Jump to content

NBG:s avsaknad av artilleri en livsfara??


Guest Calle C.

Recommended Posts

Guest Calle C.

Sverige har inom EU åtagit sig ett sammanhållande ansvar för en av de snabbinsatsstyrkor som nu sätts upp av EU-länderna. Som Ni vet kallas det svenska bidraget Nordic Battlegroup. Snabbinsatsstyrkorna kommer vara ett av flera viktiga instrument i EU:s krishanteringsförmåga och de som kan sättas in snabbast.

 

Från och med 1 januari 2008 har NBG, tillsammans med Estland, Finland, Irland och Norge, ha en beredskapsställd snabbinsatsstyrka med minst 1 500 soldater. Beroende på insatsens art kan ytterligare resurser tillföras, så kallade enablers, som består av till exempel flygstridskrafter och specialförband. Totalt består förbandet av cirka 2 800 soldater. Sverige kommer att bidra med cirka 2 300 soldater, Finland med cirka 200, Norge med cirka 150, Irland med cirka 80 och Estland med cirka 50. För den militärstrategiska ledningen av styrkan samarbetar vi med Storbritannien.

 

Sverige leder Nordic Battlegroup och har huvudansvaret för styrkans kärna, en lätt mekaniserad skyttebataljon. De andra länderna bidrar främst med understöds- och logistikfunktioner. Som stöd till bataljonen fogas ett ramverk av resurser, exempelvis logistik, artilleri, luftvärn och underrättelseenheter. Dessutom kan strategiska och operativa resurser tillföras vid behov, såsom flygstridskrafter, sjöstridskrafter eller specialförband.

 

Snabbinsatsstyrkan ska delta i EU:s krishanteringsoperationer i den inledande och oftast svåraste fasen. Den ska under en begränsad tid kunna lösa uppgifter längs hela konfliktskalan, från humanitär hjälp till väpnad strid. Uppgifterna kommer dock alltid att ställas i relation till styrkans begränsade storlek.

 

Min fråga gäller angående artilleriet som ska ingå i NBG.

 

I NBG ingår en artillerilokaliseringsradarenhet med ARTHUR-systemet till befogande. Artillerilokaliseringsradarenhetens används för att lokalisera och dokumentera parternas skjutande enheter. Utöver detta kan det svenska radarsystemet ARTHUR alarmera egna förband vid risk för beskjutning av granatkastare eller raketer. Genom att nyttja ARTHUR har ett flertal länder byggt upp förvarningssystem som gör att personalen i camperna varnas om inkommande attacker. Men radarsystemet kan också leda egen eldgivning för att slå ut inkommande eld. ARTHUR är ett världsledande system och har med stor succé används runt om i världen.

 

Men, ponera att våra NBG-trupper hamnar under granatbeskjutning. Vi kan lokalisera fienden med ARTHUR. Dock är konceptet med ARTHUR handikappat utan möjlighet att svara mot eldgivning.

 

Enligt mitt vetande har NBG ett granatkastarkompani. Men vad är det för svar på större eldgivning från t.ex. varianter av haubitsar? Det är inte acceptabelt, enligt mig, att vi skickar iväg trupp utan tillgång till riktigt artilleri. För så blir det, om jag är rättinformerad.

 

Sverige har idag tillgång till världens modernaste artilleri. Dels med den nya Archern. I situationer som NBG ska medverka är ett skyddande artilleri av största vikt. Artilleriet är idag (i t.ex. skyddandet av ”camps”) ett ypperligt hjälpverktyg. Från sin position kan det moderna artilleriet ge livsviktigt stöd till trupp ute på fält.

 

Jag ser med förundrar på hur vi planerar att skicka iväg trupp utan tungt artilleri. Var har Ni för kommentarer i frågan?

 

OBS!

