Jump to content

Recommended Posts

Jag önskar att man fastställer att det baskertecken som Hemvärnet använder ska finnas i silver för de förband som i övrigt använder silverfärgade detaljer på uniformen.

 

/D

Link to post
Share on other sites
 • Replies 1k
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Varför bara för män? Ska man nu tvångsraka folk så ska det gälla ALLA. Personligen tycker jag dock det verkar ganska onödigt

...eller så är det viktigaste att man gör sitt jobb?   [Varför en armé ska ta efter en marinkår är en helt annan historia]

Tja, tycker man att hårlängden är det viktigaste för militär verksamhet är det väl bara att söka till LG - det verkar ju vara en rådande uppfattning där ;)   För övrigt är det här väl en typisk sak

 • Super Administrators

Det finns trådar om ämnet namnband, använd dem.

Jag vill bara ha förslag om förbättringar i UnirFM här, så INGA FRÅGOR eller andra kommentarer tack.

 

*raderat inlägg

 

 

..och jag ska väl försöka styra det ännu mer. för några av er har gått in i själva grejen att försöka ändra eller göra tillägg i just själva reglerna. Det var väl inte tanken helt, och det tror jag är en svårare process att mecka om där. Istället titta på vad vi har idag och försöka förklara det på ett bättre sätt. Nu tänker jag inte vägra de inläggen rättighet i tråden för det är ett närsläktat intressant ämne, men så jag iaf tydligör tråden egentliga syfte, och så ni inte glömmer att det är de befintliga reglernas förklaringar i boken som är dumt uppställda i flera fall, och hur kan man göra något åt det.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Liten försmak och mer info om nya UniR FM finns i skrivelse HKV 14 515:64315, Tjänstetecken på Försvarsmaktens uniformer fr.o.m. 2007-04-04:

Skrivelsens bakgrund och syfte

 

Denna skrivelse reglerar tjänstetecken på FM uniformer i grundorganisationen fr.o.m. 2007-04-04. Skrivelsen är koncentrerad på daglig dräkt. Till övriga uniformsalternativ skall i tillämpliga delar samma principer följas.

 

I denna skrivelse används begreppet ”försvarsmaktsgemensam” för ett förband, skola eller centrum i grundorganisationen, som i beslutshandling eller liknande anges vara en enhet med verksamhet som berör hela FM.

 

I denna skrivelse används också begreppet "traditionsknapp". En sådan knapp visar tidigare förband som ett nuvarande förband (motsv.) för traditionerna vidare ifrån. En officer ur armén får dessutom vid vissa angivna förband, skolor och centrum frivilligt anlägga sådan knapp på vänster axelklaff under förutsättning att traditionsknappen har samma färg som övriga knappar på uniformen. Det är alltså inte tillåtet att blanda silver- och guldknappar. Traditioner i övrigt omhändertas enligt HKV sammanfattande traditionsskrivelse som ges ut under första halvåret 2007.

 

Styrande principer för uniformsutvecklingen

 

Nedanstående punkter skall vara styrande för det fortsatta arbetet med FM uniformsutveckling.

 

1. Arbetet med UniR FM 2007 skall fortsätta mot en elektronisk publicering med möjligheter till länkning till andra lämpliga materiel- och utbildningsreglementen. En kort övergångstid mellan UniR FM 2003 och UniR FM 2007 skall til lämpas. Tillförsel av nya tjänstetecken sker under 2008.

 

2. Chef för förband, skola eller centrum äger alltid rätten att beordra enhetlig klädsel/uniform för viss tid eller viss verksamhet, t.ex. vid ceremoniella tillfällen.

 

3. I Försvarsmakten finns armé-, marin- och flygvapenuniformer. Varje förband, skola och centrum har fastställda tjänstetecken.

 

4. Tillsvidareplacerad militär personal vid förband som definierats som armé-, marin- eller flygvapenförband uniformeras enhetligt och med få undantag.

 

5. Vid försvarsmaktsgemensamma förband, skolor och centra bärs uniform utifrån personalens tidigare försvarsgrenstillhörighet så långt som det är praktiskt genomförbart.

