Jump to content

Språkbruk i Utlandsstyrkan.


Recommended Posts

Läste denna korta notis på DN internetsida: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=672107

 

Nu kommer då frågan vad det är för språk som majoren inte tycker om? Kan vi inte lista några sköna exempel på uttryck som vi har lånat från andra länders militär och som används flitigt i utlandsstyrkan.

 

PX:a

Leave

Rations

 

Fyll på med fler ord som majoren menar.

 

Dessutom: Har majoren rätt i sitt påstående att "Man förlorar i exakthet och till slut riskerar man att inte förstå varandra. Dessutom går vi miste om kulturhistoriska värden genom att inte värna om det svenska språket"?

Edited by Jimbo
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Läste denna korta notis på DN internetsida: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=672107

 

Nu kommer då frågan vad det är för språk som majoren inte tycker om? Kan vi inte lista några sköna exempel på uttryck som vi har lånat från andra länders militär och som används flitigt i utlandsstyrkan.

 

PX:a

Leave

Rations

 

Fyll på med fler ord som majoren menar.

 

Dessutom: Har majoren rätt i sitt påstående att "Man förlorar i exakthet och till slut riskerar man att inte förstå varandra. Dessutom går vi miste om kulturhistoriska värden genom att inte värna om det svenska språket"?

 

Baccis

By pass

...

..

.

 

Samtidigt som jag håller med majoren i att man inte värnar så himla mycket om svenska språket genom att ta in utländska slangord och göra dem till svenska så kan jag samtidigt tycka att just det "interna" språkbruk som används i utlandsstyrkan bara är ett av många. Många arbetsplatser har sina självmyntade begrepp för olika saker som en utomstående inte skulle begripa alls. Kanske är det just detta som är att värna om språket?

Link to comment
Share on other sites

Det måste vara det löjligaste jag läst på mycket länge.

 

Major Hedgren vill se ett normerande verk som definierar det språk som används av svenska soldater utomlands.

Och vem ska se till att detta "verk" efterföljs? MP eller en särskild språkpolis?

 

Några "främmande förkortningar"

 

AOR

MNTFC

EOD

HQ

ADC

Link to comment
Share on other sites

Lite lustigt att man i alla övningar och under värnplikten ska använda engelska för att bli mera "internationallt inriktade" men samtidigt använda svenska förkortningar inom egna gruppen. AO (ansvarsområde) istället för AOR? Det skulle skapa förvirring om något :)

Link to comment
Share on other sites

Självklart behövs det ett reglemente (och en uppdatering av Militärordbok på svenska och engelska)

 

reglementet bör heta

Nomen Militär engelska-Military english 2007

 

-Ord, begrepp, och förkortningar som behöver ha en fastställd defenition både på svenska och engelska.

 

Militärordbok på svenska och engelska ISBN 91-44-00119-3 är lite föråldrad (1998) och inehåller en hel del felaktigheter och den saknar en hel del begrepp och förkortningar. Denn aborde uppdateras.

 

Militärordbok på svenska och engelska skall dock enbart vara en ordbok.

 

eventuellt kan man slå ihop allt till en publikation men då kan den bli lite för stor för att medföras under fältmässiga former.

 

Nomen=Nomenklatur

Link to comment
Share on other sites

Lite lustigt att man i alla övningar och under värnplikten ska använda engelska för att bli mera "internationallt inriktade" men samtidigt använda svenska förkortningar inom egna gruppen. AO (ansvarsområde) istället för AOR? Det skulle skapa förvirring om något :)

 

 

Ett bra exempel på jur språk kan förvirra.

 

AOR är ju inte samma sak som AO.

 

AO kan ha flera betydelser.

 

1 Man menar AOR men slarvar och säger AO

2 I US army nyttjas begreppet normalt som en förkortning av AOO (Area of Operations). Man kan tillfälligt få uppgift att lösa uppgift i ett annats förbands AOR och då tilldelas man ett AOO inom ett eller flera andra förbands AOO. (Ex Bat spanpluton löser uppgift ett i annan bat AOR (normalt på order av Brig stab)

3 Administrative officer

4 Army Order

5 Artillary officer

 

 

Förtydligande ang AOO

 

Ett förbands område kan delas upp fler mindre. Te x en bataljon med tre skyttekompanier har ett bataljons område detta kan delas upp i 4 områden, 3 AOR (ett till varje kompani) och ett AOO som kompanierna antingen turas om om att patrullera i eller som man inte oererar i alls (man vill kraftsamla i annan riktning). Få förbandschefer vågar göra detta men det har ju inte med språkbruk att göra.

