Jump to content

Mål, Syfte och Krav


Recommended Posts

När jag övningsplanerar fastnar jag ofta på den här punkten. Jag vet vad jag vill men har svårt att formulera den på ett klatschigt sätt. Har någon några tips elelr hänvisning till FM dokument som hjälper till?

Mål och krav blir bra men syftet haltar oftast för att förtydliga ännu mera.

Link to comment
Share on other sites

Syftet är pedagogikens kärna - svaret på frågorna varför skall vi göra det här? Varför skall vi kunna det här?

 

Svaret måste alltid vara en större bild, men inte så stor att det blir löjligt, ( även om det är en vanlig metod att ta hem en komisk poäng).

 

Kan man inte ge ett bra syfte kan man för lite eller så är övningen onödig.

Link to comment
Share on other sites

Jag brukar stoppa in målet i ett sammanhang där det uppfyllda målet, (utifrån kravet) passar in en större bild. Nu har jag inte ett dokument tillhands som jag kan hänvisa till, men om målet definieras som en "pusselbit som skall passas in i pusslet (syftet)". Pusslet är då helhetsbilden av funktionen som soldaten /förbandet skall verka utifrån.

 

Ett exempel kan vara:

Syftet: ..skall kunna verka som pjässervis på ksp under alla dygnsförhållanden och vädertyper..

Målet ...med dagens övning är att kunna åtgärda eldavbrott under mörker, i svårt väder...

Kravet ...övningen genomförs med förbundna ögon i duschen med kallt vatten...

 

Rörigt?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det finns en handbok avseende målformulering.

Ett mål ska vara mätbart är den militära grundidén och syftet i vilket sammanhang det handlar om, exempelvis:

-Syfte: Att öka färdigheten i handhavande GRG för att snabbt kunna verka mot pv-mål.

-Mål: Att samtliga GRG-omgångar ska ha klarat att avfyra 6st granater på ínom 60 sek.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det finns en handbok avseende målformulering.

Ett mål ska vara mätbart är den militära grundidén och syftet i vilket sammanhang det handlar om, exempelvis:

-Syfte: Att öka färdigheten i handhavande GRG för att snabbt kunna verka mot pv-mål.

-Mål: Att samtliga GRG-omgångar ska ha klarat att avfyra 6st granater på ínom 60 sek.

 

/K

Har du namn på den? Eller möjlighet att slänga ett ex till vår gemensamme vän så kan han ge den till mig i helgen.

 

Jag håller med om hur viktigt det är, jag tycker bara det är svårt ibland. Oftast hamnar jag i ett läge där jag i princip har skrivit att syftet är att nå målet.

Link to comment
Share on other sites

Har du namn på den? Eller möjlighet att slänga ett ex till vår gemensamme vän så kan han ge den till mig i helgen.

 

Jag håller med om hur viktigt det är, jag tycker bara det är svårt ibland. Oftast hamnar jag i ett läge där jag i princip har skrivit att syftet är att nå målet.

Jag kommer inte ihåg namnet i sin helhet men det innehåller "målformulering". Vår vän borde kunna ordna ett ex åt dig.

 

Syfte är ju varför.

Målet är vad vi ska ha uppnått för att ha slutfört uppgiften eller varit godkända på momentet.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Det finns två reglementen man kan använda sig av, nämnligen "Pedagogiska Grunder" och "Handbok FUSA" (Förbandsutbildning med skarp ammunition).

 

Där är "syftet" borttaget. Använd följande punkter istället: Mål, uppgift, situation, krav.

 

Exempel (ur Handbok FUSA):

 

Mål:

Kunna uppträda som en enskild soldat i anfallsmålet med eldhandvapen och pansarskott.

 

Uppgift:

Kunna välja och inta eldställning på kommando och därefter nedkämpa stridsfordon.

 

Situation:

I dager och mörker på ett stridsavstånd om 100 m.