 

6. Tjänstgöringsplatstecken (tjgpltecken) utgör en sammanfattande benämning på tjänstgöringstecken och förbandstecken.

 

7. Tidsbegränsat placerad militär personal behåller uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger tjänstgöringsplatstecken på höger bröstficka för den nya arbetsplatsen. (Regeln om byte av uniform med anledning av tjänst vid enhet längre tid än 6 månader är avskaffad.)

 

8. Tecken m/39-60 litet för högre stabsutbildning vid f.d. MHS och knapp m/1767 utgör tjänstetecken på axelklaffarna för personal ur armén i nivå 3-1 med tillsvidareplacering vid HKV och vid tjänst utanför FM.

 

9. Utbildningstecken, vidareutbildningstecken, specialutbildningstecken, facktecken, utbildningslinjetecken, skoltecken samt gradbeteckningar m.m. bärs, intill att UniR FM 2007 är fastställt, enligt UniR FM 2003 och efterhand delgivna beslut.

 

10. Vid anskaffning av nya tecken, prioriteras följande förband, skolor och centrum: S 1, T 2, SkyddC, LSS, FMTM och FMTS före övriga. Vid nyanskaffning av äldre tecken modellförändras dessa så, att de blir lämpliga att bära både på axelklaff och bröstficka.

 

11. Då religöst betingade huvudbonad, utförd i färg som motsvarar uniformsdräkten i övrigt, bärs till uniform, skall tjänstetecken för mössa/basker anbringas på turban och huvudduk. Kippa bärs under ordinarie huvudbonad och utan tjänstetecken. Buren huvudduk får endast täcka huvudhår, nacke och hals och i övrigt ej skyla tjänstetecken.

 

12. Principen för uniform för personal vid en utbildningsgrupp baseras på individens tillsvidareplacering, kompletterat med tjänstgöringsplatstecken för aktuell utbildningsgrupp.

 

13. Hemvärnsbataljonerna för traditionerna vidare från de f.d. landskapsregementena.

 

Övrigt

 

UniR FM 2007 kommer att publiceras i elektronisk form. Reglementet anpassas för visning i emil och på försvarsmaktens hemsida samt kommer att innehålla sökfunktion och möjlighet för användaren att avgränsa relevanta avsnitt för utskrift. Synpunkter på UniR FM 2007 kan efter publiceringen e-postas via ett fast formulär i reglementet och uppdateringar görs vid HKV.

Link to post
Share on other sites

Indexerade och tydliga exempelskisser över hur diverse lulllull ska appliceras på uniformerna.

Varför 4 mm mellan pommes/stjärnor, motsv, när alla andra mått är 5 mm, bara för att jävlas eller?!

 

/M som tillbringade gårdagskvällen med att febrilt bläddra runt i UniR och sy/trycka fast bling.

Link to post
Share on other sites
HV-basker med landskapsregementstecken? :)

Nej.

Saxat exemepel ur skrivelsen ovan:

Hv i Dalarna

Axelklaffar

-förbandstecken m/60 för f.d. I 13, M7675-148000-1

-gradbeteckning

Huvudbonad

-brun basker med baskermärke m/2002 för armén, M7675-128800-8

 

Hv har alltså blivit av med skärmmössan igen.

Link to post
Share on other sites

Hittade en "intressant" uppgift på sid 7, under HKV, uniform m/87A (huvudbonader):

Huvud-bonader och mössmärken:

-mörkblå basker med baskertecken m/2002 för armén, M7675-128800-8

-generaler bär mörkblå basker med baskertecken m/2002 för generalspersoner, M7675-126000-7

-grön basker med baskertecken m/2007 för SSG

-arméns, gradberoende

:)

Link to post
Share on other sites
Några nyheter för flottan?

Tar man tillbaka silverankaret för värnpliktiga officerare och sergeanter?