Jag har ej ännu satt mig in i detaljer angående NBG:s förbandsuppbyggnad. Ska sätta in mig mer i ämnet. Då jag är politiskt aktiv funderar jag att kontakta några riksdagsledarmöter ifall jag finner stöd för mina misstankar. Tacksam för respons och rättelser på det jag skrivit.

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Här följer några frågeställningar som jag inte kan svara på, men som jag tycker du skall ta i beaktande:

 

1. Hur ser de olika insatsscenariona ut för NBG

2. Inom dessa scenarier, vilka övriga enheter kan tänkas finnas i området?

3. Kan dessa enheter, ex. Flyg (CAS) eller Fartygsenheter bidra med den förmåga som du efterfrågar?

 

GMY

 

 

-----------------------------

Nedan följer ett meddelande från Rokare när han tagit på sig BG-Kostymen.

 

Vore trevligt om du kunde registrera en användare på forumet och fortsätta diskussionen där, främst då det vore synd att låta detta ämne "tyna bort" i öppet hus vilket ämnen lätt gör ibland.

 

GMY

Link to comment
Share on other sites

haubits finns vad jag vet med som en "påbyggnadsmodul" och är finskt.

det betyder altså att det finns möjlighet att ta med ett haubitskompani om man anser att det behövs.

i annat fall är inte finnarnas 12cm GRK fy skam heller.

 

finnarna är duktiga på allt som skjuter indirekt, men så har de en betydligt högre procent indirekt eldkraft än vad sverige har (läste nånstan att de har mellan 800 och 1200 haubitsar + en hel drös GRK, på en försvarsmakt som är ungefär hälften av sveriges)

Link to comment
Share on other sites

Guest Calle C.

Hej!

 

Intressanta frågeställningar. De har säkerligen behandlats av den militära ledningen. Men jag vet att de, oftast av budgetprioriterade skäl, aldrig får som de vill. Jag är själv inte militär och känner mig i ärlighetens namn lite ”handikappad” i NBG:s militärstrategiska uppbyggnad. Men som alla andra har man ju byggt upp en åsikt och är inte helt bakom flötet... förhoppningsvis ;)

 

Mina personliga tankar kring dina frågeställningar är väl som följer.

 

1. Hur ser de olika insatsscenariona ut för NBG.

 

De är ju helt ovissa. För närvarande har man en verkningsradie på 600 mil från Bryssel. Konfliktområden som ligger närmast till hand borde kanske i sådant fall vara om konflikten i Balkan blossar upp igen eller (kanske mest troligt) en insats i norra Afrikas Tchad och Darfur där humanitära situationen är fruktansvärd. Likt i många andra Afrikanska oroshärdar rör det sig där om flertalet militära klaner med både tung (typ sovjetiska stridsvagnar) och lätta handelsvapen. Barnsoldater är inte ovanligt och det är svårt att sära på civila och militära gäng.

 

2. Inom dessa scenarier, vilka övriga enheter kan tänkas finnas i området?

 

Som läget är nu så leder ju också Spanien en BG. Svenska styrkans roll är att vara först på plats, liksom spanska. Men att kunna slå ut mål på långt håll och med stor säkerhet är av stor vikt. Det har uppdrag i Irak och Afghanistan visat. Den svenska artilleripjäsen Excalibur är unik i detta fall. Den kan från långa avstånd med slående precision slå ut ett specifikt mål. En unik och livsviktig hjälp om man inte vill ställas öga mot öga med fienden eller måste slå ut väl befästa områden. Troligtvis skulle dessa situationer kanske inte vara de första men möter i tillexempel Tchadkonflikten, men det går ju inte att veta. Att ha ett kraftfullt vapen, men hög precision, kan rädda många farliga situationer. Då projektilen går att styra från killarna/tjejerna i ”fronten” kan de på så sätt få ovärderlig hjälp.

 

Det finns flyg. Men inte säkert att de är på plats i tid. Finns ju inte i luften hela tiden. Dels kan inte svensk trupp, vad jag vet, med hjälp av laser ”peka in” exakt mål vilket skulle innebära stor risk för oskyldiga offer.

