Jump to content

Vad saknar ni i HvSS kursutbud


Recommended Posts

Hemvärnet består väl av reguljära förband? Men med en otroligt låg ambitionsnivå på förbandens förmåga!

 

 

 

 

Du svarade en amerikansk officer och gjorde inte distinktionen att det var Hemvärnet du avsåg. Därför var det påkallat att meddela vad som gäller utanför Hv.

 

Här uppvisar du en bristande förståelse, en kultur krock. Du förstår helt sonika inte hur olikt vi som är och har varit Amerikanska soldater tänker, för oss finns det ingen distinktion, Hemvärnet utgör en sån stor del av försvarsmakten att den måste vara med i helhets bedömningen vilken inställning Svenska försvaret har till fysisk förmåga hos sina soldater.

 

Det hjälper inte att några fåtal bataljoner håller hög nivå, när de är så fåtal. Inom US Army finns det special forces förband, men bara för att dessa håller mycket hög förmåga så tittar man ändå på helheten.

 

Jag har själv insett hur dåligt jag själv platsar in i Hemvärnet och Svenska försvaret, mina skarpa erfarenheter och insikter hur en motståndare kan tänka och agera fungerar otroligt dåligt inom Hemvärnet och försvaret, Det är en för stor militärkulturell skillnad helt sonika.

 

Övningar jag deltar i känns otroligt naiva i sin utformning, med få inslag av realism, men jag får erkänna det finns undantag och nivån har höjts, men trots det saknas väldigt mycket realism. En stor orsak är att man inte använder simfire system och arbetar med det okända fullt ut under övningar. Det tar helt enkelt för lång tid att köra fullt ut så man tar den lätta vägen. undviker det som tar tid att genomföra, undviker helhetsövningar.

 

Tråkigt nog så är det fåtal som faktiskt förstår vidden av det jag talar om, de saknar erfarenheten, och saknar man den så har man även ingen referensram att jämföra med.

 

Vi är bra på moment men få har helheten

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Jag håller med om att det borde finnas en lägstaförmåga som gäller hela Försvarsmakten, även Hemvärnet. Men det kommer ändå att vara en skillnad mot de flesta förband som utgörs av heltidsanställda soldater, det går inte att komma ifrån.

 

Men nu känns det som att vi glider ur ämnet här....

 

Min fråga var ju om Försvarsmakten kan ta emot även soldater, befäl och instruktörer ur Hemvärnet i sina kurser och på sina skolor för reguljära förband och därmed göra HvSS överflödigt? Finns plats och resurser?

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Hemvärnet består väl av reguljära förband? Men med en otroligt låg ambitionsnivå på förbandens förmåga!

 

 

 

 

Du svarade en amerikansk officer och gjorde inte distinktionen att det var Hemvärnet du avsåg. Därför var det påkallat att meddela vad som gäller utanför Hv.

 

Här uppvisar du en bristande förståelse, en kultur krock. Du förstår helt sonika inte hur olikt vi som är och har varit Amerikanska soldater tänker, för oss finns det ingen distinktion, Hemvärnet utgör en sån stor del av försvarsmakten att den måste vara med i helhets bedömningen vilken inställning Svenska försvaret har till fysisk förmåga hos sina soldater.

 

Det hjälper inte att några fåtal bataljoner håller hög nivå, när de är så fåtal. Inom US Army finns det special forces förband, men bara för att dessa håller mycket hög förmåga så tittar man ändå på helheten.

 

Jag har själv insett hur dåligt jag själv platsar in i Hemvärnet och Svenska försvaret, mina skarpa erfarenheter och insikter hur en motståndare kan tänka och agera fungerar otroligt dåligt inom Hemvärnet och försvaret, Det är en för stor militärkulturell skillnad helt sonika.

 

Övningar jag deltar i känns otroligt naiva i sin utformning, med få inslag av realism, men jag får erkänna det finns undantag och nivån har höjts, men trots det saknas väldigt mycket realism. En stor orsak är att man inte använder simfire system och arbetar med det okända fullt ut under övningar. Det tar helt enkelt för lång tid att köra fullt ut så man tar den lätta vägen. undviker det som tar tid att genomföra, undviker helhetsövningar.

