Jump to content

Olika förmåner olika befattningar....


Recommended Posts

Ryckte in som PB i oktober och fick då innan (som alla andra) lite papper hem med bla. en broshyr som heter "lumpen-förmåner". Där stod det b.la. om bostadsbidrag som man kan söka.

Pg.a en del problem fick jag avbryta utbildningen och ska rycka in som GB nästa veckanu istället.

Har fått samma broshyrer som innan med undantag för "lumpen-förmåner"-broshyren, som den här gången hade orange kant och inte innehöll informationen om bostadsbidrag, inte ett ord nämndes om bostadsbidrag.

Betyder det alltså att jag itne kommer kuna söka bostadsbidrag längre? Har inte gjort det när jag låg som PB, men hade tänkt ansöka om det alldeles snart eftersom jag ska flytta in hos flickvännen.

Link to comment
Share on other sites

Ryckte in som PB i oktober och fick då innan (som alla andra) lite papper hem med bla. en broshyr som heter "lumpen-förmåner". Där stod det b.la. om bostadsbidrag som man kan söka.

Pg.a en del problem fick jag avbryta utbildningen och ska rycka in som GB nästa veckanu istället.

Har fått samma broshyrer som innan med undantag för "lumpen-förmåner"-broshyren, som den här gången hade orange kant och inte innehöll informationen om bostadsbidrag, inte ett ord nämndes om bostadsbidrag.

Betyder det alltså att jag itne kommer kuna söka bostadsbidrag längre? Har inte gjort det när jag låg som PB, men hade tänkt ansöka om det alldeles snart eftersom jag ska flytta in hos flickvännen.

 

 

Tidigare har det varit så att man var tvungen att bo i lägenheten ett antal månader innan inryck för att kunna få bidrag.

 

Att flytta efter inryck eller strax innan funkade inte.

Link to comment
Share on other sites

Man kan få bostadsbidrag för sin nya bostad även om man inte bott där i 3 månader, om man kan visa att det är det enda stället man har att bo på. Till exempel på grund av konflikt med föräldrarna som gör att man inte kan bo kvar hemma, eller liknande. Det hände en soldat på min pluton (iallafall fick han pengarna, om han verkligen hade sådana problem med sina föräldrar låter jag vara osagt).

Link to comment
Share on other sites

Man kan få bostadsbidrag för sin nya bostad även om man inte bott där i 3 månader, om man kan visa att det är det enda stället man har att bo på. Till exempel på grund av konflikt med föräldrarna som gör att man inte kan bo kvar hemma, eller liknande. Det hände en soldat på min pluton (iallafall fick han pengarna, om han verkligen hade sådana problem med sina föräldrar låter jag vara osagt).

 

Vad räknas som att ni ha någonstans att bo?

 

Om man inte kan bo hos sina föräldrar, men man har farföräldrar 10 mil bort där man skulle kunna bo, är det isåfall möjligt att få bidrag?

 

Mycket intressant för min del, då min mamma, som jag bor hos, ska flytta till Åmål, vilket jag definitivt inte vill göra. Kan jag då få bidrag även om jag skulle skaffa en lägenhet, säg, två månader innan?

Link to comment
Share on other sites

 • Forumsledning

och försäkringskassan är vana vid att neka saker vid tvivel...

 

För att man ska få bidrag om man bor hemma så måste man kunna bevisa att ens föräldrar eller man själv förlorar inkomst pga man ska göra vpl. Eller att man på annat sätt sätter sig i en ekonomisk dålig situation som kan leda till värre saker än att man inte kan äta ute varje kväll. Alltså har man klarat sig det närmsta månaderna så anser försäkringskassan att man klarar sig ytterliggare 11-15mån.

Och man är ju ganska så osmart om man går och fixar en egen lgh 2mån innan man rycker in, med tanke på att regeln är 3mån betalda hyresavier i ens egna namn ska visas.

 

Ett annat exempel där man kan få är t.ex om man bor på en gård där man hjälper till med boskap och skörd och allt sånt som drar in pengar normalt. Gör man vpl så försvinner ju en arbetskraft och familjen kanske måste hyra in någon ny eller leva på mindre inkomst, då kan det vara lämpligt att familjen får bidrag.

Link to comment
Share on other sites

Jag hade bott i egen lägenhet i 8 månader men inte folkbokfört mej på nya adressen (pga. billigare bilförsäkring) och det blev ett jävla liv på FK när jag sökte bidrag, men som tur va så var jag ute i god tid och kunde skriva mej på adressen där jag bodde. Så man ska tänka på att vara folkbokförd oh ha hyreskontrakt och löneavi medskickat.

