Jump to content

Dags för ett vasst OCH bredare försvar?


Recommended Posts

Under flera år har försvaret vässats/minskats (stryk det som du anser fel) och vi kan nu se en del konsekvenser av detta. Bland annat så minskar successivt rekryteringsunderlaget till Utlandsstyrkan pga minskade utbildningskullar. Flera debattörer börjar påpeka att trots att vi stort sett satsar lika mycket pengar så får vi väldigt lite försvarskraft ut. Däremot en hel del generaler som tyvärr inte har några större förband längre att leda och då också tappar i kompetens att föra befäl över större enheter än bataljon...

 

Historiskt tenderar avrustningar att följas av upprustningar när pendeln svänger och verkligheten hinner ifatt oss. Min frågeställning är kort och gott som undertiteln anger:

 

Vilka förband borde återuppsättas och varför?

 

För egen del tänker jag mej att Hallandsbrigaden bör vara ett av de arméförband som sätts upp igen när försvaret bör breddas. Inte enbart pga min egen bakgrund från nämnda brigad men pga att jag anser att det finns behov av infanteriförband i södra Sverige som kan kopplas direkt till utlandsuppdrag.

Edited by Fanjunkar´n
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 82
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Kul tråd :) Hallandsbrigaden är ett bra förslag, finns väl bra övningsmöjligheter för MOUT också i form av Striby. I4 vore trevligt också, nära till MSS och Linköpings universitet samt bra övningsmöjligheter i Lkpg. Dessutom så hade livgrenadjärerna flest segernamn i fanan och det måste räknas med, eller? :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

I5 Fältjägarna

 

Ett lätt infanteriregemente är återigen efterfrågat i dagens konfikter, kan ge en rejäl boost till US, NBG och hemvärn rekrytering. Sen skadar det inte att ha iaf ett regemente i Sveriges mitt, ni vet det där mellan Stockholm och Boden.

Edited by Gorg
Link to comment
Share on other sites

I korthet, vad sägs om det här:

 

Pansar/mek i syd; infanteri, ing, signal, träng, amf och annat diverse i mitten; pansar/mekaniserat i nord. Då får man ett rektryteringsunderlag till NBG och dylikt och har regementena ungefär där man vill ha dem om det blir hett i en mer eller mindre avlägsen framtid.

Link to comment
Share on other sites

I22 i kiruna är i min mening ett förband som absolut borde återupprättas! Vi är ett land som har och är i behov av "vinter" kompetens. och på i22 hade man bland det bästa när det gällde arktiskt kompetens i värde (gjorde inte själv lumpen där)

 

Man borde ha förband på gotland. Inte för att vi har någon större nytta hav den holmen :rolleyes:. Men Fi skulle nog uppskatta ett hangarfartyg i östersjön! så P18 eller motsv

Link to comment
Share on other sites

Jag säjer inte återinföra... jag säjer tänk nytt

 

Lätt infanteri, som nämnts tidigare

Kanske mek. skytte med stor aktionsradio och bred och "tung" vapenarsenal, och lång uthållighet

Förband med inriktade på punktoperationer.

Utvecklad logistik

mer tvärvapenslagsförband

 

Kanske?

Link to comment
Share on other sites

Jag säjer inte återinföra... jag säjer tänk nytt

 

Lätt infanteri, som nämnts tidigare

Kanske mek. skytte med stor aktionsradio och bred och "tung" vapenarsenal, och lång uthållighet

Förband med inriktade på punktoperationer.

Utvecklad logistik

mer tvärvapenslagsförband

 

Kanske?

 

Min tanke med tråden var inte först o främst innehållet i de olika förbanden (tror det finns en annan tråd om det) utan snarare vilka gamla och välrenommerade förband som kan tänkas aktuella att "väcka".

 

Håller med Fu Dahlberg mfl som säjer tänk nytt och räknar upp vad för slags innehåll de vill se. Gärna innehåll och uppgifter men framför allt förbandsnamn säjer jag.

Edited by Fanjunkar´n
Link to comment
Share on other sites

I20 och och som sagt I4 borde få återuppstå då de ligger i Universitetsstäder där det är lätt att rekrytera och det finns goda möjligheter till arbete för fruar/män och sambos. Vi kan även titta på den sociala biten både för anställda och värnpliktiga och möjligheten till samarbete med universiteten

Link to comment
Share on other sites

Återupprätta en bemannad flygspaning värt namnet. Säj förlåt till spaningsviggen så kanske den kommer tillbaka. SAAB har säkert jiggarna kvar och kan bygga nya. 1 spaningsdivision på F 21, återupprätta F11 resp F 13 med nya spaningsdivisioner: F 13 med SF/SH 37 Viggen, F 21 med Eurohawk och F 11 med Predator. Vi bör snegla på Tyskland här som har en utmärkt helhetslösning med spaningsresurser från satellit (SAR-Lupe) ner till ALADIN.

 

Utan spaning ingen aning!

