Jump to content
Sign in to follow this  
sleget

HMS Carlskrona

Recommended Posts

Lägger ut lite "konst" som hänger ombord Ckr, varav en oljemålning som är målad av Gösta Kaudern och hänger i mäss 2, är riktigt snygg:

ckrgstakaudernmss2.th.jpg

 

Denna oljemålning hänger i mäss 4:

ckrmlningmss4.th.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som del i första besättningen 1982 har jag genom åren följt kära Ckr genom åren. Efter att framgångsrikt genomfört operation Atalanta (ME02) som lednings- och patrullfartyg P04 har det väl inte varit särdeles mycket aktivitet förutom en provtur i mitten av april utanför flaket syd Karlskrona. Men nu verkar saker och ting vara på gång igen!

 

Under helgen har Carlskrona besökt Stockholm (Skeppsbron) och kryssat i stort sett genom hela skärgården, genom Furusundsleden, ut på Ålands Hav, söderut igen och ut genom Sandhamnshålet. Under dagen har man haft evolutioner som en spårvagn fram och tillbaka mellan Hårsfjärden och Mysingen för att slutligen försvinna söderut vid kvällningen. Vart är vi på väg?J

 

http://www.marinetraffic.com/ais/default.aspx?mmsi=265170000&centerx=18.0762&centery=59.3234&zoom=10&type_color=3#

 

Jag ser i annan tråd att ombyggnaden till stödfartyg för 3e är framskjuten till 2012.

 

http://forum.soldf.com/index.php?/topic/28184-svenska-stoedfartyg/page__st__180

 

Är det någon som vet vad som händer med henne nu? Vilken verksamhet bedrivs? Besättning?

 

/M

Share this post


Link to post
Share on other sites

FM ska enligt TV4 delta under Almedalsveckan (3-10 juli) med bland annat Carlskrona iaf.

 

Är själv lite sne nu för att FM inte sagt något om att Ckr skulle besöka STHLM, vad jag sett. Inget tips om det här heller. *mutter butter* :mellow:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Några anspråkslösa bilder från hamnen i Norrköping och när hon löpte ut i morse. Observera kungens namnteckning under plaketten med fartygsnamnet, samt EU-symbolen som fortfarande finns på plats.

 

 

aktervy.jpg

 

kungensnamnteckning.jpg

 

ipampusken.jpg

 

eusymbolen.jpg

 

ipampuskensmynning.jpg

 

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Borde in Carlskrona vara en bra platform för att installera lite Mk-48 Mk-56 VLS med Sea Sparrow eller ESSM.

Frågan är dock vilken eldledningsradar dessa kräver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.saabgroup...uct%20sheet.pdf

 

Verkar som en variant på den som vi redan använder funkar. Saabs ceros200 9lv, danskarna har den tydligen till det om jag förstod pdf:en rätt. Finns väl dock en risk att versionen som kan användas som belysningsradar inte är lämplig för kanonerna annars borde det väl gå att ersätta en av de som redan sitter där med en sådan variant vilket inte torde vara så dyrt.

Edited by Peo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att utrusta Carlskrona med lv-robot tror jag inte kan bli aktuellt med tanke på den ombyggnad till stödfartyg som stundar. Snarare så gissar jag att vi kommer att se en viss reducering av bestyckningen. Skulle tro att man tar bort 57:an förut på samma sätt som skedde mellan 2007 och 2009 då hon låg i malpåse, och detta naturligtvis för att reducera besättningen och kostnaderna för att driva henne. Som stödfartyg behöver hon bara bestyckning för självförsvar. Dessutom så är hon det enda fartyget i marinen som fortfarande har den gamla 57/70 Mk 1 pjäsen, vilket ytterligare talar för att man kommer att ta bort den. Däremot så uppdaterades hennes 40 mm pjäser (i samband med hennes ombyggnad till patrullfartyg inför ME02) till den elektriskt drivna typen med "stealth" kupol (som också återfinns på GLE och KSR), så dessa pjäser blir nog kvar gissar jag.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett ytterligare alternativ vad gäller Carlskrona's bestyckning som stödfartyg skulle kunna vara att byta ut den gamla 57:an förut mot ytterligare en av de renoverade och uppdaterade 40 mm pjäserna som hon redan har två st av. På så vis så skulle man kanske kunna reducera artilleribemanningen något, reducera radarmålytan lite grand, förenkla ammunitions- och reservdelsförsörjningen, och förmodligen även förbättra hennes sjöegenskaper i motsjö, samtidigt som hon fortfarande skulle kunna ha kvar ett skapligt luftförsvar fram tills hon tas ur tjänst ~2018. Om hon får behålla de bägge eldledningsradarenheterna så kan hon då fortfarande bekämpa två olika luftmål samtidigt. Att byta ut den gamla 57/70 Mk 1 pjäsen mot en modern 57 mm Mk 3 pjäs tror jag inte man vill kosta på ett stödfartyg som bara har 6-7 år kvar i tjänst, om nu det inte är så förstås att det finns en 6:e pjäs levererad för det 6:e (men avbeställda) Visbyfartyget. Då skulle man ju kunna sätta den på Carlskrona. Det vore väl en syn för gudar? ;-)

