Jump to content

Recommended Posts

Enligt GP så har det givits klartecken till att avrusta Carlskrona.

Minfartyget Carlskrona i malpåse?

 

Är det så illa bevänt?

Detta är väl det enda fartyg sverige har som klarar att segla internationellt, alltså slut med svenska flottbesök utomlands?

 

Gammal rubrik: Carlskrona i malpåse?, Slut på internationella seglatser?

Edited by henke
Bytt rubrik då den var rätt missvisande nu/Henke
Link to post
Share on other sites
 • Replies 172
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Så vitt jag vet så försvann minutläggningsförmågan i och med att fartyget byggdes om till stödfartyg. Det betyder ju inte att den inte kan återtas om det skulle behövas. Eftersom det aldrig blev nåt a

Marinens flaggskepp HMS Carlskrona sjunger förmodligen på sista versen. Nu säger man att hon troligen kommer att tas ur tjänst 2025 eller 2026, men att det skulle gå att behålla henne ytterligare någr

Posted Images

Varför känns det så bekant att FM satsar miljoner kronor på upprustning/ombyggnad av lokaler och av i detta fallet HMS Carlskrona för att sedan avyttra/bygga om igen/skrota alltihop? Vad sysslar egentligen Försvarsmaktens ekonomer med??? :ph34r::ak:

 

Av Stocken

Link to post
Share on other sites
Varför känns det så bekant att FM satsar miljoner kronor på upprustning/ombyggnad av lokaler och av i detta fallet HMS Carlskrona för att sedan avyttra/bygga om igen/skrota alltihop? Vad sysslar egentligen Försvarsmaktens ekonomer med??? :ph34r::ak:

 

Av Stocken

 

 

Är väl så att man skall vara försiktig med att få regementet7flotiljen/fartyget renoverat för då kommer det tt läggas ner ,-) *gammalt djungelordspråk*

 

Nja... vet inte om Libanon kan anses långt bort nog för att vara internationellt men dit gick det ju att köra kustkorvett.

Sedan är väl snart Visby i full tjänst och hon bör völ ha lättare att korsa större hav än nuvarane "Skärgårdsflotta"

Link to post
Share on other sites
Varför känns det så bekant att FM satsar miljoner kronor på upprustning/ombyggnad av lokaler och av i detta fallet HMS Carlskrona för att sedan avyttra/bygga om igen/skrota alltihop? Vad sysslar egentligen Försvarsmaktens ekonomer med??? :ph34r::ak:

 

Av Stocken

 

För närvarande har sjöflottiljen i Karlskrona 43 vakanta officerstjänster. Flera officerare har slutat under sommaren

 

Vad har Ekonomerna med detta att göra? Det är effekterna av politiska beslut och en kass ÖB som gör att folk slutar

Sen innebär inte "malpåse" att Carlskrona säljs eller skrotas utan att hon läggs vid kaj (jmfr Mobförråd med torrluft)

Link to post
Share on other sites

:ph34r::ak:

 

Jag har visserligen inte tjänstgjort i Flottan men detta känns väldigt ledsamt ändå, tycker jag.

 

Av Stocken

 

Med tanke på att man instiftat och delat ut en minnesmedalj så känns det ju som om karriären för skutan är över.
Edited by Stocken
Link to post
Share on other sites

Kan man inte ta Gladan och Falken ur tjänst istället? De kanske inte har tillräckligt med officerare för att räcka till Carlskorna iofs, men jag har svårt att se vitsen att lägga pengar på de meningslösa segelbåtarna om man har ont om medel.

Link to post
Share on other sites
Varför känns det så bekant att FM satsar miljoner kronor på upprustning/ombyggnad av lokaler och av i detta fallet HMS Carlskrona för att sedan avyttra/bygga om igen/skrota alltihop? Vad sysslar egentligen Försvarsmaktens ekonomer med??? :angry::uzi

 

Av Stocken

 

Tanken med ombyggnaden från början var väl att hon skulle ersätta trossö som lagfartyg på tredje?

Link to post
Share on other sites
BLTs artikel.

 

Helt klart sorgligt. Hon kanske kan bli flyttad till 4.? Om man ska tro alla stockholmshetsare så finns det ju gott om personal över däruppe.

 

Det finns knappt folk till 4. längre, många gav upp hoppet i samband med FB04 och lyckades få bättre jobb civilt.

