Jump to content

Fordon till HV och ev seriöst civilförsvar.


Magnus Redin

Recommended Posts

Jag vet att det här har diskuterats i otaliga trådar och det borde finnas en samlingstråd med det men jag hittade ingen när jag sökte det. Döda gärna den här tråden om det finns.

 

Vilka fordon är lämpliga om HV skall motoriseras helt och hållet?

Min spekulation är att utgå ifrån vad som finns tillgängligt civlilt med hyfsade militära egenskaper, låg driftskostnad och hög flexibilitet.

 

Grundfordonet skulle då bli en fyrhjulsdriven minibuss, helst med elektronisk antisladd, ABS osv. Sedan anpassar man gruppstorleken till vad som är fältmässigt enkelt att stuva in i en bli som kan köras på B-körkort plus en kurs.

 

Som ett lite för stort men billigt per ton kapacitet och hyfsat terränggående logistikfordon föreslår jag dumprar.

De två största nackdelarna borde vara storleken och att marschastigheten blir 50 km/h.

Alla borde förses med någon sittplats extra i hytten, radio osv, rammonterade extra dieseltankar,

möjlighet att montera snöblad för att plöja före minibussarna och dragkrok.

 

Sedan skulle jag tro att det vore klokt med ett flak med pallfingerkran eller häftigare en lastväxlare typ:

http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/392B8003...ift_Swedish.pdf

Och sedan containrar, last/grus flak, kok, dieseltankar med pump eller vattentank efter behov.

Dessa borde även passa bra för en seriös civilförsvarsorganisation.

 

Sedan finns det behov av seriös terrängförmåga och att HV utbildar folk som håller sig ajour med insatsförsvarsmaterielen.

 

För att hålla sig ajour med insatsförsvarsmaterielen borde en del av dumprarna ha ARCHER och splitterskyddad logistikdumper hytt. Kanske kan det även ha en del taktiska fördelar.

En del av minibussarna borde ersättas med Galtar och andra små för insatsförbanden "volymfordon", kanske tom en och annan hjul SEP på lång sikt. Även detta för att hålla kontakt med insatsförsvarsmaterielen.

 

För seriös terrängförmåga i djup snö odyl borde bandvagnar behållas och renoveras och vartefter ersättas i takt med insatsförbandens motsvarighet. Sådana fordon borde på långa sträckor kunna dras på enklare dumperdragna trailrar modell stor bromsad släpkärra för att nästan helt undvika att köra dem på landsväg.

 

Arv av skojigare pansrade fordon från insatsförbanden konserveras lämpligen i något förråd i 10-40 år innan de återtas eller skrotas så driften av dem inte äter upp budgeten.

 

Men som sagt, grunden i massmotoriseringsfunderingen är civila fordon som har rimligt pris, kan köpas med rejäl mängdrabatt och servas av civila verkstäder och dela reservdelar med den civila marknaden.

 

Se det som att minibussen är cykeln och dumpern traktorn plus kärran om jag har förstått infanteribrigadhistorian korrekt.

Edited by Magnus Redin
Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om jag kommer helt OT från vad du vill ha ut av tråden nu, säg till i så fall så byter jag spår.

 

Personligen så skulle jag gärna vilja ha något som är splitter skyddat och där minst två soldater (exklusive den i FM obligatoriska kspn) kan vara uppluckade. Om vi tänker oss det jobbiga scenariot att HV någon gång måste ta tillbaka ett objekt med våld så kan det vara skönt att slippa göra det helt till fots.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte om jag kommer helt OT från vad du vill ha ut av tråden nu, säg till i så fall så byter jag spår.

 

Personligen så skulle jag gärna vilja ha något som är splitter skyddat och där minst två soldater (exklusive den i FM obligatoriska kspn) kan vara uppluckade. Om vi tänker oss det jobbiga scenariot att HV någon gång måste ta tillbaka ett objekt med våld så kan det vara skönt att slippa göra det helt till fots.

 

Det jag vill ha ut av tråden är att samla bra funderingar runt detta.

 

Ditt behov finns men jag tror det blir på tok för dyrt att ha ett sådant fordon som standardfordon/mängdfordon. Jag tror att det bästa som går att motivera är att ha en mindre mängd sådana fordon av samma typ som i de insatsförband som kan åka utomlands med vardagsmotiveringen att de underlättar kompetensbehållande och lärande inför värvning eller återvärvning till insatsförbanden.

Link to comment
Share on other sites

Grundfordonet skulle då bli en fyrhjulsdriven minibuss, helst med elektronisk antisladd, ABS osv. Sedan anpassar man gruppstorleken till vad som är fältmässigt enkelt att stuva in i en bli som kan köras på B-körkort plus en kurs.

