Jump to content

Överlevnadsutbildning


Recommended Posts

när jag gjorde min gu var det rätt ovanligt.

 

Vi på KBS fick göra det men det var inte på alla regementen så var fallet. Vi fick nog göra det mycket pga att två befäl (en färdigutbildad och en under utbildning) var överlevnadsinstruktörer.

 

De som gjorde gu på jägarförband fick nog någon form av överlevnadsutbildning.

 

För min egen del så tyckte jag överlevnad var kul så jag ville göra mer. Tjattade och fjäskade.

 

Fick göra ytterligare en sommaröverlevnad och två vinteröverlevnad. Sedan var det meningen att jag skulle få bli instruktör också men det ekonomiska läget omintetgjorde de planerna.

 

Tror nog att de flesta KB får göra det iaf.

Link to comment
Share on other sites

På senare år har det tyvärr blivit populärt att ställa in överlevnadsutbildningen för att spara pengar. I vissa fall har man fått en förkortad utbildning, mest som orientering, i andra fall har den försvunnit helt.

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

Det beror på vad förbanden ritar in i sin utbildningsplan och i mån av tid och pengar.

Vissa förband prioriterar det och utbildar nästa alla sina soldater, vissa förband låter bara t.ex KB gå utb eftersom de är den enda som hinner genomföra den, och några prioriterar bort den för alla...

 

Överlevnads utbildningen ser lite olika ut från förband till förband, men det finns en utbilningslinje att följa där krav och mål finns uppspaltade. De måste följas för att man ska få dela ut utbildningsmärket 'Granen'

Innan var de olika för Armén Flyvapnet och Flottan/Marinen men nu ska utbildningen se nästan identisk ut.

 

Sen är det möjligt att olika föband gör som de vill, så det lämnar jag osagt.

 

Källa: Överlevnadsskolan där Kimster spenderade en vecka som hjälpreda under GU :sniper:

Link to comment
Share on other sites

Vi fick "Granen", mest p.g.a. att vår plutonchef var överlevnadsinstruktör, samt det fanns ännu en på grannplutonen. Utan dem så hade det varit mer illa ställt. KB på Ing 2 fick också Granen -01. Huvuddragen:

 

- Lära oss sova ute utan sovsäck och tält både vintertid och sommartid (det sista är ju iof inte svårt). Basic saker som göra upp eld och dylikt.

 

- Lära oss hitta mat, rötter som rallarros etc, fiska med tomburk etc (fångade faktiskt en gädda). Slakta, vilket praktiserades på en kanin (seg som fan var den). Vidare filtrera vatten och dylikt. Använda kol som "medicin" etc.

 

- Fångtjänst, trevligt trevligt.

Edited by Informatör
Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

För lite med hårdfakta om just Granen :

 

Bestämmelser för utbildningsbevis

 

GRANEN

Utbildningstecknet "Granen" broderat i tyg är en för Försvarsmakten gemensam symbol för genomförd grundläggande överlevnadsutbildning.

 

KRAV

(Siffrorna inom parentes är sidhänvisningar i HANDBOK ÖVERLEVNAD)

 

A. Soldaten/befälet skall ha deltagit i följande grundläggande överlevnadsutbildning med godkänt resultat:

- Överlevnad grunder (6-13, 40-57) 3 timmar

- Kunna förklara psykets betydelse i en nödsituation

- Kunna förstå och förklara vilka fysiologiska faktorer som är gränssättande för människokroppen i en överlevnadssituation

- Vatten (32-39) 2 timmar

- Kunna förstå och förklara vätskebalansens betydelse för prestationsförmågan

- Kunna rena vatten självständigt genom kokning, med vattenreningstabletter och med egentillverkat torv- och kolfilter under realistiska betingelser

- Växter som näringsföda (58-94) 4 timmar

- Kunna känna igen minst 5 av de 14 prioriterade växterna och hur de används

- Eld (164-179) 2 timmar

- Kunna bygga en eldplats

- Kunna göra en stegvis tändning och koka upp en liter vatten

- Bivack (148-163) 6 timmar

- Kunna bygga en nödbivack (en- och tvåmans)

- Fiske och jakt (112-131) 4 timmar

- Kunna beskriva olika fiskemetoder och kunna meta aktivt och passivt

- Kunna beskriva fångstrunda och olika typer av fällor och kunna tillverka snara

- Med handledning genomföra slakt samt tillaga fisk och småvilt med och utan kokkärl

- Kunna förstå och förklara vikten av en noggrann hygien vid slakt

- Egenvård (180-203) 2 timmar

- Kunna förstå och förklara vikten av daglig personlig hygien samt upprätthålla densamma