Men ifall man slutade kommendera ner folk från fjärde till tredje, marinbasen och SSS så skulle man kanske kunna bemanna HMS Pottis :angry:

Link to post
Share on other sites
Kan man inte ta Gladan och Falken ur tjänst istället? De kanske inte har tillräckligt med officerare för att räcka till Carlskorna iofs, men jag har svårt att se vitsen att lägga pengar på de meningslösa segelbåtarna om man har ont om medel.
Meningslösa segelbåtar? Bland skonerternas huvuduppgifter finns utbildning av Marinens kadetter, representation i Sverige och utomlands samt ungdomsverksamhet. Bara värdet av den goodwill som skonerterna ger flottan borde vida överstiga de tio miljoner (exkl. personalkostnader) som skonertdivisionens årsbudget uppgår till.

 

/mdn

Link to post
Share on other sites

Carlskrona föll därför

 

1. Man kunde inte motivera utbildningsexpeditionen för HKV (efter 150års verksamhet!! och viss avundsjuka från armén)

2. Hennes läge har varit oklart eftersom hon inte helt gavs rollen som lagfartyg

3. Utbildningen ombord var på slutet inte bra, den anpassades inte efter FMs nya roll.

4. Man förlorade industristödet

5. Oförståelse hos politiker om vikten av att visa flaggan utomlands.

 

Skonerterna är inte att jämföras med Carlskrona och behövs av en annan anledning. Dessutom har hela skonertdiv ca 15officerare medan Carlskrona har runt 60+.

 

Vad göra

 

1. Bibehåll henne som utbildningsfartyg, så marinen kan fortsätta bedriva internationell utbildning med henne redan i kadettstadiet för blivade officerare.

 

2. Lös befälsbristen genom att minska stambesättningen till ca 20-25 officerare dvs förstärkta tjänstegrenschefer och några handledare och låt kadetterna gå i sina Fk befattningar som flaggkadetter.

 

3. För över henne till SSS såsom utbildningsplatform

 

4. Se till att få medel från industrin och UD för kunna genomföra resorna, som en ambassadör för sverige och samlingspunkt för Svenska medborgare utomlands.

 

5. Ha henne så stridsberedd att hon kan rycka in i kriser som uppkommer/ finns längs vägen för skydda svenska intressen, tex kunde hon omdirigerats till Thailand efter tsunamin eller som fartyg för att rädda flyktingar ur Libanon sommaren 2006. Dessutom bör hon delta i större marina övningar långt bort tex SEATO mm.

Edited by Psilander
Link to post
Share on other sites
Carlskrona föll därför

 

1. Man kunde inte motivera utbildningsexpeditionen för HKV (efter 150års verksamhet!! och viss avundsjuka från armén)

2. Hennes läge har varit oklart eftersom hon inte helt gavs rollen som lagfartyg

3. Utbildningen ombord var på slutet inte bra, den anpassades inte efter FMs nya roll.

4. Man förlorade industristödet

5. Oförståelse hos politiker om vikten av att visa flaggan utomlands.

 

Skonerterna är inte att jämföras med Carlskrona och behövs av en annan anledning. Dessutom har hela skonertdiv ca 15officerare medan Carlskrona har runt 60+.

 

Vad göra

 

1. Bibehåll henne som utbildningsfartyg, så marinen kan fortsätta bedriva internationell utbildning med henne redan i kadettstadiet för blivade officerare.

 

2. Lös befälsbristen genom att minska stambesättningen till ca 20-25 officerare dvs förstärkta tjänstegrenschefer och några handledare och låt kadetterna gå i sina Fk befattningar som flaggkadetter.

 

3. För över henne till SSS såsom utbildningsplatform

 

4. Se till att få medel från industrin och UD för kunna genomföra resorna, som en ambassadör för sverige och samlingspunkt för Svenska medborgare utomlands.

 

5. Ha henne så stridsberedd att hon kan rycka in i kriser som uppkommer/ finns längs vägen för skydda svenska intressen, tex kunde hon omdirigerats till Thailand efter tsunamin eller som fartyg för att rädda flyktingar ur Libanon sommaren 2006. Dessutom bör hon delta i större marina övningar långt bort tex SEATO mm.

 

Hrm....Psilander.... Gångtid till Thailand?

