Jump to content

Hjälp? - "Kopplingsschema" för Bredband


MatsLennarth

Recommended Posts

Hej forumiter!

 

Då har jag gett mig in i telefonkablarnas paradis, med allt vad det innebär. Nu har jag då stött på en liten svårighet:

 

Vi har haft bredband i ett bra tag. Jag är medveten om att modemet ska sitta i första jacket, och det är också min ambition. Men nu råkar det sig som så att första jacket är hemskt ologiskt placerat, vilket medförde att vi satte modemet i ett senare jack. Ska man koppla in sig innan första jacket med modemet krävs en omfattande förändring, något som skulle ta en lång stund.

 

Dock tröttnade jag idag på att internetanslutningen hela tiden bryts så fort någon på övervåningen lyfter luren. Jag kopplade om enligt följande skiss.

 

telefon.jpg

 

Telefon 1 är på övervåningen, sedan ledningen ner till en skarvdosa och delar upp sig på tre olika jack, som därmed blir parallellkopplade.

 

Larmet vi har är anslutet till telefonledningen. Vi har en telefonlinje, som är skarvad. En del går till larmet, den andra till telefonjacken. Tidigare satt modemet i "massa telefoner" positionen.

Larmet måste ligga först, sedan modemet om man nu ska köra på den andra ledningen. Satte modemet där, men internetanslutningen påverkas fortfarande av att man lyfter luren. Larmet i sig stör inte modemet, det gör det bara då det larmar, vilket inte sker så ofta.

 

Något som besitter mer kunskap är mig och är villig att vara min machete ur den här djungeln?

Link to comment
Share on other sites

Gör den "omfattande förändring" som du talade om istället. Alla andra alternativ kommer inte fungera. Ett dsl modem använder dina gamla telefontrådar inte som de traditionellt var tänkta i sin egenskap av elektriska ledare utan som ett medium för radiovågor. Du kan aldrig ha enligt din bild utan att radiovågorna sprider sig i hela ditt system från ditt dsl modem till dina telefoner och åt alla andra håll. Och de radiosignaler som andra änden sänder till dig kommer nu nå både dina telefoner och ditt larm och det är inte bra. Ditt dsl modem måste sitta först för att med radiovågor ostört kunna kommunicera med radion i andra ändan av ledningen. Allt detta filtreras sen bort av ditt dsl modem och bakom ditt dsl modem finns sen bara det gamla vanliga telesystemet med kopparledare.

 

Gör den omfattande förändringen. Köp en lång nätverkskabel och dra den snyggt till från ditt dsl modem till ett urtag som du skruvar upp på väggen.

Link to comment
Share on other sites

Gör den "omfattande förändring" som du talade om istället. Alla andra alternativ kommer inte fungera. Ett dsl modem använder dina gamla telefontrådar inte som de traditionellt var tänkta i sin egenskap av elektriska ledare utan som ett medium för radiovågor. Du kan aldrig ha enligt din bild utan att radiovågorna sprider sig i hela ditt system från dit dsl modem till dina telefoner och åt alla andra håll. Ditt dsl modem måsta sitta först för att med radiovågor ostört kunna kommunicera med radion i andra ändan av ledningen. Allt detta filtreras sen bort av ditt dsl modem och bakom det finns bara det gamla vanliga telesystem med koppar ledare.

 

Gör den omfattande förändringen. Köp en lång nätverkskabel och dra den snyggt till ett urtag som du skruvar upp på väggen.

 

Okej, om jag förstår det rätt...

Telefon 1 har fått en störning nu när jag ändrade om. Tonen är annorlunda och sämre, och det skulle då enligt dig bero på de här radiovågorna som stör.

 

Så då handlar det om den omfattande förändringen. Skarva innan första uttaget och dra ner den sladden. Det blir ganska svårt att lägga den i en serie, alltså dra tillbaka från modemet till telefon1 uttaget... Tror du det funkar att bara skarva in på ledningen innan Telefon1 ?

Link to comment
Share on other sites

Gör den "omfattande förändring" som du talade om istället. Alla andra alternativ kommer inte fungera. Ett dsl modem använder dina gamla telefontrådar inte som de traditionellt var tänkta i sin egenskap av elektriska ledare utan som ett medium för radiovågor. Du kan aldrig ha enligt din bild utan att radiovågorna sprider sig i hela ditt system från dit dsl modem till dina telefoner och åt alla andra håll. Ditt dsl modem måsta sitta först för att med radiovågor ostört kunna kommunicera med radion i andra ändan av ledningen. Allt detta filtreras sen bort av ditt dsl modem och bakom det finns bara det gamla vanliga telesystem med koppar ledare.