 

Sedan så finns det en officella listor över NATO ,FN, EU och nationella förkortningar på engelska. Dessa harmoniserar inte. Vi borde bestämma vad som gäller för oss själva och sedan anpassa oss efter vilka vi för tillfället samarbetar med ute i den stora världen.

 

Min poäng är att man behöver definiera militära begrepp.

 

Det skall dock inte springa runt någon språkpolis men visst är det jobbigt när folk inte förstår varandra

Link to comment
Share on other sites

Dessutom: Har majoren rätt i sitt påstående att "Man förlorar i exakthet och till slut riskerar man att inte förstå varandra. Dessutom går vi miste om kulturhistoriska värden genom att inte värna om det svenska språket"?

 

Jag tycker att majoren har rätt. Det finns alltid ett adekvat svenskt ord att begagna sig av. Om det inte finns så skapar man ett sådant ord och fastställer detta.

Alternativt så talar man god brittisk engelska (som är faststäld som NATO standard för övrigt). Vad man inte gör är att blanda, det leder ofelbart till förvirring och missförstånd i slutändan, och så låter det förjävligt.

Edited by imint
Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Det första jag associerar till är den gången en jävla kolonialfänrik skulle lära bror min hur man talar "god svenska".

 

Fk: HAR NI BEGRIPIT?

Bror: Jo, he gå bra.

Fk: DET HETER, JA FÄNRIK!

Bror: Jepp, je begrip kva tu sâg fô la.

Fk: JA, MÄNNISKA, JA!

Bror: Eh... TCHOOO! (Indragen luft).

 

Väldigt bra första intryck av FM.

 

Fast visst bör man sträva efter att översätta de engelska termerna till svenska.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att majoren har rätt. Det finns alltid ett adekvat svenskt ord att begagna sig av. Om det inte finns så skapar man ett sådant ord och fastställer detta.

Alternativt så talar man god brittisk engelska (som är faststäld som NATO standard för övrigt).

 

Brittisk engelska och franska är NATO (OTAN) standard.

Dock får man ju tänka på att EU inte är NATO och inte vill vara NATO; där av de stora problemen med olika namn för samma sak, beroende på om man har en NATO hatt eller en EU hatt på huvudet.

Link to comment
Share on other sites

Titta på medlemsländer i EU och medlemsländer i NATO så ser du att många är med i NATO och då lär NATO språket så högre upp på listan än att uttvekla ett Militärt EU språk...

 

NATO standard är bäst :P

Edited by Hornet
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att majoren har rätt. Det finns alltid ett adekvat svenskt ord att begagna sig av. Om det inte finns så skapar man ett sådant ord och fastställer detta.

Ovanstående för tankarna till Gunnar Sträng: det finns ingen anledning att använda krångliga utländska låneord, då det finns en adekvat inhemsk vokabulär!

 

Överlag tycker jag att det viktigaste är att man förstår varandra. Om "alla" svänger sig med svengelska ord så kanske det inte gör så mycket, det är trots allt inarbetade begrepp. Att det finns troophouses, pinks, legal, ROE, HMG och annat i utlandsstyrkan får nog majoren leva med. Språkbruk är dynamiskt och det lär tyvärr gälla även militärt. Begrepp som "baccis" och dyl är ju närmast att betrakta som slang, vilket egentligen inte påverkar tjänsteutövningen. Där finns inte mycket att säga.

 

Om inte annat ger det oss besserwissers många sköna tillfällen att banka mindre vetande personer i huvudet (amerikansk "sergeant" är INTE svensk sergeant, etc...) ;-)

Link to comment
Share on other sites

Klart majoren har rätt. Han har rätt på så sätt att han vill strama upp språkbruket för att undvika missförstånd. Jag tror inte han är ute efter bruket av baccis eller dylik slang.