 

Krav:

På kommandot ”Eldställning!” och inom 10 sek nedkämpa

en motståndare som gör avsittning ur ett stridsfordon.

 

Exempel 2:

 

Mål:

Målet med övningen är du som soldat skall kunna strida i anfallsmålet och genomföra förberedelser för fortsatt anfall.

 

Uppgift:

Ni skall efter övningen kunna nedkämpa motståndare i anfallsmålet och från stridställning kunna nedkämpa ett lätt bepansrat fordon.

 

Situation:

Uppgiften skall kunna lösas under dager, avsuttet, med eldhandvapen och pansarskott.

 

Krav:

• Bepansrat fordon skall bekämpas med minst tre träff för

att bedömas som nedkämpat.

• Upptäckta motståndare skall vara nedkämpade senast i

andra eldskuren med kulspruteeld.

Link to comment
Share on other sites

När jag övningsplanerar fastnar jag ofta på den här punkten. Jag vet vad jag vill men har svårt att formulera den på ett klatschigt sätt. Har någon några tips elelr hänvisning till FM dokument som hjälper till?

Mål och krav blir bra men syftet haltar oftast för att förtydliga ännu mera.

 

 

Tänk så att syftet ska motivera soldaterna att lära sig detta.

 

Målet med dagens övning: Är att enskild soldat skall kunna bidraga till upprättandet av en förläggning i ljus samt mörker.

 

Krav: Enskild soldat skall i dagsljus i grupper om 5 kunna upprätta tält 12 samt göra klart för eldning enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Hygien platser i form av tvättställ samt pissgrop skall även de upprättas. Tidskrav för detta är 50 minuter.

 

Syfte: Syftet med övningen är att genom mängdträning skapa ett grundförfarande vid upprättande av förläggning. Detta för att skapa en snabbhet och smidighet som i sin förlängning ger mer och bättre vila på gruppen/enheten och höjer stridsvärdet i allmänhet.

Link to comment
Share on other sites

Handbok i trupputbildning, 1986 har en del vettigt att tillföra ämnet även om man får bryta ut krav och syfte ur det som sägs om mål på sidorna 20-21, sidan 35 är också tillämplig.

 

 

Mål: Den enskilde soldaten skall efter övningens slut behärska grunderna i bananskalning samt känna förtroende för sin och gruppens förmåga att skala bananer enligt kraven hänseende normerade bananmoment (se målbild banan2010).

 

Krav: Efter övningens slut skall den enskilde soldaten behärskar grunderna i bananskalning, detta kontrolleras genom att enskild soldat uppvisar förmågan att skala 10 bananer per minut i såväl ljus som mörker med korrekta handgrepp och nomenklatur.

 

Syfte: truppen skall öva bananskalning för säkerställa förmågan att i händelse av ofred, eller vid anpassad insats i fred, i alla attityder och med 3 friktioner kunna skala 1000 bananer i timmen. (vilket är kravet som ställs enligt målbild banan2010)

 

Banan färdiga!...

/M

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Jag fyller på lite som pucksjua... Varför man kanske blir snurrig i knoppen ibland är att målet i det här fallet beskriver ett kvantifierbart sluttillstånd utan mer en bild av hur man vill att det ska se ut. En tumregel med mål (i det civila mörkret?) är att det ska vara S(pecifikt) M(ätbart) A(ccepterat) R(ealistiskt) T(idssatt). Övningsplanens mål är just inte mätbart eller tidssatt utan det kommer först i krav.

 

I övningsplan ska mål beskriva vad vill man ha uppnått med övningen. Kraven visar hur jag kan utvärdera om man lyckats. Ex Mål: Resa högantenn 2K på säkert sätt och sedan nyttja den. Krav: Enskild soldat ska kunna redogöra för säkerhetsbestämmelser vid resning. Antennen ska av grupp om fyra man vara rest på 10 minuter. Därefter ska framgångsrikt sambandsprov vara genomfört.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...