Jump to content

Krav för Yrkesofficer


Recommended Posts

När jag gjorde lumpen kom jag ihåg att befälen sa vad fys kraven till yrkesofficersprogrammet var.

 

Men det enda jag kommer ihåg är att det var löjligt låga krav. (löpning, ben böj och armböj kraven alltså)

 

Är det nån som vet vad kraven är? och gärna har en källa till detta. Jag har sökt runt men ej hittat nåt.

Link to comment
Share on other sites

Vidare gäller detta för att komma in på själva utbildningen. Sen när man kommer ut på funktionsskola kommer kraven höjas beroende på vad man har valt för inriktning.

 

Svempa, som jag förstått det så är detta minstakravet för att bli officer (med godkänd minstanivå och godkänt antal poäng), men det gäller också att ligga på rätt nivå för sin eventuella tjänst. Är man blivande jägarofficer så bör man ha rätt ingångsvärden redan vid antagningen. Kan bli hårt annars, och då lär ingen satsa på människan i fråga.

 

En huvudsaklig regel som alltid gällt vid officerares baskrav är följande, "Kraven är lågt ställda, och man skall maxa dem!".

Tror inte att det är så överdrivet lustigt för en blivande officer som precis och på gränsen klarat kraven...

Link to comment
Share on other sites

@Svempa

Man kan inte bli avskiljd från utbildningen om man inte klarar fyskraven under själva utbildningen. Ett inte helt ovanligt fenomen är att man latar till sig, speciellt när man läser i skolbänk och då får trubbel med ffa fälttestet. De tilläggskrav som tillkommer är för den tjänst man är tänkt att anställas på, men dessa måste man inte klara förens man ska anställas.

Link to comment
Share on other sites

@Svempa

Man kan inte bli avskiljd från utbildningen om man inte klarar fyskraven under själva utbildningen. Ett inte helt ovanligt fenomen är att man latar till sig, speciellt när man läser i skolbänk och då får trubbel med ffa fälttestet. De tilläggskrav som tillkommer är för den tjänst man är tänkt att anställas på, men dessa måste man inte klara förens man ska anställas.

Jaså?!

Då har man ändrat nu för förr så avskiljdes folk om de inte klarade av fyskraven och de skulle genomföras varje år.

Men fyskraven har väl akademiserats de också.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Då har man ändrat nu för förr så avskiljdes folk om de inte klarade av fyskraven och de skulle genomföras varje år.

Men fyskraven har väl akademiserats de också.

Japp, en ändring har skett och det har med akademiseringen att göra, det skulle krävas en ändring i högskoleförordningen alternativt en särreglering för OP. Om det är bra eller ej får den enskilde bedömma. Dock är jag kritisk till hur man använde avskiljningsmöjligheten förut. Har hört mer än en berättelse om hur man lät "reko killar" få extra chanser jämfört med personer man ville avskilja på mer personliga grunder.

Link to comment
Share on other sites

Klarar du inte de fysiska kraven så klarar du inte av yrket och ska heller inte ta examen. Fysen torde utgöra ett utbildningsmål precis som alla andra krav. Du tycker inte att det är övermaga att dissa ett system på hörsägen?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Klarar du inte de fysiska kraven så klarar du inte av yrket och ska heller inte ta examen. Fysen torde utgöra ett utbildningsmål precis som alla andra krav. Du tycker inte att det är övermaga att dissa ett system på hörsägen?
Det är från förstahandskällor som jag har stort förtroende för som berättat detta för mig. Dels officerare på skolan dels officerare hemma på förbandet, dessa har dessutom ingen som helst anledning att påstå saker som inte stämmer, speciellt då vissa uttryckt att dom tyckte det var ett rättmätigt missbruk.

 

Och om att man inte klarar kraven under utbildningens första eller andra år säger väl inget alls om hur man klara dom vid tiden för examen? Det kan faktiskt vara så att vissa väljer/blir tvungna att lägga stor energi vid studierna och därför låter fysen stå tillbaka under en tidsperiod. Iofs tycker jag att intagningskraven skall man kunna klara när som helst, men om någon inte gör det skall vederbörande få stöttning med träningen för att komma tillrätta med detta, inte avskiljas.

Link to comment
Share on other sites

Klarar du inte de fysiska kraven så klarar du inte av yrket och ska heller inte ta examen. Fysen torde utgöra ett utbildningsmål precis som alla andra krav. Du tycker inte att det är övermaga att dissa ett system på hörsägen?
Det är från förstahandskällor som jag har stort förtroende för som berättat detta för mig. Dels officerare på skolan dels officerare hemma på förbandet, dessa har dessutom ingen som helst anledning att påstå saker som inte stämmer, speciellt då vissa uttryckt att dom tyckte det var ett rättmätigt missbruk.

