Jump to content

Avlyssning


Stefan F

Recommended Posts

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

 

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

 

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

 

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).

Om jag tolkar lagtexten korrekt så är det helt ok, så länge som man själv deltager i samtalet.

Link to comment
Share on other sites

Även bra att använda sig av när man pratar med div. suport och kundtjänster. Lätt för dom att lova en massa saker för att få slut på ett jobbigt telefonsamtal (när man hellre vill sitta och dricka kaffe) och sedan slå ut med händerna och säga "det har vi aldrig lovat".

Och självklart ska man påpeka det för telefonisten (som man ska ha begärt namet på) såfort han/hon lovat något som tex en fungerande uppkoppling el dyl. inom en viss tid.

 

Har själv bankat huvudet i väggen och ångrat att jag inte spelat in en del samtal med en viss bredbandsleverantör.

Link to comment
Share on other sites

Används även flitigt bland telemarketingsäljare, för att styrka muntligt avtal med kund.

Men där så uppger dom faktiskt att samtalet spelas in. Och många supportfunktioner har en röst som säger att "ditt samtal kan spelas in i utbildningssyfte".

Link to comment
Share on other sites

Används även flitigt bland telemarketingsäljare, för att styrka muntligt avtal med kund.

Men där så uppger dom faktiskt att samtalet spelas in. Och många supportfunktioner har en röst som säger att "ditt samtal kan spelas in i utbildningssyfte".

 

Jobbar som TM-säljare sen ett par år tillbaka och har aldrig hört någon uppge att samtalet spelas in, allt enligt de regler som sveriges callcenterförening har rekomenderat. Möjligen om kunden frågar..

Link to comment
Share on other sites

Victorr

Jag har varit i kontakt med ett antal företag som just har en röst som säger att "Vissa samtal kan komma att spelas in i utbildningssyfte" strax innan man kopplas över till telefonkön. Jag har för mig att Dell är ett sådant företag.

Link to comment
Share on other sites

Victorr

Jag har varit i kontakt med ett antal företag som just har en röst som säger att "Vissa samtal kan komma att spelas in i utbildningssyfte" strax innan man kopplas över till telefonkön. Jag har för mig att Dell är ett sådant företag.

 

NOg oftare supportsamtal än TM-samtal.

Link to comment
Share on other sites

Exakt! Skillnaden mellan TM-försäljning och en support är att inom TM eftersträvar man stor ringvolym (telefonlyft), medan supporten inte kan påverka volymen på samma sätt. Att säga "Vissa samtal kan komma att spelas in i utbildningssyfte" tar tid, inte mkt, men i längden drar det i väg..

Link to comment
Share on other sites

När jag pratade med Bredbandsbolaget i samband med att vi skulle ha dom som leverantör så sa dom ungefär så här, inte inspelad röst:

"Nu kommer vi spela in ditt svar, så kommer det vara gällande på samma sätt som en underskrift". (eller liknande)

Sen har jag för mig att jag fick välja att gå med på det, och ha ett gällande avtal från "nu". Eller vänta tills papprena kommit hem till mig, jag skrivit på, och sedan skickat tillbaka dom.

 

Låter den varianten bekant?

 

Skiljer sig förmodligen också från företag till företag, och vad man säljer. I BBB-fallet så fick jag mitt bredband snabbare. Om man säljer en produkt som skickas så kan den ju inte komma snabbare oavsett hur man skriver på.

Link to comment
Share on other sites

När jag pratade med Bredbandsbolaget i samband med att vi skulle ha dom som leverantör så sa dom ungefär så här, inte inspelad röst:

"Nu kommer vi spela in ditt svar, så kommer det vara gällande på samma sätt som en underskrift". (eller liknande)

Sen har jag för mig att jag fick välja att gå med på det, och ha ett gällande avtal från "nu". Eller vänta tills papprena kommit hem till mig, jag skrivit på, och sedan skickat tillbaka dom.

 

Låter den varianten bekant?

 

Skiljer sig förmodligen också från företag till företag, och vad man säljer. I BBB-fallet så fick jag mitt bredband snabbare. Om man säljer en produkt som skickas så kan den ju inte komma snabbare oavsett hur man skriver på.

Det kan att ha att göra dem att man har en ångerrätt på 14 dagar, och att vissa företag inte gör några aktivitetet innan ångerrätten gått ut.

 

Man skall även veta att enn muntlig avtal är lika giltigt som ett skriftligt, dock svårare att bevisa, vilket gör kan vara en anledning till att spela in samtalet. (Dock finns det vissa undantag där det krävs skriftliga avtal)

 

Läs gärna mer:

Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

 

Om distans- och hemförsäljningslagen (populärversion...)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...