Jump to content

Kungen och militärer


Magnus

Recommended Posts

Väldigt ofta när man ser bilder på kungen i samband med att han besöker invigningar, håller tal någonstans etc så har han väldigt ofta med sig någon militär i bakgrunden.

 

Varför? Vad fyller de för syfte?

 

Exempel från kungens besök i Haparanda.

Link to comment
Share on other sites

De rekryteras från FHS chefsprogram (blivande Kk/ Övlt), och är endast adjutant under en månad per år. Sedan lär väl militärer vara bra på att organisera, hålla ordning osv. Sedan är som sagt mycket tradition, uppgiften kommer ju från fältherrarnas tid då adjutanten var hjälpredan som skickades i väg med order till styrkorna på slagfältet. Kungen var formellt ÖB fram till 1974 då han blev FMs högste och främnste representant.

 

Kronprinssesan har som regel bara kvinnliga officerare som sin adjutant.

Link to comment
Share on other sites

Nu är ju inte kungen helt ointresserad av rikets försvar och Adjutanten brukar vad jag vet hålla honom au jour om vad som försigår i försvarsmakten.

 

Hette det inte Krigsmakten innan 1974? ett betydligt mera passande namn idag.

Link to comment
Share on other sites

Och ska vi fortsätta med OT så är han än idag chef över LG's Livkompani. Mj som sköter det hela och som på andra kompanier skulle kallats chef är där disponent.

 

Och skall vi vara rejält petiga så är han, tyvärr, inte chef längre heller utan disponent är bara en traditionstitel man valt att behålla.

Link to comment
Share on other sites

Kungen var formellt ÖB fram till 1974 då han blev FMs högste och främnste representant.

Nähä då. Konungen var Krigsmaktens Högste Befälhavare (HB).

Jag hittade följande uppgifter: "befattningen ÖB bildades 1936 för att endast besättas i krig men tillsattes trots detta 1939. År 1942 beslöts att befattningen skulle vara tillsatt även i fredstid. Fram till 1975 var kungen formell överbefälhavare" (Källa: Bra Böckers Lexikon 2000) Rätt/fel?
Link to comment
Share on other sites

Jag hittade följande uppgifter: "befattningen ÖB bildades 1936 för att endast besättas i krig men tillsattes trots detta 1939. År 1942 beslöts att befattningen skulle vara tillsatt även i fredstid. Fram till 1975 var kungen formell överbefälhavare" (Källa: Bra Böckers Lexikon 2000) Rätt/fel?

Tja, dåtidens soldatinstruktioner gör skillnad mellan Högste Befälhavaren (konungen) och Överbefälhavaren (generalen). Själv håller jag Krigsmaktens/Försvarsmaktens reglementen för mer trovärdiga än Bra Böckers Lexikon i detta fall...

 

edit: Hittade ursprunget till titeln.

§7.

Konungen låte uti statsrådet sig föredragas och afgöre der alla regeringsärender, utom de ministeriella eller dem, som angå rikets förhållanden till främmande magter, samt kommandomål, hvarmed förstås sådana, som konungen i egenskap af högste befälhafvare öfver krigsmagten till lands och sjös omedelbarligen besörjer.

Link to comment
Share on other sites

har för mig att kronprinsessans adjutanter inte har kk/övlt grad utan "bara" mj/Örlkn, någon som kan bekräfta mitt minne ?

Psilander skriver ju "blivande kk/övlt", vilket alltså innebär att de är mj/örlkn (eller hur det nu förkortas).

 

edit: Oops, missförstod visst frågan. Ber om ursäkt för det och bortse från ovanstående.

Link to comment
Share on other sites

De rekryteras på chefsprogrammet(utbildningen till kk/övlt), vilket om man sköter sig renderar i en extra galon/ stjärna ett tag efter examen, dvs de är vad PersO kallar nivå 3or. NOrmalt sett är kungens adjutanter Kk/ Övlt dvs de har tjänstgjort ett tag inan de tillträder

 

Kan inte bekräfta men logiskt vore det ju vara att det är en hierarkis skillnad mellan kungens och kronprinsessans adjutanter.

Link to comment
Share on other sites

Kungens adjutant.. En hållaredapåmassasakergubbe kan man säga..

 

ÖB Syrén har bl.a varit det..

 

 

And their lips are sealed... :D

Kan inte låta bli att tänka på den amerikanska officer som alltid finns i presidentens närhet, bärande "fotbollen".

 

Någon som vet vad kravet på en sådan officer är och hur länge de bär?

Link to comment
Share on other sites

Kan inte låta bli att tänka på den amerikanska officer som alltid finns i presidentens närhet, bärande "fotbollen".

 

Någon som vet vad kravet på en sådan officer är och hur länge de bär?

Lägst mj/örlkn samt godkänd säkerhetsprövning. Sedan är det nog också säkert att anta att man får gå någon kurs i kärnvapenkrig eller motsvarande innan man kan bestrida positionen.

Wikipedia FAS

 

Se så hårt de jobbar:

nuclear-football-inside.jpg

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

OT: Som nämnt i tråden var kungen FM:s högste befälhavare i den gamla regeringsformen, 1809 års, den som slutade gälla 1975. I den gamla ordningen hette det:

 

Över rikets krigsmakt till lands och sjöss äger konungen högsta befälet.

 

Kungen var högste befälhavare. Huruvida han i krig skulle leda hären vet jag inte, förmodligen var det kutym att kungen inte skulle ha del i den operativa ledningen. Det torde ha variot ordningen från AVK och framåt, möjligen redan under FVK. Men i andra länder som Belgien där kungen också var ÖB så låg kung Badouin förvisso i fält med sin armé under AVK:s inledningsskede. Han beslöt också att man skulle kapitulera efter några veckors krigande på våren 1940. Förhastat? Montgomery of Alamein anser det. Och tillägger rätteligen: "Det är ingen uppgift för en kung i det 20:e århundradet att leda sitt lands armé i fält." ("Krigskonstens historia", 1973)

 

Man kan förstå Montys bitterhet för han ledde ju en brittisk division på samma krigsteater, en division som med nöd och näppe räddade sig ut via Dunquerque något senare.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

OT: Som nämnt i tråden var kungen FM:s högste befälhavare i den gamla regeringsformen, 1809 års, den som slutade gälla 1975. I den gamla ordningen hette det:

 

Över rikets krigsmakt till lands och sjöss äger konungen högsta befälet.

 

Kungen var högste befälhavare. Huruvida han i krig skulle leda hären vet jag inte, förmodligen var det kutym att kungen inte skulle ha del i den operativa ledningen. Det torde ha variot ordningen från AVK och framåt, möjligen redan under FVK. Men i andra länder som Belgien där kungen också var ÖB så låg kung Badouin förvisso i fält med sin armé under AVK:s inledningsskede. Han beslöt också att man skulle kapitulera efter några veckors krigande på våren 1940. Förhastat? Montgomery of Alamein anser det. Och tillägger rätteligen: "Det är ingen uppgift för en kung i det 20:e århundradet att leda sitt lands armé i fält." ("Krigskonstens historia", 1973)

 

Man kan förstå Montys bitterhet för han ledde ju en brittisk division på samma krigsteater, en division som med nöd och näppe räddade sig ut via Dunquerque något senare.

 

Nu var dåvarande kronprinsen Baudouin bara tio år 1940, så det var kung Leopold som var den skyldige. Historien förde ett oherrans liv med sig och löstes inte förrän 1951 då Leopold formellt abdikerade.

Malaj (retired but not yet retarded)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...