Jump to content

Rysslands militära förehavanden.


Recommended Posts

Visst.

Problemet är att de ser oss som fiender medan vi ser dem som vänner.

(politikerna och vissa andra vill säga)

Vi ska helt enkelt gå ut med att om de rustar känner vi oss tvingade att rusta samtidigt.

 

 

Jag tror inte att rysslands uttryckliga åsikt är att vi är fiender, snarare att vi är möjliga parter i en konflikt. Som ett land med stormaktsambitioner är det viktigt att, även fast du har vänliga relationer med grannländerna, uppehålla en viss beredskap för att skydda sina egna intressen och om möjligt trycka ner eventuella ambitioner från eventuella motståndare.

Se på Sverige, som land har vi en enda möjlig fiende, förutom terrorism och interna kriser, som är Ryssland.

Ryssland har som stormakt en mängd olika möjliga fiender, hela europa samt större delen av asien. Med väldigt få vänner, vilket leder till att man för sin militära politik genom att visa muskler för att undertrycka eventuella tankar på motstånd eller snarare aktion från grannländer i och med att detta isf bestraffas med militära medel.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 608
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Jo men det är just det. Ryssland ser oss som fiender/hot.

Om de ville skulle de kunna se oss som vänner. Men problemet är att Ryssland inte är en demokrati. Att få befolkningen att känna sig hotad är ett av de vanligaste sätten att bibehålla styrningen över ett land. Problemet är att man genom det kan bli tvungen att agera. Diktaturer är inte rationella på det sättet. Alltså så måste vi vara beredda på irrationellt agerande från dem vilket medför att vi måste rusta.

Istället för att Ryssland inlemmade sig i västdemokratierna går de åt fel håll, hade de istället sett till att vilja bli vänner med oss och inlämma sig själva i de västliga strukturerna skulle det inte vara något problem. Då skulle de inte heller behöva rusta (och utöka) upp östersjöflottan exempelvis.

Link to post
Share on other sites
Jo men det är just det. Ryssland ser oss som fiender/hot.

Om de ville skulle de kunna se oss som vänner. Men problemet är att Ryssland inte är en demokrati. Att få befolkningen att känna sig hotad är ett av de vanligaste sätten att bibehålla styrningen över ett land. Problemet är att man genom det kan bli tvungen att agera. Diktaturer är inte rationella på det sättet. Alltså så måste vi vara beredda på irrationellt agerande från dem vilket medför att vi måste rusta.

Istället för att Ryssland inlemmade sig i västdemokratierna går de åt fel håll, hade de istället sett till att vilja bli vänner med oss och inlämma sig själva i de västliga strukturerna skulle det inte vara något problem. Då skulle de inte heller behöva rusta (och utöka) upp östersjöflottan exempelvis.

 

 

Både ja och nej skulle jag vilja säga.

Ja: Ryssland är ett relativt odemokratiskt land, dock inte så illa som en diktatur utan snarare mitt i.

Och vi bör vara beredd på irrationellt agerande, vilket således ger oss en anledning till att rusta vårat eget försvar.

 

Nej: En upprustning av egen militärkapacitet har nödvändigtvis inget med en demokratisk utveckling att göra.

Titta på USA som har en extremt mycket större försvarsbudget än både Ryssland och Kina tillsammans, dock är det knappast något vettig person som vill påstå att USA inte är demokratiskt.

 

Jag hävdar fortfarande att även om man bör se Rysslands upprustning som ett potentionellt framtida hot, bör man inte se det som en fientlig handling med mening att skapa dåliga relationer med övriga västländer.

Däremot bör man se det som ett sätt att visa musklerna för att grannarna inte ska få några idéer...

Link to post
Share on other sites

USA har en stor försvarsbudget. Men så har de också en ENORM bnp. Någonstans runt 25% av världens totala bnp är USA. I procent av BNP ligger USA på en jämförbar nivå med Ryssland, ca 4%.

Rysslands rustning i sig är inte ett direkt hot nej men det att de prioriterar områden där de inte har något hot är. Det finns idag och inom överskådlig framtid inget hot mot Ryssland från EU/NATO. Varför då vara aggressiv mot EU/NATO och riskera att de slutar slakta sina försvar och istället rustar?

Link to post
Share on other sites
Man har en stor NATOstyrka som bedriver krig i ett grannland.

 

Nu vet du nåt som inte jag vet. Vilket land är det?

Afghanistan

Till vilket land är Afghanistan granne?

Turkmenistan, uzbekistan mfl

 

Så ja det ligger länder mellan Afghanistan och Ryssland, men dessa är i sådant skick och så marginella rent geografiskt att det vore märkligt om man från ryssk sida inte tog stora hänsyn till OP Enuring Freedom i sina säkerhetspolitiska analyser. En spridning av konflikten på klannivå kan lätt dra in de små länderna i röran.

Link to post
Share on other sites
USA har en stor försvarsbudget. Men så har de också en ENORM bnp. Någonstans runt 25% av världens totala bnp är USA. I procent av BNP ligger USA på en jämförbar nivå med Ryssland, ca 4%.

Rysslands rustning i sig är inte ett direkt hot nej men det att de prioriterar områden där de inte har något hot är. Det finns idag och inom överskådlig framtid inget hot mot Ryssland från EU/NATO. Varför då vara aggressiv mot EU/NATO och riskera att de slutar slakta sina försvar och istället rustar?

 

Hurvida USAs försvarsbudget uppgår till samma procentsats som rysslands är relativt ovidkommande efter som även om dess en procentuell siffra talar om för oss att Ryssland skulle ha like stor armé som USA om de hade jämlik ekonomi så är inte dagsläget så, och kommer inte heller vara så inom en överskådlig framtid. Diktaturer har generellt en väldigt stor försvarsbudget, men det innebär inte nödvändigtvis att dess armé är välutbildad, teknologisk och kompetent jämfört mot andra länder.