- Kunna tillverka förband av växter och annan tillfällig materiel

- Ha blivit orienterad om medicinalväxter

- Utan handledning kunna genomföra klädestvätt i fält

- Förflyttning och orientering (132-147) 3 timmar

- Kunna förstå och förklara vikten av att hålla fötterna torra och förebyggande fotvård

- Kunna bestämma väderstrecken med hjälp av naturens tecken

- Kunna beskriva och ha provat "The Swedish compass"

 

 

B. Soldaten/befälet skall med godkänt resultat ha deltagit i utbildning avseende:

- Krigsfånge 3 timmar

- Förstå och förklara vilka reaktioner som kan uppstå då man blir fånge

- Beskriva hur ett fångläger kan se ut

- Beskriva hur ett fångförhör kan gå till samt vilka uppgifter du är skyldig att uppge

- Genèvekonventionen angående fångars behandling

 

 

C. Soldaten/befälet skall ha tillämpat momenten enligt A med godkänt resultat under överlevnadsutbildning (motsv.) under minst 2 dygn, varvid soldaten/befälet skall:

- Övernatta ensam i nödbivack enligt Handbok Överlevnad sida 150-151 och 158-163 minst en natt

- Övernattat i bivack enligt Handbok Överlevnad sida 152-155 minst en natt

- Upplevt hur den egna kroppen reagerar vid födobrist

Link to comment
Share on other sites

På senare år har det tyvärr blivit populärt att ställa in överlevnadsutbildningen för att spara pengar.

I dessa extrema spartider kan väl allt hända men att överlevnadsutbildning skulle vara för dyr?! Inte kostar det särskilt mycket att låta soldaterna svälta i skogen en vecka. Jag vet att de krävs lite mer för en komplett överlevnadsutbildning (jodå, jag är innehavare av granen) men det är väl bara kaninerna och befälens övertid som kostar.

Link to comment
Share on other sites

Enligt min erfarenhet är det ovanligt att dumpa överlevnadsutb av ekonomiska skäl. Det är som sagt en av de billigaste övningar ute i terränglådan som man kan köra.

 

Dock är värnpliktstiden kort och mycket ska pressas in, förutom befattningsutb och liknande finns ju numera ett berg av utbpaket typ "Kallt väder", kniv-utb, medinflytandeutb, utb mot sexuella trakasserier osv osv osv.

 

Min åsikt om detta har jag yppat en gång på den skola där jag nu går, jag gör inte om det misstaget...

Link to comment
Share on other sites

Dock är värnpliktstiden kort och mycket ska pressas in, förutom befattningsutb och liknande finns ju numera ett berg av utbpaket typ "Kallt väder", kniv-utb, medinflytandeutb, utb mot sexuella trakasserier osv osv osv.

Suck... Hur kan du blanda in "kallt väder" med sånt tjaffs? ;)

Link to comment
Share on other sites

Dock är värnpliktstiden kort och mycket ska pressas in, förutom befattningsutb och liknande finns ju numera ett berg av utbpaket typ "Kallt väder", kniv-utb, medinflytandeutb, utb mot sexuella trakasserier osv osv osv.

Suck... Hur kan du blanda in "kallt väder" med sånt tjaffs? ;)

Därför att på mitt förband har vi alltid varit duktiga på vinter-utb, tack vare klimatet och många erfarna officerare samt vpl från en del av Sverige där det faktiskt fortfarande finns ungdomar som vistas i skog och mark, till och med när det är kallt och snö ute...

 

Nu ska vi dessutom utbilda på "Kallt väder" + den egna vinterutb som bedrivs, detta stjäl då direkt tid från vad jag anser vara mer relevant utb, eftersom "Kallt väder" inte kan integreras i den ordinarie utb.

 

Det läggs hela tiden på fler och fler liknande paket från centralt håll och därmed skärs det ner på tex överlevnadsutbildning.

 

Men detta överensstämmer ju inte med FMs syn på det hela, så alltså har jag aldrig skrivit det här... :D

Link to comment
Share on other sites

Dock är värnpliktstiden kort och mycket ska pressas in, förutom befattningsutb och liknande finns ju numera ett berg av utbpaket typ "Kallt väder", kniv-utb, medinflytandeutb, utb mot sexuella trakasserier osv osv osv.

en ot fråga vad är kniv-utb jag hoppas att det inte är vad jag tror :D

Link to comment
Share on other sites

en ot fråga vad är kniv-utb jag hoppas att det inte är vad jag tror :)

Utbildningspaket Kniv. Hittade tyvärr inte materialet men den innehåller ungefär: Detta är knivens egg, den är vass. Knivens spets ska ni inte sticka i er själva eller er kamrat. Tälj alltid i riktning från kroppen osv osv osv... :)

 

Genomgången och godkänd knivutb är ett krav för att få använda kniv i läskiga skogen.

