Jump to content

"Terrorbekämpning på tåg"


Recommended Posts

Tycker att Komp C har rätt. det är ute i samhället en eventuell attack skulle komma, det innebär att vi vare sig vi vill det eller inte kommer att agera i miljöer som vi inte är familjära i.

 

Dessutom scenariot med att Polisen är de första som motståndaren möter känns riktigt och dessvärre är vanliga tätorts polisens dimisionerade motståndare vanligt civila brottslingar, inte terrorister.

 

 

Frågan är om det är ni Lynx och FK Satan som kanske ligger efter i tiden och är totalt fel ute.

 

Och vad säger då (P)TOEM? ovh vad säger juridiken? Vad får FM resurser nyttjas till och hur skall de nyttjas? Får FM ge stöd till civila samhället där hot eller tvångsåtgärder kan förekomma?

 

Vad skall hemvärnet kunna lösa för uppgifter enl kravspecen från beställaren?

 

Vem är det som ligger i fas med tiden och uppgiften?

 

 

 

I dagens försvar så är det mer så att uppgiften kommer finna förbandet än att förbandet väljer uppgiften.

 

Allt som krävs är att man råkar vara på platsen vid händelsestarten, valet är att agera eller skita i agera.

 

Oavsett vad man kommer att göra så kommer man att bli kritiserad.

 

 

Lät som en kul övning.

 

 

Charlie Spartan

 

Scenariot var enl följande:

 

Terrorister kom i strid med polis i Sundsvall där dom drog sig mot järnvägsatationen. Dom tog sig ombord på ett pendeltåg som gick mot Ånge! Polisen i Sundsvall kontaktade Hv i Ånge & begärde hjälp med att avspärra området runt

Tågstationen i Ånge. Då Ånge är en mindre ort så finns ju inte så stora polisiära resurser här därav att Hv sätts in.

Hv evakuerar tågstationen & slår en yttre ring runt byggnaden. Dock så hinner polisen inte fram i tid när tåget rullar in.

Precis innan tåget kommer in på stationen försöker 2 bilar med beväpnade män ta sig genom avspärrningarna med bilarna samt eldgivning. dom bekämpas & tåget rullar in på stationen. Tåget stannar en bit från själva tågstationen & en av grupperna ur LIF plutonen får order att genomsöka tåget efter ev tågpersonal/civila motsv. När dom är framme vid första vagnen hoppar 2 st terrorister ut & öppnar eld men bekämpas omgående. En grupp går in i första vagnen & börjar genomsöket medan en grupp säkrar dörrar & fönster i dom andra vagnarna. Alla 3 vagnarna genomsöks.Inne i tåget påträffas ett antal personer b.la tågpersonal samt civila som tvingats med av terroristerna. Även 2 stycken terrorister påträffas & omhändertags av gruppen inne i tåget. medan detta sker som kommer "polisen" till platsen & omhändertager terroristerna samt all resterande personal på tåget dvs tågpersonal/civila omhändertages av sjv personal.

 

ALLTSÅ: det var ingen fritagningsoperation !!

det var ett genomsök av tågvagnar!!

genomsök gör Hv va? el sitter dom fortfarande kvar på en stubbe i skogen & vaktar objekt?

ST har kanske förvrängt övningen en aning vill jag påstå!!

Jag kan utan att överdriva säga att vi har jävligt hög standard på våra övningar,det är högt

tempo & många svåra men jävligt roliga moment.

mer info om Borgsjö hv komp hittar ni på http://hemvarnet.se/borgsjo

 

Återigen, med vilka juridiska stöd spärrade hemvärnet av området och hindrade människor att röra sig i området? Kan hemvärnet hävda nödvärn när de skjuterihjäl ett antal "terrorister" Det juridiska efterspelet efter en sådan här insats av försvarsmakten och hemvärnet skulle bli mycket intressant. Nu känner jag till en hel deom om borgsjö av olika anledningar. Och min åsikt är att det inte är hög standard på övningsverksamheten eller att det utbildas på det som beställaren anser att det skall utbildas på.

