Jump to content

Finland grundar en underofficerskår


Recommended Posts

YLE: Reform inom finska försvarsmakten

Försvarsmakten grundar vid årsskiftet en underofficerskår. Målsättningen är att dela in försvarsmakten i en officerskår, en underofficerskår och civil personal.

 

Orsaken är att institutofficerarna, som hittills har utbildat beväringarna, är överkvalificerade för jobbet.

 

De nya underofficerarna ska i framtiden utbilda beväringarna, säger personalchefen vid försvarsmakten, flottiljamiral Hanno Strang. I krigstid fungerar de som ledare samt inom underhållet och användningen av de viktigaste vapen- och ledningssystemen.

 

Övergången kommer att ske inom en tioårsperiod, men redan vid årsskiftet tas militärgraderna överfältväbel och överbåtsman åter i bruk. Den nya underofficerskårens tjänstgöringsgrader blir militär specialtjänst, sergeant, översergeant, fälltväbel eller båtsman, överfältväbel eller överbåtsman och militärmästare.

 

Svärdet byts ut mot grankvistar

Från och med översergeantsgraden uppåt byts svärdet på kragspegelns främre kant ut mot broderade grankvistar.

 

Trots att Finlands armé efter reformen till sin struktur kommer att likna de flesta andra länders arméer, genomförs förändringen inte för att anpassa armén internationellt, t.ex. för ett eventuellt framtida Natomedlemskap.

 

Reformen genomförs på grund av nationella behov, intygar flottiljamiral Hanno Strang.

 

Finska FMs info om reformen

Edited by Tikkanen
Link to comment
Share on other sites

Föredömligt gjort, Finland! Hyvää Suomi!

 

Kanske Finlands ÖB kan ge Syrén lite stöd och råd så att det blir verklighet i Sverige också. Jag tror nämligen att det krävs något liknande för att Yrkesofficer med Specialistinriktning ska bli det som det är tänkt att bli.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Vi hade en diskussion om det här med grader under 10 km promenad igår kväll, helt utan vetskap om detta.

 

Hade varit utmärkt att återinföra korpral, överfurir och fanjunkare igen.

 

Hade varit bra i bl.a. Hemvärnet.

Link to comment
Share on other sites

Dom lite äldre löjtanterna på MekB19 när jag gjorde lumpen som var fd underofficerare hade helt överlägsna kunskaper när det gällde praktiska detaljer i truppföring.

Man fick fick väldigt bra råd om man frågade dom än dom riktiga oficerarna som ju har en mer teoretisk utbildning. Sedan att dom har mer erfarenhet då dom stannar på trupp är ju definitivt inte något negativt.

Link to comment
Share on other sites

När man införde NBO 1982 var det många som drog en lättnadens suck.

 

Det var inte direkt hjärntrusten som förkroppsligades i den dåvarande

underofficerskåren och då, för 26år sedan tror jag att det var ett helt

riktigt beslut.

 

En släkting till mig som tjänstgjorde som officer under 70, 80 och början på 90-talet

berättade om revirpisseri, översittarfasoner och emellanåt rena sabotaget

om det inte passade Herr Fanjunkarn.

 

Jag minns själv några "Löjtnanter" när jag gjorde värnpliktstjänstgöringen

som i bästa fall var roliga, dugliga var dom inte under några omständigheter.

 

//NR

Link to comment
Share on other sites

Vi hade en diskussion om det här med grader under 10 km promenad igår kväll, helt utan vetskap om detta.

 

Hade varit utmärkt att återinföra korpral, överfurir och fanjunkare igen.

 

Hade varit bra i bl.a. Hemvärnet.

 

På vilket sätt hade det varit bra för hemvärnet? Motivera det tack.

 

Sedan kan ni övriga också motivera vad som är fördelen med underofficerare inom en FM.

Link to comment
Share on other sites

Bra som i att det blir en liten morot att arbeta sig uppför karriärstegen även i Hv. Att man genom de där små tilläggen på en huvudgrad ser att någon är gammal i gamet.

Något flummigt uttryckt, jag vet. Mer att ha något att sikta på.

 

Idag är det inget (menig), sen Furir, sen Sergeant, sen Fänrik. Däremellan hade Korpral varit utmärkt som stfGCs grad, Överfurir som någon som varit med länge.

 

Alla platsar inte som officerare. Man kan väl vara bra på plutonsnivå och ändå vilja ha lite glitter.

 

Allt givetvis kopplat till utbildningar och faktiskt kunnande. Inget hemvärnsstuk där vem som helst kan läsa upp sig bara genom kontakter. Tar mig själv som prima exempel med min Furirsgrad som jag så gott som fick via Hv över tre helger och först nu tycker jag är värdig...