Jag håller med om att östersjötrakten kanske inte är en direkt nödvändig upprustningspunkt iom att de länder i området generellt är fredliga. Dock får du tänka på att NATO är en allians som skapades mot Ryssland. Efter som Ryssland helt saknar allierade i detta område är det ganska logiskt att stärka sin front för att kunna skydda sina intressen i en eventuell konflikt. Även om det inte finns en konflikt som ett omedelbart hot kan vindarna vända väldigt snabbt och då är det knappast läge att börja utveckla ny tekonologi och försöka komma ikapp sina grannländer.

Link to post
Share on other sites

Det är som Isgubbe skrev ett Ryssland som vill visa att man är en kraft att räkna med politskt, ekonomiskt och militärt. Efter en period efter Sovjetunionens kollaps så kan har man nu kraft att vända sig utåt. Man vill inte återskapa en normalbild från det kalla kriget, utan skapa en för Ryssland åtråvärd normalbild där man lokalt i varje region vill vara "the big dog" och visa ständig närvaro. Globalt sett villI Europa vill man visa EU/NATO att det finns en stor motvikt som man inte kan negligera. Man vill behålla sin plats som stormakt, visa "up and comers" att Rysslands plats är grundmurad och förmodligen har man en viss ambition att anses åter värdig att få slänga sig med epitetet "supermakt". Det som skrämmer mig i det här att man faller tillbaka på sitt burdusa ryska sätt som känns rätt främmande för folk ett till synes avspänt västeuropa. Man får även tänka på att Ryssland vill återta sin inflytelserika roll i en tid där tex Kina och Indien börjar ta en betydligt större plats, inte minst ekonomiskt. Man vill INTE förlora sin nuvarande position och känner nog ett visst tryck från dessa "uppkomlingar". Speciellt Kina är ju en kandidat som konkurrerar om det pallplats som Ryssland ser som sin.

 

Sammantaget har jag svårt att se att det finns en "Grand scheme of things to come", utan att det finns flera lager eller delar i den ryska frågan.

Link to post
Share on other sites
USA har en stor försvarsbudget. Men så har de också en ENORM bnp. Någonstans runt 25% av världens totala bnp är USA. I procent av BNP ligger USA på en jämförbar nivå med Ryssland, ca 4%.

Rysslands rustning i sig är inte ett direkt hot nej men det att de prioriterar områden där de inte har något hot är. Det finns idag och inom överskådlig framtid inget hot mot Ryssland från EU/NATO. Varför då vara aggressiv mot EU/NATO och riskera att de slutar slakta sina försvar och istället rustar?

 

Hurvida USAs försvarsbudget uppgår till samma procentsats som rysslands är relativt ovidkommande efter som även om dess en procentuell siffra talar om för oss att Ryssland skulle ha like stor armé som USA om de hade jämlik ekonomi så är inte dagsläget så, och kommer inte heller vara så inom en överskådlig framtid. Diktaturer har generellt en väldigt stor försvarsbudget, men det innebär inte nödvändigtvis att dess armé är välutbildad, teknologisk och kompetent jämfört mot andra länder.

Jag håller med om att östersjötrakten kanske inte är en direkt nödvändig upprustningspunkt iom att de länder i området generellt är fredliga. Dock får du tänka på att NATO är en allians som skapades mot Ryssland. Efter som Ryssland helt saknar allierade i detta område är det ganska logiskt att stärka sin front för att kunna skydda sina intressen i en eventuell konflikt. Även om det inte finns en konflikt som ett omedelbart hot kan vindarna vända väldigt snabbt och då är det knappast läge att börja utveckla ny tekonologi och försöka komma ikapp sina grannländer.

 

 

Till att börja med skapades inte NATO mot Ryssland utan mot Sovjetunionen. Utan NATO hade sannolikt Stalin anfallit västeuropa inom ett par år efter att andra världskriget tog slut.

Att diktaturer har stor försvarsbudget är välkänt men skall det betyda att vi intecknar våran säkerhet? diktaturer är också kända för att inte vara rationella. Att Ryssland inte inom överskådlig framtid kommer ha en militär som kan jämföra sig med USA är välkänt. Det ifrågasätter ingen vad jag vet.

Men har vi några som helst garantier från USA att komma till vår undsättning ifall Ryssland får för sig att visa sig ha muskler?

Ryssland saknar allierade pga sättet de agerat under åtminstone de senaste 60 åren men sannolikt under en längre period. Fråga polacker eller andra östeuropeer vad de tycker om sin tidigare "allierade". Om Ryssland hade varit rationellt så skulle de inte rikta sig mot västeuropa/usa. Vi är inte ett hot. NATO var aldrig en offensiv allians. (är det fortfarande inte)

Alla eventuella konflikter mot väst måste alltså initieras av Ryssland. Väst är inte intresserade av anfallskrig på det sättet och det kommer inte ändras inom en enorm tidsrymd.

Link to post
Share on other sites
Till att börja med skapades inte NATO mot Ryssland utan mot Sovjetunionen. Utan NATO hade sannolikt Stalin anfallit västeuropa inom ett par år efter att andra världskriget tog slut.

Att diktaturer har stor försvarsbudget är välkänt men skall det betyda att vi intecknar våran säkerhet? diktaturer är också kända för att inte vara rationella. Att Ryssland inte inom överskådlig framtid kommer ha en militär som kan jämföra sig med USA är välkänt. Det ifrågasätter ingen vad jag vet.

Men har vi några som helst garantier från USA att komma till vår undsättning ifall Ryssland får för sig att visa sig ha muskler?

Ryssland saknar allierade pga sättet de agerat under åtminstone de senaste 60 åren men sannolikt under en längre period. Fråga polacker eller andra östeuropeer vad de tycker om sin tidigare "allierade". Om Ryssland hade varit rationellt så skulle de inte rikta sig mot västeuropa/usa. Vi är inte ett hot. NATO var aldrig en offensiv allians. (är det fortfarande inte)

Alla eventuella konflikter mot väst måste alltså initieras av Ryssland. Väst är inte intresserade av anfallskrig på det sättet och det kommer inte ändras inom en enorm tidsrymd.

