Jump to content

Terrängvärdering


Recommended Posts

"Terrängen styr " heter det så vackert. Oavsett om det gäller fiendens (f´låt, motståndaren..) gruppering eller framryckning, såväl som vår egen verksamhet.

 

Punkten Terrängvärdering finns i AR2 från -95, där den utgår helt och hållet från kartrek för att lösa ut frågan "Vad innebär detta för oss?". AR2 gäller väl inte längre, men oavsett det så är väl den skriften som har fostrat oss om de högre förbandens strid...

 

Rör vi oss längre ner i hierarkin, där SoldF:s medlemmar rör sig oftast, låt oss säga pluton och gruppnivå, finns sällan (av egen erfarenhet) tid, resurser och perspektiv för att göra en sådan tgvärdering enligt AR2.

 

Som truppförandechef skall man ju ta terrängen i beaktande när man observerar den i verkligheten, såväl även i kartmaterialet.

Jag skall i ärlighetens namn erkänna själv att terrängvärderingarna jag gör följer inget givet mönster, utan sker ganska slarvigt, typ -Där är en höjdkam, läge för stridställning och där ha vi ett fält...okej vill nog ha en ksp mot det... osv

Har ni lärt er någon speciell mall eller ordning för terrängvärdering? Dela med er i sådana fall!

 

I mitt oändliga slöurfande stötte jag på något som annars skulle kunna vara användbart. I US Army finns ett terrängvärderingsverktyg, oväntat ett minnesord; OCOKA

Observation and Fields of Fire

Cover and Concealment

Obstacles (man made and natural)

Key or Decisive Terrain

Avenues of Approach

 

Det är avsett för att användas i alla nivåer, men framför allt tropp/plutonsnivå och uppåt. Efter att ha tittat lite på det verkar det inte vara så tokigt att utgå ifrån när man gör sin egen terrängvärdering. Nu är ju det ett utländskt standard och det är väl inte så okej att dra in i FM-verksamheten, om man nu skall vara petnoga.

 

Men vad tycker församlingen? Ska man man satsa nån energi på det?

 

Mer om OCOKA

http://www.armystudyguide.com/content/army...val/ocoka.shtml

http://www.wpi.edu/Academics/Depts/MilSci/...rces/ocoka.html

schysst bildspel:

http://www.siena.edu/armyrotc/curriculum/m...ides_7nov05.ppt

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

När har du behovet och tidsrymden att göra bedömningar av det slaget på gruppnivå inom HV?

 

Klart att man kan göra det inför en kommande uppgift av fast karaktär men sedan?

 

Det verkar rätt OK men finns verkligen behovet och är det så trängande att man ska lägga ner tid och energi (tankekraft) på det?

 

/K

Link to comment
Share on other sites

En riktig terrängbedömning/värdering görs egentligen först på skvadrons-/kompaninivå i bedömandet som ligger till grund för stridsplanen. Jag ser inte riktigt behovet för en sådan på lägre nivå då kompanichefen ändå styr plutonens grupperingsområde motsv. Visst, får plutonen en självständig uppgift är det såklart nödvändigt.

 

Jag vet inte om det finns någon svensk variant av minnesordet för tgbedömning som du hittade men det är samma innebörd som i Sverige iaf.

 

På plutonsnivå (möjligtvis grpnivå) är det ju en terrängorientering som gäller men då handlar det som bekant om vad man ser i tg och inte vad som finns på kartan.

 

Vad gäller tänkta stridsställningar tycker jag att 8F räcker gott på grupp-/plutonsnivå.

Link to comment
Share on other sites

En riktig terrängbedömning/värdering görs egentligen först på skvadrons-/kompaninivå i bedömandet som ligger till grund för stridsplanen.

 

Visst, får plutonen en självständig uppgift är det såklart nödvändigt.

 

Det är riktigt som du skriver att komp/skvstaben gör sin tgvärdering för förbandets stridsplan.

Hur beter sig då vår plutonchef då han förbereder sig för sin uppgift, låt då vara en självständig eller som en del av ställd uppgift (positiv rapportering - vad har vi för möjligheter i detta område osv)? Det kan gälla alla chefer på olika nivåer oavsett förbandstyp, hv i Knäckebrödhult eller en vagnschef på en Patgb 203 i främmande land som skall ut på patrull...

Hur går tänket när vi (svenskar) tittar på terränglådan?