 

Man det här med språkbruket är ett minfält för de som är konservativa. "Imint" ovan begagnar sig av ordet "adekvat" vilket är ett ord med latinska rötter (i svenskan sedan 1780).

 

Fyller på med svåröversatta ord:

 

Yalla

Pebba-surfa

och slutligen som bonus, freestyle (ni vet musikmaskinen)...

 

EDIT: Tillägg

Edited by Syltryggen
Link to comment
Share on other sites

Läste denna korta notis på DN internetsida: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2374&a=672107

 

Nu kommer då frågan vad det är för språk som majoren inte tycker om? Kan vi inte lista några sköna exempel på uttryck som vi har lånat från andra länders militär och som används flitigt i utlandsstyrkan.

 

PX:a

Leave

Rations

 

Fyll på med fler ord som majoren menar.

 

Dessutom: Har majoren rätt i sitt påstående att "Man förlorar i exakthet och till slut riskerar man att inte förstå varandra. Dessutom går vi miste om kulturhistoriska värden genom att inte värna om det svenska språket"?

 

 

Hej hallå!!

 

Råkar ha gjort mission med majoren ifråga o det är en mycket klurig militär!

 

Är "hangaround" till hans sällskap Cogito ergo sum vilket är ett gäng tänkande filosofer....

 

Han älskar att vända o vrida på ord o dess betydelse. Tex. att vi åker på mission......

Då borde det vi gör kallas att missionera o det är ju som alla vet en religiös syssla.

Kan ju se lite illa ut om Svensk militär åker på korståg.

 

Detta kan tyckas vara ordvrängande men i extremt religiösa länder (ffa muslimska) så kan jag tänka mig

att om detta kommer fram så leder det till konstiga tankar hos betraktaren.

 

Som sagt: Majoren är en kul kille (runt 50 bast gammal) som lärde mig att öppna upp ögonen för homonymer!!

 

Ps: Jag vet att Majoren inte är emot Engelska som arbetsspråk utan han vill att vi använder korrekt Svenska då vi talar vårt vackra språk DS

Link to comment
Share on other sites

>

 

Äntligen någon som uppmärksammat ett problem.

 

Alla vi som inte har, eller kommer att göra utlandstjänst, skall vi tvingas lära oss ett blandspråk så att vi förstår alla som kommer hem och svänger sig med främmande uttryck?

 

Har känt tendensen länge, att vi inte talar samma språk längre inom t ex Hv.

 

Tillägg: Upptäckte att det fanns en tråd trots allt. Ursäkta....men vet inte hur man lyfter över inlägget. Sorry!

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Med meningar som "Norrmännen bakfyller i Romeo Limas AOR..." kan jag hålla med om att en viss uppstramning vore fint, ur rent estetisk synvinkel om inte annat.

 

Majoren har en poäng i att om det finns svenska uttryck kan man gärna använda dom. Men samtidigt är språket inom US ett fackspråk med sina egna uttryck och idiom, precis som t.ex. fackspråket på sjön. Alla nautiska specialuttryck är förvirrande för en utomstående som inte förstår varför det heter durk och inte golv. Det är också något av ett pigdinspråk som uppkommit ur blandningen av många olika språk under tidernas lopp. Men fungerar utmärkt för sitt syfte.

 

Apropå det, någon som vet vad uttrycket "reka" som i "reka över" är en förkortning för?

Link to comment
Share on other sites

Är detta ett ämne att prata om egentligen?

Eftersom vi befinner oss i US där man alltid kör med

engelska termer som AOR, APOD osv ska vi då börja

köra med svenska termer för att värna om det svenska

språket i US?

Kanske det fjantigaste jag hört/läst på denna sida !!

 

Jag menar att när ni är som gjort missioner,går ni omkring

i det civila & använder er av missionsuttryck?

 

El när ni är på en Hv övn säger ni då Gate ist för infartspost?

 

Men som sagt: bara en liten tanke!!!

Link to comment
Share on other sites

El när ni är på en Hv övn säger ni då Gate ist för infartspost?

 

 

Det händer nog att jag drar till med ord som "gate" eller "AOR" då de verkar komma lättare ur munnen än "infartspost" och "ansvarsområde". Har väl att göra med antalet stavelser antar jag. Dock följer alltid en förklaring då kamrater som inte varit i US gärna vill göra bajonett på...

