Jump to content

För lite tid?


Guest

Recommended Posts

Ja nu vet jag inte riktigt hur vi ska börja det här men vi hade en kort genomgång av grunderna i SIB dvs säkring av korsningar framryckning i kvarter osv. Sen efter övningen skulle vi läsa i SOLDF för att få en liten överblick. I SOLDF står det ju att man ska packa med extra sprängdeg och tändsatser osv, Då jag senare frågar befälen om just detta om vi ska få utbildning om hur man handskas med sprängdeg osv så säger dem att vi inte har tid med detta.

Nu undrar jag hur mycket tas egentligen bort i utbildning på den enskilde soldaten för att man ska kunna hinna trycka in allt innan muck?

Link to comment
Share on other sites

Jag som jobbar i braschen kan bara svara: Alldeles för mycket! Vi tvingas hela tiden skära i massor av utb för att hinna med allt, detta känns väldigt frustrerande eftersom "produkten" vi lämnar ifrån oss inte har fått alla de kunskaper som krävs!

Link to comment
Share on other sites

Vet att för att årets ledningspluton på T2 skall få sin fullständiga facktjänst, så har dom endast 2 veckors Gsu... Tiden finns inte för mer... Sedan kan det bli lite strid mitt uppe i allt, men samanhängande bara 2 v...

Link to comment
Share on other sites

Tro nu inte att vi hade en helvecka i en ruinstad och övade, vi hade reservtid en måndageftermiddag som vi på oss skyttesoldaters initiativ fick till SIB-utbildning.

Så vi hade en eftermiddag till att lära oss "Korridor fram,Korridor bakåt" samt säkra korsningar och sånt.

Men iaf varför förlänger man inte utbildningar från 7,5 månader till 9 månader det spelar ingen roll för mig om man har extra tid bara det är SIB.

Link to comment
Share on other sites

F-soldat: 10 månader (muckar som korpral)

 

E-soldat (specialist): 12 månader (muckar som specialist)

 

Gruppbefäl: 18 månader (muckar som furir)

 

Plutonsbefäl: 24 månader (muckar som sergeant)

 

Kompanibefäl: Avskaffas helt och hållet. Inte ska man kunna bli officer bara genom att göra en grundutbildning på 15 månader?!

 

I samma veva (åter)inför vi ett mer nyanserat befälssystem. :thumbs:

 

Överfurir blir man som stamanställd GB. Fanjunkare blir man som stamanställd PB. :)

 

Vad säger ni? Lite OT... ;)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

"På 50-talet, en avsevärt enklare organisation och i en miljö med ett lägre stridstempo, ansågs utbildningen till t ex värnpliktig officer kräva 21 månaders grundutbildning" [Wallerfeldt, B., "Si vis pacem - para bellum", 1999].

 

Dessutom ingick (troligtvis) inte en GKÖ/slutövning i de 21 månaderna, utan en första KFÖ skulle hållas 1-2 efter muck.

 

Som det har berörts i tidigare inlägg kräver förmodligen dagens förhållanden (komplex organsation,  fler uppgifter, mer komplicerad matriel m.m.) en grundutbildningstid som är betydligt längre än dagens. Någonting som dels ekonomiskt men även ur "rättviseaspekten" säkert skulle vara svårt att motivera.

Link to comment
Share on other sites

Då skulle det bli svårare att få folk till högre utbildningar... Och blir folk "tvingade" till längre utbildningar så kommer folk att hoppa av i större utsträckning än idag...

Självklart skulle detta innebära att man införde en lämplig ersättning för de som fullgör sin värnplikt. Inte nödvändigtvis ekonomisk sådan, men kanske andra förmåner.

 

Jag skulle inte säga nej till 24 månader som PB-värnpliktig, som exempel, om det betydde att jag fick en civilt meriterande utbildning, eller blev garanterad en plats på t ex MHS efteråt.

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Man skall nog passa sig för förmåner såsom garanterade platser på MHS eftersom ju det långt ifrån är säkert att man passar som officer bara för att man gjort en viss utb...

 

Men absolut nu måste vi bestämma oss antingen längre Gu eller lägre ambition...

 

NSKY som jag utbildar nu har tex ännu inte fått någon NBC-tjänst något som skall ligga inom ramen för GSU och dessa soldater skall ändå kunna lösa upgifter som NBC-patrull etc och alltså inte bara ta hand om sig själva (skyddsmask på/av)...

Link to comment
Share on other sites

Guest Lord Good

Gamla sovjetsystemet var bra. Alla hade ett års allmän soldatutbildning. De som var goda soldater gick vidare och fick speciell truppslagsutbildning i ett år. De som inte blivit goda soldater på ett år fick ett år till på sig att bli en god soldat :)

Link to comment
Share on other sites

Man skall nog passa sig för förmåner såsom garanterade platser på MHS eftersom ju det långt ifrån är säkert att man passar som officer bara för att man gjort en viss utb...

 

Jo, men kanske "UoffS" (Underofficersskola) eller något liknande? Efter det kunde man bli anställd som fanjunkare eller liknande...om man nu inte platsade som officer. :thumbs:

 

"Ett underbefäl/en underofficer som dagdrömmer på arbetstid är en odåga. En officerare som dagdrömmer på arbetstid gör förmodligen bara sitt jobb". ;)

 

Hehe... Jag säger en sak. OT!! ;-)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

"Ett underbefäl/en underofficer som dagdrömmer på arbetstid är en odåga. En officerare som dagdrömmer på arbetstid gör förmodligen bara sitt jobb". ;)

Eller?