 

 

NATO skapades mot sovjet men är i dagsläget i princip en motpol till Ryssland.

Jag påstår inte att vi på något sätt ska föringa att Ryssland lägger sina resurser på att rusta sin armé i vårat närområde. Dock anser jag inte att man bör ta det som ett så pass stort hot att man börja skrika "ryssen kommer, ryssen kommer!".

Självklart ska vi rusta så att vi iaf kan behålla våran territoriella integritet och försvara oss mot en eventuell angripare, för min del får de gärna öka försvarsbudgeten. Däremot anser jag inte att Rysslands agerande på något sätt är irrationellt eller krigsivrande, utan bara en sund upprustning av ett försvar som möjligtvis kan behövas, om inte annat för att bibehålla en terrorbalans.

 

Och skulle Ryssland mot förmodan börja angripa stater i Europa så kan du kallt räkna med att USA lär vara de första att agera. Deras egen intresse som stormakt är alldeles för viktigt för att låta Ryssland skapa förödelse i ett europa som har väldigt goda ekonomiska relationer med USA.

Link to post
Share on other sites
Till att börja med skapades inte NATO mot Ryssland utan mot Sovjetunionen. Utan NATO hade sannolikt Stalin anfallit västeuropa inom ett par år efter att andra världskriget tog slut.

Att diktaturer har stor försvarsbudget är välkänt men skall det betyda att vi intecknar våran säkerhet? diktaturer är också kända för att inte vara rationella. Att Ryssland inte inom överskådlig framtid kommer ha en militär som kan jämföra sig med USA är välkänt. Det ifrågasätter ingen vad jag vet.

Men har vi några som helst garantier från USA att komma till vår undsättning ifall Ryssland får för sig att visa sig ha muskler?

Ryssland saknar allierade pga sättet de agerat under åtminstone de senaste 60 åren men sannolikt under en längre period. Fråga polacker eller andra östeuropeer vad de tycker om sin tidigare "allierade". Om Ryssland hade varit rationellt så skulle de inte rikta sig mot västeuropa/usa. Vi är inte ett hot. NATO var aldrig en offensiv allians. (är det fortfarande inte)

Alla eventuella konflikter mot väst måste alltså initieras av Ryssland. Väst är inte intresserade av anfallskrig på det sättet och det kommer inte ändras inom en enorm tidsrymd.

 

 

NATO skapades mot sovjet men är i dagsläget i princip en motpol till Ryssland.

Jag påstår inte att vi på något sätt ska föringa att Ryssland lägger sina resurser på att rusta sin armé i vårat närområde. Dock anser jag inte att man bör ta det som ett så pass stort hot att man börja skrika "ryssen kommer, ryssen kommer!".

Självklart ska vi rusta så att vi iaf kan behålla våran territoriella integritet och försvara oss mot en eventuell angripare, för min del får de gärna öka försvarsbudgeten. Däremot anser jag inte att Rysslands agerande på något sätt är irrationellt eller krigsivrande, utan bara en sund upprustning av ett försvar som möjligtvis kan behövas, om inte annat för att bibehålla en terrorbalans.

 

Och skulle Ryssland mot förmodan börja angripa stater i Europa så kan du kallt räkna med att USA lär vara de första att agera. Deras egen intresse som stormakt är alldeles för viktigt för att låta Ryssland skapa förödelse i ett europa som har väldigt goda ekonomiska relationer med USA.

 

Att vänta tills Ryssen kommer är för sent för att säga att han kommer. Precis som det var för sent 1938 att säga att Tysken kommer.

Rysslands agerande är helt irrationellt med tanke på att det enda de kan åstadkomma med det är att få västeuropa att börja rusta. Det är knappast i deras egna intresse. Det är knappast i deras egna intresse att se motståndet mot pipelinen öka i Sverige.

Link to post
Share on other sites

Kan de göra det för att öka nationalkänslan? Jag skulle tycka det vore ashäftigt om Gripen-plan gjorde korkade provocerande manövrar för att visa sig på styva linan (fast det behöver jag ju inte erkänna). Ryssarna borde resonera likadant.

Ungefär som Cidane i matchen mot Italien...

Edited by lovikavantar
Link to post
Share on other sites
Kan de göra det för att öka nationalkänslan? Jag skulle tycka det vore ashäftigt om Gripen-plan gjorde korkade provocerande manövrar för att visa sig på styva linan (fast det behöver jag ju inte erkänna). Ryssarna borde resonera likadant.

Ungefär som Cidane i matchen mot Italien...

 

En av anledningarna är det ja.

 

Tror inte att majoriteten av Sveriges befolknings skulle vara så förtjusta om vi flög Gripenplan i rak kurs mot exempelvis Kaliningrad oblasten och blev bortmotade av Ryska plan.

Tror inte ens att en minoritet av nämnvärd storlek skulle bli imponerade. Mycket större chans att en enorm majoritet skulle bli tvärförbannade och kräva avslutande av all flygverksamhet från flygvapnet.

Men vad vet jag det kanske är ballt???

Link to post
Share on other sites
Att vänta tills Ryssen kommer är för sent för att säga att han kommer. Precis som det var för sent 1938 att säga att Tysken kommer.

Rysslands agerande är helt irrationellt med tanke på att det enda de kan åstadkomma med det är att få västeuropa att börja rusta. Det är knappast i deras egna intresse. Det är knappast i deras egna intresse att se motståndet mot pipelinen öka i Sverige.

 

Jag har inte påstått att man ska vänta tills ryssen kommer... däremot påstår jag att det knappast är så stor sannolikhet att en upprustning av rysslands försvar innebär att de förbereder för ett aggressionskrig, utan att detta bara är en del i en ökning av ett förfallande försvar.