 

Ett modernt artilleri med Excalibur innebär att man med hög precision kan slå ut mål utan att riskera egen trupp och oskyldiga liv.

 

3. Kan dessa enheter, ex. Flyg (CAS) eller Fartygsenheter bidra med den förmåga som du efterfrågar?

 

Flyg kanske kan hjälpa till en del. Men finns mycket som kan hindra: Tid, väder, precision och navigering. Låt oss säga att en bas kommer under attack från granatkastare (vanlig situation i Afghanistan), hur länge dröjer det innan flyg kommer fram? Ett modern artilleri kan svara på elden direkt. Svenska fartyg har vad jag vet inte vapen som kan användas långt inne på land. Och vi kan inte räkna med att en konflikt sker nära havet och sjöstridskrafter.

 

 

OBS! Bara ett tillägg. Man ska komma ihåg att den militära insatsen bara är av sekundär betydelse. Människors hopp och tilltro byggs inte upp med vapen. Men nu snackar vi vapen, så man får bli lite fyrkantig i uttalandena :surprise:

 

Hmmm, ja, det är intressanta frågeställningar i alla fall. Önskar att man hade lite mer koll!

 

Mvh

 

Calle

Link to comment
Share on other sites

Det finns flyg. Men inte säkert att de är på plats i tid. Finns ju inte i luften hela tiden. Dels kan inte svensk trupp, vad jag vet, med hjälp av laser ”peka in” exakt mål vilket skulle innebära stor risk för oskyldiga offer.

 

Vill först säga att det är en intressant fråga som bör diskuteras.

 

Jo, det kan svensk trupp, och det kommer de FAC:ar (Forward Air Controller) och flygenheter som ingår i NBG kunna göra.

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr kan inte sjöstridskrafterna bidra med så mycket, inget av länderna förfogar över en sjöpjäs (100-155mm) som är adekvat för NGS. Norge har det grövsta artilleriet med 76mm, övriga sitter på bofors 57 och 40mm

Link to comment
Share on other sites

Det finns flyg. Men inte säkert att de är på plats i tid. Finns ju inte i luften hela tiden. Dels kan inte svensk trupp, vad jag vet, med hjälp av laser ”peka in” exakt mål vilket skulle innebära stor risk för oskyldiga offer.

Jo, det kan svensk trupp, och det kommer de FAC:ar (Forward Air Controller) och flygenheter som ingår i NBG kunna göra.

Nja, i nuläget finns inga svenska laserpekare tillgängliga för NBG, dock finns det en tilltänkt men den är så vitt jag vet inte tillgänglig än iaf. Dock är det inget krav på laserpek för att få ett precist måluttag, men det är en tidsfråga och laser går givetvis snabbast.

 

@ Calle C.

 

Ang. insatsområden så är jag relativt övertygad om att NBG inte kommer att sättas in mot någon högteknologisk fiende. Jag tror nog att undtjänsten har koll på resurserna hos en tilltänkt "fi".

 

Om du är orolig för att CAS inte kan användas till precisionsbekämpning, hur kan du vara så säker på att ammunitionen "Excalibur" kan göra jobbet. Även om granaten i sig är precis, vad är det som säger att måluttaget från den stressade skyttegruppchefen under beskjutning är exakt? Och om riktiga eldlednings-resurser är på plats i förväg är inte det då en situation då flyget också skulle kunna det?

 

Du sa att det var vanligt med grk-attacker mot baser i Afghanistan. Med artradar mäter man lätt in dessa och kan sedan bekämpa med eget grk, det behövs inga haubitsar för det. Min personliga bedömning är att det är ovanligt med ett avancerat indirekt eld-system där insats med haubits mot våra förband på avstånd utanför grk-räckvidd (ca 7km).