Link to post
Share on other sites

blt.se

Förvärrad situation

- För närvarande har vi 43 vakanta officerstjänster, säger flottiljens informationschef Jimmie Adamsson och fortsätter:

- Situationen har förvärrats under sommaren eftersom ett antal officerare har lämnat flottiljen. Flera av dem har lämnat på grund av den hårda arbetsbelastningen som blir när vi har

vakanser.

 

Bara jag som ser en klart tragisk ond sprial här. Enligt 3s hemsida så består flottiljen av 542personer (publicerad 2001 så siffran är troligen ca 400) så 43 vakanser på 400 personer är alltså var 10e tjänst är vakant.

Link to post
Share on other sites
blt.se
Förvärrad situation

- För närvarande har vi 43 vakanta officerstjänster, säger flottiljens informationschef Jimmie Adamsson och fortsätter:

- Situationen har förvärrats under sommaren eftersom ett antal officerare har lämnat flottiljen. Flera av dem har lämnat på grund av den hårda arbetsbelastningen som blir när vi har

vakanser.

 

Bara jag som ser en klart tragisk ond sprial här. Enligt 3s hemsida så består flottiljen av 542personer (publicerad 2001 så siffran är troligen ca 400) så 43 vakanser på 400 personer är alltså var 10e tjänst är vakant.

 

:huh:

 

About 300 officers and 160 conscripts serve at the flotilla

 

http://www.3sjostridsflj.mil.se/?lang=E

Link to post
Share on other sites
blt.se
Förvärrad situation

- För närvarande har vi 43 vakanta officerstjänster, säger flottiljens informationschef Jimmie Adamsson och fortsätter:

- Situationen har förvärrats under sommaren eftersom ett antal officerare har lämnat flottiljen. Flera av dem har lämnat på grund av den hårda arbetsbelastningen som blir när vi har

vakanser.

 

Bara jag som ser en klart tragisk ond sprial här. Enligt 3s hemsida så består flottiljen av 542personer (publicerad 2001 så siffran är troligen ca 400) så 43 vakanser på 400 personer är alltså var 10e tjänst är vakant.

 

:mellow:

 

About 300 officers and 160 conscripts serve at the flotilla

 

http://www.3sjostridsflj.mil.se/?lang=E

 

Som jag tolkar det så är det 300 officerare som tjänstgör vid flottiljen, sen finns det ett antal människor som tillhör 3:e Ytstridsflottiljen som tjänstgör på flottiljens olika bemanningsuppdrag ute i landet.

Bemanningsuppdrag är en icke oansenlig post i "personalbudgeten" för flottiljerna och en viktig sak för att bemanna olika skolor och liknande. Även bland bemanningsuppdragen brukar det finnas en hel del vakanser.

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...

Ja då var ödet med HMS Carlskrona fastslaget, hon tar över som signalspaningsfartyg när HMS Orion går i pension.

Redigt stort signalspaningsfartyg hon kommer att bli, går nog att trycka in både det ena och det andra inom hennes skrov.

 

Carlskronas framtid tryggad - blir spaningsfartyg

 

Jag har då bara en fråga, era komentarer på detta?

Link to post
Share on other sites

Det är dyrt att vara fattig, då kan man inte få allt man vill....

 

Tyvärr går en viktig och fin gammal tradition nu defenetivt i graven(?) pga politikers och vissa militärers oförståelse. Jag hade hoppats på att det bara var en svacka i verksamheten.

 

Vi får hoppas den tretungade kommer synas mycket på världshaven framöver ändå i form av närvaro av våra större nya korvetter och stridsstödfartyg.

 

"A WARSHIP IS THE BEST AMBASSADOR"

 

WNSweden_6-50_m1903_Fylgia_pic.jpg

Edited by Psilander
Link to post
Share on other sites
Jag har då bara en fråga, era komentarer på detta?

Ja, det är ju i alla fall bra att vi får ett nytt signalspaningsfartyg.

Carlskrona är ett vackert fartyg, jag hoppas att ombyggnaden inte gör henne lika ful som Orion...

Link to post
Share on other sites
Vi får hoppas den tretungade kommer synas mycket på världshaven framöver ändå i form av närvaro av våra större nya korvetter och stridsstödfartyg.

 

WNSweden_6-50_m1903_Fylgia_pic.jpg

 

Varför skulle inte Carlskrona kunna synas lika mycket på världshaven i fortsättningen??

 

Det är fan ingen liten skorv...

Hade varit troligen mer klockrent än en korvett till Libanon?? Und är ju inget vi skickt i stora mängder utomlands innan...