 

8F i all ära, men den räcker ju bara till värnkanten +stridsavstånd, men är inte andra sidan kullen också intressant?

 

Många funderingar blir det, och det är kanske ett pseudoproblem - vem vet?

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

jag tror nog att detta är något som förbises rätt ofta.

problemet med att applicera det på HV och då främst HV-komp, är ju att vi oftast rör oss i känd terräng.

vi vet var vi skall vara och vilket objekt vi skall verka vid, och risken för att nya stenbumlingar som skulle synas på kartan dyker upp i terrängen är inte så stor.

 

å andra sidan upptäckte jag under min tid i IP att terrängvärdering på karta i vissa fall ansågs fegt, och man följde blint kompassriktningen.

(för så hade man lärt sig som brigspan på I15....)

slutade mer än en gång med att den lilla bäcken, som Plutonchef hade hört talas om på reken men inte utvärderat själv, varken på karta eller IRL, förvandlades till en tre m bred och ca 80 cm djup å.

 

tror iofs inte jag är ensam om att upplevt detta.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

En tanke som slog mig var att man kallar det just terrängvärdering. Värdering som åtgärd är väldigt subjektiv. Genom att det inte följer en särskild form kan den aldrig anses vara objektiv - just för att varje chef gör på sitt eget sätt.

 

Nu är vi ju speciellt många kvar i dagens FM och antalet förband krymper hela tiden. Men jag kan tänka mig den dagen då man skall överlämna stridställning/objekt/samverka/osv borde väl själva underlaget för planen kunna särskådas. Nu har vi inte som i den anglo-saxiska världen krigshistoriker som vänder upp och ner varenda kompaniorder efter slagen och analyserar chefernas beslut och åtgärder.

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

Subjektivitet och känsla är nyckelord i den moderna krigföringen, mycket pga den anledningen att man aldrig kommer ifrån det.

PUT-modellen tex. bygger mycket på intuition, som av vissa förståsigpåare är ett uttryck för omedvetet igenkännande av sammanhang.

Den gamla bedömandemallen verkade objektiv men den användes subjektivt i stor utsträckning.

 

Avseende terrängvärdering så ska analysen av vad det nu är ges ett subjektivt värde för att kunna vara applicerbar på din uppgift, ditt förband och det läge som råder.

Kartan är det objektiva, resten måste du göra själv:

Vad innebär den här höjden för oss?

Vad innebär den för en motståndare?

Var är vi som mest sårbara?

etc.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Känd terräng eller inte känd terräng, spelar mindre roll. Väl genomarbetat försvar/anfall/patrull enligt OCOKE principen är helt enkelt att föredra.

 

DEN FÖRBEREDE VINNER Någon som är bra på latin, vet att

 

andra sidan upptäckte jag under min tid i IP att terrängvärdering på karta i vissa fall ansågs fegt, och man följde blint kompassriktningen.

(för så hade man lärt sig som brigspan på I15....)

slutade mer än en gång med att den lilla bäcken, som Plutonchef hade hört talas om på reken men inte utvärderat själv, varken på karta eller IRL, förvandlades till en tre m bred och ca 80 cm djup å.

 

Konstigt att befälen inte var mer nogrann????

 

Amerikanarna är lite mer nogrann med formellt sätt att genomföra förberedelser inför uppdrag, antar att det beror på genom att följa ett uppställt mönster av förberedelser ökar chansen att lyckas och minskar/kontrollerar riskerna mer. Man analyserar och utvärderar innan man handlar. givitvis är tiden alltid den som styr över all förberedelse

 

Den viktigaste formeln är METT-T.

 

Mission/uppdrag

Enemy/Fiende trupp känd-förmodad

Terräng utsende, skydd och skyl

Troops/ eget förband-styrka till förfogande

 

Time/Tid som är tillgänglig.

 

Den formel kan man använda i mer eller mindre alla situationer. drillningen att använda den var konstant och upphörde aldrig oavsätt vilken grad man var.

 

Finner den väldigt användbar även i Hemvärnet.

 

Charlie Spartan

Link to comment
Share on other sites

METT-TC har väl fått sin motsvarighet i Sverige med TTT (tiden, truppen, terrängen), även om den inte är komplett.

 

FM är anpassat med sin 5-punktsorder, låtgå att vi har PUT-modellen istället för det djupanalyserande förfaringsättet som tex USA har. Oavsett det upplever jag att de har vissa lösningar som onekligen kan vara intressanta.