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

En 57mm pjäs skulle ju kunna köpas in om tex Carlskronas efterträdare (om det blir någon) kan använda pjäsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En 57mm pjäs skulle ju kunna köpas in om tex Carlskronas efterträdare (om det blir någon) kan använda pjäsen.

 

Carlskrona's kommande efterträdare (dvs. som stödfartyg) är väl ett av de två planerade L 10 fartygen, och hon lär nog inte bestyckas med några 57 mm pjäser. Några RWS med KSP 88 på sin höjd...

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

HMS Carlskrona var planerad att genomföra ombyggnadsåtgärder till stödfartyg, så kallade RAS-åtgärder (Replenishment at Sea). På vanlig svenska innebär det en förmåga att till sjöss förse andra örlogsfartyg med drivmedel.

 

Åtgärderna var planerade att genomföras under vintern 2011-12. Vid Försvarets materielverks offertförfrågan till varv erhölls svar vars kostnad var större än den ekonomi Försvarsmakten har inplanerad för åtgärderna.

Försvarsmakten beslutade då att senarelägga ombyggnaden till vintern 2012-13 för att inte påverka 2012 års förbandsproduktion dvs. övningar och utbildning.

Bo Berg

Chef PROD MARIN Materiel

 

http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/2012/02/17/klarlaggande-om-hms-carlskronas-ombyggnad-till-stodfartyg/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för infon! Med andra ord så kommer Carlskrona att förbli ett stridsfartyg även under större delen av innevarande år. Kanske det t.o.m. kan bli en andra vända till somaliska farvatten under sommaren och hösten, innan hon degraderas till stödfartyg?

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Njae utbyggnaden av RAS skall väl snarare ses som ett komplement till nuvarande konfiguration dvs hon går från OPV till "OPV med RAS-möjlighet" och döps om till stödfartyg.

 

Ingen del av stridsledning/beväpning är väl tänkt att plockas bort ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok, rätta mig gärna om jag har fel, men hon kommer väl att få ett idnummer som börjar på "A" i stället för nuvarande "P" efter ombyggnaden? I och med det så övergår hon ju rent klassificeringsmässigt från stridsfartyg till trängfartyg. Om stridsledning och bestyckning inte kommer att försämras eller tas bort så desto bättre naturligtvis. Ser dock lite svårighet i att kunna motivera en 57 mm allmålspjäs på ett trängfartyg, speciellt som i det här fallet när pjäsen i sig är av gammal utgången modell och ganska unik vad gäller svensk marinmateriel idag.

 

Man kanske kan jämföra med minfartyget HMS Visborg som byggdes om och omklassificerades till trängfartyg med "A" nummer 1998, och i och med detta så slutade man tydligen att modernisera eller ens underhålla artilleriet. Det gick t.o.m. så långt att de sista två åren hon var i tjänst så var det förbjudet att använda kanonerna ombord eftersom de inte var säkra längre.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.svt.se/ny...rater-i-somalia

 

"Sverige ska bekämpa pirater i Somalia. Regeringen sammanträder idag. Sverige är berett att återigen skicka krigsfartyg till Adenviken för att bekämpa de pirater som härjar i området utanför framför allt Somalias kust. Det erfar Rapport."

 

Låter spännande att det ska bli en ny piratjakt för HMS Carlskrona. Jag vet att det finns dom som tycker att det är bortkastade pengar att skicka henne till Adenviken, men då tror jag inte man förstått betydelsen som det har för Sveriges anseende internationellt. Nu borde man även ha kommit mycket längre i utvecklingen av rutiner för helikopteroperationer från fartyg, så det borde inte behöva fördröja starten av insatsen. Sedan tidigare så har ju regeringen även gett Kustbevakningen i uppdrag att planera för att delta i piratjakten med ett spaningsflygplan under andra halvåret i år.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anseende internationellt? Jo du, fransmännen och spanjorerna som tjuvfiskar all fisk där så de flesta lokala fiskare konverterat till pirater istället lär säkert skänka en vänlig tanke till svenska skattebetalare när de kan fortsätta springa till banken och hämta sina enkla pengar. De tycker säkerligen det är trevligt att svenskarna betalar för den säkerhets ansträngning som krävs för att kunna fortsätta casha in på afrikanernas fisk.