Link to comment
Share on other sites

Precis den anledningen vi fick.

 

Sen nåt tal att om man skulle skära sig i fingret även fast man fått utbildning skulle man bli utsparkad och satt i vakten, och trycka på röd/grön knapp. Men det var knappt man skulle klara det heller :lol:

Edited by Doyle
Link to comment
Share on other sites

SäkI Bada tror jag har en allvarlig sida.

 

Min lilla teori är att bondpojkarna under beredskapen inte kunde simma och följdaktligen drunknade några stycken.

 

Någon som har SäkI skivan som kan mer, Swede kanske?

Kapitel 21 "Badning" SäkI G

 

1. Risker. – Verksamhet i eller på vatten kan medföra risk för

drunkningstillbud, som kan vara akut livshotande.

 

Genom att välja en lämplig övningsplats, utrusta övningsplatsen

med livräddnings-resurser och uppöva god personlig förmåga

med livräddningsutrustningen, ökar möjligheterna att

undsätta samt ge första hjälpen till nödställd

 

2. Omfattning. – Badning och simning vid fysisk träning,

utbildning i simning, utbildningskontroll av simkunnighet

samt livräddningsprov som genomförs med pliktpersonal

under tjänstetid skall genomföras enligt föreskrifterna i detta

kapitel.

 

Badning från fartyg till ankars eller fritt till sjöss regleras i Tjänstereglemente

för Marinen

 

3. Former och ansvar. – Badning kan genomföras antingen

som fri badning eller som badning i förband (avdelning). Fri

badning sker under fritid på personalens eget initiativ och

ansvar. Badning i förband genomförs under ledning av

övningsledare.

 

Personal kan (beordras) tvätta sig på grunt vatten utan att detta

likställs med badning som kräver särskilda säkerhetsåtgärder.

 

Ytsimning genomförs vid specialförband som har särskild ytsimutrustning.

Bestämmelser för denna ytsimverksamhet återfinns i

respektive förbands reglementen, utbildningsanvisningar m m.

 

Annan simning är verksamhet som inte kan hänföras till detta

kapitel eller till SäkI Ögång vatten, kapitel 12. Exempel på sådan

verksamhet är övningar i vatten i samband med överlevnadsövningar,

övning i isvak med flera. Vid sådana övningar skall även

regler enligt kapitel 13 följas.

 

4. Övningsledares åtgärder. – Övningsledaren skall före badningen

vidtaga följande åtgärder

• fastställa det område inom vilket badningen skall ske, varvid

yttre begränsning klart skall framgå

• låta undersöka djup-, botten- och strömförhållanden om badning

skall genomföras på en plats som är okänd för övningsledaren

• indela personalen två och två . De skall instrueras att hålla sig i

närheten av varandra. Händer något med den ene skall den andre

försöka hjälpa sin kamrat och påkalla hjälp

• utse minst två duktiga simmare som från var sin ända av badområdet

skall övervaka de badande, beredda att vid tillbud ingripa

och hjälpa till

• placera ut en livboj med kastlina eller hansalina på lämplig

plats som görs känd för alla övningsdeltagare

• klarlägga om hopp (dykning) från brygga eller motsvarande är

tillåten. Det är ej tillåtet att hyperventilera (flåsandas) före dyket.

 

5. Simkunnighet. – Personal som tjänstgör i Försvarsmakten

skall kunna simma minst 200 meter. Kontroll av simkunnighet och

grundläggande livräddningsövningar bör ske i vattenövningshall.

 

6. Vattentemperatur. – Lämpligast är om vattentemperaturen vid

badning är +20°C eller mer. Badning får inte ske i lägre vattentemperatur

än +16°C.

 

7. Strömmande vatten. – Då badning genomförs i ett vattendrag

med strömmande vatten skall badplatsen väljas i lugnvatten. Där

badning genomförs får strömhastigheten ej överstiga 0,2 m/sek.

Då strömhastighet utanför den avdelade badplatsen är mer än

0,2 m/sek skall roddbåt bemannad med roddare utrustad med

räddningsväst och en duktig simmare beredd ta sig i vattnet finnas

avdelad för omedelbar insats. Båten skall vara utrustad med livboj

med kastlina eller hansalina.

 

8. Säkerhetschef. – Vid badning är övningsledaren tillika säkerhetschef.

 

9. Sjukvårdsberedskap. – Lägst sjukvårdsberedskap I skall upprätthållas.

 

Så säger SäkI angående badning. Att tänka på är att detta även gäller om tex plutonen åker till badhuset för att genomföra lite vattenfys, tror det brukar begås många brott mot SäkI vid sådana tillfällen...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...