 

Andra saker som har spillt över till oss är ILZUT,där man formaliserar olika stridsställningmodeller.

 

För att återgå till ursprungsfrågan, Krook ställer upp ett antal frågeställningar som är väldigt aktuella i samband med terrängvärdering.

- Vad innebär den här höjden för oss?

- Vad innebär den för en motståndare?

- Var är vi som mest sårbara?

 

Andra frågeställningar som man kan ställa sig kan vara:

- Framryckningsstråk

- Observationsmöjligheter

- Var är jag i skyl resp fi

osv

 

Jag tror inte det finns någon på forumet som inte kan dra en RASSOIKA, OBSLÖSA eller en 8F. Samtidigt tror jag att väldigt många är osäkra hur de skall se på terrängen vilken t ex RASSOIKAN bygger.

Man skall inte checklista ihjäl sig, men jag tror att US army har ett bra ledningsverktyg i OCOKA:n

En fördel att använda den långt ner i hierarkin är du även tränar chefen en nivå upp...

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

Jag använder mig av följande:

Hot

Möjligheter

Fram/Tillbakaryckningsvägar

Blockeringar

avsteg från karta/skiss

 

Hur kom du fram till dessa urvalsfaktorer? Sunt förnuft eller var det något som Kjellberg drillade Kb-eleverna på I5 under det glada 90-talet?

 

/Koskela

Link to comment
Share on other sites

Jag har erfarenhet som Skyttepluton chef, PV plutonchef, KVM på kompani och Bat och har alltid använt en egen minnesramsa.

 

1) Helvete = Vad kan fi göra för att hota oss (viktigt då vi var plastbandvagn)

 

2) Erfarenhet = Vad måste jag göra för att utnyttja tg till min fördel. (Måste jag gräva, gå i bäcken OSV)

 

3) Attack = Hur får jag bäst elden och/eller verksamheten att fungera. (200 meter mellan gubbarna är bra mot upptäckt men svårt att styra)

 

4) Taktik = Hur försvinner jag härifrån, Frammåt eller bakåt! (Även de bästa planer kan gå bra eller dåligt)

Link to comment
Share on other sites

Fast kanske inte så hemskt aktuellt för en plutonchef som förbereder ordergivning inför uppgiften attt ta ett skyddsobjekt.

Nej, den är ju avpassad för kompani/bataljon där huvuddelen av tgvärderingarna trots allt görs.

 

Men för en fristående pluton som ska "frr och ta ett skyddsobjekt" och inte har ett kompani som servar, vilka punkter hade du inte tagit hänsyn till? (Förutsatt att hotet inte är känt.)

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju sett några exempel på hur terrängvärdering kan göras, både formella och informella.

Den som Noname föredömligt bidrog med ur BrigR A Bat får representera den formella.

Hans E och Psyckodads får vara de informella, men ändock fungerande.

14 punkter kan vara lite långt att hålla i huvudet. Om man strukturerar om dem lite och går efter en kortare, informell modell istället.

Om man använder Hans E:s modell och stoppar in det formella som punkter skulle den kunna se så här:

 

HOT

Sst för ahkp och pvhkp

Lämplig anfallsterräng

Luftlandsättning och landstigningsplatser

 

MÖJLIGHETER

Vägnätets kapacitet och utbredning Framryckningsstråk och kringgångsmöjligheter för strf

Markbeskaffenhet

Höjdförhållanden, bland annat dominerande höjder

Lämpliga grupperingsplatser för uh, ledning och artförband (vi och fi)

Broars bärighet

 

FRAM/TILLBAKARYCKNINGSVÄGAR

Möjligheter till dold och skyddad förflyttning

 

BLOCKERINGAR

Möjligheter till fördröjande fältarbeten

Naturliga hinder som fördröjer framryckning

Bebyggelsens typ och motståndskraft

Fördröjande och hindrande vattendrag

 

AVSTEG FRÅN KARTA/SKISS

 

Vissa saker kan återkomma, både som HOT och MÖJLIGHET, tex Markbeskaffenhet. För enkelhets skull har jag utelämnat dem här.

Tycker ni att man är fel ute om man kategoriserar in BrigR A Bat:s 14 punker på ett sådant sätt? (Nu påstår inte jag att detta är Lösningen, utan det får snarare vara en illustration åt problemet)

Som i all ledning så är givetvis uppgiften, tiden, truppen begränsande...

 

/Koskela

Edited by Koskela
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...