Jump to content

Försvarsmaktens kabinpersonal?


kerran

Recommended Posts

Hej.

 

Vet någon på forumet om flygvärdinnorna som bemannar Flygvapents Gulfstream kärror, de som utför VIP flygningarna åt regeringen är officerare eller civilanställd personal?

 

Hur söker man tjänst som kabinpersonal hos försvarsmakten?

Link to comment
Share on other sites

Hej.

 

Vet någon på forumet om flygvärdinnorna som bemannar Flygvapents Gulfstream kärror, de som utför VIP flygningarna åt regeringen är officerare eller civilanställd personal?

 

Hur söker man tjänst som kabinpersonal hos försvarsmakten?

All personal på regeringsplanet och de övriga VIP-planen är officerare av varierande grad, även flygvärdinnor

och stewardar (sp?). Från säker källa har jag att de som bemannar regeringsplanet är oerhört trevliga och

kompetenta men jag har ingen aning om hur man får jobbet.

Link to comment
Share on other sites

Har flygvapnet egen utbildning för flygvärdinnorna och stewards?

 

Kan inte tänka mig att dessa utbildas på Malmens flygskola...

 

Vilken typ av uniform har de officerare som arbetar som flygvärdinnor och stewards på Flygvapnets VIP flygplan?

Link to comment
Share on other sites

All personal på regeringsplanet och de övriga VIP-planen är officerare av varierande grad, även flygvärdinnor och stewardar (sp?).
Kabinpersonalen på gulfstreamplanen är civilanställd och kommer från SAS.
Som jag uppfattar det har en av er fel och den andre rätt.

Om vi alla blev bara lite bättre på att ange källa till informationen som redovisas hade det varit en smula lättare att avgöra.

 

Edit: taggar

Edited by tgb1116
Link to comment
Share on other sites

Vad mycket enklare världen skulle vara om alla hänvisade till källor. Det tog mig ungefär 20 sekunder att hitta detta: (Min fetstil)

Personalen består av ca 27 personer som fördelas enligt personalkategorierna nedan.

 

Personalkategorier

Piloter militär 9st

Tekniker militär 7st

Flygvärdinnor civil 6st

Underrättelsetjänst militär 1st

Klarerare militär/civil 2st

Ekonomihandläggare civil 2st

Det hittade jag här.

 

Jag kan dessutom tillägga att kabincheferna på de vanliga persontransportkärrorna (Saab 340) är officerare. Den informationen är min egen då jag begagnar mig av deras tjänster tämligen ofta.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Vad mycket enklare världen skulle vara om alla hänvisade till källor. Det tog mig ungefär 20 sekunder att hitta detta: (Min fetstil)
Flygvärdinnor civil 6st
Det hittade jag här.

Informationen om att det är civila flygvärdinnor finns även i en artikel om specialflyget på Bromma i ett äldre nummer av Flygvapennytt. Tyvärr har jag just nu inte tillgång till samlingen så jag kan inte ge en närmare hänvisning till nummer eller sida. Om jag minns rätt från bilderna i artikeln så bär de civil "flygbolagsuniform" och inte någon variant av m/87.

Link to comment
Share on other sites

Jag kan dessutom tillägga att kabincheferna på de vanliga persontransportkärrorna (Saab 340) är officerare. Den informationen är min egen då jag begagnar mig av deras tjänster tämligen ofta.

 

Ja, inget känns mer lyx än att mötas av en flygvapenkapten utrustad med pumptermos kaffe och en korg med renklämmor ...

Link to comment
Share on other sites

Vad mycket enklare världen skulle vara om alla hänvisade till källor. Det tog mig ungefär 20 sekunder att hitta detta: (Min fetstil)
Flygvärdinnor civil 6st
Det hittade jag här.

Informationen om att det är civila flygvärdinnor finns även i en artikel om specialflyget på Bromma i ett äldre nummer av Flygvapennytt. Tyvärr har jag just nu inte tillgång till samlingen så jag kan inte ge en närmare hänvisning till nummer eller sida. Om jag minns rätt från bilderna i artikeln så bär de civil "flygbolagsuniform" och inte någon variant av m/87.

 

 

Det stämmer bra. De använder samma modell som är standard inom civilt TP flyg. Färgen är mörkblå.

 

Källa: Mina egna ögon.