Och att se till sin egen säkerhet är knappast irrationellt....

Link to post
Share on other sites
Att vänta tills Ryssen kommer är för sent för att säga att han kommer. Precis som det var för sent 1938 att säga att Tysken kommer.

Rysslands agerande är helt irrationellt med tanke på att det enda de kan åstadkomma med det är att få västeuropa att börja rusta. Det är knappast i deras egna intresse. Det är knappast i deras egna intresse att se motståndet mot pipelinen öka i Sverige.

 

Jag har inte påstått att man ska vänta tills ryssen kommer... däremot påstår jag att det knappast är så stor sannolikhet att en upprustning av rysslands försvar innebär att de förbereder för ett aggressionskrig, utan att detta bara är en del i en ökning av ett förfallande försvar.

Och att se till sin egen säkerhet är knappast irrationellt....

 

60% mellan 2001 och 2006.

Enligt en TT notis för ett tag sen skulle de fyrdubbla budgeten.

De har tagit beslut om att förvandla stora delar av sin militär till vältränade yrkessoldater.

Vad mer ska man gå på? Retoriken de använder är att vi är ett hot.

Rustar någon i vår omedelbara närhet har vi inte råd att igen! vänta tills det blir försent. Trodde att man lärt sig så mycket efter att ha lyckats med det konststycken i två världskrig.

Det är fullständigt rationellt att se till sin egen säkerhet. Vilket vi borde göra med. Alltså rusta upp.

Vi kan idag inte freda vårt territorium mot ens begränsade insatser. Det lär inte bli bättre med konstanta neddragningar.

Link to post
Share on other sites
Att vänta tills Ryssen kommer är för sent för att säga att han kommer. Precis som det var för sent 1938 att säga att Tysken kommer.

Rysslands agerande är helt irrationellt med tanke på att det enda de kan åstadkomma med det är att få västeuropa att börja rusta. Det är knappast i deras egna intresse. Det är knappast i deras egna intresse att se motståndet mot pipelinen öka i Sverige.

 

Jag har inte påstått att man ska vänta tills ryssen kommer... däremot påstår jag att det knappast är så stor sannolikhet att en upprustning av rysslands försvar innebär att de förbereder för ett aggressionskrig, utan att detta bara är en del i en ökning av ett förfallande försvar.

Och att se till sin egen säkerhet är knappast irrationellt....

 

Läste någonstans(som vanligt glömmer man var) att Rysslands konventionella kapacitet inte kommer att nå upp till NATO:s kapacitet under de närmsta 10-20 åren trots att de lägger stora resurser på upprustning.

 

Kalla krigets enorma krigsmaskin var överlägsen pga sin volym, men matriellt sett var det omodernare än västsidan. I dag är volymen vesäntligt mycket mindre och matrielen tekniskt underlägsen i många avseenden.

 

Konventionella agressioner mot NATO:s intressesfär skulle därmed vara tämligen orealistiska. Kärnvapeninnehavet som avskräckningsmedel kvarstår.

 

Ta en världskarta och dra med rödpenna, en linje runt hela NATO samt alla forna öststater, sovjetrepubliker och stater i asien och mellersta östern som USA har inflytande över, eller samarbete med. Markera även Ryslands grannländer som har ambitionen att gå med i NATO, eller som är påtagligt västvänliga.Räkna även in att Iran kan utgöra någon av dessa kategorier inom snar framtid. (Förebyggande intervention) Räkna inte in Kina och Indien, men beakta att det inte är Rysslands bästa vänner.

 

Med denna världskarta är det inte konstigt att Ryssland har en ambition att stärka sitt territoriela försvar samtidigt som man bygger förmåga att ingripa militärt i sitt närområde i förebyggande syfte. Vilken stat hade inte gjort det, frånsett Sverige?

 

Det är intressant att tänka sig hur världskartan ser ut, men helt klart mer konkret när man visualiserar den.

 

Det är ganska motsägelsefullt att det under kalla kriget var stabilare(säkrare) än det är nu. Jag hävdar att en ojämn maktbalans råder idag, och det innebär en större osäkerhet.

 

Trots Kubakrisen och annat så var det nog bättre förr när alla visste var man hade varandra, och ingen vågade angripa den andres intressen med risk för ett tredje världskrig som resultat.

 

I skenet av detta kan det t.o.m vara bra att Ryssland rustar för att få en bättre maktbalans.

 

Jag ivrar inte för militära tokupprustningar med kärnvapen. Hävdar bara att det kan vara av godo att den konventionella balansen återställs.

Edited by 23:e komp.
Link to post
Share on other sites

Jag uttolkar de senaste månadernas händelseutveckling att Ryssland försöker fylla ett säkerhetspolitiskt tomrum med egna resurser. När EU och NATO är fullt upptagna med konflikter som Irak och Afghanistan, som Ryssland, klokt nog står utanför, kan landet istället rikta sina resurser på att skapa en säker barriär för det egna landet. Ett tydligt tecken för detta är viljan till militär expansion i Vitryssland. Lukasjenko är väl inte det främsta valet för Putin, med tanke på att Ryssland i början av 2000-talet avböjde en militär union med landet. Men som sagt var, saker kan förändras...

 

Russia Opens Belarusian Front

// Moscow is ready to deploy nuclear weapons in Belarus

Russian Ambassador Alexander Surikov said in Minsk on Monday that Russia is ready to deploy new military facilities in Belarus, up to nuclear weapons. It is Moscow’s new variant of an asymmetric response to the U.S. plans to deploy missile defense system elements in Eastern Europe. According to Kommersant’s information, Minsk is not against it. However, Russia’s plans to deploy new facilities in Belarus might be hampered by the permanent Moscow-Minsk gas supplies conflicts.