 

Ja, att anpassa gruppstorleken efter fordonsstorlek istället för utefter gruppens tänkta uppgifter och manskapsbehov för att lösa dessa uppgifter låter genomtänkt...

Först köper vi ett svindyrt fordon och sen ser vi hur många som får plats i det efter att trafiksäkerhetsmänniskorna sagt sitt, därefter klarar vi ut vilka uppgifter den uppsuttna gruppen kan lösa?

Ibland undrar man iofs...

 

/M

Link to comment
Share on other sites

Ja, att anpassa gruppstorleken efter fordonsstorlek istället för utefter gruppens tänkta uppgifter och manskapsbehov för att lösa dessa uppgifter låter genomtänkt...

Först köper vi ett svindyrt fordon och sen ser vi hur många som får plats i det efter att trafiksäkerhetsmänniskorna sagt sitt, därefter klarar vi ut vilka uppgifter den uppsuttna gruppen kan lösa?

Ibland undrar man iofs...

 

/M

 

Min tanke var att folk är billiga och flexibla medan fordon anpasade till den befintliga organisationen borde bli svindyra.

 

För insatsförbanden som åker utomlands bör det vara tvärt om, där är personalen dyr, förluster i strid är ett jätteproblem och det skall finnas pengar till rätt fordon för varje uppgift.

 

För HV borde huvudbehovet vara någon form av fordon till alla så det blir enklare att öva och över huvud taget går att lösa uppgifter. Om det sedan ger mer förluster vid skarp strid får vi ta det, det är bättre än att inte ens ta sig till striden/skyddsobjekten och ökar hoten borde det hittas pengar till bättre fordon.

 

Största felet med den här tanken kan vara om olika gruppstorlek övar in olika beteende vilket kan ge att HV och insatsförbanden som kan åka utomlands blir mindre lika. Att bedömma om den risken finns är LÅNGT bortom min kompetens, har någon några kommentarer om detta?

Edited by Magnus Redin
Link to comment
Share on other sites

Jag anser att HV bör ha en standard gällande gruppstorlek på 8 personer. Sedan får man anpassa fordon efter den storleken. Antingen har man två fordon typ personbil/jeep som tar 4-5 personer i varje. Men två fordon per grupp kan lätt bli väldigt otypligt kan jag tycka så jag skulle förespråka en minibuss per grupp men plats för en hel 8-manna grupp. För plutonsmtrl får man ha extra fordon av typ flaksprintern http://www.soldf.com/sprinter_flb2.html

 

Syftet med bilarna måste vara att kunna ta sig snabbt och enkelt från och till övningar och insatser. Någon strid i anfallsmålet kommer det inte vara något tal om.

 

Övriga krav som man bör ställa på bilarna är:

-Ska kunna köras med B-körkort + eventuell kortare kurs som kan hållas över hela landet.

-RA180 + DART bör kunna monteras i fordonen för samband.

-Billiga fordon som kan repareras på en lokal verkstad och är lätta att underhålla. Helst ska de vara bränslesnåla också.

 

Bonuskrav:

-De ska se hyfsat koola ut. Alltså grön eller svartmålade. Blåa eller ljusgröna minibussar som man måste oroa sig för att repa lacken duger inte ¨

- Gärna en taklucka för kunna montera ksp eller liknande

 

 

Ett sådant fordon tycker jag vore perfekt för HVs behov. Eller rättare sagt så är det detta jag anser att en HVinsatspluton behöver nu när 20-bilarna ska utgå (iaf i mellesta-södra sverige, i norra sverige är det väl fortfarande funkis med bandvagn). För det "vanliga" hemvärnet skulle jag förespråka någon sorts transportpluton per hemvärnbataljon. Denna transportpluton ska kunna hantera fredstida transporter av personal vid övningar och vid insats vid hela bataljonen. Detta skulle kunna skötas med t.ex. flaksprintrar, lastbilar (30/40bilar?) och bussar. Förband som över 20 tim per år behöver helt enkelt inte egna fordon. Skulle däremot övningstiden för hela hemvärnet stiga till 60-100 tim per år så skulle nog en lösning med egna fordon på varje pluton vara aktuell.

Link to comment
Share on other sites

Jag anser att HV bör ha en standard gällande gruppstorlek på 8 personer. Sedan får man anpassa fordon efter den storleken. Antingen har man två fordon typ personbil/jeep som tar 4-5 personer i varje. Men två fordon per grupp kan lätt bli väldigt otypligt kan jag tycka så jag skulle förespråka en minibuss per grupp men plats för en hel 8-manna grupp. För plutonsmtrl får man ha extra fordon av typ flaksprintern http://www.soldf.com/sprinter_flb2.html

 

Syftet med bilarna måste vara att kunna ta sig snabbt och enkelt från och till övningar och insatser. Någon strid i anfallsmålet kommer det inte vara något tal om.