 

Tråkigt nog så är det fåtal som faktiskt förstår vidden av det jag talar om, de saknar erfarenheten, och saknar man den så har man även ingen referensram att jämföra med.

 

Vi är bra på moment men få har helheten

 

Att du inte gör skillnad på hemvärn och reguljära förband är ju tydligt och därför poängterade jag (och jag gör det ånyo) att det ÄR skillnad i Sverige.

Hemvärnet är INTE reguljära förband och det är en helt annan kravbild för insatsförband i insatsorganisationen. I de förband jag har ingått i har vi genomfört fysiska tester på sökanden och de som inte har klarat kraven har inte anställts. Redan anställd personal som inte klarat kraven har inte fått gå nivåhöjande utbildning och har halkat efter i vitsorden (lön, mm).

Alltså ska man inte dra hela FM över en kam.

 

Det var faktiskt synen på fysiken vi diskuterade och inte numerären i vissa förband, eller hur?

 

 

@WW

Ja, om eleven har rätt förkunskapskrav och förbandet (Utbgrp) betalar så är det inga problem, förutsatt att det finns kursplatser. Jag har gått kurser med blandade elever.

/K

Link to comment
Share on other sites

 

 

Att du inte gör skillnad på hemvärn och reguljära förband är ju tydligt och därför poängterade jag (och jag gör det ånyo) att det ÄR skillnad i Sverige.

Hemvärnet är INTE reguljära förband och det är en helt annan kravbild för insatsförband i insatsorganisationen. I de förband jag har ingått i har vi genomfört fysiska tester på sökanden och de som inte har klarat kraven har inte anställts. Redan anställd personal som inte klarat kraven har inte fått gå nivåhöjande utbildning och har halkat efter i vitsorden (lön, mm).

Alltså ska man inte dra hela FM över en kam.

 

Det var faktiskt synen på fysiken vi diskuterade och inte numerären i vissa förband, eller hur?

 

 

@WW

Ja, om eleven har rätt förkunskapskrav och förbandet (Utbgrp) betalar så är det inga problem, förutsatt att det finns kursplatser. Jag har gått kurser med blandade elever.

/K

 

 

Anmäler avvikande åsikt

 

Detta är irreguljära förband inom Svenka FM.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/specialforband/

 

HV är ett Reguljärt förband , Men utan samma krav som övriga FM.

( det är skillnad på ett strv-hinder och ett väg-gupp )

Link to comment
Share on other sites

 

 

@WW

Ja, om eleven har rätt förkunskapskrav och förbandet (Utbgrp) betalar så är det inga problem, förutsatt att det finns kursplatser. Jag har gått kurser med blandade elever.

/K

 

Alldeles beroende på var man lägger förkunskapskraven kan det fungera, men också bli problem.

Mig veterligen har utbildningsgrupp aldrig betalt för kurs jag gått, annat än de utb.grp hållit själva. Kursanordnare har fått medel från Försvarsmakten att hålla utbildning. Dock har jag mestadels gått Försvarsutbildarnas kurser, men jag vet att de tillfällen då motsvarande kurs på HvSS varit möjligt alternativ har premisserna varit lika.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

 

 

 

Att du inte gör skillnad på hemvärn och reguljära förband är ju tydligt och därför poängterade jag (och jag gör det ånyo) att det ÄR skillnad i Sverige.

Hemvärnet är INTE reguljära förband och det är en helt annan kravbild för insatsförband i insatsorganisationen. I de förband jag har ingått i har vi genomfört fysiska tester på sökanden och de som inte har klarat kraven har inte anställts. Redan anställd personal som inte klarat kraven har inte fått gå nivåhöjande utbildning och har halkat efter i vitsorden (lön, mm).

Alltså ska man inte dra hela FM över en kam.

 

Det var faktiskt synen på fysiken vi diskuterade och inte numerären i vissa förband, eller hur?

 

 

@WW

Ja, om eleven har rätt förkunskapskrav och förbandet (Utbgrp) betalar så är det inga problem, förutsatt att det finns kursplatser. Jag har gått kurser med blandade elever.

