§14   Förtydligande av forumsreglernas §14   Vi inleder denna tråd med en av de tyngre frågorna som diskuterats inom ledningen, under flera år faktiskt. Det är svårt att sätta upp regler när man samtidigt vill vara en hyffsat öppen plats men ändå försöka bidra med någon sort säkerhet gentemot vissa saker. Det är egentligen inget nytt så under solen utan bara mer detaljerat för att underlätta vårat jobb och era ramar.   Det finns ett antal delar inom Försvarsmakten vars verksamhet av olika anledningar inte är offentlig. Dessa enheters verksamhet kan skadas allvarligt om information om dessa når offentligheten. Då vi inte har möjligheten, eller viljan, att läsa samtliga inlägg innan publicering kan vi inte heller garantera att skyddsvärd information skulle kunna diskuteras på forumet. Med anledning av detta har vi tidigare beslutat om särskild restriktion angående diskussion om följande enheter: SOG (Fd SSG och SIG)
MOT
SCOT
Internationella Jägarplutonen;
Enheter kopplade till den svenska underrättelse- och säkerhetstjänsten, som tex NIC;
Enheter som ingår i ISR eller ISTAR-förband;
Enheter som arbetar med känslig teknik och/eller information som tex. EW, HMS Orion eller annan teknisk källa, och;
Enheter som leder och inriktar ovanstående och dess mtrl.
  Med särskild restriktion avser vi att vi manar till återhållsamhet i diskussioner för att efter förmåga bidra till säkerhetsskyddet genom att inte sprida onödig information. Om man är osäker på hur pass känslig informationen är så skriver du inget av den; "Better safe than sorry".   Att fråga om något som är publicerat på forsvarsmakten.se (som exempel) är oftast på rätt sida av säkerhetsspärren och därmed grönt.   Vidare är det inte tillåtet att diskutera någonting av operativ karaktär, specifika detaljer i arbetssättet, ingående personal, m.m. gällande aktiva och insatta förband inom Försvarsmakten. Förbandslistan ovan skall anses som levande och nya förband kan tillkomma. Värderingen av vad som kan anses vara skyddsvärt avgörs genom diskussion hos forumets moderatorer med stöd av sakkunniga och är inte förhandlingsbar från medlemmarnas sida.   Vid bedömning av inlägg enligt reglernas §14 och denna tolkning kommer moderatorerna att vara tämligen hårda. Överträdelser kommer att beivras av forumsledningen. Av den anledningen ber vi er medlemmar att vid tveksamhet först höra efter med någon av oss innan ni postar någonting som ni känner kan vara olämpligt.   Slutligen så ber vi också samtliga medlemmar att använda ert egna förnuft när ni skriver. Denna regel förändrar egentligen inget på forumet då säkerhetstänkandet hos de flesta medlemmar redan är gott. Vi vill dock på detta sätt vara något proaktiva när Försvarsmaktens verksamhet blir mer och mer skarp.   Tänk på att det kan vara din eller din kompis verksamhet i ett land långt borta som diskuteras på forumet.   Med hänsyn till §14 önskar vi även förtydliga att eventuella begränsningar i vad som får skrivas på forumet, med hänsyn till sekretess och skyddsvärdhet, bestäms av BlåGul internt baserat på vår egen analys. Huruvida information är tillgänglig för gemene man via ex. Google eller wiki är således inte en faktor som är avgörande för eventuellt begränsning på forumet.