 

 

MVH

 

 

\\ Thorslund

Link to comment
Share on other sites

och försäkringskassan är vana vid att neka saker vid tvivel...

 

För att man ska få bidrag om man bor hemma så måste man kunna bevisa att ens föräldrar eller man själv förlorar inkomst pga man ska göra vpl. Eller att man på annat sätt sätter sig i en ekonomisk dålig situation som kan leda till värre saker än att man inte kan äta ute varje kväll. Alltså har man klarat sig det närmsta månaderna så anser försäkringskassan att man klarar sig ytterliggare 11-15mån.

Och man är ju ganska så osmart om man går och fixar en egen lgh 2mån innan man rycker in, med tanke på att regeln är 3mån betalda hyresavier i ens egna namn ska visas.

 

Ett annat exempel där man kan få är t.ex om man bor på en gård där man hjälper till med boskap och skörd och allt sånt som drar in pengar normalt. Gör man vpl så försvinner ju en arbetskraft och familjen kanske måste hyra in någon ny eller leva på mindre inkomst, då kan det vara lämpligt att familjen får bidrag.

 

Det med tre månader är bara en rekomendation inte ett krav återigen enskilda bedöminingar i fall till fall.

Link to comment
Share on other sites

 • Forumsledning

Så här står det.

För att få bostadsbidrag när du bor ensam måste du i regel ha bott på det sättet i minst tre månader den dag du rycker in. Du måste också kunna visa att du haft ekonomisk förmåga att betala och regelbundet betalat för ditt boende under den tiden.

 

Här är hela texten.

 

---------------,

Bostadsbidrag

Du kan få bidrag till din bostadskostnad. Det gäller även om du bor hos dina föräldrar. Men det är inte säkert att du får hela bostadskostnaden betald. Det finns nämligen ett tak för hur mycket bostadsbidrag du kan få och det varierar beroende på vilken kommun du bor i och vilka du bor tillsammans med.

 

I regel får du bostadsbidrag bara om du är folkbokförd på den adress du uppger i ansökan.

 

Bostadsbidraget kan minska om du själv, din maka/make eller barn har inkomster under din utbildningstid. Läs mer om detta under ”Inkomster som kan minska familjepenning och bostadsbidrag”.

 

Har du, din maka/make eller din sambo ett annat bostadsbidrag räknas det bidraget bort från bostadskostnaden. Samma sak sker om du bor tillammans med dina föräldrar och de har ett annat bostadsbidrag.

 

Så här räknar du ut bostadskostnaden

Om du bor i hyreslägenhet är bostadskostnaden lika med hyran inklusive värmekostnaden och avgifter som gäller bostaden, exempelvis för kabel-TV och bredband. Ingår hushållsel i hyran drar Försäkringskassan av ett schablonbelopp för den kostnaden.

 

Om du bor i bostadsrättslägenhet är bostadskostnaden lika med årsavgiften inklusive värmekostnaden och avgifter som gäller bostaden, exempelvis för kabel-TV och bredband. Ingår hushållsel i avgiften drar Försäkringskassan av ett schablonbelopp för den kostnaden. Tog du lån när du köpte bostadsrätten, räknas 70 procent av räntekostnaden med i bostadskostnaden om du då lämnade bostadsrätten som säkerhet för lånet.

 

Om du bor i eget enfamiljshus får du fram bostadskostnaden genom att lägga ihop följande:

 • 70 procent av räntekostnader på lån med säkerhet i fastigheten
   
   
 • 70 procent av tomträttsavgälden
   
   
 • Fastighetsskatten
   
   
 • Schablonkostnaden för uppvärmning.
   
   
 • Shablonkostnaden för övriga driftskostnader, t ex vatten, avlopp och renhållning

Så här stort bostadsbidrag kan du få

Om du bor tillsammans med dina föräldrar eller hos en av dem kan du få bostadsbidrag, som motsvarar din del av bostadskostnaden. Dina föräldrar anses kunna stå för en bostadskostnad som motsvarar 22 procent av deras bruttoinkomst. Resten av bostadskostnaden är din andel.

 

Har du självförsörjande syskon som också bor hemma får ni dela resten av bostadskostnaden lika mellan er. Som mest kan du få mellan 1025 och 1 325 kronor per månad, beroende på var i landet du bor.

 

Villkoret för att få bostadsbidrag är att du haft ekonomisk förmåga att betala och att du faktiskt har betalat för dig i minst tre månader innan du rycker in. Bor du tillsammans med en förälder kan du i vissa fall få bostadsbidrag även om du inte haft förmåga att betala.