 

Och om att man inte klarar kraven under utbildningens första eller andra år säger väl inget alls om hur man klara dom vid tiden för examen? Det kan faktiskt vara så att vissa väljer/blir tvungna att lägga stor energi vid studierna och därför låter fysen stå tillbaka under en tidsperiod. Iofs tycker jag att intagningskraven skall man kunna klara när som helst, men om någon inte gör det skall vederbörande få stöttning med träningen för att komma tillrätta med detta, inte avskiljas.

Det är aldrig så lätt som under skolan. Om du då inte klarar kraven så kommer du aldrig göra det! Kraven för att ingå i insatsorganisationen är långt värre än antagningskraven till skolan. Och har du svårt med antagningskraven så... Den som inte klarar både fyskraven och studiekraven ska nog överväga sitt karriärval.

Givetvis finns det några undantag från detta men de är försvinnande få.

 

Om dina officerare tyckte att det funkade bra förr, varför är du negativ då?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Om dina officerare tyckte att det funkade bra förr, varför är du negativ då?

 

/K

Möjligen för att jag inte är ett får som nickar och ler så fort någon med fler stjänor öppnar brödluckan... Det kanske inte framgick men alla seniorer är inte odelat positiva, och som jag sa så tyckte en del att det var ett rättfärdigat missbruk. Jag är direkt motståndare till myndighetskorruption eftersom det skadar verksamheten i stort när sådant får spridning. Och vad är det för budskap man kommunicerar till blivande officerar när man fular med bestämmelser på mer eller mindre personliga grunder? Lika bra att kasta vädregrunden rakt genom fönstret om man förhåller sig så till dom lagar, förordningar och regler som styr verksamheten.

Link to comment
Share on other sites

Frågan var varför du inte uppfattade det som bra. Den handlade inte om varför du inte gör som dina chefer.

 

Jag tycker att man kan kasta all skit och sluta upp med värdegrund om inte ens kadetterna klarar av de fysiska kraven som de ska klara. Vad sänder det för signaler? Är det att ta ansvar, att vara öppen? Pyttsan. Det är missbruk det, att inte avbryta något som inte någon är bekänt av.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det är lite märkligt att man kan bli avskiljd under skoltiden för att man inte klarar de teoretiska kraven men inte för att man inte klarar de fysiska kraven.

 

Du, Vikström, resonerade som så att om man (av olika anledningar (prioritering :/ )) underskred de fysiska kraven under skoltiden så var inte det så farligt för det kunde man ta igen i slutet innan examen. Om det är så borde man alltså inte kunna avskiljas pga undermålig teoretisk förmåga under programmets gång, för det kan man alltid ta igen senare? Om man drar det till sin spets behöver alltså inte klara nånting förens man tar examen och kommer ut på trupp och får en chock? Konstigt sätt att se på det tycker jag. Officersyrket är ett speciellt yrke och den fysiska förmågan ska inte bortprioriteras, den ska alltid finnas där. Klarar man inte av att på egen hand hålla sig i form och kunna prestera fysiskt, då ska man inte bli officer. Hur ska du annars kunna motivera soldaten till det? Jag håller med Krook och säger att om du inte har tid att fysa under din tid på skola kommer du aldrig att ha tid annars heller, det handlar om din mentala inställning och inget annat...

 

Jag blir tyvärr inte förvånad, kravlösheten breder ut sig...

Link to comment
Share on other sites

Låt oss nu räta ut saker och ting här. Jag har aldrig påstått att jag är emot att man ska kunna avskiljas under utbildningens gång pga ej uppfyllda fyskrav. Jag sa att jag var emot hur möjligheten användes. När vissa personer fick fler chanser än andra då dom sågs som "reko killar" medan andra inte fick en enda chans pga tex "dålig attityd" är det för mig ett tydligt tecken på moraliskt förfall.

 

Det finns idag alldeles för många frågetecken kring hur avskiljande pga ej uppfyllda fyskrav skall ske på ett rättsäkert sätt för att jag ska vara för det , idagsläget. Till exempel, vilka krav skall man testas mot, intagningskraven eller en eventuell framtida befattning? Det senare alternativet är väldigt svårt att genomföra om vi ska ha central antagning till OP där man inte har något utpekat förband eller befattning förens sent i utbildningen.