 

Lite i samma anda som det borde finnas lite fler belöningar och medaljer. Fast den diskussionen kan vi lämna därhän.

Link to comment
Share on other sites

En släkting till mig som tjänstgjorde som officer under 70, 80 och början på 90-talet

berättade om revirpisseri, översittarfasoner och emellanåt rena sabotaget

om det inte passade Herr Fanjunkarn.

 

Tänk att jag kan säga ungefär samma sak

 

"Jag tjänstgjorde under början av 70, samt 80 och 90-talet och kan

berätta om revirpisseri, översittarfasoner och emellanåt rena sabotaget

om det inte passade Herr Majoren/Kaptenen/Löjtnanten."

 

Och jag vet även att många ansåg att dom genom sin grad automatiskt fick mera kunskaper och erfarenhet än sina underlydande, såna människor brukade ha stora problem när dom blev överkörda av en "Äldre Löjtnant"

 

Allt var inte bra med ÄBO, eftersom både Plutoff och Regoff (upp till Major) inte hade något direkt filter utan man kunde i princip vara oduglig och ändå gå vidare.

 

 

Edit: tillägg

Fk Satan:

Orsaken är att institutofficerarna, som hittills har utbildat beväringarna, är överkvalificerade för jobbet.

det här säger en del om varför

Edited by lanrezac
Link to comment
Share on other sites

Bra som i att det blir en liten morot att arbeta sig uppför karriärstegen även i Hv. Att man genom de där små tilläggen på en huvudgrad ser att någon är gammal i gamet.

Något flummigt uttryckt, jag vet. Mer att ha något att sikta på.

 

Idag är det inget (menig), sen Furir, sen Sergeant, sen Fänrik. Däremellan hade Korpral varit utmärkt som stfGCs grad, Överfurir som någon som varit med länge.

 

Alla platsar inte som officerare. Man kan väl vara bra på plutonsnivå och ändå vilja ha lite glitter.

 

Allt givetvis kopplat till utbildningar och faktiskt kunnande. Inget hemvärnsstuk där vem som helst kan läsa upp sig bara genom kontakter. Tar mig själv som prima exempel med min Furirsgrad som jag så gott som fick via Hv över tre helger och först nu tycker jag är värdig...

 

Lite i samma anda som det borde finnas lite fler belöningar och medaljer. Fast den diskussionen kan vi lämna därhän.

 

Men det där med befordran efter kompetens finns ju redan. Jag blev sergeant på det sättet: fyra "väl meriterade" år som gruppchef och furir samt TU-kurs. Ska vi ha fler sådana grader så tycker iallafall jag att de ska vara tydligare styrda mot mätbar kunskap/kompetens. Gärna i form av specificerade kurser och funktionskontroller.

Vad gäller antal år i matchen så kan vi väl lika gärna ta fram tygvarianter av tjänsteårstecknen att bära på fältuniformen.

Annars har vi väl ältat det här med underofficerare till leda nu i ett antal trådar.

 

EDIT: tillägg: angående det där med uoff kontra off i ÄBO så läste jag en passande kommentar i boken Soldat och general under kalla kriget av Carl Björeman:

"Jag resonerade som de luttrade sergeanterna på Livgrenadjärregementet: >>En del löjtnanter tycker man inte om och då gör man som de säjer. Men en del tycker man om och då gör man som det ska va.<<" (detta skrivet av Björeman som en kommentar till hans tjänst som stabschef i Södra militärområdet).

 

Vad jag kan förstå så förestod gamla tiders underofficerare en gedigen kunskap om livet på trupp men jag kan inte förstå varför man måste vara underofficer i dagens läge för att kunna förestå detsamma? Dessutom lider inte hemvärnet av samma "tvångsbefordran" som dagens yoff.

Edited by Axial
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Från YLEs text-tv.

Militärgraderna förnyas?

 

 

Försvarsmakten planerar att förnya

gradsystemet, skriver Savon Sanomat.

I samband med övergången till enhets-

officerskap utreds möjligheten att

frångå graden premiärlöjtnant.

 

Dessutom skulle alla specialofficers-

grader falla bort. De skulle i stället

ersättas med vanliga officersgrader.

Enligt tidningen går också militärgra-

derna teknikerkapten, ingenjörsöverste

och militärpastor till historien.

 

Målet med ändringen är att förenkla

försvarsmaktens personalstruktur. Det

dröjer ändå till nästa årtionde innan

förändringarna träder i kraft. Enligt

planerna läggs förslaget fram i höst.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...