Link to comment
Share on other sites

Hej på er alla soldf are, xxxx Arvidsson här som Fk satan uttryckte det!. Tjena till Jockster och Roque och tack för en bra insats i helgen. Det är hårfint att vara kompanichefen som bara står där med värmerocken och han som försöker skapa bra övningar har jag märkt :rolleyes: Inramningen för hela bat övningen var att terrorister använde vår kommun som genomfarts led till Sundsvall 10 mil öster om Ånge. Vi är ett kompani i västra medelpad och tre i Sundsvall. de tre där vaktade en anläggning för en väldigt strategisk produkt som ett land i krig vill köpa, En båt är på väg och hämta last och terroristerna drar sig dit som flugor. All polis i Vnorrland befinner sig även där!. När jag funderade på vad jag skulle öva på så insåg jag att mina sk "objekt" ligger i grönsalladen långt från någon intresserad terrorist samt att jag ska ut och visa upp mig i samhället för bra träning i urban miljö + för nyrekrytering (har bara 2000-3000 st i vapenför ålder i kommunen) Vad hemvärnet ska användas till när/om terrorister slår till i framtiden vet vi inte, kanske får vi utökade befogenheter men troligen inte. Vi är i fred på övningarna men ändå paradoxalt har vi HV larm! Övningen med tåget hade jag inte gjort om jag inte kände truppen och deras utbildnings ståndpunkt. Tänker inte kommentera övningen här innan jag gjort utvärdering med förbandet men tyvärr skrev tidningen olyckligt om vad vi gjorde på tåget, suckade själv när jag såg rubriken soldater fritar gisslan då syftet var evakuering av tåget. Att pressen blandar ihop och skriver för att det ska se häftigt ut får vi leva med så när vi inte kan påverka det fria ordet (vilket är bra)

 

Komp C

Link to comment
Share on other sites

vad jag har förstår så är väl skyddslagen rätt flexibel?

 

dvs innan beslutet förra sommaren att ge upp lex ådalen helt(imo att den i praktiken aldrig existerat)

tolkar man skyddslagen så har militär personal sedan den införts haft rätt att agera inom och invid sitt skyddsobjekt.

vad som sedan är ett skyddsobjekt och hur/när det blir det är väl det juridiska problemet.

 

att det sedan kommer att finnas ett gigantiskt politiskt problem, samt att ex antal huvuden kommer att rulla i kvällspressen.

 

vad gäller hornets scenario gäller väl det sunda förnuftet och ett grovt underättelsearbete.

 

ett par viktiga frågor

 

motståndare:

vad har vi att göra med för terrorister?

beväpning?

krav?

hur reagerar de på att man växlar om tåget till ett stickspår ut i mörka skogen, och stannar tågsetet där?

 

gisslan:

antal passagerare som finns i gisslan resp i övriga tåget?

deras inställning till beväpnad militär personal?(stockholmssyndromet)

 

sannolikheten:

med tanke på hur bra det verkar ha gått sist FMV körde mtrl på en båt med 900+ passagerare, hur står är chansen att man skulle köra superhemlig mtrl i en godsvagn, och dessutom låta HV stå för bevakningen på tåget?

Link to comment
Share on other sites

Återigen, med vilka juridiska stöd spärrade hemvärnet av området och hindrade människor att röra sig i området? Kan hemvärnet hävda nödvärn när de skjuterihjäl ett antal "terrorister" Det juridiska efterspelet efter en sådan här insats av försvarsmakten och hemvärnet skulle bli mycket intressant.
Om länsstyrelsen har varit på hugget så borde området ha blivit ett tillfälligt skyddsobjekt och därmed helt ok att spärra av. Handlar om terrorism så ger lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning långtgående befogenheter och kokar det ned till att besvara eld vid en eldstrid så kan det vara helt ok. Scenariot skulle således kunna funka. Om det är ett vettigt scenario utifrån TOEM eller om det är mer hemmasnickrade knäckebröhultsfasoner kanske kan diskuteras. Om man ser till ovan nämnda lag så säger den uttryckligen att vpl inte kan "användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas". De som kan användas då är stamanställda eller Hv.
Link to comment
Share on other sites

@johaner

Att få stopp på ett eldrivet tåg borde inte vara så svårt kan man tycka...

 

Att blockera en flygplats inte heller så svårt. 4st bandvagnar eller tg-bilar med 200m lucka parkerade på landnings och startbanan. blir svårt att lyfta då med ett flygplan.

 

 

 

@Komp C

 

Att komma på bra övningsmoment som passar in i läget just nu är svårt. Vet bl.a. enheter som över enl fredsbevarande principer att de befinner sig mellan två krigsförande parter. Ett upplägg som i dagsläget kanske är felaktigt utifrån hemvärnetsuppgifter, om inte ett krig mellan samer och skåningar är nära förestående...

