Jump to content

Nyhet: Sverige - världens legosoldat


Recommended Posts

Artikel SvD

 

Gammaldags kolonialkrig Ska Sverige tillhandahålla "legosoldater" för västvärldens nya krig? Upplägget med en snabbinsatsstyrka påminner om forna tiders koloniala straffexpeditioner. Rollen som internationell vapensmedja främjar knappast vår säkerhet, skriver förre moderate riksdagsledamoten Tom Heyman.

 

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14413908.asp

Edited by henke
förtydligade
Link to comment
Share on other sites

Jättebra artikel!

 

Håller inte med han dock...

Men hoppas att dom politiska partierna tar upp detbatten.

 

Vi behöver en bra debatt om vad vi ska ha för försvar, vad vi ska syssla med utomlands och hur och vad vi binder oss till med dom olika sammarbetena vi går med i.

 

För den senaste tiden har politiken och styrningen mest gått ut på "hur mycket kan vi skära ned och hur mycket pengar går det att spara".

 

Har vi inte den folkliga förankringen så blir det hundra gånger svårare dagen då soldater, främst "tredje termingen" dvs ungdomar kommer hem i liksäckar.

Link to comment
Share on other sites

Politisk naivitet tyckar jag, enligt mottot "halverar vi armén halveras antalet krig".

 

Dessutom är det fel att säga att vepenindustrin gör oss till ett "legitimt militärt mål".

Alla länder kan vara militära mål. Och vapenindustri gör knappast någon till ett lagligt mål.

 

Mäktigare länder kommer alltid att anfalla svagare, såvida det inte hindras av ännu mäktigare länder/allianser, vilket vissa och speciellt herrn moderat inte tycks förstå...

Link to comment
Share on other sites

Politisk naivitet tyckar jag, enligt mottot "halverar vi armén halveras antalet krig".

 

Dessutom är det fel att säga att vepenindustrin gör oss till ett "legitimt militärt mål".

Alla länder kan vara militära mål. Och vapenindustri gör knappast någon till ett lagligt mål.

 

Mäktigare länder kommer alltid att anfalla svagare, såvida det inte hindras av ännu mäktigare länder/allianser, vilket vissa och speciellt herrn moderat inte tycks förstå...

 

Vapenindustrin kan mycket väl göra oss till ett legitimt mål i en del ögon. Huruvida den gör oss till ett legalt mål är en helt annan sak och där torde svaret bli nej. Skilj på legalt och legitimt.

 

Vad gällande karaktären på de internationella konflikterna så har de förändrats en del de senaste åren men det tycks ha gått vissa förbi B-). Realismen och maktbalansprincipen är aningen förlegad idag. Krig mellan stater är inte det som sätter ramarna för vår utrikespolitik och för försvarsmakten.

Edited by Fu Gson
Link to comment
Share on other sites

Men vad är det Heyman vill med artikeln? Att vi ska sluta skicka FN-trupp eller att vi ska backa ur konceptet med NBG?

För övrigt tycker jag att hans argument är rätt dåliga. Mest gamla plattityder som

Att avrusta arméer har alltid varit ett stort problem, det omnämns redan i Gamla testamentet. Efter 30-åriga kriget höll man på i flera decennier innan man lyckades. Det har inte blivit lättare med åren, för det är en myt att alla vill ha fred.
eller:

 

Militärer har i alla tider

rustat för "förra kriget". Man tränar och övar på det som man tror man kan och industrin utvecklar ständigt nya vapen som kan vinna de krig som redan har varit.

 

 

Vidare ur artikeln:

Den logiska följden av kalla krigets slut och

Warszawapaktens upplösning borde ha varit att upplösa också Nato. Men så skedde inte. Nato har i stället blivit en amerikansk hjälparmé, som ska kunna sändas vart som helst i världen för oklara uppgifter.