“In response to Washington’s plans, Russia and Belarus might decide to create new joint military facilities, including nuclear ones. Certainly, it will require some cooperation and integration,” Russian Ambassador to Belarus Alexander Surikov said in the interview to Interfax news agency on Monday. Russian embassy in Minsk explained: “The ambassador spoke namely about the threat posed by the U.S. missile defense system which the U.S. plans to deploy in Poland and the Czech Republic. Moreover, the statement should be regarded in the context of President Putin’s speaking of a possible asymmetric response to these unfriendly initiatives of Washington.”

 

Thus, Moscow has actually disclosed a new variant of an asymmetric response to the plans to deploy U.S. missile defense system near Russia’s borders. Russian First Deputy Prime Minister Sergei Ivanov said in early July that Moscow might “deploy new missiles in Russia’s European part, including Kaliningrad,” if Washington rejects President Putin’s offers to jointly use the radar stations in Gabala and Armavir. Then, Vladimir Putin himself announced that Russia, since August 17, resumes constant flights of strategic aviation after a 15-year-long break. Both statements caused deep concern in the U.S. and in Europe.

 

The variant with deploying Russian missiles in Belarus might cause much more concern. Ivan Makushok, Assistant to the State Secretary of the Russia-Belarus Union State, explained that “Belarus has preserved in perfect condition the entire military infrastructure of the Warsaw Pact times, including the launchers for nuclear-tipped missiles which were exported to Russia after the USSR’s collapse”. “It is unlikely that Moscow would miss that chance. Belarus is Russia’s trump card in the competition with the U.S. It takes less time to bring missiles back to the launching tubes than to build a radar in Poland. So, it would be anticipation rather than response,” said Makushok.

 

Indeed, the process of nuclear weapons withdrawal from the Belarusian territory began in 1992, in accordance with the U.S.-Soviet SNF-1 Treaty. The process lasted till mid-1990s. The statement that Belarus aims at achieving a non-nuclear status was even recorded in the country’s Constitution, ratified in 1994. Nonetheless, after Alexander Lukashenka came to power, Moscow and Minsk frequently raised the issue of bringing Russian missiles back to Belarus.

 

Anyway, Minsk was not surprised by the Russian ambassador’s statement. “The issue has not been discussed yet, but you know, we have high level of integration with Russia, and in the military sphere as well. Meanwhile, there already are Russian bases on our territory,” said the Foreign Ministry of Belarus.

 

Russia’s military officials consider the scenario quite likely as well. “Certainly, it is a political issue. Yet, if the authorities make that decision, there will be no questioning. If the army receives an order, it will deploy a base anywhere,” said the Defense Ministry of Russia.

 

According to Kommersant’s information, Belarus’ top officials also support the idea to deploy Russia’s nuclear facilities in the republic. Minsk is quite disturbed by the growing U.S. military presence in Eastern Europe, and hopes for Russia’s support and protection. Back in April, President Lukashenka promised: “The Belarusian nation has never been and will never be a traitor. We will never let tanks pass towards Moscow.” On August 2, Lukashenka said confidently that Belarus “will be of service to Russia once again”.

 

However, expressing readiness to host Russian strategic bases, Lukashenka apparently pursues other aims as well. If Moscow makes that step, Minsk will acquire another lever of pressure in the disputes around the supplies of energy carriers. “We cannot, on the one hand, impose unclear oil and gas prices on Belarus, and lead a strategic dialog on the other hand,” said Makushok.

 

There has recently been a precedent of Minsk’s using Russian bases in Belarus for putting pressure on Moscow. In the midst of the gas war in January, Lukashenka declared he would demand that Moscow should pay the rent of the Volga radar station in Gantsevichi village and the Antei long-wave radar center in Vileika, which provide communication with the Russian Naval Forces’ submarines. The threat was not implemented, though. However, the situation will be different if Russia deploys nuclear weapons in Belarus. Acting as Russia’s security guarantee, Lukashenka will be able to tougher bargain with Moscow for gas, and to demand the guarantees of retaining his power from the Kremlin.

 

Alexander Gabuev

All the Article in Russian as of Aug. 28, 2007

 

http://www.kommersant.com/p799135/Minsk_mi...ew_trump_card_/

 

/Koskela

Link to post
Share on other sites
Att vänta tills Ryssen kommer är för sent för att säga att han kommer. Precis som det var för sent 1938 att säga att Tysken kommer.

Rysslands agerande är helt irrationellt med tanke på att det enda de kan åstadkomma med det är att få västeuropa att börja rusta. Det är knappast i deras egna intresse. Det är knappast i deras egna intresse att se motståndet mot pipelinen öka i Sverige.

 

Jag har inte påstått att man ska vänta tills ryssen kommer... däremot påstår jag att det knappast är så stor sannolikhet att en upprustning av rysslands försvar innebär att de förbereder för ett aggressionskrig, utan att detta bara är en del i en ökning av ett förfallande försvar.

Och att se till sin egen säkerhet är knappast irrationellt....

 

Läste någonstans(som vanligt glömmer man var) att Rysslands konventionella kapacitet inte kommer att nå upp till NATO:s kapacitet under de närmsta 10-20 åren trots att de lägger stora resurser på upprustning.

 

Kalla krigets enorma krigsmaskin var överlägsen pga sin volym, men matriellt sett var det omodernare än västsidan. I dag är volymen vesäntligt mycket mindre och matrielen tekniskt underlägsen i många avseenden.

 

Konventionella agressioner mot NATO:s intressesfär skulle därmed vara tämligen orealistiska. Kärnvapeninnehavet som avskräckningsmedel kvarstår.

 

Ta en världskarta och dra med rödpenna, en linje runt hela NATO samt alla forna öststater, sovjetrepubliker och stater i asien och mellersta östern som USA har inflytande över, eller samarbete med. Markera även Ryslands grannländer som har ambitionen att gå med i NATO, eller som är påtagligt västvänliga.Räkna även in att Iran kan utgöra någon av dessa kategorier inom snar framtid. (Förebyggande intervention) Räkna inte in Kina och Indien, men beakta att det inte är Rysslands bästa vänner.