 

Men ett lämpligt upplägg för denna övning kanske hade varit en transport av militärutrustning från/till boden. Ånge används som omlastningsplats och FM har utlyst spårområdet till tillfälligt skyddsobjekt och obehörig personal har setts inne på objektet etc. vilket då kan kräva genomsök av byggnader, tåg etc. Kanske ett mer troligt upplägg och mer i linje av toem osv. Men själva övningsmomenten kan ha blivit mer eller mindre desamma som nu under övningen. Att omvandla en urspårad övning till en övning som är inom ramarna är ofta mycket enkelt. Gäller bara att vara lite kreativ.

 

Personligen tycker jag inte om användandet av ordet "terrorist" utan mer ordet "motståndare" eller "obehörig personal". Sedan kan man fundera på om attack mot en transport av militärmtrl till ett krigförande land är en terroristaktion eller inte. Men det är en annan fråga.

 

 

@Wedin

 

Men vad krävs för att den lagen skall kunna nyttjas? En intressant lag på många sätt och vis. Men tyvärr så är den inte direkt enkel att handla efter. Men ett steg i rätt riktning.

Link to comment
Share on other sites

Hej Fk satan, du har rätt att man kan styra om övningar men inte när det kräver månaders förberedelser! sedan kanske du läste att scenariot var styrt uppifrån dvs militärmyndigheten med "terrorister" och inte någon övning där man kan samma dag ändra hela inriktningen för övningen.

Jag kör med ganska öppna kort vem jag är och undrar i all vänlighet vem du är som kan säga att vi inte håller oss till beställarens utbildnings mål då vi fick högsta betyg från Kompaniövningsledaren yoff samt befäl från min utbildningsgrupp, jag citerar dig själv "Nu känner jag till en hel deom om borgsjö av olika anledningar. Och min åsikt är att det inte är hög standard på övningsverksamheten eller att det utbildas på det som beställaren anser att det skall utbildas på. " slut citat

 

Jag antar att du inte tillhör Medelpads bat då du inte vet vad bataljonens övning gick ut på i helgen.

 

En undran bara! :)

 

Komp C

Link to comment
Share on other sites

Innan jag säger min mening tänkte jag höra vad ni säger om nedanstående länk.

 

http://www.st.nu/nyheter/ange.php?action=v...l&id=645603

 

Om länkens innehåll finns det väl inte mycket mer att säga än att det verkar ha varit en hejdundrandes kul övning.

 

Om övriga kommentarer på länken finns det dock anledning att tycka desto mer. Tycker personligen att allas kommentarer än så länge belyser viktiga aspekter.

 

Om man bortser från övningens faktiska innehåll så kan man konstatera att den troligtvis givit det övade förbandet en massa sidoeffekter. Att man efter övningen troligtvis bättre kan hantera den specifika situationen råder inget tvivel om.

 

När man ställdes inför uppgiften hade man med en ny situation att göra, och just att ha förmåga att lösa uppgifter i okända situationer är det som eftersträvas i FM. Här har man alltså indirekt övat förbandets förmåga att ta sig samman inför det okända. Lyckades förbandet så är slutsatsen att man besitter viss förmåga att hantera det okända. Detta är en effekt som man kanske lätt glömmer bort. Huruvida ett liknande fall finner tillämplighet i verkligheten är ju ganska ointressant. För enskild soldat kan upplevelserna och de olika delmoment hon deltagit i vara lärorika och utvecklande oavsett om det är ombord på ett tåg eller inne i stationsbyggnaden. Samspelet mellan soldaterna är a & o anser jag, och det tillämpades ju här.

 

Förmågan att använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt är själva grunden i all verksamhet.

 

Att det är modernt att slänga sig med uttryck som terrorister tåder inga tvivel om. Att viss övningsverksamhet har detta fenomen som grundtema ser jag bara som ett uttryck för populism och ett sätt att göra övningarna mer spännande och ballare.

 

Hv är inget SAS eller SSG och kommer troligtvis aldrig att bli det heller. Att få Hv övningar att likna specifik antiterroristverksamhet är enl. mig ett sätt för berörda att skapa en "ballfaktor" som iof kan gagna den enskildes engagemang. Ytterligare en effekt.

 

De som är pålästa vet att nuvarande lagstiftning inte tillåter vilka militära operationer som helst mot civila(motståndare) vilket redan påtalats.

 

FM förändras kontinuerligt och går mot ett förhållande där generalisterna blir färre till förmån för specialisterna.

