Jump to content

Aspirantskola


Recommended Posts

Hej pa er!

 

I senaste forsvarspropositionen sa talas det lost om att Regeringen vill att FM skall tillatas att starta aspirantskolor for att "bredda rekryteringen". Vad innebar det? Vad ar en aspirantskola? Har sokt pa forumet - men inte hittat nagon trad som exakt beskriver det.

 

Tycker BG att detta amne borde ligga nagon annanstans, flytta garna!

Link to comment
Share on other sites

Hej pa er!

 

I senaste forsvarspropositionen sa talas det lost om att Regeringen vill att FM skall tillatas att starta aspirantskolor for att "bredda rekryteringen". Vad innebar det? Vad ar en aspirantskola? Har sokt pa forumet - men inte hittat nagon trad som exakt beskriver det.

 

Tycker BG att detta amne borde ligga nagon annanstans, flytta garna!

 

Jag hittar inte detta i någon proposition. Vilken prop menar du.

I vårpropen står det inget om det.

Link to comment
Share on other sites

Aspirantskola fanns även före NBO, och var det sätt på vilken en officersaspirant gjorde lumpen. Då ansåg man - rätt eller fel - att det var onödigt att göra GU i en lägre befälstjänst där man ändå inte skulle krigsplaceras. Det ersattes med tiden av att de som sökte till officersyrket före lumpen och befanns lämpliga för befälstjänst i regel placerades på PBS/KBS.

 

Att det blivit aktuellt idag beror på att befälsutbildningarna för värnpliktiga i dagens Försvarsmakt blivit för få i förhållande till behovet av att nyrekrytera yrkesofficerare, och på att man i högre grad än tidigare vill kunna använda GU-förband mer eller mindre intakta i US. Om då gruppchefen inte längre finns med utan går Karlberg kan det vara mindre lyckat.

Link to comment
Share on other sites

Hej pa er!

 

I senaste forsvarspropositionen sa talas det lost om att Regeringen vill att FM skall tillatas att starta aspirantskolor for att "bredda rekryteringen". Vad innebar det? Vad ar en aspirantskola? Har sokt pa forumet - men inte hittat nagon trad som exakt beskriver det.

 

Tycker BG att detta amne borde ligga nagon annanstans, flytta garna!

 

Jag hittar inte detta i någon proposition. Vilken prop menar du.

I vårpropen står det inget om det.

 

I budgetproppen fran igar.....

Link to comment
Share on other sites

Det är i linje med av vad som framkom i utredning 2003; där ett av förslagen var att inrätta sk aspirantskolor.

[...]hur man kan komma till rätta med

den konkurrens, mellan officersaspiranter och befälsuttagna i insatsorganisationen,

som finns under grundutbildningen. Tillgängliga

platser räcker inte till för att fylla båda behoven.

 

Där gav även det raka svaret på vad utredningen avsåg med aspirantskolor:

Aspirantutbildningen bör ses som ett komplement (för individen

som ett alternativ) till den i dag, för presumtiva officersaspiranter,

obligatoriska värnpliktstjänstgöringen. För dem som önskar söka

sig till officersyrket skulle därmed en valmöjlighet finnas inför den

grundläggande officersutbildningen.

 

Väldigt mycket information finns i SOU 2003:43 för den som är intresserad av att grotta ned sig ordentligt i dessa frågor.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...