 

Övriga krav som man bör ställa på bilarna är:

-Ska kunna köras med B-körkort + eventuell kortare kurs som kan hållas över hela landet.

-RA180 + DART bör kunna monteras i fordonen för samband.

-Billiga fordon som kan repareras på en lokal verkstad och är lätta att underhålla. Helst ska de vara bränslesnåla också.

 

Bonuskrav:

-De ska se hyfsat koola ut. Alltså grön eller svartmålade. Blåa eller ljusgröna minibussar som man måste oroa sig för att repa lacken duger inte ¨

- Gärna en taklucka för kunna montera ksp eller liknande

 

 

Ett sådant fordon tycker jag vore perfekt för HVs behov. Eller rättare sagt så är det detta jag anser att en HVinsatspluton behöver nu när 20-bilarna ska utgå (iaf i mellesta-södra sverige, i norra sverige är det väl fortfarande funkis med bandvagn). För det "vanliga" hemvärnet skulle jag förespråka någon sorts transportpluton per hemvärnbataljon. Denna transportpluton ska kunna hantera fredstida transporter av personal vid övningar och vid insats vid hela bataljonen. Detta skulle kunna skötas med t.ex. flaksprintrar, lastbilar (30/40bilar?) och bussar. Förband som över 20 tim per år behöver helt enkelt inte egna fordon. Skulle däremot övningstiden för hela hemvärnet stiga till 60-100 tim per år så skulle nog en lösning med egna fordon på varje pluton vara aktuell.

 

8 säten, vapen, ryggsäckar och prylar blir ganska mycket vikt och volym.

Om de 8 personerna inte är välövade på att packa behöver de extra stuvningsvolym för att det skall gå snabbt.

Om man skall ha en taklucka användbar för ksp behövs det troligtvis ytterligare volym.

 

Finns det något tämligen billigt civilt standardfordon med den kapaciteten som går att köra på B-körkort plus en mindre kurs?

Jag vet inte men jag är skeptisk, har någon några förslag på fordon?

 

Jag har hellre två fordon med kapacitet över än ett som är trångt och överlastat även om det kräver dubbla parkeringsytan och delar gruppen i två halvor. Men då har jag prioriterat transportfunktion över "gruppsykologi" och att chefen skall ha en samlad grupp om någon skjuter på en edyl.

 

Det jag tänkte mig i min skiss är att minibussarna skall ha lastkapacitet över för att klara all plutionsmateriel medan de lite väl stora dumprarna finns på kompani och bataljonsnivå och flyttar kok, stora underhållsmängder, betongvärn till skyddsobjekt, osv och vid hårt snöfall plöjer de framför minibusskolonnen. Dumprarna kräver specialutbildade förare medan minibussarna skall kunna köras av så många som möjligt med kort utbildning. Att ha en tredje standardfordonsnivå mellan de två tror jag är onödigt men det är bara teoretiskt resonerat.

 

Målet med skissen är att hela HV skall vara motoriserat, en sits för varje soldat och den lastvolym som krävs för att få med sig allt. Att ha en separat fredstida transportorganisation förefaller onödigt och ger det rätt kunskap under övningarna?

Link to comment
Share on other sites

Ja, att anpassa gruppstorleken efter fordonsstorlek istället för utefter gruppens tänkta uppgifter och manskapsbehov för att lösa dessa uppgifter låter genomtänkt...

Först köper vi ett svindyrt fordon och sen ser vi hur många som får plats i det efter att trafiksäkerhetsmänniskorna sagt sitt, därefter klarar vi ut vilka uppgifter den uppsuttna gruppen kan lösa?

Ibland undrar man iofs...

 

/M

 

Vill inte vara tråkig (som någon annan sa till mig...), men orsaken till att Hv-gruppen minskade från tio till åtta man för några år sedan och att avståndet som vi skall kunna förflytta oss är 300 km/dygn är,

 

20-bilens lastförmåga och bränsletank....

 

Så om vi nu minskar gruppen till sex man, eller kanske ökar den till tolv, dvs en/två bilar, är inte så konstigt.

 

Det svåra i diskussionen om att motorisera Hv tycker jag är skillnaden mellan 20/30 och 60 h förbanden.