Inget jag kan uttyda från skrivelsen, det är uppspaltat förbandsvis exempelvis som 4.sjöstridsflj:

4. SJÖSTRIDSFLOTTILJEN ( 4. Sjöstriflj)

Tillsvidareplacerad personal bär:

Marinen,m/48 Marinen, sjöstrid

 

Axelklaffar

-gradbeteckning

-meniga och gruppbefäl bär flottans tecken m/48, M7675-509010 -facktecken

 

Ärmar

-svensk flagga -gradbeteckning-facktecken

 

Höger bröstficka

-tjgpltecken m/2007 nytt för 4 sjöstriflj

 

Knappar

-från sergeants grad bärs knapp m/1878,

ST1 B. M7670-521000-9

ST1 FB. M7670-521500-8

ST2 B. M7670-522000-8

ST2 FB. M7670-522500-7

ST2 OB. M7670-523000-7

ST2 KL. M7670-524000-6

ST3 B. M7670-525000-5

ST3 OB. M7670-526000-4

-meniga och gruppbefäl bär försvarsgrensknapp m/42-60

 

Huvudbonader och mössmärken

-marinens, gradberoende

 

Tidbegränsat placerad militär personal vid 4. sjöstriflj bär uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger tjgpltecken/förbandstecken m/2007 på höger bröstficka.

Link to post
Share on other sites
Observerade att skrivelsen gör vissa förbandschefer till "hybrider" på kragspeglarna:
-C LG anlägger både tecken inf (h). och kav (v). på krage

och:

-C I 19 anlägger tecken m/60 för pansar (v) och kav (h) på krage

 

Ska inte C i19 ha med inf tecknet också? samt Ing tecken... för i19 är inte något P regemente utan infanteri regemente ;) Detta kommer bara att bli kaos....

 

Varför inte göra det enkelt... C LG bestämmer själv om det ska vara Kav eller inf på uniformen.... C I19 ska ha inf....

 

Ser fram emot att läsa den nya upplagan av UniR, dock så har jag en viss skräck för att det kommer att bli ganska rörigt i denna utgåva....

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Jag vill ha tydligare info om vem som får bära vardagsdräkt.

Tja, alla som får bära uniform, räcker det? Att sedan värnpliktiga under gu sällan eller aldrig får ut jacka m/87 är en annan sak.

Link to post
Share on other sites

Enligt folk jag talat med, samt psilander på forumet så får flottans vpl inte bära vardagsdräkt som den ser ut enligt UniRFM2003 (även med enskilda variationen tröja 87) . Detta ska ha något att göra med att flottans vpl bär blåkrage och inte vanlig skjorta med slips, det var det jag ville få klarlagt i nya uniRFM, för som jag tolkar det får samtliga bära vardagsdräkten.

Link to post
Share on other sites
 • BlåGul -1
Enligt folk jag talat med, samt psilander på forumet så får flottans vpl inte bära vardagsdräkt som den ser ut enligt UniRFM2003 (även med enskilda variationen tröja 87) . Detta ska ha något att göra med att flottans vpl bär blåkrage och inte vanlig skjorta med slips, det var det jag ville få klarlagt i nya uniRFM, för som jag tolkar det får samtliga bära vardagsdräkten.

Hmm. Då är det ett lokalt beslut för det finns inget i UniRFM 2003 som reglerar det, annat än:

Vardagsdräkt används vid

*Stabs- och annan inomhustjäsnt samt vid skolor

*Tillfällen enligt chefsbestämmande.

Således behövs det inget ytterligare.

 

/K

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Jag skulle vilja se mer detaljerat hur och var och på vad man ska fästa soldatprovsmärke, fältidrottsmärke & FM atletmärke.

Inte bara på namnbricka eller enl. förbandschefs etc.

Om man har alla tre blir det jobbigt att ha det på namnskylten. :unsure:

Link to post
Share on other sites

Med risk för att gå i andras spår undrar jag om det är någon vänlig själ som har en länk till skrivelsen, eller kan skicka/publicera den i sin helhet på lämplig plats.

 

Sen har jag en fråga hur man ska tolka följande:

[KLIPP]

"Tidsbegränsat placerad militär personal behåller uniform från tillsvidareplaceringen och anlägger tjänstgöringsplatstecken på höger bröstficka för den nya arbetsplatsen. (Regeln om byte av uniform med anledning av tjänst vid enhet längre tid än 6 månader är avskaffad.)"

[/KLIPP]

Vad är tillsvidareplaceringen jämfört med den tidsbegränsade placeringen?

Är det rätt uppfattat att om man jobbar på ex vis K3 och blir tidsbegränsat placerad på I19 så fortsätter man att bära K3-uniform, dock med renen på bröstfickan?