 

/Johan

Link to comment
Share on other sites

Jag har hört VCP åtminstone en gång på HV-övningar. Åtminstone de som varit ute ett antal gånger blandar lite fram och tillbaka men de andra (som oftast också varit i US) förstår vad som menas. Det verkar som att man kan torröva och ha genomgång på svenska, men när spänningen stiger och folk kommer "i gång" så verkar det som att de engelska termerna kommer fram. Det kan vara så att de utländska uttrycken fastnade i huvudet på folk eftersom de användes när den övade situationen var "på riktigt" någonstans i US.

 

Vi har ju ett "svenskt" försvar där Gris-Nils i Knäckebröhult HV skall förstå vad som menas med ROE vid VCP vid OP Alpha Tango i AOO i AOR.

Vi har ju också ett "utländskt" försvar där det egentligen "händer" mer, i US.

Nu är det ju kanske inte aktuellt att skicka ut Knäckebröhult HV för att avlösa NBG, men däremot kan ju personer ur NBG senare vara med i HV så på något sätt kanske det kan vara aktuellt att lösa det med att stegvis införa FÖRKORTNINGARNA. Gris-Nils kan ju upprätta en VCP vid X,Y utan att kunna uttala det.

 

Kanske dags att skriva "Yxiska for Dummies" ett plastat kort med svenska-yxiska på för de som inte varit i US :rolleyes:. "Nu pratar han stridisen så konstigt igen, nu får jag ta fram kortet och se vad han menade". Om man gör kortet i en rolig färg (illorange) så kanske yxan börkjar tänka på vad han säger när alla står med sina kort i handen :dribble:

Link to comment
Share on other sites

Varför skall vi göra allt så svårt?

 

Finns det någon praktisk mening med att ha två språk, vilket i slutändan blir två system, i en försvarsmakt?

 

De värnpliktiga får idag lära sig:

Signalering enligt NATO standard

Upprätta HQ

Upprätta VCP

Gå på "social patrol"

Föra karta enligt NATO standard

Ordrar och targetpacks skrivs ofta på engelska med NATO terminologi

Lära sig läsa, tolka och följa ROE

Gå in i OP

Genomföra eskort av VIP

Befinna sig i ett AOR, tänka på deras AOI mm.

O.S.V.

 

Är det inte dags att vi släpper sargen, kommer in i matchen och tar steget fullt ut och utbildar på engelska?

Link to comment
Share on other sites

Klarar två livrädda svenskspråkiga beväringar att välja halvknackig skolengelska framför sitt modersmål i en mycket skarp situation?

 

Jag tror att det finns goda skäl att Finland har svenskspråkiga förband, trots att de flesta finlandssvenskar sannolikt pratar bättre finska än de flesta svenskar pratar engelska.

Edited by Vysotskij
Link to comment
Share on other sites

Klarar två livrädda svenskspråkiga beväringar att välja halvknackig skolengelska framför sitt modersmål i en mycket skarp situation?

Förmodligen inte. Såvida de inte börjar köra en reenactment av Heat vilket nog inte är det bästa. :rockon:

 

Att svenskar bör prata svenska ser jag som självklart. Däremot har Solon en poäng i att det inte borde vara något problem att använda engelska förkortningar. Det viktiga är att man klarar ut vad en TLA innebär, inte om den är förkortning av engelska eller svenska ord. Vad som saknas är helt enkelt en Nomen F anpassad till dagens Försvarsmakt och inte 80-talets.

Link to comment
Share on other sites

@Ringo:

Rätt!

 

Klarar två livrädda svenskspråkiga beväringar att välja halvknackig skolengelska framför sitt modersmål i en mycket skarp situation?

Tveksamt, men i US kan det uppkomma situationer där de är så illa tvungna. Utomlands bör varje menig ha tillräckligt hum om engelska och NATO-signalering för att åtminstone kunna ropa på förstärkning eller hjälpligt kalla in casevac (ännu ett engelskt uttryck, argh!). Det behöver inte vara fläckfri Oxbridge English. Däremot är svenska givetvis arbetsspråket i "helsvenska" förband.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...