 

Sen ska man betänka att NBG är tänkt att verka som en förstyrka i syfte att säkra infallsportar för större truppstyrkor (>30 000 man). Då är man mer betjänt av att NBG är snabbt på plats och att de är mobila.

 

Det råkar inte vara så att du företräder ett företag i Värmland?

Link to comment
Share on other sites

Guest Calle C.

”Om du är orolig för att CAS inte kan användas till precisionsbekämpning, hur kan du vara så säker på att ammunitionen "Excalibur" kan göra jobbet. Även om granaten i sig är precis, vad är det som säger att måluttaget från den stressade skyttegruppchefen under beskjutning är exakt? Och om riktiga eldlednings-resurser är på plats i förväg är inte det då en situation då flyget också skulle kunna det?”

 

Jag vill än en gång påpeka att jag är ingen taktiker eller militär. Men nog finns det en större tillgänglighet om marktrupperna själva har tillgång till taktiska vapen som Excalibur. Jag är själv osäker på om det ett ”nödändigt” vapen i oroshärdar (som den i Afrika). Men med Excalibur i arsenalen får man tillgång till ett effektivt skydd av ”camps”. Och på grund av dess räckvidd får man också en ”trygg” hjälp för soldater ute på fält. Det finns många situationer där man kan komma i kläm och där ett kraftigt vapen kan vara enda vägen ut. Om så skulle vara fallet så kan man cokså kalla in flyg. Men, hur lång tid tar det innan flyget är där? Hur många flygplatser som JAS (eller annat flyvapen) kan använda finns det i tillexempel Afrika? Finns det en risk med att vänta in flyget? Flygvapnet kommer ju inte vara i luften hela tiden.

 

Med ett modernt artilleri har man tillgång till effektivt och SNABBT skydd kring den radie som artilleriet agerar.

 

”Du sa att det var vanligt med grk-attacker mot baser i Afghanistan. Med artradar mäter man lätt in dessa och kan sedan bekämpa med eget grk, det behövs inga haubitsar för det. Min personliga bedömning är att det är ovanligt med ett avancerat indirekt eld-system där insats med haubits mot våra förband på avstånd utanför grk-räckvidd (ca 7km).”

 

Du kanske har rätt. Kanske inte. Jag tror inte man ska bortse från behovet av att leda den indirekta elden på långa avstånd.

 

”Sen ska man betänka att NBG är tänkt att verka som en förstyrka i syfte att säkra infallsportar för större truppstyrkor (>30 000 man). Då är man mer betjänt av att NBG är snabbt på plats och att de är mobila.”

 

Sant att NBG är en snabbinsatsstyrka. Men bara en liten del av materialet kan man flyga till oroshärden. I fordonsväg handlar det, om jag är rättinformerad, om bandvagn 309 och ”Galten”. Dock skulle frakten av artilleri varken vara mer skrymmande eller ta längre än resten (majoriteten) av utrustningen som kommer att fraktas med fartyg.

 

Angående om jag företräder ett företag i Värmland. Inga kommentarer :navy:

Link to comment
Share on other sites

Avsaknaden av stridsvagnar är också en livsfara. Likaså avsaknaden av höghöjdsluftvärn. Och avsaknaden av kvalificerade ing-resurser. För att inte tala om avsaknaden av taktiska kärnvapen.

 

Ponera att ett haubitskompani 77B sätts in som kloss ihop med Core Bn. Då är avsaknaden av splitterskyddat artilleri en livsfara. Och om (den ännu ej färdiga) haubkomp 77BD (Archer) skulle sättas in kan en ogin själ argumentera för att det borde vara en bandgående pjäs - annars livsfara!

 

Att sända trupp till oroshärdar är livsfarligt, det ingår så att säga i konceptet. Att man gör en avvägning mellan potentiella hot och vilken kapacitet som behövs för att möta hoten är inget konstigt, och även om jag håller med om att ett haubkomp är nice to have, så är det inte need to have med tanke på NBG:s tilltänka uppgift och tilltänka motståndare.