 

Förband eller enskild som har som huvuduppgift att kunna hantera viss/vissa specifika situationer är specialister. De övar målinriktat för att bli bäst på något specifikt. Fritagningar och gisslansituationer är något som kräver specialkompetens vilket Hv varken kan eller har tid att skaffa sig. Hv specialområden behöver jag inte nämna här då det borde vara allmänt känt i detta forum. Detta hindrar absolut inte att man har teman som är "okända" för Hvförbanden när man övar. Det spetsar uppmärksamheten och som vi alla vet med oss själva så är det okända spännande. Det finns något slags inbyggd mekanism som gör att man vill visa att man kan trots att man aldrig tidigare varit med om en viss situation. Detta faktum gagnar engagemanget och viljan och till sist lärandet. Som vanligt vill jag gardera mig mot vissa onödiga påhopp. Nej.....man skall inte ha teman som Smurfarna anfaller över visingsö eller Svartepetter och tjorven ockuperar damtoan på dramaten. Rent faktiskt skulle man kunna bygga upp en pedagogisk lärsituation kring vilken saga som helst, men det finns ju osynliga gränser.

 

En intressant sak i "tågfallet" är vad man egentligen ville uppnå. Mål, syfte, krav? Detta måste man veta för att kunna avgöra om tågtemat var relevant eller inte. Hade det någon betydelse eller var det bara för att göra det lite okänt och spännande?

 

Aspekten att öva realistiskt spelar givetvis in beroende på syftet med övningen enl. ovan.

 

Om förbandet i det här fallet besitter förmågan väpnad strid kanske syftet i det här läget var att utveckla förmåga att tillsammans på optimalt sätt nå avsedd verkan.(medvetet eller omedvetet) På ren svenska, att med tillgängliga resurser uppnå det mål som chefen förutsatt sig att nå. Det handlar om att få hjulet att snurra mot målet. Strapatsövningar eller stora tågrånet kan ju kvitta. Det handlar om inbördes samspel i förbandet och den förmågan kan övas i ett oändligt antal olika situationer.

 

Håller med om att det är känsligt hur och vad man övar, så det måste vägas in när man bestämmer plats, scenario osv.

Pressens förmåga att spetsa till och vinkla måste alltid beaktas. Det blir lätt en höna av en fjäder och det är en faktor som gör att smurfarna och Svartepetter går fetbort. Det ger sig av sig själv om man har lite innanför skalet. Tågövningen borde kanske inte genomförts med facit och tidningen i hand. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Tycker faktiskt att terroristtemat börjat anta lite för stora proportioner för Hv del. Det är i grunden en polisiär fråga och sannolikheten(Harrisburg???) att Sverige skall drabbas är inte särskilt stor om man får tro myndigheterna. Focuset på Hv huvuduppgifter tynar bort pga domedagsprofeterna. Skydda och bevaka omr. och obj. mot obehörigt intrång behöver inte vara så värst dramatiskt. Om man studerar de länder som i dagsläget utsätts för terrordåd så ser man ganska snart att det inte handlar om worst case scenarios i någon större omfattning. Bilbomber och självmordsbombare i vanlig stadsmiljö som nästan uteslutande drabbar civila och i viss mån ockupationssoldater. Det är människor och soldater som attackeras när de förflyttar sig inne i städer. Ofta på platser som inte är förutsägbara.

 

Tågövningen hade ju en speciell medverkande faktor, nämligen terrorister. Tycker det är märkligt att ytterst få ser historiska kopplingar här. Staten måste alltid ha en speciell namngiven fiende för att motivera försvarsviljan. Sovjet är borta och nu heter lede fi terrorist. Problemet är bara att det är en polisiär fråga. Denna olösliga ekvation tror jag är orsaken till många urspårningar i Hv. Vi har ingen namngiven fiende som konkret hotar oss, därför måste den uppfinnas och det tar sig de mest fantasifulla uttryck man kan tänka sig. Bl.a skjuter alla terrorister på någon eller något(i verkligheten spränger de mest) De kör lastbil genom betongmurar(i verkligheten spränger de dem) De uppträder i grupp(i verkligheten begår de sina dåd enskilt) Snälla Hv Sverige, sansa Er nu, annars kommer svenska folket återigen att ge Hv töntstämpel.

 

Att Hv övar på temat fredsbevarande/framtvingande insatser är orealistiskt enl. någon. Se där! Jag tycker annorlunda. Hela FM(6000 man VPL) står på krigsfot i skåne och Hv deltar. Övningen är just av den orealistiska karaktär som någon skrev. FM har kanske "spårat" ur?