 

Och vill man nu att kadetterna skall uppfylla vissa fysiska krav bör man rimligtvis skapa möjligheter för det och inte som på en del funktionsskolor åsidosätta detta mer eller mindre med motivering att studierna kräver all tid. Observera att det var skolan som sa detta!

 

@Noname

Du har nog totalt missuppfattat vad jag tycker i frågan, läs ovan. Men jag måste inflika att det bör rimligtvis inte göra någon skillnad om jag tentar kurserna i programets tempo eller om jag gör alla tentorn sista veckan.

 

Och att kravlöshet skulle råda är inget att förvånas över, snarare är det så att de akademiska kraven höjts väsentligt på den grundläggande officersutbildningen iom YOP 06-09 och OP 07-10. Med det inte sagt att dom är höga nog ännu, snarare är dom fortfarande för låga! En inte helt ovanlig inställning på skolorna var förut att eftersom förbanden ansett kadetterna som lämpliga officerar så skulle skolan anpassa utbilningen utifrån kadetterna. Det är prov på kravlöshet!

 

edit:stava

Edited by Vikström
Link to comment
Share on other sites

En inte helt ovanlig inställning på skolorna var förut att eftersom förbanden ansett kadetterna som lämpliga officerar så skulle skolan anpassa utbilningen utifrån kadetterna. Det är prov på kravlöshet!

 

Intressant påstående, källa frågas?

Link to comment
Share on other sites

Intressant påstående, källa frågas?
Åter igen är källan äldre officerare. Hade så sent som igår ett samtal med en fd officer om just detta. Under den personens tid på ATS så klarade alla kadetter alla teoretiska prov i de tekniska ämnena pga denna inställning. Klarade någon mot förmodan inte det första provet ordnades omprov med målbogsering.

 

Det finns förklarligt nog(?) inga studier gjorda på detta, vilket jag anser är ett stort problem i arbetet att utveckla officersutbildningen. Överhuvudtaget finns det väldigt få kritiska granskningar av utbildningssystemet iaf på grundläggande nivå, vilken är den jag intresserar mig för i huvudsak. Typiskt verkar också vara att så fort man lämnat utbildningen förtränger man den och inriktar sig på förbandverksamheten, vilket kadetterna ofta ofta upplever som oförståelse från förbandets sida när man för upp de problem man eventuellt upplever på skolan.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte att man ska likställa övriga skolor med ATS.

Målbogsering, kravlöshet och sånt är dåligt för både individen och organisationen. Ingen vinner på det.

Avskiljningar är sällan av ondo.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

@Noname

Du har nog totalt missuppfattat vad jag tycker i frågan, läs ovan. Men jag måste inflika att det bör rimligtvis inte göra någon skillnad om jag tentar kurserna i programets tempo eller om jag gör alla tentorn sista veckan.

 

Och att kravlöshet skulle råda är inget att förvånas över, snarare är det så att de akademiska kraven höjts väsentligt på den grundläggande officersutbildningen iom YOP 06-09 och OP 07-10. Med det inte sagt att dom är höga nog ännu, snarare är dom fortfarande för låga! En inte helt ovanlig inställning på skolorna var förut att eftersom förbanden ansett kadetterna som lämpliga officerar så skulle skolan anpassa utbilningen utifrån kadetterna. Det är prov på kravlöshet!

 

edit:stava

Egentligen bryr jag mig inte om vad just du tycker om frågan. Det jag reagerade på är den flathet som visas från lärarcorpset eller kanske framför allt det militära skolväsendet i allmänhet när det kommer till de fysiska kraven. Man kan tydligen vara stenhård när det gäller de teoretiska kraven men när det gäller fysisk- och praktisk prestationsförmåga kan personer vara tämligen värdelösa utan att åtgärder vidtas. Detta har jag märkt från min tid på skola och det du Vikström beskriver förstärker min uppfattning.

 

Det är varje (blivande) officers plikt att hålla sig i form, tid finns alltid, det handlar bara om mindset. Jag känner en del kadetter på MHSH och de har i alla fall inga problem att kombinera träning med studier.

Link to comment
Share on other sites

Det är lite märkligt att man kan bli avskiljd under skoltiden för att man inte klarar de teoretiska kraven men inte för att man inte klarar de fysiska kraven.

Makes sens to me.

Om man blir sjuk eller skadad så kanske man inte har möjlighet att genomföra de fysiska testen även om man klarar av att följa den teoretiska delen. I både teori och fysik så tycker jag att man ska ha möjlighet att kompletera.