 

Let's face it, Sverige har redan en groteskt förvuxen BG, med en förstärkt mekaniserad skyttebataljon där andra länder har reducerad lätt skyttebataljon för motsvarande uppgift. Delvis beorende på att alla och hans moster känner sig tvingade att ha med en pusselbit i NBG för att rättfärdiga sin existens så här i nedskärningstider. Men en EUBG ska inte vara inte en minidivision, det ska vara en lätt brandkårsstyrka, först på plats och sedan lämna plats för, just det, tunga förband med stridsfordon, artilleri och annat skrymmande gods.

 

Mina 5 öre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Calle C.

Vi är alla medvetna om att skicka ut stridande förband är en livsfara… liksom mycket annat i livet. Du ska inte haka upp dig på den ”lockande” rubriken. Jag menar inte att vi ska skicka ner soldater inpaketerade i folie för att inte skada sig.

 

Det jag tar upp är av mer eller mindre (beroende vad man tycker) taktisk betydelse. Du säger att de är ”nice to have”, men inte” need to have”. Jag tror inte att det är varken eller. Jag tror att artilleri skulle göra en solklar positiv säkerhetsverkan.

 

Det handlar inte om att man bara vill ha med och mer. Då blir man aldrig nöjd. Men efter svenska försvarets förutsättningar så tror jag att det moderna artilleriet skulle ha en stor ”backup”-betydelse ifall extremt jobbiga situationer skulle dyka upp.

 

”Men en EUBG ska inte vara inte en minidivision, det ska vara en lätt brandkårsstyrka, först på plats och sedan lämna plats för, just det, tunga förband med stridsfordon, artilleri och annat skrymmande gods.”

 

Men det är väl lite en sanning med modifikation?

 

Att vara först på plats innebär inte att man ska vara lätt utrustad. Utan att generalisera för mycket kan vi nog vara rimligtvis överens om att den som är först på plats också är mest utsatt! Det är en myt att någon slags lätt trupp ska säkerställa ett område – för att men sedan, när allt är fixat, ska skicka in stridsfordon, artilleri och annat skrymmande gods. Snarare är det tvärt om. Tung beväpning behövs inte i samma grad vid efterspelet av en konflikt.

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med om att modernt grovt eldrörsartilleri har kvalitéer som flyg och grk inte har - tillgänglighet, uthållighet och räckvidd. Men vilka ska NGB sättas in mot? Insatsen ska anpassas till styrkans storlek, säger EU officiellt, och en bataljon är trots allt bara en bataljon. Är det troligt att bataljonen får i uppgift att gå i clinch med en motståndare som skjuter längre, hårdare och träffsäkrare än våra egna 12 cm grk? Min tolkning är att så inte är fallet.

 

Personligen ser jag dessutom betydligt mer kritiska luckor i NBGs förmågor än bristen på 15,5 cm haub. Att medevac-helikoptrarna är embarligt försenade, t.ex...

 

(Excalibur finns det väl f.ö. inte ens BOA på?)

Link to comment
Share on other sites

Guest Calle C.

Angående det jag skrivit om vikten att ha artilleri, och då med den unika precisionsgranaten Excalibur, i insatsstyrkan NBG.

 

Efter lite efterforskning kan jag avsluta debatten jag startade.

 

Tanken är att Excalibur så småningom ska köpas av svenska försvaret. Men någon beställning är ännu inte lagd. Nedskärningarna har gjort att alla inköp ifrågasätts och det inte är säkert att Sverige kommer att köpa några Excalibur alls.

 

600 miljoner i svenska skattemedel har plöjts ner i Excalibur. Sen ska vi inte använda det! Detta samtidigt som vi utvecklat grunden till världens modernaste självgående artilleripjässystem, ARCHER. Konstigt att alla definitioner av idioti och slöseri finner man inom försvaret :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...