 

Behövs det egentligen organiska fordon till alla, eller räcker det med länstrafikbussar till övningarna för de med stationär inriktning och ett enkelt fast tilldelat fordon till "insats", dvs minibuss eller större buss, tänk färdtjänstmercedes/ford m.fl. De kräver dock C-kort.

 

Om man vågar specialisera enstaka förband ännu mer kan vi nog se pansrade fordon tilldelat Hv i framtiden. Kanske.

Link to comment
Share on other sites

Om man vågar specialisera enstaka förband ännu mer kan vi nog se pansrade fordon tilldelat Hv i framtiden. Kanske.

 

Första steget är att inte skrota de hyfsade pansrade fordonen som redan finns. Egentligen är det viktiga att etablera att insatsförsvarets arv inte skall skrotas ASAP utan sparas vartefter i billiga förråd och förrådsställning är billigt om man inte med internbyråkrati osv gör det dyrt. Här har jag i ett par år haft krupp över hur det förefaller skötas politiskt men det är inte lätt att göra något åt det. :baskerKav:

 

Sedan tror jag det kan motiveras att förse enstaka hemvärnsförband med pansrade fordon i områden där det finns verkstäder och övningsfält så det blir relativt billigt. Huvudmotivet skulle då vara att prova rustning av HV och se om de förrådsställda fordonen forfarande är användbara. Finns det på rätt ort någon grupp med några 1/3 The Swede får de fordon, stöd av gubben som är FMV expert på fordonet i fråga som dokumenterar det mekaniska, stöd av något utbildningsbefäl som dokumenterar det taktiska och någon miljon i budget och så ser man hur det går. Repetera med en grupp om året och gör HV tidningsreportage om årets vinnare och hur det gick för förra årets grupp. Om tex The Swede flyttar till orten för att delta blir nog gruppen för bra...

 

Vill man ha en extra moralboost skulle man även kunna köra kolonn med halvintresserade förbi något förråd med konserverade fordon för att få motsatt effekt jämfört med en flygbild över bråvallafältets hav av "skrot". Ni får bara minibussar, mer har vi inte råd med men skulle det bli taskiga tider kan ni få dessa om ni är i närheten av skickligheten hos årets bosse bandvagnsdoktorn. Hur mycket av det som blir en verklig återtagningsförmåga och hur mycket som blir en illusion vet jag inte och jag bryr mig inte så länge som det är billigt och kan funka, finns bara fordonen och ett kontinuerligt ihopsamlande av erfarenheter finns det något.

 

Ett av de svåraste problem kan nog vara att inte göra det för ambitiöst och dyrt, det är kanske en anledning till att det skrotas så djäkla mycket materiel, att verkligen slå ihjäl organisationen så den inte reser sig som en penningknaprande zombie.

 

Jag tror inte att det just nu finns hot som gör det nödvändigt att förse HV i vissa områden med pansar. Sedan skulle häftig utrustning kunna användas som belöning och morot för duktiga förband men det här är lite väl dyrt att driva utanför de billigaste orterna i landet, för detta borde det räcka med andra fordon. Då kommer vi fram till att hålla HV soldater, framförallt de ambitiösa, ajour med insatsförsvarets fordon, tex galtar.

 

Ackja, en vill ha allt på en och samma gång vilket är omöjligt, jag är ännu bredare när jag debaterar energi. :dribble:

Men kanske går det att få det mesta av det viktigaste med klurig prioritering?

Jag har fått intrycket att FM var bra på det förr i tiden.

Link to comment
Share on other sites

Det svåra i diskussionen om att motorisera Hv tycker jag är skillnaden mellan 20/30 och 60 h förbanden.

 

Behövs det egentligen organiska fordon till alla, eller räcker det med länstrafikbussar till övningarna för de med stationär inriktning och ett enkelt fast tilldelat fordon till "insats", dvs minibuss eller större buss, tänk färdtjänstmercedes/ford m.fl. De kräver dock C-kort.

 

Jag ser fordon till alla på samma sätt som att alla har den personliga utrustningen hemma. Det är fråga om ambitionsnivån och det som är bra med hemvärnet är inte att det är pansrat eller slagkraftigt utan att det är hyfsat stort och snabbmobiliserat.

 

För hyfsat stort är det ingen lösning att krympa det tills det rymms i ett litet antal extremt bra fordon, gör man med HV som med insatsförbanden som kan åka utomlands ser jag det som att man tappar poängen med HV. Vår uppgift är inte att duellera med kvalificerade fordon eller åka runt och kryssa mellan IED:er i en hotfull omgivning, vi borde vara omgivningen för andra och då behöver vi vara många och rörliga.

 

Om sedan fordonen underlättar det vanliga övandet är det jättebra då antalet frivilliga timmar är begränsat.