 

Kan liksom inte låta bli att bli provocerad av detta inlägget efter att förra veckan ha jobbat i 70 timmar på sex dagar...

 

Eller så är det jag som misstolkar nåt vilket mycket väl kan vara fallet...

Gäsp!

Link to comment
Share on other sites

Ja, kan bara konstatera att vissa KB-skolor ger a l l t till sina elever. Komplett sjukvård, NBC-skydd, skyddsvakt, förarbevis på alla tgb, alla grundvapen AK4-5, grg, p-skott, ksp:s osv.

 

Jämfört med menigas genomgång är detta grymt gediget.

 

/RP

Link to comment
Share on other sites

@ KP2

 

Gör du ditt jobb eller är du en odåga? ;)

 

Förtydligande: Vad som menas är att en officer (i en riktig armé med stambefäl etc) ska ha visioner och vara fantasifull.

 

En underofficer bör då vara skicklig på att få det dagliga arbetet gjort, som t ex tvättbyten, visitationer, exercis etc.

 

Har jag fel??

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Pekar inte diskussionen om för kort utbildningstid tydligt på fördelarna med ett yrkesförsvar?

Med kontrakterade meniga, stamanställda underbefäl och officerare, skulle soldaterna ges nog med tid att utbildas i sina befattningar, medan officerarna skulle kunna övas betydligt mer än i dag i att föra befäl för större enheter; bataljon, brigad.

Ett annat gott skäl för yrkesförsvar är att Sverige då har ett stort antal olika slags förband att sätta in i exempelvis internationella insatser eller terroristbekämpning (om polisen anser sig behöva hjälp). Med ett värnpliktsförsvar saknas i stort sett helt insatsberedda förband under stora delar av året, eftersom värnpliktskullarna inte är färdigutbildade förrän i slutet av utbildningen (naturligt nog).

 

Civilist

Link to comment
Share on other sites

Nu ska vi inte börja älta om värnplikt vs yrkesarmé. :D

 

Visst låter alla de där sakerna du räknade upp bra, men du glömmer uppenbarligen att rekryteringsunderlaget i Sverige aldrig kommer möjliggöra ett försvar baserat på enbart kontraktsanställd personal. Självklart är det praktiskt genomförbart, men vad man tjänar i kvalité förlorar man i kvantitet.

 

Det är verkligen synd att många av de som ofta förespråkar en yrkesarmé (samt Marin och Flygvapen), lämpligt nog, glömmer bort att Sverige inte är lika manstarkt som t ex USA eller Storbritannien, vilket medför att rekryteringsunderlaget faktiskt är betydligt sämre; inte kompetens- och kvalitetsmässigt, men numerärt.

 

En eventuell diskussion av detta bör föras inom en annan "Topic".

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Link to comment
Share on other sites

Att: civilist

 

Ngn fara för mer sofistikerade utlandsmissioner kommer inte den korta värnplikten ha. Inom en överskådlig framtid kommer vi ha kontraktssoldater i stand-by. En deltidsyrkesstyrka skulle man kunna säga. Mot en månadslön på säg 6000-7000 kronor får man stå i ständig beredskap i en viss tid. Men under tiden kan man göra vad man känner, studera och så. Och självklart delta i en del övningar som höjer missionsstyrkans förmåga och kvalitet.

 

En utsökt balansgång mellan värnplikt och yrkesarmé (för den del som rör utlandsmissioner vill säga)

 

/RP

Link to comment
Share on other sites

Angående rekrytering till yrkesförsvar: de relativt små länderna Belgien (10 miljoner invånare) och Nederländerna (16 miljoner invånare) lyckades under 1990-talet sätta upp yrkesförsvar med ca 40 000 respektive 63 000 man.

Nederländerna har anmält bland annat en mekaniserad brigad och en luftburen brigad, totalt 6000 man till EU:s krishanteringsstyrka.

 

(Källa: International Institute for Strategic Studies, 2002 - 03)

 

Civilist

Link to comment
Share on other sites

Ja, den var ganska rolig.

Å andra sidan förstår jag inte riktigt vilken roll ett lands yta spelar om man inte fruktar en storskalig invasion typ kalla kriget, och därför vill kunna (försöka) försvara hela landet.

För Rysslands del torde det vara ganska svårt att invadera Sverige utan

- tillgång till de baltiska hamnarna (NATO-medlemmar 2004),

- tillgång till någon slags invasionskapacitet (Östersjöflottan rostar bort),

- en kraftig upprustning över lång tid, vilket man inte har råd till, och i vilket fall som helst inte kan äga rum utan att det märks.

 

För intresserade av rysk militär kapacitet rekommenderas FOI-rapporten "Rysl militär förmåga i ett tioårsperspektiv. En förnyad bedömning 2000."

 

Utifrån resonemanget ovan om den de närmaste åren ryska oförmågan att åstadkomma en invasion, anser jag fortfarande att ett relativt litet yrkesförsvar är betydligt mer lämpligt för dagens hotbild, än ett stort värnpliktförsvar.

 

Civilist

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...