/K

 

 

Anmäler avvikande åsikt

 

Detta är irreguljära förband inom Svenka FM.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/specialforband/

 

HV är ett Reguljärt förband , Men utan samma krav som övriga FM.

( det är skillnad på ett strv-hinder och ett väg-gupp )

 

Hv är inte ett reguljärt förband med normal måttstock som särskiljer vanligt försvar med deltids-/frivilligförsvar.

Specialförbanden är dock reguljära med samma måttstock.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Krook! Tycker att hela ditt resonemang är väldigt bisarrt, Hemvärnet står under Försvarsmaktens ledning, det är ingen privat organiserat milis. Så alltså är det ett reguljärt ordinarie förband.

 

 

Svenska Akademins ordbok

 

 

REGULJÄR 3.b]

b) om krigsmakt, arm'e trupp(er), soldater o. d.: som utgör resp. tillhörett lands författningsenligt organiserade o. utrustade (stundom: permanenta l. stående) krigsmakt; motsatt: irreguljär; i fråga om ä. förh. stundom särsk.: som utgör l. tillhör linjetrupperna; äv. mer l. mindre bildl.; stundom äv. (övergående i

 

 

Hemvärnet är författningsenligt organiserad och utrustat del inom försvarsmakten. Så alltså är det ett reguljärt förband. Bemannat med deltids soldater.

 

 

För svensk del du använder uttrycket "vanligt försvar" Vilket då försvar, Sverige har väl inget riktigt försvar det gav vi upp många år sedan! Nu har vi militära styrkor för utlands operationer och lite territorial bevakning.

 

Sen försöker Svenska försvarspolitiker påstå nått om nationellt försvar!

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

I en diskussion med en amerikan skulle du då säga att hemvärnet är en del av regular army? Det vore att sladda på sanningen.
Även BA skiljer på Regular army och övriga. Men vi kan släppa det i den här tråden och skapa en ny i ämnet om du vill.

 

 

 

Vad du avser med "riktigt försvar" vet jag inte men om du menar att kunna motstå ett rejält väpnat angrepp så har inte Sverige kunnat det på bedömt ca 35 år. Det har inte våra grannländer heller kunnat utan support från omgivningen och omfattande tid för förberedelser.

Likaväl har Sverige en försvarsmakt där hemvärnet är en viktig del men hemvärnet är ändå inte normgivande utan närmast en stödfunktion. Och eftersom hemvärnet inte har samma regler som övriga Försvarsmakten bör man vara tydlig att det man beskriver gäller just hemvärnet och inte Försvarsmakten i stort.

 

Som försvarsupplysning: Antalet hemvärnssoldater är enligt officiella siffror ca 22000 st. Antalet heltidstjänstgörande i FM är ca 20000 st. Till det kommer T-personal som ingår i IO14 och som omfattas av samma kravbild som K-personalen. T-personalen är idag bara ca 10000 st.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Ja i en diskussion i USA så är Hemvärnet en del i det svenska försvaret och ett reguljärt förband med bevaknings och skyddsuppgifter. Man skiljer på två förbandstyper, active component som är stående heltidsförband och reserv component som består av deltidstjänstgörande förband.

 

Hemvärns, GSS/T och reservofficerare tillhör reserv de måste mobiliseras för att kunna användas.

 

 

Ja det är synd om Sverige, vi har inget riktigt försvar och vi vill inte vara med i Cluben som gör att vi får hjälp om det skorpar till sig.....

 

Konstig inställning vi har! Sparat in miljard belopp på försvaret reducerat dess organisation med 90% och sen anser vi att andra ska betala för förmågor för vårt försvar när vi själv inte vill det....

 

 

Men det är en helt annan frågeställning som inte hör hemma här i denna tråd.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
  • BlåGul -1

Alla krigsförband i insatsorganisationen får väl anses vara reguljära förband?

 

 

..

Även BA skiljer på Regular army och övriga. Men vi kan släppa det i den här tråden och skapa en ny i ämnet om du vill.

...

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Kurser som är anpassade efter heltidsarbetande personer.. Vilket gör att jag som person får det väldigt svårt att kunna utveckla mig vidare utan att irritera min arbetsgivare.

Sen i år har jag inte sett Stridssjukvårdare utbildningen..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...