Edited by Forsberg
Link to post
Share on other sites
Vad är tillsvidareplaceringen jämfört med den tidsbegränsade placeringen?

Är det rätt uppfattat att om man jobbar på ex vis K3 och blir tidsbegränsat placerad på I19 så fortsätter man att bära K3-uniform, dock med renen på bröstfickan?

All anställd personal har en tillsvidareplacering. Den är vad det låter som, den gäller tills något annat sägs. Därutöver kan man få en tidsbegränsad placering ("kommendering") till annat förband/annan plats. I ditt exempel har du helt rätt, K3-uniformen bärs med I19s tjänstgöringsplatstecken på bröstfickan. Detta gäller m/87, hur det kommer att tillämpas på m/90 återstår att se. En möjlighet är att det bli K3-basker, sablar på kragen men I19s förbandstecken på vänster axel, men det är bara min spekulation.

Link to post
Share on other sites

Varför skall religiöst betingade huvudbonader vara tillåtna?

Hur uniformt ser det ut med en avvikande huvudbonad i en grupp. Hur skall det kunna förbättra integreringen i samhället när man hela tiden pekar ut att person X är avvikande.

 

Detsamma gäller för polisen. En uniform är en uniform.

Om sikher, muslimer, judar och andra religioner som uppenbarligen kräver avvikande huvudbonad skall få ha det. Gäller då att alla andra med basker eller annan mössa tillhör den medelsvenssonska Lutheranska kyrkan och förutsätts då per automatik dop, konfirmation osv.

 

Är inte detta försök till PK ett missriktat sätt att göra rätt. Det är religionsfrihet i Sverige, det gäller väl också att de som INTE vill visa sin religiösa inriktning skall slippa göra det.

 

Turban för sikher.

Huvudduk för muslimska KVINNOR.

Kippa för judar.

Valfri basker för medelsvenssonreligiösa döpta och konfirmerade.

Ingen mössa för ateister. eller?

De som är HBT då, skall de få ha regnbågsfärgad basker?

Vilka religiösa grupper, organisationer, åsiktsgrupper och liknande skall få egna huvudbonader i försvarsmakten ooch polisen?

 

 

Vid ett skarpt läge skall militären representera den svenska försvarsmakten och inget annat, så länge vi inte utbildat sikhiska specialförband.

Vid ett skarpt läge skall polisen representera den svenska poliskåren och inget annat, så länge man inte inför religiöst uppdelade polisenheter.

 

Hur skall en utrikisk person med en taskig kvinnosyn behandla en kvinnlig polis eller militär med huvudduk eller annat religiöst kännetecken.

Enligt personens tradition, uppfostran osv så bestämmer polisen och militären över honom och har alltid gjort, men enligt samma uppfostran bestämmer dock mannen över kvinnan.

 

Det var inte meningen att det skulle bli politiskt, det är dock lite uniformstänk i botten.

 

 

Blågul får väl radera efter behag om behov finns. Trevlig helg.

Link to post
Share on other sites

Den här tråden gäller inte huruvida det är rätt eller fel men en viss variant av huvudbonad.

Den diskussionen finns på annan plats på forumet.

 

För er som inte orkar kolla första sidan för att hitta trådens första inlägg kommer det här i repris:

Arbetet med nya UniRFM är i gång och jag tänkte höra om det finns lite tankar om vad ni saknar eller vill förbättre eller på andra sätt ändra från senaste upplagan.

 

Förklaringar som är tokiga eller något som motsäger sig själv i kapitlen, något som är direkt fel etc.

 

Själv kanske jag skulle önska bättre förklaringar och regler kring grader och utb.tecken. Bärande av kombinationer av persedlar osv.

 

Allstå, vad var dåligt med själva UTFORMNINGEN av UniR FM 2003 och hur skulle ni vilja förändra det i UniR FM 2007?

 

The Swede

BLÅGUL

Link to post
Share on other sites

Infanteri Kragspeglar för HV och inte HV speglarna tack

Vi är väl det moderna infanteriet eller?

Samt att det är vansinnigt fult med HVs sköld....

 

Allt jag hade tror jag

Link to post
Share on other sites
 • Super Administrators
Varför skall religiöst betingade huvudbonader vara tillåtna?