 

Det vore intressant att höra vad som menas med "oklara uppgifter". Och för övrigt kan väl inte NATO som organisation sända styrkor utanför Europa? Låt vara att länder som är medlemmar i NATO på enskilt initiativ eller som en del av ett FN-uppdrag kan sända styrkor över hela världen, men det är inte riktigt samma sak som att det är NATO som gör det.

 

Mig imponerar han inte på.

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

Det vore intressant att höra vad som menas med "oklara uppgifter". Och för övrigt kan väl inte NATO som organisation sända styrkor utanför Europa? Låt vara att länder som är medlemmar i NATO på enskilt initiativ eller som en del av ett FN-uppdrag kan sända styrkor över hela världen, men det är inte riktigt samma sak som att det är NATO som gör det.

 

Mig imponerar han inte på.

 

 

Visst kan Nato genomföra operationer utanför Europa, beslutet togs ett antal år sedan.

 

 

Artikel har rätt, visst kan man se det som att vi ska/är förpliktiga till att skicka trupper till gamla Kolonialkrig på beslut av EU.

I EU finns det en hel del intressen representerade som har positioner att bevaka i diverse olika länder.

 

Med en utveckling mot en gemensam utrikespolitik introduceras en hel del nya frågeställningar som inte diskuteras inrikes över huvud taget.

 

Lite kan man se oss som naiva i vår omvärldsbild och våra motiv, hela konceptet med battle group har ett stort syfte, att snabbt kunna vara på plats där EUs intressen hotas. Att kunna vara ett verktyg för påverkan, gör så eller så sätter vi in våra militära snabbinsattsförband.

 

Ett sådant instrument kan användas väldigt rätt, samtidigt som man tar en stor risk att man för eller senare sätter ner förbandet i ett riktigt getingbo med förödande förluster som följd.

 

 

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

Helt klart det bästa som skrevs i artikel

 

Men fienden gör sällan som planerat. Krig är oförutsebart;

 

Eeehhmmm just därför vi behöver ett försvar med massa avancerade vapen system som kanske aldrig kommer att användas för att försvara svenskt territorium.

 

Dock borde man debatera vilken träning som behövs samt vilken taktik man skall använda för att möta okonvitionella hot likt terrorister ala irak, afghanistan mm. Det står ju ganska klart att ex USA försöker komma ikapp i IED kriget i Irak, detta är väl ett praktexempel på en förändrad doktrin från ickestatliga aktörer som väl idag utgör det största hotet mot Sverige? Eller vad tycker ni?

Link to comment
Share on other sites

Krig innebär alltid en anpassning till motståndarens taktik, att tvinga motståndaren att reagera. Ta intiativet och behålla det.

 

Lätt att säga, så svårt att tilllämpa!!!

 

 

Eeehhmmm just därför vi behöver ett försvar med massa avancerade vapen system som kanske aldrig kommer att användas för att försvara svenskt territorium.

 

 

Bara att instämma.

 

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

Du menar herrn junilistare. :)

 

Junilistans syfte är ju att vara emot precis allt.

 

Hmmm...jo om man läser underskriften riktigt noggrant står det att han är fd moderat och junilistare. :)

 

Vapenindustrin kan mycket väl göra oss till ett legitimt mål i en del ögon. Huruvida den gör oss till ett legalt mål är en helt annan sak och där torde svaret bli nej. Skilj på legalt och legitimt.

 

Vad gällande karaktären på de internationella konflikterna så har de förändrats en del de senaste åren men det tycks ha gått vissa förbi :/. Realismen och maktbalansprincipen är aningen förlegad idag. Krig mellan stater är inte det som sätter ramarna för vår utrikespolitik och för försvarsmakten.

 

Ja, dagens utrikes- och försvarspolitik förutsätter att inget hot föreligger.

Jag tycker inte att realismen och maktbalansprincipen är förlegade, utan lika gällande som alltid, om än inte lika öppenbart längre.

Det som ändrats är att istället för nationalism eller dollar vs Sovjet som drivkraft i orosområdena är någon slags "religions-nationalism" gällande eller (rasistiskt) klanhat.