 

Ett är i alla fall bombsäkert, jag tar flyget nästa gång jag skall till ånge.

 

Hoppas på många kritiska kommentarer som är omöjliga att bemöta.

Link to comment
Share on other sites

Hoppas på många kritiska kommentarer som är omöjliga att bemöta.

 

@23:e komp

 

Hoppas inte för mycket! :baskerPa:

 

Tack för ett mycket väl formulerat, resonerande inlägg som ligger i linje med mina egna tankar kring detta.

 

@ all

 

Målet med övningen styr upplägget. Att spetsa till och höja så kallad "ballfaktor" kan vara rätt om det leder till målet. Likväl bör man alltid beakta den yttre bilden av hemvärnets verksamhet. Som flera inblandade vittnat om blev det lite väl tillspetsat i tidningen.

 

En god balans mellan styrda och tillämpade övningar är att föredra i min värld. Om "balla" antiterroristövningar dominerar övningsutbudet anser jag att man spårat ut (pardon the pun!).

 

Kvaliteten på Borgsjö kompani har jag ingen som helst uppfattning om men jag uppskattar att kompch ger sig till känna och tar sig tid att ge sin bild av verksamheten.

 

En generell lärdom kanske kan vara att INTE i media beskriva de övningar som lätt kan missförstås!

 

--

 

Edit: Såklart!

Edited by Bulldozer
Link to comment
Share on other sites

och tar sig tid att ge sin bild av verksamheten.

 

En generell lärdom kanske kan vara att INTE i media beskriva de övningar som lätt kan missförstås!

 

--

 

Bulldozer och andra!

 

En generell lärdom kan vara att många borde läsa mediaskolan på Hvtidningens hemsida! Det är en bra start för blivande infosoldater. Allt för att undvika misstolkande och vinklande journalister. Viktigt är att inte kreti och pleti uttalar sig om övningens upplägg om det inte är särskilt motiverat. Låt kunnig personal beskriva övningen för media.En lekman känner oftast inte till medias sätt att arbeta. En lekman är naiv och tror att media är där för att göra pr för Hv. De vill bara beskriva verkligheten och det med hjälp av fakta. Glömmer man en liten detalj kan det få de konsekvenser som beskrivits.Det gynnar inte Hv i längden. Däremot kan man som enskild tillfrågas vad man tycker, känner och tror i största allmänhet. Att svara på sådant rubbar oftast inte helhetsbilden av Hv verksamhet. Det blir mer en synvinkel i mängden. Viktigt att veta är att det inte är förbjudet att uttala sig över huvud taget, givetvis med hänsyn till sekretesslagen. Det handlar om att ha känsla för vad som är lämpligt att själv uttala sig om alternativt hänvisa till infoansvarig. Alla förband(som uppträder självständigt) borde ha infoansvariga med kompetens som arbetar mot omgivningen. I dag måste många hänvisa till utb grp eller regemente och då kan det vara lockande för smidigheten och stolthetens skull att själv haspla ur sig något till lokalbladet som man själv tror kommer se bra ut i tidningen. Fjädern till hatten blev en höna!

 

Tänk stort men glöm aldrig detaljerna, media älskar dem!

 

Detta är min urspårade femöring för denna gång.

Link to comment
Share on other sites

@Wedin

 

Men vad krävs för att den lagen skall kunna nyttjas? En intressant lag på många sätt och vis. Men tyvärr så är den inte direkt enkel att handla efter. Men ett steg i rätt riktning.

Vad som är terrorism definieras klart i Lag (2003:148) om straff för terroristbrott. Jag är inte säker på om det skulle krävas PIC eller vakthavande el dyl för att avgöra när det rör sig om terrorism. Frågan är ju inte så brådskande så att det kan ha betydelse för en enskild polisman och således är det kanske inte troligt att denne kan sätta etiketten terrorist på Kjelle Kjätting, även om denne uppfyller lagens rekvisit.

 

Har man passerat det nålsögat, Försvarsmakten har fått en begäran om stöd till polisen vid terrorism, då ger "stöd-mot-terrorism-lagen" ganska schyssta befogenheter. Personligen skulle jag känna att jag har en funkis palett med lagstöd för gripa eller om nöden så kräver "bekämpa" (nåja, försvara sig själv), samma som polisen har.

Link to comment
Share on other sites

@23:komp

Bra formulerat, bra tänkt och skönt att någon tog sig tid att föra ut det till skvallerplanket!