Det skulle till och med kunna klassas som industristöd.. Vilket är en av FM prioriterade verksamheter väl?

Varför?? Jo... Jag är ganska så säker på att flera länder skulle bli glada om det hotbildsbibliotek som JAS har försågs med signaturerna för de senasat Israeliska radarstationerna...

 

Likadant.. OM man bygger om henne klokt... Så är hon väl stor nog för att kunna fylla flera uppgifter??

OBS jag vet inte alls hur stora områden det finns med lektionssalar och annat idag. Men dessa borde kunna räcka för att ha kvar mindäcket och där kunna göra något vettigt av det hela??

Eller... Kan man bygga om henne så att man kan få in Container på mindäck? I så fall kan man ju använda henne till en hel del olika saker...

Det skulle ge den skalbarhet som efterlysts i andra trådar.*

 

Avseende motor borde det väl gå att lösa med en "hybbridlösning" i form av en dieselmotor med generator... SOm sedan driver en elmotor... Behövs ju inte EXTREMT mycket för att driva henne framåt i det läget??

 

Det går att lösa...

 

Sista pucken...

Östersjön är nog det minst prioriterade området i sveriges åtaganden just nu.

Därför lär vi ganska så säkert behöva ett större signalspaningsfartyg som klarar atlanten och annat.

:banana Sedan... Nu har vi ju kapacitet att ligga och lyssna utanför murmansk och Bodö med... :D Det har väl Orion inte varit lämpad för väl??

 

Visst det är SYND att vi mister reklampelaren Carlskrona... Men det kan bli något bra av det i slutänden!!

Det är bara att se till att de blir så!!

Edited by Maverick
Link to post
Share on other sites

Om storleken har någon betydelse så är ju detta positivt för signalspaningen :banana .

 

Annars är det intressant att man överhuvudtaget behåller ett signalspaningsfartyg med tanke på vilka vatten fartyget främst kommer att vara i (menar då Östersjön). Med det nya insatta insatsförsvaret är ju allt som man har störst nytta av på hemmaplan fult. Jämför t.ex. med snacket om att lägga ner Amf för att de bara är nyttiga hemma och inte i ett typiskt missionsområde. Beslutet att behålla signalspaningsfartygsförmågan tycker jag är ett sundhetstecken hos det annars kroniskt sjuka FM.

Link to post
Share on other sites
Om storleken har någon betydelse så är ju detta positivt för signalspaningen :banana .

 

Annars är det intressant att man överhuvudtaget behåller ett signalspaningsfartyg med tanke på vilka vatten fartyget främst kommer att vara i (menar då Östersjön).

 

Utan att vara mästrande.. MEN egen signalspaningskapacitet är LIVSVIKTIGT i ett insats försvar som INTE prioriterar östersjön...

*funderar på vad man kan säga och inte säga men håller tyst istället*

 

Orion hade väl knappast kunnat skickas ner till Adriatiska havet. Men Orion hade... Kunde varit intressant i inledningen av balkan kriget... När Kroatien blev anfallet av serbien...

Link to post
Share on other sites

1. Jag ser det som politiskt svårare att skicka runt ett dedikerat signalspaningsfartyg i världen- Det kan därför bli svårt att låta henne smyga runt i framtida intressanta operationsområden. Tex så var ju tyska Oste nere i Libanon, utanför UNFIL, vilket skapade lite problem.

 

2. Signalsspaningen är vår guard i Östersjön, vår väckarklocka efter en natt på krogen och man skall till jobbet dan efter. Även om hon har alla förutsaättningar tror jag det kan bli svårt att undvara henne i Östersjön

 

Men 3-5 veckor i södra östersjön lär nog en sjöman vad sjöpung är :surprise:

Edited by Psilander
Link to post
Share on other sites
Om storleken har någon betydelse så är ju detta positivt för signalspaningen :surprise: .

 

Annars är det intressant att man överhuvudtaget behåller ett signalspaningsfartyg med tanke på vilka vatten fartyget främst kommer att vara i (menar då Östersjön).

 

Utan att vara mästrande.. MEN egen signalspaningskapacitet är LIVSVIKTIGT i ett insats försvar som INTE prioriterar östersjön...

*funderar på vad man kan säga och inte säga men håller tyst istället*

 

Orion hade väl knappast kunnat skickas ner till Adriatiska havet. Men Orion hade... Kunde varit intressant i inledningen av balkan kriget... När Kroatien blev anfallet av serbien...