Link to comment
Share on other sites

Själv har jag nollkoll på flyg- och marinstridskrafter men visst behövs fler av dessa. Vi måste väl kunna ha en uthållighet om vi skall delta i utlandsinsatser med dessa förband också.

 

Ett annat förband som skulle förtjäna att väckas och få skarpa internationella uppgifter är Dalregementet. Bra traditioner att bygga vidare på och ge ett modernt innehåll. Bättre än att som idag vara en utbildningsenhet inom Livgardet.

Link to comment
Share on other sites

Varför inte ett kraftigt upprustat Hemvärn i form av deltidsanställd personal med tjänstgöringsskyldighet runt 300 h/år tillför LV, art, Pansar, underhåll, fältarbetsförband, Förband med lokal förankring/basering och rekrytering men med central utbildning på utbildningscentran på ett mindra antal ställen och med utbildningsnivå på samma nivå som Grundutbildning förbanden.

 

Nivå med 3-5 bataljoner per län beroende på befolkningsunderlag.

 

Lite som gamla tiders indelningssystem fast med modern tappning.

 

Givitvis så skulle man nyttja de gamla regementenas namn och arv för dessa förband.

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

Jag säjer inte återinföra... jag säjer tänk nytt

 

Lätt infanteri, som nämnts tidigare

Kanske mek. skytte med stor aktionsradio och bred och "tung" vapenarsenal, och lång uthållighet

Förband med inriktade på punktoperationer.

Utvecklad logistik

mer tvärvapenslagsförband

 

Kanske?

 

Ahh, du menar I5?

Link to comment
Share on other sites

Håller med CS om att HV borde kunna göras bättre Deltid eller heltids anställ ett Kompani i Varje Grupp som tränar och uttbildas hella tiden på detta sättet skulle man få upp riktigt många i hög beredskap samt rekryterings grund för BG eller US.

 

Kompaniet ska självklart ha kravet på sig att dom som anställs ska ställa upp på US mm

Samt att man kan ge dom Instruktörsuttbildning så dom kan stödja resten av HV innom gruppen med instruktörer.

 

Tror det skulle gå att få säg 100-150 man i varje Uttbildnings Grupp att ställ upp om lönerna är ok satta och inga fantasi nu ska vi spara pengar så vi ger dom 16k i månaden...

 

Genom att ha folket anställda så kan man även ha specialister tex Mekaniker, Minröjare, MP mm

Link to comment
Share on other sites

Skulle se flera stora fördelar i att åter skapa amf 4 i Göteborg. Vi har Sveriges största hamn vilket är ett potentiellt terrorist mål då finns det fördelar att ha förband på plats m.m.

 

Terrorister tas väl om hand av Polisen?

Nä, återskapa Dalregementet, med tanke på de övningsområden av mest skiftande karaktär så finns alla möjligheter att få ett förband som klarar av att operera över hela Sverige (det är inte för inte Dalarna kallas för ett Sverige i miniatyr).

 

//Nisse

Link to comment
Share on other sites

Om man håller sig till fotfolket:

 

Lägg ner alla regementen norr om dalälven, behåll dock övningsområdena. Norra delen av riket resp gotland försvaras av hv, motsv.

Orsak: varför skicka stockholmare/göteborgare till berget för att göra något de kan göra i huvudsak hemmavid? Stöd till inrikesflyg/-tåg? (Invasionsförsvaret RIP)

 

Upprätta en mälargarnison(LedR, LG, AmfR) som östbas för verksamheten, P1 bör återuppstå(övningsfält finns, P10 RIP).

(Ledning, utveckling/mek, stadsskytte/högvakt, amf)

 

I västsverige finns P4, T2, K3 samt det återuppstående I17(lättmek med ett amfkomp inbakat).

(Underhåll, underrättelse, mek, stomme till inf/amf)

 

Söderut har vi P2, P6 samt P7 i en garnison.

(mek)

 

Hemvärn: Utveckla planen HV2020 nu! implementera sedan över tiden de krav som krävs för att nå detta mål.

Infanteriförband i övrigt kan vi snabbt utveckla vid behov, allt med P före kräver lite mer framförhållning.

 

Alltså P1, I17, P2 samt P6 återuppstår.

Vadå partisk? :rockon:

/M

Link to comment
Share on other sites

En eller ett par norrlandsbrigader måste vi naturligtvis ha för att kunna försvara riket! Går ju att kombinera med ovanstående, ser ju att I5, I13 och I20 har tagits upp. Så jag kompletterar med I21 ;)

Link to comment
Share on other sites

I14, F15, F16, F4 ska alla återuprättas (bir jävlit dyrt)

 

Och renovera alla radarstationer runtom i landet (en ssg smiley skulle passa här) jag har varit vid en i min närhet och jag må säga att det är en skrothög.

Link to comment
Share on other sites

Skapa en modern brigadstruktur - idag finns bara bataljoner.