 

@b-styrka

Något som kommit upp i debatten är hur olyckligt det är att svänga sig med vissa ord beroende på deras

konnotation. Och absolut, det var inte lyckat att kalla oss för terrorister ( jo just det jag var en av dom...)

men någon, inte komp C Borgjsö kom på det upplägget. Kanske vore det smidigare för alla om vi fortsätter

att kalla oss för B-Styrka. Att det sedan eventuellt inte kommer att spela någon roll vad gäller medias rapportering av övningen må så vara...eller?!

Jag vet inte om det spelar någon roll, jag har varit Trond i Jämtland (omstörtande/störande aktiviteter, någon annan elaking i Boden (fredsbevarande/framtvingande övning) och nu uttalat terrorist.

 

@Informationshantering

Här har hela planeringsgruppen ett stort ansvar att vara tydliga. Dessutom är det frågan

om inte det är här utbildningen skall ske vad gäller informationshantering, dvs vilken information skall gå ut till

media, genom vem/vilka och kommer dessa personer att befinna sig där media är. Om inte vad kommer detta att

betyda för rapporteringen. Skall FM ta fram en kommunikationspolicy för HV där det uttalat står vem talar med vem,

(pressofficer, infoansvarig utb.grp./bat.stab/komp.C. etc) hur vi alla skall uppföra oss gentemot media (kläder, uppförande etc.)

 

 

Tja...herre jösses, vet inte om det verkligen kommer att vara mer än en liten snabbt förbipasserande historia i allmänhetens

medvetande, det är mycket som händer där ute i världen som är av betydligt större vikt för svensson...! Men internt håller jag med om att det vore bra med en (internt) allmänt känd kommunikationspolicy, fortsatt frihet och lekfullhet att planera roliga, ja ROLIGA övningar som lockar till uppfyllandet av kontraktstiden. Och en ny fin fiende som vi alla kan enas är i media en gångbar benämning utav denne, terrorist, b-styrka, motståndare...!

 

RiP

Link to comment
Share on other sites

Men internt håller jag med om att det vore bra med en (internt) allmänt känd kommunikationspolicy, fortsatt frihet och lekfullhet att planera roliga, ja ROLIGA övningar som lockar till uppfyllandet av kontraktstiden.

Då är det där vi kanske skiljer oss lite åt. Jag vill att en övning ska vara nyttig för förbandet framför rolig. Om man kan kombinera de två är det utmärkt. Jag anser att man riskerar att hamna snett om den högsta prioriteringen är att soldaterna alltid ska få göra roliga saker (säger inte att det är så hos varken Borgsjö eller RiP). Bevaka ett objekt är sällan roligt i längden men jäkligt nyttig och det går säkert att göra den rolig också.

 

 

Har man rätt folk med i förbandet om de måste lockas till en övning genom att lova roliga/"häftiga" aktiviteter?

 

/D

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

Herre jösses.

Vilka andra roliga senarion kan vi måla upp.

 

36:e HV Komp går skyddsvakt på AMF1 Berga.

HMS Gotland är på besök och ligger förtöjd vid kajen. Efter en personalmiddag har samtliga i besättningen insjuknat i magsjuka pga dåliga räkor..

 

Samtidigt stövar ett ökänt fartyg med förmodade terrorister med en feting-bomb in mot Stockholm C.

Alla örlogsfartyg i området är på stadsbesök i Estland. Jas 39 har flygförbud pga en olycka tidigare i veckan. Polisens samtliga helikoptrar har brunnit upp 2 månader tidigare pga elfel i ett proppskåp i hangaren. AMFs Bordningsstyrka är på Gotland i någon Pfp-övning, NI är på Snipertävling i USA, Piketen jagar värdetransportrånare i Solna, SSG är på okänd plats i Afrika, etc, etc

 

Situationen kräver snabba beslut..

 

KompC gör bedömningen att besätta Ubåten och nedkämpa båten eftersom ingen annan kan bekämpa den i rimlig tid.

Personalen lär sig enkelt handgreppen då de flesta spelat Silent Hunter sedan flera år.

Lyckligtvis lyckas de utan egna förluster och utan fara för allmänheten avfyra en torped som träffar fartyget på betryggande avstånd från civila båtar.

 

För att fira framgångarna beslutar man sig att sätta kurs mot Kungsträdgården. När de anländer möts de av en jublande folkmassa. Glass och ballonger delas ut till alla barn och Rikshemvärnschefen delar ut Tapperhet i fält till alla mannar...

 

Nästa gång skall vi se till att få flyga lite.

 

:baskerHV:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...