 

Exempel

Du bor tillsammans med dina föräldrar i en villa i Stockholm. Inga syskon bor hemma. Föräldrarnas sammanlagda bruttoinkomst är 30 000 kr i månaden. Den beräknade bostadskostnaden är 9 000 kr, men den högsta godtagbara kostnaden är 8 775 kr. Föräldrarnas andel i bostadskostnaden är 22 procent av den gemensamma bruttoinkomsten.

 

Bostadskostnaden .......... 8 775 kr

Föräldrarnas andel .......... -6 660 kr (22% av 30 000 kr)

Din del .......................... 1 750 kr

 

Bostadsbidraget blir 1 325 kr i månaden eftersom det är det mesta man kan få när man bor hos sina föräldrar i Stockholm.

 

Om du bor ensam är den högsta godtagbara bostadskostnaden mellan 5 175 och 7 050 kronor, beroende på var i landet du bor.

 

För att få bostadsbidrag när du bor ensam måste du i regel ha bott på det sättet i minst tre månader den dag du rycker in. Du måste också kunna visa att du haft ekonomisk förmåga att betala och regelbundet betalat för ditt boende under den tiden.

 

Exempel

Du bor ensam i en lägenhet och hyran är 5 250 kr i månaden. I din hemkommun är den högsta godtagbara bostadskostnaden 5 200 kr och så mycket får du i bostadsbidrag.

 

Om du bor tillsammans med någon annan än maka/make/sambo, barn eller föräldrar kan du få ett bostadsbidrag som motsvarar din del av bostadskostnaden.

 

Exempel

Du bor i en lägenhet tillsammans med en kamrat. Månadshyran är 4 600 kr. Där ni bor är den högsta godtagbara bostadskostnaden 5 550 kr. Du får bostadsbidrag med 2 300 kr d v s hälften av er gemensamma bostadskostnad.

 

Bor du tillsammans med maka/make eller barn varierar den högsta godtagbara bostadskostnaden mellan 5 175 och 13 100 kronor i månaden beroende på var i landet du bor och hur många barn du har. Med maka/make jämställs registrerad partner. Sambo definieras som i sambolagen

 

Exempel

Du bor tillsammans med din maka/make i en lägenhet och hyran är 4 700 kr i månaden. Där ni bor är den högsta godtagbara bostadskostnaden 7 050 kr. Du får därför hela bostadskostnaden – 4 700 kr – i bostadsbidrag.

 

Om du har andrahandskontrakt bör du kunna visa hyreskontrakt, som är godkänt av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Du kan inte få bostadsbidrag om du hyr i tredje hand.

 

 

Byte till dyrare bostad

Om du flyttar till en dyrare bostad under utbildningstiden krävs det särskilda skäl för att du ska få högre bostadsbidrag.

 

Tillägg till bostadsbidraget

Du får ett tillägg till bostadsbidraget med 350 kronor i månaden för att betala telefon, el, hemförsäkring m m. Bor du tillsammans med en kamrat eller med syskon är tillägget 175 kronor i månaden. Du får däremot inget tillägg om du bor hos dina föräldrar.

 

Mer information och ansökan

Ansökningsblanketter och mer information får du via försäkringskassan. Adress och telefonnummer finner du via deras webbplats www.forsakringskassan.se.

 

---- Källa lumpen.nu / pliktverket

Link to comment
Share on other sites

Jo jag har läst texten innan, har även varit i kontakt med försäkringskassan som gett mig svaret att varje fall är idviduellt. Som sagt är det bara en rekomendation att man ska varit bofast på samma adress i x antal månader.

Link to comment
Share on other sites

 • Forumsledning

ok bra.. men undrar man så är den officiella siffran 3 eftersom det står "i regel minst 3månader" klart och tydligt, även de säger 2 eller 4 i telefon. Med det menar jag att det är den siffran man ska förhålla sig till. Allt annat blir utanför och då får man räkna med att det blir otroligt svårare att motivera sitt bidrag.

 

dock i fortsättningen är det bra onödigt att citera en sådan textmassa. Jag tror folk vet vem du svarar ändå. Framförallt nu när ingen annan skrivit något. tänk på det nästa gång

 

Jag raderar ditt citat då det är helt överflödigt.