 

Med denna världskarta är det inte konstigt att Ryssland har en ambition att stärka sitt territoriela försvar samtidigt som man bygger förmåga att ingripa militärt i sitt närområde i förebyggande syfte. Vilken stat hade inte gjort det, frånsett Sverige?

 

Det är intressant att tänka sig hur världskartan ser ut, men helt klart mer konkret när man visualiserar den.

 

Det är ganska motsägelsefullt att det under kalla kriget var stabilare(säkrare) än det är nu. Jag hävdar att en ojämn maktbalans råder idag, och det innebär en större osäkerhet.

 

Trots Kubakrisen och annat så var det nog bättre förr när alla visste var man hade varandra, och ingen vågade angripa den andres intressen med risk för ett tredje världskrig som resultat.

 

I skenet av detta kan det t.o.m vara bra att Ryssland rustar för att få en bättre maktbalans.

 

Jag ivrar inte för militära tokupprustningar med kärnvapen. Hävdar bara att det kan vara av godo att den konventionella balansen återställs.

 

Att Rysslands kapacitet inte är i närheten av NATO ännu är inte så konstigt. USA spenderar mer än hälften av världens samlade militär utgifter. Men är vi säkra på USA:s hjälp?

Jag är inte så övertygad.

Vi har inga formella garantier och inte ens formella garantier är alltid så mycket att hänga i julgranen när det gäller stormakter. (historiskt sett har framförallt England varit oerhört dåliga allierade till oss)

Link to post
Share on other sites
Att Rysslands kapacitet inte är i närheten av NATO ännu är inte så konstigt. USA spenderar mer än hälften av världens samlade militär utgifter. Men är vi säkra på USA:s hjälp?

Jag är inte så övertygad.

Vi har inga formella garantier och inte ens formella garantier är alltid så mycket att hänga i julgranen när det gäller stormakter. (historiskt sett har framförallt England varit oerhört dåliga allierade till oss)

 

 

Du lägger för mycket fokus på att du tror att Ryssland verkligen ämnar angripa oss eller något annat europeiskt / NATO land.

Jag förstår inte riktigt varför du tror att Rysslands intentioner vore att skapa krig eller ofred.

Känns det inte mer realistiskt att en upprustning av egna resurser är för att hävda eget territorie och skydda eventuella intressen och förhindra uppbrott bland området med önskningar om suvränitet?

 

ok jag bygger upp det på det här sättet istället:

Det finns ett par anledningar till varför Ryssland skulle vilja rusta sin armé:

 

1. Den är föråldrad och står sig inte längre mot bättre utrustade europeiska arméer, ej heller mot USAs armé och utvecklingen i kina och indien innebär att de snart är på samma nivå

 

2. Det egna territoriet börjar bli svårare att kontrollera i och med utbrytar stater och man måste förbättra sitt inhemska försvar för att undertrycka eventuella revolter.

 

3. Man vill stärka sig och visa att man fortfarande bör tas på allvar av europeiska länder, och stärket därmed sin flotta i östersjön samt utvecklar flygvapnet samt gör inflygningar mot andra territorier för att testa beredskap och teknologiska framsteg, både egna och andras.

 

4. Man rustar för att kunna gå i krig mot andra stater.

 

 

Känns inte alternativt 1, 2 och 3 ganska så mycket mer realistiska än alternativ 4 i detta sammanhang?

Link to post
Share on other sites

För att det inte finns något som helst hot från västeuropa.

Västeuropa är helt och hållet totalt komplett ointresserade av krig. Det är Ryssland som rustar för att möta ett nedrustande europa... Det säger sig självt att nåt är snett.

 

Rysslands intentioner är omöjliga att se då de inte agerar rationellt. Att stärka omdården där de kan potentiellt bli utsatta för hot är en sak. Dessa områden är Kaukasus och inre asien. Inte östersjön/atlanten.

 

Sen att de behöver en militär för att undetrycka revolter kanske borde säga dig en del.

Link to post
Share on other sites
För att det inte finns något som helst hot från västeuropa.

Västeuropa är helt och hållet totalt komplett ointresserade av krig. Det är Ryssland som rustar för att möta ett nedrustande europa... Det säger sig självt att nåt är snett.

 

Rysslands intentioner är omöjliga att se då de inte agerar rationellt. Att stärka omdården där de kan potentiellt bli utsatta för hot är en sak. Dessa områden är Kaukasus och inre asien. Inte östersjön/atlanten.

 

Sen att de behöver en militär för att undetrycka revolter kanske borde säga dig en del.

Beakta att Rysslands dilemma alltid varit den långa gränsen med flertalet presumtiva motståndare.För att bibehålla handlingsfriheten i de attityder som är aktuella i dag(inte Europa), måste man försäkra sig om att inte hamna i ett flerfrontsläge. Maktbalans i Europa innebär en större säkerhet. Ryssland riskerar inte på samma vis att väststater(vilken konstellation det än månde vara) ingriper militärt mot Ryssland via EU eller NATO stater,pga rysslands förehavanden i andra attityder.

 

Kan vara så.

Link to post
Share on other sites
För att det inte finns något som helst hot från västeuropa.

Västeuropa är helt och hållet totalt komplett ointresserade av krig. Det är Ryssland som rustar för att möta ett nedrustande europa... Det säger sig självt att nåt är snett.

 

Rysslands intentioner är omöjliga att se då de inte agerar rationellt.

 

Och varför skulle inte Ryssland agera rationellt? Rysslands agerande är minst lika "rationellt" som andra stormakters, exempelvis Kina, Indien eller USA. Om man skall se på irrationellt militärt beteende så skall man nog främst se på USA. Man vann kalla kriget och är idag den ojämförligast starkaste militärmakten, den enda kvarvarande supermakten. Ändå så ökas hela tiden militärutgifterna trots att det egentligen inte finns några militära hot mot landet. Rationellt, knappast!