 

Finns det HV kvar med stationär inriktning? Det borde kunna finnas i områden med extremt viktiga skyddsobjekt, här i Östergötland har jag uppfattat rörlighet som ett skallkrav men jag har bara haft kontakt med en liten del av HV.

 

Hv utan ambition på rörlighet utmed hyfsade vägar förefaller väldigt oflexibelt. Det skulle kunna vara något för kompleterande pliktkompanier som mobiliseras för att göra de ordinarie frivilliga kompanierna med komplett fordonspark uthålligare under långa beredskapstider. Då kan man få en vecka på sig att rekvirera bussar med chauförer osv.

Link to comment
Share on other sites

HV har i dagsläget 20 tgb bilar, men som flertalet känner till så pensioneras dessa inom några år. Vad som behövs är ett fordon som kan ersätta dem.

 

Enligt mitt tycke så ska dessa fordon ersättas med minst likvärdiga fordon. Kunna transportera mellan 8 till 16 man, vara praktiska och tåla fältmässig körning, inredning som är tålig, kunna köras på ko stigar och genom lätt terräng, bra bränsleekonomi, mm.

 

Många civila lätta lastbilar finns som med viss ombyggnad skulle kunna uppfylla kravet.

 

Visst skulle splitterskydd sitta fint, men viktiga är att vi kan transportera oss.

 

 

Om man tänker lite längre så borde Hemvärnet uppgraderas kraftfullt, tillföras splitterskydd, ökad rörlighet, bättre kommunikation, tyngre beväpning som Grk, PV robot, låghöjds lv, mm. årlig budget runt 4 miljader eller 10 % av dagens försvarsbudget.

 

Hemvärns soldaten borde genomföra 150 till 200 h per år, få ersättning som motsvarar insatsen, förslagsvis runt 15 000 kr/år

 

 

Denna nya omriktning som skett de senaste åren är steg i rätt riktning, men mycket saknas innan Hemvärnet blir seriöst, och användbart.

 

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

Visst skulle splitterskydd sitta fint, men viktiga är att vi kan transportera oss.

 

Vill man drömma om splitterskydd finns det ett Finskt system som jag såg ett tips om i något foruminlägg.

Det var kompositplattor med fästelement längs kanterna som kan hängas på sidan av ett fordon eller pusslas ihop till splitterskydd runt tex en granatkastargrupp. De borde kunna masstillverkas med lågt styckpris.

 

Det skulle kanske kunna vara rimligt att ordna platta fordonssidor och att sedan tex limma någon form av fästpunkter för sådana plattor typ en per dörr och 2-3 utmed fordonssidor. De kan även användes ihop med sandsäckar edyl för att snabbt bygga olika former av värn, naivt borde det bli en riktigt bra kombination med sand som bromsar och platta som stoppar sand och kula.

 

Men jag vet inte hur stor nyttan skulle vara, det borde bli ett klent påhäng och inget integrerat. För rutorna går det kanske, kanske att få till ett extra lager plastlaminat på insidan av glaset innan allt blir tokdyrt.

 

Det är nog en sådan sak som man skall planera in en möjlighet för om det är riktigt billigt att göra det men jag tror inte riktigt på det.

Link to comment
Share on other sites

Jag anser att HV bör ha en standard gällande gruppstorlek på 8 personer. Sedan får man anpassa fordon efter den storleken. Antingen har man två fordon typ personbil/jeep som tar 4-5 personer i varje. Men två fordon per grupp kan lätt bli väldigt otypligt kan jag tycka så jag skulle förespråka en minibuss per grupp men plats för en hel 8-manna grupp. För plutonsmtrl får man ha extra fordon av typ flaksprintern http://www.soldf.com/sprinter_flb2.html

 

Syftet med bilarna måste vara att kunna ta sig snabbt och enkelt från och till övningar och insatser. Någon strid i anfallsmålet kommer det inte vara något tal om.

 

Övriga krav som man bör ställa på bilarna är:

-Ska kunna köras med B-körkort + eventuell kortare kurs som kan hållas över hela landet.

-RA180 + DART bör kunna monteras i fordonen för samband.

-Billiga fordon som kan repareras på en lokal verkstad och är lätta att underhålla. Helst ska de vara bränslesnåla också.