Link to comment
Share on other sites

Värt att notera i sammanhanget är att det numera är ett enda FK-kontor som hanterar samtliga värnpliktsbostadsbidragsfrågor i hela landet. De kan reglerna och följer dem stenhårt. Tidigare förekom det att olika försäkringskassor i landet gjorde helt olika bedömningar. Ringer man och frågar sin lokala försäkringskassa så är det alltså inte säkert att det svar man får speglar det beslut Försäkringskassan senare tar i ärendet.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Jag har fått nekat alla gånger jag sökt om bidraget, jag sökte 3 månader nu innan inryck då neka dom och då ringde jag och fråga varför då sa dom att jag inte stod på deras papper som inryckande och att jag skulle försöka igen i december, då gjorde jag det med att skicka med en kopia på inkallelseordern och bevis på att jag är ägare till min bostad, då nekade dom det igen och sa att jag inte bevisat att jag har betalt hyran 3 månader innan inryck, då ringde jag och frågade vad dom ville ha för bevis. För detta hade jag inte fått någon information om alls, då sa dom att dom ville ha bevis från hyresrättsförening, ett slags utdrag(kvitto) på att jag betalt hyran och så ville dom ha ett handläggarintyg att jag har jobbat och tjänat ihop pengar. Jag ringde då Probur min hyresrättsförening bad dom skriva ut ett papper sen 2005 då jag började bo här och bevisade att jag betalt hyran enda fram till sista dec, fick även detta papper underskrivet av en som jobbade där. Jag fick även handläggarintyg och löneavi av min handläggare som bevis på att jag jobbat sen jag gick ut skolan i Juni och tjänat pengar fram till sista September, eftersom jag sommarjobbat som målare och inte haft utbildning inom detta ämne så har jag inte varit tillåten att måla inomhus och när September är slut blir det för det mesta inga mer utomhus jobb och jag fick då inte jobba kvar längre. Hursomhellst så skickade jag in allt detta och fick då åter igen avslag helt otroligt nog, då sa dom att jag inte bevisat att jag sen sista september använt dom pengar jag tjänat som sparpengar för att betala hyran 3 månader innan inryck! även fast det stod på papprena jag fick av hyresrättsföreningen att allt var betalt till sista Dec. Så nu har jag och farsan fått ta den här skiten till länsrätten och min stackars far får lägga ut för hyran tills jag fått rätt där. Det komiska är att jag tjänat 19000 kr efter skatt när jag jobbat, och hyran sammanlagt från Juni till Dec har endast gått på 15000 kr, tycker fan jag är ganska mycket bevis nog.

 

En annan komisk grej är att samma år Januari 2006 försökte jag söka Bostadsbidrag till lägenheten, då sa dom att jag tjänat för mycket pengar för att kunna få ett bidrag(anledningen till att jag fått pengar när jag gått i skolan är för jag fått Barnpension och försäkringspengar från min Bortgågna mor sen jag var 16). Men iallafall nu när jag söker senare samma år säger dom att jag tjänat för lite pengar för att få bidraget.

 

Försäkringskassan kanske är rädda för att folk ska mygla med dom, men ändå så myglar dom med folket.

Edited by figureFour
Link to comment
Share on other sites

Många försäkringskassor runt om i landet har varit väldigt frikostiga med beviljande av fritidsbidrag. Detta har lett till att många har myglat. Nu får alltså ärliga människor betala priset genom att Försäkringskassan är misstänksam. Det är något för oss alla att tänka på i framtiden.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Jag har inte haft några som helst problem med att få bidrag under tjänstgöring i FM. Tack Barbro (jag tror handläggaren på FK hette så).

Men då har jag haft klara papper för år bakåt och deklarationer som styrkt inkomst.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Jo jag antar väl att dom inte tyckt att jag visat det tydligt nog att jag haft förmågan att betala lägenheten innan inryck, men men ett fem sidor långt brev tillsammans med alla bevis att jag haft ekonomisk förmåga är skickade till länsrätten och jag tycker jag borde få rätt där, så förhoppningsvis löser det sig där får man hoppas. Tycker det är så drygt att det ska vara så svårt hela tiden bara, borde räcka med bevis på ägarrätten och inkallelseordern. Jag menar jag ska ju trotsallt tjänstgöra i 11 månader, det finns ingen som hellst möjlighet att jag kan mygla, vad ska jag göra? smyga ut på nätterna och städa toaletter när alla ligger på kasernen och sover?

Edited by figureFour
Link to comment
Share on other sites

Frågan är ju då om du måste bevisa att du skulle ha råd att betala hyran under tiden du gjorde lumpen ifall det vore så att du inte skulle gjort lumpen.

Försäkringskassan kan ju mena att du inte skulle haft råd med lägenheten om det inte vore för värnplikten.

Vi får se hur det utvecklar sig, hoppas det går bra för dig!

/ignis

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...