Ja, det förstår jag också men vår förmåga till SIGINT är inte begränsad till ett fartyg. Signalspaning i ett typiskt missionsområde genomförs enklast med andra medel. Jag ser iaf vårt signalspaningsfartyg som en, i första hand, resurs för Östersjöns vatten, jag kanske har fel?

 

I vilket fall som helst tycker jag att det är bra att man inte skrotar systemet, oavsett var det verkar.

Link to post
Share on other sites

Carlskrona hade kunna göra bättre nytta i insatsförsvaret, som lednings och stödfartyg. Framförallt hade hon kunnat ersätta en camp på en kaj långt borta. Dock är liknande fartyg på rull, men det var synd att man inte körde ner henne till Limasol, där hade hon kunnat göra nytta utan modifieringar, och med minimal besättning - dvs mkt lågt pris.

 

Som signalspaningsfartyg blir hon lite stor för Östersjön. Dock hade det blivit för dyrt att bygga om henne till fullfjädrat stödfartyg som Trossö, och Trossö till signalspaningsfartyg. Men eftersom signalspaning är så viktigt för FM med våra begränsade anslag och komplexa hotbild borde man kunnat köpa ett(par) bra skrov "nakna" billigt utomlands och utrustat dem i Sverige, och således var helt specialiserade för uppgiften.

 

Fördelen är ju att vi får en signalspaningsresurs som kan operera över hela världen och stötta missioner långt hemifrån även till lands. Dock måste vi nog hitta ett skrov till för kunna ha bra beredskap även hemma då. Kosovo, Bosnien, Libanon, Liberia, Kongo är några exempel där hon skulle kunna göra bra nytta också. Stora fördelen är att du kan smyga ner långt innan missionen är verklighet ligga utanför TVG och bygga upp ett digert underrättelseunderlag för de pojkar och flickor som skall sändas ner, dessutom så kan detta göras helt osanktionerat från internationella samfund, och tom ge underlag till dessa samfunds beslut.

Edited by Psilander
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Perman
   Covid-19: Swedish Navy focuses on maintaining operational readiness at sea
    
   /Per
  • By griffon
   Ganska detaljerad genomgång av vad som skulle ha kunnat bli verklighet.

   Today, Sweden is known for its AIP (Air Independent Power) submarines. Yet Sweden was one of the first countries to pursue a nuclear powered submarine, starting development in 1957. This article summarizes the major features of the nuclear and AIP designs which were part of the journey to the conventionally powered A-11 Sjöormen Class.
    
   http://www.hisutton.com/Swedish_SSN.html
  • By Perman
   Tog några bilder under marindagen i Stockholm idag när 4. sjöstridsflottiljen besökte staden. Tyvärr så var ju inte vädret det allra bästa så bilderna blev väl så där. Här ett par bilder på HMS Visborg. Hon har uppenbarligen fått en ny eldledningsradar på bryggtaket, och den verkar komma från patrullbåtarna (precis som Kosterklassens). Nån som vet när hon fick denna? Den aktra pjäsen verkar ha kvar sitt gamla tv-sikte dock.
    
   Roligt att det händer saker även med flottans äldre fartyg. Tyvärr är väl risken stor att Visborg kommer att utrangeras inom den närmaste framtiden. Vem vet, hon kanske slutar sina dar i den chilenska flottan precis som sin syster.
    

    

    
    
   /Per
  • By Perman
   Styrsöklassen är ju den modernaste typen av minröjningsfartyg som vi har. I förra årets reduceringar så sas att halvtidsmodernisering av Styrsöklassen skulle reduceras. Nån som vet exakt vad som menas med detta? Nu finns ju bara Styrsö och Skaftö kvar i klassen, eftersom Spårö och Sturkö har byggts om och nu benämns röjdykarfartyg typ Spårö (de har dock kvar minjaktförmågan). Jag förmodar att Spåröfartygen blir kvar ett bra tag eftersom de har en viktig uppgift, men vad kommer att hända med Styrsö och Skaftö? Blir det ingen modernisering alls av dessa så är jag rädd för att de kommer att försvinna ganska snabbt.
    
   /Per
  • By The_mistaken
   Vart tog Hms Smyge vägen?? Som man gjorde tester på
   Den ska tydligen bli museum enligt vissa uppgifter
×
×
 • Create New...