 

Bonuskrav:

-De ska se hyfsat koola ut. Alltså grön eller svartmålade. Blåa eller ljusgröna minibussar som man måste oroa sig för att repa lacken duger inte ¨

- Gärna en taklucka för kunna montera ksp eller liknande

 

 

Ett sådant fordon tycker jag vore perfekt för HVs behov. Eller rättare sagt så är det detta jag anser att en HVinsatspluton behöver nu när 20-bilarna ska utgå (iaf i mellesta-södra sverige, i norra sverige är det väl fortfarande funkis med bandvagn). För det "vanliga" hemvärnet skulle jag förespråka någon sorts transportpluton per hemvärnbataljon. Denna transportpluton ska kunna hantera fredstida transporter av personal vid övningar och vid insats vid hela bataljonen. Detta skulle kunna skötas med t.ex. flaksprintrar, lastbilar (30/40bilar?) och bussar. Förband som över 20 tim per år behöver helt enkelt inte egna fordon. Skulle däremot övningstiden för hela hemvärnet stiga till 60-100 tim per år så skulle nog en lösning med egna fordon på varje pluton vara aktuell.

 

8 säten, vapen, ryggsäckar och prylar blir ganska mycket vikt och volym.

Om de 8 personerna inte är välövade på att packa behöver de extra stuvningsvolym för att det skall gå snabbt.

Om man skall ha en taklucka användbar för ksp behövs det troligtvis ytterligare volym.

 

Finns det något tämligen billigt civilt standardfordon med den kapaciteten som går att köra på B-körkort plus en mindre kurs?

Jag vet inte men jag är skeptisk, har någon några förslag på fordon?

 

Jag har hellre två fordon med kapacitet över än ett som är trångt och överlastat även om det kräver dubbla parkeringsytan och delar gruppen i två halvor. Men då har jag prioriterat transportfunktion över "gruppsykologi" och att chefen skall ha en samlad grupp om någon skjuter på en edyl.

 

Det jag tänkte mig i min skiss är att minibussarna skall ha lastkapacitet över för att klara all plutionsmateriel medan de lite väl stora dumprarna finns på kompani och bataljonsnivå och flyttar kok, stora underhållsmängder, betongvärn till skyddsobjekt, osv och vid hårt snöfall plöjer de framför minibusskolonnen. Dumprarna kräver specialutbildade förare medan minibussarna skall kunna köras av så många som möjligt med kort utbildning. Att ha en tredje standardfordonsnivå mellan de två tror jag är onödigt men det är bara teoretiskt resonerat.

 

Målet med skissen är att hela HV skall vara motoriserat, en sits för varje soldat och den lastvolym som krävs för att få med sig allt. Att ha en separat fredstida transportorganisation förefaller onödigt och ger det rätt kunskap under övningarna?

 

En minibuss med plats för 8 personer inklusive förare kan väl ändå inte vara några problem. Det är ju mer eller mindre ne sprinter med en extra rad för passagerare där bak som behövs. Trångt men helt funkis för uppgiften. Skippa då taklucka och sätt ett takräcke på bussen så att gruppen kan packa sina stridspackningar där så behöver du inte ta upp mer utrymme än nödvändigt i bilen. Jovisst har jag också hellre två olika fordon men jag tror att manibusslösningen blir billigare. Flakbilarna tar all plutonsmtrl. Jag tror att dessa blir helt ovärderliga på plutonen. Såpass att man bör överväga att ha två st per insatspluton. Jag säger insatspluton för att det är i min värld de som är de mobila enheterna som skall ha egen rörlighet i HV.

 

Jag menar också att de främsta behoven finns vid fredstida övningar och eventuella insatser i fredstid. Alltså finns det få incitament för att skaffa tyngre fordon eller fordon med bättre skydd.

Link to comment
Share on other sites

Här kommer lite snabbt mitt förslag på ny fordonspark.

 

Insatsplutonens fordon: 4 st gruppfordon, ett ledningsfordon och ett trossfordon med släp

 

4 st gruppfordon: Defender, GW eller liknande varianter där man sitter på sidan så att en grupp på åtta soldater får plats, se britternas Land Rover Wolf. Med i bilen finns stridspackning och begränsad utrustning så att en ett dygns övernattning är möjlig. Övrig packning finns i trossfordonet.

 

1st ledningsfordon: Vanlig GW eller liknande, alltså där alla sitter vända framåt med fyra platser. I denna har plutonchefen vad han behöver i form av signalutrustning mm samt hundburar till plutonens hundekipage.

 

1 st trossfordon med släp: Unimog eller liknande fordon med dubbelhytt 4-6 soldater plus tyngre packning. I Unimogen packas utrustning som behövs för olika uppgifter som spärrmtrl. till VCP, OP, mm, i släpet packas förläggningsmtrl och soldaternas trosspackning. Släpet kan därmed ställas vid en eventuell ”camp” varefter trossgruppen kan användas som en resurs av plutonschefen för vanliga gruppuppgifter eller som stöd till övriga grupper.