 

Vi kanske kan hoppas på Spanska flottan sen när Norge försöker knycka all olja offshore sydpolen och norrmännen inte vill låta sverige få sin del? Eller? Nej det tror nog ingen på de kommer göra gratis för oss kanske, någon?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Insatsen blir inte förrän nästa år från april till augusti 2013. Om så behövs så ska Carlskrona även kunna leda operation Atalanta under operationen.

 

http://www.aftonblad...icle15078336.ab

 

http://regeringen.se.../15744/a/196418

 

Betyder detta månne att man ytterligare kommer att skjuta upp ombyggnationen av Carlskrona till stödfartyg? Eller man kanske hinner göra den under kommande vinter ändå samtidigt med förberedelserna inför insatsen?

 

/Per

 

 

EDIT: Ny teknik har hunnit skriva en artikel också: http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/fartyg/article3504536.ece Om inte annat så är det lite roligt att läsa alla kommentarerna... ;-)

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.vhfk.se/varvets-historia/forteckning-over-varvets-300-nybyggen-under-300-ar/minfartyget-hms-carlskrona-1980-nb-390/

 

VHFK - Varvshistoriska föreningen i Karlskrona har lite bilder och videoklipp på Carlskrona, både från bygget, sjösättningen och när hon går genom Suezkanalen under ME02.

 

Enligt den senaste informationen så ska hon nu ligga vid varvet i Karlskrona för en livstidsförlängning till 2025 (som kombinerat stöd-, stabs- och ledningsfartyg får man förmoda). Antagligen är hon inte full av blå asbest som de tidigare minfartygen.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By griffon
   Ganska detaljerad genomgång av vad som skulle ha kunnat bli verklighet.

   Today, Sweden is known for its AIP (Air Independent Power) submarines. Yet Sweden was one of the first countries to pursue a nuclear powered submarine, starting development in 1957. This article summarizes the major features of the nuclear and AIP designs which were part of the journey to the conventionally powered A-11 Sjöormen Class.
    
   http://www.hisutton.com/Swedish_SSN.html
  • By Perman
   Tog några bilder under marindagen i Stockholm idag när 4. sjöstridsflottiljen besökte staden. Tyvärr så var ju inte vädret det allra bästa så bilderna blev väl så där. Här ett par bilder på HMS Visborg. Hon har uppenbarligen fått en ny eldledningsradar på bryggtaket, och den verkar komma från patrullbåtarna (precis som Kosterklassens). Nån som vet när hon fick denna? Den aktra pjäsen verkar ha kvar sitt gamla tv-sikte dock.
    
   Roligt att det händer saker även med flottans äldre fartyg. Tyvärr är väl risken stor att Visborg kommer att utrangeras inom den närmaste framtiden. Vem vet, hon kanske slutar sina dar i den chilenska flottan precis som sin syster.
    

    

    
    
   /Per
  • By Perman
   Styrsöklassen är ju den modernaste typen av minröjningsfartyg som vi har. I förra årets reduceringar så sas att halvtidsmodernisering av Styrsöklassen skulle reduceras. Nån som vet exakt vad som menas med detta? Nu finns ju bara Styrsö och Skaftö kvar i klassen, eftersom Spårö och Sturkö har byggts om och nu benämns röjdykarfartyg typ Spårö (de har dock kvar minjaktförmågan). Jag förmodar att Spåröfartygen blir kvar ett bra tag eftersom de har en viktig uppgift, men vad kommer att hända med Styrsö och Skaftö? Blir det ingen modernisering alls av dessa så är jag rädd för att de kommer att försvinna ganska snabbt.
    
   /Per
  • By The_mistaken
   Vart tog Hms Smyge vägen?? Som man gjorde tester på
   Den ska tydligen bli museum enligt vissa uppgifter
  • By Perman
   Northrop Grumman to Supply Radar Upgrades for Swedish Navy Patrol Boats
    
   Intressant men man kan inte låta bli att undra om detta också betyder att det bara blir fem av bevakningsbåtarna som kommer att finnas kvar om några år? Visserligen verkar det finnas en option på modernisering av ytterligare sex båtar, men vi har ju sett hur det brukar bli med optioner. Dom brukar ju inte utnyttjas.
    
   /Per
×
×
 • Create New...