Link to post
Share on other sites
För att det inte finns något som helst hot från västeuropa.

Västeuropa är helt och hållet totalt komplett ointresserade av krig. Det är Ryssland som rustar för att möta ett nedrustande europa... Det säger sig självt att nåt är snett.

 

Rysslands intentioner är omöjliga att se då de inte agerar rationellt. Att stärka omdården där de kan potentiellt bli utsatta för hot är en sak. Dessa områden är Kaukasus och inre asien. Inte östersjön/atlanten.

 

Sen att de behöver en militär för att undetrycka revolter kanske borde säga dig en del.

 

 

Det är klart det finns ett hot ifrån västeuropa i rysslands ögon.. Tänk på att de flesta europeiska arméer är teknologiskt mer avancerade än rysslands. Och Storbrittaniens samt Frankrikes och Tysklands arméer är troligtvis bättre och mer avancerade än Rysslands.

Ryssland är bara en nation med ett förfallande försvar. NATO är en stor allians med ett modernt försvar med förmodligen ganska motiverade soldater i läge av ofred.

Link to post
Share on other sites
För att det inte finns något som helst hot från västeuropa.

Västeuropa är helt och hållet totalt komplett ointresserade av krig. Det är Ryssland som rustar för att möta ett nedrustande europa...

Varför skulle Ryssland utgå från att NATO kommer att agera rationellt? Eller är det bara Ryssland som agerar irrationellt? Ryssland/Sovjet har väl alltid sett NATO som ett potentiellt hot.

Edited by Andtryggve
Link to post
Share on other sites

Ryssland agerar rationellt ur sin synvinkel och ur synvinkeln som autokratiska/diktaturer har.

Från deras synvinkel är det rationellt att hota grannar. Västeuropa har inte det intresset.

Gå ut i Tyskland eller vilket europeiskt land som helst och fråga om de tycker det är bra med konfrontation med andra länder.

Gå ut i Ryssland och gör det samma.

I Europa är militär konfrontation inte intressant och ses ner på. I Ryssland är det det enda de anser vara rätt.

 

Alltså från våran synvinkel är aldrig diktaturer eller autokratiska stater rationella då de har ett övergripande intresse av att säkerställa sina makthavares makt. Medan en demokratisk stat har som övergripande intresse att säkerställa medborgarnas välstånd.

Edited by Peo
Link to post
Share on other sites
Ryssland agerar rationellt ur sin synvinkel och ur synvinkeln som autokratiska/diktaturer har.

Från deras synvinkel är det rationellt att hota grannar. Västeuropa har inte det intresset.

Gå ut i Tyskland eller vilket europeiskt land som helst och fråga om de tycker det är bra med konfrontation med andra länder.

Gå ut i Ryssland och gör det samma.

I Europa är militär konfrontation inte intressant och ses ner på. I Ryssland är det det enda de anser vara rätt.

 

Alltså från våran synvinkel är aldrig diktaturer eller autokratiska stater rationella då de har ett övergripande intresse av att säkerställa sina makthavares makt. Medan en demokratisk stat har som övergripande intresse att säkerställa medborgarnas välstånd.

 

 

Hm, kan du visa exempel på att "ryssen på gatan" verkligen tycker att det är bra att hota grannländer, eller att söka konfrontation? De få ryssar jag känner (ok, det är inte mer än ett par stycken) anser inte att det är bra, utan tämligen dumt. :-P I alla fall för sakens skull.

Du har kanske rätt, men då vill jag gärna se lite info som stödjer detta. Speciellt om det gäller "mannen på gatan"-attityd, för jag har t ex sett gatuintervjuer med folk i USA där man fått fram rätt intressanta åsikter om vad USA bör göra militärt mot andra länder. Men om det sedan är representativt i hur man faktiskt agerar är ju en annan femma.

 

Dock: USA är del av NATO, och USA har ju faktiskt visat rätt många gånger att man är beredd att ta till militära medel för att försvara det som man upplever som sina intressen. Och detta upplever rätt många ryssar som ett rätt påtagligt hot mot ryska intressen. Om det är någon attityd jag har upplevt hos de (få) ryssar som jag har pratat med så är det denna "vi måste kunna stå på oss mot USA"-attityd. Just för att man faktiskt upplever att USA agerar på ett sätt som kan utgöra ett hot.

 

Så precis som vi i Sverige till stor del av gammal vana ser Ryssland som det stora hotet så ser ryssar ett hot från NATO/USA.

Edited by Andtryggve
Link to post
Share on other sites

Var ett inslag på nyheterna i samband med polarubåts grejen. Har dessutom haft många diskussioner med ryssar på nätet vilka ganska tydligt pekar åt det hållet. För att inte tala om att de inte på något sätt verkar intresserade av att deras civilrättsliga friheter eroderas.

 

De ser USA som ett hot ja.

Men USA ser inte Ryssland som ett hot. Dessutom som jag påpekat tidigare, NATO är en defensiv allians. USA skulle aldrig få med sig NATO på något slags operation mot Ryssland om inte Ryssland agerar först.

USA har gått in och hävdat sina intressen ett par gånger ja. Men oftast sammanfaller dessa med västvärldens intressen. Ej räknat det senaste Irakkriget vilket var helt ideologiskt.

 

Sen att vi ser Ryssland som det stora hotet. Ja självklart vilka annars skulle det vara?

En autokratiskt stat på väg mot att bli diktatur styrd av sin säkerhetstjänst och med enorma intäkter från energi som kommer öka. Nej de kan ju aldrig bli ett hot :)

 

Ärligt förstår jag inte varför folk för tredje gången på 100 år tror att den eviga fredens tid är här.