 

Att vi lever i en tid där riktiga (dvs krig mellan två länder som inte är u-länder) mellanstatliga krig inte kan komma förutsätter felaktigt att:

A. Folk och deras ledare handlar rationellt.

B. Det är alltid bättre att handla resurser än att erövra resurser.

C. Länder förklarar gärna krig av principiella/idiologiska skäl snarare än av maktskäl.

D. Ryssland är ofarligt bara för att det bytt namn och blivit mindre.

E. Alla läger gynnas av fred.

osv osv etc etc eg eg

 

Här är förövrigt en till artikel i Svenskan. Kanske säkerhetspolitik håller på att bli på tapeten igen?

 

Dessutom:

Laglig = legal = legitim, det sätter jag mina SAOB på.

Edited by lovikavantar
Link to comment
Share on other sites

ag tycker inte att realismen och maktbalansprincipen är förlegade, utan lika gällande som alltid, om än inte lika öppenbart längre.

Det som ändrats är att istället för nationalism eller dollar vs Sovjet som drivkraft i orosområdena är någon slags "religions-nationalism" gällande eller (rasistiskt) klanhat.

 

Att vi lever i en tid där riktiga (dvs krig mellan två länder som inte är u-länder) mellanstatliga krig inte kan komma förutsätter felaktigt att:

A. Folk och deras ledare handlar rationellt.

B. Det är alltid bättre att handla resurser än att erövra resurser.

C. Länder förklarar gärna krig av principiella/idiologiska skäl snarare än av maktskäl.

D. Ryssland är ofarligt bara för att det bytt namn och blivit mindre.

E. Alla läger gynnas av fred.

osv osv etc etc eg eg

 

En maktbalansprincip förutsätter två (mot)poler vilket vi inte haft sen muren föll så nog är maktbalansprincipen på makronivå förlegad. Sen att den kan tillmämpas på mikronivå är möjligt i vissa konflikter (Indien-Pakistan ex.) Dock bygger inte världsordningen på matkbalans.

 

Angående dina punkter så instämmer jag inte på en endaste en. Det är högst otroligt att vi kommer få se ett mellanstatligt krig där demokratiska (vilket torde vara motsatsen till vad du benämner u-länder) ingår inom de närmsta 20 åren vill jag påstå. Det finns helt enkelt inte med på kartan.

 

Min uppfattning är att vi bara sett början på den tanke-, system- och idéreformation som försvarsmakten kommer tvingas genomgå. Det behöver debatteras och diskuteras kring detta. Därför välkomnar jag debattartiklar som denna.

Link to comment
Share on other sites

En maktbalansprincip förutsätter två (mot)poler vilket vi inte haft sen muren föll så nog är maktbalansprincipen på makronivå förlegad. Sen att den kan tillmämpas på mikronivå är möjligt i vissa konflikter (Indien-Pakistan ex.) Dock bygger inte världsordningen på matkbalans.

 

Riktigt, sedan muren föll har maktbalansen globalt rubbats ordentligt. USA har sådan kapacitet att det inte kan tänkas finnas någon motpol som är stark nog.

 

Kina möjligtvis; Kina prioriterar just nu ekonomisk tillväxt, men någon gång snart kan Kina börja böka i Korea- och Taiwanfrågan, vilket kan leda till att USA och Japan tvingas kapprusta i området. Kina har gott om öar i området att göra anspråk på.

 

Ryssland, kanske inte; Oeffektivt land, men det var det under SOVJET-tiden också...

 

Sedan kan man väl vara hur många som helst i en maktbalans?

A kan inte anfalla B för då anfaller C A när A är upptaget på annat håll och D och E kan inte alliera sig för då tvingas mäktiga F "justera" maktbalansen så att inte ED kan erövra A för att sedan anfalla F osv.

30åriga kriget är ett gammalt men bra exempel.