 

Kan vara så att även ledningsfordonet behöver ett släp för att få med allt på listorna.

 

Insatskompaniledningens fordon: Två styck motsvarande gruppfordonet två styck motsvarande ledningsfordonet, två styck motsvarande trossfordonet, ett sjuktransport fordon

Och två lastbilar med lastväxlare och släp för förläggningsutrustning, kok, mm.

 

Kommer alla/allt med?

 

20h och 30h: behöver de ha några fordon? Mitt förslag är i så fall att de servas av en 30 h transportpluton med lämplig fordonspark med några minibussar eller vanliga bussar, några terränggående fordon, se insatsorganisationen och några lastbilar.

 

Kommentarer:

Splitterskyddade fordon antar jag är uteslutet av kostnadsskäl (och finns behovet nationellt?). Det finns dock en sniklösning då det finns tilläggsskydd till de fordon jag nämnt tidigare, se exempelvis Land Rover Snatch som britterna använder. Men det är alltså inte frågan om splitterskyddade fordon som Sisu, Galten mfl. utan bara ett tilläggsskydd för splitter och finkalibrig eld.

 

Detta förslag gäller för de som idag har 11-, 13 och 20-bilar.

 

Nästa TOEM blir vägledande för hur en framtida fordonspark ska se ut. Har någon sett det ännu?

 

/logsqd

Link to comment
Share on other sites

Skulle inte bandvagn 208 över hela landet funka? Jag vet inte vad de kostar i fmlog hyra och körning men jag inbillar mej att det finns lite att ta av , om inte alla är sålda förstås! Kostar ca 150000 hos nån engelsk firma har jag för mej , om vi behöver köpa tillbaka några!

Eller så hellre så modar vi 11 20 bilarna med diesel motor och lite fetare kofångare! :D

Edited by FurirJönsson
Link to comment
Share on other sites

En minibuss med plats för 8 personer inklusive förare kan väl ändå inte vara några problem. Det är ju mer eller mindre ne sprinter med en extra rad för passagerare där bak som behövs. Trångt men helt funkis för uppgiften. Skippa då taklucka och sätt ett takräcke på bussen så att gruppen kan packa sina stridspackningar där så behöver du inte ta upp mer utrymme än nödvändigt i bilen. Jovisst har jag också hellre två olika fordon men jag tror att manibusslösningen blir billigare. Flakbilarna tar all plutonsmtrl. Jag tror att dessa blir helt ovärderliga på plutonen. Såpass att man bör överväga att ha två st per insatspluton. Jag säger insatspluton för att det är i min värld de som är de mobila enheterna som skall ha egen rörlighet i HV.

 

Jag menar också att de främsta behoven finns vid fredstida övningar och eventuella insatser i fredstid. Alltså finns det få incitament för att skaffa tyngre fordon eller fordon med bättre skydd.

 

 

Är det inte lite onödigt att ha stridspackningen ute i regnet? Iofs är jag ganska mesig av mig.

Utan att ha någon egen erfarenhet skulle jag prioritera att ha den lätt tillgänglig under tak eller kapell.

 

Skulle du kunna berätta lite mer om hur flakbilen skulle användas? Jag tror du har något intressant där.

 

Jag antog lite snabbt att det skulle räcka att ha ett hyfsat stort fritt utrymme mellan bakersta stolsraden

och bakdörren för div materiel som skiljs från stolarna med ett lastnät från golv till tak för att göra

slarvlastning mindre farlig.

Sedan tänkte jag att det går att plocka bort stolar efter behov och vid nödfall helst kunna snabbkoppla bort

dem, dumpa dem vid vägkanten och lägga en bår på golvet, osv.

Men ett skåp är lågt och det blir inte lika robust som ett flak och man kommer inte åt det från sidorna på

samma sätt.

 

Om man med minibussidén måste dela upp en grupp i två bussar skulle jag gissa att det skulle vara vettigt

med en mellanlång med normalhögt tak som bakifrån har lastutrymme med bakdörr, två individuella stolar, en stol, tomutrymme och skjutdörr, två framstolar. Då kan 5+5 sitta som primadonnor med gott om plats för skyddsmaksväska, stridsselepåhäng,

osv. Man borde kunna ha en snubbla-på-mig last bakom skjutdörren som man tar med ut. Den borde även kunna vara så stor att hela gruppen kan knöla in sig och åka regelvidrigt efter att man har slängt ut en stol om det absolut behövs. Men som sagt, det är rent teroetiskt funderat, jag har inte ens burit på en ksp eller grg så jag vet inte vilken plats de tar eller hur de hanteras i fordon.