Link to post
Share on other sites
Guest Sköldberg

Det är möjligt att jag missat det men varifrån kommer din till synes obegränsade kunskap om den ryska staten och dess befolkning? Jag vill inte låta spydig men jag är mycket intresserad av att höra vad du bygger dina uttalanden på.

Link to post
Share on other sites
Var ett inslag på nyheterna i samband med polarubåts grejen. Har dessutom haft många diskussioner med ryssar på nätet vilka ganska tydligt pekar åt det hållet. För att inte tala om att de inte på något sätt verkar intresserade av att deras civilrättsliga friheter eroderas.

 

De ser USA som ett hot ja.

Men USA ser inte Ryssland som ett hot. Dessutom som jag påpekat tidigare, NATO är en defensiv allians. USA skulle aldrig få med sig NATO på något slags operation mot Ryssland om inte Ryssland agerar först.

USA har gått in och hävdat sina intressen ett par gånger ja. Men oftast sammanfaller dessa med västvärldens intressen. Ej räknat det senaste Irakkriget vilket var helt ideologiskt.

 

Sen att vi ser Ryssland som det stora hotet. Ja självklart vilka annars skulle det vara?

En autokratiskt stat på väg mot att bli diktatur styrd av sin säkerhetstjänst och med enorma intäkter från energi som kommer öka. Nej de kan ju aldrig bli ett hot :)

 

Ärligt förstår jag inte varför folk för tredje gången på 100 år tror att den eviga fredens tid är här.

 

Precis, de ser NATO som ett hot, och som en allians riktad främst mot Ryssland. De ser inte heller att USA (eller NATO) alltid agerar rationellt, utan att de agerar från sina egna intressen. Vilka inte behöver sammanfalla med ryska intressen i framtiden.

 

USA är beredd att agera militärt om de anser att det ligger i landets intresse, och inte alltid på sätt som förefaller rationella. Ungefär på samma sätt som det sägs att Ryssland agerar.... ;-)

Link to post
Share on other sites
De ser inte heller att USA (eller NATO) alltid agerar rationellt, utan att de agerar från sina egna intressen.

Synpunkt från en tråkekonom: Att agera rationellt är detsamma som att agera i sitt eget intresse.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By siros
   Hejsan, jag tittade på rapports 1930 sändning och fick höra om putins nya kärnvapen projekt, i inslaget fanns det en sån där JÄTTE lastbil som skjuter av kärnvapen. den såg relativt modern ut och bar på ett enormt kärnvapen,
    
   1. va kallas den modelen OCH FINNS DET NÅGRA BILDER
    
   2. kallar man lastbilar som har kärnvapen på sig för något speciellt??
    
    
   //Siros
    
    
    
   jag PÅ RYSSLANDS KRAFTER
  • By Yxgubbe
   via Undsäk info 02-16 från Hallandsgruppen
   Russian Air Force to get about 20 aircraft in 2005
   The Russian Air Force will receive about 20 new and modernized aircraft in its inventory in 2005, Air Force Commander-in-Chief Vladimir Mikhailov said during the meeting with foreign military attaches in Moscow Tuesday. These will be modernized SU-27 Flankers and TU-160 Blackjack strategic bombers, he said. "The modernization of SU-27 aircraft is in full swing. The Air Force already got seven such aircraft in 2004, and plans to obtain another 10 in 2005," he added. Mikhailov also said that two TU-160 aircraft, one new and the other after modernization, will come in service with the Russian Air Force in 2005. According to him, the fielding of the MI-24PN Hind helicopter and the completion of the SU-24 tactical bomber flight tests are also in plans.
   Interfax-AVN 2005-02-15
    
    
   Undsäk info 02-21 från Hallandsgruppen
   Russian Army to Receive New Airborne Combat Vehicle
   In 2005, Russian army will receive new airborne combat vehicle BMD-4, Russian Defense Ministry press service announced.
   "At present, R&D works on various projects, heavily financed during 2003-2004 are nearing their final stages. The procurement of new armaments will commence on a large scale in 2005," defense ministry spokesperson revealed.
   "In particular, the ministry plans to start procurement of a new airborne combat vehicle BMD-4. It is a tracked armored vehicle that has airborne and amphibious capabilities." He added.
   According to the spokesperson, BMP-4 is equipped with a 100-mm gun capable of firing both artillery rounds and guided missiles.
   In terms of combat capabilities, BMP-4 exceeds its predecessor, BMP-3, by the factor of 5, the defense ministry experts underlined.
   New York Jewish Times
    
   Russian Airborne Forces to be fielded with new BMD-2 vehicle in 2005
   The Russian Airborne Forces will be fielded with the brand new BMD-4 airborne infantry fighting vehicle in 2005, Airborne Force Commander Alexander Kolmakov said at a news conference in Moscow on Thursday. "The new BMD-4 vehicle is armed with a 100-mm cannon and a 30-mm cannon. It is fitted with a powerful engine, which jointly with the hydro-mechanical power train, has considerably increased the vehicle's maneuverability. The vehicle may be airdropped with personnel inside," he said. He also emphasized that the BMD-4 would serve as a basis for developing a new family of airdropped and amphibious materiel with a combat weight of 12.5 to 18 tonnes. "The vehicle is one of its kind in the world. It increases the efficiency of airborne troops two-to ten- fold," he pointed out.
   Interfax-AVN 2005-02-17
  • By Nestor
   Jämfört med våra grejer (Plan pansar ytfatrtyg och ubåter) är ryssarnas bättre??

  • By UAV
   Kopiera föregående inlägg och lägg till dina observationer.
    
    
   Georgien:
   T-54 eller T-55
   SU-25
    
   Ryssland
   T-72 (lite osäker pga allt reaktivt pansar som maskerar konturer)
   BMP1
   MTLB
  • By Tomas
   MiG-21, Mi-8&T-55....kanske finns fler exempel
    
   Det jag undrar är varför Finland köpt ryskt då Finland varken var med i Warsawapakten eller var en planekonomi
×
×
 • Create New...