 

Gör den omfattande förändringen. Köp en lång nätverkskabel och dra den snyggt till ett urtag som du skruvar upp på väggen.

 

Okej, om jag förstår det rätt...

Telefon 1 har fått en störning nu när jag ändrade om. Tonen är annorlunda och sämre, och det skulle då enligt dig bero på de här radiovågorna som stör.

 

Så då handlar det om den omfattande förändringen. Skarva innan första uttaget och dra ner den sladden. Det blir ganska svårt att lägga den i en serie, alltså dra tillbaka från modemet till telefon1 uttaget... Tror du det funkar att bara skarva in på ledningen innan Telefon1 ?

 

Ja, det är radiovågorna.

Du måste lägga i serie, så dra hela vägen ned, sen hela vägen upp igen. Men varför låsa sig på att du skall ha dsl-modemet vid din dator och därför dra en telefonledning fram till din dator? Sätt ditt dsl-modem vid ditt första jack istället. Dra sedan en nätverkskabel från dsl modemet genom ditt hus till den plats där du vill ha ett nätverkuttag för din dator, det är en bättre lösning.

Link to comment
Share on other sites

Gör den "omfattande förändring" som du talade om istället. Alla andra alternativ kommer inte fungera. Ett dsl modem använder dina gamla telefontrådar inte som de traditionellt var tänkta i sin egenskap av elektriska ledare utan som ett medium för radiovågor. Du kan aldrig ha enligt din bild utan att radiovågorna sprider sig i hela ditt system från dit dsl modem till dina telefoner och åt alla andra håll. Ditt dsl modem måsta sitta först för att med radiovågor ostört kunna kommunicera med radion i andra ändan av ledningen. Allt detta filtreras sen bort av ditt dsl modem och bakom det finns bara det gamla vanliga telesystem med koppar ledare.

 

Gör den omfattande förändringen. Köp en lång nätverkskabel och dra den snyggt till ett urtag som du skruvar upp på väggen.

 

Okej, om jag förstår det rätt...

Telefon 1 har fått en störning nu när jag ändrade om. Tonen är annorlunda och sämre, och det skulle då enligt dig bero på de här radiovågorna som stör.

 

Så då handlar det om den omfattande förändringen. Skarva innan första uttaget och dra ner den sladden. Det blir ganska svårt att lägga den i en serie, alltså dra tillbaka från modemet till telefon1 uttaget... Tror du det funkar att bara skarva in på ledningen innan Telefon1 ?

 

Ja, det är radiovågorna.

Du verkar helt låst på att du skall ha dsl-modem vid din dator och därför dra en telefonledning fram till din dator, varför? Sätt ditt dsl-modem vid ditt första jack. Dra sedan en riktig nätverkskabel från dsl modemet genom ditt hus till den plats där du vill ha ett nätverkuttag för din dator.

 

Hur blir det med störningar och så när man drar en såpass lång nätverkssladd?

Link to comment
Share on other sites

Gör den "omfattande förändring" som du talade om istället. Alla andra alternativ kommer inte fungera. Ett dsl modem använder dina gamla telefontrådar inte som de traditionellt var tänkta i sin egenskap av elektriska ledare utan som ett medium för radiovågor. Du kan aldrig ha enligt din bild utan att radiovågorna sprider sig i hela ditt system från dit dsl modem till dina telefoner och åt alla andra håll. Ditt dsl modem måsta sitta först för att med radiovågor ostört kunna kommunicera med radion i andra ändan av ledningen. Allt detta filtreras sen bort av ditt dsl modem och bakom det finns bara det gamla vanliga telesystem med koppar ledare.

 

Gör den omfattande förändringen. Köp en lång nätverkskabel och dra den snyggt till ett urtag som du skruvar upp på väggen.

 

Okej, om jag förstår det rätt...

Telefon 1 har fått en störning nu när jag ändrade om. Tonen är annorlunda och sämre, och det skulle då enligt dig bero på de här radiovågorna som stör.

 

Så då handlar det om den omfattande förändringen. Skarva innan första uttaget och dra ner den sladden. Det blir ganska svårt att lägga den i en serie, alltså dra tillbaka från modemet till telefon1 uttaget... Tror du det funkar att bara skarva in på ledningen innan Telefon1 ?

 

Ja, det är radiovågorna.

Du verkar helt låst på att du skall ha dsl-modem vid din dator och därför dra en telefonledning fram till din dator, varför? Sätt ditt dsl-modem vid ditt första jack. Dra sedan en riktig nätverkskabel från dsl modemet genom ditt hus till den plats där du vill ha ett nätverkuttag för din dator.