 

Var och hur man gör detta får proffsen sköta. Jag kan tänka mig att även insatsförsvarets vänner kan skriva under på det, om det skall bli bidrag till NATO responce force krävs det mer muskler. Samtidigt hålls viktiga funktioner vid liv genom erfarenheter av storskalig samverkan, vilket är livsviktigt om vi skall kunna mobilisera Sverige någon gång i framtiden.

 

Jag saknar minst tio regementen och flottiljer från förr, men den tiden kommer aldrig åter. Det är egentligen märkligt att man fortsätter med ordningsnummer på utbildningsförbanden.

Link to comment
Share on other sites

Lägg ner alla regementen norr om dalälven, behåll dock övningsområdena. Norra delen av riket resp gotland försvaras av hv, motsv.

Orsak: varför skicka stockholmare/göteborgare till berget för att göra något de kan göra i huvudsak hemmavid? Stöd till inrikesflyg/-tåg? (Invasionsförsvaret RIP)

 

Jo det fanns en tanke med allt förstår du. Stockholmare placerades i allmänhet i norrland och på gotland och det fanns goda anledningar till det. Om Sovjetunionen inlett ett krig med ett kuppartat överaskande litet anfall så hade de försökt lamslå stockholms kommunikationer. Det hade resulterat i dåligt bemannade brigader i norrland och på Gotland.

 

De brigader som mannades från låt säga Östersund/Gävle/Hälsingland området skulle då kunna mobiliseras relativt ostörda och med bra bemanning för att därefter snabbt kunna anfalla den lilla kuppstyrkan. Dessa brigader skulle vara oberörda av manfallet av de kupp-drabbade stockholmarna och är då starka nog att frigöra stockholm och underlätta att stockholmare når sina brigader i norrland.

 

Om dessa nära brigader, strax norr och söder om Stockholm skulle bemannats av just stockholmare så hade de riskerat stora vakanser vid en inledande kupp och skulle då inte kunna slå ned denna kupp. Därför är det helt enkelt militärt intelligentare att Stockholmare, som uppenbart riskerar få sina kommunikationer kupp-störda, skall krigsplaceras på platser relativt långt bort. Jag tror detta var hemligt under hela gamla invasions-försvaret eftersom man aldrig förklarade detta för de som ansåg det som nån lustighet eller jävlighet att vi stockholmare skulle så långt bort. Jag såg logiken dock, men sa inget på den tiden. Så nej, det var inget jävelskap eller SJ stöd som man kanske kan tro innan man tänkt till. Det är ju ofta så, man tror sig se ett missförhållande men egentligen är man helt enkelt inte kunnig.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

I5 Fältjägarna

 

Ett lätt infanteriregemente är återigen efterfrågat i dagens konfikter, kan ge en rejäl boost till US, NBG och hemvärn rekrytering. Sen skadar det inte att ha iaf ett regemente i Sveriges mitt, ni vet det där mellan Stockholm och Boden.

 

Ja men denna gång utan CV90 kanske, satsa istället på många soldater med bred kompetens. Arbeta vidare på konceptet med Wilska på P4.

I5 skulle lätt rymma en reducerad bataljon med soldater. Sverige saknar soldater som är billiga, ett riktigt infanteri skulle lösa problemet.

 

/Z

Link to comment
Share on other sites

Skulle se flera stora fördelar i att åter skapa amf 4 i Göteborg. Vi har Sveriges största hamn vilket är ett potentiellt terrorist mål då finns det fördelar att ha förband på plats m.m.

 

Terrorister tas väl om hand av Polisen?

Nä, återskapa Dalregementet, med tanke på de övningsområden av mest skiftande karaktär så finns alla möjligheter att få ett förband som klarar av att operera över hela Sverige (det är inte för inte Dalarna kallas för ett Sverige i miniatyr).

 

//Nisse

 

 

Förbanden inom säkbat ska kunna bekämpa även terrorister, i alla fall vi MP/SÄK, och jag antar att det samma gäller för SjöSäk som är i Göteborg.

Link to comment
Share on other sites

Skulle se flera stora fördelar i att åter skapa amf 4 i Göteborg. Vi har Sveriges största hamn vilket är ett potentiellt terrorist mål då finns det fördelar att ha förband på plats m.m.

 

Att återuppliva Amf4 samt fartygsförband ur flottan skulle vara bra för vårt försvar av västkusten samt bra ur ett internationellt perspektiv. Vidare bör vi återuppliva KA5 som Amf5 för att utbilda amfibieförband som kan operera i ett kallare klimat. 2. ytstridsflottiljen bör återuppstå som 2. sjöstridsflottiljen och placeras antingen i Göteborg eller i Stockholmsområde (isåfall kan 4. sjöstrid flytta till Göteborg).

Link to comment
Share on other sites

Terrorister tas väl om hand av Polisen?

 

Tveksamt om polisen klarar det. Om inte polisen kan få bukt på knappt beväpnade anarkister torde den inte klara av organiserade terrorister. Inget ont om polisen, men den klarar inte av vad som helst. Det vassare och bredare försvaret borde ha terroristnedgörning som uppgift också.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...