Link to comment
Share on other sites

Min källa är kollegor som har flygit med ett flertal av Flygvapnets VIP-plan, bland annat

regeringsplanet (så sent som i höstas), som samtliga är överens om att kabinpersonalen

på de olika flygningarna bar gradbeteckningar. Tyvärr har ingen av kollegorna någon bakgrund

inom flygvapnet så exakt vilken grad det är frågan om visste de inte. Jag kan i och för sig tänka

mig att personalen skulle kunna vara civila med tjänsteställningstecken men på senaste resan

med regeringsplanet, som var lång och tråkig, pratade min kollega K med flygvärdinnan just

om hon var officer eller inte och K fick då ett jakande svar. Anledningen till att ämnet kom upp

var att K tyckte att det var roligt att kaptenen var major och flygingenjörer var kapten.

Link to comment
Share on other sites

Man har väl gradbeteckningar även inom civilt flyg och på civila fartyg också för den delen. Har en klasskamrat som innan hon började plugga, arbetade på Queen Elisabeth och där är det mer noga med var och hur man fäster sina gradbeteckningar än här på soldf.

Link to comment
Share on other sites

Kvar återstår då frågan varför flygvärdinnan skulle säga att hon var officer om hon nu

inte var det. Det var enligt min sagesman inte en sådan situation att hon hade någon

anledning att ljuga om det.

Du skall ha tekniker med som lastmästare, om man fraktar lite högre VIPar kan jag tänka mig att använder inhyrd professionell kabinpersonal och låter den grinige löjtnanten vara lastmästare och sedan stuva denne i ett oförargligt hörn under flygningen.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Det är nog ingen som ljuger. Den enklaste förklaringen är att det helt enkelt finns både och. Vi har trots allt hyfsat säkra källor på att det finns både civilt och militärt anställd kabinpersonal på VIP-flyget.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Kvar återstår då frågan varför flygvärdinnan skulle säga att hon var officer om hon nu

inte var det. Det var enligt min sagesman inte en sådan situation att hon hade någon

anledning att ljuga om det.

 

Nu gäller det förstås inte i detta specifika fall, men även inom andra än de militära yrkena används ju titeln "officer" engelskspråkigt. Bland annat inom amerikanskt äffärsliv (sales officer, business development officer os.v.) och bland flygande/båtåkande civil personal. Betyder ju egentligen inte annat än form av "chef" om man skall vara språkpolis.

Link to comment
Share on other sites

Kabinchef (purser) i ett civilt bolag har som regel "gradbeteckning" 3 streck på ärmen, dessa är dock kortare än flygförarna. Det skiljer sig dock lite mellan olika bolag. Kapten ombord har 4 pommes frites på axlarna och styrman har två, i vissa bolag har styrmän med mer än 10 år 3 st. Själv är jag kabinchef utan streck

Link to comment
Share on other sites

Kabinchef (purser) i ett civilt bolag har som regel "gradbeteckning" 3 streck på ärmen, dessa är dock kortare än flygförarna. Det skiljer sig dock lite mellan olika bolag. Kapten ombord har 4 pommes frites på axlarna och styrman har två, i vissa bolag har styrmän med mer än 10 år 3 st. Själv är jag kabinchef utan streck

 

Vissa bolag har ju valt att inte låta någon CA ha "gradbeteckning" oavsett om han/hon är Purser eller CA1 utan alla ser lika ut. Vilket bolag jobbar du på Nhaub? Ja har själv varit steward en period.

Link to comment
Share on other sites

Kabinchef (purser) i ett civilt bolag har som regel "gradbeteckning" 3 streck på ärmen, dessa är dock kortare än flygförarna. Det skiljer sig dock lite mellan olika bolag. Kapten ombord har 4 pommes frites på axlarna och styrman har två, i vissa bolag har styrmän med mer än 10 år 3 st. Själv är jag kabinchef utan streck

 

Vissa bolag har ju valt att inte låta någon CA ha "gradbeteckning" oavsett om han/hon är Purser eller CA1 utan alla ser lika ut. Vilket bolag jobbar du på Nhaub? Ja har själv varit steward en period.

Åkte med sas hem från Sharm el Sheik i torsdags

Deras kabinpersonal bär gradbeteckningar som i alla fall vid en snabb blick skulle kunna tas för att vara Fänrik

 

Sedan är det nog så att TP100 lär väl ha lastmästare (?) motsv som är YO.

Eller??

 

Dock är jag tämligen säker på att de uppgifter jag sett avseende gulfstream så använder man inhyrt folk från Sas kan dopck ha ändrats men som det ser ut så är de i alla fall civila.