Link to comment
Share on other sites

Det är lite märkligt att man kan bli avskiljd under skoltiden för att man inte klarar de teoretiska kraven men inte för att man inte klarar de fysiska kraven.

Makes sens to me.

Om man blir sjuk eller skadad så kanske man inte har möjlighet att genomföra de fysiska testen även om man klarar av att följa den teoretiska delen. I både teori och fysik så tycker jag att man ska ha möjlighet att kompletera.

Om du är sjuk och/eller skadad under skoltiden så att du inte kan genomföra fyskrav så har du så allvarliga problem att du förmodligen inte kan lösa uppgift efter examen. Varför ska då FM satsa på dig, om du inte klarar av det?

 

Styrka och Studieförmåga går båda att träna upp men endast bristande studieförmåga är anledning till avskiljning, trots att yrket ställer ordentliga krav på fysisk förmåga men i många avseenden måttliga krav på mental spänst. Det går åt fel håll.

 

Nästa gång jag ska åka ut i internationell tjänst så ska jag snacka mig runt fälttestet på en tid under 11:15. För då bör jag ju kunna snacka mig ur ett påslag i missionsområdet också, eller hur?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Om du är sjuk och/eller skadad under skoltiden så att du inte kan genomföra fyskrav så har du så allvarliga problem att du förmodligen inte kan lösa uppgift efter examen. Varför ska då FM satsa på dig, om du inte klarar av det?
Fälttest med komplicerat benbrott, lung- eller hjärtmuskelinflamation? Det finns självfallet helt godtagbara orsaker till att inte kunna genomföra fyskrav som inte gör dig olämplig i det långa loppet.

 

Och du behöver inte oroa dig för att någon fysiskt okapabel tar sig in i yrket eftersom de intressanta fyskraven är skallkrav för att alls anställas.

 

Du påpekar att man inte ska jämföra ATS med övriga skolor vilket till viss del kan vara sant då ATS understundom verkar ha varit en otroligt lökig skola. Dock är det inte bara arméteckniker jag pratat med så problematiken fanns även på andra skolor.

 

@Noname

På MHSH finns inga problem med tid till träning, det fanns det dock på minst en av funktionsskolorna under första året av yop.

Link to comment
Share on other sites

Nästa gång jag ska åka ut i internationell tjänst så ska jag snacka mig runt fälttestet på en tid under 11:15. För då bör jag ju kunna snacka mig ur ett påslag i missionsområdet också, eller hur?

Nej. Klarar man inte kraven så får man kompletera. Kan man inte kompletera i tid för nedrotering så har man inte kvalificerat sig. Sorry.

Link to comment
Share on other sites

Jag diskuterade intagningskraven med en av cheferna på MHS Karlberg.

 

Kraven kan verka låga, men man har utgått från de värnpliktiga och sett hur mycket de karar. Kraven är att man ska vara bättre tränad än 50% av dem, alltså ligga på övre halvan eller vad man säger.

 

 

För de som går taktiska programmet, så har de tre år på sig att träna upp sig, och man tar därför in personer, där alla inte har super bra kondition, men på tre år räknar man med att de ska ha ändrat sig, genom att skolan erbjuder många träningsmöjligheter.

 

 

Förr hade man 30000 värnpliktiga, idag är det 5000 i värsta fall. Av dem brukar ca 5% vara intresserade att söka. Man kan inte ha för höga krav heller, för då får man in för lite folk och med vakanser på 30% bland officerare, så är det viktigt att få in många befäl.

 

Fyskraven är högre på både brandman och polis för att komma in på utbildningen, men de har fler sökande också.

 

Alla platser på taktiska programmet fylldes inte i år, eftersom det finns för få sökande med rätt kompetens.

 

När kadetterna börjar sin utbildning vet dem att det finns olika fys-krav de måste klara för sin tjänst sen, annars kan man inte jobba som det man vill, det är nog ingen som inte fattar att den måste träna....

Edited by seglande
Link to comment
Share on other sites

@seglande

Skilj på taktiska programmet (TAP) som är vad löjtnanter läser(läste) för att bli kaptener, och officersprogrammet (OP) med taktisk/operativ inriktning.

 

edit:

Tänkte över vad du skrev om att kraven skulle ligga så att halva värnpliktkullen skulle klara dem. Jag finner det direkt otroligt att halva värnpliktskullen är i så usel form att dom inte klarar fyskraven. Jag hade innan jag gjorde dem inför antagning till yop tillbringat två år på universitet med i princip obefintlig träning och "befintligt" festande. Ändå hade jag inte problem med något av kraven.

Edited by Vikström
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...