Link to comment
Share on other sites

Nu kommer dom som använt Sprintern att strypa mig, men...

 

Plutonsfordon:

1x Sprinter Flak Dubbelhytt 'standard', chefsgrupp, plutonsutrustning

2x Sprinter Eco '16 sits' småbussar, transporterar 2 grupper var

1x Sprinter Skåp 'kompakt' för hundekipagen

 

Viktigt som jag ser det är att man inte försker få till ngn form av terränggående kapacitet, att interiörerna görs så 'soldatsäkra' som möjligt (galon och hårdplast, inga mattor etc.), och att man väljer de billigaste möjliga lösningarna.

 

Tyvärr ser jag problemet med kostnaden. En snabb sökning ger oss att en ny Sprinter kostar från 275 000 till 550 000 kronor. Säg att man får till en jättedeal och får ner snittkostnaden till 200 000 SEK.

 

Hemvärnet har en målbild på 30 000 man, vilket ger 750 plutonsmotsvarigheter (inkludera ledningsenheter, stabs- och trossenheter etc.) som var och en behöver 4 fordon i snitt.

 

Så 800 000 SEK för varje pluton som motoriseras, och 750 plutoner, det ger oss en liten nätt summa på 600 000 000, eller HVs hela årsbudget.

Link to comment
Share on other sites

Nu kommer dom som använt Sprintern att strypa mig, men...

 

...

 

Så 800 000 SEK för varje pluton som motoriseras, och 750 plutoner, det ger oss en liten nätt summa på 600 000 000, eller HVs hela årsbudget.

 

Det skall inte vara givet att Sprintern vinner upphandlingen av galoninredningsfordon.

 

En hel årsbudget var inte illa. Om fordonen skulle ha terrängförmåga skulle det nog bli minst dubbelt så dyrt och med pansar tio gånger så dyrt. Om din uppskattning är rimlig tror jag att det här kan vara genomförbart.

 

Driftskostnaderna tillkommer, garage/carportar/torrluft och lite prylar för att inreda dem.

 

Sedan är frågan hur länge de är mekaniskt fräscha och inte kräver en massa pyssel med underhåll, säg fem år och sedan säljs de till högstbjudande på den europeiska fordonsmarknaden medan de har ett hyfsat restvärde.

 

Det tar även tid att fasa in fordonen och det tar tid för HV att växa till full styrka och utnyttja dem.

Om den tiden sätts till fem år får vi en jämn kostnad på 120 msek per år plus drift och diverse.

 

600 fordon per order borde fortfarande räcka för att få en ok mängdrabatt.

 

Med en upphandling om året och en omsättningstid på fem år trillar ett dåligt fordon som krånglar ur systemet hyfsat snabbt och duktiga leverantörer får sin naturliga belöning i form av fler ordrar. Troligtvis borde det även ligga lite prestige i beställningen, pressa säljarna så de svettas!

 

Fem år plus en maxgräns i mil borde vara rimligt som garantitid för hela fordonet med undantag för misshandel under körningen.

 

Det vore nog en bra pang per peng investering att plussa på HV:s budget med 30% för en sådan motorisering.

Link to comment
Share on other sites

Antingen Utvecklar man Hemvärnet eller så läggs det ner av sig själv.

 

Intressant är ÖBs kommentar i HV tidningen, att man ska titta mer på rörligheten i Hemvärnet.

 

 

 

De fordon som faller bort är de som används av 60 h plutonerna, att ersätta dessa i första hand kräver inte riktigt så stora pengar som 600 miljoner.

 

Målbilden anger 60 bataljoner, säg att dessa 60 bataljoner har 3 st 60h plutoner var, totalt 180 Plutoner

 

En nätt liten summa på 144 miljoner eller om man slår ut på 5 år, 28 800 000 Kr per år.

 

 

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

Samtidigt så gillar jag inte målbilden med 60 bataljoner men 30 000 man. Känns som för små bataljoner då (max 500 man per bataljon då). Och kom ihåg att ÖB fastställde att målet var 50% i insats, vilket ger ca 300 insatsplutoner eller motsv (kompledningar etc.). Det är 1500 fordon det (konservativt räknat) och 300 000 000 SEK om vi tror på 200 000 per fordon.

Link to comment
Share on other sites

Jag tolkar sammanfattningsvis allt ovan som att sprint i den form som den finns inom försvaret är en bra idé.

Tyvärr är genomförandet av sprinten kass. jag har personligen bara tagit sönder två.... :rodna:

 

man fick med sig all IMF utr i kosovo iaf.

Edited by FCR2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...