 

Annars maila och fråga ::unsure:

[email protected]

Link to comment
Share on other sites

Kabinchef (purser) i ett civilt bolag har som regel "gradbeteckning" 3 streck på ärmen, dessa är dock kortare än flygförarna. Det skiljer sig dock lite mellan olika bolag. Kapten ombord har 4 pommes frites på axlarna och styrman har två, i vissa bolag har styrmän med mer än 10 år 3 st. Själv är jag kabinchef utan streck

 

Vissa bolag har ju valt att inte låta någon CA ha "gradbeteckning" oavsett om han/hon är Purser eller CA1 utan alla ser lika ut. Vilket bolag jobbar du på Nhaub? Ja har själv varit steward en period.

Åkte med sas hem från Sharm el Sheik i torsdags

Deras kabinpersonal bär gradbeteckningar som i alla fall vid en snabb blick skulle kunna tas för att vara Fänrik

 

Sedan är det nog så att TP100 lär väl ha lastmästare (?) motsv som är YO.

Eller??

 

Dock är jag tämligen säker på att de uppgifter jag sett avseende gulfstream så använder man inhyrt folk från Sas kan dopck ha ändrats men som det ser ut så är de i alla fall civila.

 

Annars maila och fråga :;-)

[email protected]

 

Alla C/A (Cabin attendent) på Tp102A/C (Gulfstream) är civilanställda av SAS. Där får dom sin grundutbildning och sen får dom en form av typutbildning på Tp102 när dom börjar på Transportflyg Divisionen på Bromma. Dom skall förutom detta även klara dom militära kraven för flygande personal vad gäller U-kammarprov, läkartester etc..

 

Sen ett litet klarläggande. Besättningen på en Tp102 är följande: Två flygförare, vara av en är befälhavare, en färdtekniker och en C/A. C/A kan tas bort och ersättas av ytligare en färdtekniker om flygnigen ansees "särskilt farlig". Detta sker dock ytterst sällan.

 

Lastmästare har vi bara på TP84 i FM.

 

Färdteknikerna på TP100 är C/A under flyning i mån om av tid.

 

Lt Karlsson

Logistic Officer

F17/ SpecialFlygsEnheten

TP Flyg div Bromma

Link to comment
Share on other sites

@Lt Calle

Mycket bra svar, det är alltid kul när informationen kommer från de som är insatta i verksamheten och inte enbart är gissningar från oss som står utanför firman (mer eller mindre). Just därför kommer jag ställa en massa kompletterande frågor.

 

Använder de samma uniform/tjänstedräkt som i SAS (dvs med silverfärgade galoner mm)? Om det är fallet, hur kommer det sig att de inte tilldelas m/87?

Är flygtiderna så pass korta att man aldrig behöver någon extrapilot, eller kan man bli tvungen att ta en passagerarplats för att få plats med en sådan också?

 

Hur skiljer sig (om de gör det) de militära kraven på transportförare från ett civilt medical class I?

 

Står försvaret själva för underhållet på G.IV eller är det en civil firma? Är alla militära tekniker på specialflyg även del av besättningarna (t ex färdmek) eller är det som på F7 att endast en del av dem är det? Var övas simulatorflygning för Tp/S 100 respektive Tp/S 102?

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
@Lt Calle

Mycket bra svar, det är alltid kul när informationen kommer från de som är insatta i verksamheten och inte enbart är gissningar från oss som står utanför firman (mer eller mindre). Just därför kommer jag ställa en massa kompletterande frågor.

 

Använder de samma uniform/tjänstedräkt som i SAS (dvs med silverfärgade galoner mm)? Om det är fallet, hur kommer det sig att de inte tilldelas m/87?

Är flygtiderna så pass korta att man aldrig behöver någon extrapilot, eller kan man bli tvungen att ta en passagerarplats för att få plats med en sådan också?

 

Hur skiljer sig (om de gör det) de militära kraven på transportförare från ett civilt medical class I?

 

Står försvaret själva för underhållet på G.IV eller är det en civil firma? Är alla militära tekniker på specialflyg även del av besättningarna (t ex färdmek) eller är det som på F7 att endast en del av dem är det? Var övas simulatorflygning för Tp/S 100 respektive Tp/S 102?

 

Har av olika anledningar inte varit här på forumet på länge, därför har svaret dröjt. Men skall försöka besvara några av frågorna.

 

Vi börjar med frågan om extra pilot. Jo vi använder en extra pilot ibland på extremt långa flygningar. Ex vis där vi flyger många "legar" under en kort tid och där arbets tiden inte skulle räcka till annars.

 

På frågan om det skiljer på kraven mellan civil och militär "transportpilot" är svaret både ja och nej. I grunden nej med det tillägget att ´dom militära även har dom militära reglerna att uppfylla vad gäller u-kammar-prov etc.