 

Angående dina punkter så instämmer jag inte på en endaste en. Det är högst otroligt att vi kommer få se ett mellanstatligt krig där demokratiska (vilket torde vara motsatsen till vad du benämner u-länder) ingår inom de närmsta 20 åren vill jag påstå. Det finns helt enkelt inte med på kartan.

 

Min uppfattning är att vi bara sett början på den tanke-, system- och idéreformation som försvarsmakten kommer tvingas genomgå. Det behöver debatteras och diskuteras kring detta. Därför välkomnar jag debattartiklar som denna.

 

Okej, alla tänker inte irrationellt, men många eller vissa och det kan räcka. Ändrar påstående A.

Jag tror inte heller att det kan bli krig i Europa med rådande stabilitet. Men stabilitet kan snabbt bli dissident.

En annan risk är militära påtryckningar; flotta X patrullerar utanför Gotland för att skydda sin fiskeflotta/rörledning/intressen eller dylikt mot påstådda aggressioner, och då vill man gärna ha några korvetter kvar.

 

Om vi säger att Kina börjar halvbråka i Asien samtidigt som Iran tillslut lyckats göra kärnvapen och avfyrar dessa mot Israel utan vidare betänkligheter. I en sådan situation kan det tänkas att några ser sin chans i kaoset och "passar på".

Tidsspann: Möjligtvis, efter det att Iran konstruerat kärnvapen och att OS 2008 i Kina varit.

 

Det finns MÅNGA möjliga stabilitetsändrande scenarion.

 

Nu när vi nått dessa "nya tider" kan man inte slänga territorialförsvar till fördel för insatsförsvar, då bägge attributerna behövs (Egentligen, förmåga till anfall och försvar). Att ha en renodlad attackstyrka/expeditionsstyrka är, vad jag tycker, ett dumt vågspel. För påstå inte annat än att FMs insatsbrigad(er) är någonting annat än en offensiv styrka.

Link to comment
Share on other sites

Riktigt, sedan muren föll har maktbalansen globalt rubbats ordentligt. USA har sådan kapacitet att det inte kan tänkas finnas någon motpol som är stark nog.

 

Jag är rädd för att USA ordnar sin egen motpol genom att fumla sin energiförsörjning och energieffektivitet och därmed sin långsiktiga ekonomi.

Link to comment
Share on other sites

Om vi nu börjar hoppa av/avbryter sammarbetet med alla bokstavsorganisationer så som NATO, FN, EU mm kan vi väl lika bra gå ur FM, HV, och US också? :-(

Så kan vi ta pengarna och köpa små vita flaggor och gå med i Imunförsvaret.

 

Jag ser det som vi till viss del är skyldiga att försöka hjälpa dessa gamla kolonialmakter på rätt köl då det i mångt och mycket är vårat fel att det går åt helvete.

Lite snålt att först expropiera och profitera på dessa länders naturresurser, samtidigt som man slår isönder kulturer, utrotar folksalag, upplöser stammar, förslavar och flyttar runt folk, och sedan när allt är skit och intet bara lämna dem åt sitt öde... Låt vara att Sverige inte var den värsta av kolonialherrar, men vi är inte oskyldiga.

 

 

/martinator

Link to comment
Share on other sites

Jag ser det som vi till viss del är skyldiga att försöka hjälpa dessa gamla kolonialmakter på rätt köl då det i mångt och mycket är vårat fel att det går åt helvete.

Lite snålt att först expropiera och profitera på dessa länders naturresurser, samtidigt som man slår isönder kulturer, utrotar folksalag, upplöser stammar, förslavar och flyttar runt folk, och sedan när allt är skit och intet bara lämna dem åt sitt öde... Låt vara att Sverige inte var den värsta av kolonialherrar, men vi är inte oskyldiga.

/martinator

 

Du är medveten om att det inte är länderna som koloniserades som burkar kallas för kolonialmakter och att argumenten för att vi hjälper till i kolonialkrig har att göra med att vi hjälper de som faktiskt var kolonialmakter?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...