 

Hur blir det med störningar och så när man drar en såpass lång nätverkssladd?

Inga problem. Nätverksladdar är mycket bra i jämförelse med t.ex telefonsladdar. Det kommer inte bli några störningar och du kan dra mycket långa nätverkssladdar innan man får problem, 100 meter skall gå utan förstärkning, normalt.

Link to comment
Share on other sites

Rören från ovanvåningen är fulla har jag tagit reda på, kommer inte att funka att dra nätverkssladd där. Kanske jag skulle införskaffa mig ett trådlöst modem?

 

Ska undersöka varför den ena ledningen påverkar den andra, något är inte helt okej där..

Link to comment
Share on other sites

Då gör vi om allt från början.

 

Nu när du har DSL in i huset så överlagras datasignalen på den befintliga talkanalen och det måste filtreras bort (suset du hör).

Alltså.

Inkommande ledning från stolpen ute på gatan skall in i nedre skruvarna på första uttaget.

I äldre uttag finns sex skruvar. De klockan 10 och 11 skall läggas ihop och 1 och 2 skall läggas ihop.

Ledningarna till nästa uttag skall sitta på 10-11 och 1-2. Gör om önskat antal gånger.

Nyare uttag har klämplintar, inkommande i mitten och ut på båda sidor.

 

Nu sätter du i larmet i första uttaget och smackar på filtret direkt ovanpå. Om du sätter larmet först så får du in DSL-signalen där, men å andra sidan så lär det vara lättare att mecka med modemet utan att bryta förbindelsen till larmet. Jag utgår ifrån att de som gjort larmet tänkt på det. Viktigt är att larmet och modemet har plastpiggen kvar. I annat fall blir det parallellt med alla andra telefoner och DSL-signalen läcker ut bakvägen.

 

Nu går signalen först in i larmproppens nedre stift och ut på de nedre hålen, i in i nedre stiften på filtret, filtreras och skickas ut på de nedre stiften i mellanpropp/filtret. Eftersom det inte sitter någon kontakt i mellanproppen så går signalen tillbaka på de övre stiften och tillbaka genom de övre stiften på larmet och vidare till nästa telefon. Hur du kopplar telefonerna efter detta spelar ingen roll då DSL-signalen är bortfiltrerad.

 

Alternativt så köper du en trådlös AP och sätter vid första uttaget.

Felet med din koppling var att du hade delaren före larmet och modemet. Om du kopplat alla andra telefoner efter modemet så hade det funkat.

Link to comment
Share on other sites

Då gör vi om allt från början.

 

Nu när du har DSL in i huset så överlagras datasignalen på den befintliga talkanalen och det måste filtreras bort (suset du hör).

Alltså.

Inkommande ledning från stolpen ute på gatan skall in i nedre skruvarna på första uttaget.

I äldre uttag finns sex skruvar. De klockan 10 och 11 skall läggas ihop och 1 och 2 skall läggas ihop.

Ledningarna till nästa uttag skall sitta på 10-11 och 1-2. Gör om önskat antal gånger.

Nyare uttag har klämplintar, inkommande i mitten och ut på båda sidor.

 

Nu sätter du i larmet i första uttaget och smackar på filtret direkt ovanpå. Om du sätter larmet först så får du in DSL-signalen där, men å andra sidan så lär det vara lättare att mecka med modemet utan att bryta förbindelsen till larmet. Jag utgår ifrån att de som gjort larmet tänkt på det. Viktigt är att larmet och modemet har plastpiggen kvar. I annat fall blir det parallellt med alla andra telefoner och DSL-signalen läcker ut bakvägen.

 

Nu går signalen först in i larmproppens nedre stift och ut på de nedre hålen, i in i nedre stiften på filtret, filtreras och skickas ut på de nedre stiften i mellanpropp/filtret. Eftersom det inte sitter någon kontakt i mellanproppen så går signalen tillbaka på de övre stiften och tillbaka genom de övre stiften på larmet och vidare till nästa telefon. Hur du kopplar telefonerna efter detta spelar ingen roll då DSL-signalen är bortfiltrerad.

 

Alternativt så köper du en trådlös AP och sätter vid första uttaget.

Felet med din koppling var att du hade delaren före larmet och modemet. Om du kopplat alla andra telefoner efter modemet så hade det funkat.

 

Nu är det ju inte så enkelt att det är en delare, utan mer två helt separata ledningar som är skarvade. Larmföretaget gjorde om de flesta av våra telefonledningar när de installerade larmet. Vilket då medför att jacken inte är seriekopplade någonstans på det sättet som de kopplade. Jag vet inte varför, men de sa något om att larmet ska vara först osv. Nu råkar det sig som så att det är jävligt svårt att dirigera om så att modemet sitter i första jacket. Placeringen är helt ologisk när jag tänker på det så här i efterhand.

