Jump to content

Fartygsklasser


Erik_G

Recommended Posts

Hjälp en landkrabba, vad skiljer de olika fartygstyperna åt, vad har de för ursprung mm.

 

Vad skiljer t.ex en Jagare från en Fregatt? Vad är en Fregatt? Vad är en Kryssare, dreadnought, slagskepp etc?

 

Fyll på med era förklaringar!

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Jag är ingen expert men Jagare kom till som ett motmedel när torpedbåten uppfanns. De stora bepansrade kanonbärande fartygen blev väldigt sårbara när torpedbåten uppfanns. Motmedlet var Jagaren som kunde följa med de stora fartygen och jagaren var också så snabb att den kunde följa och bekämpa anfallande torpedbåtar innan de når fram till de stora fartygen.

Link to comment
Share on other sites

Kryssare togs fram som "commerce raiders" och spaningsskepp åt slaglinjen.

Fregatter var traditionellt långräckviddiga skepp lämpade för exempelvis kolonialarbeten, relativt liten beväpning osv.

 

Men sen har olika flottor olika definitioner på vad skeppen är.

Link to comment
Share on other sites

En dreadnought är ett slagskepp med enhetlig huvudbeväpning (alla tunga kanoner har samma kaliber) samlad i torn (inga kasematter).

 

En slagkryssare har samma beväpning som ett slagskepp, men har offrat pansaret för att uppnå högre fart och räckvidd.

Link to comment
Share on other sites

Fregatter har funnits sedan 1600talet. De var helt enkelt lättare typ av Krigsfartyg jämföt med de större "slagskeppen".

 

Jagare är en förkortning för torpedbåts jagare (Engelska torpedo boat destroyer)

 

De togs fram för att som namnet antyder föhindra små snabba torpedbåtar att komma inom skdlig räckvidd från Slagskeppen/Tyngre fartyg.

 

Kryssare var som sagts tidigare En typ av långräckviddigt fartyg avsett för spanning samt skydda/angripa Handelsfartyg.

 

På 20talet i efter dynningarna av första VK så valde man att tydligt reglera stormakternas flottstyrkor vilket även ledde till vissa internationella klassifikationer, finns mer info här http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Naval_Treaty.

 

Bla så reglerade man att en tungkryssare skall ha 210mm artelleri och lätta fick ha högst 155mm. Det innebar att det dök upp "lätta kryssare" som var längre och tyngre än älder sk tunga kryssare.

 

Men i grunden i dag så klassificerar varje land sina egna fartyg. Ryssland väljer tex att kalla Sitt hangarfartyg för Flygplanskryssare, Kuznetsov bär även en stor mängd sjömålsrobotar.

 

I amerikanska Flottan finns Jagare som är nästan idenstiska med deras kryssar typ, till det yttre (Jämför spruance med Ticondoroga )

 

Våra svenska korvetter anses ,i de flesta andra länder, vara för små för att klassas om Korvett, de är snarare Robotbåtar.

 

Dock kan mna ju även setill vad för förmåga fartyget har.

Freggater är ofta inriktade på Ytstrid och ubåts jakt. Jagare har ofta högre luftvärns kapacitet. Kryssare ämnas ofta kunna allt samt vara flottiljledare.

 

Detta är gravt generaliserat och stämmer mest överen med Britiska och amerikanska flottan.

 

Ofta brukar man säga att det är en storleks indelning det stämmer delvis, men inte fullt ut. Indelning ser ut så här.

 

Patrull/robotfartyg Korvett Fregatt Jagare Kryssare Slagskepp/slagkryssare Hangarfartyg. Men som sagt det stämmer inte alltid, förutom exemplet högre upp i texten så har bla RoyalNavy haft Fregatter(Type 22) som varit större än deras Jagare(Type 42).

 

Rörig text men kanske reder ut något begrepp.

Link to comment
Share on other sites

Just när det gäller jagare och fregatter så är det inte helt ovanligt att ett fartyg under sin livstid kan hinna med att vara både jagare och fregatt. Det är fortfarande samma fartyg, men förändringar i bestyckningen kan göra att det klassas om.

 

Detta finns bland annat beskrivet i Örlogsfartyg och i sammanfattningen av boken som finns i länken står bland annat om omklassningen av stadsjagarna till fregatter.

Link to comment
Share on other sites

Slagskepp

Huvudstyrkans .fartyg med grova kanoner och därtill anpassat pansarskydd avsedda att bekämpa fiendens slagskepp.

 

Efter Washington 1922

Större örlogsfartyg med max 16” (40,6cm) kanoner och 35000tons deplacement

 

Kryssare

Spaningsfartyg avsedda att operera självständigt framför huvudstyrkan med möjlighet att ta strid med fiendens kryssare och jagare.

 

Modern

Större örlogsfartyg utrustade med yttäckande vapen för i huvudsak luftförsvar, ytstrid , landmålsbekämpning och ubåtsjakt. Har mycket god ledningsförmåga.

 

Jagare

Örlogsfartyg avsedda för att skydda den egna huvudstyrkan mot anfall från fiendens torpedbåtar samt göra egna torpedanfall mot fienden.

 

Modern

Större örlogsfartyg med yttäckande vapen i syfte att skydda den egna huvudstyrkan.

 

Fregatter

Fartyg som självständigt kan genomföra övervaknings och eskortuppdrag.

 

Modern

Örlogsfartyg med en huvuduppgift och goda sekundära förmågor att agera som eskort till huvudstyrkan med god uthållighet.

 

Korvetter

Mindre fartyg för patrull och eskort uppgifter.

 

Modern

Mindre örlogsfartyg som kan axla flera förmågor med begränsad uthållighet.

 

Torped/ robotbåtar

Utpräglat ytattackfartyg med ett huvudsakligt vapensystem. Eventuella sekundära endast för självskydd.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...