 

I frågan om underhållet på Tp102 A/C så blir svaret även där delat. "Vi" gör allt lättare underhåll typ 150h och motsv. (motsvarar ungefär C-D service på en militär jaktkärra). Allt tyngre underhåll görs där underhållet är "bäst till billigst pris".

Oftast i USA.

 

Hoppas svaren är belåtenhet. Kanske återkommer med resten vad det lider. Skall äta julbord nu.

 

God jul och gott nytt år.

 

Lt Håkan Karlsson

Tp Flyg Div Bromma

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Självklart är svaren till belåtenhet.

 

Nu börjar jag kanske glida lite från ämnet, men hur har omorganisationen till Transport- och specialflygenheten (TSFE) påverkat organisation och verksamhet? Sker all planering numer på F 7?

 

Har ni även tillgång till SK 60 för vissa transportuppdrag eller sköter flottiljerna allt med de flygplanen? Får flygförarna tillräckligt med flygtid på de transportuppdrag som genomförs eller måste man dessutom övningsflyga för att samla timmar? Var genomförs simulatorutbildning på S/Tp 100 och 102?

 

Pågår det något uppdateringsprogram för S/Tp 102? Tänker då främst på avioniken eftersom jag tycker mig se kameran för EVS (Enhanced Vision System) under nosen på 023 på följande bild:

1249063.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Pågår det något uppdateringsprogram för S/Tp 102? Tänker då främst på avioniken eftersom jag tycker mig se kameran för EVS (Enhanced Vision System) under nosen på 023 på följande bild:

BILD

Tydligen såg jag rätt. Har (genom öppen information, bör tilläggas) fått reda på att 022 och 024 har HUD, samt att åtminstone den ena har EVS.

Edited by 106
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
Självklart är svaren till belåtenhet.

 

Nu börjar jag kanske glida lite från ämnet, men hur har omorganisationen till Transport- och specialflygenheten (TSFE) påverkat organisation och verksamhet? Sker all planering numer på F 7?

 

Har ni även tillgång till SK 60 för vissa transportuppdrag eller sköter flottiljerna allt med de flygplanen? Får flygförarna tillräckligt med flygtid på de transportuppdrag som genomförs eller måste man dessutom övningsflyga för att samla timmar? Var genomförs simulatorutbildning på S/Tp 100 och 102?

 

Pågår det något uppdateringsprogram för S/Tp 102? Tänker då främst på avioniken eftersom jag tycker mig se kameran för EVS (Enhanced Vision System) under nosen på 023 på följande bild:

1249063.jpg

 

Som vid alla omorganisationer påverkas verksamheten mer eller mindre. Som tur är för oss på Bromma lite mindre. Vi har byt "husse" tre gånger nu på sex år, F16 till F17, F17 till F7. Fördelen med att nu tillhöra F7 är att allt transportflyg (Tp84, Tp100, Tp102 etc) nu ligger under samma enhet, Transport och Special Flygs Enheten, TSFE. Detta innebär att vi "alla" tänker transport, inte Jakt/atttack/ Spaning + "lite transport" (F17). Nackdelarna är främst att många av våra nya cheferna fortfarande inte " förstår" vår verksamhet.

 

Dock har inte vår verksamhet påverkats i det vi gör, dvs transport av VIP. Planeringen/ genomförandet/ uppföljning sker fortfarande hos oss. Det enda vi tar hjälp av F7 är Diplo (diplomatiska tillstånd etc.) för att passera över eller landa i vissa länder.

 

Vad jag vet har alla (läs tre) kvarvarande flottiljer någon form av sambandsflyggrupp som flyger SK60 i större eller mindre omfattning. Vi har inga SK 60 hos oss på Bromma, bara Gulfstream IV.

 

Flygförarna får den flygtid dom skall ha (ibland mer därtill). Dom skall dock genoföra ett visst antal skolpass varje år där nödrutiner övas i pratiken. Förutom detta genoför alla ff på Tp/ S102 ungefär en veckas simulators flygningar på en simulator någonstans i världen. Finns flera simulatorer runt om i världen, dock ingen i nord europa. Kan tyvärr inte svara för var Tp 100 ff genomför sina simulator flygningar.

 

Tekniska frågor rörande S102 får jag inte tyvärr inte svara på. Kontakta i F7 för mer info i detta ämne.

 

Lt Karlsson

Logistic Officer

F7/ FOB Bromma (FOB = Främre operations bas)

TP Flyg div Bromma

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...