar om vi kan kommunicera med dem vi misstänker. Hur gör vi...............?

 

i det här fallet skulle jag som chef inte riskera fler liv utan alla stannar där de är,tar hand om sina skadade , slår en ring runt objektet på bästa möjliga sätt

tillkallar polis som inte kan göra speciellt mycket i det här fallet samt tillkallar amröj

 

avdelar ett par patruller att undersöka bilen och endast be dessa legitimera sig och strid är inte tänkbart förrän man blivit beskjuten

patrullerna får ordern att undersöka bilen med största försiktighet och ta med sig hundekipage som får användas till detektion inåt skogen

hundekipagen lämnar under inga omständigheter patrullen utan hundarna få använda sin hörsel till det de är bäst på (lyssna/markera)

 

fortsätter få fram order från högre ort om inte de hör av sig radiovägen,undersöka omn ordonnans kan skickas till stab

 

(männen inne på området har trots allt inte använt sina vapen fast de använt dödligt våld mot oss men vi vet inte säkert om det är de som satt ut försåten där soldater blev skadade)

 

här skulle jag som C använda mig av SOLO-tänket

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...