 

Larmcentralen är i källaren, dit det går en speciell telesladd. om man då ska koppla in sig efter den med modemet, och sedan de övriga telejacken skulle lösningen vara nära till hands. Nu är det tyvärr inte så.

 

De flesta kablarna är nya, några äldre som man inte kommer åt inne på vissa ställen.

 

alternativ 1. Leva med skiten. Internet bryts när man lyfter telefon1 + att den brusar liiite.

 

alternativ 2. Trådlöst modem. Då får man dock leva med instabiliteten. Någon med erfarenheter av det?

 

alternativ 3. Riva hela jävla huset för att dra sladdar. Kanske inte så praktiskt. Mycket svårt att dra en nätverkssladd som inte syns, rören är redan ganska fullsmockade.

 

alternativ 4. Koppla om på något sätt så att telefonen inte ska påverka internet. Konstigt tycker jag att det händer något iomed att den ligger på en annan gren så att säga.

 

Som ni ser så är det svårt att finna reson i det här. Det är inte så enkelt.

Link to comment
Share on other sites

Riva hela huset? Det kan aldrig vara ett problem att dra kabel, golvlister, taklister och borrmaskin finns i världen av en anledning. Ärligt talat, om något är värt att göras så är det värt att göras väl.

Link to comment
Share on other sites

Om du tittar på din ritning och delar upp din Y-skarv.

Med en återledning från larmet, larmnissarna använde väl fyrtråd, så kan du koppla in modemet direkt efter larmet men före vänstra halvan av ditt Y.

Om jag fattat det rätt så använder larmet bara linjen vid behov och beter sig i princip som en telefon som inte används. Signalen går rakt igenom.

 

Alltså:

Inkommande utifrån är skarvad någonstans, hitta den skarven.

Koppla det grön-lila paret på de övre skruvarna på uttaget där larmet sitter.

Koppla det grön-lila paret på de nedre skruvarna på ett uttag där Y-skarven finns.

Koppla det blå-vita paret till resten av telefonkoppleriet på de övre skruvarna i ovan uttag.

Sätt i modemet. Klart.

 

I nuläget är ju vänstra och högra halvan av Y parallella.

När det är färdigt kommer högra halvan ligga före den vänstra.

 

Alternativ två är att dela upp Y.

Koppla inkommande till nersidan av ett uttag. Koppla vänstra Y till översidan och anslut larmet direkt på de nedre skruvarna.

När du nu sätter i modemet i uttaget så kommer det före alla telefoner men parallellt med larmet. I princip så borde det inte bryta DSL-länken.

Link to comment
Share on other sites

Om du tittar på din ritning och delar upp din Y-skarv.

Med en återledning från larmet, larmnissarna använde väl fyrtråd, så kan du koppla in modemet direkt efter larmet men före vänstra halvan av ditt Y.

Om jag fattat det rätt så använder larmet bara linjen vid behov och beter sig i princip som en telefon som inte används. Signalen går rakt igenom.

 

Alltså:

Inkommande utifrån är skarvad någonstans, hitta den skarven.

Koppla det grön-lila paret på de övre skruvarna på uttaget där larmet sitter.

Koppla det grön-lila paret på de nedre skruvarna på ett uttag där Y-skarven finns.

Koppla det blå-vita paret till resten av telefonkoppleriet på de övre skruvarna i ovan uttag.

Sätt i modemet. Klart.

 

I nuläget är ju vänstra och högra halvan av Y parallella.

När det är färdigt kommer högra halvan ligga före den vänstra.

 

Alternativ två är att dela upp Y.

Koppla inkommande till nersidan av ett uttag. Koppla vänstra Y till översidan och anslut larmet direkt på de nedre skruvarna.

När du nu sätter i modemet i uttaget så kommer det före alla telefoner men parallellt med larmet. I princip så borde det inte bryta DSL-länken.

 

Fyrtråd var det ja.

 

Larmet har inget uttag, telesladdarna går rätt in i centralen. Där har larmnissarna kopplat vit-grön och lämnat blå-lila ihoptvinnat. Ingen aning om vad de olika färgerna står för.. Frågan är om larmföretaget har kopplat två eller fyra trådar i skarven, det är ett jävla virrvarr. Det är ganska svårt att lista ut, då de har gått över på gamla ledningar mellan larmet och Y:et.

 

Utredningen fortsätter...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...