Hur uniformt ser det ut med en avvikande huvudbonad i en grupp. Hur skall det kunna förbättra integreringen i samhället när man hela tiden pekar ut att person X är avvikande.

 

...

 

 

Blågul får väl radera efter behag om behov finns. Trevlig helg.

 

Fortsätt gärna i denna tråden http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=15347 angående religösa huvudbonaders lämplighet osv.

Link to post
Share on other sites

Alla sidanvisningar är till UniR 2003.

 

Att en gång för alla klargöra vad som gäller för ungdomar. Under 1.5.3, sid 31 skrivs att ungdomar får tilldelas uniformsplagg, utan militära tjänstetecken. Finns även på sid 26 under 1.1.1. mer på sid 111, sid 184, sid 185. sid 254, 290.

Bilden på sid 185 motsäger all logik. mannen på bilden bär ungdomsmärke, kragspeglar samt är ca 40år gammal.

 

Alltså samla ihop vad som gäller ungdom på ETT ställe.

 

Behövs kap 13?

 

Baskertecken finns på sid 253, 263, 271 och 276. Bara ett exempel, i bilaga 2 har man delat upp efter försvarsgemensamma, armen, marinen och flygvapnet. Man skulle gott kunna ha samma typ av tecken samlat.

 

Kap 9. upprepningar

 

nationsmärke beskrivs på sid 114, 137, 156.

samma sak är det med allt övrigt. utbildningstecken sid 118, 142, 162

facktecken 119, 141 och 161

 

Alltså ta bort alla de upprepningar som finns i 2003 års utgåva.

Link to post
Share on other sites

Reglera vilken huvudbonad som bärs till m/87 av personal vilka (ännu) inte kvalificerat sig för basker, förslagsvis genom att tillåta båtmössan igen.

(Det skulle även passa oss som fortfarande inte gillar basker... :baskerPa:)

Link to post
Share on other sites
Reglera vilken huvudbonad som bärs till m/87 av personal vilka (ännu) inte kvalificerat sig för basker, förslagsvis genom att tillåta båtmössan igen.

(Det skulle även passa oss som fortfarande inte gillar basker... :))

Där är det solklart. Personal som inte bär skärmmössa, dvs lägre grad än sergeant, bär basker. Punkt. Det finns inget "kvalificera sig för basker" oavsett vad diverse förband hittar på.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Chassi
   Är det någon särskild slipsknut som förordas eller lärs ut till M/87?
  • By Jantar73
   Hej!
   Jag letar med ljus och lykta efter Arméflygreglemente pansarvärnshelikopterkompani från 1993, M-nummer M7741-132011.
   Om någon har ett uppslag på vart jag kan få tag på ett digitalt eller fysiskt ex, så vore jag ytterst tacksam.
   /Patrick
  • Guest Guest Ando
   By Guest Guest Ando
   God dag samtliga. God fortsättning önskar jag er.
    
   En gammal och god vän till mig skall gifta sig i sommar och jag har tänkt att jag vill bära högtidsdräkt till bröllopet.
   Är anställd OR2(Menig 1:kl) på Marinbasen och vad jag förstått så är det M/48 som gäller för flottan/marinen(M/87 för Amfibiekåren, som jag inte är anställd på).
   Är det någon mer kunnig som vet vad som skall bäras för mig, dvs en OR2?
  • By mulltin
   Undrar om någon vet var man kan få tag på skinnjacka m/90 i storlek c46-48 isch.
  • By LRRP
   Har inte sett så mycket på vad svenska hkpbesttningar har på sig, mer än att många verkar köra med flygvapnets standard nomex dräkter.....
    
   Kan Yman lite om det här? (Våtdräkter och simfötter är MYCKET off topic)
    
   Som exempel kan jag ta den dräkt/uniform jag använde då jag var "prao" hos bla SOAR:
    

    
   Här är är dock g-dräktbyxor över, men iaf poängen syns. Det jag undrar på om det finns någon mer taktisk variant av standard dräkten inom helikopterflottiljen?
   Jag gillade ovanstående dräkt skarpt, bekväm och luftig och kompatibel med många västar.
    
   Numer är det väl värmlands dyraste mekoverall.....
×
×
 • Create New...